Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon 


 


19. juni 2003 kl 0830, Nygårdsgaten 5 (BT-bygget), 3. etasje.

Forslag til sakliste:

Sak 1: Status for oppgaver som ble vedtatt på siste møte

Sak 2: Status for 2002 publikasjoner

Sak 3: Forskningsmeldingen. Status pr 19 juni

Sak 4: Detaljer som må tas vare på i et nytt system

  • Med.fak.katalog: Med.fak katalogen må kunne genereres 'on the fly'. Det børe være et eget felt som kan vise Med.fak. klassifiseringen ved lagring av post. Kategorien genereres når posten lages. Se over at Med.fak. kategorer understøttes entydig i  FRIDA.
  • Institusjonsregister i FRIDA må være fleksibelt nok til å kunne representere at en underenhet tilhører to overenheter.
  • Standard kortformat: FRIDA har
    • Vancouverlignende formatet som sitt generelle kortformat. Med.fak. bør få generert alle sine presentasjoner i Vancouver, men er det riktig at alle andre fagområder skal ha sine forreferanser i dette formatet?
    • Man kan tenke seg et rikere format med eks tillegg for fornavn, ISSN, fullstendig navn på tidsskrift, fullstendig sidetall, mer? Hva med rekkefølgen på elementene? Mer luft mellom elementene? Skilletegn

Sak 5: Nasjonalt samarbeid FRIDA

  • Status for det nasjonale samarbeidet om utvikling av et felles nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem.
  • Prosjektplan for innføring  av FRIDA  versjon 1.0
  • Benytte anledningen til å gå gjennom krav  fra Referansegruppen som ikke er tatt vare på i Fdok.

Sak 6: Eventuelt
Sak 7: Neste møte