UiB : UB : Avd. Forskingsdokumentasjon : Referansegruppe 


19. februar 2002 kl 0900, Parkveien 9     

Saksliste
 • Sak 1. Referat fra møtet 30.november. 
 • Sak 2. Referat fra møte 17.desember om Haukelands bruk av Fdok.  Orientering ved Asserson.
 • Sak 3. Erfaringer med bruken av Fdok i forskningsrapporteringen 2001 
  Notat ved Anne Asserson
 • Sak 4. Orientering om arbeidet videre med Fdok.  
  Notat
  ved Jostein H.Hauge
 • Sak 5. Igangsetting av skriveverktøyet i Fdok for forskningsmeldingen.  
  Orientering. Ledetekstene er lagt ut her 
 • Sak 6. Anskaffelse av hjelpemiddel for registering av impact factor for tidsskrifter.  Notat ved Anne Asserson
  Se også rapporten fra Norges forskningsråds strategi: "Kvalitet i norsk forskning." Den gir god oversikt over begreper og  metoder.
 • Sak 7. Norsk Forsknings Informasjon (tidligere NSDs prosjektdatabase) og forholdet til Fdok. 
  Notat
  av Bjug Bøyum, NSD
 • Sak 8. Drøfting av kap. 5.4. "Vurdering av strategiene for faglig profilering, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring"  i rapporten fra UiBs eksterne evalueringskomite, Desember 2001.
 • Sak 9."Utvikling av et evalueringssystem basert på indikatorer for forsknings- og undervisningsaktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet" Orientering av Randi Taxt om prosjektet
 • Sak 10. Eventuelt
  Informasjon om UiOs planer om nytt forskningsdokumentasjonsystem
 • Sak 11. Neste møte