Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon  Referansegruppen


 


Referansegruppemøte 15 oktober 2003 kl 13.30  Muséplass 1

Sak 1: Orienteringer

Sak 2: Publisering 2003
-Statistikk, oversikt

Sak 3: Sluttrapport.
"En studie av vitenskapelig publisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hvordan slike data kan brukes som verktøy i faglig lederskap" Randi Taxt, Mat.Nat.fak.

Sak 4: Forskningsmeldingen.
-Status forskningsmeldingen 2003
-
Forskningsmeldingen 2003
-
Diskusjon omkring innholdselementene i Forskningsmeldingen som ligger til grunn for Forskningsmeldingen 2002..
-Ny struktur på  forskingsmeldingen? Forslag til struktur Forskningsmelding 2003
-
Hvordan skal/kan forskningsmeldingen brukes?

Sak 5: Årsmeldingen, lokal for UiB
-Statistikk, oversikt, kommentarer
-
Diskusjon av elementene i Årsmeldingsskjemaet.

Sak 6: Dr. gradsdatabasen
Innholder alle dr. grader fra den første i 1948. Databasen er kvalitetssikret mot det sentral arkivet ved UiB. Oppdater pr august 2003. Søkeside her.
Status og fremdrift.

Sak 7: Nasjonalt samarbeid FRIDA

  • Generell orientering, status
  • Demonstrasjon av FRIDA     brukerid: test  passord: test4    
  • Gammelt FRIDA logo
  • Forslag til nyttFRIDA logo
  • FRIDAs 'kompetansemodul'

Sak 8: Eventuelt
Sak 9: Neste møte

Opprinnelig fastsatt til onsdag 6. november 12.30, Nygårdsgaten 5 (BT bygget), 3 etasje. Eventuelt 11.desember kl 12.30 som avtalt tidligere.