Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon 


 


11. mars kl 0900, Nygårdsgaten 5 (BT-bygget), 3. etasje.

Forslag til sakliste:
 • Sak 1. Orienteringer (Jarle)
  • Avdeling for forskningsdokumentasjon blir en del av
   Forskningsavdelingen. Arbeidet og kontinuiteten videreføres uendret
  • Nasjonalt felles utviklingsprosjekt for forskningsdokumentasjon
  • Planer om import av ISI data via NIFU
  • Andre saker
 • Sak 2. Referansegruppens funksjon (Jarle/Anne)
  Det er ønskelig med en diskusjon omkring dette tema. Vi har ofte behov for å diskutere endringer eller problemer ved applikasjonen. Dette vil være diskusjoner av spesiell karakter som kanskje ligger litt på siden av det mandat referansegruppen har. Viser til sak 4 og 5.
 • Sak 3. Erfaringer fra registrering 2002 poster (Johanne)
  Statstikk (2001/2002), hvor mange registerte selv (forskere/superbrukere), spesielle problemer, ....)
 • Sak 4. Endringsforslag (TorØ/Anne)
  • "Deltagelse i Panel" som en form for konferanse-deltagelse, da dette hverken er deltagelse med foredrag, eller deltakelse uten noen aktivitet.
  • Keynote på konferanse savnes. Dette er ikke det samme som gjesteforelesning eller konferansedeltagelse med paper.
  • Oversettelsesarbeid. Dette er arbeid hvor man verken er forfatter eller redaktør
  • Mulighet for å kopiere registrerte poster
  • Abstracts. Forekommer det abstracts som ikke er knyttet til en konferanse? Hvis ikke, skal vi fjerne kategorien Publisert abstract?
  • Annet
 • Sak 5. Videreutvikling av Fdok (Johanne)
  Vi ser at mange institutter bruker ressurser på å lage CV lignende presentasjonssider for sine ansatte. Er det ønskelig med en CV-modul i Fdok? Presentasjon av forskeren med resultater på egen side á la Rokkansenteret.Eks
 • Sak 6. Presentasjon av søk. (Johanne/Anne)
  Saken ble tatt opp under Sak 9. Eventuelt på forrige møte i referansegruppen.
  Hvilken rekkefølge bør de forskjellige kategorier fremkomme i Fdok søk? Rekkefølgen på elementene på nedtrekks menyen for søk. Er det noe materiale som er mer verdifullt og som bør løftes frem?
 • Sak 7. Hvordan skal vi gå videre med tidsskriftslistene?  (Tor Ø/Anne)
  Vi har hatt et samarbeid med HF og SV om å klassifisere tidsskriftene. Dette gjelder utbredelse (internasjonalt/nordisk/norsk) og status (referee eller ikke). Vi ønsker å gå videre med dette arbeidet. Videre har vi hatt en del diskusjoner omkring HF sine klassifiseringer. Hvem skal validere eller godkjenne instituttenes klassifisering? Hvordan går vi videre med dette arbeidet? Det er behov for kvalitetssikrede oversikter til bruk både ved registrering og årsmeldingsrapportering.
 • Sak 8.  Eventuelt
 • Sak 9. Neste møte
  Skal vi holde på den fastsatte møtedato som er satt til Fredag 13. juni 2003?