UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon  

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rapporter og faglige bidrag

Organisering av elektronisk publisering ved UiB
Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Det sentrale IT-organet, 2000

Elektronisk publisering på forskningsinstitusjonene:
Reelle problemer eller storm i et vannglass? 
Innlegg av prof. Jan Fridthjof Bernt på  'Arbeidsmøte om digital publisering på U&H-institusjonene'  Universitetsbiblioteket i Bergen 3. og 4. april 2000

The Third International Symposium on Electronic Theses and Dissertations: Applying New Media to Scholarship University of South Florida, 15-18. mars 2000. Rapport fra Jostein Helland Hauge. 

Research and Advanced Technology for Digital Libraries,  4th European Conference, EDCL 2000 Rapport fra Anne Asserson, oktober 2000

 

Debattinnlegg:
Må slåss for opphavsretten, Artikkel av Cathrine Holst i Studvest, 15.1.97
Opphavsrett til hovedoppgavene, Kronikk av professor Kai Krüger i Studvest, 29.1.97
Kven eig forskningsresultata? Artikkel av professor Dr. Philos. Dag E. Helland i På
Høyden, 22.1.97
Hvem eier forskningsresulatene? Leserinnlegg av professor Kai Krüger i På Høyden, 5.2.97 (andre innlegget!)