UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon  

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Arbeidsmøter og  informasjon om elektronisk publisering

Arbeidsmøte, Bergen 3. - 4. april 2000

Seminar, Bergen 6. september 2000

"Organisering av elektronisk publisering ved UiB"
Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Det sentrale IT-organet 

Elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen, Bergen 1998

Nordisk konferanse om elektronisk publisering, 1998, konferansebidrag

FULLDOK pilotprosjekt, rapport I 1997 og rapport II 1998

Avtale knyttet til publisering på web