UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Elektronisk publisering

Publisering av ferdige avhandlinger på web
Tilbud om konvertering av avhandlinger/oppgaver til pdf format. Dette gjelder bare materiale som er ferdig skrevet og foreligger i elektronisk form.

Publisering av hovedfagsoppgaver på web
Vi tilbyr støttetjeneste for å gjøre hovedfagsoppgaver tilgjengelige på web, ved hjelp av Word maler. Tilbudet gjelder også for dr.gradsavhandlinger og henvender seg til kandidater som er i oppstarten av sitt arbeid.

Rapporter og faglige bidrag
Rapporter og  annet materiale som har relevans for aktuelle problemstillinger innen elektronisk publisering.

FULLDOK
FULLDOK har vært et prøveprosjekt for fulltekstpublisering. Her kan du se resultatene av arbeidet.

Arbeidsmøter og annen informasjon om elektronisk publisering 
Gir en oversikt over arbeidsmøter, seminarer og konferanser arrangert av Avdeling for forskningsdokumentasjon.