UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon  

 

Ny nettside:

uib.no/ub

FULLDOK

FULLDOK var et prøveprosjekt i årene 1997-98, hvor målet var å vinne erfaring i å tilrettelegge ulike typer publikasjoner fra Universitetet i Bergen i form av et elektronisk bibliotek.