UiB : University Library

Master Thesis in full text

Mainly in Norwegian

2005

Art History
Michel'angelo Merisi Da Caravaggio, Giordano Bruno og PioMonte della misericordia : ulike kontekstar for å formidla estetiske, religiøse, moralske eller vitenskapelege meiningar via ein malar, ein filosof og ein miskunnsam organisasjon, av Stian V. Fjellskål

Oral microbiology
A qualitative and quantitative study of five selected periodontal pathogens in combined periodontal-endodontic lesions, Calin-Alexandru Cristea

Department og Earth Science
Strandforskyving og isavsmelting i midtre Hardanger, Anders Romundset

Department of English
"That ther lakke no word..." : a cognitive study of existential there in the works of Geoffrey Chaucer, Gard Buen Jenset

Department of Biology
Årstidsvariasjoner hos mikrobielle samfunn i Raunefjorden 2003, Karina Hæstad

Tidleg utvikling av svømmeblæra hjå torskelarvar (Gadus morhua L.) frå intensivt oppdrett, Marit Høyberg Aure

Department of Social Psychology
Selvskading blant ungdom : Review og pilotstudie, Mette Kvisten Steinan

Department of Romance Studies: French Studies
Nathalie Sarraute et sa vocation littéraire, Anne Kristin Eidsvik Overå

Department of Geography
Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos : En metodisk tilnærming til et system for objektiv vurdering av verneverdi for geomorfologiske landskapselementer, Trond Fjellvik Djuve

Kvantitativ analyse av forvitringsmateriale og kvartærgeologisk kartlegging av Hadseløya, Vesterålen, Nord-Norge : implikasjoner for isutbredelsen i Weichsel, Jørund Raukleiv Strømsøe

Department of Romance Sudies: Spanish Language and Latin American Studies
El desarrollo de la salmonicultura en Chile entre 1985-2000, Ole Kristian Våge

Italian Studies
Le avventure di Pinocchio nel cinema muto di Antamoro, Line Hauge Støyva

"Le Avventure di Pinocchio" oppure "La storia di un burattiono-monello che diventa un ragazzo per bene"? : uno studio comparativo e critico--descrittivo di tre traduzioni in norvegese delle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, Kristin Sørsdal

Department of History
Telavåg i tid og rom : Erindringen om et krigsherjet fiskerisamfunn, Eirik Gurandsrud

Department of Social Anthropology
To be or not to be : Om strategier for overlevelse, maktkamp og vennskap i et kostskolehus, Gudmund Ågotnes

Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blant transkjønn og andre kjønn i Norge, Marit Vaula Rasmussen

Department of German
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation Norwegen - Deutschland : Eine Pilotstudie, Stian Aske

Department of Education and Health Promotion
Lærer - for alle? : En kvalitativ undersøkelse av nye læreres betraktninger angående egne kunnskaper om tilpasset opplæring, Åse Kjærgård

Pedagog eller teknogog?: Ein kvalitativ studie av kva studiestøttesystemet Classfronter har å seie for læraren som rettleiar og tilretteleggar for læring, Morten Kronstad Pedersen

Å lykkes som rektor: En kvalitativ analyse av noen rektorers fortellinger om hva som gir dem opplevelsen av å lykkes i rektorfunksjonen, Trond Øistein Fjeld

Faglig skjønn på operasjonsavdelingen : En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres bruk og utvikling av det faglige skjønn, Grethe Myklestul Dåvøy

Department of the History of Religions
Hvilken rolle spiller Norsk Luthersk Misjonssamband i den kulturelle globaliseringsprosessen i Tanzania? - En studie av utviklingshjelpens kulturelle og religiøse påvirkningskraft, Torunn Elisabeth Bjørnsvik

Department of Mathematics
Matematikkdidaktikk i ei reformtid : - Intervju med åtte matematikklærarar i ungdomsskulen, Nils Kristian Skiple

Implications of Protected Areas to Optimal Management of Marine Resources, Sturla Furunes Kvamsdal

Bruk av multivariate metoder til å analysere vekst hos individmerket atlantisk laks med hensyn på lysregime, kjønn og modning, Kjetil Vestfossen

Department of Administration and Organization Theory
Challenges and Prospects of Implementing Citizen’s Charter: A Study of Panchkula (Haryana) Municipal Council in India, Vijender Singh Beniwal

Implementation of the National Environment Policy: A case of the Local Government Authorities in Dar-Es-Salaam City, Tanzania, Rosemary Oswald Mruma

Analysis of decision making in Uganda's social security and pension policy reform, Gerald Kagambirwe Karyeija

Administrative culture in Nepal : does-it reflect the dominant socio-cultural values of Nepal?, Dangal Rameshwor

Institutionalization of Performance Appraisal System : A Case Study of the Maldivian Public Service, Mohamed Faizal

Department of Biomedicine, Section for Physiology
The impact of different dietary sources of marine polyunsaturated fatty acids on the fatty acid composition of rat brain, liver and red blood cells, Anita Røyneberg

Quantitative Analysis of Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging of the Human Brain – The effect of varying number of acquisitions and number of diffusion sensitizing directions, Ketil Oppedal

Department of Chemistry
Ultralydsmålinger under høyt trykk - En undersøkelse av solubilisering av 1-heksanol i natrium dodecylsulfat som funksjon av trykk, Edin Alagic

Department of Informatics
On Self-Dual Quantum Codes, Graphs, and Boolean Functions, Lars Eirik Danielsen

Department of Information Sciences and Media Studies
Indymedia - Journalistic Anarchy on the WWW, Egil G. Skogseth

MOTIVERTE MEININGSSØK LANGS MULHOLLAND DRIVE. Ein analyse av filmtilskodaren si narrative interesse i møte med konvensjonsavkreftande forteljarmønster, Erlend Kaasa

Som i et speil i en gåte: Et møte mellom nyhetsjournalistikken og komikkens formspråk, Johnny Anderson

Maktkamp i åpent landskap? En studie av VGs mediering av partilederstriden i Arbeiderpartiet, Rolf E. S. Halse

Department of Scandinavian Language and Literature
“Fri, stark och ensam vill jag leva mitt liv” : En analyse av kjønns- og identitetsproblematikken i Maria Gripes skyggeserie, Kari Mathilde Hestad

Innføringen av tjukk l og retroflekser i østlandsk : - en empirisk avklaring og optimalitetsteoretisk analyse, Ann-Kristin Molde

”Dansande skrift i sollys?” Marie Takvams lyriske forfatterskap lest som feministisk vitalisme, Mona Fåberg Moldung

Department of Geophysics
[Picture] Numeriske simuleringer av strøm over mesoskala fjell med den ikke-hydrostatiske modellen MEMO, Line Wittrup

UV-stråling i Norge : Satellittestimater, modellestimater og bakkemålinger, Thomas Carlson

Synoptiske Lavtrykks Rolle i Vekselvirkningen mellom Stratosfære og Troposfære, Tarjei Breiteig

Numerisk simulering av orografisk nedbør på Vestlandet, Roar Teigen

On Mixed Wind-Sea/Swell Conditions in the Open Ocean : Model and Radar-Observations, Ole Johan Aarnes

Svingninger i klimaet i perioden 1910 til 2004 : Hvilken innvirkning en global klimaendring har på lokalt klima og på tidspunktet for start på våren og vekstsesongen, Anders Sivle

Potensialet for utnyttelse av vindkraft på Vannøya i Nord-Troms, Anne Haaland Simonsen

Department of Sociology
Mellom moderne og tradisjonelle orienteringar : Ein studie av ungdomar sine orienteringar mot framtida, Siri Lothe

The Immigration Agenda of the Knowledge-based : Economy A Regulationist Approach to Norwegian Immigration Policy, Ingunn Kvamme

Midlertidig ansatte - mindre jobbsikkerhet og selvbestemmelse? : En sosiologisk analyse av Levekårsundersøkelsen 2003, Anders Thorstad

Asylpolitikken i media: Konstruksjonen av asylsøkere som et nasjonalt problem, Ida Bakke

DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005, Jan Frode Haugseth

2004

Department of History
Bergens ekspansjon mot sør 1890-1940 : en studie i boligbygging og byutvidelse, av Knut Vidar Schjenken

Department of Biology
Ballan wrasse (Labrus bergylta) predation on hatchery reared scallop (Pecten maximus) spat, Guri Gunnes Oppegård

Centre for International health
In vitro antibacterial effect of the Carisolv®-2 system, Roxana Ioana Draghincescu

The HEMIL - Centre
Stress og helse i arbeidslivet : sammenheng mellom kortisol, selvrapportert jobb stress, arbeidsbelastning og helse, Anette Harris

Chronic social stress and psychological distress in Russia,
 Svetlana V. Konstantinova

Relations between job insecurity and job satisfaction, subjective health complaints, and organizational attitudes among industrial workers in Norway , Lars Johan Hauge

Department of Art History and Cultural Studies: Cultural Studies
"-We wanna see feelings". Ei sjåarstudie av realitysjangeren, Astrid Havn Tranøy

Department of Art History and Cultural Studies: Art History
Tate Modern : fra kronologi til tema : Fra kraftverk til kunstmuseum, Elisabeth Vaule

Department of Applied Psychology
"Jeg er glad i skolebenken jeg" : om grunnkurselevers bruk av elektroniske læringsplattformer i faget norsk, Leif Harboe

Department of Clinical Psychology
Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching, Bjørn Tore Hausken

Department of Economics
Pengemengdevekst og inflasjon : en empirisk analyse og teoretiske betraktninger, Stian Brundtland Berge

Departement of Physics
Improving the nuclear tracer imaging centrifuge method for measuring in-situ capillary pressures and comparisons with other methods, Pål Ove Sukka

Combustion of gas in closed, interconnected vessels: pressure piling, Lars Rogstadkjernet

Simulation and modelling of water spray in the 3D explosion simulation program FLACS, Elin Kristin Dale

Holographic interferometry and its application in visualizing particle movements in continuous flow, Stian Magnussen

Division for Nursing Science
Opplevelse, mening og mestring hos mennesker som "mot alle odds" overlever alvorlig kreftsykdom, Else Egeland

Department of Fisheries and Marine Biology
Effects of seismic shooting on the lesser sandeel (Ammodytes marinus Raitt) : - a field study with grab sampling and in situ video observations, Kristian Landmark Skaar

Adaptation of unbiased stereological methods to study the effects of feed composition on the morphometrics of the different layers of the digestive tract of juvenile Atlantic cod (Gadus morhua L.).,  Lars Erik Pindard

Evaluation of harvest control rules : simple one-parameter versus complex multi-parameter strategies, Dorothy J. Housholder

Department of Philosophy
A New World Order? - An investigation into the possibility of creating a Kantian model of international relations., Jørn Osmundsen

Department of Phsysiology
In vivo mapping of tumor microcirculation parameters using dynamic contrast enhanced MR imaging, Eli Stålsett

Department of Information Sciences and Media Studies
Kultur eller marked : om populærmusikkjournalistens praksis i det kulturelle feltet, Sindre Holme

Evaluating and understanding the challenges and potential of ICT based aid to least developed countries: A case study in the Lao PDR, Synneve M. Monstad

Produserande Mediebrukarar : Eit studie av forholdet mellom brukarar, produsent og medietekst i det massive nettbaserte fleirbrukarspelet Star Wars Galaxies. An Empire Divided., Christian Djupvik Brandt-Hansen

Orkla sitt polske press : ein analyse av avissatsinga til Orkla Media i Polen frå 1990 til 2003, Silje Monika Hjelle Strand

Kvinner, kunst og levande bilete : Anne Katrine Dolven og Lotte Konow Lund, Aslaug Nygård

Design, Development and Evaluation of a 3D Web-Based Prototype, Betzy Bell Louis

Design and evaluation of POSbase : a web-based learning environment, Birgitte Gudem og Anne Margrethe Stokke-Olsen

Identitet, nasjon, profesjon : Albert Joleik si redaktørrolle i eit motkulturelt og profesjonssosiologisk perspektiv, Norhild Joleik

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tannhelsetjenesten - utvikling og evaluering av en prototyp for KVIT-prosjektet, Torill Kjøsnes

Department of Geography
Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst?, av Marita Monsen

Integrering eller moralsk assimilering? : ein studie av ei lokalbefolkning sitt møte med dei Andre, Unni Aarflot

Water choice in a low-income area in Kampala, Uganda, Anders Tønnesen

Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område : studie av drabantbyen Fjell i Drammen, Ingvild Røed

Departement of Social Anthropology
En reise i Flow : organisering av dansefester og opplevelser med elektronisk musikk, av Thorleif Berthelsen

Som i en boble. Velstående colombianere - vold, usikkerhet og kamp om rom, Kristina Lucumí Johansen

- MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø. En studie om kvinnene på Ekofisk, Ragna M. L. Ervik

Mellom flyktige og faste forbindelser : etableringer, vedlikehold og endringer av sosiale relasjoner via Internet Relay Chat, Erik K. Egeland

Heimfiske med Polaris : en studie av relasjoner mellom kystfiskere og deres omgivelser, Svenn-Erik Jensen

Ane suqh' ile. I keep quiet Focusing on women's agency in western Tigray, North-Ethiopia, Thera Mjaaland

Å forma det "nye mennesket" : utdanning i lokale og nasjonale kontekstar på Madagaskar, Randi Gramshaug

Department of Chemistry
An NMR study of α-lactalbumin : pKa-determinations and structural calculations, Jarl Underhaug

Department of Social Psychology
Emosjonsregulering i relasjonen mellom leder og underordnet : en kvalitativ studie, Sunniva Barman and Katrine Ekerholt

Sladrehank skal selv ha bank?: Whistleblowing i en norsk bykommune, Kari Severinsen and Andreas Teisner Høstmælingen

Department of Informatics
J2ME Bluetooth programming, André N. Klingsheim

Simplified Computer Interaction Using Mixed Reality, Jean-Paul Balabanian

Implementation of Brodcast Domination Algorithms for Interval Graphs, Series-Parallel Graphs, an Trees., Helge Holm

En visuell tilnærming til simulering av købaserte modeller i Java, Morten Johannes Ervik

K-packing and K-domination on tree graphs, Morten Mjelde

Selvstabiliserende algoritmer for frekvensallokering, Tom Martens Meyer Solem

[Picture] Vox et praeterea nihil, Kai Tverrå

Nye øvre skranker på ytelsen til adaptiv koding og modulasjon i OFDM-baserte trådløse nettverk, Trond Rognebakke Bjørstad

[Picture] A critical view on Public Key Infrastructures, Thomas Tjøstheim

Department of Linguistics and Comparative Literature: Comparative Literature
Rabulist i store sko : komedie, modernisme og realisme i Pippi Langstrømpe, Adele Lærum Duus

På sporet til det tapte tog : Dag Solstads 1970-tallsromaner, Kjetil Sletteland

Plutselig, virkelig : om språk, erkjennelse og identitetsproblematikk i to nyere, norske romaner : en analyse av Like sant som jeg er virkelig av Hanne Ørstavik og Plutselig høre noen åpne en dør av Tru de Marstein, Ellen Johnsen

Nettenes metamorfose : fortellingenes forvandlinger i Tusen og én natt og Naguib Mahfouz' Arabiske netter, Ann Jørstad Nilsen

Centre for Women's and Gender Research
Gender and Food Security in an Irrigation Scheme: Case Study of Chipapa Households, Kafue District, Peggy Muyangana Chilembo

The concept of well being in the Butiki village: a critical perspective on development and modernization in a Ugandan village, Serugo Paulous

Policing in Purdah: Women and Women Police Station, Peshawar, NWFP, Pakistan, Farhat Taj

Department of Geophysics
Simulated mass, heat and freshwater budgets of the Artic Mediterranean : present and future, Ingo Bethke

Single CO2 drops in seawater, Reidun Gangstø

The East Greenland Current Structure and Variability, Frank Gaardsted

Benguela Niños : observations and modelling, Elisabeth Hansen

Mass Balance of NyainQen TangLha Glacier, Tibet, 1977 to 2001, derived by Topographical Maps and Satellite Images, CaiDong

Department of English
From Berkhamsted to Salamanca : Graham Greene's quixotic journey, Willem von Erpecom

Do the French like English?: A study to French attitudes to English, Anne Marie Bakke

Department of Administration and Organization Theory
Participation in forestry : a study of people`s participation on the social forestry policy in Bangladesh : myth or reality?, Saber Ahmed Chowdhury

Women political recruitment within locol councils: the selection of women political leaders in Uganda. A case of Bushenyi District local council and Kampala city council, Stella B. Kyohairwe

Aetat : en organisatorisk kameleon : en studie av endringsprosesser i Aetat fra 1990 til 2003, Camilla Kjeseth

Department of Comparative Politics
Rett og politikk : En studie av NSR og Ap på Sametinget 1998-2004, Hedda Kirstine Mellingen

Det personlige vinklingspress : en innholdsanalyse av norske og svenske avisers dekning av politiske valgkamper i tidsrommet 1953-1998, Merete Sandnes

Parti, velgere, media og politikk : innflytelse på Stortingets dagsorden gjennom representasjon og agandasetting i 1985-2001, Gunnar Thesen

Political Institutions and their effect on democracy in the Dominican Republic -A critical assessment, Leiv Marsteintredet

Department of Scandinavian Language and Literature
"Ikkje tenke på det andre no" : mimesis eller "det andre" i de tre siste episke verkene til Tarjei Vesaas?, Einar Jordheim Bovim

Nasjonal positivisme : om Henrik Jæger: Illustreret norsk literaturhistorie, Kåre Dale

Department of Linguistics and Comparative Literature: Linguistics
Hvor kort er godt? : En evaluering av NorSum : en automatisk tekstsammenfatter for norsk, Anja Therese Liseth

Det forståingsfulle opplysningssystemet: Eit studium av BussTUC, med fokus på ambiguitetsrelaterte problem, Bente Hole

Seksjon for utdanningsvitenskap (tidl. prosjekt hovedfag i praktisk pedagogikk)
Relasjonen mellom lærer og elev i vellykkete tiltak mot problematferd, Torkjell Sollesnes

Mobil kommunikasjon og tenåringers tilhørighet i et sosialt nettverk : en sosiokulturell tilnærming til apparatgeist-perspektivet, Odd Arne Dolmen

Elevsamtalen : fører elevsamtalen til økt elevinnflytelse?, Mona Berg-Jensen

Department of Sociology
Bygningsarbeideres holdninger til  organisasjonsendring., Marie Therese Melcher 

Med odel som arv : valgorienteringer hos odelsgutter på Vestlandet, Bjørg Sletten

Strukturer og reformer – En kvalitativ analyse av reformen ”enhetlig ledelse” sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering, Torgeir Sveri

Skule i fengselet, og fengselet som ”skule”. Ein institusjonsanalyse av straff og rehabilitering i eit norsk fengsel, Målfrid Tangedal

Jurymedlem - på godt og vondt : en kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem, Vibeke Bjørnestad

Consequences of deregulation and organisational restructuring on job content and occupational health in the Norwegian electric energy sector, Kristine Fjone Godal

Menn i barnehagen : en sosiologisk studie av hvordan mannlige førskolelærere konstruerer sin arbeidsrolle, Stig Solberg

Hva påvirker folks tillit til boligmeglerne?: En studie av kjøpere og selgeres tillit til meglerbransjen og meglerforetakene, Nils Olav Mevatne

2003

The Faculty of Psychology
Er verknaden av angst og depresjon på uføretrygding undervurdert?, Simon Nygaard Øverland

Departement of German
"Ich bin kein Schweizer" : persönliche und politische Verweigerungen als ästhetische Strategie im autobiographischen Projekt "lebenslänglich" von Guido Bachmann, Rita Valiukonyte

Division of Middle Eastern Languages and Cultures
Bilder av den Andre : Vesten sett gjennom den populære arabiske presse, Pernille Myrvold

Department of Zoology
Predicting abundance, species richness and assemblages of woodland snails using environmental variables, Thor Inge Vollan

Department of Philosophy
Medlidenhetens mysterium : en tilnærming til det hellige i Schopenhauers tenkning, sett i lys av den indiske vedantafilosofien,  Anne Vedvik

Department of Art History and Cultural Studies: Museum Division
"Slik er det med museer...": Om museer og innsamlingsproblematikken, Astrid Margrethe Strømsnes

Department of Archaeology
Kulturinstitusjonenes fortellinger om vikingtiden, Linda Merete Høie

Bildene forteller : sjamanistiske element i veideristningene fra Vingen og Ausevik?, Sikke Viste

Department of Clinical Psychology
Ambivalens - hemmende eller fremmende i terapi?: En teoretisk undersøkelse av ambivalensbegrepet i motiverende intervju, Tomas H. Formo

Department of Art History and Cultural Studies: Cultural Studies
Singelliv : i grenselandet mellom enslighet og parforhold, Kari-Marie Kloster

Department of Applied Education
"Da vet du at det er de jentene, liksom" : læring og identitetsutvikling i spenningsfeltet mellom majoritetsfelleskapet og minoritetsfellesskapet, Anne Aglen Brendmoe

Division for Physiotherapy Science
Dysleksi og motorikk : en undersøkelse av motoriske vansker hos barn med dysleksi, Karin Berg

Department of Informatics
User-configurable, high-level transformations with CodeBoost, av Karl Trygve Kalleberg

Rotasjonsinvariante turbokoder, Christian Skauge Knudtsen

Efficiently locating schema incompatibilities in an eXtensible markup language, Roland Kaufmann

Department of Economics
Bergensprosjektet: "Tilbake på jobb" : helse, nytte og livskvalitet, Roar Gjelsvik

Fornybar energi : metoder og virkemidler, Trond Hartvedt Nilsen

Department of Music, The Grieg Academy
Signifyin' Vigdal : aspects of the Ragnar Vigdal tradition and the revival of Norwegian vocal, David-Emil Wickstrøm

Division for Nursing Science
Utenlandsadopsjon: En kvalitativ studie av adoptivfamiliers utfordringer, ressurser og behov for støtte, med særlig vekt på erfaringer i møte med helsesøster, Linda Rykkje

Det psykologiske fakultet
Søvnvansker og deres korrelater i et utvalg asylsøkere i Norge : en epidemiolgisk studie, Petter Franer

Department of Romance Studies: Spanich Language and Latin American Studies
El presente histórico y la temporalidad verbal: Análisis del presente histórico en del español de América i sus funciones,  Margrete Dyvik

Hovedfag i Pedagogikk
Sosialisering mellom barn : ein studie av barnehagen som praksisfellesskap, Liv Torunn Grindheim

Å gestalte en rolle : en studie av en skuespillers rolle - gestaltning i dialogiske møter med : -de andre, -erfaringene, -imaginasjonen, -dynamikken i rommet, Vibeke Solbue

Department of Linguistics and Comparative Literature: Comparative Literature
Død tro: Ibsens Gengangere i lys av Nietzsches filosofi, av Jørgen Haave

Melankoli og livslede : en lesning av Arne Dybfests Ira (1891) og "En ensom" ved [i.e. med] vekt på dekadanseproblematikken, Roy Dorholt

Et hundeliv? : en lesning av J.M. Coetzees Disgrace, Marit Gjone Sandsleth

Å lese det uskrivne - å høyre det usagte, Ragnhild Stende Bjaadal

The HEMIL Centre
Participation and empowerment? : health promotion for youth at the community level, Kristin Skogli

The Enigma of HIV/AIDS-related Stigma: A theoretical exploration of HIV/AIDS-related stigma in Sub Saharan Africa, Kari Lorentzen and Stine Morris

Department of Sosial Anthropology
”In the US I’m an Arab terrorist, here I’m an American punk!" En studie av palestinsk returmigrasjon og identitetshåndtering på Vestbredden.,  Bård Helge Kårtveit

Porteño logics : the meaning of taste and morality in social classification in Buenos Aires, Jon C. Tevik

"Kvinner til topps" : en undersøkelse av relasjonen mellom kjønn, makt og mulighetsbetingelser i norsk næringsliv, Maria Stene Pettersen

Learning to be bad and mexican : management of identities and behavior in a texan high school, Trine Halstadtrø Syverinsen

Sier du ikke hva jeg Hører? : utfordringer ved omsorgsarbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming uten verbalt språk i en norsk småkommune, Trond Stalsberg Mydland

Department of Sosciology
Rhetoric and reality: A Qualitative Study of the Use of Participation and empowerment in a Development Project. The Case of LWF Cambodia Program, Line Margrete Johansen

Dødens mangfold: En diskursiv analyse av kreftpasienters fortolkning av sin egen død, Stig A. V. Aasland

Blader til besvær : en studie av jenters lesepraksis, Kjersti Bakke Sørensen

Marked og miljø? : Økologisk modernismeteori som utgangspunkt for analyse av miljøvernarbeid i en dagligvarebedrift, Tone Mari Dahle

Engasjement og trygghet i et mer globalisert arbeidsliv : en studie av endringsprosesseri et multinasjonalt konsern i lys av trekk ved den nye kapitalismens ånd, Mariann Moberg

Skolens mange verdiverdener : Definisjoner og legitimeringer av problematferd i en Steinerskole og i en offentlig skole, Lise Granlund

Department of Molecular Biology
Functional studies of two wild type variants of HIV-1 Tat, Håvard Nyhagen Henriksen

Trifluoperazine : Effects on polyphosphoniositide metabolism in neuroblastoma cells on glycerophospholipid monolayers, Anne Berit Ølmheim

Department of Geography
En rekonstruksjon av isutbredelsen i Rondane gjennom Weichel med hovedvekt på glasialgeologi og isavsmeltingsformer, Bjørn Christian Kvisvik

Kaste og deprivasjon : dalitar sine levekår i Sør-India, Trond Sæbø Skarpeteig

Children of the city : a study of street children in Kathmandu, their social practices and territoriality, Heidi Bjønnes Larsen

Senk Skuten! Byutvikling i lys av makt, rasjonalitet og demokrati, Cato Johansen

Department of Linguistics and Comparative Literature: Linguistics
Fra speilmetoden til automatisk ekstrahering av et betydningstagget korpus for WSD-formål, Gunn Inger Lyse

Department of Media Studies
Fengsel, fabrikk og laboratorium : Big Brother mellom tekst og kontekst : en studie av underholdningsprodusenters praksis, av Håvard Legreid

Den grønne retorikk, Ragnar Eggesvik

"Og i dette øyeblikk er det historie, dere... " - Cupfinalen i fotball som nasjonal mediebegivenhet: En studie av NRKs produksjon og presentasjon av cupfinalen 2002, Pål Vatneberg

- Ta fra dem all ære : en komparativ studie av to medierte skandaler, dopingskandalen og fredsprisbråket, slik de fremstod i Verdens Gang våren 2002, Åsmund Vereide Sjursen

Aporia & epiphany in context : computer game agency in "Baldur`s Gate II" and "Heroes of Might and Magic IV", Kristine Jørgensen

"Spillet om virkeligheten" : om forhandling og beskyttelse i en iscenesatt virkelighet, Ingeborg Rydsaa

Department of Information Science
RUP i praksis : ein studie av kommunikasjon og læringseffektar, Hogne Folkestad

Koordinering og bruk av læringsressurser i et kollaborativt læringsmiljø, Trine Elise H. Roness

Development of a synchronous, distributed and agent-supported framework : exemplified by a mind map application, Steinar J. Dragsnes

Theoretical frameworks in practice : evaluating end-user IT training strategies at Baker Hughes INTEQ, Maren Simonsen

StatFind : a framework for preference based searching, Olve S. Hansen

RadioWeb : the design, development and formative evaluation of web-based learning material for radiology, Kristine Sevik

From ER to VR: Analysing interaction in a Collaborative Virtual Environment, Stig Mjelstad

Department of Administration and Organization Theory
Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? : en studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk, Frank A. Aasebø

Samordning og samfunnstryggleik : ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Noreg i perioden 1999-2002, Synnøve Serigstad

Internettbruk i Kongsberg kommune, Eirik Aarre

Intranett : en studie av hvordan ansatte i en offentlig organisasjon bruker intranett, Kristin Svines Aksnes

Department of Comparative Politics
En analyse av tendenser i politisk journalistikk i Norge : belyst gjennom Juul- og Snøhvit-saken, Stig Henning Morken

Can you really fail to support the one who feeds you? : an analysis of female representation in the Ugandan Parliament, Kari Nordstoga Hanssen

Kvinner i norsk topp-politikk 1945-2002 : en studie av kjønnsspesifikke rekrutteringsmønstre i storting og regjering, Nina Charlotte Hallberg

Nordisk stemmegivning i FNs generalforsamling : test av en konstruktivistisk hypotese om nordisk sikkerhetspolitikk, Jarle Hersvik

Lobbying on Behalf of God: Religious Interest Groups and the No Child Left Behind Act of 2001, Åse Meistad

Work, pension and reform : a comparative analysis of Norway and Denmark in light of OECD recommendations, Siv Midthassel

Baltic corporatist Arrangements : a comparative analysis of tripartite arrangements in Estonia, Latvia and Lithuania, Sturle Jensen

Kan rasjonelle teorier forklare utfallet av stidigheter internt i politiske parti? : en analyse av Arbeiderpartiets behandling av Statoil-saken i lys av rasjonelle teorier, Kenneth Nepstad

Etnoregionalistiske partier i Vest-Europa : fremvekst og utvikling : en boolsk tilpasning av foreliggende forklaringsmodeller, Ole-Petter Øvrebø

Department og Fisheries and Marine Biology
Protozan ectosymbionts on Atlantic salmon (Salmo salar L.) in a hatchery in Hordaland, western Norway : morphology and epizootiology, Trond Einar Isaksen

Cestodes in Atlantic salmon (Salmo salar L.) at a W Norwegian hatchery : infection dynamics, aspects of development and pathology, Glenn Arve Sundnes

Trace metal concentrations in blue mussels Mytilus edulis (L.) in Byfjorden and the coastal areas of Bergen, Sari Airas

Studier af værtsspecificiteten hos Gyrodactylus på salmonider herunder lektin-carbohydrat interaktioner mellem Gyrodactylus parasitter og salmonider og statistisk vurdering af Gyrodactylus-infektioner på salmonider, Steen Jørndrup

Bestandsstudie av breiflabb (Lophius piscatorius L.) langs kysten av Møre og i Nordsjøen, Jan Erik Dyb

Department of Scandinavian Language and Literature
Bymål i Sunnfjord: Ei sosiolingvistisk undersøking av språk og identitet i Florø og Førde, Anne Marit Bødal

Department of Physics
[Picture]  Perspektiv på partiklar : ei samanlikning av Andrew Pickering og Peter Galisons framstilling av partikkelfysikk-historia, med spesiell vekt på oppdaginga av nøytral straum, Randi Bø

[Picture] Freeze-Out in the multi-module model of ultra-relativistic heavy ion collisions, Øyvind Heggø Hansen

Selected aspects of turbulence and combustion in 20-litre explosive vessels: Development of experimental apparatus and experimental investigation, Trygve Skjold

A setup for electrical tests of ATLAS SCT barrel modules, Ola Kristoffer Øye

Department of Chemistry
Partielle molare eigenskapar og løysingsevne til kalsiumfosfat ved høgtrykk studert ved hjelp av volum og kompresjon av natriumfosfat og kalsiumklorid, Øystein Strand

Syntese og analyse av noen tris-(3-karbetoksypropyl) sulfoniumsalter [S(CH2CH2C(O)OH)3]+[X]-, Øystein Rantrud

Fargestoffer i tropiske planter, Ellen Sirnes

Alkylfenolers innvirkning på glyserofosfolipidmembraner og kolesterol i torskehjerne, Kristin Lind-Larsen

Department of Romance Studies: French Studies
L’emploi du participe présent en fonction d’attribut libre et la question de la concurrence avec le gérondif, Anne-Gro Høyer

Department of Mathematics
Streamline tracing on irregular grids, Håkon Hægland

Solitoner generert av trykkperturbasjon på grunt vann, Tomas Torsvik

Department of Earth Science
Strandforskyvningsundersøkelser og kartlegging av tsunamisedimenter i Nordland, av Ingrid Drange

Analyse av seismiske data innenfor Gullfakslisensen : implikasjoner for tolkningen av topp NER, av Ingrid Drange

Flaumar i Vossavassdraget, kan dei påvisast i innsjøsediment, av Anja Midttun

Anatomy and allostratigraphy of deep-marine Mount Messenger Formation (Miocene), eastern-margin Taranaki Basin, New Zealand, Kristian Helle

Late Cretaceous to Early Eocene sedimentation in the Sinop-Boyabat Basin, nort-central Turkey : facies analysis of turbiditic to shallow-marine deposits, Beate L.S. Leren

Akustiske bølger i periodiske medier, Tor Atle Wicklund

Lineamenter, brudd og seismisitet i relasjon til grunnvann på Bømlo, Vestlandet, Morgan Ganerød

Impulsive overflatekilder for seismisk prospektering, av Kjetil Andreas Festervoll

A study of rock lenses in extensional faults, focusing on factors controlling shapes and dimensions, Merethe Lindanger

Department of Classics, Russian and History of Religions: History of Religions
"Show us the real Islam! I am a Muslim and you are a Muslim too. But tell me: what is Islam?" : en studie av iransk kvinneaktivisme, av Marianne Bøe

Myten om muslimer: En analyse av medienes beskrivelser av muslimske innvandrere i Norge i lys av Roland Barthes’ mytebegrep, Kjersti Rogde Næss

Department of Geology
Bruddsystem og spenningsfelt tilknyttet tunneltraséen Ringveg Vest i Bergen, Ruth Guri Fjørtoft Venvik

Department of History
Handel i ei uroleg tid : ei studie av bysantisk handel i det sjette hundreåret, Vigleik Røkke Mathisen

Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950, Runar Jordåen

"En Trusel for selve Samfundene" : venerisk sykdom: tiltak, medisinsk forståelse og moraldebatt i Norge, 1880-1927, Elisabeth Koren

Hvorfor Europa?: En komparativ analyse av den økonomiske utviklingen i Europa og Kina mellom 1400 og 1850, Sindre Vinje

Department of Geophysics
Simulert dynamisk atmosfærerespons til endringer i Artisk sjøisdekke, Trond N. Boge

Turbulence and Heat Exchange under Ice, Anders Sirevaag

An investigation of the Faroe Shelf Front, Karin Margretha Húsgarð Larsen

Strømmer langs sokkelskråningen ved Ormen Lange-feltet, Storegga, Elisabeth Engum

2002

Department of Comparative Politics
"Two Bulls in a Kraal" : recognising cultural difference in post-apartheid South-Africa, Ragnhild L. Muriaas

Department of English
Speech rhythm as a comic device in Plays by Harold Pinter, in particular Old times and Ashes to ashes, Thomas Lie Nygaard

Cultural mediations in Chinese American literature : first and second generation immigrant writings, Gro Mari Liland

Department of Biological and Medical Psychology

Moderne helsebekymringer, Mari Hysing og Børge Sivertsen

Department of Geography
Et paleohydrologisk studie av Sagbekken, Hedmark fylke : en rekonstruksjon av Sagbekkens flomhistorie gjennom holosen, Espen Motzfeldt Drange

Dimensjonar ved ei elv : Bagmati River, Kathmandu, Nepal, Erlend Eidsvik

Globalisering, makt og mening : en analyse av diskurser i Nepal, Elin Tangen Skeide

Lykkefisk og Love Kitchen : en studie av norske fiskebedrifters, særlig lakseeksportørers tilpasning til det kinesiske markedet for fisk, Gard Hopsdal Hansen

Department of Clinical Psychology
Cognitive activity in insomnia, Siri Omvik

Department of Sociology
Organisasjonsstruktur og tillit : en studie av sosiale relasjoner i prosjektstyring i olje- og gassindustrien, Marit Galta Coldwell

Department of History
The lion of St. Jarlath : John MacHale - Catholic prelate and Irish nationalist, Mari Janne Solbø Zahl

"Maîtres chez nous" : nasjonalisme og stille revolusjon i Quebec 1960-66, Heidi Seland

Organisasjonen Nei til atomvåpen, 1979-1987, Irene Valvik Vågen

Department of Classics, Russian and History of Religions: History of Religions
Jærtegn i Bergen på 1600-tallet : religiøse, sosiale og intellektuelle forutsetninger for divinatoriske tegn i Danmark-Norge, med utgangspunkt i Bergen, Morten Fuglestad

Det daglige offerritualet i det nye rikets templer, Pål Steiner

Department of Social Anthropology
"Simbir botbot bathan mathaha ayay kutega" : ("ein fugl som flyg omkring åleine vil til slutt lande med hovudet først", somalisk ordtak) : ein diskursiv analyse av relasjoner mellom somaliske familiar og lokalbefolkninga i ein vestnorsk bygdeby, Ingun Klepp

Understanding_informationtechnology@school : an exploration of global IT discourses at Columbus elementary school, U.S.A., Helen C. Green

Fortsatt på flukt : en antropologisk studie av unge kurdiske menns handlinger og narrativer for å skape kontinuitet og unnslippe eksiltilværelsens liminalitet, Kjartan Dirdal

Konsum eller kunnskap : to alternative strategier i søken etter prestisje i en venezuelansk kontekst, Henning Norheim

Department of Chemistry
Inklusjonskompleks mellom β-syklodekstrin og surfaktantene natrium dodekyl sulfat og natrium dekanoat, Magny Bjørsvik

Core photoelectron spectroscopy and chemical reactivity of a series of aliphatic alkenes and alkynes, Alf Holme

Hovedoppgave i helsefag hovedfag, spesialfag helsepsykologi / helsefremmende arbeid
"It can save you if you just forget" : closeness and competence as conditions for coping among Ugandan orphans, av Krister Westlye Fjermestad and Ingrid Kvestad

En studie av sammenheng mellom forhold i arbeidssituasjon og indikasjon på utbrenthet blant ansatte ved et psykiastrisk sykehus, Øyvind Meyer

Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere : en empirisk studie av hvordan psykososialt arbeidsmiljø henger sammen med trivsel i sykehusavdeling og yrke-, Trine Staff

Department of Archaelogy
Med vevsverd og stekepanne : tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i vestnorske mannsgraver fra yngre jernalder, Anders M. Rabben

Bergkunst som levninger etter ritualer. Motivbaserte tolkningsforsøk av lokaliteter i Hordaland, Marit Wold

Tid og arkeologisk narrativ - om tidsforståing i arkeologifaget, Heidi Handeland

Department of Geology
Hydrogeologi og karstkorrosjon i Grønli-Seterakviferen, Mo I Rana, Rannveig Øvrevik

En Paleo-Middelhavs stredavsetning : kalkarenitter tilhørende Azagadorleddet (miocen), Turreområdet, Almeria, SØ Spania, Camilla Thrana

The Diagenesis and Porosity of the Mixed Deposits of the Azagador Member (U. Miocene) in the Turre Area, Almeria, Spain, Håvard H. Enge

Department of Information Science
Sikkerhet som troll av eske : abstrakte misbruksmønstre, en ny tilnærming til sikkerhetskrav, Gøran F. Breivik

En kartlegging av nettb@nkkunders holdninger : Hvilke faktorer har en avgjørende betydning for kunders valg av nettb@nk?, Monica Hjorth

Hvilke organisatoriske, tekniske, relasjonelle og menneskelige forhold konstituerer voksne studenters tilgang til IKT-basert lærerutdanning?, Torunn Synnøve Nerdal

Division for Nursing Science
Helsefremmende arbeid som "det lille ekstra" : en kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre, Marit Alstveit

Department of Administration and Organization Theory
Leders handlingsrom på Osloklasse fregatt, Tommy Krabberød

Innsatt eller innlagt? : en studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri, Kristin Hedberg

Avvik og identitet : ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengselsinstitusjon, politikk og media, Malin S. Hauge

Department of Physics
Possibility of Measuring the CP of a Higgs Boson at the LHC, Kari Ertresvåg Myklevoll

Design og studier av lydkilde for SOBER-prosjektet, Audun Pedersen

Prosjekt Hovedfag i pedagogikk (Institutt for praktisk pedagogikk)
Utgått på dato?: Arbeidsplassen som lærinsgarena for eldre arbeidstakkere, av Olga Johannessen

Lærerrollen i mappevurdering : fra mappebarn til mappevurdering, Aud Wencke Dybesland Opsum

Kva skjer med lærarstudenten når ho har slutta i studiet - og vert lærar? : ein kvalitativ studie av fire nye lærarar, Odd Jarle Ertresvåg

Department of Informatics
A Multilevel scheme for the Travelling Salesman Problem, Øystein M. Hjertenes

Methods for analysing 2D electrophoretic gel images, Kristian Flikka

Discrete event simulation in Java with applications in rodent navigation, Ørjan Bergmann

En studie av Mesh-traverseringsmønstre for Sophus-biblioteket og kjøretidsvariasjoner på SGI Origin, Hogne Hundvebakke

Integral cryptanalysis, Vebjørn Moen

Drum analysis, Espen Riskedal

Inexact solution of the schur complement equation in a primal-dual interior-point methods for semidefinite programming, Lennart Frimannslund

Department of Zoology
Økt vekst og overlevelse hos ensomrig laks (Salmo Salar L.) og ørret (Salmo trutta L.) som følge av eliminering av eldre årsklasser : en analyse av biotiske og abiotiske faktorer før og etter rotenonbehandling av Lærdalselva, Aleksander L. Andersen

Department of Geophysics
Novel tools for research and education in seismology, Mikhail E. Boulaenko

Stormbaner ved ulikt isdekke i Labradorhavet, Øyvind Byrkjedal

Department of Media Studies
"Mediedramatikere" og "verdikommisærer" : en studie av pressedekningen av Verdikommisjonen, Thor Henning Lerstad

Them crazy Koreans, where are they at? A study of visual and rhetoric engagement in televised computer games competitions,  Yngvar Natland

Department of Mathematics
Projective models of algebraic surfaces in scrolls, Gert Monstad Hana

Valuation of guaranteed investment contracts, Ole Marius Gloppestad

A New Preconditioner for Iterative Phase Splitting Routines, Jan Nordbotten

Department of Scandinavian Language and Literature
Stykkevis og delt? : montasje og symbolikk i Cecilie Løveids Måkespisere, Gudrun Urd Sylte

Mögr átta mædra ok einnar: mytane om Heimdallr i lys av førestellingar om slektskap, Bernt Øyvind Thorvaldsen

2001

Institutt for geografi
Ferieval og identitetskjensle : om sveitsarar sine førestillingar om feriemålet Norge, av Liv Mari Nesje

Division for Physiotherapy Science
Methodological considerations of clinical studies on low back pain, Tom Arild Torstensen

Department of Philosophy
Et bilde holdt oss fanget : en revurdering av George Dickies institusjonelle kunstteori, Eva Løveid Mølster

Department of Classics, Russian and History of Religions: History of Religions
Influence of Islamic culture on Scandinavian management in Malaysia : a glance at multinational management and Islamic values, Jorun Titlestad Gjelsvik

Department of English
Breaking the mould : The voyage out by Virginia Woolf, Tone Hesjedal

Heroic deeds and devious villains: a study in the use of reported direct speech in six children's books, Therese Holm

Department of Romance Studies: Spanich Language and Latin American Studies
Mujeres, dictadura y resistencia en Uruguay (1973-1984), Liv Eide

Department of Classics, Russian and the History of Religions: Russian Language and Literature
Minnet som resignasjon og opprør : eit studie av Anna Achmatova sin diktsyklus Rekviem, Åse-Grete Svartefoss

Department of German
Verhüllung und Enthüllung : Rollenspiel als Überlebensstrategie in Ingeborg Drewitz' Roman Eis auf der Elbe, Liv Hodne Rasmussen

Departement of History
Dei sjølvrådige : ei dissentarrørsle i eit fleiretnisk samfunn : Balsfjorden i Troms, Kåre Strøm

Etbai, det gode land : nomadekulturen mellom Nilen og Rødehavet, Jonatan Krzywinski

Martyren i kristen og jødisk tradisjon : fremstilling, utnyttelse, forståelse : en sammenligning, Eivind Salen

Hovedoppgave i helsefag hovedfag, spesialfag pedagogikk
Radiografstudenters læring i praksis, Bergliot Strøm

Department of Informatics
How to cope with incorrect HTML, Dagfinn Parnas

Hovedoppgave i helsefag hovedfag, spesialfag helsepsykologi / helsefremmende arbeid
Mestring av virkninger etter seksuelle overgrep, Hildur Vea

Department of English
Embodiment in cyberspace : how we conceptualise the Internet : a cognitive linguistic approach, Britt Høyland

Network-based EFL : motivational aspects of using networked computers in the EFL classroom, Morten B. Hofsøy

Division for Nursing Science
Hvor ønsker pleieavhengige eldre å bo? : en undersøkelse om hvilken sammenheng det kan være mellom boønsker og boforhold, fysisk funksjonsevne, psykisk velvære, sosiale forhold og mestringsevne, Arne Leland

Behov for hjelp, mulighet til selvbestemmelse og tilfredshed med sykehjemmet : en kartleggingsstudie blant 77 pasienter ved to av sykehjemmene tilknyttet Undervisningssykehjemprosjektet i Norge, Anneline Røssland

Department of Sociology
Altruisme bak hver dråpe? : en spørreundersøkelse blant blodgivere ved blodbanken i Oslo, Aksel H. Misje

Attitudes towards immigration and national identity : a comparative study of Italy and Norway, Ane Johannessen

Department of Information Science
A simulation model of the interaction between nitrogen and oxygen levels influenced by the hydrodynamics in a fjord using a system dynamic approach, Magnhild Viste and Andreas Hervig

Evaluating the organising of a collaborative telelearning scenario from an instructor perspective : an activity theorethical approach, Jo Dugstad Wake

Prosjekt Hovedfag i pedagogikk (Institutt for praktisk pedagogikk)
Samspel med data? : ein studie av interaksjonen i tekstskapingsprosessar der datamaskina inngår som arbeidsreiskap, Ingrid Helleve

Department of Mathematics
Verifisering av ein tredimensjonal bølgemodell ved hjelp av eksperimentelle data, Lars Inge Enstad

Danning av kvervlar og frontar på sub-mesoskala i havet, Ingvild Lygren

Department of Social Anthropology
Levende vann og tapte penger : diskurs rundt naturforvaltning på lokalplan, Tord Bakke

Hvithetens semiosis : et antropologisk studie av hvithet som medium, Margrete Fredriksen

"Skal jeg leke med deg eller...?" : om samhandling i en barnehage, med fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn, Anne Cecilie Kontni

Department of Administration and Organization Theory
Å være eller ikke være - Er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen, av Helle Christin Nyhuus

Department of Art History and Cultural Studies: Art History
Det norske hus : Oslo rådhus - en historisk sammenligning, Trond L. Schøning

Department of Art History and Cultural Studies: Theatre Research
Skuespill, sannhet og erkjennelse : en undersøkelse av Grotowskis teaterideer med hensyn til forståelsen av endringer av både teaterets og publikums mulige arena for erkjennelse, Christel Møvik

Amerikansk lesbisk teater : WOW Cafe Theatre : nyskapende teatersentrum eller etterslep fra 70-tallets feminisme, Siri Hansen

Department of Linguistics and Comparative Literature: Comparative Literature
Fortelleren og den subjektive erfaringens problem : en narrativ analyse av to noveller fra James Joyces novellesamling Dubliners, Arild Sæther Johannessen

U.S.A. : en drøfting av narrative mulighetsvilkår i John Dos Passos' romantrilogi, Stein Haga Haukland

Department of Goephysics
Romeo : roterande fysisk fjordmodell av Hjeltefjorden, Byfjorden, Herdlefjorden og fjordane rund Osterøy, Anne A. Hageberg

Measurement and evaluation of OH-airglow spectra over Svalbard, Kristian Pagh Nielsen

En enkel gressvekstmodell utprøvd på Island og i Norge, Kristín Hermannsdóttir

Prediksjon av bergartsparametre fra logger, Camilla Reglund Thorsen

Effekter av trykk på seismiske hastigheter-modellerte og observerte sammenhenger, Anders Dræge

Potensiell bruk av SH-bølger for seismisk kartlegging av porefluid og litologi, Kristoffer Engenes

Ein modellstudie av samanhengen mellom reflektert radians ved toppen av atmosfæra og globalstråling ved bakken, Knut Frode Dagestad

Department of Physics
Monte Carlo simulations of radiative transport in the atmosphere and ocean, Karl Idar Gjerstad

Elektronikk for mangekanalsutlesning fra et posisjonsfølsomt fotomultiplikatorrør, Asle Engelsen Festø

A setup for electronic tests of ATLAS silicon strip detectors, Bjørn Pommeresche

Debottleneckingstudy of dewpoint gas trains at Statoil Troll Kollsnes, Trond Austrheim

Department of Chemistry

Analysemetoder anvendt på antocyaner, Jan Idar Hjelle

Partial molar properties of aqueous monosaccharide solutions at elevated pressure, Asbjørn Aarflot

Department of Fisheries and Marine Biology
Pigghuder på korallrev i norske farvann, Harald Backman Fosshagen

Length related diurnal vertical migration of cod (Gadus morhua L.) : haddock (Melanogrammus aeglefinus L.) and redfish (Sebastes spp.) in the Barents Sea, Haraldur Arnar Einarsson

Estimation of discards in the commercial trawl fishery for Northeast Arctic cod (Gadus morhua L.) and some effects on assessment, Gjert Endre Dingsør

Department of Molecular Biology
Chlorpromazine : stimulatory effects on human blood platelet activation and intercalation in monolayers and liposomes of glycerophospholipids, Anja Underhaug

The influence of CXCR4 on Maedi visna virus-induced syncytium formation, Arnt-Ove Hovden

Department of Scandinavian Language and Literature
Historisk presens i et utvalg islandske tætter, Terje Torgilstveit

Variasjon og endring i bømlamålet -ei sosiolingvistisk gransking av målet i Bømlo kommune i Sunnhordland, Vibeke Notland

Gabriel Grams bekjennelse i lys av Arne Garborgs naturalisme i Trætte Mænd - en analyse. "min Selvtillid, min Tro paa min Vilje, mit Livsmod", Dag Skarstein

Department of Media Studies
Å betale: Penger som kommunikasjon
, Bent Sigmund Olsen

Department of History
Nasjonsbyggar eller sosial klatrar? Chr. Tønsberg og Norske Folkelivsbilleder
, Cecilie Boge

Department of Social Psychology
Angst og depresjon som risikofaktorer for uføretrygding, Arnstein Mykletun

An empirical investigation of depression symptoms : norms, psychometric characteristics and factor structure of the Beck Depression Inventory-II, Harald Aasen

Arbeidsmiljø i et toppsikret fengsel : konfrontasjoner, utbrenthet og mestring, Siv Ommedal and John Petter Wadseth

Journalister i fyr og flamme? Utbrenthet, psykososiale arbeidsmiljøforhold, negativ og positiv affektivitet, arbeidsnarkomani og flyterfaring i et utvalg journalister, Petter Danielsen, Silje U. Paulsen and Veronica B. Rogne

Lære å lede - en evaluering av et lederutviklingsprogram
, Erling André Ytterøy and Ole Kristen Aanerød

Department of Clinical Psychology
Beck Anxiety Inventory : translation and validation of a Norwegian version, Thomas Nordhagen

Parent Management Training – en foreldreveiledningsmetode for behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge, Eva Fohlin Apelseth og Christine Amlie

Spilleavhengighet - En litteraturstudie med vekt på behandlingsmetoder, supplert med en spørreundersøkelse blant psykologer
, Trude Senneseth

Department of Comparative Politics
Putting a human face on globalization : a comparison of the globalization rhetoric of Clinton and Chirac, Tor Kinsarvik Engen

Mellom pietistisk fundamentalisme og kommunalistisk interessepolitikk : en komparativ analyse av interaksjon mellom religion og politikk i India, Sri Lanka og Pakistan, Geir Telstø

Explaining variation in indigenous mobilisation : a comparative study of the Ecuadorian and Peruvian Andes, Fredrikke Storaker Kilander

Europas byer : økonomisk vekst fra 1979 til 1994, Ingrid Wiggen

Spillet om framtiden : den ungarske overgangen til demokrati 1988-89 : en integrert teoretisk tilnærming, Anders Nørve Årvik

A New French Revolution? An integrative approach in the analysis of the Romanian transition
, Øyvind E. Lervik

2000

Department of Archaeology
Amuletter : gjenstander med amulettkarakter i vestnorske graver i tidsrommet 350-1000 e.Kr, Magne Samdal

Department of Classics, Russian and History of Religions: History of Religions
Alevilik ve Bektasilik : religion and identity formation in contemporary Turkey, av Hege Irene Markussen

Hovedoppgave i helsefag hovedfag, spesialfag helsepsykologi / helsefremmende arbeid
"Integrering er ikke bare å sitte i samme rom, altså" : en studie av lærernes erfaringer med integrering av fysisk funksjonshemmede elever i grunnskolen, Inger Solheim

Department of Social Anthropology
"Elles n'ont pas la volonté" : respektabilitet blant kristne kvinner i Ngaoundéré, Kamerun, Ragnhild Mestad

Department of Scandinavian Language and Literature
Romanen som taus musikk : en undersøkelse av musikalske formelementer i romaner av Vesaas, Tunström, Fosse og Vaage, Birgit Ekern

Department of German
Erich Loests Nikolaikirche : Wendekitch oder Wenderoman?, Åge Vårdal

Department of Comparative Politics
Homofili og politikk : en komparativ analyse av verdiendringer og meningskoalisjoner bak vedtaket av partnerskapsloven i Danmark og Norge, Ingvill Størksen

Department of Molecular Biology
Binding of substrate and pterin cofactor analogue to human phenylalanine hydroxylase studied by NMR spectorscopy and molecular modeling, Knut Teigen

Application of in vitro transcribed and translated HIV-1 reverse transcriptase and integrase in protein-protein interaction studies, Line Wergeland

Department of Clinical Psychology
Det gløymde objekt : om psykodynamisk tilnærming til religiøse tema i terapi, Anita Krøvel-Velle and Cecilie Aasen

Department of Zoology
Oppfattelse og berbeidelse av emosjonelle uttrykk hos mennesker : et evolusjonært perspektiv på aymmetriske ansiktsuttrykk, Kristine Engan-Skei

Department of Information Science
Utvikling av journalistsimulator i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad : en studie av læringsmiljøets designprosess, Anders Grov Nilsen

Beefeater beslutningsstøttesystem : læring av erfaring, Eivind Riise

The road to ASCRARAD : the development of Agent Support for a Case-based Reuse Application for Rapid Application Development, Stein Inge Morisbak

Aktivitet innen desentralisert allmennlærerutdanning : arbeidsplass og internett som læringsressurs, Hallstein Hegerholm

Department of Physics
On-line X-ray fluorescence analysis applied to industrial processes and environmental monitoring, Knut Ingvald Dietzel

The Randall-Sundrum radion : production through gluon fusion, and two-photon decay, Erik Dvergsnes

Department of Linguistics and Comparative Literature: Comparative Literature
"I do not altogether know who I am" : androgynitet og kreativitet i Virginia Woolfs The waves, Camilla Ønvik Pedersen

Department of Informatics
Lineær kompleksitet til produkter av maksimalsekvenser, Torbjørn Ovnerud

Department of Geology
The sedimentation pattern of the last deglaciation and postglacial phase in a high-arctic valley: Endalen, Spitsbergen, Stian Soltvedt

Department of Solid Earth Physics
Inversjon av seismiske data mot akustisk impedans og bergartsparametre, Bjarte Myhren

Effects of upscaling and interpolation on log data, Roger Bakke

Department of Economics
Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet, Lars Petter Holgersen

Department of Mathematics
Simulering av torsk (gadus morhua) sin reaksjon på fartøystøy, Nils Olav Handegard

Department of Social Psychology
”Kvinner Viser Vei”- men stoppes de av språket? En postmodernistisk forståelse av kjønn & ledelsesdiskursen, Kari Bru

Department of English
The Ravished Reader: Angela Carter's Allegory in "Nights and the Circus"
, Marita Kristiansen

Department of Media Studies
Nye forestilte fellesskap? : en studie av relasjoner mellom mennesker som møtes i vIRCeligheten, Anne Ekornholmen

Documentary as entertainment : what does the current trend of docusoap tell us about the state of documentary and its relation to television?, Anne Marie Kvassheim

Dokumentasjon eller fortolkning? : strukturering av dokumentarfilmen "Kuarao - lianefiske i Marovo-lagunen", Trygve Tollefsen

Kvinner til besvær : feministiske diskusjoner og identifikasjonspotensialer i Bridget Jones's Diary og Ally McBeal, Anniken Solheim

Livet som såpeopera. Reality-tv, såpedokumentarisme og den dokumentariske filmtradisjon, Alex Iversen

Department of Sociology
Skolefag som politisk konstruksjon : en sosiologisk analyse av den politiske prosessen bak grunnskolefaget "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering", Elin Lorentzen

Nye tider - nye menn? : en kvalitativ undersøkelse av to generasjoners tilknytning til karriere, kvinnelige kolleger og familieliv, Eli Lokna

Overgang fra arbeid til trygd? : attraksjon eller utstøtning?, Arnstein Mykletun

Kjønnet eller frikjønnet? Rock som diskursiv praksis, Anne H. Lorentzen

Department of History
Dei forsvunne drapa. Ei datateknisk tilnærming til ulikskapen mellom drapsbileta i Absalon Pederssøn Beyer si dagbok 1552-1572 og Bergen rådstueprotokoll 1592-1594
, Åsta Vadset

Sosial mobilitet i Bergen 1850-1900 - en kohortundersøkelse for rode 23 og 24, Yngve Torvanger

Fra seil til damp: Sjømannssamfunnet i endring, Bergen 1875-1912, Inge Eikeland

Rederne og byen: En undersøkelse av rederstandens engasjement i Haugesund ca. 1870-1940, Grete Eilertsen

Hovedgater som møtested: En studie av Haraldsgata i Haugesund ca. 1870-1940, Nils Andréas Høie

1999

Department of Informatics
[Picture] Classification of protein structures, Narve Sætre

Department of Linguistics and Comparative Literature: Comparative Literature
Subjektets splittelse : en lesning av Flannery O'Connors novelle "The life you save may be your own" med utgangspunkt i Julia Kristeva og Jacques Lacan's tenkning rundt subjekt og språk, Gro Jørstad Nilsen

Department of Sociology
"Diettens døtre" : En kvalitativ analyse av emosjonelle og relasjonelle aspekter ved kvinners forhold til kropp og slanking, Ann-Kathrin Årøen

Department of Physics
Two-photon decay of non-standard Higgs bosons, Wafaa Khater

Department of Fisheries ans Marine Biology
Spatial and temporal distribution of three wrasse species (Pisces: Labridae) in Masfjord, western Norway : habitat association and effects of environmental variables, Trond Thangstad

Multiskala sonarstudium av norsk vårgytende sild (Clupea harengus L.) : vandringsmønster i slutten av beiteperioden, Cecilie Kvamme

Department of History
Bostedsflytting i Bergen 1865-1900 : kartlegging av det interne flyttemønsteret, Morten Bjørndal

Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet : ei gransking av kvinners stilling og posisjon i tinginstitusjonen ; Retthandheving og praksis i Nordhordland sorenskriveri 1642-1668, Monika Antun

Lagrettemennene i Vangen og Føyen tinglag : ei gransking av rekrutteringa til lagretten i perioden 1648 til 1720 , Helge Finne

12 Ekteskap, Grethe Kristin Halvorsen

Ideal og virkelighet : 50-tallets husmorideal som sosial praksis : et studie basert på ni intervujer [sic], Siri Rønningen

Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700, Ragnhild Botheim

Department of Information Science
Evaluating a Collaborative Telelearning Scenario: A Sociocultural Perspective
, Frode Guribye (Oppgaven ligger på kandidatens hjemmeside) 

1998

Department of Linguistics and Comparative Literature: Comparative Literature
Hypertextual criticism : comparative readings of three web hypertexts about literature and film, av Jill Walker

Department of Sociology
Elektroniske oppslagstavler (BBS) i Noreg : eit forsøk på å konstruere eit felt for personleg datakommunikasjon ved hjelp av Pierre Bourdieu sin praksisteori
, Jan Fredrik Hovden

1997

Department of History
"Den som tager andens gods er iche bedre end een tyv!" : ulovleg tileigning av annan manns eigedom : lovgjeving og rettshandheving på tinget i Nordhordland sorenskriveri, 1664-1707, Øyvind Hobberstad

Department of Fisheries and Marine Biology
Maternal, paternal and temperature effects on otolith size of young herring (Clupea harengus L.) larvae : an experimental study, Hans I. Høie

Division for Nursing Science
Hva er viktig for god omsorg? : en studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning, Kirsti Kvåle

Department of Social Psychology
Omstilling i posten: Organisatorisk tilknytning i en omstillingstid - Kartlegging av omstillingsreaksjoner hos postansatte i forbindelse med nedlegging av postkontorer,  Rudy Myrvang og Tordis Stokke

Department of Informatics
Prosessmodell og ADT-Spesifikasjon av ADT-Modulbibliotek
, Olav Bjørnsund Hollingsæter

1996

Department of History
Nordens barbarer. Gallere og germanere som eksempler på romernes forhold til fremmede
, Kjersti H. Johnsen

Widowhood Among the Igbo of Eastern Nigeria,  Chima Jacob Korieh

"Gender and the Welfare State". Maternalism - a new historical concept?, Eirinn Larsen

"Med stønad frå frendar og vener". Slektskap og venskap som partidannande faktorar i den norske innbyrdesstriden 1130-1208,  Bente Opheim

I spenninga mellom teknologi og politikk. Ein studie av samkøyringa av norsk elforsyning 1950-1970 av Geir Martin Pilskog
 

Department of Information Science
En datamaskin som katalysator for erfaringsoverføring, kommunikasjon og læring
, Tom Hagesæther

En komparativ analyse av to neurale nettverk, Barry Kristian Ellingsen and Robert Heggdal

Department of Physics
Holographic multi-stereogram constructed from computer images : Applied 3-D printer
, Kjell Einar Olsen

Department of Fisheries and Marine Biology
Effect of photoperiod on growth and feeding rate of scallop, Arne Duinker

Department of Informatics
Gjenkjenningav strenger som tilnærmet tilhører et kontekstfritt språk,  Idar Hareide

Hashfunksjoner for bruk i Digitale Signature, Jan Anders Solvik

Permutations in Structured Numerical Problems, Ketil Malde

Techniques used to implement a dataparallel matrix class library (SymPLA) in C++, for a sequential frontend working with a parallel backend, Yngve Nysæter Pettersen

Vekthierarkiet for nokre kodeklassar, Eli Winjum

Endelig element modellering av Piezoelektriske skiver, Jan Kocbach - 1996 (Oppgaven ligger på kandidatens hjemmeside)

1995 and earlier

Faculty of Psychology
Forekomst av burnout ved et norsk sentralsykehus : en kartlegging av belastende forhold ved arbeidsmiljøet : implikasjoner for trivsel og helse, Stig Berge Matthiesen and Thor Ove Asbjørnsen

Division for Nursing Science
Mestringsressurser og helsestatus : en empirisk undersøkelse av personer med revmatorid artritt, av Britt Øvrebø Haugland

Department of History
Mellom Mekka og Moskva : kulturell endring i Turkmenistan i sovjetperioden, av  Arne Haugen

"Vi kommer ikke med kugler og kanoner": Arbeiderbevegelsens framvekst og utvikling i Gjesdal før 1940, Ivar Øiumshaugen

  "Væ dig Bergen du fule Sodomæ oc Gomorræ søster". En analyse av utenomekteskaplige forhold i Bergen 1597-1669, av Gro E. Bastiansen

Bybuarar og byeigedom. Husutleige i Bergen på slutten av 1600-talet, Arnt Ola Fidjestøl

Nordnorsk skulk og vestlandsk skoleglede?, Siw Hauge

Mellom Mekka og Moskva. Kulturell endring i Turkmenistan i Sovjetperioden, Arne Haugen

"Porque no se hace pueblo sin ellas". Kvinnelig spansk utvandring fra Sevilla 1575-1577, Anne Brekke Jørgensen

The Russian Post-Emancipation Household. Two Villages in the Moscow Area, Herdis Kolle

Et spill om ære. Individets forhold til ære, og ærens rolle i det islandske fristatssamfunn, Anne Kari Moberg

Eivindvigens anden Skaber. Niels Griis Alstrup Dahl (1778-1852), Aud Randal

Individ - hushald - samfunn. Fisk og jord som grunnlag for hushaldsetablering i Noreg kring år 1800, Arne Solli

"Det er dyrt å være fattig". A/S Rosenberg mekaniske Verksted og norsk skipsbyggingsindustri i mellomkrigstiden av Øyvind Telvik

Jordbruket i Jølster 1850-1910, Stig Årdal


1994

Department of History
Forvaltning og rettssikkerhet. Forvaltningskomiteens etablering, arbeid og innstilling 1947-1958, Bjørn Gunnar Tafjord

Bonden, silda og handelsmannen. Handel i kyst-Sunnfjord ca.1840-1875 av Frode Ulvund

1993

Department of Media Studies
Fortellinger om Golfkrigen : en analyse av NRKs tv-dekning, av Olav Anders Øvrebø

 

1990

Department of History
Modernisering og mentalitetsendring. Ei undersøking frå Førde 1800-1900, Ane Landøy

Department of Informatics
Minimizing Fill-in Size and Elimination Tree Height in Parallel Cholesky Factorization, Pinar Heggernes (i .pdf) - 1992 (Oppgaven ligger på kandidatens hjemmeside)

 

1989

Department of History
Eit forsøk på rekonstruksjon av grunneigefordelinga i Bergen ved utgangen av seinmellomalderen, Geir Atle Ersland

 

1986

Det psykologiske fakultet
Forekomst av burnout ved et norsk sentralsykehus : en kartlegging av belastende forhold ved arbeidsmiljøet : implikasjoner for trivsel og helse, Stig Berge Matthiesen and Thor Ove Asbjørnsen