UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon  Dr.grad

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Publisering av dr. gradsavhandlinger på web

UiB ønsker å synliggjøre egenprodusert forskningsmateriale bl.a. ved å gjøre dr. gradsavhandlingene tilgjengelige via web. Avhandlingene representerer ny og kvalitetssikret kunnskap. Hittil har det vært vanskelig å gi informasjon om dem i elektronisk form utover bibliografiske opplysninger. 

Hvis du har en ferdig dr.gradavhandling i elektronisk form, kan vi  tilby:

  1. Konvertering til PDF-format for presentasjon på web. Fordelen med PDF-formatet er at den tar vare på dokumentets opprinnelige layout. Ulempen er at det er begrensede søkemuligheter. Det er heller ikke mulig å lage hyperlenker til deler av dokumentet. Eksempel på PDF-format.

  2. Konvertering  til en ferdig mal som vil gi dokumentet en standard layout. Dette kan vi kun tilby hvis du har et strukturert dokument, dvs hvis du har brukt stiler i Word eller andre systemer som skiller mellom de ulike   innholdselementene i dokumentet (f.eks. LaTeX).
  3. Lagring av ferdig dokument på server, hos UB. 
  4. Avtale om bruk av materialet.

Hvis du skal begynne å skrive eller er i gang, kan vi tilby veiledning i å lage strukturerte dokumenter ved hjelp av Word-maler