UiB : UB

 

Digitalisering av materiale

UB ønsker i årene som kommer, å styrke arbeidet med å digitalisere eldre dokumentsamlinger, billedsamlinger, kartsamlinger m.v. og gjøre samlingene elektronisk tilgjengelige. Konverteringen av UBs hovedkatalog til BIBSYS har pågått siden 1992.

UB har sin egen Billedsamling med mange digitaliserte fotosamlinger.

Digitalisert tekstmateriale
Eksempler på digitaliserte dokumenter ved Avdelingen. Inkluderer gamle verk.
Avdelingen har i samarbeid med IT-avdelingen og bl.a. Spesialsamlingene satt i gang arbeid med digitalisering av flere verk for å vinne ytterligere erfaring og utvikle formidlingstiltak ved bruk av web. 

Kart
Det foreligger videre en plan for et større prosjekt knyttet til kartsamlingen på UB hvor en del av innsatsen vil være å digitalisere de eldste kartene som UB eier.

Også i andre fagmiljøer ved UiB utføres det digitalisering ved hjelp av skanning/optisk lesing. Dette gjelder for eksempel innen arkeologi (se Arkeoland).

Konvertering av kortkatalogen.

Hovedfagsoppgaver i fulltekst - Doktorgradsdatabasen