UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Seminar 

Møte om Universitetenes behov  for for forskningsdokumentasjon, 30. mai 01

Seminar om digitalisering ved UiB, Bergen, 7. september 2000

Arbeidsmøte om digital publisering på U&H-institusjonene, Universitetsbiblioteket i Bergen 3. og 4. april 2000

Grey literature, electronic publishing and R&D information, Bergen, 7. og 8. Desember 1998

Nordisk konferanse om elektronisk publisering ved universiteter og høgskoler, Bergen, 17. og 18. Februar 1998  Logo

Fourth EuroCRIS meeting,  Bergen, 6. - 7. June 1997

Nasjonalt møte om elektronisk lagring og formidling av fag- og forskningsdokumenter, Bergen 22.januar 1997