UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen: Seminar

Universitetenes behov  for forskningsdokumentasjon

Ny nettside:

uib.no/ub

Tid og sted:
Bergen, onsdag 30. mai 2001, kl 09.30, Parkveien 9

Formål:
Hensikten med møtet var med utgangspunkt i pågående utviklingsarbeid ved UiB og UiO å ta opp ulike tema knyttet til universitetenes og nasjonale myndigheters fremtidige behov for forskningsdokumentasjon. Møtet var derfor av både orienterende karakter i tillegg til en samling der det ble drøftet felles oppgaver og utfordringer.  Det deltok representanter fra alle våre fire universiteter.

Program for møtet:

09.30 Velkommen. Presentasjon av deltakerne Jostein H. Hauge, UiB
09.40 Innledning  Sverre Spildo, UiB
10.00 Bakgrunnen og målsettingen for utvikling av et integrert system for forskningsdokumentasjon ved UiB.  Jostein H. Hauge,UiB

10.30 Introduksjon av pilotsystemet Fdok
Arbeidet frem til i dag.
Anne Asserson, UiB
10.45 Demonstrasjon. Spørsmål og svar Johanne Revheim, UiB
11.45 Lunsj på Studentsentret  
12.30 Et integrert system for forskningsdokumentasjon som et hjelpemiddel i universitetsadministrativ virksomhet. Cecilie Ohm, UiB

 

13.00 Kompetanseinformasjon ved UiO Dag Høgvold, UiO
13.30 Drøfting av ulike tema knyttet til forskningsdokumentasjon.  Jostein H. Hauge, UiB
  Innledning 
Noen aktuelle punkter for diskusjon:
Reinert Grammeltvedt, UiTø
 

- Betydningen av forskningsdokumentasjon fremover

 
  - Hvilke krav bør vi stille til et fremtidig dokumentasjonssystem?  
  - Felles systemutvikling - eller er det nok med felles ’trafikkregler’?  
  - Fremtidig universitetssamarbeid på området  
15.00  Oppsummering  Jostein H. Hauge,UiB