UIB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen

Ny nettside:

uib.no/ub

Internasjonalt samarbeid

EuroCRIS
Samarbeidsforum for forskningsdokumentasjon med medlemmer fra Europa og USA

CERIF
Arbeidsgruppe nedsatt av EU for å arbeide en standard for dokumentasjon av forskning.


Reiserapport: EuroCRIS2000 Platform Meeting,Maribour, Slovenia og studiebesøk ved Technische Universität Graz, Technische Universität Wien og Wirtschaftsuniversität Wien, Jostein Helland Hauge, oktober 2000