UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen: Seminar

Deltagere

Ny nettside:

uib.no/ub

15 personer deltok på møtet i Bergen 30 mai 01, arrangert av Avdeling for forskningsdokumentasjon.

NTNU
John Kamsvåg

John.kamsvaag@hf.ntnu.no
UiTø
Reinert Grammeltvedt
Helge Salvesen
Kai Mathisen

reinert.grammeltvedt@adm.uit.no

helge.salvesen@ub.uit.no

kai.mathisen@adm.uit.no
UiO
Kari-Ellen Lindbekk
Dag Høgvold
Arve Aleksandersen
Endre Rognerud

k.e.lindbekk@admin.uio.no

d.o.hogvold@admin.uio.no

arvea@admin.uio.no
endre.rognerud@usit.uio.no
Universitets- og Høyskolerådet
Jarle Rønhovd, Universitetsrådet

jarle.ronhovd@uhr.no
UiB
Sverre Spildo, UiB
Cecilie Ohm, UiB
Jostein H. Hauge, UiB
Johanne Revheim, UiB
Tor Øyvind Fosse, UiB
Anne Asserson, UiB

 


Sverre.Spildo@udir.uib.no
Cecilie.Ohm@persok.uib.no
jostein.hauge@ub.uib.no
johanne.revheim@ub.uib.no
tor.fosse@ub.uib.no
anne.asserson@ub.uib.no