UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen 

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Virksomhetsplaner/Årsmeldinger

Årsplan 2002
Årsplan 2001
Årsplan 2000
Årsplan 1999
Årsmelding 2001
Årsmelding 2000
Årsmelding 1999 
Årsmelding 1998