UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen 

Arkiv

Konferansebidrag:
CRIS. Grey knowledge and the information society, 2000
The application of CRIS for analysing research outputs - problems and prospects, 2000

Rapporter:
Bruken av FORSKDOK, 2000 
Sluttrapport fra Fægri-utvalget, 1999
Dr.gradsdatabasen, 1998 
The Dissertation Database - Work experience, 1998
Elektronisk publisering ved UiB, FULLDOK rapport, J.H.Hauge,1998
Felles nasjonalt system for forskningsdokumentasjon, rapport,1996
Current Research Documentation in Finland, Sweden, Norway, Austria and Switzerland, 1996
FORSKDOK ved UiB 1994, oppdatert 1996, Lokal side 1998

Prosjektforslag:
DigiPub Digital publiseringstjeneste for forskningspublikasjoner, 1998
FULLDOK Dokumentasjon av forskningsmateriale i fulltekstform til bruk sammen med FORSKDOK, 1996

Reiserapporter:
EuroCRIS2000 Platform Meeting,Maribour, Slovenia og studiebesøk ved Technische Universität Graz, Technische Universität Wien og Wirtschaftsuniversität Wien, Jostein Helland Hauge, oktober 2000
Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 
4th European Conference, EDCL 2000 Anne Asserson
The Third International Symposium on Electronic Theses and Dissertations: Applying New Media to Scholarship Rapport fra University of South Florida, 15-18. mars 2000 ved seksjonssjef Jostein Helland Hauge. 
Fremtiden og forskningsbibliotekerne - styrker og svagheder, muligheder og trusler, Anne Asserson, 1997