UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen: Seminar

Møte om Universitetenes behov  for forskningsdokumentasjon

Ny nettside:

uib.no/ub

Avdeling for forskningsdokumentasjon tok i mai initiativet til et møte mellom de 4 universitetene 30 mai 2001, Parkveien 9.

Formålet med møtet og programoversikt

Deltagere

Oppsummering (utkast) og videre arbeid.