UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : EU i 

Statistikk

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]
Statistikk fra EU
Eurostat: Europakommisjonens statistiske byrå
Eurostat Datashop: fra Statistisk sentralbyrå
DG Energy and Transport (data for energi og transport)
Eurobarometer (meningsmålinger)
European Central Bank (statistikk rundt finans og valuta)
European Commission Humanitarian Aid Office (ECHO)
European Economy (statistikk i vedlegg)
European Environment Agency (forurensning og utslippsdata)
European Industrial Relations Observatory (rapporter ofte med statistikk)
European Observatory on Health Care Systems (rapporter med statistikk)
Eurydice (utdanning)
MISSOC (sosiale forhold)

Generelle statstikkdatabaser
Statistisk sentralbyrå
Bank for International Settlements (bankstatistikk)
Genderstats (statistikk i fht kjønn, fra Verdensbanken)
OECD (statistikk)
SOSIG: Social Science Information Gateway
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
United Nations Food and Agricultural Organization (FAOSTAT)
WHO Statistical Information System (WHOSIS, helsedata)
World Development Indicators (fra Verdensbanken)