English

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag

EU i - Europainformasjon

Merk: "EDC" skiftet fra 1. januar 2007 navn til "EU i"


Velkommen
EU i - Europainformasjon
Nyhetsovervåking: vi overvåker dine
   fagfelt med nytt fra EU/EØS
Bibliotekar

Fagsider
Bibliotekportalen
Informasjon og rettskilder fra EU mv
Avtaler, traktater
Aktuelle bibliografier ol
Direktiver: kjent under bestemte navn
Elektroniske tidsskrift
Noen EU-relevante linker
Statistikk

 

Eksterne databaser mm
Celex: EU-lovverket (for eldre materiale)
Eurlex: EU-lovverket (inkluderer Celex)
EU-Karnov
TED: anbud og kontraktstildelinger
Rapid: EUs nyhetsdatabaseEU/EØS i portalen til jus på web