UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : EU i
 
 

English
 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Informasjon og rettskilder fra EU


Institusjoner
ECLAS: Kommisjonenes bibliotek
Europakommisjonen
   > Dokumenter fra kommisjonen
Europaparlamentet
   > Dokumenter fra parlamentet
Europarådet
   > Adgang til rådets dokumenter
European Court of Human Rights
Det europeiske miljøagentur
Den europeiske ombudsmann
Eurostat
General-direktoratene
Rådet for den Europeiske Union
   > Register til Rådets dokumenter
   > Formannskapets konklusjoner

Rettskilder
Eurlex
Dommer: fra Court of Justice
Forarbeider: Com-dokumenter
Official Journal
 EF-domstolen
 Prelex: avgjørelsesprosessen
   (Kommisjonen)
 OEIL: avgjørelsesprosessen
   (Parlamentet)
 EFTA
   > EFTA-domstolen
   > ESA: EFTAs overvåkningsorgan
   > AIDA: direktiv-implementering

Forskning og utdanning
 CORDIS: forskning og teknologi
 EU ForskningsInfo
 EU-programmer med norsk deltagelse
 EURYDICE: utdanning
 Grants and loans
 Forskningsmuligheter i Europa

Portaler
EF-/EU-/EØS-rett, fra Juridisk nettviser
 A-Z index of EU Websites
 Folketingets EU-oplysning A-Ø
 Europa Homepage
 Europeisk juridisk nettviser:
   info om EU og medlemslandene
 Europa-portalen: fra ODIN
Europaveien: fra Arena, støttet av UD

Andre kilder
 EØS-utvalget: møtereferat
 EØS-tillegget
 EØS-komiteens beslutninger
 Grønn-bøker
 Hvit-bøker