UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : EU i
 

 [/css/marg.htm]

Avtaler, traktater, lover mm


EU-traktatene mv
EKFSF-traktaten 1951 (Det euro-
   peiske kull- og stålfelleskapet)
   > EKFS-traktaten, konsolidert utg
Roma-traktaten 1957
Maastricht-traktaten 1992
Amsterdam-traktaten 1997
Nice-traktaten 2000
   > Nice-traktaten, konsolidert utg 2002
Accession Treaties 1972-2003
European Constitution, forslag 2004
Cidel project: litteraturlister tilknyttet
   traktatene og forslaget til konstitusjon
Schengen-avtalen på norsk 1990
Den Europæiske Unions charter om
   grunnlæggende rettigheder 2000
   > Engelsk utg

EFTA
EFTA-konvensjonen 1960
   (Stockholmkonvensjonen)
EFTA-konvensjonen 2001
   (Vaduz- konvensjonen)
EØS-avtalen 1992

Andre sentrale dokumenter
Brussel-konvensjonen 1968
Roma-konvensjonen 1980
   (Lovvalgskonvensjonen)
Lugano-konvensjonen 1988
Dublin-konvensjonen 1997
Dublin II-forordningen 2003
Laeken declaration 2001

Europarådet
Avtaler, konvensjoner mm