UiB : Universitetsbiblioteket : EDC
[/css/marg.htm]

Aktuelle tema

Utvidelse av EU
Enlargement. EUs Europeserver
Enlargement weekly
Kandidatland

Ny grunnlov for EU
The European Convention - Om Europas fremtid.
Leservennlig versjon v/Jens-Peter Bonde
EU-Constitution project - Federal Trust (London) 
EU-grunnloven - Vedtatte forandringer. Juni 2004
The European Union Constitution - University of Zaragoza. Bakgrunnsstoff

Forslag oppe til debatt
Forslag til tjenestedirektiv
  > Norske kommentarer

Andre saker oppe til debatt
Automatsaken

Presidentskapet
1. halvår 2006. Østerrike
2. halvår 2006. Finland