UiB : Universitetsbiblioteket: EDC

Registreringsskjema for EU-nytt

Ny nettside:

uib.no/ub

Ønsket publikasjonstype (mer enn én kan velges)
 Artikler
Dommer
Lover
Lov-forarbeider
Informasjon om nye bøker
Statistikk
   
Ønsket emne (mer enn ett kan velges)  
 Aids
 Akvakultur
 Anbud
 Arbeidsrett
 --- arbeidsmiljø
 Arverett
 Bibliotek
 Biler
 --- forurensning
 Boliger
 --- sosialboliger
 --- hjemløse
 Copyright
 --- copyright-internett
 Dødshjelp
 Erstatningsrett
 EU-institusjoner-samarbeid
 Det europeiske konvent
 Familierett
 Film
 Folkerettslige problem
 Forbrukerrettigheter
 --- kommunale serviceytelser
 Forskningsprogrammer
 Forsvar
 Forvaltningsrett
 Hagebruk
 Helserett
 --- arbeidsmiljø
 Idrett
 Kommunalrett
 Konkurranserett
 --- kontraktsforhold
 Kreft
 Kultur
 Legemidler
 Likestilling
 Matvarer - merking
 Mediepolitikk
Menneskerettigheter
 Miljø
 --- forurensing
 --- miljøkonsekvensutredninger
 --- ressursforvaltning
 Næringsrett
 Patenter
 Petroleumsrett
 --- gass
 --- olje
 Politirett
 Regnskapsrett
 --- renter
Rettsfilosofi
 Rettshistorie
 Selskapsrett
 Skatterett
 Skogbruk
 Skole
 Sosialrett
 Statsforfatningsrett
 Strafferett
 Trygderett
 Veier
 --- trafikk