UiB : Universitetsbiblioteket: EU i

EU i - Europainformasjon

Ny nettside:

uib.no/ub


Overvåking av nyheter fra EU

EU i tilbyr gratis overvåking av nyheter fra EU innenfor enkelte områder (se meny under ”Registreringsskjema” nedenfor).

Overvåkningen består i daglig gjennomgang av 'Official Journal' (som blant annet inneholder de nyeste bestemmelser fra EU) og andre nyhetskilder. Vi formidler så disse nyhetene videre innen det emnet eller de emnene du har valgt. Du kan også krysse av for innen hvilke publikasjonstyper du ønsker informasjon – for eksempel artikler, dommer osv.

Vi understreker at dette blir et utvalg av nyheter og må ta forbehold om at noe kan slippe forbi oss. Foreløpig dekker vi de emner du finner i vedlagte meny, men tar også imot forslag til nye emner, eller innskrenkning av emner, i tilfelle vi får kapasitet til å utvide tjenesten.

Registreringsskjema