English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

Avdelinger

Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora

Bibliotek for realfag

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag

Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Avdeling for spesialsamlinger

Administrasjonen

Tilvekstavdelingen

 

Organisasjonskart

Oversikt over UBs fysiske betjeningssteder/enheter