Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


SKJØNNLITTERATUR /
9970 Pressens Uge. Sange og Viser fra Varietetheatret. Bg. 1899. 29 s.    
9971 Bergensfesten i Christiania 1912. Sange og viser. Samlet til ... [Chra 1912.] 24 s. ill.    
9972 Bergens-humør. [1]-2. Bg. 1915-16. 2 b. ill.    
9973 Jule-humør. Aktuelt bergensk juleblad. 13(1923). 6 bl. - Inneh. bergensviser.    
9974 Smith, V. Gamle sjømannsviser samlet fra Bergen og Vestlandet. Bg. 1932. 109 s. mus.    
9975 Den Syngende bergensgutt. Muntre og sørgelige bergensviser, dikt & revysanger fra svundne dager (& c.) Red. H. Juuhl. Bg. 1938. 8 s. (Bergensgutten. 13(1938), ekstranr. 1)    
9976 Gamle bergensviser. Bg. 1948. 159 s. ill. - Melodihefte til ... Ved V. Aamodt. Bg. 1949. 61 s.    
9977 Et Ark bergensdikt og viser. (I: Brosing, G. Det gamle Bergen, 1955, 8 bl. ill.)    
9978 Glade bergenshistorier. Med innl. av J. Holst-Jensen. Oslo 1957. 157 s. ill. (Glade historier. 2)    
9979 Breivik, T. Glade bergenshistorier. Red. og ill. av ... Oslo [1962]. 116 s. ill. - [1968]. 115 s. ill.    
9980 Gruters, W. Humor å la parapluie. (I: Merian, Hamb. 21[1968] nr. 3: Norwegens Fjordland s. 28-30 ill.)    
9981 Tidige bergenssanger. [Utg. av] Bergens Tidende og J.W. Eides boktrykkeri. [Bg. 1971 ?] 8 bl. ill.    
9982 Skarstein, J. Den nystemte. En samling bergensviser. Red. av ... Notebearb. og besifring foretatt av C.J. Werner. Oslo 1973. 288 s. ill.    
9983 Andre, G. En julegave. (Juletoner, Bg. 1926 s. 37-44)    
9984 Bech, G. Per Eyde. Billede fra Bergen. (Nordstjernen, Kbh. 1886/87 nr. 2 s. 18-19)    
9985 Berg, A. Brandnatten i Bergen 1855. (I: Bergens brandkorps. Brand, [Bg.] 1924, [4] s. ill.)    
9986 - Den spraglede hønen. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 39-43 ill.)    
9987 - Fra smitt og smau. Bg. 1945. 260 s. ill. - 2. oppl. Bg. 1946. 260 s. ill.    
9988 Berg, A. Helche sælgekones kaffeslabberas. (l: - Gamle bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 18-22 ill.)    
9989 - Hos Alette spaakone. (l: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 98-102 ill.)    
9990 - Lone faster. (l: - Gamle bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 146-51 ill.)    
9991 - Under hvite seil. Historier fra Bergen og de syv hav. Bg. 1944. 126 s. ill.    
9992 Bergensiana. Madam Corneliussen er paa komediehuse' og ser paa Therese Raquin. (Bergenseren. Julen 1919 s. 42-43)    
9993 Et bergensinteriør. [Af] ... g ... n. (Urd 3(1899) s. 365)    
9994 Bjørhovde, S. Abelone og Kanutta. Med ill. av A. Hetland. Bg. 1949. 251 s. ill.    
9995 - Gå hem og vogg! Historier i utvalg. Med tegninger av A. Hetland. Bg. 1962. 231 s. ill.    
9996 - Jette på trappen. Med ill. av A. Hetland. Bg. 1951. 251 s. ill.    
9997 Bjømson, B. Til Bergen. Ved den femte store Sangerfest Bergen 14-17 Juni 1863. [Kra 1863.] 2 bl.    
9998 Bolstad, Ø. Gamle Winckels testament. [111. av] R.J. Berle. Oslo 1949. 175 s. ill.    
9999 - Paradere. Humoreske. (l: - Fortellinger og fabler, Oslo 1966, s. 185-90)    
10000 Brun, J.N. Sang til Bergen. "Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde". Bg. [19**]. 3 s. mus.    
10001 - Udsigter fra Ulrikken. Oslo 1945. 12 bl. ill. mus.    
10002 - Udsigter fra Ulrikken. [Bg. 1970.] [4] s. - Omsl. tit.: Bergenssangen. - Efterord av H. Noreng.    
10003 Bucher, H.E. En amourhistorie fra den gamle Hansastad. (Bergenseren. Julen 1918 s. 8-11 ill.)    
10004 - Thedukken. (Juletoner, Bg. 1926 s. 11-13)    
10005 Bucher, J. Han vandt hende i krigen. (Julehilsen. Bg. 1900 s. 24-26)    
10006 Bull, J.B. Dyveke i Norge. Kra 1901. 325 s.    
10007 Christensen, H. Skjærsilden. 2. Teatret. Bergen 1896-1899. Oslo 1948. 215 s.    
10008 Dahl, J. Cargadør Sahl. Skildringer fra de gamles Liv i Bergensleden. 1-2 Opl. Kra 1898. 269 s. - 3. Opl. Kra 1899. 269 s. - 4. Opl. Kra 1905. 264 s.    
10009 Danielsen, E. Pratebenken. Fra de hollandske bergensfareres saga. [Bg.] 1964. 279 s. ill.    
10010 Diesen, E. Sjørøverøen i Nordåsvannet. Oslo 1929. 115 s. - Barnebok.    
10011 En Drøm [om Besøk i bergenske Hjem]. (Bjørgv. 1815/16 s. 177-81, 185-90)    
10012 Dybfest, A. En ensom. (l: - To noveller, Kra 1892, s. 5-107)    
10013 Daa vi fanget sjøormen. [Av] Hinrik. (Bergenseren. Paaskenr. 1919 s. 43-45) - På bergensdialekt.    
10014 Eidem, O. Rabies bergensis. (1: - Zikzak, Oslo 1967, s. 187-205)    
10015 Engeboe, T. Dikt fra Bergen og skjærgården. Bg. 1934. 64 s.    
10016 Fangen, R. Kvernen som maler langsomt. Borgerfesten. Oslo 1939. 501 s. - Oslo 1949. 479 s. (- Samlede verker. 8)    
10017 - Presten. Oslo 1946. 478 s. (-Kvernen som maler langsomt. 2)    
10018 Fasting, K. Det gode kjøbmannskap. Roman. Oslo 1937. 185 s.    
10019 - Det gode kjøbmannskap. Roman. [Sammenarb. utg. av "Solen blinker i sladrespeilene" og "Det gode kjøbmannskap".] Oslo 1949. 312 s.    
10020 - Solen blinker i sladrespeilene. Roman. Oslo 1936. 186 s.    
10021 Fasting, O.W. Ungkar og julefest. (Julehilsen 1905 s. 3, 17)    
10022 Finne, G. Fallit. (Morgenbl. Extranr. 1896 s. 164)    
10022a - To damer. Fortælling. Kbh. 1891. 215 s. - 2. opl. Oslo 1925. 160 s.    
10023 Fra en Malers Skizzebog. 2. Fra Bergen. (Theaterkatten 14[1906] s. 21-22)    
10024 [Friele, E.] Med nattog til Oslo i 1930-årene. [Av] Lyder Horn [psevd.]. Bg. 1941. 222 s.    
10025 [Frochen, J.] Naso. Fortælling of A. Krohn [psevd.]. Bg. 1892. 151 s.    
10026 [Geelmuyden, K.] Nytaarsaften 1891. Proverb of K. G. Scenen: Bergens Torv. Personerne: Holberg, Christie. Bg. 1892. 13 s.    
10027 Gierløff, C. Kongedrømmen. - Vakten på Bergenhus. To skuespill. Kragerø 1945. 235 s.    
10028 Gjermoe, A.J. For Guld. Kra 1904. 155 s. - Forårsaket en rettssak, se Thuesen s. 99-100.    
10029 - For money. Kra [1904]. 149 s.    
10030 Grieg, N. Vår ære og vår makt. Oslo 1935. 152 s. - Også andre utg.    
10031 Grønvold, D. Fra By til Bræ. Skildringer og Stemninger fra Vestlandet og Jøtunheimen. Bg. 1894. 152 s. - Bergenske Smaabilleder s. 1-48.    
10032 - Paa Reisefod og hjemme. Bg. 1889. 237 s. - Flere skisser fra Bg.    
10033 Gundersen, M. Bergensgutten. Fortælling. Bg. 1912. 84 s. - Bg. 1917. 84 s.    
10034 - De to rivalinder. Bergensfortælling. Bg. 1908. 138 s. - Bg. 1919. 126 s.    
10035 - Den unge spanjol. Fortælling. Bg. 1909. 85 s. - 2. opl. Bg. 1911. 79 s.    
10036 - Enkens datter. Bergensfortælling. Bg. 1916. 80 s. - 2. opl. Bg. 1916. 80 s. - 2. [!] opl. Bg. 1925. 78 s.    
10037 - Hendes livs lykke. Fortælling. Bg. 1913. 79 s.    
10038 - Hjerteleg. Bergensfortælling. Bg. 1907. 79 s. - 2. opl. Bg. 1911. 79 s. - 3. opl. Bg. 1918. 68 s.    
10039 - Søskenparrets hemmelighed. Bergensfortælling. Bg. 1911. 79 s. - 2. opl. Bg. 1914. 79 s.    
10040 Hansen, R. Udholdende Kjærlighed. Bg. 1896. 398 s. - Ragne Hansen skal være psevd. For Marie Nordstrøm Klyve    
10041 [Harbitz, N.A.] En Bergensers Breve fra Paris, efter 1864. Bg. 1881. 16 s.    
10042 Hauch, C. Wilhelm Zabern. Kbh. 1834. 217 s.    
10043 Heggland, J. Ferda til Bjorgvin. Larvik 1973. 167 s. - Barnebok.    
10044 [Helwig, N.A.] Den gule Hveps. Detektivroman. [Av] N. Givle, [psevd.] Bg. 1915. 150 s.    
10045 [-] Min sorte dame. Detektivroman. [Av] N. Givle, [psevd.]. Bg. 1917. 226 s.    
10046 Hertz, H. En Seiltour. Et Blad of Johannes Johnsens Dagbog, ført i Bergen. (111. Tid. Kbh. 9(1867/68) nr. 437) - BN II 2378m    
10047 Hetland, A. Eg tok min nystemte. [Bg.] 1962. 18 bl. ill.    
10048 - Hele bauekorpset. [Bg.] 1957. 18 bl. ill.    
10049 - 900, men bergenser til tusen. [Oslo 1969]. 16 bl. ill.    
10050 - Vi e' søkkande go'. Bg. 1955. 16 bl. ill.    
10051 Holberg, L. Niels Klims underjordiske Rejse og Det femte Monarkis Historie. I J. Baggesens Overs. med Indl. of V. Andersen. Kbh. 1941. xxvii, 307 s. ill. - Også andre utg. - 1. utg. på latin 1741.    
10052 Holmås, S. Vi er mange. Dikt. Oslo 1970. 49 s. - Flere 'bergensdikt'.    
10053 Hopp, Z. Ole Bulls teater. Et festspill. [Hørespill sendt av Norsk rikskringskasting 29. des. 1949.] [Oslo 1949.] 65 bl. - Stens. - NB    
10054 Ibsen, H. Kongs-Emnerne. Chra 1864. 217 s. - Også andre utg.    
10055 Irgens, J. Viser og Sange. Tr. som ms. og udg. av hans venner. Bg. 1924. 108 s.    
10056 Irgens, O. Tschudi. Salig Peder Påske. Et hørespill. Bygget over to Bergenskrøniker av H. Wiers-Jenssen. [Sendt av Norsk rikskringkasting 3. mars 1959. Oslo 1959.] 89 s. - Stens.    
10057 [Jahn, C.R.] Kjøbmanden i Bergen, eller et Brudstykke of en Livshistorie. Af Julius Sneedal [psevd.]. Sønderborg 1857. - Forsvunnet bok? Se Thuesen s. 132-34 og Thuesen: Forsvundne bøker, 1942, s. 21-23.    
10058 Jansen, H. Bergen 1814-1914. Digte. [Bg. 1914.] 40 s.    
10059 - Da byen blev tørlagt; et fremtidsbillede. Bg. 1915. 32 s.    
10060 - Min barndoms by. Digte. Efter forfatterens død udg. of Bergens journalistforening. Bg. 1923. 41 s. ill.    
10061 - Onde tider. Historiske noveller fra det gamle Bergen. Kra 1913. 180 s.    
10062 Janson, K. Vore Bedsteforældre. Optegnelser om Tilstandene i Danmark og Norge fra 1790-1815. Af X. Kbh. 1882. 491 s. - Fagerstrand pr. Høvik [1890]. 520 s. - 5. utg. 2. opl. Kra 1914. 380 s. ill. - Bg. s. 1-25, 320-36.    
10063 Jessen, B. En kjuaryg. (Bergenseren. Paaskenr. 1919 s. 20-25 ill.) (Også i: Bergensgutten 7(1932) nr. 9 s. 65-67, 70)    
10064 - Et nederlag. (l: Stjemegutterne. [Julehefte. Bg. 1923] s. 11-17)    
10065 - I Halvkanden. Bergensinteriør fra det 17. aarhundrede. (Juleblomster, Bg. 1920 s. 9-17)    
10066 - Også en handel. (Kjøbmændenes juleaften 1924. Kra [1924] s. 21-23, 46, 48, 50, 52) - UBB kop.    
10067 - Pitter Kutand. Forbuden frukt. (Bergenseren. Julen 1919 s. 11-14 ill.)    
10068 - S/S "Styggen". Kra 1917. 144 s.    
10069 Johannessen, B. Et Overhode. (Theaterkatten. 2[1898] s. 18-19)    
10070 Johannessen, B. Karine paa Reise. Oplæst of ... (Theaterkatten. 1(1897) s. 26-30)    
10071 Juuhl, J.C.W. Ane Malenemor sin værste brøstkjøling. (Bergenseren. Julen 1919 s. 17-19)    
10072 - Bolignød. (Humør 1925 s. 105-22)    
10073 - De gandes minner. Bergensk St. Hans-billede. (Bergen og nabolag. Krisetidens underholdningsmagasin. Sommeren 1940 s. 17-20)    
10074 - Havstril og bergenser. Et billede fra 80-aarene. (Bergenseren. Paaskenr. 1919 s. 37-42 ill.)    
10075 - Julesorg og nytaarsglæde. Bergensbillede fra en svunden tid. (Nordmf. juleh. 1926 s. 53-63)    
10076 - Kvalsryggen og Tarefjords-folket. Bilder fra en svunden tid. Kra 1913. 146 s. - Byreis s. 56-86.    
10077 - Mors juleglæde. Bergensbillede. (Juletoner, Bg. 1926 s. 5-9 ill.)    
10078 - Øygardsjenta på byferd. (Nordmf. juleh. 1940 s. 21-25 ill.)    
10079 Jørgensen, R. Jø: Hele byen og halve Sandviken. Bg. 1957. 94 s. ill.    
10080 Katedralskolens 17. mai revolusjon. (Bergen og nabolag. Krisetidens underholdningsmagasin. Sommeren 1940 s. 4-5)    
10081 Kielland, E. Smaatræk og Hverdagstyper fra Bergen for halvthundrede Aar siden. Kra 1906. 207 s. ill.    
10082 Knutsen, L. Min elsker og min herre. Roman. Oslo 1957. 227 s.    
10083 Koren-Wiberg, C. Helene Duncan. Interiører. Kra 1919. 265 s.    
10084 - Hos onkel Stuwiz. (I: Jul i Norge, Kra 1910, [6] s. ill.)    
10085 [-] Jan Jørgen Manecken. Bergens-Interiør of W + B. III. av Koren Wiberg. (Julehilsen. Bg. 1900 s. 15-19 ill.)    
10086 - Jan Jørgen Manecken. Bergensinteriør fra begyndelsen av dette aarhundrede. (Juleblomster, Bg. 1920 s. 28-37 ill.)    
10087 - Janicke Woltmann. Interieurer 1749-1801. Kra 1905. 181 s. - 2. Opl. Kra 1905. 181 s.    
10088 - Jomfru Pegelau. Interieurer 1750-1770. [1]-3. Opl. Kra 1907. 163 s.    
10089 - Jørgen fortæller. (I: Jul i Norge, Kra 1912, [3] s. ill.)    
10090 - Thomas Ferdinand Sohlreder. Interieurer 1794-1795. [ 1 ]-2. Opl. Kra 1908. 160 s.    
10091 Kristensen, N.S. og A. Gullestad. Mord i festspillbyen. En kriminalroman. [Bg.] 1959. 159 s.    
10092 [Kuhnle, J.R.] Konduktøren meldes savnet. [Kriminalroman. Av] M. Sanne. Bg. 1945. 139 s.    
10093 [Lange, N. de.] Bergens-lyrik i hverdagslivet. Skisser fra seksti- og sytti-aarene. Av Klaus Pitter [psevd.]. Bg. 1913. 176 s.    
10094 - Fra den snurrige by. Gamle Bergensbilleder. Av Klaus Pitter [psevd.]. Bg. 1910. 101 s.    
10095 - I al gemytlighet. Skisser fra Bergen i seksti- og syttiaarene. [Av] Klaus Pitter [psevd.]. Bg. 1917. 159 s.    
10096 - "Jomperen" og andre smaafortællinger fra Bergen i 60-70 aarene. Av Klaus Pitter [psevd.]. Bg. 1923. 132 s.    
10097 - Mellem de syv fjelde. Skisser fra seksti- og sytti-aarene. Av Klaus Pitter [psevd.]. Bg. 1915. 167 s.    
10098 Larsen, O.I. En Feiltagelse. (Folkebl. 28(1907) s. 73-74 ill.)    
10099 Larsen, O.I. Etvigtigt Spørgsmaal. (Folkebl. 27(1906) s. 139-41 ill.)    
10100 - Jan Jochum Wilken oghans Venner. (Folkebl. 27(1906) s. 12-14)    
10101 - Madam Erwolder. (Folkebl. 27(1906) s. 234-39 ill.)    
10102 - Madam Myhre. (Folkebl. 38(1917) s. 138-41)    
10103 - Snakketye. (Folkebl. 38(1917) s. 14-16 ill.)    
10104 Lauhn, E. Den arv vi har fått. [Roman.] Bg. 1943. 272 s.    
10105 Lavik, H. Mot sommer. [Milde.] (Gamal grunn 7(1972) s. 92-98)    
10106 Lie, J. Tremasteren "Fremtiden" eller Liv nordpaa. En Fortælling. Kbh. 1872. 287 s. - I Bg. kap. 13 s. 167-88. - Også andre utg.    
10107 Liljencrantz, J. Skizzer of en ung Bergensers Liv. 2 Digte of A. Liljenkrantz. [Chra 187*.] [6 s.]    
10108 Lippe, J. von der. Tante Lund sin veninde sin begravelse. (Humør 1915 s. 124-28)    
10109 [Løberg, O.N.] Fetaljebrødrene i Bergen. En episode of Byens Historie fra det femtende Aarhundredes første Fjerdepart. (Skill.-Mag. 31(1865) s. 679-82, 692-99, 706-14, 724-31, 739-46, 755-62, 772-78, 790-94, 802-10)    
10110 Ei Løgleg Byferd. Regla fraa Strdelandet. (Fraa By og Bygd 7(1876) s. 74-76)    
10111 Madsen, T. I drift. Bg. 1890. 332 s.    
10112 [Mathisen, O.M.] Ballade. [Av] 0. Fallang [psevd.]. Bg. 1946. 308 s.    
10113 [-] Gressgangen mellem fjellene. Roman. [Av] 0. Fallang [psevd.]. Bg. 1942. 302 s.    
10114 [-] Heksen. Historisk roman. [Av] 0. Fallang [psevd.]. Bg. 1941. 335 s.    
10115 [-] Komedianter i byen. [Av] 0. Fallang [psevd.]. Bg. 1949. 333 s.    
10116 Matre, K. Den harde striden. Oslo 1931. 275 s.    
10117 - Denne jammerdal. Oslo 1930. 217 s.    
10118 - Folkje i Botn. Vemund. Skien [1926]. 145 s. - Byferd s. 62-92.    
10119 - I bast og band. Forteljing. Skien [1929]. 203 s.    
10120 - Millom eldar. Oslo 1933. 234 s.    
10121 Meidell, H. Kongen i provinsen. Dramatisk spøg i 1 akt. "Bergens Tidende"s føljeton. Bg. 1899. 67 s. - Bg. 1907. 71 s.    
10122 Meltzer, H. Af Meitzers efterladte Papirer. [1]-2. Chra 1872-73. 2 b. - Inneh. følgende "bergensfortellinger": Det hemmelighedsfulde Lysthus. - Bogen med silkefløiels Bind. - En Rotour tilhavs. - Fra Krigens Tid.    
10123 - Det hemmelighetsfulde Lysthus. Oslo 1922. 160 s.    
10124 - Det hemmelighetsfulle lysthus. Bearb. av H. Lavik. Bg. [1941]. 174 s.    
10125 Munch, A. Kongehallen i Bergen. Festspil med Sang. Chra 1860. 40 s.    
10126 - Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. Chra 1861. 291 s.    
10127 - Piken fra Norge. Historisk roman. Oslo 1944. 275 s.    
10128 Munk, K. Diktatorinnen. (I: - Mindeudgave, Kbh. b. 3(1948), s. 309-69)    
10129 [Muus, R.] Kongemordet i Bergen eller Borgerkrigens Rædsler, historisk-romantiske Skildringer of Rollo. Kra [1889]. 2 b. - 2. forb. Udg. Krsund u.å.    
10130 Mykle, A. Sangen om den røde rubin. Roman. Oslo 1956. 329 s. - Se Thuesen s. 191-92. - 18. oppl. Oslo 1967. 329 s. (Lanterne-bøkene. 65)    
10131 Nedreaas, T. Musikk fra en blaa brønn. Roman. Oslo 1960. 272 s.    
10132 - Trylleglasset. Oslo 1950. 248 s.    
10133 Neuhauser, M. Kind in der Fremde. Eine Erzåhlung aus Wiens Nachkriegstagen. Wien 1926. 131 s. ill. - Barnebok.    
10134 Nordahl-Olsen, J. Det naaderige Forsiun. Av Johannis Olai Bergensis. (Bergenseren. Paaskenr. 1919 s. 27-35)    
10135 - Dyden bliver immer honoreret. En liden Geschichte ifra Bergen i det 17de seculo. (Berg. bl. 1909 s. 33-39)    
10136 - Godtfolck og Skielme. En Hoben wahrhaftige Geschickter ifra den berømmelige Handels-Stad Bergen udj det 17de Seculo. [Af] Joh. Olai Bergensis [psevd.]. Udg. ved ... Kra 1911. 80 s. - [2. Ed.] Kra 1911. 81 s. - 3. Ed. Oslo 1934. 120 s.    
10137 - Hollænderhuset "Net-pas" i Bergen. Fortælling fra det syttende Aarhundredes Midte. [Af] 0. Bjørgvin [psevd.]. Kbh. 1905. vi, 234 s.    
10138 - Monsør Ludvig. En Hoben Pakketeller ifra den berømmelige Handels-Stad Bergen udi det 17de Seculo. [Av] Joh. Olai Bergensis. Udg. ved ... Kra 1906. 96 s.    
10139 Norgar, J. Bjarne Solbakken. Fortælling. 3. opl. Bg. 1917. 95 s.    
10140 - Frithjof og Ingeborg. Fortælling. Bg. 1914. 116 s. - 2. opl. Bg. 1917. 109 s. - 3. opl. Bg. 1925. 111 s.    
10141 Normann, M. Specialbanken. Farce i 3 akter. Bg. 1925. 160 s.    
10142 Nygård, G. Løsgjengere. Et tidsbillede fra 1900-tallet. Bg. 1934. 176 s.    
10143 [Olsmo A.J.] Vi holdt må1. Guttefortelling. [Av] A.J. Olsen. Bg. 1946. 108 s.    
10144 Paulsen, J. Af Bylivet. Fortællinger. Chra 1875. 248 s. - 2. gjennems. Udg. Chra 1890. 248 s.    
10145 - Bergenske Originaler. Kbh., Kra 1904. 170 s.    
10146 - Norsk provinsliv. Kbh. 1881. 515 s.    
10147 Plaugmann E. En sommerdag paa Bergenhus. Et Hørespil i 4 Akter. [Kalundb. 1949.] 40 s. - UBO    
10148 Pontifex. Et barn er født. Julefortelling fra det gamle Bergen. - Tanken har vinger. En julestemning. (Hansa-p. 1(1942) nr. 9/10 s. 8-12, 14-16)    
10149 Paa Hjemveien. Bergensk Sladrescene. (Theaterkatten 4[1898] s. 53-56)    
10150 Rasmussen, R. Nordnesgutten. Bg. [1906]. 262 s.    
10151 [Roggen, B.] Bergens Mysterier. Af Leonard. Første Hefte. Bg. 1845. 64 s.    
10152 Rolfsen, N. Da jeg var Gut. Tre Fortællinger. Bg. 1888. 146 s.    
10153 - Oldfruen. Interiører og figurer fra det gamle Bergen. Kra 1919. 198 s.    
10154 - Om "Tordenskjold" og Anne Serinne. To historier om barn og barnevenner. Kra 1898. 112 s.    
10155 Sandemose, A. Bergenseren. (I: - Dans, dans Roselill. (- Verker i utv. b. 1) Oslo 1965 s. 194-99)    
10156 - Der Herr aus Bergen. (I: Merian, Hamb. 21 [1968] nr. 3: Norwegens Fjordland, s. 74-76)    
10157 Saxegaard, A. Fra Øvregaten til Bankplassen. Mormors selvopplevde historier. Gjenfortalt av ... Bg. 1959. 36 s. ill.    
10158 - Huset i havnesmuget. (Nordmf. Juleh. 1952 s. 18-22 ill.)    
10159 Schulze, H. Bergensreisen. (Billeder of Livet i Lofoten. 5) (Skill.-Mag. 19(1853) s. 395-99 ill.)    
10160 [Schumann, A.] Træk of en Bergenserindes Liv. Forf. of A.S. (I: En Gave fra Danmark of forskjelligt Indhold, Kbh. 1876, s. 11-40)    
10161 [Severud, G.] Revolusjon i Bergen. Roman. [Av] Ivan Sebastopol [psevd.]. Oslo 1943. 235 s.    
10162 [-] Sovjetstaten Bergen. Fantastisk roman. [Av] Ivan Sebastopol [psevd.]. Bg. 1929. 89 s.    
10163 Sivle, W. Peder Andersen i Taarnsmuget. (Folkebl. 21(1900) s. 98-102 ill.)    
10164 Skram, A. Hellemyrsfolket. Kbh. 1887-98. 4 b.    
10165 - Hellemyrsfolket. Sjur Gabriel. Fortælling. (Utg. ved A. Tvinnereim.) Bg. 1965. 95 s. ill. (Norske klassikertekster. 2)    
10166 - Hellemyrsfolket. Oslo 1966. 3 b. (Fakkel-bok. 82-84) - Også andre utg.    
10167 Slettebakken, G. Ordførar Greta Svenssen. Roman. Oslo 1972. 132 s.    
10168 - Rapport frå Salhus. Roman. Oslo 1971. 116 s.    
10169 Smidt, H. Kopmann to Bergen. Erzåhlung aus dem Seemannsleben fur die reifere Jugend. 2. Aufl. Lpz. u.å. 84 s. ill. - BOB - 1. Aufl.: 1902; 3. Aufl.: BN 5:318    
10170 [Solemdal, M.] "Fortuna" av Bergen. [Av] M. Storm [psevd.]. Kra 1918. 192 s.    
10171 - "Fortuna" av Bergen. Sjøfortelling fra krigsårene. Oslo 1931. 144 s.    
10172 Staacke, I. Nordische Strandbilder. Weimar 1889. 208 s. - Schiøtz s. 459: "Fortelling fra Bergen".    
10173 Strileregla paa strilemaal. Ved J.E.M. (Folkebl. 38(1917) s. 69) - Striler på bytur.    
10174 Strinde, L. Gerda og Klara. (Skjulte kræfter.) Fortælling. 2. opl. Bg. 1920. 167 s.    
10175 Staalesen, G. Den grønne dalen, den gamle byen og den nye byen. (Tun 1973 nr. 2 s. 19-22 ill.)    
10176 - Uskyldstider. Oslo 1969. 202 s.    
10177 Svarte-Digen. En prosaisk Sang. Bg. 1794. 20 s. - UBB kop.    
10178 [Thoresen, M.] En Aften i Bergen. (111. Nyhedsbl. 7(1858) s. 217-19) - Også i: (111. Tid. Kbh. 3(1861/62) s. 122-24, og i: 40(.1898/99) s. 606-08) - Opptr. i: - Fortællinger, 1863 s. 1-21 og i: - Romaner og Fortællinger, b. 1(1904) s. 165-83)    
10179 - Ein Abend in Bergen. Ubers. von O.A. L6wold. (I: Die Taube. 9, Forst 1877) - Meyen b. 2 nr. 1811    
10180 - Un soir å Bergen. Nouvelle norvegienne. Trad. par X. Marmier. (Sous les sapins. Paris 1865 s. 1-18) - Bemh.    
10181 - En Udflytning. Skuespil i tre handlinger. Kbh. 1897. 127 s.    
10182 Thoresen, M. Herluf Nordal. En Fortælling fra det attende Aarhundrede. Kbh. 1879. 499 s. - Opptr. i: - Romaner og Fortællinger, b. 3(1904), s. 1-360.    
10183 - Kristoffer Valkendorf og Hanseaterne. Historisk Skuespil i fem Handlinger. Kbh. 1878. 194 s.    
10184 - Studenten. (l: - Fortællinger, 1863, s. 79-260)    
10185 - 2. Udg. Kbh. 1888. 192 s. - Opptr. i: - Romaner og Fortællinger, b. 1(1904) s. 7-164.    
10186 - Der Student. Frei nach d. Norweg. v. W. Reinmar. (I: - Gesammelte Erzåhlungen. B. 3 Berl. 1881) - 2. Aufl. Berl. 1884. - Meyen b. 2 nr. 1825    
10187 Troye, S. Jomfru Eretsia Lundegaard. Oslo 1942. 110 s. - Ungpikebok.    
10188 Ulricksen. Min søster, enkejomfru Ulricksen. (Juleblomster, Bg. 1922 s. 15-17). - Uliricksen skal være psevd. For Andreas Paulson.    
10189 - Naar han a fin seilevinn. (Juleblomster, Bg. 1920 s. 23-27)    
10190 Ved Triangelen. (Theaterkatten 13(1906) s. 54-56 ill.)    
10191 [Vetlesen, J.] Bergens Sommer, romantisk Skildring fra Slutningen af det tolvte Aarhundrede. Af A. Elg [psevd.]. Chra 1849. 404 s.    
10192 [Vigdal, J.] Digte og Sange. Af J.V. Bg. 1884. 78 s. - I samme b.: - Ny Samling. Bg. 1895. 78 s. - Tillæg til Digte og Sange 1. Bg. 1897. 23 s.    
10193 Wang, J.S. Sommeren i Christiania, Høsten i Kjøbenhavn og Nytaarsaften i Bergen. En original Fortælling i 3 Afsnit. Bg. [1841]. 547 s. - Chic. 1905. 530 s. - BN 4:7152    
10194 Welhaven, E. og N. Rolfsen. Elefanten. (Norge. Norsk Kalender. 2(1895) s. 180-96)    
10195 Welhaven, E. En Natscene. (Urd 5(1901) s. 425-26)    
10196 - Et Besøg. (Skill.-Mag. 36(1870) s. 219-22, 235-38) - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen, med tit. Sælsomme Folk.    
10197 - Fortællinger fra det gamle Bergen. Ungdomserindringer. Kra [1897]. 238 s. - 6 pl. medfulgte som bilag: Gamle Bergensfigurer med Text efter et gammelt Haandskrift fra 1810.    
10198 - Fra gamle Dage. Skisser. Chra 1871. 53 s. - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen.    
10199 - Fra Staden og Stranden. Smaaskildringer. Chra [1870]. 140 s. - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen.    
10200 - 2. [utvidete] Opl. Chra 1881. 217 s.    
10201 - Ligstuen. (Skill.-Mag. 34(1868) s. 678-82) - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen.    
10202 Utgår.    
10203 - Lydia Rademacher. Nedskrevet of N. Rolfsen. (Norge. Norsk Kalender. [1](1895) s. 50-67.) - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen.    
10204 - Madamen. (Skill.-Mag. 35(1869) s. 422-27) - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen.10205    
10206 Whitney, P. Listen for the whisperer. Lond. 1972. 277 s. - Kriminalroman.    
10207 Wiberg, S. "Lok Dorren, Kjerring". Oplæst of ... (Theaterkatten. 5 [1899] s. 11-13)    
10208 - Prat". Oplæst of ... (Theaterkatten 13(1906) s. 45-50)    
10209 - Vorherre sin svoger. En bergensk sjøulk fortæller. - Naar kjæften gaar. To tjenestepiger paa Bergens fisketorv. (Theaterkatten. 3[1898] s. 11-19 ill.)    
10210 Wiers-Jenssen, H. Anne Pedersdotter. Drama i 4 akter. [Hørespill sendt av Norsk rikskringkasting 11. febr. 1958. Oslo 1958.] 70 s. - Stens. - NB    
10211 - Anne Pedersdotter. Drama i 4 akter. [Utg. av] Forening for norsk bokkunst. Oslo 1962. 99 s. ill. - Med etterord av O. Anker.    
10212 - Anne Pedersdotter. A drama in four acts. English version by J. Masefield. Bost. 1917. 93 s. - Grønland s. 107    
10213 - The witch. A drama in four acts, by John Masefield, from the Norwegian of H. Wiers-Jenssen. N.Y. 1926. 93 s. - UBB    
10214 - Anna Peters. Dramma in quattro atti. [Av] Giovanni Wiers Jenssen. Milano 1921. 37 s. - BN 5:699    
10215 - Blantzeflor Bildt. (Folkebl. 32(1911) s. 18--29 ill.)    
10216 - En flygende svigerfar og andre krøniker fra den gamle by. [Ill.] av A. Hetland. Bg. 1954. 207 s. ill.    
10217 [-] Fra de gode, gamle Dage. Fortællinger optegnede of en Bergenser. Bg. 1907. 240 s. -- Annonce-Tidendes føljetong.    
10218 - Fra den snurrige by: En theaterinteresseret. - Bergens høitidsstund. - Paa Fjeldveien. (Humør 1912 s. 29-40)    
10219 - Jan Herwitz. Gamle bergensbilleder. Lystspill i fire akter. Bg. 1943. 114 s. ill.    
10220 - Krøniker fra den gamle by. [1]-5 opl. Kra 1916. 285 s.    
10221 - Laurentius og andre krøniker fra den gamle by. Kra 1923. 233 s.    
10222 - Moster Jannikes sidste vilje. (Humør 1921 s. 5-18) - Opptr. i nr. 10221.    
10223 - På bælgen. Et bergensbillede. (Jul i Norge [1911 s. 7-11] ill.) - Opptr. i nr. 10220.    
10224 - På Fjeldveien. En bergensk kjærlighetssang. [111.] av A. Hetland. Bg. 1945. 8 bl. - Privatutg.    
10225 - Sergeant Brekke og historiens lys. (Humør 1913 s. 188-201)    
10226 - Tante Mine fortæller. Historier fra de gode gamle Dage. Nedtegnede of ... [1]-5. opl. Kra 1910. 253 s. ill.    
10227 - Tragediens første del. Skuespiller Gustav Thomassen fortæller. [Ved] ... (Humør 1915 s. 35-49) - Om Faust, 1. del, oppført i Bg. 1881.    
10228 With, N. Da Petter Dass var i Bergen og solgte fisk. Dramatisk Situation. (Urd 7(1903) s. 343-45, 356-58, 368-69)    
10229 Wolf., L. Han trængte Kvile. Fortalt of ... (Theaterkatten 2[1898] s. 6.)    
10230 Waage, H. Unge år. Oslo 1932. 272 s.    
 
Skrev ut totalt 261 poster.
(Brukte 0,022 sekunder.)