Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


FOLKEMINNE. DAGLIGLIV. IDRETT. SPORT /
9553 Om Indbyggernes Naturel, Skik og Sæder. (I: Holberg [1737] 1920 s. 63-77)    
9554 Holberg, L. Den berømmelige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse. Cap. VIII. Om Indbyggernes Naturel, Skik og Sæder. 111. av R.J. Berle. Bg. 1956. 27 s. ill.    
9555 Børretzen, B. [Om bergensernes forfengelighet og levemåte.] (Snaks. Berg. 1(1794) s. 163-76, 193-200, 265-71)    
9556 Insendt. [Om nogle Damers Opførsel ved Opførelsen av den italienske Opera Buffa la Passa per Amore kaldet.] (Snaks. Berg. 1(1794) s. 289-93; se også s. 303-04, 343-44, 346-50)    
9557 [Om opprettelse av et tarvelighedsselskap.] (Bjørgv. 1815/16 s. 105-11, 114-17, 129-32, 136, 150-58, 162, 168-72, 195-96, 217-22)    
9558 [Dagligliv, sed og skikk.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 449-81, 589-607)    
9559 Sagen, L. Antegnelser, Bergen og Bergens Stift vedkommende. (Urda 1(1837) s. 156-75) - Bl.a.: 4. Pratebom. 23. Fastelavnsmandag. 24. Sancte-Claes Gods. 26. Regneklæde.    
9560 Hanssøn, H. Oplysning om "Raadmandskosten" i Bergen. (Efter en Afskrift fra omtr. Aar 1600 i Rigsarkivet.> (Norsk tids. f. vid. og litt. 2(1848) s. 181-84)    
9561 [Wallem FM.] [Dagligliv. Sed og skikk.] (I: - En bergensk cicerone, Kra 1863, s. 62-69; også i 2. udg., Bg. 1865, s. 87-136) Se mer  
9562 Lappeleiren ved Gravdal. (Rev. 4(1897) nr. 23a s. [2], nr. 24a s. [1 ] ill.)    
9563 Welhaven, E. Gammelt Bergensliv. (1: - Fra gamle Dage, Chra 1871, s. 1-28; også i: - Fortællinger fra det gamle Bergen, [Kra 1897], s. 189-208)    
9564 Jessen, P. Bergensk Hverdagsliv i Femti- og Sexti-Aarene. Kra 1910. 16ti s. ill. - 2. Opl. Kra 1910. - Om dagligliv i hjemmene og i byen. - Av innh.: Det Andersonske Institut; Hans Tanks og Hustrus skole s. 22-34.    
9565 - Dengang i Femti- og Sexti-Aarene. Erindringer fortalte af ... Kra 1912. 231 s. - Bg. s. 7-149, 168-76, 225-27. Av innh.: Om selskabelighet, jul, nyttår, bryllup s. 10-64; Den gode Hensigt s. 65-82.    
9566 Karakter og levemaade. - Overtro. - Kosthold og klædedragt. (I: Helland, b. 2(1916) s. 69-101)    
9567 Det gamle bergenske hjem. (Urd 26(1922) s. 143-45 ill.)    
9568 Dagleg liv før 1850-60 åri. (I: Hjellestad. Fana, b. 2(1933) s. 9-61 ill.) - Orn hus, klær, bryllup, likferd etc.    
9569 Reimers, H. Assessor Herman Reimers' barndomserindringer. Ved G. Stoltz. (BHFS 50(1944) s. 83-117) - Innh.: Gatelivet. Tippe Tue. Spellene vore. 17de mai. St. Hansaften. Kirkelige smaating.    
9570 Sund, T. "Sommer-Bergen". Avisenes adresseforandringer som vitnesbyrd om bergensernes landopphold sommeren 1947. (Norsk geogr. tids. 12 1948/50(1950) s. 92-103 ill.)    
9571 Bergen kommune. Informasjonsavdelingen. Om fritidstiltak i Bergen. [Bg. 1972.] 5 s. (Kommunal orientering.) - Stens.    
9572 Bergstrand, R. Friarealene i storkommunen Bergen. I hvilken grad er disse sikret for almenheten. [Bg.] 1972. 150 s. + kart. - Sem. NHH    
9573 [Jærtegn.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 339-47)    
9574 Et par Folkesagn fra Bergens Stift [Fana og Sund]. (111. Nyhedsbl. 1862 s. 166-67)    
9575 Berge, R. Margreta av Nordnes. [Vise.] (Norsk folkekultur 1(1915) s. 51-57, 103-04)    
9576 Segner på Fanamålet. (I: Hjellestad. Fana, b. 2(1933) s. 73-80)    
9577 Skre, R. og O.L. Flesland. Ordtøke på Fana-må1. (I: Heidersskrift til G. Indrebø, Bg. 1939, s. 113-22)    
9578 Bjørndal, A. Då ein høyrde "underjordisk musikk" på Kyrkje-Byrkjeland i Fana. Bg. 1945. 21 s. ill. mus. (Bg. mus. årb. H 1945:1) - Også i: Bjørndal, A. Norsk folkemusikk, Bg. 1952, s. 93-116 ill. mus.    
9579 Byferdsvisa. [Utg.] ved A. Bjørndal. (Frå Fjon 1949 s. 108-12 mus.)    
9580 Hernes, A. Den underjordiske musikken. (Norveg 5(1955) s. 145-58 ill.)    
9581 Flæsland, M. Segner frå Flesland i Fana. (Frå Fjon 1955 s. 105-09)    
9582 Mattheson, [J.] Etwas Neues unter der Sonnen! oder Das Unterirrdische Klippen-Concert in Norwegen aus glaubwurdigen Urkunden auf Begehren angezeiget. (Hamb. 1740) Oslo 1957. 4 bl. mus.    
9583 Børseth, H. Min mann Mass. Rim, regler og sangleker fra Bergen. Bg. 1959. 91 s. mus.    
9584 Lønningen E. Segner frå Grøningjasund. Samla av ... (Frå Fjon 1959 s. 157-68)    
9585 Børseth, H. Min mann Mass. Rim, regler og sangleker. Bg. 1960. 109 s. ill. mus. (Glade historier. 11)    
9586 Skre R.R. Kyrkjeleg folkelivsgransking. [Kyrkjesogelagets spørjelister.] (Bjørgv. Kyrkj. 1967 s. 100-101)    
9587 - Litt av kvart frå Fana om kyrkjeferd og kyrkjeskikk. (Bjørgv. Kyrkj. 1968 s. 74-82 ill.) - Bl.a. om klær.    
9588 Solhaug, S. Folkemusikk i Fana. Stord 1968. 42 s. ill.    
9589 Liland, S. Ordtøke og småstubbar frå Fana. (Frå Fjon 24(1971) s. 103-29)    
9590 Solhaug, S. Slåttesamling i tradisjon frå Fana. Bg. 1972. 29 s. ill. mus.    
9591 Spørjeliste om skikkar knytt til gudsteneste og kyrkjeliv. (Bjørgv. Kyrkj. 1973 s. 78-81)    
9592 Myklebust, J. Gjestebud og folkefest på fjellet. Fra alle verdens kanter kommer gjester til Fana folklore. (Nordmf. 1962 s. 32-33)    
9593 Fana folklore. Bg. [1968]. 4 bl. - Fransk tekst. - NB    
9594 Fana folklore. [Program.] Bg. [1972]. 1 fold. bl. ill. - O.m. engelsk tekst. - UBB    
9595 [Fisk, kveg, slakt] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 353-57)    
9596 Børretzen, B. Slagtertiden eller Pølsesnak. (Snaks. Berg. 2(1795) s. 313-19)    
9597 Bendixen, B.E. Hvad drakman i Bergen i gamle dage? (BHFS 21(1915) s. 31-50)    
9598 Grahl-Nielsen, T. Typiske bergensretter. (Norsk tids. f. husholdningslærerinder 1928 s. 88-90) - NTI    
9599 Evanths, N. Pus-pas, lutede nakker, bedstemors pannekake og gammeldags prinsefisk. 10 kjente bergensere forteller om sine yndlingsretter og hvordan de lages. (Vi selv 1938 nr. 8 s. 28-29, 46 ill.)    
9600 Hareide, O. Kostholdet på Akershus og Bergenhus i det 16. århundre. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1940. Fl. pag.    
9601 Kloster, W. Middag paa Krohnstedet Mandagen 20. Juni 1808. Oppskriftene er samlet ved ... [Bg. etter 1950.] 8 bl.    
9602 Brosing, G. Ølbryggingen i Bergen i gamle dager. (Hansa-p. 11(1952) s. 104-10 ill.)    
9603 Pontoppidan, E. Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie. B. 2. Kbh. 1753. - Norsk Bonde-Dragt i Bergens Egn s. 436 pl.    
9604 Børretzen, B. [Om Personer, klædde over deres Stand og Formue.] (Snaks. Berg. 2(1795) s. 1-8)    
9605 Senn, J. Norske nationale Klædedragter, efter en Samling af Original tegninger tilhørende Gebhard Greve af Moltke, stukne i Kobber af J. Senn. [Efter orig. tegninger av J.F.L. Dreier.] Kbh. [1812-15]. 80 pl. - Også faks. utg. Oslo 1969. - Bønder fra Fana og Birkeland pl. 56, 58, 60:2; dragere, svend, dreng, tjenestepike fra Bg. pl. 63, 64, 66; bønder fra Bg.hus stift pl. 73.    
9606 Norske National Dragter. "Fri og Norske vi er". Getlitz. Forlagt og Lith. af Prahl i Bergen. [1827-32.] H. 1-5 = 36 pl. - Fra Birkeland h. 1 pl. 3; havstriler h. 1 pl. 4. - Oppført efter N. Ebbing. Prahl's litografiske arbeider (1959).    
9607 Frich, J. Norske Nationaldragter. Sand. og udg. af ... Chra 1847. 21 s. ill. - Også faks. utg. Oslo 1958. - Havstriler ved Bg. pl. 3.    
9608 Norske Bondedragter. Forlagt af og trykt i Prahl's litographiske Anstalt i Bergen. 1848. 22 + 3 pl. - Søndhordlehnere fra Fanø pl. 8-9. - Oppført efter Ebbing (se nr. 9606).    
9609 Norske Nationaldragter tegnede af forskjellige norske Kunstnere og ledsagede med oplysende Text. Udg. af Chr. Tønsberg. Chra 1852. 54 s. ill. - Drakter fra Birkeland og Fana pl. 14-15; havstriler pl. 16.    
9610 Bergenske Figurer. (Striler, Bondejenter, Tjenestepiger o.fl.) (Skill. Mag. 37(1871) s. 25, 344 ill.) - Ikke tekst.    
9611 Lexow, E. Joh. F.L. Dreiers norske folkedragter. Kra 1913. 35 s. 24 pl. (Gammel norsk kultur i tekst og billeder.) - Ill. av folk og bønder fra Bg. og Fana s. 4, 22, 23; pl. 6-7.    
9612 Kloster, W. Blandt årets gaver. [4 kjoler.] (Gml. Bg. årb. 1955 s. 41-45 ill.)    
9613 - Paraplyen. (Gml. Bg. årb. 1956 s. 35-44 ill.)    
9614 Soelseth, E. En empirekjole fra det gamle Bergen. (Gml. Bg. årb. 1964 s. 31-44 ill.)    
9615 Noss, Aa. Joachim Frichs draktakvareller. Oslo 1973. 135 s. ill. - Fana og Os s. 48-55; Øygarden (havstriler) s. 64-69.    
9616 Børretzen, B. [Parodi på juleselskap.](Snaks. Berg. 1(1764) s. 401-14)    
9617 Den rette Stjernevisen. Bg. 1897. 2 bl. - BB int.    
9618 Wiers-Jenssen, H. De liturgiske skuespil og deres sidste utløber i Norden: stjernespillet. (Norv. sacra 1(1921) s. 21-75) - Meget om Bg.    
9619 Stjerneguttene. [Av] N. K. (I: Stjernegutterne. [Julehefte. Bg. 1923] s. 2-5)    
9620 Den Bergenske julestjerne. (BOB medd. 1924 nr. 2 s. 1-9 mus.)    
9621 Berg, A. Juleminder. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 140-46 ill.)    
9622 Nordahl-Olsen, J. Jul i det gamle Bergen. (Nordmf. juleh. 1933 s. 4-6 ill.)    
9623 Wehn, A.K. Gamle juleløier i Bergen. (Norske kvinners frivillige verneplikt. Organ for ... Julehefte. (Lottenes julehefte) 1934 s. 19-20) - UBB kop.    
9624 Hopp, E. Meidell. Nyttårstradisjoner fra det gamle Bergen. (Vi selv 1935 nr. 1 s. 10-11)    
9625 Frimannslund, R. Bergenske julekaker. (Godbit. Ser. 1:5. 1 s. - BT 16.12.1939)    
9626 Nilsen, H. Den bergenske julestjerne. To brev [fra J.B. Flottmann og C.M. Falsen.] (Maul og m. 1939 s. 182-84)    
9627 Julaften-tradisjon på Hansa. (Hansa-p. 4(1945) nr. 5 s. 18-20)    
9628 Fehr, 1. von der. Jul og juletradisjoner i Bergen 1847. (Urd 5(1947) s. 822-24 ill.)    
9629 Hougen, K. Skolebestyrer Knut Hougens samlinger av "stjernesanger" m.m. [Utg.] ved H. Hougen. (Norv. sacra 17/1937(1948) s. 36-85) - Bg. s. 57-62, 82-83.    
9630 Brosing, G. Spredte trekk fra gammel bergensk juletradisjon. (Hansa-p. 12(1.953) s. 104-08)    
9631 - Julehandel og bondehandel i eldre tid. (Samband desbr. 1963 s. 10-12 ill.)    
9632 - Våre fedres julefeiring. (Samband nr. 10(1965) s. 4-7)    
9633 Skal de kommunale juletradisjoner overleve? (Kom. funk. 26(1972) nr. 10 s. 19-20)    
9634 Julegaven på Tarlebø var nye labber til alle. [Prat med Anna Fantoft.] (Hansa-p. 32(1973) s. 46-49 ill.)    
9635 [17. mai i Bergen. Program.] 1882-83, 1887-88, 1893-94, 1897, 1900-1914, 1916-19, 1924-39, 1926-27, 1930-32, 1938-39, 1945-1973. - Tit. varierer. Trolig årlig unntatt 1940-1944. - UBB BOB    
9636 Folkebevegelsen mot EEC. Avd. Bergen og Hordaland. For frihet og selvstendighet. 17. mai 1972. [Program.] Bg. 1972.8 bl. ill. - UBB    
9637 17. mai. Astvedt. Program. [Bg. 1973.] 10 s. - UBB    
9638 [ 17. mai i Bergen 1827.] Bg. 1827. 2 bl. (Bergens Adr. cont. Eft. Extra Tillæg 18/20 til 1827 nr. 41) - UBB    
9639 Hille, R. Den syttende Mai! (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 273-79, 295-96, 299-302; s. 305-06 og 309-11: Beretning om Festligholdelsen af d. 17de Mai i Bergen.)    
9640 [Oppfordring til å feire 17. mai.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 73-76)    
9641 Den syttende Mai's Begivenheder i Bergen, Aar 1834. (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 289-95; se også s. 231-37, 273-77, 285, 301-04)    
9642 Høgtidi paa 17. Mai [i Bjørgvin]. (Ferdamannen [1](1865/66) s. 117-26)    
9643 Schjelderup, W.M. De ældste 17de Mai-Fester. 17de Mai i Bergen 1828. (l: Julehilsen, Bg. 1901, s. 7-11)    
9644 Lorentzen, B. [17. mai feiring.] (l: - Den gode Hensigt gjennom 150 år, [Bg.] 1948, s. 161-70, 195-96)    
9645 - Den første 17. mai-feiring i Bergen. [1827.] (1: 17. mai i Bg. 1950. Program, s. 7-13)    
9646 Olsmo, A.J. Gløtt fra 17. maifeiringens historie. (l: 17. mai [i Bg.] 1955. [Program], s. 3-14)    
9647 - Fra 17. maifeiringen i Bergen. (Kom. funk. 13(1959) nr. 5 s. 5-7)    
9648 Pettersen, L. Sjømannen og 17. mai. (l: 17. mai i Bg. 1963. Program, s. 5-10)    
9649 Brosing, G. Spredte trekk fra Bergens første 17. mai [1814]. (I: 17. mai i Bg. 1964. Program, s. 5-15)    
9650 Steen, S. Min barndoms 17. mai. (I: 17. mai i Bg. 1970. Program, s. 4-15 ill.)    
9651 Nygaard, K. Litt syttendemai-historie. (I: 17. mai i Bg. 1971. Program, s. 5-13 ill.)    
9652 [Welhaven, E.] En gammelbergensk Sankthansaften. (Skill.-Mag. 35 (1869) s. 139-41) - Opptr. i: - Fortællinger fra det gamle Bergen. [1897.]    
9653 - En gammelbergensk Sankthansaften. Bg. 1969. 13 s. + pl.: Karnevalet i Bergen - eller St. Johannis Aften av J.F.L. Dreier.    
9654 Bing, K. Olsok 1909. Bg. 1909. 16 s. Særtr. av BT. - Bg. s. 5-6.    
9655 Juuhl, J.C.W. St. Hans i de svunne tiders Bergen. (A-mag. 1934 nr. 25) - NTI    
9656 Bergen kino. Beretning og regnskap. 1973. - UBB    
9657 Schmidt, J. [Plakat.] Med høie Ovrigheds Tilladelse vil Undertegnede have den Ære idag Mandag den 17de November 1834, at forevise ved et mekanisk-malerisk Verdens-Teater, en sjelden interessant og smuk Forestilling ... Bg. 1834. 1 bl. ill. - UBB ms. 283.    
9658 Speciel Fortegnelse over Grupperne og de enkelte Figurer i N.U. Møllers af ham selv forfærdigede Vox-Automat og Kunst-Cabinet, samt Digt over Schakspillet eller de fire Monarcher: ... Bg. [1842]. 15 s. - BB - Opptr. i: BOB medd. 1926 nr. 1.    
9659 Lindstrøm, J., J. Holtsmark [og] A.E.G. "Eldorado" lydfilmatelier. (Bygk. 13(1931) s. 202-07 ill.)    
9660 Bak fasaden. De kommunale kinematografer. (Rev. 2(1933) nr. 43 s. 8-10)    
9661 Bak fasaden. Tivoli. (Rev. 2(1933) nr. 20 s. 8-10)    
9662 Botner, O. Kinematografene. (Kom. funk. 8(1954) nr. 7 s. 5-11 ill.)    
9663 Kino- og kontorbygg på Engen. [Av] M. (Ark o b 22(1957) nr. 4 s. 8-9 ill.)    
9664 Bergen kinematografer. 1920-1970. [Bg. 1970?] 56 s. ill.    
9665 Kobberstad, N. Norsk lekebog. Kra 1901. 67 s. ill. mus. - Flere leker fra Bg.    
9666 Stoltz, G. Kutænder. (Maal og m. 1918 s. 129-43)    
9667 Hvordan er spillereglene for kattepinn. (Rev. 3(1934) nr. 10 s. 8, 13)    
9668 Stoltz, G. De gamle lekene. (Gml. Bg. årb. 1957 s. 5-31 ill.)    
9669 Aarberg, J. Leken med kutenner. (Sandviksnytt 4(1964) nr. 3 s. 2-4)    
9670 Forbud om U-sømmelig Spil ved Contoret i Bergen. Kbh. 1671. 3 bl. - UBB kop.    
9671 Om de Contorskes Spil. (I: Holberg (1737)1920 s. 181-93)    
9672 Harttung, J. Die Spiele der Deutschen in Bergen. (Hans. Gesch.bl. Jg. 1877(1879) s. 87-111)    
9673 Kopptnann, K. Herluf Lauritsson's Bericht uber die Spiele der Deutschen zu Bergen. (Hans. Gesch.bl. Jg. 1877(1879) s. 140-43)    
9674 Krause, K.E.H. Zu den Bergen'schen Spielen. (Hans. Gesch.bl. Jg. 1880/81(1882) s. 107-22)    
9674a Der Gesellen Boeck im Jakubsforden unnde Belgarden, med indledning ved B.E. Bendixen og W.D. Krohn. (BHFS 3(1897):1. 55 s.) - Opptegnelser vedr. spill og drikkelag.    
9675 Bendi:xen, B.E. En rest af kontorets gamle lege. (BHFS 4(1898):5. 8 s.)    
9676 Wiers-Jenssen, H. "De kontorskes spil". Et kulturbillede fra det gamle Bergen. (Urd 26(1922) s. 148-51 ill.)    
9677 De Kontorske spil - skildret 1651. (Norrige illustrata, ... colligeret og sammenskrefven af Jens Lauritzsøn Wolff. Kbh. 1651.) [Utdrag.] (BOB medd. 1938 nr. 2 s. 3-4) - Wolff, se nr. 677.    
9678 Krohri-Hansen, T. Tinnstaupet fra "de fif Amten". [Ravelspillet.] (Godbit ser. 1:11.1 s. - BT 26.4.1941)    
9679 Liden, H.E. Håndverkernes "spill". (Godbit. Ser. 2:17. 1 s. - BT 6.4.1957)    
9680 Schou, E.O. Bergens filatelist-klub 11. des. 1911 - 11. des. 1946. (Norsk filatelistisk tids. 5(1946) s. 214-20) - NTI    
9681 Bergens filatelist-klub. 1911-1971. [Bg. 1971.] 5 bl. ill.    
9682 Bergens kameraklubb. Meldingsblad. 1(1962)-2(1964). - NB    
9683 Duevennen. Utg. av Bergens praktdueforening. Julen 1935. 1(1936) -6(1941). - NB    
9684 Schak-snak. Medlemsblad for Bergens schak-klub. 1(1924)-5(1928); 8(1933)-10(1935); 12(1968) - NB    
9685 Bergens schakklub. Lover, reglement etc. [Bg. ca. 191 *.] 20 s. - BOB    
9686 Bergens schakklub. 1902 - 11. sept. - 1922. Bg. [1922]. 8 bl. ill. - UBB    
9687 Bergens schakklub gjennom 40 år. 1902-1942. [Bg. 1942.] 25 s. ill. - Stens. - UBB    
9688 Bergens schakklub. Festskrift. Femtiårsdagen 11. sept. 1952. Bg. [1952]. 32 s. ill.    
9689 Bergens selskaps- og brukshundklubb. [Om virksomheten.] Bg. [efter 1947]. 19 s. ill.    
9690 Vestlandets fuglehundklub 1926-1936. Red. L. Nilssen, H. Wergeland, T. Bjerck. [Bg. 1936.] 88 s. ill.    
9691 Vestlandets fuglehundklubb, Bergen i 25 år. 1926 - 1951. Bg. [1951]. 39 s. ill.    
9692 Bergens fri-idrettskrets. Håndbok. 4(1930), 12(1939), 26(1958)-1968. - Ukpl. UBB BOB    
9693 Bedriftsidretten i Bergen. 1(1946)-2(1947), 1952-1957. - Opphørt. - NB    
9694 Bergens idrettskrets. Håndbok. 1949/50, 1953/54-1968. - Fra 1967: Bergen idrettskrets. - Ukpl. UBB BOB    
9695 (Gang-idrett) Bladet Gang-idrett. Organ for Bergen og Hordaland gangkrets. 1(1958)-2(1959). - Opphørt. - NB    
9696 Skuddet. Organ for Bergen håndballkrets. [1](1961)-7(1967). - NB    
9697 Talerøret for idretten i Bergen og Hordaland. Utg. Hordaland idrettskrets. 1969-1972. - NB UBB    
9698 Bergen-Hordaland fri-idrettskrets. Fri-idrettsboken 1972. - UBB    
9699 Fri-idrætten i den sæson som gik. - Turning. - Brytesporten og dens mænd. - De bergenske fotbollklubber iaar. - Svømmesæsonen 1918. - Bergens Roklub. - Seilsporten vesterpaa 1918. - Bergens Skilag. (Bergenseren. Julen 1918 s. 26-43 ill.)    
9700 Bergenserens idrætsrevy 1919. Utg. og red. av W.F. Meyer. Bg. [1919]. 44 s. ill. - Inneh. bl.a.: A.B. Riple. Bergens turnforenings idrætslag gjennem 25 aar. - Fri idræt. - J. Bruland-Ottesen. Norrøna's 30-aars jubilæum. - Løpet "Bergen rundt". - Speiderne. - Roing. - Seilersæsonen 1919. - Baatlaget "Ran"'s 25-cars jubilæum. - Bergens motorbaatforening. - Svømming. - Fotball. Sportsklubben "Brann". - S. Erlandsen. Bergens cykleklub. - J. Bruland-Ottesen. Boksing og bryting. - Vestlandsk travsport. - Skiløpning. - Skøitesport. - BOB    
9701 Martens, J. Idrætslivet. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 551-95)    
9702 M[eyer], W.F. Det tiende nationale turnstevne. Pinsen 1922 i Bergen. (I: April. Ill. Paaskehefte, 1922, s. 61-62 ill.)    
9703 Nationale turnstevne. 10. Bergen 1922. Bergen og 10. nationale turnstevne 1922. Bg. 1922. 158 s. ill. - Bergenske turnforeninger s. 55-87.    
9704 Skansemyrens idrætsplads 1895-1924. Aapningsprogram. Bg. 1924. 39 s. ill. - E. Krantz. Skansemyrens historie 1896-1924 s. 7-23. - O.J. Hess. Bykampene Kristiania - Bergen s. 31-33. - BOB    
9705 Skansemyrens aapning. (Ulriken 6(1924) nr. 6/8 s. 1-3 ill.)    
9706 Jensen, S. Fotballsporten i Bergen gjennem 15 aar 1911-1926. Utg. av Bergens fotballkreds ved ... Bg. 1926. 79 s.    
9707 Et idrettsråd som arbeider utmerket. [Bergen fylkesidrettsråd.] (Norsk skulebl. 1935 s. 864 f.) - NTI    
9708 Madsen, H.B. Bergen som idrettsby. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 41-47 ill.)    
9709 Kuhnle, J.R. Bergen som idrettsby. (Bg. by 8/9(1954) s. 5-7)    
9710 Madsen, R. Bergen fotballkrets. 1911-1961. 50 år. [Bg. 1961.] 101 s. ill.    
9711 Bergens idrettskrets. 19. ordinære idrettsting 10. desbr. 1963. [Bg. 1964?] 109 s. ill. - UBB    
9712 Bergen og Hordaland orienteringskrets gjennom 25 år. 1940 - 26. sept. - 1965. [Bg. 1965?] 75 s. ill.    
9713 Bergens idrettshall. (Byggm. 44(1970) nr. 17 s. 26-29 ill.)    
9714 Greiner-Simonsen, J. Idrett og idrettsvesen. Idrettsvesenet, en kommunal nyskapning. (Kom. funk. 21(1971) nr. 10 s. 6-9 ill.)    
9715 Baune-Posten. Medlemsblad for sportsklubben Baune. 1(1946)-19 (1970). - NB    
9716 Bergens politis idrettslag. Medlemsblad. 1(1939). - NB    
9717 Rapporten. Medlemsblad for Bergen politis idrettslag. 1(1949)-1970. - NB    
9718 Bergens politis idrettslag. Gjennem 15 år. (Jubileumsnummer.) Red. O. Klingenberg. [Bg. 1941.] 32 s. ill.    
9719 B[ergen] P[olitis] I[drettslag] 1925-1965. (Rapporten. 1965 nr. 71) - NB    
9720 BSI-nytt. Organ for Bergen-studentenes idrettslag. 1(1967), 2(1968), 4(1970). - NB    
9721 Bergens turnforening. Aarsberetning. 1913-1924. - Forts. i Ulriken.    
9722 Ulriken. Medlemsblad for Bergens turnforenings Idrætslag. 1(1920)-52(1973). - 1942-44 ikke utg.    
9723 Bergens turnforening. Love, ... vedtagne ... 1882. Rev. ... 1884. Bg. [1884]. 8 s. - BB - Love. Bg. [1887.] 8 s. - BB - Love. Bg. 1890. 8 s. - BB    
9724 Vore turnere. (Rev. 2(1895) nr. 31a s. [1] ill.)    
9725 Bergens turnforening 1882-1903. [Bg. 1903.] 32 s. ill.    
9726 Bergens turnforening. 40-aarsberetning og beretning for 1921. Bg. [1921]. 129 s. ill.    
9727 Bergens turnforening gjennem femti år. 1882 - femte mars - 1932. Bg. 1932. 276 s. ill.    
9728 50-års jubileets opvisninger og fester. (Ulriken 14(1932) s. 14-28 ill.)    
9729 Forturnerskapet 50 år. (Ulriken 14(1932) s. 81-83 ill., s. 93-99 ill.: jubileumsoppvisning; fest)    
9730 Speilet. 1907 - okt. - 1932. (Utg. av Bergens turnforening, forturnerskapet.) Bg. 1932. 12 bl. ill.    
9731 Bak fasaden. Bergens turnforening. (Rev. 2(1933) nr. 48 s. 12-15)    
9732 Petersen, S. Sælen, L. Meyer [og] T. Frederiksen. Historikk omkring hytten. (Ulriken 20(1938) s. 39-42)    
9733 Opheim, J. Turnforeningens stiftelse 5. mars 1882 eller 19. august 1860? (Ulriken 21(1939) julenr. s. 2-9 ill.; se også 22(1940) s. 1-4; J. Opheim s. 18-23)    
9734 Flood, E. Omkring kjempelaget fra 98. (Ulriken 23(1941) s. 20-25 ill.) - Turnforeningens lag ved landskapproingen.    
9735 Foreningens nye hytte på Ulriken. (Ulriken 24(1945) s. 15-19; 29(1950) s. 66-73: Den nye Turnerhytten på Ulriken; s. 74-75: E. Flood. Minner fra gamlehytten.)    
9736 Riise, L.S. Litt historikk om fri-idrett i B.T. (Ulriken 25(1946) s. 104-10; se også E. Flood s. 102-03; P. Jersin s. 110-12; s. 113-19; 128-29)    
9737 Flood, E. Bergens Turnforening av 1860. (Ulriken 27(1948) s. 53-56, 71-74 ill., 97-100; 28(1949) s. 24-27: Turnmiljø i Bergen 1860-1862; s. 35-38, 44; se også [andre innlegg] 27(1948) s. 100-01; 28(1949) s. 2, 4, 6-9, 31, 34, 39)    
9738 Bergens turnforening 1882 - 5. mars - 1957. Bg. 1957. 78 s. ill.    
9739 Jubileumsmøtet 5. mars 1957. - Jubileumsmiddag. (Ulriken 36(1957) s. 42-48 ill.)    
9740 "Fjeldstuen" 50 år. (Ulriken 37(1958) s. 17-25 ill.) - Hytte på Ulriken.    
9741 Et hundreårsminne. (Ulriken 39(1960) s. 25-29 ill.)    
9742 Bergens ynglingeforenings turnforening gjennem 40 aar 1882-1922. Bg. 1922. 20 s. ill. - BOB    
9743 Bergens ynglingeforenings turnforening 50 år. (Rev. 1(1932) nr. 13 s. 6)    
9744 Brann. Sportsklubben Brann's medlemsblad. 1(1919)-20(1940), 25(1945)-50(1970). - F.o.m. 1940: Brann. Medlemsblad. - NB    
9745 Bak fasaden. "Brann" 1908-1933. (Rev. 2(1933) s. 8-10)    
9746 Berstad, J.L. Brann gjennem 30 år. (1908 - 26. sept. - 1938.) Bg. 1938. 249 s. ill.    
9747 Brann, Sportsklubben. Lover. [Bg. ca. 1958.] 7 s. - BOB    
9748 Brann gjennom 50 år (1908 - 26. sept. - 1958). Red. av O. Strand. [Bg. 1958.] 119 s. ill.    
9749 Djerv, Sportsklubben. Medlemsblad. 1(1927)-12(1938). Ny årg. 1(1945), 13(1946), 14(1947), 15(1949), 17(1950), 18(1951), 18(1964)-23(1969). - NB    
9750 "Drott", Idrettsforeningen. Medlemsblad. 1(1930)-16(1950), 1952. - 1948 nr. [3] jubileumsnr. (1908-1948). - NB    
9751 Drott, Idrettslaget, Bergen. 50 år. 1908 - 28. juni - 1958. Bg. 1958. 37 s. ill.    
9752 Døves idrettsklubb, Bergen gjennom 50 år. Festskrift. [Red.] T. Sander. Bg. 1955. 80 s. ill.    
9753 Døves idrettsklubb, Bergen, 60 år. 29. okt. 1965. 10 års historikk 1955-65. Red. T. Ringsø. Bg. 1965. 36 s. ill. .    
9754 Lagsblad for idrottlaget til Ervingen. 1(1937)-[4](1940), 9(1946)- 13(1950). - Forts. som: Havgula. (Gular.) - NB    
9755 Fana I.L. Medlemsblad. 1(1929)-12(1940), 17(1945)-45(1970). - 1957-58 ikke utg. - Fra 1963 med tit. Fanavarden. - NB    
9756 Fana idrettslag 40 år. (Fana I.L. Medlemsblad, 1960 nr. 1)    
9757 Løtveit, G. Fana idrettslag gjennom 50 år. 1920-1970. Bg. 1971. 366 s. ill.    
9758 Fjellkameraten. 2(1927)-10(1935), 16(1945)-17(1946), 29(1959)-32(1962), 24[!](1963), 25[!](1964), 39[!](1965)-41(1967). - 1959 nr. 4 = jubileumsnr. 1919-1959. - NB    
9759 Idrettslaget Fri gjennom 35 år. 5. apr. 1929 - 5. apr. 1964. [Espeland 1964.] 28 s. ill.    
9760 Frøyagutten. 1[1934]-2[1935]. - NB    
9761 Frøya-nytt. Organ for idrettslaget Frøya. 1(1953), 2(1956)-5(1959). - NB    
9762 Frøya, I.L. 26. juni 1928-1953. [Bg. 1953.] 47 s. ill.    
9763 Granegutten. Medlemsblad for sportsklubben Grane. 1(1945)-3(1947). - NB    
9764 Havgula. Lagsblad for idrottslaget Gular. 14(1951)-33(1970). - Forts. av Lagsblad for idrottslaget til Ervingen. - 1966 nr. 3: Gular 20 år. - NB    
9765 Hardy-posten. 5(1931)-14(1940); Ny årg. 1(1945)-9(1956). - Opphørt. - NB    
9766 Hardy, Sportsklubben, Bergen, 50 år. 1915 - 10. okt. - 1965. Red. H.B. Madsen. Bg. 1965. 77 s. ill.    
9767 Hendy, Sportsklubben. 4(1933). - NB    
9768 Heros-Nytt. 1(1946)-[3](1948), 4(1954)-7(1957). - Opphørt. Årg. 1-3 stens. - NB    
9769 Hopsluren. Organ for Hop idrettslag og ungdomslag. 1(1939)-2(1940). - NB    
9770 Jernbanepersonalets sportsklubb. Medlemsblad. 1(1948)-17(1965). - 1965 nr. [1]: 35 år, 1930-1965. - NB    
9771 Krohnsminde idrettsforening. Medlemsblad. 1(1934). - Opphørt. - NB    
9772 Laksevåg idrettslag. Medlemsblad. 1(1933)-3(1935). - NB    
9773 Laksevaag turnforening. Medlemsblad. 1(1926)-9(1940). - NB    
9774 Laksevågturn-ogidrettslag.Medlemsblad.1(1946)-9(1954);7(1961)-9(1963); 12(1966). - NB    
9775 Laksevåg turn- og idrettslag 50 år. 1900 - 28. sept. - 1950. [Bg.] 1950. 62 s. ill.    
9776 Lyngbø sportsklubb. 35 års jubileumsnummer. 1932-1967. [Laksevåg 1967.] 10 s. ill. - NB    
9777 Minde idrætslag (idrettslag). Medlemsblad. 2(1929), 5(1932)-14(1941), julenr. 1945, 15(1947)-38(1970). - NB    
9778 Minde idrettslag. Stiftet 1915. 20 år. Bg. [1935]. 24 s. ill.    
9779 Minde idrettslag 50 år. (Minde idrettslag 33(1965) nr. 1.) - NB    
9780 Nordnesnytt. Medlemsblad for Nordnes idrettslag. 2(1933)-5(1936); 1(1945)-26(1970). - NB    
9780a Nordnes idrettslag 14. juni 1945 - 15 år - 14. juni 1960. (Nordnesnytt 1960 nr. 1) - NB    
9781 Nordnes idrettslag 14. juni 1945 - 14. juni 1965. (Nordnesnytt 21(1965) nr. 2) - NB    
9782 Nordnes idrettslag 1945 - 25 - 1970. (Nordnesnytt 26(1970) nr. 2) - NB    
9783 "Nornen", Idrætslaget (idrettslaget). Medlemsblad. 1(1920); 1(1929)-[12](1940), 12(1945)-29(1967) vårnr. - 1957-59 ikke utg. - NB    
9784 Idrætslaget "Nornen", Bergen. Love. 1912. - NB    
9785 "Nornen", Idrætslaget gjennem 30 aar 1893 - 19. mars - 1923. Bg. 1922. 18 s. - NB - UBB kopi    
9786 Høvig, J. Idrettslaget "Nornen" gjennem firti år. Bg. [1933]. 44 s. ill. - UBB kopi    
9787 Idrettslaget Nornen 70 år. 19. mars 1963. (Nornen. Medlemsbl. 26(1963) nr. 1) - NB - UBB kopi    
9788 Norrøria, Idrætslaget (idrettslaget). Medlemsblad. 2(1920)-29(1951). - NB - Forts. som:    
9789 Norrøriabladet. 1952-1965. - NB    
9790 Idrætsl.aget "Norrøna"s fjeldstue. [Av] H.J. (Norsk idrætsblads jule nr. 1903 s. 22-23 ill.)    
9791 Idrettslaget Norrøna 1889 - 1964. (Norrønabl. 1964 nr. 2) - NB - UBB kopi    
9792 Ny-Krohnborg I[dretts] L[ag]. Nytt fra Ny-Krohnborg I.L. 7(1969)-8(1970). - NB    
9793 Nymarksgutten. Medlemsblad for Nymark idrettslag. Ny årg. 1(1945), 16(1946)-1959, 1961-36(1966). - Fra 1946 nr. 7: Nymarkgutten. - NB    
9794 Nymark idrettslag gjennom 40 år. 1921 - 20. april - 1961. Bg. [ 1961.] 10 s. ill. (Nymarkgutten.) - NB    
9795 Nymark idrettslag 50 år. 20. apr. 1921 - 20. apr. 1971. Bg. [1971]. 24 s. ill. (Nymarkgutten, jubileumsnr.)    
9796 Medlemsblad for Ny-Solheims idrettslag. 3(1931)-6(1934). - NB    
9797 Nøstets idrettsforenings medlemsblad. 1(1931)-5(1935). - NB - Forts. som:    
9798 Kameraten. Nøstets idrettsforenings medlemsblad. 6(1936)-8(1938). - NB    
9799 Medlemsblad for sportsklubben "Papas". 1(1934)-2(1935), 3(1945)-4(1946). - NB    
9800 Salhus turn- og idrætslag. Love. Bg. 1918. 7 s. - BOB    
9801 Sandviken, idrettslaget. Medlemsblad. 1(1945)-1970. - NB    
9802 Sandviken, idrettslaget. 1945 - 25 år - 1970. [Red. av] G. Gundersen. Bg. 1970. 257 s. ill.    
9803 Trane, sportsklubben. Medlemsblad. 1[1931], 7(1937)-[22](1960). - 1958 ikke utg. - NB    
9804 Trane, sportsklubben. 1918-1948. [Bg. 1948] 59 s. ill.    
9805 Turnforeningen i Bergen. Love. Bg. 1860. 6 s. - BB    
9806 Varegg. Medlemsblad. 1(1948)-8(1955), 1958, 1961, 1962, 1966-1970. - 1963-65 ikke utk. - NB    
9807 Varegg, Idrettslaget. 1947 - 11. apr. - 1952. (Red. R. Myrmel.) [Bg. 1952.] 29 s. ill.    
9808 Varegg, idrettslaget. 25 år. 1947 - 11. apr. - 1972. Bg. 1972. 52 s. ill. (Varegg. Medlemsbl. 1972 nr. 1)    
9809 Viggogutten. Medlemsblad for sportsklubben "Viggo". 1(1933)-7(1939), 12(1945)-23(1958). - Opphørt. - NB    
9810 Sportsklubben "Viggo". 1915 - 4. mai - 1940. 25-års jubileumsnummer. Bg. [1940]. 10 s. ill. - NB    
9811 Viking. Turn- og idrætsforeningen (idrettsforeningen) Viking's medlemsblad. 5(1922)-24(1941), 28(1945)-48(1965). - 1958 nr. 3: jubileumsnr. - NB    
9812 "Viking", Turn- og Idrætsforeningen, gjennem 25 Aar. 17. mai 1892- 17. mai 1917. Bg. 1917. 28 s. ill. - BOB    
9813 Viking, Turn- og idrettsforeningen, gjennom 75 år. 1892 - 1967. Bg. 1967. 299 s. ill.    
9814 Aarstad A.l.L. Medlemsblad. 1(1936). - NB    
9815 Årstad idrettslag. Medlemsblad. 2(1928)-15(1945) - NB - Forts. som    
9816 Årstadbladet. 16(1946)-29(1961), 32(1964)-38(1970). - 1958 nr.3: jubileumsnr. - NB    
9817 Aarstad idrettslag. Jubileumsskrift. 8. nov. 1918 - 1928. Bg. 1928. 22 s. - NB    
9818 Årstad idrettslag. 50 år 1918-1968. [Red. av] G. Olsen, S. Haukaas, S. Kvalheim. Bg. 1969. 140 s. ill.    
9819 Bergens atletklubb. Medlemsblad. 1918-1923, 9(1927); 1(1933)-3(1935). - NB    
9820 Bergens atletklubb gjennem 25 år. (Rev. 1(1932) s. 12-13)    
9821 Bergens atletklub. 60 år 1908 - 20. jan. - 1968. [Bg. 1968.] 11 s. ill.    
9822 Atleten. Atletklubb "Bjørgvin"s medlemsblad. 6(1934)-7(1935); 1953. - NB    
9823 Bjørgvin, Atletklubb. Love. Bg. 1912. 2 bl. - BOB    
9824 "Bjørgvin", Atletklub, gjennem 25 år. (2. jan. 1911 - 2. jan. 1936.) Boksing. Vektløftning. Brytning. Red.: 0. Pettersen [o.a.l. Bg. 1936. 36 s. ill. Musketer, fekteklubben    
9825 Musketer, fekteklubben. Medlemsblad. 1970. - NB    
9826 Roer-ju1.1949-1957.    
9827 Andersson & Skjånes A/S. Småbåtutredning for Fana kommune. Bg. 1971. 84 s. kart.    
9828 Bergens motorbåtforening. Medlemsblad. 1(1960)-2(1961). - NB    
9829 Bergens motorbåtforening gjennom 30 år. Bg. 1943. 79 s. ill.    
9830 Bergens motorbåtforening 50 år. 1914 - 6. febr. - 1964. Bg. 1964. 79 s. ill.    
9831 Bergens roklubb. Aarsberetning. 1916-1917. - BOB    
9832 Bergens roklubb. Arbok. 1928-30, 1934-40, 1945-54, 1957, 1960. - Ukpl. UBB BOB    
9833 Blaauw, H. Bergens roklub. Rosporten i Bergen 1879-1930. Bg. [1931]. 89 s. ill. (Bergens roklub. Aarbok 1930)    
9834 Bergens roklubb i renere vann. (Rev. 3(1934) nr. 18 s. 10)    
9835 Sivertsen, K. Rosporten i Bergen 1879-1955. (Bergens roklub gjennom 50 år.) Bg. 1956. 185 s. ill.    
9836 Bergens seilforening. Aarbok. 1(1899), 3(1916). - UBB    
9837 Abel, L. Bergens seilforening. (Norsk idrætsbl. julenr. 1905 s. 25-28 ill. - Deichm.    
9838 Bergens seilforening. Love. [Bg. 1906.] 8 s. - BOB    
9839 Bergens seilforening. Medlems-Fortegnelse pr. 1.5.1906. Bg. 1906. 19 s. - BOB    
9840 Schjelderup, W.M. Bergens seilforening i 50 aar. (1872-1922.) Bg. 1922. 220 s. ill.    
9841 Bergens seilforening i 75 år. 1872 - 1947. Bg. 1947. 35 s. ill.    
9842 Bergens seilforening. Junioravdeling. 1929-1969. Red. E.-N. von Erpecom Dahl- [Bg. 1969.] 12 bl. ill.    
9843 Thowsen, A. Fra Dokken til Kvitturspollen. Bergens seilforening 1872-1972. [Bg. 1972.] 159 s. ill.    
9844 Arebladet. Utg. Fana roklubb. 1(1937)-23(1940), 1941, 1945, 1947-51, 1953-54, 1956-57, 1969. - NB    
9845 Fana roklubb. [Utg. av] E. Johannesen. 1916-1941. [Bg.] 1941. 142 s. ill.    
9846 Johanson, B. Fana roklubb gjennom de siste 25 år. 1941-1966. Bg. [1966.] 168 s. ill.    
9847 Motorbåtforeningen Neptun. Medlemsblad. 1(1933)-2(1934). - Opphørt. - NB    
9848 Tviberg, T. Historien om motor-turbåtforeningen "Neptun". Bg. [1958]. 58 s.    
9849 Arebladet. Medlemsbladet for roklubb Njørd. 1970. - NB    
9850 Roklubb "Njørd". [Av] S. (Roer-jul 1951 s. 5-6)    
9851 Noreg, Rolaget. Medlemsblad. 1(1945)-2(1946). - NB    
9852 Christiansen, J. Rolaget "Noreg". (Roer-jul 1953 s. 3-5)    
9853 Motorsport. Organ for Bergen avdeling [av] Norsk motor klubb. 1(1967). - NB    
9854 Ran, Båtlaget. Medlemsblad. 1(1936)-4(1939). - NB    
9855 "Ran", Baatlaget. 1894 - 13. mars - 1919. Bg. 1919. 83 s. ill.    
9856 "Ran", Båtlaget. Hyttens historie 1903-1943. [Bg. 1943]. 12 s. ill. - NB    
9857 Rolaget Viking gjennom 25 år. (Roer-jul 1957 s. 7-8)    
9858 Statuter for Bergens ridehus. Vedtagne . . . 1889, . . . 1918. Bg. 1915[!]. 4 s. - UBO    
9859 Travsporten i Bergen før og nu. (yore hester 9(1932) nr. 9) - NTI    
9860 Knudsen, S.T. Travsporten i Bergen. (Våre hester 11(1934) julenr.) - NTI    
9861 Bergens rideklubb gjennem 50 år. (Rev. 2(1933) nr. 14 s. 23)    
9862 Wiesener, A.M. Ridning i Bergen før og nu. Festskrift utg. i anledning av Bergens rideklubs 50-aars jubilæum 1883 - 1933. Bg. 1933. 55 s. ill.    
9863 Bergens skydebane og skydeskole. Præmieblad og Aarsberetning 1887. 32 s. - BB int.    
9864 Skytteren. Organ for Bergen nordre skytterlag. 1(1930)-36(1970). - Fra 1950 nr. 6/7: Medlemsblad for Bergen nordre skytterlag med tilslutning av Bergen skytterlag og Laksevåg skytterlag. - NB    
9865 Landsskytterstevnet i Bergen 1921. Program og kortfattet beskrivelse over Bergen. [Bg. 1921.] 40 s. - Bergens skytterlag - Bergens nordre skytterlag s. 15, 17, 19, 21. - BOB    
9866 Bergens Skyde- og Vaabenøvelsesforening. Love. Bg. 1862. 8 s. - BB    
9867 Blink-skudd. Meldingsblad for Laksevåg skytterlag, Mathopen HV område 09702 og Laksevåg HV-område 09703. 1(1969)-2(1970). - NB    
9868 Bergens svømme club. Medlemsblad. 2(1931)-35(1970). - F.o.m. 7 (1936) med tit. Svømmesport. - NB    
9869 Meyer, W.F. Bergens svømmeclub gjennem treaaret 1908-1911. Kra 1911. 15 s. - Særtr. av Norsk Idrætsblad. - NB    
9870 Bergens svømme club gjennem 25 år. (Rev. 2(1933) nr. 28 s. 11)    
9871 Bergens svømme club. Blad av svømmingens historie 1908-1958. Bergens svømme club 50 år. Bg. [1958]. 300 s. ill.    
9872 Svømmeren. Organ for Bergens svømme- og livredningsklub. 1(1927/28) -[19](1950). - NB    
9873 Bergens svømme- og livredningsklubb. 40 års jubileumsberetning. Bg. 1950. 11 s. (Svømmeren. 1950.) - NB    
9874 Bergens svømme- & livredningsklubb gjennom 50 år. 1910 - 21. jan. - 1960. Bg. [1960]. 54 s. ill.    
9875 Bergens svømme- & livredningsklubb 60 år. Perioden 1960 - 1970. [Bg. 1970 ?] 52 s. ill.    
9876 Najaden. Medlemsblad for Damernes svømmeclub. 1(1932)-9(1947). - NB    
9877 Damernes svømmeklub, Bergen, 50 år. 1916 - 7. jan. - 1966. Red. komite: Aa. Norman, S. Hysing-Dahl. Bg. [1966]. 46 s. ill.    
9878 Bergens cycleklubb. Bladet. Bergens cykleklubbs medlemsblad. 1(1934) nr. 2-5. - BOB    
9879 Cyklisten. Organ for cykle-klubben "Henie". 1(1932)-4(1935); 1(1936)-5(1940), 9(1945)-11(1946/47), 13(1948)-22(1958). - Opphørt. - NB    
9880 Bergens tennisklubb. B.T.K. 50 år. 1898-1948. [Bg.] 1948. 22 s. ill.    
9881 [Forslag om å anskaffe redningsutstyr for å unngå ulykker på Lungegårdsvannets is.] (Borgerv. 1(1825/26) nr. 18 s. [1-2], nr. 19 s. [1])    
9882 Haugen, P.O. Min første skitur. Skredderdalen - Rundemannen - Vareggen - Hauglandsdalen - Asane. (Kjenn d. 1. Bg. årb. 1944(1945) s. 50-52)    
9883 Kunstisbane A/S. Forslag til "Krohnsminde Kunstisbane". 400 m skøytebane i Bergen. [Bg.] 1968. 5 s. ill. - BOB    
9884 Hatlen, K. Bergen skikrets 50 år. 31. okt. 1966. (Ulriken 46(1967) s. 27-28, 52; 47(1968) s. 26-27)    
9885 Bergens skdag. Medlemsblad. 1(1938); 1945,1946, 1959-1970,1972. - NB UBB    
9886 Bergens skdag i 25 aar. Bg. 1918. 38 s. ill.    
9887 Bergens skilag 40 år. (Rev. 2(1933) nr. 3 s. 6-71    
9888 Bergens skilag 60 år, 19. jan. 1893 - 1953. [Bg. 1953.] 22 s. ill.    
9889 [Bergens skilag] 70 år. Bg. 1962. 51 s. (Bergens skilag. Medlemsbl. 1962 nr. 2)    
9890 Bergens skilag. 75 år. Jubileumsbok. 1893-1968. [Bg. 1968.] 47 s. ill. Skifremme    
9891 Skifremme. Skiforeningen for Bergen og omegn. Beretning 1953/54-1970/71. - 1959/60 s. 7-9: 15 år; 1969/70 s. 1-6: 25 år. - BOB    
9892 Børretzen, B. Reysen til Lyderhorn. (Snaks. Berg. 1(1794) s. 273-80) - Delvis gjengitt i Bg. turistf. Aarb. 1930 s. 19-22.    
9893 Olsvig, V. Turistruter i Bergens omegn. Bg. 1885. 15 s. - Aftr. of Bergens Tidende. - BB - 2. Opl. Bg. 1885. 15 s. - BB    
9894 - Ruter for fodgjængere i Bergens omegn. "Turistruternes" 3. forøg. opl. Bg. 1886. 21, [5] s. - BB    
9895 Eide, H. Fotturer i og omkring Bergen. Bg. [1912?1. 58 s.    
9896 Fortegnelse over endel fiskevand i Bergens nærhet. (Turistf. f. Bg. aarb. 1925 s. 10-13)    
9897 Meyer, W.F. Høifjeldssport og friluftsliv i Bergen. (Kjenn d.1. 1925 s. 77 f.) - NTI    
9898 - Ture paa Byfeldene og i byen og nærmeste omegn. (Bg. turistf. årb. 1929 s. 80-89 ill.)    
9899 Lorentzen, B. Bergensernes friluftsliv i eldre tid. (Kjenn d. 1. Bg. årb. 1930 s. 101-04)    
9900 Meyer, W.F. Bergensføreren. 100 ture i Bergen og nermeste omegn. Utg. av Bergens turistforening. Bg. [1930]. 64 s.    
9901 - Bergensføreren. Turer på Bergenshalvøen og i fjorddistriktene. Utg. av Bergens turistforening. 2. utg. Bg. 1930. 62 s. ill.    
9902 Nordahl-Olsen, J. Har Nordahl Brun været paa Ulrikens top? En fjeldtur i Bergens omegn i gamle dage. (Bg. turistf. årb. 1930 s. 15-22)    
9903 Turboken. Utarb. av a/s Odfjell's assuranceforretning. Bg. [1930]. 21 s.    
9904 Berge, A. Søndagsturer i Bergens omegn. (Bg. turistf. årb. 1931 s. 37-40)    
9905 Meyer, W.F. Turer i Bergens nærmere omegn. (Bg. turistf. årb. 1931 s. 17-36 ill.)    
9906 Berge, A. Dagsturer i Bergen omegn. (Korte anvisninger.) (Bg. turistf. årb. 1932 s. 105-14)    
9907 Berge, A. Båtturer [fra Bergen]. Korte anvisninger. (Bg. turistf. årb. 1933 s. 110-33)    
9908 L[orentzen], B. Søndagsturer i gamle dager. (Rev. 2(1933) nr. 51 s. 12-13)    
9909 Martens, J. Turen over "Bergens syv fjell" 27. sept. 1908. (Bg. turistf. årb. 1933 s. 106-07)    
9910 Sportsfske på Vestlandet. Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Utg. av Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane under red. av H. Platou. Bg. [1933]. 30 s. ill. - Også eng. utg. med tit.: Angling in West-Norway.    
9911 Fiskevann og elver i Bergens nærhet. Utg. av Bergen sportsfiskere. [Bg. 1935.] 16 s.    
9912 Turistrutor i Nordhordland. Utgj. av Bygdelaget Nordhordlendingen ved ei nemnd. Bg. 1935. 96 s. ill. - Turer med utgangspunkt i Bg. - Indre Nordhordland dampbåtlag L.L. s. 59-61.    
9913 Petersen, S. Sælen. Litt ørretprat fra Ulriken. (Ulriken 18(1936) jule nr. s. 10-11)    
9914 På pirefiske i Dolviken. Av a.p. (Bg. turistf. årb. 1937 s. 98-104 ill.)    
9915 Fana og Bergen [som turområde]. Av Bergenseren. (Bg. turistf. årb. 1938 s. 50-55 ill.)    
9916 Turer i Fana. (Bg. turistf. årb. 1938 s. 56-61 ill.)    
9917 Byen, fjellene og sjøen. Av Bergenseren. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 56-61 ill.)    
9918 P[aulson], A. Litt fra Bergen i trafikkens barndom. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 37-10)    
9919 Haugen, P.O. Fløifjellet som folkepark sommer og vinter. (Kjenn d.1. Bg. årb. 1943 s. 50-59 ill.)    
9920 Rutebok for Bergen. Årg. 1. Sommeren 1948. Utfart og turer i byens omegn. Alle kommunikasjonsmidler. Bg. [1948]. 176 s. ill. kart. - UBB    
9921 Rundt Bergen på en dag. [Over de 7 fjell 1948.] (Bg. turl. årb. 1949 s. 175-77 ill.)    
9922 Stoltz. G. Over de 7 fjell. (Bg. turl. årb. 1949 s. 168-74)    
9923 Olsen, G. Ferskvannsfiske i Bergens omegn. (Fiskesport 1961 s. 228-30)    
9924 Bråtahaugen, L. Gamle bergensere i høgfjell. (Bg. turl. årb. 1965 s. 59-66)    
9925 [Jørgensen, R.] Den nye Gulfjeldhytten indviet. [Av] Jø. (Bg. turl. årb. 1965 s. 113-15) - Efter BT 1929.    
9926 Blytt, B. Hytteliv på Ulriken. (Bg. turl. årb. 1967 s. 51-54)    
9927 Pedersen, K. Friluftsrådet har sikret oss 2700 dekar for friluftsformål. [Bergen og omland friluftsråd.] (Bg. turl. årb. 1967 s. 33-38)    
9928 Utenom alfarvei på Bergenshalvøen. (Bg. turl. årb. 1967 s. 107-114)    
9929 Vigerust, P. Om klatring rundt Bergen. (Bg. turl. årb. 1967 s. 63-69)    
9930 Sletten, D. På kjente og glemte stier i Isdalsområdet. (Sti og varde 1(1970) nr. 1 s. 1-6 ill.)    
9931 Bergen og omland(s) friluftsråd. Arsberetning. 1955-1973. - Stens. - UBB    
9932 Bergen sportsfiskere. Festskrift i anledning 10-års dagen. Bg. 1943. 184 s. ill.    
9933 Foreningsliv i okkupasjonstiden. Bergens sportsfiskere. [Av] M. B. (Fiskesport 10(1946) s. 11-12)    
9934 "Tjua Bergen". [Bergen sportsfiskere.] [Av] eidem. (Fiskesport 15(1951) nr. 5 s. 11-15 ill.)    
9935 Bergen sportsfiskere. Jubileumsskrift 1933-1958. Bg. [1958]. 164 s. ill.    
9936 Bergen sportsfiskere. 1933-1973. [Bg. 1973.] 20 bl.    
9937 Bergen turlag. Arbok. 1947-1969. Forts. som:    
9938 Sti og varde. Medlemsblad for Bergen turlag. 1(1970)-1973.    
9939 Bergen turlag. Årsberetning. Regnskap. 1947-1968. (l: - Arbok. 1948-1969.) - Forts. i Sti og varde.    
9940 Stiegler, R. Bergen turlag, hvorfor - hvorhen? (Bg. turl. årb. 1947 s. 17-18)    
9941 Bergen turlag. Vedtekter. (Bg. turl. årb. 1948 s. 160-62, og i årb. 1961 s. 176-79)    
9942 Bergen fjellmannalag er gjenoppstått. (Bg. turl. årb. 1965 s. 111-12)    
9943 Kaarbø, R. Fjellsportgruppen i Bergen turlag. (Bg. turl. årb. 1966 s. 135-66)    
9944 Lægdene, H. Fjellsportgruppen gjenoppstått. (Sti og varde 1(1970) nr. 1 s. 14, 19-20 ill.)    
9945 - 1970 - et aktivt år i fjellsportgruppen. (Sti og varde 1(1970) nr. 2 s. 49-52)    
9946 Bergens fjellmannalag. Års-oversyn. 1(1895)-5(1899).    
9947 Bergens fjellmannalag. (Turistf. f. Bg. aarb. 1896 s. 52)    
9948 Bergens jæger- og fiskerforening. Beretning. 1918-1929. Forts. i:    
9949 - Årbok. 1930-1942, 1946-1957, 1959-1973.    
9950 - Festskrift utg. i anledning av Bergens jæger- og fisker-forenings 25 aars jubilæum den 11. jan. 1920. Bg. 1920. 198 s. ill.    
9951 Bergens jæger- og fiskerforening 1895-1945. Bg. 1945. 209 s. ill.    
9952 Bergens jæger- og fiskerforening gjennom 75 år. ( - årb. 1969 s. 13-22)    
9953 Bergens turistforening. Aarbok. 1927-1946. - Forts. av Turistforeningen for Bergens by og stift. Aarbog. - Forts. som: Bergen turlag. Arbok.    
9954 - Arsberetning. Regnskap. 1927-1946. (1: - Arb. 1928-1947)    
9955 Meyer W.F. Bergens turistforening. Firti aars virke. (Bg. turistf. aarb. 1930 s. 205-12)    
9956 Meyer, W.F. Fotturkomiteens fotturer og skiturer. (Bg. turistf. aarb. 1930 s. 23-35 ill.)    
9957 Rivenæs, L. En orientering om Bergens turistforenings arbeide. (Bg. turistf. årb. 1935 s. 14-20)    
9958 - Bergens turistforenings nærmeste opgaver. (Bg. turistf. årb. 1937 s. 116-17)    
9959 Nordahl-Olsen, J. Bergens turistforening 1890-1940. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 65-91 ill.)    
9960 Nielsen, J.E. Bergens turistforening - et tilbakeblikk. (Bg. turl. årb. 1947 s. 19-26)    
9961 Kolderup, C.F. Bergens turistforening 75 år. (Bg. turl. årb. 1965 s. 25-37 ill.)    
9962 Dahl, I. Turistklubben Gutenberg, Bergen, 1894-1919. (Typogr. medd. 1919 s. 20, 26, 35, 44, 49, 81f., 89, 97, 115, 135) - NTI    
9963 Lie, O. Turistklubben Gutenberg, Bergen. 1894 - 27. mars - 1944. Bg. 1944. 119 s. ill.    
9964 Kjenn ditt land, Bergen. årbok. 1929-1946. - Heri årsberetninger.    
9965 Stiegler, R. Kjenn ditt land, Bergen 10 år. (Kjenn d. 1. Bg. årb. 1938 s. 4-8 ill.)    
9966 Gåsland, L. Kjenn ditt land, Bergen, 26. sept. 1928 - 31. des. 1946. (Bg. turl. årb. 1947 s. 27-34)    
9967 Turistforeningen for Bergens by og stift. Aarsberetning 1890-92. - Forts. i:    
9968 - Aarbog 1893-1926. - 1904, 1906-08, 1916. 1918-20, 1923-24 ikke utg. - Forts. som: Bergens turistforening. firbok.    
9969 Negaard, H. Turistforeningen for Bergens by og stift i 25 aar. (Turistf. f. Bg. aarb. 1915 s. 5-15 ill.)    
 
Skrev ut totalt 419 poster.
(Brukte 0,019 sekunder.)