Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


KULTURLIV. KUNST /
8428 Jæger, H. Aandsliv. (I: - Bergen og bergenserne, 1889, s. 153-83)    
8429 Paulsen, J. Samliv med Ibsen. Nye erindringer og skitser. Kbh. og Kra 1906. 214 s. - Ibsen i Bergen. - Ibsen og Henrikke Holst s. 99-127; Ibsen på Ulrikken s. 199-205.    
8430 [Universitetet i Oslo. 100-års jubileum. 1811-1911.] Bergen 9. sept. 1911. (Program.) Bg. 1911. 4 bl. + kart. - UBB    
8431 Koren-Wiberg, C. Rokokotidens og empirens kunst og kultur. - Den nyere tid. (I: - By og brygge, 1912, s. 30-56 ill.)    
8432 Museer og samlinger. (I: Helland, b. 1(1916) s. 506-23)    
8433 Selskaber og institutioner med forskjellige formaal. (I: Helland, b. 2(1916) s. 171-86)    
8434 (Ibsen, H.) Henrik Ibsen. 1828 - tyvende mars - 1928. Jubileets festligheter i Bergen 22de og 23de mars 1928. Bg. 1928. 35 s. ill. - Fører for Bg. s. 11-19; Un bref resume historique s. 23-35.    
8435 Bjørnsonforbundet. Nasjonale stevne. 6. Bg. 1928. [Program.] Utg. av hovedstyret. Oslo 1929. 31 s. ill.    
8436 Hidle, J. Fra studentermøtet i Bergen. (Under dusken 22(1936) s. 81-85)    
8437 Kloumann, J. Kulturen og bergenserne. (Bg. ill. 1941 nr. 10 s. 15-17)    
8438 Welle-Strand, E. Kulturutvekslingen Bergen - Nord-Norge. (Bg. ill. 1941 nr. 9 s. 22-26)    
8439 Shetelig, H. Norske museers historie. Oslo [ 1944). 341 s. ill. - Bergens museene, se reg.    
8440 Simonnæs, O. Kunsten og borgerskapet. (I: Borgerånd og kjøpmannskap, [1944], s. 57-80 ill.)    
8441 Et Kultursentrum. Bergen og bergenserne i norsk kunst og forskning. Red. [C.] Gran Bøgh. Bg. 1946. 155 s.    
8442 Lorentzen, B. Kulturliv i Bergen mellom 1702 og 1814. Vilkårene for et trykkeri. (I: A/S John Griegs boktrykkeri og forlag. Årene trykker ikke, 1946, s. 19-47)    
8443 Simonnæs, O. Bergens kulturliv i søkelyset. (Bg. by 2(1950) s. 8-10)    
8444 [Vestlandske kunstindustrimuseum. Utstilling 1952] Mitt beste eie. [Bg.] 1952. 16 s. - Gjenstander i bergensk privateie.    
8445 Brastad, A. Bergensstudentenes holdning til teater, musikk, kino m.v. Bg. 1965. 59 s. (Norges handelshøyskole. Samfunnsøkonomisk institutt. Skr.) - Stens.    
8446 Oftedal, A. Kremmerånd og kulturentusiaster. (Næringsrev. 17(1969) s. 787, 789, 799 ill.)    
8447 Norges handelshøyskole. Samfunnsøkonomisk institutt. Amatørkultur i Stor-Bergen. Enkelte aspekter ved amatørgruppevirksomheten innenfor teater, dans, sang, horn- og strykemusikk i Stor-Bergen, basert på en undersøkelse våren 1970. [Bg.] 1970. 2 b. (Norges handelshøyskole. Samfunnsøkonomisk seminar)    
8448 Bergens sparebank. Mange bekker små ... Utg. av ... ved 150-års jubileet 3. mars 1973. Red. L. Christensen. Bg. 1973. 77 s. ill. - Om kulturlivet.    
8449 Svendsen, A. Strømme. Kulturaktivitet og kulturøkonomi. (Bedr. øk. 35(1973) s. 110-13 ill.)    
8450 Bergens billedgalleri. Aarsberetning. 1898-1913/14. (BKF 1899-1914/15, bilag) - Maskinskrevne ber. for 1927-1950/51 finnes i Billedgalleriet.    
8451 - Årsberetning for ... og Rasmus Meyers samlinger. 1951/52-1963. - Stens.    
8452 Wiesener, A.M. Bergens bys billedgalleri. (I: Bergen 1814-1914, b. 2 (1915) s. 704-08)    
8453 Siren, O. Tidiga italienska målningar i Bergen. (Tids. f. konstvetenskap, Lund 2(1917) s. 45-55 ill.)    
8454 Madsen, K. Gamle billeder i Bergens billedgalleri. (I: (Bøgh, J.) Kunst og haandverk, Kra 1918, s. 134-39 ill.)    
8455 Torsteinson, S. Bergens billedgalleri på plass. (Urd 40(1936) s. 1447-48 ill.)    
8456 Kaland, M. og E. Lexow. Bergens billedgalleri. Oslo 1939. 78 s. ill. (Kunst og kulturs ser.)    
8457 Blytt, A. Bergens billedgalleri. (Kom. funk. 5(1951) nr. 3 s. 1-7 ill.) - Også som særtr., Bg. 1951. 3 s. ill.    
8458 - Bergens billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger. (Urd 60(1956) nr. 11 s. 10-11, 29 ill.)    
8459 Bendixen, B.E.R. Katalog over Bergens Bys Billedgalleri. Bg. 1878. 64 s. - 2. Udg. 1883. 52 s. - 3. Udg. 1891. 56 s. - 4. og 5. Udg. 1898. 65 s.    
8460 Bøgh, J. Katalog over Bergens Bys Billedgalleri. 6. Udg. Bg. 1903.105 s. - 7. Udg. 1907. 115 s. - 8. Udg. 1910. 123 s. - 9. Udg. 1914. 134 s.    
8461 Foreningen til Bergens billedgalleris fremme. [Fort. over kunstverker skjenket galleriet.] Bg. 1925. 12 bl. ill.    
8462 Bergens kunstforening. Utstilling 1932. Utstilling av gaver fra Bergens kunstforening til Bergens billedgalleri (1841-1932). [Bg. 1932]. 15 s.    
8463 Johannessen, L. Japanske fargetresnitt i Bergens billedgalleri. Johan Thesens samling. Bg. 1951. 15 s. (Bergens kommunale kunstsaml. Skr. 6)    
8464 Bergens billedgalleri. Utstilling 1955/56. Nasjonalromantikken. Fra galleriets samlinger. [Av] O. Rønning Johannesen. Bg. 1955. vii, 12 s. - Stens.    
8465 Bergens billedgalleri. Portretter og figurbilder i Bergens billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger. Bg. [1956]. 63 s. ill. (Bergens kommunale kunstsaml. Skr. 11)    
8466 - J.C. Dahl. Malerier i Bergens billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger. Bg. 1957. 47 s. ill. (Bergens kommunale kunstsaml. Skr. 12)    
8467 Bergens billedgalleri. Utstilling 1958. Norsk landskapskunst i Bergens billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger. [Av] A. Blytt. Bg. 1958. 11 s. ill.    
8468 (Munch, E.) Edvard Munch i Bergens billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger. [Tekst av] A. Blytt. Bg. 1958. 2 bl. + 5 pl. i mappe.    
8469 Bergens billedgalleri. Utstilling 1960. Bergen billedgalleri 1950-1960. Fortegnelse over gaver og innkjøp [av] A. Blytt. Bg. 1960. 20 s. - Stens.    
8470 Bergen billedgalleri. Maleri og skulptur. Katalog. Bg. 1963. 329 s. ill. - Bergen billedgalleri. En kort historikk. Ved A. Blytt s. 7-12; Billedgalleriets katalog. Ved O. Rønning Johannesen s. 13--329.    
8471 (Meyer, R.) Rasmus Meyers malerisamling. Bg. [1917]. 24 s.    
8472 Bernhard, S. A new art gallery in Bergen. (Am.-Scand. rev. N.Y. 11(1923) s. 741-48 ill.)    
8473 Welle-Strand, E. En kjøbmands storslagne gave til sin by. (Skala 1(1923) s. 195-98 ill.)    
8474 Landmark, O. Rasmus Meyers samlingers nye bygning i Bergen. (Bygk. 6(1924) s. 33-36 ill.)    
8475 Langaard, J.H. Malere i Rasmus Meyers samling. (Kunst og k. 12(1925) s. 210-56 ill.)    
8476 Shetelig, H. Rasmus Meyers samlinger. (Kunst og k. 12(1925) s. 198-209 ill.)    
8477 (Meyer, R.) Rasmus Meyers samlinger. Fører for besøkende. Bg. 1934. 31 s. ill.    
8478 Shetelig, H. Rasmus Meyers samlinger. (Julehelg 1937, 4 s.) - NTI    
8479 (Meyer, R.) Rasmus Meyer's collections. Illustrated guide. Bg. 1938. 32 s. ill.    
8480 Shetelig, H. Rasmus Meyer og hans samlinger. (Bg. ill. 2(1941) nr. 6 s. 4-8, 49-50 ill.)    
8481 Johannesen, O. Rønning. Rasmus Meyers samlinger. (Kom. funk. 7(1953) nr. 7 s. 3-13 ill.)    
8482 (Meyer, R.) Rasmus Meyers samlinger. Katalog. Bg. 1955. 155 s. ill. (Bergens kommunale kunstsaml. Skr. 9)    
8483 (Meyer, R.) Rasmus Meyer's collections. Catalogue. Issued by the Bergen municipal art museums. Bg. 1956. 96 s. ill. (Bergen municipal art museums. Publ. 10)    
8484 Johannesen, O. Rønning. Ernst Josephson i Rasmus Meyers samlinger. (Kunsten idag 1963 nr. 4 s. 20-41 ill.; s. 56-58: engelsk tekst)    
8485 Hagemann, S. Da Rasmus Meyers samlinger ble til. Av Paul Ingebretsens etterlatte papirer. (Kunst og k. 49(1966) s. 199-224 ill.)    
8486 (Meyer, R.) Rasmus Meyers samlinger. Ved J. Askeland. Utg. av Bergen kommune. [Bg.] 1966. 111 s. ill. - Billedverk. - Også med engelsk tysk og fransk sammendrag.    
8487 Norske kunstnere om Rasmus Meyers samlinger. (Jean Heiberg, Ame Kavli, Dagfin Werenskiold.) (Kunst og k. 49(1966) s. 195-98 ill.)    
8488 Ø[stby] L. Rasmus Meyers samlinger femti år. (Kunst og k. 49(1966) s. 193-94)    
8489 lndstilling angaaende konkurranceudkastene til en permanent udstil lingsbygning i Bergen. (TU 9(1891) s. 199-201; se også 10(1892) s. 25)    
8490 Den permanente Udstillingsbygning. (Rev. 1(1894) nr. 31a s. [1] ill.)    
8491 Udstflingsbygningens Mestere. (Rev. 3(1896) nr. 49a s. [1] ill.)    
8492 Den permanente udstillingsbygning i Bergen. (TU 19(1901) s. 673-75 ill.)    
8493 Bergen kommune. Plankomiteen for utbygging av Permanenten. Program for konkurranse om tegninger til utbygging av den permanente utstillingsbygning, Permanenten i Bergen. Bg. 1967. 28 s. ill. - UBB    
8494 Utbygging av Permanenten i Bergen. [Oslo] 1968. 21 s. ill. (Norske ark. konk. 143)    
8495 Vestlandske kunstindustrimuseum. Beretning. 1892(1893)-1897(1898). - Forts. som:    
8496 - Aarbog (Årbok). 1898(1899)-1954/57(1958); 1963/68(1969); 1972[1972].    
8497 - Årsberetninger og regnskaper. 1931/40(1941); 1958/62(1963). - Finnes ellers i årbøkene.    
8498 ([Vestlandske kunstindustrimuseum]) Indbydelse [til oprettelse af et kunstindustrimuseum i Bergen]. Bg. 1886. 2 bl. - Undertegnet: C. Berner, S.A. Buch o.fl. - UBB kop.    
8499 ([Vestlandske kunstindustrimuseum]) Das westlåndische Kunstindustrie-Museum in Bergen, . U.s. [1890]. s. 21-22. - UBB kop.    
8500 Haukenæs, T.S. Det vestlandske kunstindustrimuseum og folkemuseet i Bergen. (I: - Lys og mørke, Bg. 1898, s. 285-86)    
8501 Vestlandske kunstindustrimuseum. (Hver 8 Dag 1898/99 s. 602-04, 804-07, 819-21 ill.)    
8502 Vestlandske Kunstindustrimuseum femogtyve Aar. Bg. 1913. 43, 34 s. ill. - Tillæg: Aarsberetninger 1910-1912.    
8503 Shetelig, H. Vestlandske kunstindustrimuseum. [Av] H. Schetelig. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 696-702)    
8504 - Vaaben og redskaper fra Kinas bronsealder. Av general Munthes samling i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. aarb. 1913/17[1918?1 s. 5-24 ill.)    
8505 Ny storslagen gave fra general Munthe til Vestlandske kunstindustrimuseum. (Rev. 1(1932) nr. 2 s. 8-9)    
8506 Engelstad, E. Kina i Bergen. (Vi selv 1935 nr. 8 s. 18-19 ill.)    
8507 Lindstrøm, J. Moderne museumsteknikk. (Vestlandske kunstindustrimuseum.) (Bygk. 17(1935) s. 261-63 ill.)    
8508 Gjerding, B. "Gammelt tinn" i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Norges håndv. 19(1937) s. 202-03 ill.)    
8509 Grieg, S. Vestlandske kunstindustrimuseums 50-års jubileum og den store utstilling av gammel bergensk gullsmedkunst. (Norges håndv. 19(1937) s. 85-87)    
8510 Vestlandske kunstindustrimuseum 50 år. (Guldsm. k. 28(1937) s. 29-31 ill.)    
8511 Lexow, E. Tale ved Vestlandske kunstindustrimuseums 50-årsjubileum 4. februar 1937. (Vestl. k. i. m. årb. 1931/40(1941) s. 33-44)    
8512 Kloster, R. Nyinnredning av Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen. Av ... og byarkitekten i Bergen. (Bygk. 33(1951) s. 152-55 ill.)    
8513 Vestlandske kunstindustrimuseum gjenåpnet. (Gullsm. k. 41(1951) s. 81-82)    
8514 Hals, H. Vestlandske kunstindustrimuseums nye montering. (Bonytt 12(1952) s. 130-31 ill.)    
8515 Kloster, R. Den nymonterte avdelingen. (Vestl. k. i. m. årb. 1949/50(1952) s. 97-109 ill.)    
8516 - Vårt museums fremtid. (Vestl. k. i. m. årb. 1949/50(1952) s. 7-17 ill. )    
8517 Sjelden China-samling fra USA til Bergen. (Nordmf. 54(1961) s. 34-35) - JWX Munthes samling.    
8518 Vestlandske kunstindustrimuseum 1887-1962. Red. R. Kloster, H.S. Bakken. Bg. 1962. 172 s. ill. - Innh.: J. Bøgh, A. Polak, H.S. Bakken, R. Kloster. Bakgrunn og forgrunn s. 7-42; En formue av tepper og tøyer. Utsmykkingen av Håkonshallen 1959-1961 s. 44-108; H.S. Bakken, R. Kloster, T. Riisøen. Gammelt og nytt kunsthåndverk. En billedrevy fra museets tilvekst ... s. 109-65; Bibliografi s. 167-72.    
8519 Vestlandske kunstindustrimuseum. Fører gjennem Samlingerne. Udarb. af Museets Konservator. [J. Bøgh.] Bg. 1891. 91 s.    
8520 Bøgh, J. Vestlandske Kunstindustrimuseums Plakatsamling. Beskrivende Katalog. Udstillet Høsten 1898. Bg. 1898. 88 s.    
8521 - Fortegnelse over Gjenstande af Porcellæn i Vestlandske Kunstindustrimuseum. 1-9. (Vestl. k. i. m. aarb. 1898(1899) s. 3-46, 1899(1899) s. 3-88, 1900(1901) s. 3-45, 1901(1902) s. 9-51, 1902(1903) s. 3-43; ill.) - 1. Dansk Porcellæn. 2. Sachsisk P. 3. Wiener P. 4. Hochster P. 5. Berliner P. 6. Fiirstenberger P. 7. Frankenthaler P. 8. Ludwigsburger P. 9. Nympenburger P.    
8522 - Udskaarne adelige Vaabener paa Møbler i Vestlandske Kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. aarb. 1904(1905) s. 5-31 ill.)    
8523 Bøgh, J. Viftesamlingen i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. årb. 1906(1907) s. 78--87)    
8524 - Kinesisk-norsk familieporcelæn i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Kunst og k. 7(1918/19) s. 73-99 ill.)    
8525 - Kinesisk-norsk familieporcelæn i Vestlandske kunstindustrimuseum. (I: April. 111. Paaskehefte. 1922, s. 54-60 ill.) - Utdrag av foreg.    
8526 - Ældre bergenske guldsmedarbeider i Vestlandske kunstindustrimuseum. Med oplysninger om guardeiner og mestre. (Vestl. k. i. m. aarb. 1927(1928) s. 3-[130] ill.)    
8527 - Fortegnelse over ældre tinarbeider i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. årb. 1928(1929) s. 3-45 ill.)    
8528 - Ældre guldsmedarbeider av ikke bergensk oprindelse i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. årb. 1929(1930) s. 3-41 ill.; 1930(1931) s. 3-43)    
8529 Krohn-Hansen T. Av museets tilvekst 1931-40. (Vestl. k. i. m. årb. 1931/40(1941) s. 45-68 ill.)    
8530 Lexow E. Museets tilvekst 1941. (Vestl. k. i. m. årb. 1941(1942) s. 7-20 ill.)    
8531 - Hollandske fajanser i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. årb. 1943/45(1946) s. 35-58 ill.)    
8532 [Polak], A. Museets tilvekst av sølv og glass 1942-45. Av A. Buch. (Vestl. k. i. m. årb. 1943/45(1946) s. 7-34 ill.)    
8533 Polak, A.B. Fra prøveduksamlingen. (Vestl. k. i. m. årb. 1946/48(1949) s. 67-87 ill.)    
8534 [Riisøen], T. og R. Kloster. Av museets tilvekst 1949/50. Av T. Gjessing og ... (Vestl. k. i. m. årb. 1949/50(1952) s. 81-95 ill.)    
8535 Kloster R. Fra direktør Tobiesens gave. (Vestl. k. i. m. årb. 1951/53(1954) s. 85-102 ill.)    
8536 Polak, A. Om kompanihandelen og noen ostindiske saker i Vestlandske kunstindustrimuseum. (Vestl. k. i. m. årb. 1951/53(1954) s. 28-65 ill.)    
8537 Vestlandske kunstindustrimuseum. [Utstilling 1960.] Fajanser. [Katalog.] [Bg. 1960.] 9 s. ill.    
8538 - Utstilling 1960. Gode gaver og egne kjøp (1950-1960). [Bg. 1960.] 27 s. ill.    
8539 - Eldre gull- og sølvsmedarbeider i Vestlandske kunstindustrimuseum. [Bg.] 1962. 7 bl.    
8540 [-] Singersamlingen. Bg. 1964. 39 s. ill. - Norsk og engelsk tekst.    
8541 [Bøgh, J.] Fortegnelse over skibsbygger A. Dekkes samlinger i Bergen. Bg. 1905. 86 s.    
8542 Lorentzen, B. Bergenske samlere. Omkring Ananias Dekkes samlinger. (Kunst og k. 17(1930) s. 231-42 ill.)    
8543 (Loose, R.) Sørøst-asiatisk keramikk gjennom 1000 år. Reidun og Ivar Looses samling. [Utstilling i] Vestlandske kunstindustrimuseum. [Bg. 1972.] 39 s. ill. (Vestl. k. i. m. årb. 1972)8544    
8545 Husflidsforeningen for Bergens by og stift. Beretning. 1895/99(1900)-1912(1913). - Forts. som:    
8546 Bergens husflidsforening. Beretning. 1913-1932.    
8547 - Statuter. Vedtagne ... 1884. Bg. 1884. 4 s. - UBB    
8548 Bergens husflidsforening. (Bg. turistf. årb. 1931 s. 144)    
8549 [Bergens kunstforening.] Fortegnelse over den bergenske Kunstforenings Medlemmer. [Bg.] 1839. 2 bl. - UBB    
8550 Bergens Kunstforening. Fortegnelse over Malerier og andre Konstsager som i Generalforsamlingen blive at udlodde. 1841, 1843, 1850, 1854-56, 1860, 1865. - Medlemsfort. i 1854, 1855 og 1860 og trolig i de andre. - UBB BOB    
8551 Bergens kunstforening. Beretning. Trolig årlig 1860-1973. - UBB BOB ukpl.    
8552 - Love for Kunstforeningen i Bergen, antagne ... 1839. [Bg. 1839 ?] 2 bl. - UBB - 1859. - 1862. - 1864. - BOB    
8553 - Catalog over Kunstforeningens store Udstilling 1859. Bg. 1859. 16 s.    
8554 - Til Kunstforeningens Medlemmer. Bg. 1876. 5 s. - BB int.    
8555 Bøgh, J. Bergens kunstforening i femti aar. (1836-1888.) Bg. 1888. 120 s.    
8556 Bergens kunstforening. Forslag til forandringer i Bergens kunstforenings love afgivet af den nedsatte komite. [Bg. 1901.] 12 s.    
8557 Wiesener, A.M. Bergens kunstforening. (l: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 708-12)    
8558 Landmark, O. Bergens kunstforening. (Bygk. 17(1935) s. 264--65 ill.)    
8559 Torsteinson, S. Bergens kunstforening under eget tak. (Urd 39(1935) s. 1285-86 ill.)    
8560 Kloster, R. Bergens kunstforening 1838-1938. Bg. 1938. 198 s. ill. - S. 171-72 ill. er et senere tillegg.    
8561 Bergens kunstforening. Utstilling 1941. Medlemmenes egen utstilling. [Katalog.] [Bg. 1941.] 11 s.    
8562 Bergens kunstforening. Kunstglimt. Bg. 1955. 27 s. ill. (- Småskr. 1) - A. Blytt. Bergens kunstforening og Bergens billedgalleri s. 5-10.    
8563 Johannesen, O. Rønning. For den bildende kunst. Bergens kunstforening ved 125-års jubileet 1963. Bg. 1963. 163 s. ill.    
8564 Simonnæs, O. Bildende kunstneres forening i Bergen gjennom 25 år. 1931-1956. [Bg. 1956.] 21 s. ill.    
8565 Bergens kunstforening. Utstilling 1971. Bildende kunstneres forening i Bergen 1931-1971. [Katalog.] [Bg. 1971.] 14 bl. ill.    
8566 Bernhardsen, E.C.R. Brukskunst i Bergen. Byen og foreningen.(Bonytt 12(1952) s. 132-33 ill.)    
8567 Fritænkeren. Utg. og red. av Fritænkerklubben, Bergen. 1(1911)-2(1912). - F.o.m. 3(1913): Organ for Fritænkerbevegelsen i Norge. - NB    
8568 Norges fritenkerforbund. Bergen avdeling. Avdelingslove. Bg. 1913. 7 s. - BOB    
8569 Haus Selvhjælpskontor. Katalog over Husflids- og Husindustrivarer. Bg. [efter 1911]. 28 bl. ill.    
8570 Mjeldheim, L. Haus selvhjelpskontor 1911-1961. Utgj. av Styret for Haus selvhjelpskontor [og] Vestlandske husflids- og husindustricentral. Bg. [1961]. 90 s. ill.    
8571 Brosing, G. Det gamle Bergen og det nye. Utg. av Kulturhistorisk selskap i Bergen. Bg. 1956. 31 s. ill.    
8572 Kunst for folket. [1](1929) nr. 1. - UBB    
8573 Kunst for folket. Red. C. Andersen. 1930-1934. - NB    
8574 Lorentzen, B. Kunstnersamfundet i Bergen gjennom 50 år. Bg. 1971. 143 s. ill.    
8575 Den National-ethnografiske Forening. Love. -Medlemmer i Juli 1892. [Bg. 1892?] 4 bl. - UBB    
8576 Bergens national-ethnografiske forening. Aarsberetning. 1[1893]. - BOB    
8577 Det Nyttige Selskab. Fortegnelse Paa Det Bergenske Nyttige Selskabs nu værende Medlemmer. - Fortegnelse paa de Priis-Materier og Præmier, som Det Bergenske Nyttige Selskab udsætter I Byen og Stiftet for Aarene 1775 og 1776. Bg. 1775. 30 s. - BN 1:143. - Tilsvarende fort. utg. i årene 1776-1788 og 1790, se BN 1:143-45.    
8578 - Priis-Materier Til Fiskeriets Forbedring i Bergen Stift, Anledigede ved Hans Kongelige Majestæts Allernaadigste Gave, for Aaret 1776. [Bg. 1775 ?] - UBB kop.    
8579 - Fortegnelse paa de Priismaterier og Præmier, som det nyttige Selskab udi Bergen, udsætter ... 1805. Bg. 1804. [12] s. - BN 3: 2322.    
8580 - Grund-Regler for Det Nyttige Selskab til Dueligheds Opmuntring Oprettet den 21de October 1774 i Bergen. Bg. 1774. 20 s. - UBB kop.    
8581 - Love. Forbedrede og vedtagne den 14de Martii 1776, i Bergen. Bg. 1776. 52 s. - BB    
8582 - Love ... Bg. 1818. 16 s. - UBB - Love ... vedtagne ... 1871. [Bg. 1871 ?] - UBB - Lover. Vedtatt 18.10.1774, med endringer ... 5.12.1951. [Bg. 1951?]2 b1.    
8583 de Fine, [F.A.] og [H.J.] Frøchen. Efterretning om det Nyttige Selskab i Bergen og dets Virksomhed fra Begyndelsen til 11te Octb. d. A. (Nordisk Landvæsens og Landhuusholdnings Mag. Kbh. 4(1802) s. 317-21)    
8584 Det Nyttige Selskab. Semisecularfest, den 18de October 1824. Bg. 1825. 26 s.    
8585 - Oversigt over Det nyttige Selskabs Virksomhed 18. Oktbr. 1774 til 18. Oktbr. 1874 ved Selskabets Sekretær. [D. Thrap.] Bg. 1874. 14 s.    
8586 Lange, E. de. Det nyttige selskap. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 523-25)    
8587 Sollied, P.R. Det nyttige selskap. Magazinet for kunst- og haandverksarbeider. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 246-51)    
8588 Det Nyttige Selskab. 1774 - 18. oktober - 1924. (Festmøte i anledning av 150-aarsdagen for selskabets stiftelse den 18. oktober 1924 i Det dramatiske selskabs bygning i Bergen.) [Bg. 1924.] 2 bl. - UBB    
8589 Wiesener, A.M. Det Nyttige Selskab 1774 - 18. oktober - 1924. En historisk oversigt over selskabets virksomhet i 150 aar. Bg. 1924. 62 s. ill.    
8590 Premierte hardingar i det Nyttige selskap 1776-1813. (Hard. 1961 s. 487-490)    
8591 Vik, J. Hardanger og Det nyttige selskap i Bergen. (Hard. 1961 s. 501-03)    
8592 Vestlandske husflidslag. Beretning. (Arsmelding.) 1939(1940)-1957(1958) - UBB ukpl.    
8593 Husfliden i Bergen har sin egen vevskole. [Av] Montana. (Vi selv 1942 nr. 9 s. 15 ill.)    
8594 Vestlandske husflidslag. Vestlandsk husflid gjennom 50 år. 1895-1945. Utg. ved 50 års jubileet. (Red. [C.] Gran Bøgh.) Bg. 1948. 153 s. ill.    
8595 - Til arbeidets ære. Vestlandske husflidslag 75 år. [Utstilling i] Vestlandske kunstindustrimuseum. Bg. [1970]. 18 bl. ill.    
8596 Samling af de Malerier, Emblemata og Repræsentationer, som aller underdanigst bleven forestillede i Bergen d. 28, 29, og 30 Oct. 1749. I den Frydefulde Jubel-Fest Formedelst den Høylovlige Oldenborgiske Stammes allerhøystpriseligste Regiering i disse Riger og Lande udi Trehundrede Aar. Bg. [1749]. 39 s. - UBB kop.    
8597 Stockfleth, F.H. Indbydelse til en æstetisk Aftenunderholdning med Udlodning af 20 Oliemalerier og 5 Tegninger i Rammer . Bg. 1862. 1 bl. - UBB    
8598 W[allem, F.M.] Maleriudstillingen i Bergen. (111. Nyhedsbl. 14(1865) s. 164-66 ill.)    
8599 Maleriudstillingen i Bergen 1865. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 5 s. 4-5 ill.)    
8600 Et Besøg i Kunstudstillingen for Børn i Bergen. [Av] Lil. (Urd 7(1903) s. 321-22)    
8601 Fett, H. Norges malerkunst i middelalderen. Kra 1917. 256 s. ill. - Bg. s. 25-48, 99-126, 131-41, 162-70.    
8602 Schnitler, C.W. Malerkunsten i Norge i det attende Aarhundrede. Kra 1920. 154 s. ill. (Gammel norsk kultur i tekst og billeder.) - Senbarok malerkunst i Bg. s. 20-27; Rokoko og klassisisme i Bg. s. 63-100.    
8603 Lexow, E. Unge bergenske malere. (Kunst og k. 10(1922) s. 20-27 ill.)    
8604 Smith, V. Kongehall, bibliotek og børs. Tre store, moderne utsmykningsarbeider i Bergen. (Ord och bild, Sth. 33(1924) s. 129-36) - Munthe, Lofthus og Revold.    
8605 Grevenor H. Bergensk folkelivsskildring i 1600-årene. (Kunst og k. 15(1928) s. 263-68 ill.) - Eskimofamilie, malt i Bg. 1654.    
8606 Platou, D.S. Anders Smith. En norsk billedskjærer fra 1600-årene. Stvg. 1928. 165 s. ill. -Billedskjæringen i Bg. for A. Smith s. 8--24; Bilthuggere snekkere, dreiere, stenhuggere og tømmermenn i Bg. og omegn efter borgerboken, kirkeregnskaper etc. til 1700 s. 156-63.    
8607 Lexow, E. Gamle norske glassmalerier med profane figurmotiver. (Kunst og k. 17(1930) s. 19-36 ill.) - Meget om Bg.    
8608 - Norske glassmalerier fra laugstiden. Oslo 1938. 156 s. 56 bl. ill. - Bg. s. 24-112.    
8609 Mohn, A. Malte rumdekorasjoner på Vestlandet under renessanse og barokk. (BHFS 44(1938) s. 247-357 ill.)    
8610 Lexow, E. Skulptur og malerkunst. (l: Et Kultursentrum, 1946, s. 9-29 ill.)    
8611 [Gjesdal, C.O. Gram.] Kunst på arbeidsplassen. [Av] Cogg. - Landmark, L. Orientering om den utstillingen [av bergenskunstnere] som nå henger i spisesalene. (Hansa-p. 8(1949) nr. 1 s. 13-17 ill.)    
8612 Landmark, O. Monumentene i Bergen og deres plasering. (Ark o b 15(1950) nr. 3 s. 4-5)    
8613 Simonnæs, O. Et kunstnermiljø tar form i Bergen. Med det vordende vestlandsakademi som stimulator og sentrum. (Bonytt 12(1952) s. 134-37 ill.)    
8614 Bergens kunstforening. Utstilling 1953. Et utsnitt av bildende kunst i Bergen og fylkene fra 1900-1953. [Katalog.] Bg. 1953. 8 bl.    
8615 Mohn, A. Dekorasjonsmaling i gamle Sandviksboder. (Gml. Bg. årb. 1954 s. 28-33 ill.)    
8616 Johannesen, O. Rønning. Edvard Munch og Bergen. (Oslo kommunes kunstsamlinger. Arb. 1952/59(1960) s. 18-37 ill.)    
8617 Bergens kunstforening. Utstilling 1970. Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk. Bg. 1970. 29 s. ill.    
8618 Madsen, A. Bjørnson-statuen - et 50-års minne. [Av G. Vigeland.] (I: 17. mai i Bg. 1967. Program, s. 7-12 ill.)    
8619 Johnsen, H. Redegjørelse for arbeidet med reisningen av J.N. Brun minnet. [Av S. Madsen.] (Bjørgv. Kyrkj. 1970 s. 77-82 ill.)    
8620 Minnevarde på Ålreken for biskop J.N. Brun avduka olsokaftan 1970. (Bjørgv. Kyrkj. 1970 s. 73-76 ill.)    
8621 Indbydelse til et Mindesmærke for Ole Bull. (Ny ill. Tid. 8(1881) s. 59)    
8622 Ole Bull Konkurrancen. Billedhugger Utnes Udkast. (Rev. 4(1897) nr. 6a s. [1] ill.; se også s. [2]; nr. 7a s. [1-2]; nr. 8a s. [1-2]; nr. 17a s. [2] Stephan Sinding; nr. 39 s. [1] Ambrosia Tønnesen)    
8623 Ole Bulls statue i Bergen. Afsløret 17de Mai 1901. [Av S. Sinding.] (Husm. 15(1901) s. 161, 169 ill.)    
8624 (Bull, O.) Program ved Ole Bull Monumentets Afsløring den 17de Mai 1901. Bg. [1901]. 2 bl. - UBB    
8625 (Bull, O.) Festskrift ved Ole Bull statuens afsløring 17de mai 1901. Ved Ole Bull komiteens formand [John Lund]. Bg. 1901. 120 s. ill.- Det finnes ekspl. På 103 s.(tilsv. bokens innholdsfort.), 120 s., og 135 s. - S.105-120: 17de Mai 1901. En hilsen til Norge. - John Lunds tale ved Afsløringen af Ole Bulls Statue i Bergen 17de Mai 1901. - S.121-35: Telegrammer indløbne til komiteen. … .    
8626 Ambrosia Tønnesens nyeste arbeider. 1. Ole Bull-monumentet. [Av] -a -e. (Husm. 19(1905) s. 303-04 ill.)    
8627 Sinding, S. En billedhuggers liv. Kra 1921. 246 s. ill. - Ole-Bull-statuen s. 162-66.    
8628 Ole-Bull-støtten 50 år 17. mai. (I: 17. mai [i Bg.] 1951, Program, s. 3-13 ill.)    
8629 (Christie, W.F.K.) Monument over Christie. Indbydelse til ... Subscription ... Bg. 1849. 2 bl. - UBB    
8630 (Christie, W.F.K.) Fortegnelse No. 1 over Bidrag til et Monument over Christie tegnede i Bergen. Bg. 1851. 1 bl. (Bergenske Bl. 1851 nr. 313) - UBB    
8631 Storthingspræsident Christie. Statue af C. Borch afsløres i Bergen den 17de Mai 1868. (Ill. Tid., Kbh. 9(1867/68) s. 285-86 ill.)    
8632 Afsløringen af Christies Monument i Bergen den 17de Mai. (Norsk Folkebl. 3(1868) s. 135, 177-78 ill.)    
8633 Bøgh, O. Tale ved Afsløringen af Christies Monument den 17de Mai 1868 i Bergen. [Bg. 1868.] 7 s. - Med "Cantate", tekst av A.    
8634 (Christie, W.F.K.) Efter Forlydende vil Borgervæbningens Infanteribataillon danne Æresvagten ved Afsløringen af Christies Statue imorgen ... [Bg. 1868]. 1 bl. (BT Extrabl. 16.5.1868) - UBB    
8635 Christies Mindestøtte i Bergen. (Skill.-Mag. 34(1868) s. 336, 351, 353 ill.)    
8636 Mindetavlen over Dr. Danielssen. (Rev. 2(1895) nr. 33a s. [1] ill.)    
8637 Regnskab for mindesmærket over Peder Dass og Dorothea Engelbrektsdatter i Nygaardsparken. Bg. 1911. 1 bl. - Undertegnet: B.E. Bendixen. - UBB    
8638 Storjohann, J.C.H. Norges første digterpar. Dorothea Engelbrechtsdatter og Peder Dass. I anledning af fællesmonumentets afsløring november 1911. Bg. [ 1911 ]. 47 s. ill.    
8639 Brenna, A. Billedhuggeren Ingebrigt Vik. Bg. 1967. 204 s. ill. - Griegstatuen 1914 s. 133-48.    
8640 Edvard-Grieg-monumentets avsløring i Bergen d. 4. september. (Urd 21(1917) s. 438 ill.)    
8641 Roar Carlsen, gullsmed og billedhugger, seiret med sitt Nordahl Griegmonument. (Norges håndv. [36](1954) s. 142 ill.)    
8642 Beyer, E. "Men dere som lever må våke". Tale ved avdukingen av Nordahl Grieg-monumentet i Bergen 10. november 1957. Bg. 1958. 1 S s. - Også i: Veien frem 9(1962) s. 33-39.    
8643 Buste af overlæge Armauer Hansen. (Indbydelse.) (Norske lægef. tids. 20(1900) s. 972-73; 21(1901) s. 742, 978 ill.; 1027-33: avsløringen)    
8644 Avduking av Haugerelieffet ved Krosskyrkja i Bergen. (Bjørgv. Kyrkj. 1971 s. 45-46)    
8645 Høivik, H. Tale ved avdukingen av Haugerelieffet. (Bjørgv. Kyrkj. 1971 s. 47-50 ill.)    
8646 Johnsen, H. Haugemonumentet. En redegjørelse på årsmøtet 1971 for arbeidet med å reise det. (Bjørgv. Kyrkj. 1972 s. 132-38 ill.)    
8647 Det Nyttige Selskab. Indbydelse til at tegne Bidrag til en Statue af Ludvig Holberg i Bergen. Bg. 1874. 2 bl. - UBB - Bg. 1876. 2 bl. - UBB    
8648 Børjessons Holberg-Statue. (Ny ill. Tid. 8(1881) s. 36-37, 452, 463, 446 ill.)    
8649 Statue af Holberg. (Almuev. 33(1881) sp. 393-94 ill.)    
8650 Afsløringen af Holbergstatuen i Bergen. (Ny ill. Tid. 11(1884) s. 428, 430, 437-38 ill.)    
8651 Holbergs Billedstøtte, af Børjeson. Afsløret i Bergen den 3die December. (Skill.-Mag. 50(1884) s. 817 ill. - Uten tekst. - Notiser om statuen i: 1880 s. 763; 1881 s. 15-16, 31, 635, 779; 1884 s. 619)    
8652 Holbergsstodens aftåckning i Bergen. (Ny ill. Tidning, Sth. 20(1884) nr. 49 ill.) - BN 2:3609j    
8653 John Børjesons Holbergs Statue. (Almuev. 36(1884) sp. 121-22, 393, 403-04 ill.)    
8654 Rolfsen, N. Kantate ved Holbergsstøttens Afsløring den 3. December 1884. Text af ... Musik af E. Grieg. [Bg. 1884 ?] - Opptr. i: Petersen, J. "Harmonien, Bg. 1901, s. 151-53.    
8655 (Michelsen, C.) [Opprop om å reise et mindesmerke.] [Bg. 1930.] 1 bl. - BOB    
8656 Michelsenmodellen. (Rev. 2(1933) nr. 6 s. 8)    
8657 Muri, D.J. Christian Michelsens monumentet og dets plasering. (Ark o b 1936 nr. 6 s. 16-17)    
8658 Konow, F.L. Chr. Michelsen-monumentet. [Av G. Vigeland.] (I: 17. mai i Bergen 1938, [Program], s. 9-12)    
8659 Stendal, G. Minebøssen i Bergen. [Dikt.] (Bud og h. 56(1921) s. 362-64 ill.)    
8660 Mindesmærke for 1905. Opraab til Medborgere! [om å reise et Mindesmærke for 1905 i vor By.] Bg. 1906. 1 bl. - UBB    
8661 Korsvold, P. Tverrarkade og sjøfartsmonumentet på Torvalmenningen. (Ark o b 1(1936) nr. 7 s. 2-3)    
8662 Muri, D.J. Sjøfartsmonumentet. (Ark o b 15(1950) nr. 5/6 s. 5-6)    
8663 (Sjømannsmonumentet) Program ved avsløringen av Sjømannsmonumentet i Bergen 7. juni 1950. [Bg. 1950.] 2 bl. - UBB    
8664 (Vaa, Dyre) Sjømannsmonumentet i Bergen. Bg. [1950]. 8 bl. ill.    
8665 (Skram, A.) Innbydelse. Vi innbyr medborgere til å tegne bidrag til et minnesmerke for Amalie Skram. Bg. 1935. 2 bl. - UBB kop.    
8666 Amalie Skram får sin statue i Bergen. [Av M. Refsum.] (Urd 53(1949) s. 671 ill.)    
8667 [Myre, O.] Amalie Skrams minne hedres. [Av] O.M. (Bok og bibl. 16(1949) s. 244-45)    
8668 (Madsen) Sofus Madsen: "Sprinteren". Program for avsløringen på "Brann"s stadion 2. nov. 1930. [Bg.] 1930. 8 bl. ill.    
8669 Pastor Storjohanns -minde. [Av] S.G. [Byste av A. Tønnesen.] (Bud og h. 61(1926) s. 258-60 ill.)    
8670 Lexow, J.H. Trehodete guder og djevler i Norden. [Stvg. 1958.] 51 s. ill. - Særtr. av Stavanger museums årb. 1957. - Treenigheten på Svensgården på Bryggen s. 32-43.    
8671 Rothe, O.L. Kunsthaandverk i Bergen og Oslo. (Norges haandv. 1925 s. 245-46)    
8672 Berg, H. Moderne metall i Bergen. Brukskunstinntrykk fra en lynvisitt. (Vi selv 1935 nr. 2 s. 39 ill.)    
8673 Nordsveen, E. Vestlandsk brukskunst. En utstilling i Bergen. (Bonytt 8(1948) s. 58-59 ill.)    
8674 [Clayhills], H. Brukskunstnerne i Bergen. [Av] H. Clls. (Bonytt 21(1961) s. 227-29 ill.)    
8675 Designere i Bergens-området får eget forum. [Designers club.] (Norsk tekstiltid. 43(1962) s. 274-75)    
8676 Sååv, K. Bryggen var begynnelsen. [Brukskunstsentret på Bryggen.] (Nye bonytt 33(1973) nr. 9 s. 29-33 ill.)    
8677 De Bergenske Bageres Pokal fra Aaret 1661. (Skill.-Mag. 36(1870) s. 772, 775-76 ill.)    
8678 Bøgh, J. Gammelt sølv [i Bergen]. (Morgenbl. Extranr. 1897 s. 157-59, 161-62)    
8679 - To gamle bergenske Sølvarbeider. En bergensk Guldsmedfamilje. [Reimers.] (Vestl. k. i. m. årb. 1905(1906) s. 81-99 ill.)    
8680 Lexow, E. En gruppe bergenske sølvkander fra det 18de aarhundrede. (l: (Bøgh, J.) Kunst og haandverk, Kra 1918, s. 125-33 ill.)    
8681 En bergensk "laugspokal" fra nutiden. (Guldsm.k. 13(1922) s. 43 ill.)    
8682 Bøgh, J. Et gammelt bergensk sølvarbeide. (Guldsm.k. 13(1922) s. 61-62 ill.)    
8683 Kielland, T. Norsk gullsmedkunst i middelalderen. Oslo 1927. 510 s. ill. - Hanseaterguldsmedenes verksteder s. 227-38; Bg. også andre st.    
8684 To gamle bergenske laugspokaler. (Guldsm.k. 18(1927) s. 87-88 ill.)    
8685 Bøgh, J. Et par ældre bergenske sølvarbeider. (Guldsm.k. 20(1929) s. 38-40 ill.)    
8686 Bergenske laugspokaler. (Gullsm.k. 22(1931) s. 43, 51 ill.)    
8687 Kielland, T. Den kronede tørfisk. Et bidrag til hanseatergullsmedenes kronikk i Bergen. (Gullsm.k. 25(1935) s. 133-40 ill.)    
8688 Kloster, R. Hattemakersvennenes laugspokal. Et bergensk gullsmedarbeide fra empiretiden. (Gullsm.k. 27(1936) s. 13-15 ill.)    
8689 Lexow, E. De bergenske "velkomster". (Norges håndv. 18(1936) fest nr. s. 148-51 ill.)    
8690 [Hopp], Z. Gammelt sølv i Bergen. (Vi selv 1937 nr. 4 s. 18-19, 39 ill.)    
8691 Kloster, R. "Gammel bergensk gullsmedkunst". (Gullsm.k. 28(1937) s. 32-34 ill.)    
8692 Vestlandske kunstindustrimuseum. Utstilling. Bg. 1937. Gammel bergensk gullsmedkunst. Katalog over utstillingen av T. Krohn-Hansen med innledning av E. Lexow. Bg. 1937. 128 s. ill. -- Tillegg, se nr. 8704.    
8693 Kloster, R. Bergenssølv på Berliner-utstillingen. (Norges håndv. 20(1938) s. 236-37 ill.)    
8694 Krohn-Hansen, T. Bakermesterlaugets velkomst.(Godbit. Ser. 1:3. 1 s. - BT 27.5.1939)    
8695 Prytz, E.K. Gullsmedfagets historie. Gammel bergensk gullsmedkunst. (Gullsm.k. 30(1939) s. 96-97)    
8696 Krohn-Hansen, T. En bergensk sølvpokal i Victoria and Albert Museum, London. (Gullsm.k. 31(1940) s. 154-57 ill.)    
8697 Kloster, R. En laugspokal fra empire-tiden. (Godbit. Ser. 1:12. 1 s. - BT 21.6.1941)    
8698 Krohn-Hansen, T. En sølvkanne. (Godbit. Ser. 1:12. 1 s. - BT 7.6.1941)    
8699 Lexow, E. Etter norsk sølv i utlandet. (Vestl. k. i. m. årb. 1931/40(1941) s. 70-84 ill.) - Bl.a. bergenssølv til museene i Bg.    
8700 - Gammelt Bergenssølv fra Sogn. (l: Fortun fra til Sognefest. Festskrift til G.F. Heiberg, Bg. 1941, s. 100-110 ill.) - Sammendrag i: Gullsm.k. 33(1942) s. 104-05.    
8701 Krohn-Hansen, T. En drikkekannes lokkdekorasjon og dens ornamentale forbillede. [J.J. Reimers.] (Gullsm.k. 33(1942) s. 17-21 ill.)    
8702 - En sølvkanne [av J. Reimers]. (Gullsm.k. 33(1942) s. 5 ill.)    
8703 - Norske velkomster fra laugstiden. Oslo 1942. 169 s. ill. (Norske minnesmerker)    
8704 - Tillegg til utstillingskatalogen "Gammel bergensk gullsmedkunst". (Vestl. k. i. m. årb. 1941(1942) s. 48-80) - Jfr. nr. 8692.    
8705 Hamre, O. Gamalt sylv i Fana. (Frå Fjon 1(1948) s. 18-22 ill.)    
8706 - Sylvkanna på Hordnes i 1632. (Frå Fjon 2(1949) s. 101-04 ill.)    
8707 Kloster, R. Fra rokokkotidens gullsmedmiljø i Bergen. (Gullsm.k. 46(1956) s. 133-36 ill.)    
8708 Krohn-Hansen, T. Bergensk gullsmedkunst fra laugstiden. (Gullsm.k. 46(1956) s. 57-63 ill.)    
8709 Kloster, R. Stilskiftene i Bergens gullsmedkunst 1740-1840. (Gullsm.k. 47(1957) s. 41-47 ill.)    
8710 Krohn-Hansen, T. og R. Kloster. Bergens gullsmedkunst fra laugstiden. Bg. [1957]. 2 b. ill.    
8711 Kloster, R. To sølvkanner. (Vestl. k. i. m. årb. 1954/57(1958) s. 98-110 ill.)    
8712 Riisøen, T. Alle gode ting er tre -. (Vestl. k. i. m. årb. 1954/57(1958) s. 84-97 ill.) - Om sølvfiligranarbeider.    
8713 [Bergens ordførerkjede. Håkonshallens ceremonimesterkjede.] (Gullsm.k. 51(1961) s. 172-73 ill.)    
8714 Bergens gullsmedlaug. Jubileumsutstilling 1968. [Katalog.] Bg. 1968. 32 s.    
8715 Katalog [over sølvarbeider av Bergensgullsmeder]. (l: Vestlandske kunstindustrimuseum. Bergens gullsmedlaug i 400 år, [Bg. 1968], s. 37-184)    
8716 Bergensk søkelys på gullsmedfaget. (Gullsm.k. 59(1969) s. 2-3)    
8717 Johnson, I.H. Bergenske gullsmedarbeider på Nordmøre og i Romsdal i 1600-årene. (Vestl. k. i. m. årb. 1963/68[1969] s. 107-18 ill.)    
8718 Riisøen, T. Noen svensk-norske saltkar. (Vestl. k. i. m. årb. 1963/68[1969] s. 125-27 ill.)    
8719 Sæverud, D.H. To kakefat. (Vest. k. i. m. årb. 1963/68[1969] s. 134-37 ill.)    
8720 Grieg, S. Gullsmedhåndverket i Bergen 1400-1550. (Gullsm.k. 60(1970) s. 30-35 ill.)    
8721 Siselerte bergenmotiver. (Gullsm.k.60(1970) s. 157 ill.) - Veggplaketter, gave ved byjubileet; andre gaver: stemmeurne s. 118; gongong s. 168.    
8722 Grieg, S. To tinnkanner fra Bergenhus. (Godbit. 39(1972).1 s. - BT 23.10.1971)    
8723 Bøgh, J. En gruppebergenskeempire-møbler.(Kunstogk. 1(1910/11) s. 116-33 ill.)    
8724 Lexow, E. Knud Gyldenstiernes snekker. Bg. 1932. 23 s. ill. (Bg. mus. årb. H 1931:3)    
8725 Kloster, R. En brudekiste fra 1831. (Godbit. Ser. 1:7. 1 s. - BT 13.4.1940)    
8726 - En bergensk rokokkostol. (Godbit. Ser. 1:11. 1 s. - BT 5.4.1941)    
8727 [Polak], A. Buch. Noen himmelsenger fra regence-tiden. Av A. Buch. (Vestl. k. i. m. årb. 1942(1943) s. 58-78 ill.) - Sengeutstyr bl.a. fra Lysekloster.    
8728 Lexow, J.H. Bergenske empiremøbler. Bg. 1948. 72 s. ill.    
8729 Kloster, R. Stilspredning i laugstiden. (Vestl. k. i. m. årb. 1949/50 [1952] s. 111-16)    
8730 Engen, S. Tre bergenske barokkister i Rogaland. (Stavanger museum årb. 1956(1957) s. 45-57 ill.)    
8731 Polak, A. Bergensstolen. (Urd 62(1958) s. 24 ill.)    
8732 Musikalsk Revu. Bergen. [Av] J. Br. (1: Nord. Musik-Tid. 1(1880)-9(1888). - Hver årg. fra 2 til 8 s.    
8733 Christine Nilsson i Bergen. (Nord. Musik-Tid. 6(1885) s. 121-24)    
8734 Lampe, J. For fuld Musik. (Rev. 6(1899) nr. 49a s. [1-2]) - Om musikkanmeldelser.    
8735 [Jessen, E. Korrespondanse fra Bergen vedr. musikkforhold.] (Nord. Musik-Revue 1(1900) nr. 3 s. 41- 44)    
8736 (Grieg, E.) Edvard Griegs Fond. [Opfordring til Tegning af Bidrag.] [Bg.] 1903. 1 bl. - UBB    
8737 Bucher, J. Da Smaalands-Stina var i Bergen. [Christina Nilsson.] (Berg. bl. 1909 s. 57-62)    
8738 Paulson, A. Bergens musikliv. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 643-71)    
8739 - Musikliv utenfor Kristiania. Bergen. (I: Norges musikhistorie, b. 2(1921), s. 202-11 ill.)    
8740 [Selberg, O.A.] Med de bergenske gutte- og ungdomsmusikkorps på turne til Drammen, Horten, Moss og Oslo. [Bg. 1931]. 40 s. ill. - BOB    
8741 Bergens guttekorpsblad. 1(1936) nr. 1. - Det utk. - BOB    
8742 Mosby, O. Musikkliv og musikere. (I: Et kultursentrum, Bg. 1946, s. 69-89 ill.)    
8743 Nævdal, A. Song og musikk i Ytre Arna. (Norsk sang 1(1946) nr. 3/4 s. 21-27)    
8744 Søraas, L. Arbeidet for kyrkjesongen. (Bjørgv. 1951 s. 82-90 ill.)    
8745 Hernes, A. Impuls og tradisjon i norsk musikk 1500-1800. Oslo 1952.436 s. (Norske vid. ak. skr. 11. Hist. filos. kl. 1952:2) - Hovedkap.: Cantoren og hans gjerning. - Organisten og hans teneste. - Stadsmusikanten og instrumentalmusikken. - En del om Bg., se innh. fort.    
8746 Musikkorpsene i Norge. Under red. av E.M. Wie og P. Erichsen. Oslo 1956. 852 s. ill. - Bergenskorps, se reg.    
8747 Aamodt, V. Trekk fra musikklivet i Bergen. (Norsk sang 11(1956) nr. 3 s. 17-23)    
8748 Historikk over norske kor og distriktsforbund. (l: Sangerliv, b. 2(1959), s. 120-684 ill.) - Bergenskor, se reg.    
8749 Fischer, T. Konsertlivet i Bergen høsten 1964. (Norsk musikktids. 2(1965) s. 29-31)    
8750 Kvalvaag, J. Høstens konserter i Bergen. (Norsk musikktids. 2(1965) s. 187-89)    
8751 Fischer, T. Fra musikklivet i Bergen. (Norsk musikktids. 3(1966) s. 106-10)    
8752 Norges musikkorps forbund. Bergen krets. Femti år på marsj i Bergen. (Red. av R. Tofte.) Bg. 1968. 80 s. ill.    
8753 Øgaard, K. Musikklivet ved bergenskirkene. - Litt bergensk orgelhistorie. (Norsk kirkemusikk 25(1972) s. 164-74)    
8754 Paulsen, J. På Troldhougen. (l: - Min første sommer i København og andre erindringer, Kbh. 1908, s. 101-16)    
8755 Welle-Strand, E. Troldhaugen. (Skala 1(1923) julenr. s. 246-48 ill.)    
8756 Bull, S. Hagerup. Edvard Grieg and Troldhaugen. (Am.-Scand. rev., N.Y. 20(1932) s. 488-91 ill.)    
8757 Torsteinson, S. Troldhaugen. Bg. [1945]. 24 s. ill. - [Ny utg.] Bg. [1950]. 24 s. ill. - [Ny utg.] Bg. [1952]. 24 s. ill. - Troldhaugen, med en kort biografi om Edvard Grieg. Bg. [1960.] 23 s. ill. - - Bg. [1965]. 23 s. ill.    
8758 Troldhaugen. Edvard og Nina Griegs hjem. (Norsk sang 3(1948) nr. 3/4 s. 7-9)    
8759 Torsteinson, S. Troldhaugen. [Engelsk utg.] Bg. [1950]. 23 s. ill. - Bg. 1952. 24 s. ill. - Bg. 1954. 23 s. ill. - Troldhaugen, withabriefbiography of Edvard Grieg. Bg. [1960]. 23 s. ill. - Troldhaugen and Edvard Grieg. Bg. [1962]. 23 s. ill.    
8760 - Troldhaugen. Nina og Edvard Griegs hjem. Oslo 1959. 87 s. ill. (Kunst og kulturs ser.) - 2. utg. 1962. 95 s. ill.    
8761 Troldhaugen. (l: Engelstad, E.S. Kongeboliger og nasjonalskatter i Norge, Oslo 1964, s. 272-75 ill.)    
8762 Torsteinson, S. Troldhaugen. Med en kort biografi om Edvard Grieg. [Bg. 1966.] 64 s. ill. - Også med engelsk, tysk og fransk tekst. - Bg. [1969]. 64 s. ill.    
8763 Grieghallavisen. Utg. av Grieghall-komiteen. 1(1966)-4(1969).    
8764 Edvard Grieg-hall i Bergen. (Norsk sang 7(1952) nr. 1 s. 11-12)    
8765 Edvard Griegs hall, Bergen. [Oslo] 1965. 19 s. ill. (Norske ark. konk. 111)    
8766 Grieghallkomiteen. Grieghallen - må1 og mening. Red. av E. Tresselt. Bg. 1965. 7 bl. ill.    
8767 Liisberg, O. Grieghallen i Bergen. Ark. O. Liisberg. Medarb. P. Irgens. Oslo [1966 ?] 16 bl. ill. - Tit. på s. 14: "Grieghallen kan ligge ved Festplassen".    
8768 Norman, C. og F. Sandrup. Grieghallen i Bergen -- et kulturbyggeri. (TU 116(1969) s. 651-54 ill.)    
8769 Festspillene i Bergen. Program. 1953-1973. - Fra 1956: norsk og engelsk tekst.    
8770 - Programme. 1953-1955. - Engelsk tekst.    
8771 - Beretning. [3]1954/55-23(1973). - Stens. - UBB    
8772 Bergen som norsk festspillby. Fanny Elsta tar til orde. Av O.A. (Norsk musikkliv 16(1949) nr. 9/10 s. 2-4 ill.)    
8773 Elsta, F. [Om stiftelse av festspillene i Bergen.] Foredrag. Bg. 1950. 10 bl. - Stens. - UBO    
8774 Bjørndal, A. Festspeli i Bergen 1953. (Folkekunst 7(1953) nr. 4 s. 6-7 ill.)    
8775 Falch, F. Meidell. The Bergen festival. (Norsem. 1953 s. 99-101)    
8776 Ludt, F. The Bergen international music festival. (Arri.-Scand. rev., N.Y. 41(1953) s. 228-31 ill.)    
8777 Bergen innbyr påny til musikkfest. (Nordmf. 47(1954) s. 52-53 ill.)    
8778 Riisøen, S. Festspillene. (Urd 58(1954) nr. 18 s. 13-14, 24 ill.)    
8779 Hansastaden i musikkens tegn. Rikt program for de årlige festspill. (Nordmf. 48(1955) s. 64-65 ill.)    
8780 Riisøen, S. Festspillene i Bergen. Post festum. (Urd 59(1955) nr. 16 s. 13-28 ill.)    
8781 Gjesdal, C.O. Gram. Festspillbyen gir hardingfela hedersplassen. (Urd 60(1956) nr. 11 s. 7-8, 21 ill.; se også s. 5-6)    
8782 Velkommen til Norges festspillby. Tradisjonen fortsetter og musikkfesten blir fast tradisjon. (Nordmf. 49(1956) s. 49-51 ill.)    
8783 Jensen, G.A. Music in the mountains. The Bergen musical festival. (Norsem. 1960 nr. 1 s. 19-21 ill.)    
8784 Gjesdal, C.O. Gram. Festspillene i Bergen - en kulturinstitusjon betinget av skipsfarten. (Norw. ship. news 17(1961) s. 312-13)    
8785 Norborg, J. Festspillene pynter landet. 10-års jubileum i Bergen med større program enn noen gang. (Nordmf. 55(1962) s. 97-99 ill.)    
8786 Blom, I. Festspillene i Bergen. (Norsk musikktids. 1(1964) s. 116-18; 3(1966) s. 15, 17-18)    
8787 Kortsen, B. Festspillene i Bergen. Orkester- og kammerkonserter. (Norsk musikktids. 2(1965) s. 134-36)    
8788 Lampe-Olsen, J. Festspillene i Bergen. (Samtidskunnskap f. folkeskolen 20(1966) nr. 4 s. 29-34 ill.)    
8789 Borrevik, G. 15 years of Bergen festival. (Norsem. 1967 nr. 6 s. 153-55 ill.)    
8790 Gaukstad, O. Festspillene i Bergen. (Norsk musikktids. 4(1967) s. 101-03)    
8791 Fischer, T. Festspillene i Bergen 1968. (Norsk musikktids. 5(1968) s. 109-12)    
8792 - Festspillglimt fra Bergen 1969. (Norsk musikktids. 6(1969) s. 98-102)    
8793 Egeland, B. Festspillfolk 1969. Endel resultater fra en undersøkelse av publikum ved Festspillene i Bergen 1969. [Utg. av] Norges handelshøyskole. Samfunnsokonomisk institutt. Bg. 1970. Fl. pag. - Stens.    
8794 Fischer, T. Festspillinntrykk i Bergen 1970. (Norsk musikktids. 7(1970) s. 129-32)    
8795 Bergen international festival. Oslo 1971. 4 s. (Utenriksdepartementet. Kulturavdelingen. Artikkeltjenesten. 408/71)    
8796 Fischer, T. Rike festspilldager i Bergen. (Norsk musikktids. 8(1971) s. 77-80)    
8797 Maurstad, T. Du store min ... Oslo 1971. 185 s. ill. - Festspillene i Bg. s. 78-88.    
8798 Fischer, T. Om festspillene i Bergen 1972. (Norsk musikktids. 9(1972) s. 89-92)    
8799 Sangerfesten i Bergen 1856. [Fortegnelse over deltagerne. Program. Sanger.] [Bg. 1856]. 12 s.    
8800 Sangerfest, 5. store, Bg. 1863. Beretning om ... afholdt i Bergen 14. 18. Juni 1863. Udg. of Sangerfestcomitteen. Kra 1863. 204 s.    
8801 - Fortegnelse over Deltagerne i 5te store Sangerfest ... [Chra 1863.] 32 s.    
8802 - Fortegnelse over de fremmede Sangere i det femte store Sangermøde i Bergen 1863, samt over deres Værter. Bg. [1863]. 16 s.    
8803 Sangerfesten i Bergen. (111. Nyhedsbl. 12(1863) s. 119, 127 ill.)    
8804 Johnsen, [P.] Rosenkrantz. Den 5. sangerfest i Bergen 14. - 18. juni 1863. (Musikbl. 1923 s. 81-83)    
8805 Beyer, H. En samtale mellem Henrik Ibsen og Peter Blytt [under Sangerfesten 1863]. (Nord. tids. f. vet., Sth. N.S. 5(1929) s. 497-505). - Også i: Beyer, H. Fra Holberg til Hamsun, Oslo 1934, s. 157-68)    
8806 Grønvold, A. Musikfesten i Bergen. (Samt. 9(1898) s. 209-20)    
8807 Haarklou, J. Musikfesten i Bergen. Ouverture - Scherzo - Finale. Kra 1898. 32 s.    
8808 Musikfesten i Bergen 26de juni - 3die juli 1898. (Program.) Bg. 1898. 64 s.    
8809 Landssangerstevne. 10. Bergen 1926. Stevnets program. Bg. 1926. 32 s. ill.    
8810 Landssangerstevne. 10. Bergen 1926. Programmer og texter til koncerterne. [Bg. 1926]. Fl. pag.    
8811 Holmsen, B. Sangerstevnet i Bergen. (Urd 30(1926) s. 329, 334 ill.)    
8812 Landssangerstevne. 10. Bergen 1926. Festskrift. Utg. av Arbeidskomiteen. Bg. [1927]. 165 s. ill.    
8813 Norges forbund av gutte- og ungdomsmusikkorpser. Bergen krets. Landsstevnet i Bergen sommeren 1928. [Program.] Ved Kretsstyretsformann [S. Vigander]. Bg. [1928]. 30, 28 s. ill. - Musikklivet i Bergen. [Av] V. A. s. 19-23.    
8814 Leikarvollen. Organ for Festspillene i Haakonshallen. Utg. av Selskapet for Festspillene i Haakonshallen. [Bg. 1931]. 28 s. ill. - UBB - [1932]. 28 s. - NB - [1934]. 28 s. - NB    
8815 Bak fasaden. Festspillene i Bergen. (Rev. 2(1933) nr. 23 s. 3-4)    
8816 Norsk sangerforbund. Landssangerstevne. 9. Bergen 1938. Beretning. Ved L. Pillgram. [Bg. 1938 ?] 27 s. ill.    
8817 - Program. [Bg. 1938]. 35 s.    
8818 Amatørmusikkorpsenes landsstevne. Bergen 1948. [Program.] Bg. 1948. 32 s. ill. - H. Omvik.-Bergen krets' historie s. 16-19.    
8819 Aa[modt], T. Landssangerstevnene i Bergen 1863 og 1926. (Norsk sang 5(1950) nr. 2 s. 4-6)    
8820 Sangens og musikkens dag. Bergen 1952. Program. [Bg. 1952]. 31 s.    
8821 Det 14. landssangerstevne. Utdrag av bergensavisenes omtale av konsertene. (Norsk sang 11(1956) nr. 4 s. 5-8)    
8822 Landssangerstevne. 14. Bergen 1956. Festskrift. (Red. A. Helland.) Bg. 1957. 159 s. ill.    
8823 Post festum. [Landssangerstevnet i Bergen.] (Norsk sang 12(1957) nr. 1 s. 10-11, 14)    
8824 Landssangerstevnet 1971, inspirasjon og tankevekker. (Norsk sang 26(1971) nr. 3 s. 4-9 ill.)    
8825 Landssangerstevne. 17. Bergen 1971. Beretning fra stevnet. [Ved] E. Nord [og] J. Alræk. Bg. [1973]. 111 s. ill.    
8826 Allegro, Musikforeningen. Tiaarsberetning 1914-1924. Bg. 1924. 27 s. ill.    
8827 Nævdal, A. Arne musikforening. 1877-1962. Ytre Arna [1963]. 142 s. ill.    
8828 Lepsøe, A. Bergens kammermusikkforening. 1935-1960. Bg. [1962]. 60 bl.    
8829 [Bergens orkesterforening. Forslag til statutter for ... Bg. 1899?] 2 bl. - Spisstit.: Fra arbeidskomiteen for Musikfesten. Følgende bidragere indkomne til et orkesterfond for Bergen ... - UBB    
8830 Bergens orkesterforening. Statuter. Vedtaget 1899 ... og 1900. [Bg. 1900?] 2 bl. - BOB    
8831 Aarberg, J.C. Bergens turnforenings orkester 1918-1965. (Ulriken 47(1968) s. 52-56, 72; 48(1969) s. 34-36,45-48, 86-88; 49(1970) s. 15-16, 27-28, 36, 48; 50(1971) s. 31)    
8832 [Nannestad, F.] Nitten Aar i den Beyerske Kvartet. Et Tidsbillede. N. 34) pinx. September 1882. Bg. 1883. 113 s. ill.    
8833 [-] Fem og tredive Aar i den Beyerske Kvartet. Et Tidsbillede. Bg. 1898. 152 s.    
8834 Direksjonsmusikken. Festskrift i anledning Direksjonsmusikkens 5 års jubileum okt. 1968. 1 red. G. Tveitt, K.H. Lund. Bg. 1968. 38 s.    
8835 Direksjonsmusikken. Festskrift i anledning Direksjonsmusikken's 10 års jubileum oktober 1973. 1 red.: T. Strand, A. Bakken, M. Haugen. [Bg.] 1973. 21 s. ill.    
8836 Dragefjeldets musikkorps 1914-1944. [Bg. 1944 ?] 277 s. ill.    
8837 Fortunens musikkorps. Femtenaars beretning. 1911-1926. Bg. 1926. 30 s.    
8838 Bergens lste korps hornorkester. Festskrift ved 50-års jubileum. 1890-1943. [Bg.] 1943. 23 s. ill.    
8839 Frelsesarmeen, Bergen 1. Musikkorpsets 60-års jubileum 25. - 28. januar 1890-1950. [Bg. 1950]. 15 s. ill. " Harmonien ", Musikselskabet    
8840 "Harmonien", Musikselskabet. [Programmer.] 1862-1973. - Ukpl. BOB UBB    
8841 - Aarsberetning (Årsberetning). 1919/20-1931, 1948-1973. - UBB    
8842 Harmoni-nytt. [Utg. av] Musikselskabet Harmonien. 1973/74(1973).    
8843 Convention imellem Det Harmoniske Selskab i Bergen. Vedtaget ... 1769. Bg. [1769 ?] 8 s. - BN 1:84    
8844 [Harmonien, Musikselskabet.] Love for det Harmoniske Selskab i Bergen. Bg. 1810. 20 s. - BB - 1820. 64 s. - BB - 1831. 56 s. - 1861. 8 s. - 1863. 8 s. - 1901. 2 bl. - 1933. 7 s.    
8845 [Liibbert, O.] Til Bergens musikelskende Publikum. Et Flyveblad. No. 1. Bg. 1862.8 s.    
8846 Petersen, J. "Harmonien" 1765-1900. Bg. 1901. 214, 153 s. - Heri opptr. Love 1810, 1820, 1861.    
8847 Nordahl-Olsen, J. Musikselskabet Harmonien. Byorkestrets 10-aars jubilæum. 1919 - 2. okt. - 1929. Bg. 1929. 30 s. ill.    
8848 Ekeby, K. Musikselskapet "Harmonien". 175-års jubileum 1765-1940. [Bg. 1940.] 28 s. ill.    
8849 Lange, K. Musikkselskapet "Harmonien". (Norsk musikerbl. 31(1943) nr. 7/8 s. 1-4) - NTI    
8850 Berg, A. og O. Mosby. Musikselskabet Harmonien 1765-1945. Bg. [1949]. 2 b. ill.    
8851 Aamodt, T. Musikselskabet Harmonien. (Norsk sang 5(1950) nr. 2 s. 10-12)    
8852 Fasting, K. Musikselskabet "Harmonien" gjennom to hundre år. 1765-1965. [Bg.] 1965. 374 s. ill.    
8853 - Two hundred years of music. Musikselskabet Harmonien in Bergen celebrates its 200th anniversary. (Norsem. 1965 s. 144-46 ill.)    
8854 Fischer, T. "Harmonien" i de senere årtier. (Norsk musikktids. 2(1965) s. 73-74)    
8855 Gjesdal, C.O. Gram. Musikselskabet "Harmonien" 200 år. (Norsk musikktids. 2(1965) s. 68-71)    
8856 Laksevåg musikkforening. De seksti år. Beretning fra 1895 til 1955. [Bg. 1955.] 24 s. ill.    
8857 Laksevåg skolemusikkorps Holen skole. 15 års jubileum. Bg. [1967]. 20 s. ill.    
8858 Nord, E. Lungegaardens skoles guttemusikkorps 1912-1922. Lungegaardens ungdomskorps 1922-1927. Bg. 1927. 24 s. ill. - Forf. på siste s.    
8859 Lungegaardens musikkorps. En korpsberetning. 1912-1972. 60 år. Bg. 1972. 69 s. ill.    
8860 Medicinsk blæse- & spadserensemble. Phaestscriptum. 10 år. 1963-1973. [Bg. 1973.] 26 s. ill.    
8861 "Norden", Janitcharorkestret. 25 aars beretning. 1901-1926. Bg. 1926. 19 s.    
8862 Ny Krohnborg skolekorps. 25 års beretning. 1934-1959. [Bg. 1959.] 26 s. ill.    
8863 Sandvikens skolemusikkorps har bestått i 25 år. (Rev. 3(1934) nr. 6 s. 20)    
8864 Sandviken skolekorps. 50 års beretning. 1908-1958. Bg. [1958]. 40 s. ill.    
8865 Arna mannskor. 5-års bok. 1937-1942. Bg. [1943]. 45 s. ill.    
8866 Mannskoret "Barden" i Bergen 50 år. (Norsk sang 27(1972) nr. 3 s. 10 ill.)    
8867 Bergens mandssangerforbund 25 år. (Norsk sang 5(1950) nr. 1 s. 8, 23; nr. 2 s. 8-10 ill.)    
8868 Bergens mandssangerforbund 30 år. (Norsk sang 10(1955) nr. 1 s. 10)    
8869 Bergens mandssangerforbund 35 år. (Norsk sang 15(1960) nr. 4 s. 11; nr. 5 s. 13)    
8870 Bergens mandssangerforbund feirer firtiårs jubileum. (Norsk sang 20(1965) nr. 1 s. 4; nr. 2 s. 9)    
8871 50-års jubileum: Bergens arbeiderforbunds felleskor. (Norsk sang 6(1951) nr. 5 s. 14-15; 7(1952) nr. 2 s. 17-18 ill.)    
8872 Schjelderup, W.M. Bergens arbeiderforenings sangforening 1862-1922. Bg. 1922. 255 s. ill.    
8873 Bergens arbeiderforenings sangforening 85 år. (Norsk sang 2(1947) nr. 2 s. 6-7 ill.)    
8874 Bergens arbeiderforenings sangforening runder 100 år. (Norsk sang 17(1962) nr. 2 s. 13--15 ill.)    
8875 Renså, E. 10-årsberetning for Bergens damekor. (1937 - 28. nov. - 1947.) Bg. [1947]. 13 s.    
8876 Bergens damekor. Lover. [Bg. 1959.] 2 bl. - BOB    
8877 Bergens formands og verksmesterforenings sangforening gjennem tyve år 1919-1939. [Bg. 1939.] 13 s. - Stens. - UBB    
8878 Olsmo, A.J. Bergens handelssamfunds sangforening gjennom 75 år. 1878 - 24. sept. - 1953. Bg. 1953. 128 s. ill.    
8879 Aa[modt], T. Bergens handelssamfunds sangforening 75 år. (Norsk sang 8(1953) nr. 3 s. 8-10 ill.)    
8880 Bergens Herrekapel. Statuter. Bg. 1890. 2 bl. - NB    
8881 Bergens håndv. og industriforenings sangforening 100 år. (Norsk sang 2(1947) nr. 9/10 s. 10-14 ill.)    
8882 Bergens eldste sangkor 125 år. (Norsk sang 27(1972) nr. 4 s. 4 ill.)    
8883 Bergens maskinistforenings sangforening 40 år. (Norsk sang 15(1960) nr. 10 s. 9-10)    
8884 Bergens Sangerkor. Love. Bg. [1862]. 7 s. - BB    
8885 Bergens shantykor. [Bg. 1939.] 5 bl. - NB    
8886 Haugan, J. [og] S. Stene. Beretning fra Bergens sporveiskors ferie- og studietur til Trondheim ... 1948. Bg. [1949]. 116 s. ill.    
8887 Bergens ynglingeforenings sangforening. Maanedsblad. 1(1927)-[13](1939). - NB    
8888 Bergens ynglingeforenings sangforening gjennem 50 aar. Red. M. Hauken og J.M. Hartvedt. Bg. 1926. 34 s. ill. - BOB    
8889 Bergens ynglingeforenings sangforening 75 år. (Norsk sang 6(1951) nr. 1 s. 7-10 ill.)    
8890 Bergens ynglingeforenings sangforening 1876-1951. Bg. [1952]. 38 s. ill.    
8891 Brage i Bergen er 50 år. (Norsk sang 22(1967) nr. 6 s. 9-10)    
8892 "Concordia". Et firtiaars Sangerjubilæum. (Rev. 2(1895) nr. 41a s. [1-2] ill.)    
8893 Fana mannskor 15 år. (Norsk sang 12(1957) nr. 2 s. 13-14)    
8894 Fana mannskor opplever Llangollen. (Norsk sang 14(1959) nr. 6/7 s. 15-18 ill.)    
8895 (Dahl) Fasmer Dahls kor, Fana. 1914-1939. Skriftstyrar: K. Olsvold. Bg. 1939. 38 s. ill.    
8896 Mandssangforeningen "Freya", Bergen. Love 1912. - NB    
8897 Arnevig, A.N. Mandssangforeningen "Freya" gjennem 35 aar. Bg. 1919. 40 s. ill.    
8898 Arnevig, A. [og] L. Aasen. Mannssangforeningen "Freya" gjennem 50 år. 1885-1935. Bg. 1935. 59 s. ill.    
8899 Mannssangforeningen "Freya" 70 år. (Norsk sang 10(1955) nr. 1 s. 14-15 ill.)    
8900 75 år. Mannssangforeningen "Freya" i Bergen. (Norsk sang 15(1960) nr. 4 s. 8-9 ill.)    
8901 Carlsen A. Mannssangforeningen "Freya", Bergen 80 år. (Norsk sang 20(1965) nr. 1 s. 5; se også nr. 2 s. 7-8 ill.)    
8902 "Freya" i Bergen runder 85-årsdag. (Norsk sang 25(1970) nr. 3 s. 6-7, 11; 26(1971) nr. 1 s. 12)    
8903 De Lange, E. "Den glade gauk". (Frimurernes sangforenings orden i Bergen.) 25 aars beretning. Bg. 1920. 69 s. ill. - Tr. som ms.    
8904 Mikkelsen, M. Håndverkssvennenes forenings sangforening 80 år. 1877-1957. Bg. [1957?] 99 s. ill.    
8905 Jernbanekoret, Bergen. 25 års jubileum 1917 - 22. febr. - 1942. Red. H.J. Nøttaasen. Bg. [1942]. 24 s. ill.    
8906 Jern- og metall's sangforening, Bergen. Beretning ved 15 års jubileet. 3/9 1936 - 3/9 1951. [Bg. 1952.] 10 s.    
8907 "Korguttene", Laksevåg 20 år. (Norsk sang 6(1951) nr. 6 s. 11)    
8908 Losse- og lastearbeidernes sangforening, Bergen. 25 års jubileum. 28. august 1953. Red. T. Riise. Bg. 1953. 28 s. ill.    
8909 Methodisternes Sangforening i Bergen. Lov. [Bg. 1884.] 2 bl. - NB    
8910 Nordlandskoret i Bergen 50 år. (Norsk sang 27(1972) nr. 2 s. 6-7 ill.)    
8911 Olavskorgutten. Medlemsblad for Olavskoret. Arg. 1(1931) nr. 1. - Det utk. - BOB    
8912 Mannskoret 'Ran'. 12. des. 1918-1943. Bg. 1944. 78 s. ill.    
8913 (Ran) Mannskoret Ran i U.S.A. 1947. [Bg. 1947.] 32 s. ill.    
8914 "Ran" i Vesterheimen. [Av] Hj. Aa. (Nordmf. 41(1948) s. 10-12)    
8915 Aase, J. Med mannskoret "Ran" på Amerika-turne. (Norsk sang 3(1948) nr. 1 s. 2-5 ill.; nr. 2 s. 3-5)    
8916 Jubileumskonsert og femti-årsfest i Mannskoret "Ran". (Norsk sang 24(1969) nr. 1 s. 6-7 ill.)    
8917 Renovasjonsarbeidernes sangforening. 1927 - 17. jan. - 1942. Bg. 1942. 22 s.    
8918 Renså, E. Renholdsverkets mannskor. 1927 - 17. jan. - 1952. 25-årsberetning. Bg. [1952]. 30 s. ill. - Forf. på siste s.    
8919 Sjømannsmisjonens kor, Bergen 1925-1935. Bg. [1935]. 24 s. ill.    
8920 Skaun, A. Studentersangforeningen i Bergen. 10-års beretning over korets virksomhet. 1935 - 18. okt. - 1945. Bg. 1945. 65 s.    
8921 - Studentersangforeningen i Bergen. 25 års beretning om korets virksomhet. 1935 - 18. okt. - 1960. Bg. [1960]. 125 s. ill.    
8922 Studentersangforeningen i Bergen fylte 25 år. (And o.v. 16(1960) nr. 10 s. 19 ill.)    
8923 Søraas' kor. 50 års jubileum. 9. okt. 1882 -1932. Bg. [ 1932]. 24 s. ill.    
8924 Ten sing, Bergen. En presentasjon. Red. J. Steffensen, K. Grønner. Medarb.: A. Nilsen, R. Valderhaug. [Bg.] 1969. 48 s. ill.    
8925 Aarstad socialdemokratiske ungdomslags sangforening. Love. 1913. - NB    
8926 Brev til Hr. B., der skrev til en Ven, i Anledning of Skuespillet: Republikken paa Øen [av J.N. Brun]. Bg. 1793. 4 bl. - Om teater, vertshus, klubber, barneball etc. - UBB kop.    
8927 Komedier. (1: Sagen og Foss (1824) s. 603-07)    
8928 [Sars, J.E.] Bergen og bergenserne. (111. Nyhedsbl. 4(1855) s. 173-74)    
8929 Bang, H. Ti Aar. Erindringer og Hændelser. Kbh. 1891. 275 s. - Osvald udi Bergen s. 149-65. - To brev, datert Bg. 1885, finnes i: Bang, H. Vandreaar, 1918, s. 121-31. - Litt.henv. se Schiøtz s. 31.    
8930 Schlu, J. Des Bergenfahrer Joch. Schlu's Comedia von dem frommen, gottfiirchtigen and gehorsamen Isaac. Ein Schrift-Denkmal der deutschen Hansa ... hg. and behandelt von A. Freybe. 2. erw. Aufl. Norden 1892. 144, 81 s. - Komedien fra 1606 ble skrevet for Kontoret i Bg.; de 81 s. er kommentarer. - UBB kop.    
8931 Theaterstriden i Bergen 1873 belyst ved Aktstykkerne. Udg. som Bidrag til den bergenske Theatersags Historie ved I. S[ivertsen]. Bg. 1894. 98 s.    
8932 Theater-Tidende. - Fast spalte i: Rev. 1(1894)-7(1900).    
8933 Ebbell C.T. Dramatiske forestillinger i Bergen i gamle dage. (For kirke og k. 13(1906) s. 395-405)    
8934 Bøgh [C.] Gran. Teater i Bergen gjennem 100 aar. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 595-642)    
8935 Teatre og skuespil i Bergen. (I: Helland, b. 1(1916) s. 527-36)    
8936 Wiers-Jenssen, H. Billeder fra Bergens ældste teaterhistorie. Bg. 1921. 100 s.    
8937 Spiers, M. Teaterminder. Erindringer fra 31 Aars Rejseliv i Danmark og Norge. Kbh. [1923]. 162 s. ill. - Opptreden i Bg. 1870-71 s. 62-76.    
8938 Knudsen H.C. Skuespiller og Patriot. [Utg. av] R. Neiiendam. Kbh. 1925. 143 s. ill. - Opptreden i Bg. i 1813 s. 21-23, 43-48.    
8939 Poulsen, A. En Skuespillers Liv. Minder om et Samliv med Emil Poulsen. [Kbh.] 1925. 420 s. ill. - Gjestespill i Bg. i 1880 s. 208-15.    
8940 Bugge, S. Et nyt Teater i Bergen. (I: - Det ideale teater, Bg. 1928, s. 75-89)    
8941 - Credo. Essays. Bg. 1930. 101 s. - En del om Bg.    
8942 - Teaterrevolutionen i Norge. En dokumentation. Bg. 1930. 96 s. - En del om Bg.    
8943 Meidell, H. Minner fra guttedagene, teaterminner og annet. Bg. 1930. 166 s. ill. - Bg., teaterminner s. 5-64.    
8944 Wiberg, C. Koren. Teater i schøtstuene. (I: - Schøtstuene i Bergen, Bg. 1939, s. 35-42) (Hans. mus. skr. 12)    
8945 Irgens, O. Tschudi. Bergen som teaterby. (Bg. ill. 1940 nr. 3 s. [3-5] ill.)    
8946 Marum, R.A. Teaterslag og pipekonserter. Oslo 1944. 174 s. - Pipe konserter i Bg. og Trondheim s. 85-98.    
8947 Grønvold, D. Herman Bang. Noen inntrykk og erindringer. (I: - Diktere og musikere, Oslo 1945, s. 31-37)    
8948 Bøgh, [C.] Gran. Bergensere i rampelys. (I: Et kultursentrum, 1946, s. 31-50 ill.)    
8949 Paulson, A. Diktere som ledere av våre nasjonale scener. Oslo 1946. 89 s. (Småskr. f. bokvenner. 71) - Den første norske scene. - Ibsen på den første norske scene s. 8-21; Den Nationale scene i Bergen. Gunnar Heiberg. - Heibergs efterfølgere s. 52-71. - Supprimert, se Thuesen s. 209-10. - UBO    
8950 Lorentzen B. Lettre de Bergen. (Revue theåtrale, Paris. 3(1947) s. 240-42 ill.) - Bernh.8951    
8952 Svendsen, P. De første skuespill-oppførelser i Norge. (Nord. tids. f. vet., Sth. N.s. 35(1959) s. 209-14)    
8953 Den Nationale scene. Spillet om Adam eller " ... it spel om Adams fal". Festforestilling 24. oktober 1962 i anledning 400-års jubileet for den første kjente skuespilloppførelse i Norge. (Norsk teater gjennom 400 år.) [Bg. 1962.] 23 s. ill.    
8954 Solheim J. Norge rundt med Booken. [Jens Book-Jensen.] Oslo 1962. 157 s. ill. - På egne ben i Bergen s. 14-19.    
8955 Ansteinsson, E. Teater i Norge. Dansk scenekunst 1813-1863. Kristiansand - Arendal - Stavanger. [Oslo] 1968. 362 s. ill. - En del om Bg. spredt i teksten.    
8956 Jansby, S.E. og U. Scheen. En undersøkelse vedrørende teateradferd og -innstillinger hos ektepar i Bergen. Bg. 1968. 53 s. (Norges handelshøyskole. Samfunnsøkonomisk institutt. Skr.) - Stens.    
8957 [Bergens teatermuseum.] JO aars jubileum som tigger. (Skala 1(1923) s. 188 ill.)    
8958 Bergens teatermuseum. Minde-utstilling 1928. Henrik Ibsen. 1828-1928. Bg. 1928. 15 s. ill.    
8959 - Minneutstilling 1932. Bjørnstjerne Bjørnson. 1832-1932. Katalogen red. av S. Johannessen. [Bg. 1932.] 16 s. ill.    
8960 Wigum, E.M. Bergens teatermuseum. (Vi selv 1937 nr. 1 s. 18-19, 50 ill.)    
8961 Bergens teatermuseum. Fører. Det gamle teater. åpnet 1800. Bg. [1939]. 4 bl. ill. - Også engelsk utg. samme år, 8 s.    
8962 Johannessen, S. Det teaterhistoriske museum i Bergen. (l: Teaterhistoriska studier. F6reningen Drottningholmsteaterns vånner. Skr. 2, Upps. 1940, s. 44-49 ill.)    
8963 Bergen studentteater. Program høst 66. [Bg.] 1966. 29 s. ill.    
8964 Bergens teaterforening. Aarsberetning. 1874(1875)-1926/27. - Tit. varierer. - Forts. se: Den Nationale scene. Beretning.    
8965 Teater-rotten. Utg. av Bergens teaterforening. 1(1950) nr. 1-2, 2(1951) nr. 1.    
8966 Bergens Teaterforening. Forslag til Love. Bg. 1877. 8 s. - Forslag til nye Love. [Bg. efter 1905.] 6 s.    
8967 - Love. Bg. 1891. 8 s. - Bg. 1908. 8 s. - Bg. 1909. 6 s. Lover. Bg. 1938. 4 s. - Bg. 1945. 4 s.    
8968 (Bergens teaterforening) Lovkomiteens innstilling. Ang. Bergens teaterforenings lover og Den nationale scene. Bg. [1938]. 10 s. - Undertegnet: E. Olsen, E. Engelsen, A. Sundt.    
8969 Holbæk-Hansen, Y. Bergens teaterforening. 1872-1962. Nitti år for Den Nationale scene. [Bg. 1962.] 21 s. ill. - Forf. i forordet.    
8970 Bryggeteatret i Bergen. Jeppe på Bryggen. [Program.] [Bg. 1970.] 12 bl. ill. - Teater på Bryggen - en kort historisk oversikt s. [17-19].    
8971 Brev fra en Ven paa Landet til Udgiveren [om det Dramatiske Selskab]. - Udgiverens [B. Børretzens] Svar. (Snaks. Berg. 1(1794)s.89-96)    
8972 Det Dramatiske Selskab. Love. Bg. 1795. 39 s. - BB - Anhang til Lovene. Bg. 1796. 12 s. - BB - Love. Bg. 1820. 31 s. - Love ... vedtagne ... 1867. Bg. 1879. 2 bl.    
8973 Kronprindsens Fødselsdag, højtideligholdt i Bergen. (Norske Tilsk. 2(1818) s. 33-39)    
8974 [Reimers, H.E.] "En Dag i det Frie". En Historiebog for Hvermand, i Anledning of en saakaldet Vaudeville med samme Navn, opført paa det offentlige Theater i Bergen den 3die Mai d.A. Af Udgiveren of "den bergenske Merkur". Bg. 1839. 31 s.    
8975 Det Dramatiske Selskab. [Committee-Indstilling om hvorvidt ... skal fortsætte.] Bg. 1848. 18 s. - Undertegnet: Dahl, Bøgh o.fl. - BB    
8976 [Michelsen, J.A.] Det Dramatiske Selskab i Bergen 1794-1894. Et Festskrift i Anledning of Selskabets hundredaarige Bestaaen. Udg. paa Foranstaltning of det Dramatiske Selskabs Repræsentantskab ved dets Ordfører. Bg. 1894. 161.s. ill.    
8977 Salon d'Asker (Askers Konsertsalon; senere Eldorado). - Fast spalte i: Rev. 1(1894)-6(1899 ).    
8978 Eldorado. (Rev. 2(1895) nr. 5b s. [1] ill.)    
8979 En aften i Bergens gamle teater. (Af A. B.) (Urd 12(1908) s. 583-84 ill.)    
8980 Berg, A. Fra det gamle komediehus. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 89-95 ill.)    
8981 Sandal, C. Det gamle teater. (I: Levende fortid i nutidens Bergen, [1943], s. 103-19 ill.)    
8982 Bøgh, [C.] Gran. Det gamle teater. Trekk av bygningens historie. (Ark o b 10(1945) nr. 1 s. 3-6, 13 ill.)    
8983 Komediateatret. Programmer. 1936-1963. - U i B Teatervit. inst.    
8984 Komedia-teatret. Det intime teater i Bergen. (4. mars 1933 - 4. mars 1938.) Jubileumsskrift. En liten beretning over de første 5 år. [Bg. 1938.] 34 s. ill.    
8985 -10 års jubileum 4. mars 1933 - 4. mars 1943. [Bg. 1943.] 44 s. ill.    
8986 Theater-Tidende. 1874-1875. - Tr. på baksiden av teaterplakater. - Se BB    
8987 Den Nationale Scene. Programmer. 1876-1973. - 1876-1905: På plakater. - U i B Teatervit. inst.    
8988 - Beretning. 1927/28-1973. - Tidligere ber. se: Bergens teaterforening. Aarsberetn.    
8989 Premiere. Tidsskrift for teatret - Den Nationale Scene. 1968 nr. 5 - 1973.    
8990 Theaterforeningen. Reglement for Theaterforeningens Theater i Bergen. Bg. 1876. 46 s. Undertegnet: Bøgh, Bendixen o.fl. - BB    
8991 Bergens Theaterforening. Reglement for Bergens Theaterforenings Theater. Bg. 1891. 8 s. - U i B Teatervit. inst.    
8992 Den Nationale Scene. Reglement. Bg. 1906. 26 s. - U i B Teatervit. inst.    
8993 Den Nationale Scene og Bergens teaterforening. Love. [Bg.] 1913. 7 s. - Vedtaget 1912. [Bg.] 1915. 7 s. - Vedtat ... 1926. [Bg.] 1927. 8 s. - Vedtat ... 1929. [Bg.] 1929. 8 s. - Vedtatt ... 1930. [Bg. 1930.] 8 s.    
8994 Den Nationale Scene. Vedtekter. Bg. 1938.7 s. - [Bg.] 1953. 7 s.    
8995 Bang, H. Teaterbrev. [Bergen. F. Garmann.] (Tilskueren, KW 6(1889) s. 843-48)    
8996 Hansen, [LD.] Irgens. Bergens theater ... 1890/91. (Samt. 2(1891) s. 317-320)    
8997 Observer, [psevd.] Bergens theater. Januar. (Samt. 5(1894) s. 79-80)    
8998 Bang, H. Bergens scene. (Samt. 6(1895) s. 132-39)    
8999 Bergens Theater. [Avl lb. (Morgenbl. Extranr. 1895 s. 27, 49-50, 76)    
9000 Klingenberg, B.J. "Line Eyolf " paa Bergens scene januar 1895. (Rev. 2(1895) nr. 6b-14b)    
9001 Fra Bergens Theater. [Av] A. Hv. (Nylænde 11(1897) s. 85-88)    
9002 Fra Bergens Theater. [Av] G. B. (Hver 8. Dag 1898/99 s. 359-60)    
9003 Blanc, T. Den Nationale scene. (I: Norge i det nittende Aarhundrede, b. 1, Kra 1900, s. 413-17 ill.)    
9004 Garmann, F. En skuespillers oplevelser. Kra 1900. 211 s. ill. - Ved den Nationale scene i Bergen 1876-1888 s. 79-128.    
9005 Bergens nye theater. (TU 19(1901) s. 496-98)    
9006 Bucher, J. Bergens Nationale Scene 1876 - 25. Okt. - 1901. [Bg. 1901.] 2 bl. ill. - UBB    
9007 (Den Nationale Scene) Spredte Billeder fra Bergens nationale Scene i de forløbne 25 Aar. Udg. i Anledning Markedet til Indtægt for Bergens nationale Scenes Pensionsfond. Bg. 1902. 72 s. ill.    
9008 Bergens nationale Scene. Vintersæsonen. [Af] G-g. (Urd 8(1904) s. 223-24)    
9009 Bergens teater. Høstsæsonen. [Af] G-g. (Urd 8(1904) s. 17-18)    
9010 Program for konkurrance om udkast til en ny teaterbygning i Bergen. (TU 22(1904) s. 90-92; 114: betingelser; 417: indkomne udkast; 429-32: komitebetænkning; 471-75 ill.: premierte udkast)    
9011 Bergens nationale scene. Høstsaisonen. [Af] G-g. (Urd 9(1905) s. 19-20 ill.)    
9012 Bergens nye Theater. (Folkebl. 26(1905) s. 134-38 ill.)    
9013 (Den Nationale Scene) Lidt om bergensk scenekunst. Spredte bidrag. Festhæfte ianledning of den Nationale scenes 30-aarsjubilæum. [Red. av C. Gran Bøgh.] Bg. 1906. 68 s. ill.    
9014 Schou, E.O. Bergens nye teaterbygning. (TU 26(1908) arkitektafd. s. 37-39 ill.)    
9015 Bergens nationale scene 1850-1909. (Vor tid 2(1909) s. 98-103 ill.)    
9016 Bergens nye Theater. (Folkebl. 30(1909) s. 63--64 ill.)    
9017 Bergens nye Theater. [Av] c. (Husm. 23(1909) s. 313-14)    
9018 En aften i Bergens teater. [Av] Theo. (Urd 13(1909) s. 296-97 ill.)    
9019 Bergens teater. [Ny bygning og åpningsforest.] (Urd 13(1909) s. 89, 92-93, 103-04 ill.)    
9020 Den Nationale Scene. Festprogram ved aapningen av det nye teater. [Bg. 1909.] 14 bl. ill. - Inneh. bl.a.: Bygningens tilblivelse. Lidt historikk.    
9021 Wiers-Jenssen, H. En theater-interesseret. (Bergenske bl. 1909 s. 24-28)    
9022 Lavik, J. Dei norske kveldane paa Bergens teater. Tevling skipa ved Vestmannalaget. (Syn og segn 16(1910) s. 231-36)    
9023 Bøgh, [C.] Gran. Da "Den Nationale scene" skulde aapnes. Et lidet stykke teaterhistorie i breve. (I: Bergenske bl. 1911 s. 13-17)    
9024 Paulson, A. Den første gang [i teatret]. (l: Bergenske bl. 1911 s. 37-43)    
9025 Sperati, O. Theatererindringer. Kra 1911. 208 s. ill.    
9026 Festforestillingen ved den Nationale scene i Bergen 6. juni 1913. [Av] Fidelio. (Urd 17(1913) s. 282-83, 294 ill.)    
9027 Frich, Ø. Richter. Den nationale scene i Bergen. (Scenen [1](1912/13) s. 115-17 ill.)    
9028 Stiloff, A. Den nationale scene i Bergen. Om og utenom "Geisha". (Scenen [1]1912/13 s. 13-14 ill.)    
9029 Koren-Wiberg, [C.] Ludvig Bergh og Bergen. (Scenen 2(1913/14) s. 146-47)    
9030 [Paulson, A.] Den nationale scenes sæson. Teaterbrev fra Bergen. (Scenen 2(1913/14) s. 47-48)    
9031 Rieber-Mohn, C.I. Teaterbrev fra Bergen. (Scenen 2(1913/14) s. 112)    
9032 Blanc, T. Den nationale scene. (I: Norge 1814-1914, b. 1, Kra 1914, s. 279-84 ill.)    
9033 Bergens nationale scene. Et firtiaars jubilæum. (Folkebl. 37(1916) s. 488-90 ill.)    
9034 Sperati, O. Fra det gamle komediehus. Kra 1916. 161 s. ill.    
9035 Storm, J. Bergens gjestespil i København. [LG. Borkmann.] (Ukens revy 1918 s. 560 f.) - NTI    
9036 Meyer, W.F. Skuespilkunst i Bergen i ældre og nyere tid. (Bergenseren, paaskenr. 1919 s. 11-15 ill.) - På rim.    
9037 Heiberg, G. Norsk teater. Kra 192U. 92 s. - Bergens nationale scene s. 16-20; O. Sperati. Teatererindringer s. 56-61; Anne Pedersdotter s. 62-66.    
9038 Hoprekstad, O. "Gjengangere" paa den Nationale scene. (Ung-Norig 3(1920) s. 65-68)    
9039 - Landsmaalsskodespel og den Nationale scene. (Syn og segn 26(1920) s. 225-32)    
9040 Bang, O. Den Nationale scene. Det nye teater og det gamle. (Urd 26(1922) s. 146-47 ill.)    
9041 Ludvzg Bergh om sin scene. [Ved] Sm. (Skala 1(1923) nr. 8 s. 184-85)    
9042 Bing, J. Den nationale scene 1850 - 2. jan. - 1925. (Urd 29(1925) s. 8-10 ill.)    
9043 Wiers-Jenssen, H. og J. Nordahl-Olsen. Den Nationale scene. De første 25 aar. Bg. 1926. 424 s. ill.    
9044 Den Nationale scene. [Historikk. Oppgaver.] [Bg. 193*.] 5 bl. ill. - UBB    
9045 Paulson, A. Komediebakken og Engen. Femti års teatererindringer. Oslo 1932. 207 s. ill.    
9046 Bak fasaden. Den nationale scene. (Rev. 2(1933) nr. 37 s. 8-11)    
9047 (Den Nationale Scene) I rampelyset. Billeder fra den Nationale scene 1876-1933. Red. A. Paulson, R. Jørgensen og C. Sandal. Bg. 1933. 56 s. ill. - Omsl. tit.: I rampelyset. Minner fra det gamle og nye komediehus.    
9048 Bergmann, K. Teaterforholdene i Bergen. (Urd 38(1934) s. 74 ill.)    
9049 Nordahl-Olsen, J. Teaterforholdene i Bergen. (Nordmf. 27(1934) s. 296-99 ill.)    
9050 Paulson, A. Production of "The Hangman" [Bøddelen] at the Bergen National theatre. (Anglo-Swedish rev., Lond. 1934 s. 371-73 ill.)    
9051 Theatre in Norway. 1. Lancet [psevd.]. A new man: Hans Jacob Nilsen. - A. Paulson. A new play: The Hangman. (Theatre arts monthly, N.Y. 19(1935) s. 187-95 ill.)    
9052 Wigum, E.-M. Teaterbrev fra Bergen. (Vi selv 1935 nr. 5 s. 14-15 ill.)    
9053 Ibsen i Bergen. Teaterbrev fra H.J. (Urd 41(1937) s. 1553 ill.)    
9054 Torsteinson, S. Ibsen i Bergen. (Urd 41(1937) s. 904 ill.)    
9055 Bergensernes teater. [Av] Sm. (Vi selv 1938 nr. 8 s. 24-25, 44-45 ill.)    
9056 Torsteinson, S. Teaterbrev fra Bergen. (Urd 43(1939) s. 525-26 ill.)    
9057 Wigum, E.M. Kunstnerbanen begynner i Bergen. (Vi selv 1939 nr. 3 s. 24-25, 4 ill.)    
9058 Torsteinson, S. Bergensteatret under nytt regime. Den nationale scene i sesongen som gikk. (Urd 44(1940) s. 764-66 ill.)    
9059 - Religiøs dramatikk på den Nationale scene. (Urd 44(1940) s. 1401-02 ill.)    
9060 Simonnæs, O. Teatret i Bergen. (Koop. 1947 s. 102-05) - NTI    
9061 Lien, E. Hundreårs jubileum for den Nationale scene og norsk scene kunst. (Vi selv 1949 nr. 12 s. 28-29, 8 ill.)    
9062 Borchgrevink, E. Hundreårsfest og levende teater. (Urd 54(1950) s. 69-71 ill.; s. 142-43: Minner fra teaterjubileet i Bg.)    
9063 Gjems-Selmer, T. Opera i Bergen. (Urd 58(1953) nr. 1 s. 7-8 ill.)    
9064 Hoprekstad, O. Nynorsk på teatret i Bergen. (Fram då frendar [2](1953) s. 73-80)    
9065 Irgens, O. Tschudi. Suksesshøst på den Nationale scene. (Scenekunst 1(1954) nr. 2 s. 11, 38 i11.)    
9066 Grundt, L.O. Ibsens honorar [for oppførelser på DXS.]. (Godbit ser. 2:15. 1 s. - BT 12.5.1956) Se mer  
9067 Hopp, Z. Den Nationale scene. (Urd 60(1956) nr. 11 s. 16-17, 24 ill.)    
9068 Jordan, S. Opera i Bergen og på den Nationale scene. (Nord. musikkultur, Kbh. 7(1958) s. 34-36 ill.)    
9069 Dahl, S. Teaterminner. Fra Nasjonalturneens dager. Oslo 1959. 169 s. ill. - I Bg. s. 89-102.    
9070 Håvardsson, F. Teater fra et parametersynspunkt, belyst ved en undersøkelse av billettsalget på den Nationale scene. - Sem. NHH 1961.    
9071 Svendsen, A. Strømme. Den Nationale scene's norske repertoire 1876-1964. Bg. 1965. 17 s. - Stens.    
9072 Egeland, B. Teaterpublikum i Bergen. Foreløbig rapport fra en undersøkelse av sosial struktur, teateradferd og innstillinger hos den Nationale scenes publikum høsten 1968. [Utg. av] Nordisk sommer universitet [og] Norges handelshøyskole, Samfunnsøkonomisk institutt. Bg. 1969. 106 s. (Studier of de nordiske landes kulturelle og æstetiske liv. Forskningsprojekt. Delprojekt. 1. Teatret som social institution.) - Stens.    
9073 Aarseth, A. Den Nationale Scene. 1901-31. Oslo 1969. 499 s. ill.    
9074 (Wiers-Jenssen, H.) Hans Wiers-Jenssen. Teatermannen. Bg. 1970. 79 s. ill. (Bergens teatermuseum. Skr. 1)    
9075 Asbjørnsen, B. Teater i strid. [Bg. 1973.] 63 s. ill.    
9076 (Theatervennen) Fem og tyve Nummere of Theatervennen, under "Det norske Theaters" S2ison fra 8de October 1851 til 17de Marts 1852. Bg. 1852. 100 s.    
9077 Det Norske Theater. Love. Bg. 1850. 14 s. - BB    
9078 Det Norske Theaters Orchester. Love for Medlemmerne. Bg. 1856. 2 s. - BB    
9079 Til den Maskerte i Bergensposten No. 6. [Bg. 1858 ?] 40 s. - Undertegnet: Bn. [Bjørnson ?] - Tr. i samme b.: K. Geelmuyden. Den af traadte Bestyrelse for det norske Theater og Ole Bull, m.m. - UBB    
9080 [Holst, L.K.] Det norske Teater i Bergen. (Lauvduskar 4(1881) s. 105-09)    
9081 Blanc, T. Norges første nationale Scene. . Et Bidrag til den norske dramatiske Kunsts Historie. Kra 1884. 414 s. ill.    
9082 Blytt, P. Minder fra den første norske scene i Bergen i 1850-aarene. Et kulturhistorisk forsøg. Bg. 1894. 144 s. - 2. opl. Bg. 1907. 144 s.    
9083 Bergmann, K. Bergens theater. (Urd 4(1900) s. 421-22 ill.)    
9084 Den første nationale scene i Bergen. (Folkebl. 21(1900) s. 19-28 ill.)    
9085 Bull, M. Minder fra Bergens første nationale scene. Udg. av H. Wiers Jenssen. Bg. 1905. 202 s. ill.    
9086 Skonhoft, S. Bjørnstjerne Bjørnson og Bergens nationale scene. (Edda 14(1921) s. 292-304)    
9087 Arbo, J. Ole Bull og Den nationale scene. (Musik 1925 s. 22)    
9088 Lund, A. Henrik Ibsen og det norske teater 1857-1863. Oslo 1925. 129 s. (Småskr. fra det litt. list. seminar. 19)    
9089 Nordahl-Olsen, J. Det norske teater i Bergen. (Nordmf. 18(1925) s. 5-11 ill.)    
9090 Beyer, H. Henrik Ibsen and Bergen. Aus einem Vortrag ... in Bergen 1928. (Masken. Zeitschrift deutscher Theaterkultur, Dusseld. 1928 s. 333-42) - UBB kop.    
9091 Wiesener, A.M. Henrik Ibsen og "Det norske Theater" i Bergen 1851 57. Belyst ved aktstykker og meddelt av ... (BHFS 34(1928) s. 5-52)    
9092 Normann, A.O. Norges første faste offentlige teater. (Allers 1935 nr. 44) - NTI    
9093 Bøgh, [C.] Gran. Henrik Ibsen på Ole Bulls teater. Tekst til to tegninger. Bg. 1949. 16 s. ill.    
9094 Lorentzen, B. Det første norske teater. Bg. 1949. 221 s. ill.    
9095 Bjørndal, A. Myllarguten på Det norske Teater i Bergen 1850. (I: - Norsk folkemusikk, Bg. 1952, s. 175-82 ill.) - Først tr. i BT 5.4.1950.    
9096 Sørlie, M. Om arbeidet for et norsk scenespråk ved "Det norske Theater" i Bergen. (Maul og m. 1954 s. 208-17)    
9097 Bakken, H.S. Henrik Ibsen i Bergen. (Godbit. Ser. 2:15. 1 s. - BT 23.5.1956)    
9098 Rudler, R. Den første norske teaterinstruktør. Med Fritz Jensen begynner den norske regikunsts historie. (Frisprog 8(1960) nr. 5 s. 6 ill.)    
9099 - Ibsens debut som sceneinstruktør. (Ibsenforb. årb. 1960/62 s. 46-81 ill.)    
9100 - Frederik Jensen og det første norske teater i Bergen. Nye opplysninger om den kunstglade teologs innsats for å skape norsk regikunst. (Kunst og k. 67(1962) s. 365-76)    
9101 - Holberg, i Ibsens regi. (Nordisk tids. f. vet., Sth. 38(1962) s. 323-42)    
9102 Kelson, J.H. Nationalism in the theater: the Ole Bull Theater in Norway and the Abbey Theater in Ireland: a comparative study. Diss. Ann Arbor 1963. 288 s.    
9103 Rudler, R. De første Shakespeare-forestillinger i Norge. (Edda 1963 s. 58-75)    
9104 - Ibsens teatergjerning i Bergen. (l: Drama og teater, Sth. 1968, s. 59-68 ill.)    
9105 Nygaard, K. Henrik Ibsen og Bergen. I anledning av Ibsen-utstillingen i Bergens teatermuseum. (I: Ibsen på festspillscenen. Bg. 1969, s. 11-14)    
9106 Rudler, R. Den første norske teaterhistorien, og Sancthansnattens til blivelse. (St. Hallvard 48(1970) s. 146-63 ill.)    
9107 - Den første moderne teaterinstruktør i Norge. [Fritz Jensen.] (Kirke og k. 76(1971) s. 566-75)    
9108 Berge, R. Myllarguten [Audun Torgeirsson]. - Haavard Gibøen. (Minneskrift til 100-årshøgtidi.) Utg. ved 0. Fjalestad. Oslo 1972. 260 s. ill. - Paa "Bergens teater" 1850 s. 64-69.    
9109 Rudler, R. Det nasjonale teaters frembrudd i Norge. (St. Hallvard 51(1973) s. 141-78 ill.) - Bg. s. 166-72.    
9110 - Ibsens teaterbilder. (St. Hallvard 51(1973) s. 19-52 ill.)    
9111 Selskapet for Bergens teaterhistorie. Beretning. 1919/21, 1921, 1922. - Stens. - UBB    
9112 Skoleteater. Organ for Skoleteateret i Bergen. 1[1953/54]-14(1966/67). - Arg. 4[1956/57] nr. 2/3: jubileumsnr., 1946-1956.    
9113 [Studentrevyen] 1946. Ta tonen. [Program.] Bg. 1946. 32 s. ill.    
9114 Studentrevyen 1948. Tidens guder. (Program.) Bg. 1948. 32 s. ill. - Avis. 2 bl. ill.    
9115 Studentrevyen 1950. Ka e' tiss? (Program.) Bg. 1950. 32 s. ill. - Bergens gang. [Avis.] 11 s. ill.    
9116 Studentrevyen 1952. Vi e' halatt. [Program.] Bg. 1952. 40 s. ill. - Avis. 3 bl. ill.    
9117 Studentrevyen 1952. "Vi e' halatt". (And o.v. 1952 nr. 2 s. 2-3, nr. 3 s. 2-5 ill.)    
9118 Studentrevyen 1954. Kjusa oss. (Program.) Bg. 1954. 34 s. ill.    
9119 Revyen ("Kjusa oss".) (And o.v. 1954 nr. 2 s. 20-21 ill.)    
9120 [Studentrevyen] 1956. Vi e' ti, Di! (Program.) Bg. 1956. 42 s. ill.    
9121 Davidsen, K.B. Vi e' ti' Di! Studentrevyen 1956 anmeldt av ... (And o.v. 1956 nr. 3 s. 8-9)    
9122 Studentrevyen 1958. Ittemetitt. [Program.] Bg. 1958. 38 s. ill. - [Avis.] 2 bl. ill.    
9123 Itte-me-titt. (And o.v. 1958 nr. 2 s. 4-7 ill.)    
9124 Studentrevyen 1960. Ka' ska' De? [Program.] Bg. 1960. 36 s. ill.    
9125 Nokke to by. [Studentrevyen.] (Studvest 18(1962) nr. 3 s. 6-8 ill.)    
9126 Studentrevyen 1964. Kom me' Di! Revy- og programavis. Bg. 1964. 11 s. ill. - Program. 1 fold. bl.    
9127 Kom me' Di. (Studvest 1964 nr. 3 s. 10-11 ill.; nr. 4 s. 7, 17 av J. Clausen)    
9128 Mediciner-revyen 1965. Sprøyte gal. (Program.) Bg. 1965. 48 s. ill.    
9129 [Studentrevyen 1966: A ka pøh] (Studvest 1966 nr. 2 s. 4-6, 8-10, 12-13, 15-17; nr. 4 s. 8-9 ill.)    
9130 Mediciner-revyen 1967. Spiserøre. (Program.) Bg. 1967. 36 s. ill.    
9131 [Studentrevyen 1968] Tja, hva skal man si ... ? (Studvest 1968 nr. 4: "Uken 1968"; nr. 5 s. 12 ill.)    
9132 Bing, J. Bergens-litteratur i det 16de aarhundrede. (BHFS 17(1911):3. 16 s.)    
9133 Daae, Aa. Bergens ældste boktrykk og første boktrykkere. (BHFS 20(1914) s. 77-84)    
9134 Bing, J. Et bergensk naturbilled i romantisk poesi. [Svartediket.] (I: Festskrift til G. Gran, Kra 1916, s. 202-14)    
9135 - Bergen i litteraturen nu. (Litteraturen, Kbh. 3(1920/21) s. 266-73)    
9136 Hannaas, T. Det eldste bergenske bok-prentet. [Bg. 1924?] 8 s. - Særtr. av Norsk boktrykkalender 1924.    
9137 Collijn, I. Kalendarium Munkalivense, ein schwedisch-norwegisches Birgittinerkalendarium. (I: (Degering, H.) Mittelalterliche Handschriften. Festgabe, (Lpz.1926) opptr. Hildesh. 1973, s. 82-92 ill.)    
9138 [Bugge, A.] Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850. [Av] A. Schjoldager. Oslo 1927. 348 s. ill. - Bg. s. 65-69, 94-96, 101, 332-35 o.fl.st.    
9139 Smith, V. Folkebøker og skillings-viser. (For folkeopl. 14(1929) s. 147-55) - Bergenstrykk s. 150-53.    
9140 Sollied, P.R. Relationer fra Christiania, Bergen og Trondhjem omsmaae piecers censur. (Boken om bøker 3(1932) s. 91-105)    
9141 Madsen, K. Små trekk fra bokhandelen i Bergen. (I: Chr. Lionæs's firma 75 år, [Frstad 1933], s. 32-34)    
9142 Kloster, R. "Aagerkarl Gregoriuses Færd". (Godbit ser. 1:6. 1 s. - BT 27.1.1940) - Litografi fra Prahl.    
9143 Wiig, H. Bergenske ex libris. (Krebsen 1941 s. 59-61)    
9144 Hva dikterne sier om Bergen. [Av] K. B. (Kjenn d. 1. Bg. årb. 1944 s. 19-21)    
9145 Hamre, K. Fra Absalon Pederssøn til Nordahl Grieg. (I: Et Kultursentrum, 1946, s. 51-68 ill.)    
9146 Irgens, S. Trekk fra bergensk forlagsdrift gjennom 200 år. (I: A/S John Griegs boktrykkeri og forlag. årene trykker ikke, 1946, s. 63-86)    
9147 Sunde, J. Bergensskildringer i norsk memoarelitteratur og diktning i det 19de århundre. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1947. 111 s. - Håndskrevet.    
9148 Tveterås, H.L. Den norske bokhandels historie. B. 1. Forlag og bokhandel inntil 1850. Oslo 1950. - Bg. s. 83-89, 316-331 o.tl.st., se reg.    
9149 Wiig, H. Norske topografiske exlibris. 1. Bergen. (Nord. exfbris tids. Kbh. 4(1951) nr. 1 s. 1-7 ill.)    
9150 Bakken, H.S. Et bergensk renessanse-bokbind. (Godbit Ser. 2:4. 1 s. - BT 30.8.1952)    
9151 Stenstadvold, H. Bøker og bokkunst fra Bergen. (Bonytt 12(1952) s. 142-13 ill.)    
9152 Beyer, E. Et bergensk Holbergtrykk fra 1741. Bg. 1954. 10 s. ill. - Epistola ad virum perillustrem, overs. av T.C. Krogh.    
9153 Bakken, H.S. Bergens eldste kjente bokbinder. (Godbit Ser. 2:11. 1 s. - BT 22.1.1955)    
9154 Bull, F. Absalon Pedersson og Bergens-kretsen. (l: Norsk litteraturhistorie, b. 2 Oslo 1958, s. 29-52 ill.)    
9155 Holm, A.E. Bøker utenfor handel. [Bokkunstgruppen i Bergen.] (Bonytt 18(1958) s. 210-12 ill.)    
9156 Beyer, H. "Ja, vi elsker dette landet". Tale på Wernersholm 10. mai 1959. (Frå Fjon 1959 s. 7-14 ill.)    
9157 - Bergenshumanismen. (l: -Norsk og fremmed, Oslo 1961, s. 40-56)    
9158 Noreng, H. Udsigter fra Ulriken av Johan Nordahl Brun. Bg. 1962. 26 s. (U i B småskr. 13)    
9159 Tveitane, M. En folkevisestrofe. (Godbit. Ser. 2:28. 1 s. - BT 27.4. 1963) Se mer  
9160 Tvinnereim, A. Kinck og Bergen. (Godbit. Ser. 2:28. 1 s. - BT 9.11.1963)    
9161 Bakken, H.S. Wergeland og bergenseren. (Godbit. Ser. 2:29. 1 s. - BT 2.5.1964) Se mer  
9162 Djupedal, R. Egill Skallagrimsson i pudderparykk. Nokre ord om ei omsetjing av Egilssaga. (l: (Hansen, Aage) Danica. Studier i dansk sprog, Aarh. 1964, s. 89-104)    
9163 Tveitane, M. Egils saga. (Godbit. Ser. 2:29.1 s. - BT 21.3.1964)    
9164 Bakken, H.S. Psalterium Brigittae. (Godbit. Ser. 2:32. 1 s. - BT 30.4.1966)    
9165 - Bergenske bokbind. (Godbit. Ser. 2:36.1 s. - BT 15.3.1969)    
9166 Espelid, K.L. Himmelbrev. (Godbit. Ser. 2:36. 1 s. - BT 26.4.1969) Se mer  
9167 Bakken, H.S. Bokbind. (Godbit. Ser. 2:38. 1 s. - BT 29.8.1970)    
9168 Grindheim, H.J. Bokhandlerne i Bergen. Struktur, innkjøps- og salgsadferd. Sem. NHH 1972.    
9169 Tveitane, M. En humanistlærebok. (Godbit. Ser. 2:41. 1 s. - BT 6.1.1973) Se mer  
9170 Gjesdal, C.O. Gram. Kiosken i Bergen. Av en seksti års saga. Bergens kioskkompani 1899-1959. Bg. 1959. 57 s. ill.    
9171 (Beyer) Fortegnelse over Fr. D. Beyers Forlags- og Commissions-Skrifter. Bg. 1854. 18 s. - BB    
9172 - Fr. D. Beyers Forlagskatalog. Januar 1856. Bg. 1856. 21 s. - Opptr. i nr. 9174. - UBB    
9173 - F. Beyers Forlags-Katalog. Bergen 1771 - 1807 - 1819 - 1858. De med * betegnede ere Kommissjons-Skrifter 1877. Bg. [1877?] 16 s.-BB    
9174 Wiesener, A.M. Bidrag til bokhandelens historie i Bergen. Utarb. i anledning firmaet F. Beyers 100-aars jubilæum. Bg. 1919. 80 s. ill. - Bokhandelens historie i Bg. indtil 1814 s. 9-32.    
9175 Glambek, F. og L. Christensen. Tankens verktøy. F. Beyer 200 år 6. juni 1971. Bg. 1971. 143 s. ill.    
9176 (Floor) C. Floors forlag. Fortegnelse over Bøger til nedsatte Priser og antikvariske Bøger hos C. Floor i Bergen. (No. 4.) Bg. 1891. 32 s. - Fort. over C. Floors Boghandels Forlags- og Kommissionsskrifter s. 29. - BB    
9177 Bergensk Kunstforlag. John Fredrikson. (Rev. 4(1897) nr. 49a s. [1] ill.)    
9178 Fasting, S. Bjørnson og Geeimuydens enke. (Godbit. Ser. 2:17. 1 s. - BT 30.3.1957)    
9179 (Giertsen) Fortegnelse over Ed. B. Giertsens Forlags- og Kommissions- Skrifter. Bg. 1884. 25 s. - BB - 1878. - BB int. - 1848-98. Bg. 1898. 38 s.    
9180 Vore Bokhanålere. Ed. B. Giertsen. (Rev. 4(1897) nr. 48a s. [2] ill.)    
9181 Ed. B. Giertsen 100 år. 15. nov. 1948. [Av] A. S. F. (Norsk grafisktids. 1(1948) s. 197)    
9182 Simonnæs, O. E.B. G[iertsen] 1848. Prolog ved hundreårsfesten 15. nov. 1948. [Bg. 1948.] 4 bl. - UBB    
9183 - Firmaet Ed. B. Giertsen 100 år. Bg. 1948. 148 s. ill. - Leiebibliotek, forlag, boktrykkeri, bokhandel, bokbinderi, eskefabrikk. - Om kulturlivet i Bg. i 1840-1870-årene s. 13-74.    
9184 (Giertsen) Ed. B. Giertsen. Fortegnelse over bøker utkommet på forlaget. [Bg. 1971.] 6 s. - Fotokopi av maskinskrevet lisle utarb. av forlaget. - UBB/GriegJ A/S John Griegs boktrykkeri    
9185 Wiesener, A.M. og H. Christensen. Et bergensk boktrykkeri gjennem 200 aar. A/S John Griegs boktrykkeri og N. Nilssen & søn. Bg. 1921. 50 s. ill.    
9186 (Grieg) John Griegs boktrykkeri A/S. Blekkspruten. Utkommer i anledning 225 års jubileet. (1721-1946.) [Bg. 1946.] 36 s. ill.    
9187 (Grieg) A/S John Griegs boktrykkeri og forlag. Arene trykker ikke. Red. ved [C.] Gran Bøgh. Utg. ... til trykkeriets og forlagets 225 års dag den 21. februar 1946. Bg. 1946. 122 s. - Bøker fra Griegs forrlag 1872-1946 s. 105-22.    
9188 [Gjesdal, C.O. Gram.] Hvorledes Hansaposten blir til. En lynvisitt hos Grieg i Vaskerelven. [Av] Cogg. (Hansa-p. 6(1947) nr.4 s. 7-11 ill.)    
9189 [-] Hvordan flaskene våre får ansikter. [Av] Cogg. (Hansa-p. 7(1948) nr. 1 s. 5-8 ill.)    
9190 Hopp, Z. Det gamle officin. Med tegninger av O. Brochmann. Bg. 1971. 32 bl. - Utsendt til 250-årsdagen. - På rim.    
9191 (Litleré) Bokliste fraa Mons Litleré. Bg. 1890. 16 s. - UBB - Bg. [1894]. 16 s. ill. - UBB    
9192 - Illustreret julekatalog. Bg. 1895. 32 s. - UBB    
9193 Mons Litleré. (Norske Forlæggere.) (Rev. 2(1895) nr. 9a s. [2] ill.)    
9194 Tvedt, J. Mons Litlere. (Syn og segn 16(1910) s. 337-48)    
9195 Vassbotn, A. Mons Litlere. Nynorske bokreidarar. 1. (Ung-Norig 3(1920) s. 241-45 ill.)    
9196 Seland, H. Mons Litlere. (For bygd og by 11(1922) s. 137-38 ill.)    
9197 Gjerdåker, A. Bokreidar Mons Litlere. (Gamalt frå Voss 5(1973) s. 68-73 ill.)    
9198 Tysnesmannen som hev gjeve ut 1000 bøker. Me vitjar Lunde & Co., Bergen. (For bygd og by 32(1940) nr. 2/3 s. 49 ill.)    
9199 (Mossin) Notification: Om Hr. Hans Mossins Capellan til Dom-Kirken i Bergen, Hans nye-ligen udkomne Skrifter, deres Indhold, Prisen hvorfor de sælges, og hos hvem de faaes tilkiøbs. [Bg. ca. 1760?] 4 bl. - BB    
9200 (Mossin) Fortegnelse paa Mag. Hans Mossins udgivne Skrifter, og hvad som er trykt i hans Bogtrykkerie indtil Aaret 1773, samt Priisen paa Bøgerne. - Tillegg til: H. Mossin. Skinnet of Guds Aabenbarelse; Bg. 1773. - BB    
9201 (Mossin) Fortegnelse paa Mag. Hans Mossins udgivne Skrifter, og hvad som er trykt i hans Bogtrykkerie indtil Aaret 1773, samt Priisen paa Bøgerne. 13 s. - Tillegg til: Diderich, L. Sandfærdig Fortællelse, Om De Christnes ynkværdige Slaveri udi Barbariet ... Nyt opl. Bg. 1774. - BN 1:90(7)    
9202 (Mossin) Fortegnelse paa De Skrifter, som ere trykte udi Mag. Hans Mossins privilegerede Bogtrykkerie til denne Tid, saavel of hans egne, som of andres Skrifter. (I: Madderup, O. Nogle Sprog of den Hellige Skrift ... Bg. 1776, s. [216-20]) - UBB    
9203 Nygaard, F. F.N. [Fr. Nygaards bokhandel og forlag] 1857-1870-1920. Bg. 1920. 32 s. - Forlagskatalog s. 23-32.    
9204 Nilssen, N.M. Bergens første trykkeri og dets historie. (I: A/S John Griegs boktrykkeri og forlag. Arene trykker ikke 1946, s. 89-102)    
9205 Bakken, H.S. Peter Nørvig, Bergens første boktrykker. (Norsk grafisktids. 9(1956) s. 181-84 ill.)    
9206 Munthe, W. Det eldste daterte Bergens-trykk eller historien om boktrykker Nørvig, krigsråd Resen og salig Maria Elizabeth Tuchsen. (Norsk grafisk tids. 9(1956) s. 161-67 ill.)    
9207 Smith V. Alexander Rasmussen. En bergensk boktrykker fra slutten av foregående århundre. (Boken om bøker 1(1926) s. 79-86 ill.)    
9208 [Bergmann, F.] Boktrykker. Skuespiller. [A. Rasmussen. Av] Frimann [psevd.]. Bg. 1971. 22 s. ill.    
9209 Forhandlinger paa Det bergenske religiøse Tractatselskabs Stiftelsesdag, tilligemed Regnskabet fra 17de Septbr. 1832 til 17de Septbr. 1833. Bg. [1833]. 14 s. - BB    
9210 Det Religiøse Tractatselskab. "Kom ihu, at du helligholder Hviledagen" ... Tilligemed en Tale, der holdtes paa det Bergenske Tractatselskabs Stiftelsesdag, den 17de Sept. d.A., samt Selskabets Regnskab ... 1834 ... 1835. Bg. 1835. 20 s. ( - [Tractat] 19) - BOB    
9211 Debes, [J.L.] Tale, holden den 17de Septbr. 1850 paa det Bergenske religiøse Tractatselskabs Stiftelsesdag. (Det Religiøse Tractatselskab. [Tractat] 97) - Inneh. regnskap 1849/50. - Regnskaper også i andre traktater.    
9212 Smith, V. Theodor Rose. Litt om visehandel for et halvt hundre år siden. (I: Overbibliotekar Wilhelm Munthe på femtiårsdagen ... , Oslo 1933, s. 241'-49 ill.)    
9213 Marum, R.A. Theodor Rose. Visedikteren fra Bergen. Oslo 1943. 15 s. (Småskr. f. bokv. 20) - Se Thuesen s. 181-82.    
9214 Smith, V. Arne Erichsen Wichne. En bergensk visedikter, forlegger og poet (1784-1864>. (Boken om bøker 2(1927) s. 82-106)    
9215 Wiesener, A.M. Byens arkiver. (l: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 574-81)    
9216 Espelid, K.L. Bergen bys arkiver. (BHFS 69/70(1970) s. 277-98 ill.)    
9217 Bak fasaden. Stadsporten hvor byen magasinerer sitt gamle papir. For sømmer kommunen sine arkiver? (Rev. 2(1933) nr. 2 s. 8-9)    
9218 Reimers, E. Statsarkiv i Bergen. (Bygk. 6(1924) s. 118-22 ill.)    
9219 Bak fasaden. Statsarkivet i Bergen. (Rev. 1(1932) nr. 3 s. 8-9)    
9220 Samdal, R. Statsarkivet i Bergen. En orientering om arkivet og arkivbestanden. (BHFS 61 1956/57(1958) s. 227-41)    
9221 Om et offentligt Bibliothek i Bergen. (Norske Tilsk. 2(1818) s. 30-32)    
9222 [Biblioteker.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 633-38, 784)    
9223 Meyer, W.D. Offentlige Bogsamlinger i Bergen. Statistiske Meddelelser om ... Bg. 1904. 1 bl. - Særtr. av B.T.    
9224 Kildal, A. Biblioteker og boksandinger i Bergen. (l: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 736-70)    
9225 Bibliotheker. (l: Helland. 2(1916) s. 173-76)    
9226 Katalog over en sanding dubletter fra Bergens off. bibliotek, Bergens museums bibliotek og en privat boksamling. Bg. 1918. 20 s. - UBB    
9227 Clausen, C. Eit riksbibliotek i Bergen. (Ung Noreg 10(1936) s. 121-23)    
9228 Folkeboksamlingane i Haus. (Bok og bibl. 5(1938) s. 118-20)    
9229 Alvsåker, J. Folkeboksamlingane i Haus har 100 års jubileum. (Bok og bibl. 8(1941) s. 317-18)    
9230 Katalog over arbeids- og pleiehjemmets boksamling. Bg. 1917. 26 s. - BOB    
9231 Catalog over Carl Benemanns Leiebibliothek i Bergen. Bg. 1844. 96 s. - BB    
9232 Bergens offentlige Bibliothek. Aarsberetning. 1885(1886)-1923/24, 1926/27. (BKF 1886-1924, 1927; bilag)    
9233 Bergen offentlige bibliotek. Arsmelding. 1947/48-1952/53; 1967-1973. - UBB    
9234 Bergens offentlige bibliotek. Kundskap er magt. Meddelelser og boklister. 1(1915 / 16)-6(1921).    
9235 Bergens offentlige bibliotek. Meddelelser og boklister. 1923-1939.    
9236 Boken og vi. Nytt fra Bergens offentlige bibliotek. 1(1957)-4(1960).    
9237 (Bergens offentlige bibliotek) Indbydelse (til at yde Bidrag tii Erhvervelse of afdøde Universitetsbibliothekar P. Botten-Hansens Bogsamling som Grundstamme til et offentlig Bibliothek for Bergens By). Bg. 1870. 2 bl. - Undertegnet: M. Beyer, H. Birkeland o.fl. - UBB    
9238 Platou, V. Bergens offentlige Bibliothek fra 2. Februar 1874 - 2. Februar 1899. (Aftryk of tre Beretninger.) Bg. 1899. 28 s.    
9239 Konkurrancen om bibliotekbygningen i Bergen. (TU 23(1905) s. 374-76: program; 24(1906) s. 98-99; s. 84-88 og 441-15: bedømmelseskomiteens uttalelser; s. 168-69: ny innbydelse; s. 225-26 og 233-34 ill.: premierte utkast)    
9240 Bergens nye bibliotekbygning. (Arkitekt: 0. Nordhagen.) (TU 25(1907) arkitektafd. s. 77-79 ill.)    
9241 Bergens offentlige bibliotek. Reglement. Bg. 1910. 2 bl. - BOB    
9242 - Regler [for barneavdelingen. Bg. ca. 1916.] 1 bl. - BOB    
9243 - Reglement for Bergens offentlige biblioteks ungdomsavdeling. [Bg. ca. 1918.] 1 bl. - BOB - [Bg. ca. 1932.] - BOB    
9244 Kildal, A. Læsesaler for barn og ungdom. 2. Bergens offentlige bibliotek. (For folkeboks. 6(1912) s. 11-13 ill.)    
9245 Bergens nye bibliotek. (For folkeboks. 8(1914) s. 17-21 ill.)    
9246 Bergens offentlige bibliotek. (For folkeopl. 2(1917) s. 182-93 ill.; 8(1923) s. 93-95 ill.)    
9247 Kildal, A. Bergens offentlige bibliotek. Festskrift ved indvielsen av den nye bibliotekbygning 3. dec. 1917. Bg. 1917. 29 s. ill.    
9248 Kildal, A. Bokauktioner i Bergen. [Bergen off. bibliotek.] (For folkeopl. 2(1917) s. 38-39)    
9249 Bergens off. biblioteks ungdomsavdeling. (For folkeopl. 3(1918) s. 67-68 ill.)    
9250 Et moderne folkebibliotek. (Nordmf. 11(1918) s. 307-12 ill.)    
9251 Kildal, A. Bergens offentlige bibliotek. (Nord. tids. f. bok- och bibl.v. Upps. 5(1918) s. 61-73 ill.)    
9252 Smith, V. Holbergiana-utstilling i Bergens offentlige bibliotek. (For folkeopl. 7(1922) s. 124-25 ill.)    
9253 Wiig, H. Utlån av billeder og lysbilledplater. (For folkeopl. 7(1922) s. 51-53 ill.)    
9254 Smith, V. Den nyåpnede musikkavdeling i Bergen. (Nord. tids. f. bok och bibl.v. Upps. 11(1924) s. 164-72 ill.)    
9255 [Stoltz, G.] Bergens offentlige bibliotek 1874-1924. [Av] G.S. (BOB medd. 1924 nr. 1/2 s. 15-29)    
9256 Norges første musikbibliotek. [Av] A.P. (Urd 29(1925) s. 17-18 ill.)    
9257 Vi 100000 kulturmennesker og vår lesning. (Rev. 3(1934) nr. 2 s. 10)    
9258 Bergens offentlige bibliotek. (Forslag til utvidelse.) (BOB medd. 1935 nr. 1 s. 3-8)    
9259 De større biblioteker under krigen: Bergens off. bibliotek. (Bok og bibl. 12(1945) s. 12* - 13*)    
9260 Musikkavdelingen ved Bergens offentlige bibliotek. (Norsk sang 1(1946) nr. 6 s. 6-7, 22)    
9261 Ellingsen, R. En filial [årstad] åpner igjen. (Bok og bibl. 14(1947) s. 176-78 ill.)    
9262 Bergen off. bibliotek jubilerer. (Bok og bibl. 16(1949) s. 27-28, 108-10)    
9263 Gundersen, S. Bergens offentlige bibliotek. (Kom. funk. 5(1951) nr. 7 s. 2-5 ill.)    
9264 Stoltz, G. Arne Kildals første bedrift som biblioteksmann. (l: (Kildal, A.) Festskrift, Oslo 1956, s. 18-22)    
9265 Bygstad, J. Bergens offentlige bibliotek. (Kom. funk. 11(1957) nr. 2 s. 5-8 ill.)    
9266 Rieber-Mohn, C.K. En vugge for fire menn. (Kom. funk. 12(1958) nr. 10 s. 5-7 ill.)    
9267 Bygstad, J. Edvard Grieg og musikksandingen i Bergen offentlige bibliotek. (Bibl. og forskn. 8(1959) s. 55-58)    
9268 - Landås filial. (Bok og bibl. 26(1959) s. 313-15 ill.)    
9269 - På jomfrutur med bokbåten "Abdulla". (Bok og bibl. 27(1960) s. 28-33 ill.)    
9270 - Books by boat and bus in Norway. (Norsem. 1961 nr. 3 s. 8-10 ill.)    
9271 [-] Generalplan for den videre utbygging av Bergen offentlige bibliotek for perioden 1961-1970. [Bg. 1961.] 20 s. - Stens.    
9272 - Langtidsplanlegging ved et større bybibliotek. (Bok og bibl. 28(1961) s. 217-20)    
9273 Rieber-Mohn, C.K. Ungdomsprogrammene ved Landås filial, Bergen. (Bok og bibl. 28(1961) s. 170-72 ill.)    
9274 Bygstad, J. Enestående Grieg-samling til Bergen offentlige bibliotek.(Bok og bibl. 29(1962) s. 154-55)    
9275 Bygstad, J. Ny bokbåt på Vestlandet. (Bok og bibl. 30(1963) s. 270-74 ill.)    
9276 - Og bokbåten går videre. (Bibl. og forskn. 12(1963) s. 168-80 ill.)    
9277 Barstad, M. På kulturfelttog med bokbåten. (Kom. funk. 19(1965) nr. 6 s. 5-7 ill.)    
9278 Ny barneavdeling i Bergen. [Landås filial.] (Bok og bibl. 34(1967) s. 25-26)    
9279 Rieber-Mohn, H. Kommunens knapphullsblomst. (Kom. funk. 21(1967) nr. 5 s. 6-9)    
9280 Rapport om bokbåten på Vestlandet 1967. (Bok og bibl. 35(1968) s. 303-04)    
9281 Bokbåten på Vestlandet (1968). (Bok og bibl. 36(1969) s. 313-14)    
9282 Stang, G. Et bøkenes "Epos". [Bokbåten.] (Nordmf. 63(1970) s. 138-40 ill.)    
9283 [Rieber-Mohn, H.] Ombyggingen av Bergen offentlige bibliotek. [Av] hrm. (Bok og bibl. 39(1972) s. 33-37 ill.)    
9284 Viland, I. Bibliotekspublikum i Bergen og Trøgstad. Kultursosiologiske undersøkelser. Sem. NHH 1973. 201 s.    
9285 Bergen offentlige bibliotek. Nye bøker. Høsten 1961-1973. - Halvårskataloger; f.o.m. 1970/71 årskataloger.    
9286 Bergens offentlige bibliotek. Katalog over Bergens offentlige Bibliotheks Bogsamling ved Udgangen of Aaret 1874. Bg. 1875. 352 s. - Tillægskatalog. 1-8. Bg. 1877-1908.    
9287 Bergens offentlige Bibliotek. Fortegnelse over Værker of Ludvig Holberg i ... Bg. [1885]. 8 s.    
9288 - Fortegnelse over Skrifter of og om Henrik Ibsen i ... indtil Oktober 1907. Bg. 1908. 12 s.    
9289 - Fortegnelse over tilvæxt of skjønlitteratur i fremmede sprog fra 1902-1907. Bg. 1908. 19 s.    
9290 - Katalog over Bergens offentlige Biblioteks Afdeling for Statsøkonomi, Politik og Jurisprudens samt over Sagførerforeningen for Bergen og Bergens Stifts Bibliotek. Bg. [1908]. 71 s.    
9291 - Katalog over de aapne hylder og tilstøtende avdelinger 1912. Bg. 1912. 288 s.    
9292 - Aarstad filial. Katalog for Aarstad folkeboksamling. Bg. 1912. 51 s.    
9293 - Katalog over musikliteratur 1914. Bg. 1914. 17 s.    
9294 - Katalog over den sociale og juridiske avdeling 1914. Bg. 1914. 117 s. (Specialfort. 1)    
9295 - Katalog over bøker for barn og ungdom 1915. Bg. 1915. 86 s. (Specialfort. 2)    
9296 - Katalog over historisk literatur 1916. Bg. 1916. 383 s. (Specialfort. 3)    
9297 - Katalog over en samling dubletter fra ... at bli solgt ved auktion ... Bg. 1917-20. 4 b.    
9298 - Katalog over geografisk literatur. 1918. Bg. 1918. 287 s. (Specialfort. 4)    
9299 - Katalog for de aapne hylders avdeling. Bg. 1919-21. 2 b.    
9300 - Katalog over Aarstad filial 1922. Bg. 1922. 125 s.    
9301 Bergens offentlige Bibliotek. Ludvig Holberg. Litteratur. Bg. 1922. 42 s.    
9302 - Katalog over ungdomslitteratur. Bg. 1923. 132 s.    
9303 - Bøker om sociale spørsmål i ... Utg. av arbeiderungdomslagene i Bergen. Bg. 1929. 15 s.    
9304 - Bøker om fotografi og film i Bergens off. bibliotek. Utarb. av A. Mo og J. Storum. Bg. 1955. 21 s. - Stens.    
9305 - Utstilling 1962. Edvard Grieg. Manuskripter. Førsteutgaver. Brev. Griegminner. [Bg. 1962.] 50 s. ill. - O. m. engelsk tit. og tekst.    
9306 Bergens tekniske skole. Katalog over [dens] bibliothek 1881. Bg. [1881]. 25 s.    
9307 Bergens Almuebibliothek of 17de Mai 1846. Subscriptionsliste. Bg. 1846. 1 bl. - Undertegnet: H. Daae, H. Birkeland o.a. - UBB    
9308 Fortegnelse over Arbeiderforeningens Bogsamlings norske Afdeling. Bg. 1869. 68 s. - BB int.    
9309 Katalog over arbeidsanstaltens bogsamling. Bg. 1905. 47 s. - NB    
9310 Bergens Athenæum. Fortegnelse over Bergens Athenæums Bogsamling; Juni 1856. Bg. 1856. 20 s. - BB    
9311 - Fortegnelse over Bergens Athenæums Bogsamling 31te December 1857. Bg. 1857. 32 s. - BB - Tillæg. 1-3. Bg. 1859-61. - BB    
9312 - Fortegnelse over Bergens Athenæums Bogsamling 31te December 1864. Bg. 1864. 79 s. - UBB - Tillæg. Bg. 1867. 21 s. - UBB    
9313 - Fortegnelse over Bergens Athenæums Bogsamling. Bg. 1870. 77 s. - UBB - Tillæg. 1-2. Bg. 1874-1880. - UBB    
9314 Forslag fra den of Selskaberne "Athenæum" og "Den Gode Hensigt" nedsatte Komite for at forberede begge Selskabers Sammenslutning. Bg. [1868 ?] 2 bl. - BB int. Bergens børs bibliotek    
9315 Bergens Børs' Bibliothek. Katalog over ... samt Fortegnelse over Atlas & Karter. Den 30. Juni 1905. Bg. 1905. 37 s.    
9316 Bergens børs' bibliotek. Katalog over ... samt fortegnelse over atlas og karter december 1911. Bg. 1911. 68 s.    
9317 Bergens Almueskolevæsen. Lærerbibliotheket. Katalog. Bg. [188*]. 8 s. - UBB    
9318 Bergens Folkeskoles Lærerbibliothek. Katalog. Bg. [1892]. 12 s. - BB    
9319 - Katalog. Udarb. of [C. V. E.] Geelmuyden. Bg. 1896. 40 s. - BB    
9320 - Katalog. Bg. 1913. 26 s. - NB    
9321 Bergens Fødselsstiftelse. Bogkatalog. August 1889. Bg. 1889. 13 s. - NB    
9322 Bergens Fødselsstiftelses bibliotek ved utgangen av 1906. Katalog. Bg.1907. 22 s. - NB    
9323 Bergens Handelssamfunds Bibliothek. Tillægskatalog. September 1890. Bg. 1890.16 s. - NB    
9324 Bergens Haandværkerforening. Katalog over Bergens Haandværkerforenings Bibliothek. 1879. Bg. 1883. 48 s. - Tillæg. Bg. 1883 s. 37-48. - UBB    
9325 Knutzen, S.S. Opfordring til Disciplernes Forældre med Hensyn til Grundlæggelse of et Bibliothek for Disciplerne. Bg. 1844. 18 s. (Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Bergens lærde Skole ... 1844)    
9326 Stoltz, G. En juridisk boksamling fra 1750 i Bergens Kathedralskoles Bibliothek. (Nord. tids. f. bok- och bibl.v., Upps. 19(1932) s. 111-16)    
9327 - Geografisk literatur i Bergens katedralskoles bibliotek. (Norsk geogr. tids. 4 1932/33(1933) s. 337-39)    
9328 Almueskolelærerforeningens Bibliothek. Fortegnelse over almueskolelærerforeningens bibliothek. Bg. [1885]. 16 s. - BB    
9329 Bergens lærerforenings bogsamling. Katalog over ... 1894. Bg. [1894]. 16 s. - BOB    
9330 - Katalog. Bg. 1902. 16 s. - BOB    
9331 Bergens maskinistforening. Katalog over [dens] Bogsamling. Bg. 1899. 35 s. - BB int.    
9332 [Elila, E.] Bibliotek-nytt om 291 tidsskrifter. (Båt og b. 20(1963) s. 147-50)    
9333 Gå til kilden og bli vis. [B.M.V. Biblioteket.] (Båt og b. 20(1963) s. 100-02 ill.)    
9334 Bergenske Garnisonsbibliothek. Catalog over ... Bøger og Carter. Bg. 1833. 18 s. - BOB    
9335 - Catalog over ... Bøger og Carter. 1853. Bg. 1853. 34 s. - BOB    
9336 Bergens militærforenings bibliotek. Katalog over bøger, tidsskrifter, karter, m.m. tilhørende ... . (Red. of K. Salicath.) Bg. 1894. 62 s. - UBB    
9337 Bergens Observatoriums Bibliothek. Katalog over ... Af J.J. Astrand. Bg. 1879. 28 s.    
9338 Bergens tannlegeforenings bibliotek gjenåpnet etter utvidelse og modernisering. (Norske tannlf. tid. 73 1963(1964) s. 419-20 ill.)    
9339 Bergens tekniske bibliotek. Fra ... til industriens og næringslivets menn. [Bg. 1947 ?] 4 bl. - UBB    
9340 Bergens tekniske bibliotek. [Anmodning om støtte.] Bg. 1947. 2 bl. - UBB    
9341 Bergens Ynglingeforening. Katalog over Bergens Ynglingeforenings Bogsamling. Bg. 1892. 36 s. - BB    
9342 - Katalog over Bergens ynglingeforenings boksamling. Rev. udg. [ved W.D. Meyer]. Bg. 1911. 26 s. - NB    
9343 Plan til et Læse-Selskab i Bergen, Oprettet 1775. Bg. 1775. [8] s. - BN 1:289    
9344 Det Bergenske Læseselskab. Fortegnelse over Det Bergenske Læseselskabs samtlige Danske Bøger Ved Slutningen of Aaret 1790. Bg. 1791. [26] s. - BN 1:126    
9345 - Fortegnelse over Det bergenske Læse-Selskabs staaende Danske Bøger for Aaret 1793. Bg. 1793. [32] s. - BN 1:126    
9346 - Fortegnelse over det bergenske Læseselskabs staaende danske og tydske Bøger først i Aaret 1797. Bg. 1797. [47] s. - BN 1:126    
9347 - 2det Tillæg til Fortegnelsen, of Aaret 1800, over Det bergenske Læseselskabs staaende Bøger. Bg. 1802. [8] s. - BN 1:126    
9348 - Fortegnelse over det bergenske Læseselskabs staaende danske og tydske Bøger først i Aaret 1803. Bg. 1803. [63] s. - BN 1:126    
9349 - Fortegnelse over det bergenske Læseselskabs staaende danske og tydske Bøger først i Aaret 1806. Bg. 1806. [79] s. - BN 1:126    
9350 - 2det Tillæg til Fortegnelsen of Aaret 1806, over Det bergenske Læseselskabs staaende Bøger. [3] s. - BB    
9351 - Love for ... Bg. 1820. 16 s. - UBB    
9352 - Katalog over det Bergenske Læseselskabs Bøger, 1. Jan. 1830. Bg. [1830]. - BB    
9353 - Tillæg. 1-11. Bøger anskf. 1831-39. - BB    
9354 Det Bergenske Præsteselskab. Fortegnelse over [dets] Bogsamling. Bg. 1851. 16 s. - UBB    
9355 Fane kommunes Almuebibliotek. Fortegnelse over ... 1888. 8 s. - BB int.    
9356 Fane kommunes folkeboksamling. Fortegnelse over ... Optat ved T. Tyse. Bg. 1910. 20 s. - NB    
9357 Ny bibliotekbygning i Fana. (Bok og bibl. 21(1954) s. 30-31 ill.)    
9358 Fiskarboksamlingane. 15 års minneskrift for ... 1943-1958. [Bg. 1958.] 27 s.    
9359 Fiskeridirektoratet. Biblioteket. Fortegnelse over utenlandske periodika. Bg. 1971. 149 s.    
9360 (Fougner) Alida Fougner's Leiebibliotek. 3die Tillæg til Catalogen over ... Bg. 1871. 8,6 s. - Het tidligere Giertsens Leiebibl. og forts. som Geelmuydens Leiebibl. - BB    
9361 (Geelmuyden) M.T. Geelmuyden's Leiebibliothek. Tillægscatalog over ... [Bg. u.å.] [14] s. - BB    
9362 Den Gode Hensigt. Fortegnelse over Selskabet "Den Gode Hensigts" Bogsamling. Mai 1869. Bg. [1869]. 27 s.    
9363 -Fortegnelse over Selskabet "Den gode Hensigts" Bogsamling. Juni 1873. Bg. [1873]. 84 s. - Tillæg. Oktober 1878. 29 s.    
9364 - Katalog over Selskabet "Den Gode Hensigt"s Bogsamling. Oktober 1883. 239 s.    
9365 - Katalog over Selskabet "Den Gode Hensigts" Bogsamling Juni 1887. Bg. 1887. 382 s. - Utarb. av W.F. Meyer. - Tillæg. Januar 1893. Bg. 1893. 150 s. - Tillæg til Katalogen No. 2 ... April 1902. Bg. 1902. 117 s.    
9366 Grønnings Enkes Leiebibliothek. Catalog over ... Bg. 1842. 36 s. - BB    
9367 - Catalog over ... Bg. 1858. 80 s. - BB    
9368 (Hallager) Verzeichnis der Lesebibliothek von Thorstein Hallager. Bg. 1821. 30 s. - BB - Erste Zulage. [Bg. u.å.] 20 s. - BB - Zweite Zulage. [Bg. u.å.] 3 s. - BB    
9369 (Hallager) Fortegnelse over Hallagers Danske Læsebibliothek. No. 1. Bg. 1829. 72 s. - BB    
9370 Harloff, Wilhelm. Catalog ower [!] ... musikalske Leiebibliothek i Bergen. [Bg. 18**.] 275 s. - BB - Tillæg. 1-3. Bg. [18**]-1886. - BB    
9371 Haandværkssvendenes Dannelsesforening. Catalog over Boger, tilhørende ... 1851. Bg. [1851]. 12 s. - BB    
9372 Haandværkssvendenes Forenings Bibliothek. Fortegnelse over Bøger i ... Bg. 1890. 24 s. - BB    
9373 Laksevåg folkeboksamling. Arsmelding. 1953-55, 1956/57, 1958/59, 1963-69. - Stens. - BOB    
9374 Fimreite, O. Bokbuss i Laksevåg. (Bok og bibl. 26(1959) s. 145-46)    
9375 - Laksevåg bibliotek i nye lokaler. (Bok og bibl. 29(1962) s. 190-92 ill.)    
9376 - Laksevåg biblioteks nye bokbuss. (Bok og bibl. 32(1965) s. 122-23 ill.)    
9377 Kontorbygg, bibliotek og kino på Laksevåg. [Oslo 1966.] 6 bl. ill. (Norske ark. konk. 121)    
9378 Fimreite, O. Musikkanlegg i Laksevåg bibliotek. (Bok og bibl. 37(1970) s. 141-44 ill.)    
9379 Lungegaardshospitalets Bogsamling. Katalog over ... ved Udgangen of    
9380 Lungegaardshospitalets bibliothek. Katalog over ... ved udgangen af aaret 1904. Udarb. af H.G. Dethloff. Bg. 1905. 172 s. - UBB    
9381 Læseselskabet for Udenlandsk Litteratur. Love, Som ... Har Vedtaget Den 2den Maii 1796. [Bg. 1796.] 15 s. - BN 1:233    
9382 - Fortegnelse over de Bøger, som ... har anskaffet 1796. (No. 1.) Bg. 1796. [14] s. - BN 1:126 - Tillæg til No. 1 ... Bg. 1797. [4] s. - BN 1:126    
9383 - Fortegnelse over de Bøger, som ... har anskaffet i Aarene 1796-1797. (No. 1-2) Bg. 1797. [24] s. - BN 1:126    
9384 - Fortegnelse over de Bøger som ... har anskaffet i Aarene 1796-1800. (No. 1-5) Bg. 1800. 54 s. - BN 1:126    
9385 - Fortegnelse over de Bøger, som ... har anskaffet Aar 1800. (No. 5) Bg. 1800. [13] s. - BN 4:7499    
9386 - [Fortegnelse over nyankomne Bøger i ... ] Bg. 1802. [7] s. - BN 1:126    
9387 - Fortegnelse over de Bøger som ... har anskaffet i Aaret 1803. (No. 8) Bg. 1804. [8] s. - BN 1:126    
9388 - 2det Tillæg til Fortegnelsen af Aaret 1806, over ... staaende Bøger. - BN 4:7500    
9389 [Mariakirkens bibliotek.] Catalogus fiber die Biicher die sich auf der Bibliothek der hiesigen deutschen Kirche bey ihrer Eroffnung befinden. Bg. 1783. 29 s. - UBB kop. - Anhang. [1]-2. Bg. u.å. - 1807. - UBB kop.    
9390 [-] Katalog over Mariakirkens Afdeling i Bergens offentlige Bibliothek. Udarb. efter den af K.L. Sommerfeldt optagne seddelkatalog ved J. Sivertsen. Bg. 1891. 29 s. - UBB    
9391 (Michelsen) Otto N. Michelsens norske og danske Leiebibliothek. Fortegnelse over ... i Marts 1843. Bg. [1843]. - BB    
9392 Norges handelshøyskole. Biblioteket. årsberetning. 1972(1973)-1973(1974).    
9393 Norges handelshøyskole. Biblioteket. [Tilvekstlister.] 1958-1973.    
9394 Små høyskolebesøk. 1. Biblioteket. (Bedr. øk. 5(1943) s. 183-84 ill.)    
9395 Dahl, A. "Mitt" bibliotek, Norges handelshøyskoles bibliotek. (Bok og bibl. 26(1959) s. 142-44)    
9396 Norges handelshøyskole. Biblioteket. Løpende tidsskrifter. Mai 1972. Bg. 1972. 72 s.    
9397 Komiteen for norsk tekstilbibliotek. Beretning fra ... (Norsk tekstil tid. 19(1938) s. 103-04)    
9398 Norsk tekstilbibliotek. Katalog over ... Yrkesbibliotek for industrien. Opprettet 1938. [Bg. 1938 ?] 48 s. -Tillegg 1939-41. Bg. [1941 ?] 11 s. - [Tillegg] 1941-43. Bg. [1943?] 19 s.    
9399 Tekstilbiblioteket i Bergen. (Bok og bibl. 8(1941) s. 202-03)    
9400 Rabe's Musikalske Leie-Institut. Catalog. [Bg.] 1858. - Tillæg. 1. - Tillæg 3(1860)-7(1864). - Alle BB int.    
9401 (Rabe) Hoved-Catalog over C. Rabe's Nye musikalske Leiebibliothek i Bergen. Bg. 1864. 177 s. - Første (og Andet) Tillæg til ... 1866--1868. 73 s.    
9402 Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. Katalog over den ... til hørende Bogsan-ling ... Bg. 1894. 65 s. - Fortegnelse over de bøger, hvormed biblioteket er forøget siden ... 1894. Bg. 1896-99. 4 b.    
9403 Solheim, N. Sjøkrigsskolens bibliotek. (I: Kvam, K. Beretning om den norske sjøkrigsskoles virksomhet 1817-1967, Oslo 1967, s. 608-14 ill.)    
9404 Studenter-Societetet. Catalogus over De Bøger, som for nærværende Tiid befindes paa det Hæderlige Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheqve, Efter Societetets Brødrenes fælles Samtykke og tilfælles Nytte udgivet. Bg. 1758. 44 s. - UBB kop.    
9405 Tanks skole. Fortegnelse over Den Tankske Realskoles Discipeibibliothek. Bg. 1852. 33 s.    
9406 - Tanks Skoles Lærerbibliothek. [Katalog.] Bg. [1866]. 76 s.    
9407 - Skolebibliothekets tilvæxt siden 1866. (I: - Indbydelsesskr. 1880, s. 35-65)    
9408 (Ulseth) H. Ulseths Leiebibliothek. Catalog over ... Bg. 1863. 115 s. - BB - Tillæg til ... [u.å.] 16 s. - BB    
9409 Bergens museum. Biblioteket. Aarsberetning. 1883-1947/48. (I: Bg. mus. årsb. 1883-1947/48)    
9410 Universitetsbiblioteket i Bergen. Årsmelding. 1948/49-1973. - Særtr. av U i B årsm. 1948/49-1973.    
9411 Universitetsbiblioteket i Bergen. Nytt fra UBB. [Tilvekstlister.] 1952-1973.    
9412 Bøgh, J. Fortegnelse over Laugsprotokoller m.v. i Bergens Museum, samt en del Uddrag og Aktstykker. Bg. 1891. 48 s. ill. (Bg. mus. årsb. 1890:6)    
9413 - Laugsprotokoller m.v. i Bergens Museum. Bg. [1891]. 48 s. ill. Særtr. av foreg.    
9414 Wiesener, A.M. Biblioteket. (I: Bergens museum 1925, s. 139-83 ill.)    
9415 De større biblioteker under krigen: Bergens museums bibliotek. (Bok og bibl. 12(1945) s. 9*-10*)    
9416 Wiesener, A.M. Bergens museums bibliotek. (And o.v. 1(1945) nr. 2 s. 6-9)    
9417 - Bergens museums bibliotek. Virksomheten under krigen. (Nordisk tids. f. bok- och bibl.v. Upps. 32(1945) s. 173-74)    
9418 Bakken, H.S. Universitetsbiblioteket i Bergen. (And o.v. 4(1948) nr. 6/7 s. 4-5)    
9419 Munthe, G. Universitetsbiblioteket i Bergen. (Nordisk tids. f. bok- och bibl.v. Upps. 37(1950) s. 97-113 ill.)    
9420 - Universitetsbiblioteket i Bergen. (Heimen 9(1952/54) s. 378-83)    
9421 [-] Tilvekst til manuskriptsan-lingen 1945-1953. [Av] G.M. (Nordisk tids. f. bok- och bibl.v. Upps. 40(1953) s. 172-73)    
9422 - San-lingene av manuskripter, diplomer og dokumenter i Universitetsbiblioteket i Bergen. (Bibl. og forskn. 4(1955) s. 93-99)    
9423 Universitetsbibliotek i Bergen. [Oslo 1956.] 12 s. ill. (Konkurransen. 30)    
9424 Bakken, H.S. Universitetsbiblioteket i Bergen. (Bok og bibl. 24(1957) s. 20-26 ill.)    
9425 - Ludvig Holbergs Comoedier 1723-25. (Historiska samfundet i Abo. Skr. 6(1958) (Festskrift til C.R. Gardberg) s. 27-32 ill.)    
9426 - Universitetsbiblioteket i Bergen. (l: Nordisk håndbok i bibliotekkunnskap, b. 2(1958), s. 249-53 ill.)    
9427 - Omkring et nybygg. (Bok og bibl. 26(1959) s. 293-300)    
9428 Martens, J. Claus Fastings bibliotek. (Bibl. og forskn. 9(1960) s. 133-37)    
9429 Holm-Olsen, L. Universitetsbiblioteket i Bergen. [Tale ved innvielsen.] (Bok og bibl. 28(1961) s. 318-19)    
9430 Universitetsbiblioteket i Bergen. (Byggm. 35(1961) nr. 20 s. 33-34, 36 ill.)    
9431 Munthe, G. Flytningen av Universitetsbiblioteket i Bergen. (Bibl. og forskn. 11(1962) s. 210-24 ill.)    
9432 - Firma-arkivene i Universitetsbiblioteket i Bergen. (l: (Tveterås, Harald L.) Med boken som bakgrunn. Festskrift, Oslo 1964, s. 216-31)    
9433 Tveitane, M. Some old books in the Bergen university library. (Nordisk tids. f. bok- och bibl.v. Upps. 51(1964) s. 52-62 ill.)    
9434 Bakken, H.S. Universitetsbiblioteket. (Nytt fra U i B 1(1965) nr. 3 s. [ 1--2])    
9435 - Bibliotheca Eitremiana. (Bok og bibl. 35(1968) s. 225-26; og i: Nytt fra U i B 4(1968) nr. 6 s. [2-3] ill.)    
9436 - Relations between central library and institutional libraries of Bergen university. (Libri, Kbh. 18(1968) s. 125-30)    
9437 Sussmann, R. Framstilling av katalogmateriell. Erfaringer fra Universitetsbiblioteket i Bergen. (1: Nordiske bibliotekmøte, 11. Bergen 1968. [Referat.], Bg. 1969, s. 269-77)    
9438 - Universitetsbiblioteket i Bergen. (Bibl. og forskn. 17/1968(1969) s. 28-51 ill.)    
9439 Tveitame, M. Gan-le bøker og bokbind fra Bergen. Noen tilleggsopplysninger. (Nordisk tids. f. bok- och bibl.v. Upps. 57(1970) s. 49-62 ill.)    
9440 Bonge, S. Billedsan-lingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. (Bibl. og forskn. 19(1973) s. 102-12 ill.)    
9441 Martens, J. Gustav Brosings san-linger av bergensiana og Jacob Christensens Dickenssamling til Universitetsbiblioteket i Bergen. (Bibl. og forskn. 19(1973) s. 113-29 ill.)    
9442 Bergens museums bibliothek. Katalog. [Utarb. av P. Hysing.] Bg. 1882-83. 2 b. - Tillæg 1. Bg. 1886. 71 s.    
9443 Daae, Aa. Fortegnelse over tidsskrifter og selskapsskrifter i museetsbibliotek. Bg. 1911. 37 s. - Særtr. av Bg. mus. årsb. 1910(1911) s. 116-50.    
9444 Wiesener, A.M. Katalog over Bergens museums manuskriptsamling. Bg. 1913. 170 s. (Bg. mus. årb. 1913:5)    
9445 Universitetsbiblioteket i Bergen. Biologiske tidsskrifter. Bibliografi over Universitetets bestand av utenlandske periodica i biologiske fag med grenseområder. (Red. F. Skauge.) [Bg.] 1967. 70 s.    
9446 - Humanistiske tidsskrifter. Bibliografi over Universitetsbibliotekets bestand av humanistiske tidsskrifter. (Red. F. Skauge.) Bg. [1970]. 90 s.    
9447 Vestlandske blindeforbunds laanebibliothek. Regler. 1912. - NB    
9448 Vestlandske Kunstindustrimuseum. Bibliothekskatalog samt systematisk Fortegnelse over Samlingen af Mønsterblade. Udarb. af Museets Konservator. [J. Bøgh]. Bg. 1891. 124 s.    
9449 Kloster, R. Vestlandske kunstindustrimuseums bibliotek. (I: Hånd og øye. Utg. av elevene ved Bergens kunsthåndverksskole, Bg. 1953, s. 11)    
9450 Verzeichnisz einer Auserlesenen Samlung Neuer Biicher, aus Allen Theilen der Gelehrsamkeit and Wissenschaften, Welche Allhier in Bergen, den 18ten Septembr. Ao 1782 ... offentlich ... sollen verkauft werden ... Bg. 1782. [29] s. - UBB kop.    
9451 Fortegnelse over endeel Bøger, som ved offentlig Auction skal bortsælges udi mit iboende Huus ... Bg. 1803. [4] bl. - Undertegnet: Fæster. - BN 1:140    
9452 Fortegnelse over Løsøre og Bøger, som Mandagen den 9de Juni ... bortsælges paa Gaarden: Lille Kalfaret ved Bergen. Bg. 1834. 40 s. - BB - Iflg. Bergens Adr. kontors Eft. 1834 nr. 46 " ... efter Forlangende af Enken Mad. Holm".    
9453 Fortegnelse over Bøger i forskjellige Sprog og Videnskaber, samt Kaarter og Skilderier i Glas og Ramme, som ved offentlig Auction blive bortsolgte i Bergen i Januar Maaned 1836 ... Bg. 1835. 23 s. - BB    
9454 Fortegnelse over et Bibliothek, som bortsælges ved offentlig Auktion i Hr. L. Holcks Hus ... Bg. 1886. 60 s. -- BB - Iflg. annonse i BT " ... over en større Del Læseselskabsbøger".    
9455 Katalog over Bøker, Tidsskrifter etc. tilhørende Overretssakfører Chr. Amelns Dødsbo. [Bg. 1921.] 90 s. - UBB    
9456 Haakon Ameln. (l: Bibliofilklubben. Medlemmer 1922-1932 og deres boksamlinger, Oslo 1933, s. 15-18 ill.)    
9457 Utgår.    
9458 Fortegnelse over Prof. Frid. C. Holberg Arentz Bogsamling. Bg. 1826. 126 s. - BB    
9459 Storm, G. Den bergenske Biskop Arnes Bibliothek. (Hist. tids. R.2.B. 2(1880) s. 185-92)    
9460 Catalog over afdøde Overlærer G. Bohrs efterladte Bøger, ... hvilke ved Auction skulle sælges i Bergen ... Bg. 1832. 40 s. - BB    
9461 Catalogus over Afgangne Sal. Johann Plate Bruuns forhen værende Sogne-Præst til Nye-Kirkens Menighed udi Bergen, hans efterladte Bøger, som ... Aar 1773 ved offentlig Au[c]tion ... bliver bortsolgt. Bg. 1772. [46] s. - BB    
9462 Fortegnelse over afdøde Cantor Fridr. Bøschens Samling af Bøger og Musikalier, hvilke jeg ... lader offentlig auctionere. Bg. 1825. 35 s. - BB    
9463 Fortegnelse over endeel Bøger, som efter afgangne Fransk Handels Commissair Etienne Daniel Chezaulx bliver ... ved offentlig Auction opraabt til Bortsælgelse. Bg. 1801. 32 s. - BB    
9464 Catalog over afgangne Pastor Christiansens Bogsamling. Bg. 1830. - BB    
9465 Fortegnelse over Bøger Cancellieraadinde [H.M.] Christies Sterboe tilhørende. [Bg] 1829. 8 s. - BB    
9466 Fortegnelse over Bøger, som sælges ved Tollkasserer [W.H.] Christies Dødsboes Auktion Tirsdag ... 1872. [Bg. 1872.] 15 s. - UBB    
9467 Catalogus paa de Bøger, som vel-ædle Auditeur og Notarius Publicus i Bergen Thomas Clitau haver efterladet sig ... som den 7. Octobr. 1754 blive auctionerede her i Bergen ... Bg. 1754. [ 132] s. - UBB kop.    
9468 Fortegnelse over afgl. Raadmand Claus F. Fastings efterladte og af ham til offentlig Brug testamenterede Bogsamling. Bg. 1792. [22] s. - UBB kop.    
9469 Catalogus over afgangne Consistorial-Raad Gerdt Geelmuydens efterladte og vel-conditionerede Bøger, som ... ved Auction skal bortsælges ... Bg. 1781. 14 bl. - UBB    
9470 Katal.og yver professor Torleiv Hannaas si etterlatne boksamling som vert seld ved auksjon. Oslo 1931. 132 s.    
9471 Torleiv Hannaas. (l: Bibliofilklubben. Medlemmer 1922-1932 og deres boksamlinger, Oslo 1933, s. 49-50 ill.)    
9472 Catalogus over Endeel gode og vel-conditionerede Bøger ... afgangne Mag. Jacob Høyer Rector til Bergens Cathedral-Skole tilhørende, Som ved offentlig Auction ... skal bortsælges ... Bg. [1756]. [80] s.-BB    
9473 Catalogus librorum nec non numismatum varii generis & moduli relictorum ab Olao Irgens. Hafniæ 1804. 387 s. - UBB    
9474 Hamre, O. Ein boksamlar i Fana i eldre tid. [FredrikJakobson.] (Frå Fjon 1948 s. 74-76)    
9475 Katalog over Konsul F.L. Konows efterladte Bogsamling og Musikalier. Bg. 1875. 31 s. - UBB    
9476 Fortegnelse over Bøger tilhørende Doctor Wollert Konows Opbudsboe ... Bg. 1862. 31 s. - UBB    
9477 Fortegnelse over Kjøbmand H.H. Krohns Bogsamling, der agtes solgt samlet underet eller senere ved Auktion. Bg. 1896. 101 s. - BB    
9478 Private Haandskriftsamlinger. [Bankfullmektig O.I. Larsens samling.] (Folkebl. 22(1901) s. 126-27)    
9479 Catalogus over Bøger, tilhørende Sal. Hr. Henrich Lexaus Stervboe, som ved offentlig Auction den 15de April førstkommende bliver bortsolgte. Bg. 1782. 10 bl. - UBB    
9480 Lintrup, S. Reliqviæ Incendii Bergensis Ultimi, Seu Pressior Designatio Tractatuum, Dissertationum & Schediasmatum Variorum, Qvæ, partim ante nuperum ferale incendium Bergense, assiduis trium lustrorum lucubrationibus, prælo paraverat, partim flammis absorpta, denuo reparavit, ac porro reparabit Severinus Lintrupius. Havniæ 1704. 52 s. - UBB    
9481 Fortegnelse over avdøde apoteker Johan Lothe's Boksamling, ialt ca. 2000 bind som skal selges ved auksjon. Bg. 1935. 40 s. - UBB    
9482 Bibliotheca Meyeriana eller Fortegnelse over afgagne Hr. Albert Henrich Meyers efterladte gode og vel conditionerede Bog-Samling, som Mandagen den 25. Septbr. 1786 ved offentlig Auction udi Stervboe-Huuset paa Lunggaarden i Bergen skal blive bortsolgte. Bg. 1786. 23 bl. - UBB    
9483 Bibliotheca Mossiniana sive Index Librorum B. Mem. Johannis Mossin, S.S. Theol. Doct. præpositus dioceseos Bergensis, qvorum Publicafiet Auctio Bergis in Ædibus Defuncti die 25 et Sqq. Augusti 1794. [Bg. 1794.] 148 s. - BN 1:134    
9484 Fortegnelse over afdøde Biskop over Bergens Stift Dr. Jacob Neumanns efterladte Bogsamling, Malerier, Kobberstik og Lithographier, der bortsælges ved offentlig Auction, som bliver afholdt i Bergen først kommende 26de Juni og følgende Dage. Bg. 1848. 66 s. - BOB    
9485 Catalogus librorum B.M. Plurimum Venerandi & Clarissimi Viri, Mag. Caspari Rømer, Comministri olim Templi Cathedralis Bergensis qvi, auctione constituta d. (24 Febr.) Ao 1738. Bergis [1738]. [24] s. - BB    
9486 Catalogus Over Sal. Hr. Niels Rømmers Bøger, Som d. [16de] Sept. Anno 1743 førstkommende ved offentlig Auction udi Madame Rømmers Huus her i Bergen bliver bortsolt. Bg. [1743]. [19] s. - BB    
9487 Fortegnelse over græske, latinske, franske, engelske, tydske, norske, svenske og danske Bøger samt Bogreoler m.m. tilhørende afd. Overlærer L. Sagens Dødsboe, som ved offentlig Auction bortsælges Mandagen d. 17. Februar 1851 ... Bg. 1851. 36 s. - UBB    
9488 Catalogus Librorum Nobilissimi & summe Venerabilis Coelitibus jam adscripti Mag: Clementis Schmidii Episcopi (dum vixit) Dioceseos Bergensis Qvorum Auctio Bergis habebitur in Ædibus Viduæ Beati Viri ad Templum Crucis sitis Die Augusti Anno 1726. Bergis 1726]. [30] s. - [Clemens Schmidt. ] - BB    
9489 Bibliotheca Sch6nfeldiana sive Libri qvos, dum vixit, collegis maxime reverendus d:nus Davides Nicolaus Schonfeldt, ad ecclesiam Teutonicam, qvæ Bergis est, compactor; publica nunc auctione distrahendi die XXIII septembris Ao MDCCLXXXII. Bergis 1782. 115 s. - UBB    
9490 Ilsøe, H. Hamburg, - Bergen - Roskilde. Bidrag til ældre dansk bibliotekshistorie. (Fund og forskning, Kbh. 17(1970) s. 29-78 ill.) - Bl.a. om Otto Sperlings boksamling, som delvis tilfalt ham i Bg. ved ekteskap med lege P. Andersens enke.    
9491 Auktions-Katalog over Bøger, tilhørende Stuwitz's Dødsbo. Bg. [18**?]. 16 s. - UBB    
9492 Catalogus Over Sal. Hr. Albert Tops Bøger, som ved offentiig Auction til den høystbydende skal bortselges ... Bg. [1745]. [8] s. - BB    
9493 Fortegnelse over endeel velconditionerede Bøger i forskjellige Videnskaber, afgangne Klokker C.B. Vahls Dødsboe tilhørende, som bortsælges ved offentlig Auction ... Bg. 1832. 79 s. - BB    
9494 Universitetsbiblioteket [i Oslo]. Norske aviser 1763-1920. Kra 1924. 84 s. -- Bg. s. 2-6.    
9495 [Leilighetsaviser inntil 1900. Fortegnelse.] (1: Bibliotheca Bergensis, b. 1(1926), sp. 490-93)    
9496 Universitetsbiblioteket i Oslo. Norske aviser 1763-1969. En bibliografi. Oslo 1973-74. 2 b. -Under de enkelte aviser i b. 1 litt. henv.; Bg. i b. 2 (reg. b.) s. 65-68.    
9497 [Lampe, H.] Noget om Bergens Byes offentlige Blade, fornemmelig med Hensyn paa de efter Sigende nye oprettende Bogtrykkerier. - Forslag til en forbedret Indretning og oftere Udgivelse af Bergens Addresseblad, samt Yttring om, at endnu et velskrevet offentlig Blad, kunde være passende at udgives i Bergen, som den største af Norges Kjøbstæder. - Historie om en Student ... En Fabel. Bg. 1820. 12 s.    
9498 [Aviser. Tidsskrifter.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 580-82, 643-47)    
9499 Nordahl-Olsen, J. Den bergenske presse. (I: Bergen 1814-1914, b. 2 (1915) s. 771-807)    
9500 Aviser og tidsskrifter. (I: Helland, b. 2(1916) s. 517-25)    
9501 Grieg, H. Den bergenske presse i det attende aarhundrede. (BHFS 25/26 1919/20(1921) s. 119-75)    
9502 Bergens presseforening. Bergenske presseorganisasjoner. Skrift til 25 årsdagen for stiftelsen av Bergens journalistforening. (1908 - 9. mai - 1933.) Bg. 1933. 47 s. ill.    
9503 - De Femogtyve. [Utg. av] Bergens presseforening i anledning 25-års jubileet. [Bg. 1933.] 4 s. ill.    
9504 Davidsen, Ø. Pressen fra Griffenfeldt til Struensee i dens forhold til Norges naeringsliv. Ett hundre års utvikling fra danske Extraordinarie Relationes til innarbeidede norske adresseaviser. Oslo 1943. 444 s. ill. - Bg. s. 261-365.    
9505 Myre, O. Svunne tiders sensasjoner. Streiftog gjennem norsk pressehistorie. Oslo 1944. 352 s. ill. - Bg. s. 177-93.    
9506 Johannessen, W. Bergens presseforening 1908-1958. Bg. [1958]. 52 s. ill.    
9507 Buggeland, T. Illegale aviser. (Godbit. 36(1969).1 s. - BT 25.1.1969) Se mer  
9508 Wasberg, G. Christie. Norsk presse i hundre år. 1820-1920. Oslo 1969. 372 s. ill. - Bg. s. 124-33.    
9509 Skauge, F. Et bergensk ukeblad. (Godbit. Ser. 2:22. 1 s. - BT 5.9.1959)    
9510 "Arbeidet", A/S. Love for Aktieselskabet til Udgivelse af Bladet "Arbeidet". Vedtagne ... 1893. [Bg. 1893 ?] 3 s. - BB    
9511 Gjestland H. Bak tidsskriftet. (Bedr. øk. 26(1964) s. 429, 467)    
9512 Paulson E.W. Bedriftøkonomen gjennom 25 år. (Bedr. øk. 26(1964) s. 416-19, 421, 423-25, 427-28, 476)    
9513 Lov angaaende indløsning af Bergens Adressecontors Privilegium. Chra 1863. 2 bl. - UBB    
9514 Bergens Aftenblad og Bergens Adressecomptoirs Efterretninger. 2. Januar 1880 - 2. januar 1905. (Jubilæumsnummer.) [Bg. 1905.] 27 s. ill.    
9515 Bladet vårt. Husavis for A/S Bergens Tidende og J.W. Eides boktrykkeri og forlag. Prøvenr. 1946; 1(1947)-1973.    
9516 Jubilæer. [Bergens Tidende.] (Journalisten 2(1918) s. 15)    
9517 Bak fasaden. Bergens Tidende. (Rev. 2(1933) nr. 14 s. 5-7 ill.)    
9518 Bergens Tidende. B.T.'s oplags- og markedsanalyse. Utarb. av ... Bg. 1934. 29 s. ill. - NB    
9519 [Bergens Tidende 80 år.] Arr. ved A. Ellingsen. (Bladet vårt. Jubileumsutg. 2(1948) nr. 1. 44 s. ill.)    
9520 [Bergens Tidende 80 år. Jubileumsreferat.] (Bladet vårt 2(1948) nr. 2 s. 2-22 ill.)    
9521 "Bergens Tidende" 80 år. (Propaganda 26(1948) s. 75) - NTI    
9522 Glimt fra gatesalget. [Av] Dorph. (Bladet vårt 3(1949) nr. 2 s. 3-5)    
9523 Litt fra [Bergens Tidende i] gamle dage. [Av] kw. (Bladet vårt 10(1956) nr. 1 s. 6-9 ill.)    
9524 [Bergens Tidende 90 år. Jubileumsreferat.] (Bladet vårt 2(1958) nr. 1 s. 3-19 ill.)    
9525 Garbo, G. Dagens avis er ferdig. (Bergens Tidende.) Vi går 1øs på morgendagens. Bg. [196*]. 16 s. ill. - Forf. på siste s.    
9526 Fasting, K. Den gamle by og den unge boktrykker. [Utg. av] Bergens Tidende og J.W. Eides boktrykkeri A/S. Bg. 1964. 263 s. ill.    
9527 [Jørgensen, R.] Berles dekorasjoner i trappeoppgangen. [Av] Jø. (Bladet vårt 19(1965) nr. 1 s. 8--9 ill.)    
9528 Bergens Tidende. Vestlandet som marked. Utarb. av Fakta instituttet for markedsføring og meningsmåling, A/S Salgs- og markedsinstituttet i Bergen og Bergens Tidende. [Bg. efter 1966.] 49 s.    
9529 Fasting, K. Hundre års kavalkade. Bergens Tidende 1868-1968. [Bg.] 1967. 388 s. ill.    
9530 Bergens Tidende 1868-1968. Bg. 1968. 32 s. ill. (BT 1968 nr. 28, tillegg)    
9531 Bergens Tidende fra Stokkebæksmuget til Nygårdsgaten. [Bg. 1968.] 8 s.ill. - BOB    
9532 Flølo, B. Bergens Tidende og konsesjonspolitikken 1906-1909. Hovedoppg. U i B 1968. 75 s.    
9533 Pedersen, S. Bergens Tidendes syn på New Deal 1933-1935. Hovedoppg. U i B 1968. 91 s.    
9534 Skauge, F. Bergens eldste ukeblad. (Godbit. Ser. 2:22. 1 s. - BT 4.4.1959)    
9535 Espelid, K.L. Den Bergenske Kontrollør. (Godbit. Ser. 2:31.1 s. - BT 26.6.1965) Se mer  
9536 Helgesen, H.H. Bjørnstjerne Bjarnson. Redaktør og politiker i Bergen fra desember 1858 til august 1859. Hovedoppg. U i B 1961. 82 s.    
9537 Berg, A. Redaktørkrisen i Dagen. (Luth. kirketid.91(1956) s. 221-24, 244; 92(1957) s. 97-98: C.F. W[isløff.] Dagen-saken.    
9538 Skarstein, O. Litt om kristelig pressearbeid. I anledning "Dagen"s 40-årsjubileum. (Bjørgv. 1960 s. 29-38 ill.)    
9539 Nygård, G. og F. Wiig Sjursen. 50 års vardevakt for kristentro og tanke. Et festskrift til dagbladet Dagens 50-årsjubileum 30. aug. 1969. 71 s. ill.    
9540 Fiskerens venn 75 år. (Fiskerens venn. 1963 nr. 2) - NB    
9541 Gula Tidend er 60 år. (Dagspressen 1964 nr. 12 s. 13-14) - NTI    
9542 Tvedt, V. Morgenavisen 25 år. (Journalisten 11(1927) s. 97-98)    
9543 Hambro, C.L, G. Brosing [og] K. Domaas. Morgenavisen og 1905. Utg. ved Morgenavisens 50-års jubileum 1952. Bg. 1952. 56 s. ill.    
9544 Hovland, E. Morgenavisen og samlingspolitikken 1902-1906. (BHFS 66 1964/65(1966) s. 79-159)    
9545 Bolle, B. Politisk tenkning i Morgenavisen 1907-1909. Hovedoppg. U i B 1970. 82 s.    
9546 Espelid, K.L. Den Norske Tilskuer. (Godbit. Ser. 2:35. - 1 s. - BT 27.4.1968.) Se mer  
9547 B[ætzmann], F. En bergensisk Spektator fra forrige Aarhundrede. (Claus Fasting's Provinzialblade.) (111. Nyhedsbl. 14(1865) s. 145-46, 153-54, 157-58)    
9548 Christensen, H. Gerhard Gran og Samtiden. (Samt. 36(1925) s. 228-33)    
9549 Worm-Miiller, J.S. "Samtiden" 1890-1914. Programmet. (Samt. 51(1940) s. 1-12)    
9550 Noget om nærværende Tiders Tænkemaade, med Hensyn paa Ugebladet den snaksomme Bergenser og sammes Udgiver [B. Børretzen]. Bg. 1794. 38 s. - UBB kop.    
9551 Til Forfatteren af Noget om nærværende Tiders Tænkemaade med Hensyn paa ... og sammes Udgiver. Bg. 1795. 15 s. - UBB kop.    
9552 Skauge, F. Den Snaksomme Bergenser. (Godbit. Ser. 2:2. 1 s. - BT 16.6.1951)    
 
Skrev ut totalt 1123 poster.
(Brukte 0,032 sekunder.)