Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


NÆRINGSLIV. ØKONOMISKE FORHOLD /
5602 Bergens børs. Aarbok (Arbok). [1]/1913(1914)-61/1973(1974). - Fra 45/1957 med tit.: Bergens børs. Bergens handelskammer. Arbok. - Innh.: Bergenske forretningsforhold m.v. - Børsens virksomhet. - Årsberetninger og statistikk m.v.    
5603 Vest-Norges næringsliv. 1(1939)-2(1940).    
5604 Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 1(1972)-14(1973).    
5605 Hagelsteen, J. Skibsfart og handel. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 1-102)    
5606 Sollied, P.R. Haandverkogindustri. (I: Bergen 1814-1914, b.3(1919) s. 221-402)    
5607 Næringsvegane. (I: Hjellestad. Fana, b. 1(1933) s. 280-353 ill.)    
5608 Sandberg, O. Bergens håndverk og industri gjennom hundre år. Utg. i samband med Bergens haandværks- og industriforenings hundre års jubileum. Bg. 1945. 202 s. ill.    
5609 Revheim, M.L. Handverk, husflit og industri. Fiskeri. (I:-Haus, 1954, s. 115-55)    
5610 Thorstenson, L. Gode og dårlige tider i Bergen i de siste hundre år. Foredrag. (Privatb. 16(1960) nr. 1 s. 3-12 ill.)    
5611 [Mossin, H. Om behov for arbeide for fattige: fabrikker, spinning og veving i hjemmene; om veverlauget.] (Aften-Tanker 1773 s. 81-175,277-79)    
5612 Børretzen, B. [Om matmangel og høye priser.] (Snaks. Berg. 2(1795) s. 153-57, 217-21; Bergenseren 3(1796) s. 89-96)    
5613 Adresse-Kalender for Norges Handel og Industri. Chra 1860. 424 s. - Bg. s. 29-49, 338-53. - Nye utg. kom i 1865, 1869, 1872, 1876. - Også Norges Handels-Kalender, 1882/83-1973/74 har egne av snitt for Bg.    
5614 Mohn, J.N. Indtægts- og Formuesforholde i Kristiania og Bergen 1868 og 1874. 32 s. - Særtr. av Norsk Retstid. 1875.    
5615 Jæger, H. Forretningsliv. (l: - Bergen og bergenserne, 1889, s. 117-52)    
5616 Norges Firmaer. Biografisk Haandbog for kommercielle Oplysninger om større Handels- og industridrivende Firmaer i Norge. Chra 1891. 180 s. - Bg. s. 114-26.    
5617 Sundt, E. Skitser fra Bergen. Reisebreve fra vor Redaktør. (Farmand 3(1893) s. 509-15, 529-33, 545-49, 561-64, 583-87, 599-602, 623-27, 643-45, 661-66)    
5618 Bendixen, B.E. Bergens økonomiske stilling i og ved aaret 1735. 38, 23 s. (BHFS 7(1901):3; 8(1902):2)    
5619 Norges Industri i Tekst og Billeder. Bergen. [1], [3-4]. Kra 1902-03. 3 b. - [1.] Bergens Næringsliv i ældre og nyere Tid i Tekst og Billeder. Red. W.M. Schjelderup. (Bergens ældste Handelsforhold.) 48 s. - Slutt mgl. - [3.] Bergens Næringsliv i ældre og nyere Tid i Tekst og Billeder. Bergens og Omegns Industri. Red. W.M. Schjelderup. 64 s. - [4.] Større Forretninger i Bergen. 64 s. - UBB    
5620 Johnsen, O.A. Lidt om Bergens handel og skibsfart paa Sydfrankrike under 1'ancien regime. Væsentlig efter optegnelser i franske arkiver. (BHFS 33(1927) s. 93-119)    
5621 Wiesener, A.M. Jørgen thor Møhlen. (BHFS 33(1927) s. 5-40 ill.)    
5622 Widerøe, H. Økonomiske forhold i Bergen i tiden mellem 1560 og 1625. (BHFS 35(1929) s. 145-200)    
5623 Kjellberg, R. Håndverkeren og kjøpmannen. (I: Norsk kulturhistorie, b. 2 Oslo 1939, s. 94-158 ill.)    
5624 Rafto, T.T. Bergen og omland 1840-1870. Et omskifte. Trekk fra det økonomiske samkvem mellom Bergen og nærmeste oppland i tiden 1840-1870 med historisk innledning. (BHFS 59/1953(1954) s. 5-193)    
5625 Lorentzen, B. Jørgen thor Møhlens nederlag i Vestindia. (I: Norge på havet. Utstilling. [1955], s. 23, 25, 27, 29, 31, 33 ill.)    
5626 Helle, K. Trade and shipping between Norway and England in the reign of Håkon Håkonsson <1217-63>. (Sjøf. hist. årb. 1967 s. 7-34 ill.)    
5627 Sundt, E. Bergens Handel, Industri og Skibsfart. Chra 1906. 94 s. ill. (Tillegg til Farmand) - Også i: - Norges Handel og Industri, b. 1, Chra 1907, s. 381-474.    
5628 Bergen og det Ode norske landsmøde for teknik. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 14(1908) s. 257-59)    
5629 Bergen paa den Skandinaviske fiskeriudstilling i Trondhjem 1908. [Bg. 1908.] 36 s. ill. - Bergen og Bergens næringsliv i nutiden s. 5-36.    
5630 Haandverk og industri i Bergen og Bergenhusamterne. Utg. av Komiteen til fremme for kjøp og bruk av norske varer for Bergen og Bergenhusarnterne. Utarb. efter indsamlede original oplysninger ved B. J[essen]. Bg. 1909. 125 s. - Adressekalender over firmaer, ordnet efter fag. - BOB    
5631 Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Teksten red. av O.W. Fasting m.fl. Kra [ca. 1911-20]. Fl. pag. ill. - Omfatter Børsen, banker, forsikringsselskaper, skipsredere, skipsmeglere, firmaer, industribedrifter; i alt over 400 virksomheter.    
5632 Bergen paa den skandinaviske fiskeriutstilling i Kjøbenhavn 1912. [Bg. 1912.] 34 s. ill. - Bergen og Bergens næringsliv i nutiden s. 3-24. - UBO. - UBB kopi.    
5633 Bergenske firmaer. (I: Norske kvinder, b. 2 Kra 1914, s. 99-108)    
5634 Bergensbrev. (Farmand 1919 s. 744-46)    
5635 Bergen in 1923. (Norw. trade rev. 7(1924) s. 69-73 ill.) - Efter Bergens børs årb.    
5636 Utne, H.J. Litt om Bergens næringsliv. (I: Bergen og omegn, Oslo 1928, s. 33-35 ill.)    
5637 Norges handelsstands forbund. Generalmøte. 14. Bergen 1928. Festskrift. Utg. av Bergens handelsforening. Bg. [1928]. 66 s. ill. - Inneh. mindre art.    
5638 Just, C. Bergen som forretningsby. (Nordmf. 1938 s. 250-53 ill.)    
5639 Evanths, T. Bergens økonomiske liv og utvikling. (Norges ind. 21(1939) s. 160-61)    
5640 Bergen. (I: Illustrert norsk næringsleksikon, B. 3, Oslo 1940 s. 165-357 ill.) - Alfabetisk fort. over firmaer, banker etc.    
5641 Negaard, H. og A. Pettersen. Bergen som nabo. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 33-35)    
5642 Paulson, E.W. Bergens næringsliv. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 15-19 ill.)    
5643 Stensaker, A. Bergens fremtid. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 11-14)    
5644 Paulson, E.W. Bergens næringsliv og økonomiske utvikling. Bg. 1941. 27 s. - Særtr. av Vest-Norges næringsliv 1939-40.    
5645 Det Norske næringsliv. Bergens fylke. Bg. 1945. 721 s. ill.    
5646 Paulson, E.W. Bergens næringsliv - en oversikt og en vurdering. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 187, 189-90, 192)    
5647 Stav, Ø. Hva Bergen importerer, eksporterer, produserer og forbruker. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 264-67)    
5648 Sund, T. Bergens oppland. (Bedr. øk. 9(1947) s. 85-91)    
5649 Det Norske næringsliv. Hordaland fylkesleksikon. Red. J. Sætherskar. Bg. 1952. 1302 s. - åsane s. 223-28, 449-66; Fana s. 272-77, 562-619; Haus s. 303-11, 679-716; Laksevåg s. 345-52, 851-74. - Inneh. kommuneoversikter; firmabeskrivelser.    
5650 Paulson, E.W. Bergen og Norges næringsliv. (Norsk handel 1954 nr. 12 s. 3-1)    
5651 Hordaland og Bergen. Ein statistisk-økonomisk analyse. Utarb. av Kontoret for områdeplanlegging for Bergen og Hordaland. Utgj. av Arbeidsdirektoratet. Bg. 1956. 143 s. kart. - Jfr. nr. 5655.    
5652 Paulson, E.W. Kongressbyen Bergen. (Bedr. øk. 18(1956) s. 99-100, 103-06, 109)    
5653 Stav, O. Bergen i går, i dag og i morgen. (Kom. funk. 10(1956) nr. 7 s. 5-10 ill.)    
5654 Svendsen, A. Strømme og P. Munthe. Studier i Bergens økonomi.[Utg. av] Norges handelshøyskole, Samfunnsøkonomisk institutt. Bg. 1956. S. 18-205. - Særtr. av BKF 1956 b. 1; bilag til sak 1956:4.    
5655 Mietle, P.L. Bergen og Hordaland i dag og i morgen. Studierettleiing for studieringar og kveldsskular til "Hordaland og Bergen. Ein statistisk-økonomisk analyse". Utg. av Samnemnda for studiearbeid. [Bg. 1957.] 32 s. - Jfr. nr. 5651.    
5656 Espelid, K. Viktige Bergens-saker løst eller foran sin løsning. (Norsk handel 1960 s. 267-68)    
5657 Bergen. Et allsidig bysamfunn med sterke tradisjoner i shipping. (Norw. ship. news 17(1961) s. 301-09)    
5658 Bergen, en sjøfartsby i trivsel. [Av] G. (Norw. ship. news 18(1962) s. 173-78)    
5659 Bergen som skipsfarts-, industri- og handelsby. [Av] G. (Norw. ship. news 19(1963) s. 153-58)    
5660 Vestlandets hovedstad, en by med shippingmiljø. [Av] G. (Norw. ship. news 20(1964) s. 143-46)    
5661 Berg, P.O. Bergensområdet - for lav ekspansjonstakt? En sammenligning mellom de fem største byområdene i Norge. (Bedr. øk. 28(1966) s. 198-02)    
5662 Bergen og fremtiden. Høstkonferansen 1965. (Bedr. øk. 28(1966) s. 203-04)    
5663 VIAK A/S. Næringsgeografisk analyse for Bergenshalvøya og Askøy. Rammetall for befolkning, arbeidsplasser og boligetterspørsel i Bergensregionen frem til år 2000. (Regionplankomiteen for Bergenshalvøya og Askøy.) Bg. 1966. 38 s. (Arbeidsrapport. 1) - Stens.    
5664 Øi, T.H. Quo vadis Bergen? [Oslo] 1966. 13 s. (TØI-notat) - Stens.    
5665 Eriksen, S. Næringslivet. Sysselsetting. Lokalisering. Struktur. Pendling. Bg. 1968. 37 s. kart. (Regionplankontoret for Bergenshalvøya og Askøy. Transportanalysen. Arbeidsrapport. 3)    
5666 Helland, F.M. Bergen må aldri bli et overspesialisert maskinsamfunn. (Næringsrev. 17(1969) s. 791, 793, 795, 797 ill.)    
5667 Paulson, E.W. Bergen foran ny mulighet og utfordring. (Næringsrev. 17(1969) nr. 37 s. 753, 771 ill.)    
5668 Berg, P.O. Vokser Bergen raskt nok? (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 25-37)    
5669 Bergen i perspektiv. Søkelys på byens næringsliv. Jubileumsskrift fra Bergens sosialøkonomiske forening til Bergens 900-års jubileum. Red. utvalg: G. Meidell Gerhardsen, T. Rødseth [m.fl.]. Bg. 1970. 219 s. ill.    
5670 Rødseth, T. Landsdelen og utenriksøkonomien. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 143-56)    
5671 Hjellum, T. Om makt og klasseforholdene i Bergen. (Bergenskapitalismen.) (Kontrast 1971 nr. 6. 79 s. ill.)    
5672 Bjørgo, O. og J. Bolset. Noen Bergensbedrifters eksterne personkontakter. Bg. 1972. Fl. pag. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 4)    
5673 Dahle, H., J.E. Jensen [og] A. Rjånes. Bedrifters lokaliseringsbeslutninger. Bg. 1972. 82 s. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 5)    
5674 Frøysland, H. Vestlandets gamle hovedstad i nye tiders vold. (Bergensskillingsbank A/S. Arsregnskap 1972(1973) s. 14-20 ill.)    
5675 Kompass. (Norge.) 4. utg. Oslo 1973. 2 b. - Firmainformasjoner. - Bg. i b. 2 s. 127-76.    
5676 Slåttsveen, K. Bergen prisnemnd. (Kom. funk. 10(1956) nr. 4 s. 5-7)    
5677 Totland, A. Prisnemnda og dens oppgaver. (Kom. funk. 18(1964) nr. 1 s. 5-7 ill.)    
5678 Bergens socialøkonomiske forening. Love. Vedtat ... 1914. Bg. [1914?] 8 s. - Inneh. også medlemsfort. - UBB    
5679 Hauge, E.H. Tiltaksnemnda for handel og industri. (Kom. funk. 18(1964) nr. 9 s. 5-8)    
5680 Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet. Arsberetning. 1969, 1972-1973. - UBB    
5681 - Årsmøte. 1969, 1971-1973. - UBB    
5682 - Melding til medlemmene. 1970-1973. - Stens. - UBB    
5683 Bedre kontakt forskning - næringsliv på Vestlandet. Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet. (Norges ind. 59(1969) nr. 12 s. 14-15)    
5684 [Løvstuhagen, K.] Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet. [Av] KL. (TU 116(1969) s. 825)    
5685 Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet. Vedtekter. Bg. 1969. 2 bl. - UBB    
5686 Hauge, E.H. Kontakt forskning - næringsliv. Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet: en nyskapning her vest. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 185-97 ill.)    
5687 Utviklingsselskapet på Vestlandet godt igang. (Norges ind. 52(1970) nr. 4 s. 14-15 ill.)    
5688 Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet. Kontakt. [Bg. 1973.] 8 bl. ill. - Brosjyre om selskapet. - UBB    
5689 Bergens anden industriudstilling. (111. Nyhedsbl. 2(1853) s. 31-32, 34-35, 45-46, 50-51, 78-79, 82 ill.)    
5690 Frugtudstillingen i Bergen forrige Aar. (Almuev. 10(1858) sp. 309-10)    
5691 Beretning om Frugtudstillingerne i Bergen i Aarene 1857 og 1858. (Budst. 1(1859) s. 43-48, 56-64)    
5692 Indberetning fra Bestyrelsen for Frugtudstillingen i Bergen 1859. 21 s. - BB    
5693 Frugtudstillingen i Bergen 1860. Indberetning fra Bestyrelsen ... [Bg. 1860 ?] 30 s. - UBB kop.    
5694 [Internationale Fiskeriudstilling 1865] Indstilling. Bg. 1864. 3 s. ([BKF 1864])    
5695 [-] Program for en international Udstilling of Fiskeprodukter, Fiskeredskaber og andre Gjenstande, som anvendes ved Fiskerierne, hvilken afholdes i Bergen ... 1865. Bg. 1864. 2 bl. - UBB    
5696 Fiskeriudstflingen i Bergen. (Ill. Tid. Kbh. 6(1864/65) nr. 309 ill. - BN II 2375r    
5697 - [Af] A.S. (Skill.-Mag. 35(1865) s. 621-22, 645, 660 ill.)    
5698 Internationale Fiskeriudstilling 1865. Catalog over de til den ... i Bergen 1865 indsendte Gjenstande. Bg. [1865]. 215 s. ill.    
5699 [-] Katalog ovfer svenska fiskeriforemål på statens bekostnad utståldavid den internationella fiskeri-expositionen i Bergen år 1865 of ... (H. Widegren). Bg. [1865]. 12 s. - Forf. på siste s. - UBB    
5700 Den internationale Fiskeriudstilling i Bergen. Aabningsfesten. (Skill. Mag. 35(1865) s. 564-66 ill., se også s. 79-80: program; 507, 539, 587-88)    
5701 [Palasne de Champeaux, L.-E.] Rapport sur l'exposition internationale de produits de pêche, ouverte a Bergen , en. août 1865. (Revue maritime, Rouen. T. 15(1865) s. 746-82) - Bernh.    
5702 Sundt, E. Fiskeriudstillingen i Bergen. (Folkev. 14(1865) s. 414-17)    
5703 [Wallem, F.M.] Fiskeriudstillingen i Bergen. (Ill. Nyhedsbl. 14(1865) s. 158-59, 175-76, 178-79, 182-84, 187 ill.)    
5704 Brouwer, É. de. Rapport sur l'exposition internationale d'appareils de pêche, qui à eu lieu à Bergen en Norwège, en 1865. Ostende 1866. 135 s. ill. - BOB    
5705 Internationale Fiskeriudstilling Bergen 1865. Beretning. Udg. of Udstillings-Committeen. Bg. [1866 ?]. 26, 53 s. ill. - S. 1-32 av H. Baars.    
5706 Lebeau, J. Rapport sur l'exposition internationale de pêche de Bergen fait å la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer par ... et Lonquéty ainé. Boulogne-sur-Mer 1866. 88 s. ill. - BN II 1411    
5707 Lonquéty, P. Notes sur l'exposition de pêche de Bergen en 1865. Boulogne-sur-Mer 1866. 35 s. - BN II 5217    
5708 Soubeiran, J.L. Sur l'exposition internationale de produits et engins de pêche à Bergen et sur la pisciculture en Norvège. Rapport. Paris 1866. 106 s. ill. - Særtr. av Bulletin de la Société imp. zoologique d'acclimatation. - UBB    
5709 Den internationale fiskeriudstilling i Bergen 1865. (Bergens udstilling tid. 1898 nr. 4 s. 2-4 ill., nr. 5 s. 2-3)    
5710 Hannaas, T. Islendingar i Bergen. Eit 50 aars minne. Bg. 1915. 19 s. - Særtr. av Gula tidend. -- De besøkte utstillingen. - UBB    
5711 Bergens udstillingstidende. Officielt organ for Landsudstillingen og den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen 1898. Nr. 1-25 C. - UBB    
5712 Bergensudstillingens officielle programblad. 1898. Nr. 1-139. - UBB spredte nr.    
5713 Almindelige norske Landbrugsmøde. 10. Program for ... Organisation, almindelige Bestemmelser og Program m.m. (Bergensudstillingen 1898.) Bg. 1896. 37 s. ill.    
5714 [Landsudstillingen 1898.] International Fiskeriafdeling, Haandværk & Industri-Afdeling, Kunst-Afdeling. Organisation, Almindelige Bestemmelser og Program. Bg. 1896. 20 s. ill.    
5715 [-] Den internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Norge 1898. Organisasjon, almindelige Bestemmelser og Program. Bg. 1896. 12 s. - BOB    
5716 Almindelige [norske] Landbrugsmøde. 10. Katalog over Udstillerne ved ... i Bergen 1898. Bg. 1898. 3b.    
5717 - Beretning om ... i Bergen 1898. Udg. of Bestyrelsen. Bg. 1898. 110 s.    
5718 [Landsudstillingen 1898.] Bergensudstillingen 1898. Bergens Fjellmannalag. [Katalog over lagets Udstilling.] [Bg. 1898.] 2 bl. - UBB    
5719 [-] Bestemmelser og program for havebrugsudstillingen i Bergen fra 16de mai til 30te september 1898. Bg. 1898. 10 s. - BB    
5720 [-] (International fisheries exhibition, Bergen 1898.) Sweden. Special catalogue. Sth. 1898. 112 s. ill. - UBB    
5721 [-] Katalog over de paa haandverks- og industriudstillingen i Bergen 1898 udstillede norske forlagsskrifter vedkommende opdragelse og undervisning. Bg. 1898. 36 s.    
5722 [-] Katalog over den historiske udstilling i Bergen 1898. Bg. [1898]. 99 s. - Tillæg og rettelser. 21 s. - Innh.: Portrætter. Mariakirken. Prospekter av Bergen. Seilskibe. Sølv og guldsager. Dragter og uniformer. Forskjelligt.    
5723 [Lands]udstillingen 1898. Katalog over Kristiania folkeskoles udstilling. Med forudskikkende oplysninger. Ved udstillingskomiteen. Kra 1898. 16 s.    
5724 [-] Kunstafdelingen ved Bergensudstillingen 1898. 1. Kunstnerjuryens Gruppe. Bg. 1898. 24 s. - BB    
5725 [-] La Tunisie à l'exposition internationale de pêche de Bergen. [Utg. av] Régence de Tunis . Direction de l'agriculture et du commerce. Tunis 1898. 62 s. ill. - UBB    
5726 [-] Norges geologiske undersøgelses udstilling i Bergen 1898. Udg. of K.O. Bjørlykke. Kra 1898. 83 s. kart. (Norges geologiske undersøgelse. 26)    
5727 - Officiel Fører gjennem Landsudstillingen og den internationale Fiskeriudstilling i Bergen 1898. Bg. 1898. 67 s. - 2. Opl. Bg. 1898. 86 s. ill.    
5728 [Landsudstillingen 1898.] Officiel belønningsliste omfattende haandværks- og industriafdelingen samt den internationale fiskeriafdeling. Bg. 1898. 61, 51 s.    
5729 [-] Officiel Katalog over Haandværks- og Industriafdelingen samt den Internationale Fiskeriafdeling ved Udstillingen i Bergen 1898. Bg. 1898. 218 s. - Bg. 1898. 177 s.    
5730 [-] United States of America. Preliminary catalogue and synopsis of the collections exhibited by the United States fish commission and by special exhibitors. (International fisheries exposition. Bergen 1898.) Wash. 1898. 49 s.    
5731 Fleischer, J.C.V. Beretning om Bergensudstillingens Seilregatta for norske Lods- og Brugsbaade, Fiskefartøier og Redningsskøiter. Afholdt i og udenfor Korsfjorden ved Bergen den 12te Juli 1898. Bg. 1899. 62 s. ill. - BB    
5732 [Landsudstillingen 1898.] Beretning om Bergensudstillingen 1898. Ved udstillingens general-sekretær. [J. Bøgh.] [Bg. 1908.] 426 s. ill. kart.    
5733 Jury til bedømmelse of konkurranseprojekterne til udstillingsbygningerne for udstillingen i Bergen 1898 samt bygningernes placement. Betænkning. (TU 14(1896) s. 306-07; se også 337-38; 355-56 av H.J. Sparre; 282 av O.W. Fasting; 405-06 av H.J. Sparre)    
5734 Bergen og Bergensudstillingen. (Norsk Famfie-Journal 2(1898) nr. 22 s. [169]-76 ill.)    
5735 Bergensudstillingen. (Rev. 5(1898)nr. 16a, 21a, 22a, 23a, 25a, 27a-b, 28a, 29a, 30a, 31a, 32a, 34a, 35a, 36a, 39a, 40a)    
5736 Bergensudstillingen 1898. (TU 16(1898) s. 242, 273-74; s. 345-49 ill. av JX; 377-78)    
5737 Enger, O. I korte rids forslag til plan m.v. for marinens deltagelse i landsudstillingen i Bergen 1898. (Norsk tids. f. sjøv. 16(1898) s. 10-12)    
5738 Fra bergensudstillingen. Korrespondance. (Elektrotekn. tids. 11(1898) s. 240-41, 252-53, 281)    
5739 - [Av] Rigmor. (Husm. 12(1898) s. 192-93, 201-02, 225-26, 238-39, 248-51, 262-63, 274-76, 298-301)    
5740 Från Bergen-utstållningen. (Ny ill. Tidning, Sth. 34(1898) nr. 35) - BN II 3623 L    
5741 Krohn, O. Bergensudstillingen. (Folkebl. 19(1898) s. 258-68 ill.)    
5742 Larsen, B.C. Pavels. Indtryk fra bergensudstillingen. (Hver 8. dag 1898/99 s. 65-67 ill.)    
5743 Madsen, T. Fra udstillingen i Bergen 1898. (Kringsjaa 12(1898) s. 81-95 ill.)    
5744 W[etlesen], M. Bergen. (Urd 2(1898) s. 219, 239-40, 262-63, 295-96, 315-16 ill.)    
5745 Wiers-Jenssen, H. Bergen och Bergensutstållningen. (Ord och bild, Sth. 7(1898) s. 410-18 ill.)    
5746 Feddersen, A. Den internationale Fiskeriudstilling i Bergen 1898. Ved ... Kbh. 1899. 44 s. ill. - UBB    
5747 Decker, W., F. Heincke and H. Henking. Die Seefischerei Norwegens. Berl. 1901. 182 s. ill. (Abh. des Deutschen Seefischerei-Vereins. 6) - F. Heincke. Der internationale Fischerei-Kongress in Bergen vom 18. bis 21. Juli 1898. Bericht s. 1-14; W. Decker. Die Fischerei Ausstellung in Bergen speciell in technischer Hinsicht s. 15-23. - UBB    
5748 Madsen, S. Tschudi. Vandringer på en utstilling og i en jaktvilla. (St. Hallv. 39(1961) s. 19-37 ill.)    
5749 Bergenhusamternes Fællesudstilling for Havebrug og dets Produkter samt Husflid og landlig Industri. Bergen 1901. Program. Bg. [1901 ]. 8 s. - UBB    
5750 Fra Bergenhusamternes udstilling. (Husm. 15(1901) s. 353-54)    
5751 Bergenhusamternes Fællesudstilling 1901 i Bergen. Beretning. Bg. 1902. 59 s. - NB    
5752 Bergenshusamternes 2den fællesudstilling for havebrug og husflid m.m. 1905 i Bergen. Katalog for ... Bg. 1905. 56 s. - NB    
5753 Bergenshusamternes fællesudstilling 1905. [Af] A. (Husm. 19(1905) s. 354-55)    
5754 Bergenhusamternes 2den Fællesudstilling 1905 i Bergen. Beretning. Bg. 1906. 94 s. - NB    
5755 Den nordiske motorudstillingi Bergen 1907. (TU 24(1906) s. 422-25)    
5756 Den nordiske motoruc',~ tilling i Bergen. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 13(1907) s. 223-24, 248-49 ill.)    
5757 Den nordiske motorudstilling i Bergen 1907. [Av] N.K. (TU 25(1907) ing. afd. s. 167-71 ill.)    
5758 - (Program og Katalog for) ... omfattende Motorer for Fartøier og Baade ... Møde of nordiske Fiskere. Bg. 1907. 99 s. kart.    
5759 Den Nordiske Motorudstilling i Bergen 1907 omfattende Motorer for Fartøier og Baade ... Møde of nordiske Fiskere. Beretning udarb. of M. Barclay. Bg. [1908]. 127 s. ill.    
5760 Utstillings-tidende. Landsutstillingens officielle organ. Bg. 1910. 16 nr.    
5761 [Landsutstillingen 1910.] Bergensutstillingen 1910. Turistvæsen, sport og husflid. Organisation, almindelige bestemmelser og program. Bg. [1909 ?]. 16 s. ill. - Også engelsk utg.    
5762 Festskrift udg. i anledning av Bergensudstillingen 1910. Kra [1910]. 48 s. - NB    
5763 Landsutstillingen 1910. Fortegnelse over Jurymænd [ved] Bergensutstillingen 1910. [Bg. 1910.] 8 s. - UBB    
5764 - Gammelt kjøre- og ridetøi. Katalog over Bergens museums kulturhistoriske særutstilling. Av H. Schetelig [Shetelig]. Bg. [1910]. 62 s. ill.    
5765 - Officiel fører og katalog for ... Bg. 1910. Fl. pag. ill. kart.    
5766 - Program for aapningshøitideligheten. [Bg. 1910.] 1 bl. - UBB    
5767 Lands-udstillingen i Bergen 1910. Katalog over Norsk kennelklubs hundeudstilling i forbindelse med ... Kra 1910. 54 s.    
5768 [Landsudstillingen 1910.] Beretning om Bergensutstillingen 1910. Ved utstillingens generalsekretær [A. Anderssen]. Bg. 1917. 189 s. ill.    
5769 Bergen. [Utg. av] Fotograf A. Brundtland [i anledning Landsutstillingen 1910]. Bg. [1910]. 9 bl. ill. - Ingen tekst. Inneh. bilder fra utstillingen, de samme bilder som de første i Beyers album, nr. 580. - UBB    
5770 Bergens-udstillingen - severdigheder i Bergen. - Fra Bergens-udstillingen. (Husm. 24(1910) s. 167-69, 179-80, 257-58, 268-70)    
5771 [Bergensudstillingen.] (Norsk familie journal. Udstillingsnr. 1910 s. [193]-200 ill.)    
5772 Bergensudstillingen. (Norsk næringsliv 3(1910) s. 515-18 ill.)    
5773 - (TU 28(1910) s. 375-77, 389-91 ill.)    
5774 Fra Bergensutstillingen. [Av] st. (Urd 14(1910) s. 277-78, 319 ill.)    
5775 [Landsutstillingen 1910.] Souvenir fra Hanseatisk Vinkjælder. (C. Kroepeliens enke.) [Bg. 1910.] 8 bl. ill. - UBB    
5776 Rosasco, W. Indberetning om Turistforeningen for Bergens by og stiftsutstilling paa Bergensutstillingen i 1910. (Turistf. f. Bg. årb. 1911 s. 32-36 ill.)    
5777 Landsutstillingen for havebruk og gartneri. Katalog for ... Bg. 1910. 66 s.    
5778 Utstillingen for hus og hjem 1924. Katalog. Bg. 1924. 32 s. - L. Grung. Selvbyggerkolonien paa Nymark s. 21-24. - BOB    
5779 Fra varemessen i Bergen. Husmoruken. (Urd 31(1927) s. 520-23 ill.)    
5780 Norges varemesse. 1927. Katalog over deltagere m.v. Bg. 1927. 203 s. - BOB    
5781 Norges varemesse. Beretning for 1927. Oslo [1927]. 32 s.    
5782 Den syvende varemesse i Bergen 1927. (I: Norges varemesse. 1920-1930, Oslo 1930 s. 39-48 ill.)    
5783 [Norges varemesse, 1927; 1948] (I: Just, C. Fra Festningsplassen til Sjølyst, Oslo 1962, s. 30-35, 47-50 ill.)    
5784 Landsutstillingen 1928. Dagens program. Nr. [1]-121. - UBB ukpl.    
5785 [Landsutstillingen 1928.] Fra utstillingskomiteens specialutvalg. [Oppfordring til å delta i tegning av et garantifond.] Bg. 1927. 4 bl. ill. - UBB    
5786 - Reiseliv, sport, hotelvæsen, husflid. (Program. Alm. bestemmelser. Organisation.) Bg. 1927. 16 s.    
5787 - Katalog. Bg. 1928. 306 s.    
5788 - Offisielt billedalbum. Bg. [1928]. 16 bl. ill.    
5789 - Plan over utstillingsterrænget med kort fører. Bg. 1928. 1 fold. bl. - UBB - Også utgaver med tysk og engelsk tekst.    
5790 - Beretning. (Reiseliv, sport, hotelvesen, husflid, brukskunst.) Utarb. av generalsekretæren, [C.] Gran Bøgh. Bg. 1929. 419 s. ill.    
5791 Bøgh, [C.] Gran. Landsutstillingen i Bergen 1928. (Guldsm. k. 19(1928) s. 60-61; se også s. 104)    
5792 Landsutstillingen Bergen 1928. En østlandsk hyldest. Red. av J. Hobber. Oslo [1928]. 16 bl. ill. - BOB    
5793 Landsutstillingen i Bergen. [Av] P. Andersen, Konow Lund, E. Lexow, J. Lindstrøm. (Bygk. 10(1928) s. 99-108 ill.)    
5794 Landsutstillingen i Bergen. (Norges haandv. 10(1928) s. 137-38 ill.; 11(1929) s. 132-33)    
5796 Mundal, S. Husflidsavdelingen på Bergensutstillingen. (Urd 32(1928) s. 382-84 ill.; se også s. 369)    
5797 ERA-messen 1937. Elektrisitet-radio - telefon. Katalog. Bg. [1937]. 80 s. ill. - NB    
5798 Resultatet av arkitektkonkurransen om Polarutstflingen i Bergen. (Bygk. 19(1937) s. 162-66 ill.)    
5799 Utstilling i Bergen 1940. Utdrag av programmet. (Ark o b 2(1937) nr. 3 s. 1-3)    
5800 Den Internasjonale utstilling for polarforskning 1940. Program. Hovedreglement. Organisasjon. Bg. [1939?]. 18 s. ill. - UBB    
5801 Simonnæs, O. Bergens forberedelser til 1940. (Ark o b 4(1939) nr. 2 s. 2-4; se også nr. 3 s. 1-3 og nr. 4 s. 1-4)    
5802 Brochmann, K. og O. "Utstillingen i Bergen 1940". (Bygk. 22(1940) s. 143-45 ill.)    
5803 Internasjonal[e] utstilling for polarforskning. Landsutstilling for kommunikasjonsmidler, fiske og fangst, husflid og brukskunst. Utstillingen i Bergen 1940. (Almindelige bestemmelser, program, organisasjon.) [Bg.] 1940. 31 s. ill. - Omsl. tit.: Landsutstilling for kommunikasjonsmidler ... - UBB    
5804 [-] The international exhibition of polar exploration, Bergen 1940. Programme, general regulations, organization. [Bg. 1940 ?] 21 s. ill. - UBB    
5805 [-] The international exhibition of polar exploration, Bergen, Norway 1940. (By A. Hoel, H.U. Sverdrup, Gran Bøgh.) [Bg. 1940 ?] 8 bl. ill. - UBB    
5806 Norges varemesse 1940 i Bergen. Katalog. [Bg. 1940.] 96 s. ill. - NB    
5807 Norges varemesse 1948. Katalog. Tekstred. C. Just. [Bg. 1948.] 264 s. ill.    
5808 Stranger, R. Norges varemesse 1948 i Bergen. (Norges ind. 30(1948) s. 161-62; se også s. 163 av E. Bang og s. 168 av E. Mowinckel-Larsen)    
5809 Nordsjømessen 1951. [Innbydelse.] [Bg. 1949.] 8 s. - UBB    
5810 Norsk fiskerimesse 1960. Katalog. Oslo 1960. 203 s. ill. - BOB    
5811 International port exhibition, Bergen, Norway. Port '70 magazine. Eds. K.B. Andersen and R. Vold. [Bg. 1970.] 47 s. ill. - Bergen harbour s. 5, 7; L. Pettersen. Bergen's maritime museums. 33, 37.    
5812 Hermetikboksen. Avis for hermetikarbeiderne i Bergen. Utg. av celle 43 av Bergens arbeiderparti. 2(1927). - NB    
5813 Kommunefunksjonæren. Organ for Bergens brandkorps forening, Bergens kommunale tjenestemannsforening, Kommunale kontorfunksjonærers forening, Lysverkfunksjonærenes forening og Sporveiens administrasjonspersonales forening. 1(1947)-27(1973).    
5814 Kommuneproletaren. Avis for kommunearbeiderne i Bergen. [1](1926)-6(1931). - Fra 1929 nr. 1: Avis for de kommunale arbeidere og tjenestemenn i Bergen. - Utg. av Bergens arbeiderpartis kommuneceller (fra 1928 nr. 1: kommunelag). - NB    
5815 Placat anlangende hvorledes skal forholdes for at hæmme Leediggang i Bergen, samt hvorledes Huusbonder og Tieneste-Folk sig mellem hindanden haver at forholde, i Henseende til Opsigelser og Faredag med videre. Bergen den 31te Augusti 1776. [11] s. - UBB    
5816 Børretzen, B. [Om lediggang.] (Snaks. Berg. 1(1794) s. 259-64; Bergenseren 3(1796/97) s. 105-12, 193-200)    
5817 [Om arbeidsforhold, lediggang og drukkenskap i Bergen.] (Bjørgv. 1815/16 s. 289-94)    
5818 Noget av Hvert. [Om utbetaling av lønn søndag form.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 129-31)    
5819 Komiteen til Undersøgelse of Forholdene blandt Arbeidsklassen,1886. Indberetning fra ... (Til Bergens Magistrat og Formandskab.) Bg. 1887. 8 s. (BKF 1887, bilag)    
5820 Program og Sange for Demonstrationstoget for 8 Timers Arbeidsdagen 1ste Søndag i Mai 1891. [Bg. 1891.] 4 bl. - NB    
5821 Ormestad, M. Lønsbevægelsen i Bergen. Foredrag of ... ved mødet i Tivoli 21. mai 1903. Kra 1903. 32 s. - NB    
5822 Lønstarif for skofabrikerne i Bergen. Kra 1907. 19 s. - NB    
5823 Hjemmearbeidsudstillingen i Bergen 1912. Istandbragt av Bergens avdeling av Norsk forening for socialt arbeide. Beretning ved formanden. Bg. [1912]. 17 s. - BOB    
5824 Norsk forening for socialt arbeide. Bergens avdeling. Undersøkelser angaaende hjemmeindustrien i Bergen. Utg. ved K.F. Dahl. Bg. 1912. 29 s.    
5825 Den kommunale arbeiderstreik i Bergen. (Arb. giv. 1920 s. 378-82)    
5826 Typografkonflikten i Bergen. (Arb. giv. 1920 s. 423-24)    
5827 Bergens og fylkenes faglige distriktsorganisation. Fortegnelse over streikebrytere i Bergen 1926. Bg. 1926. 7 s. - BOB    
5828 Abrek, K. En oversikt over arbeidsforholdene og arbeiderbevegelsen i Bergen i midten av 1880-årene. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1926. - Delvis tr. i Bergens arbeiderbl. mars 1927 og 30. april 1935.    
5829 Skolebarnenes erhvervsmessige arbeide ved folkeskolene i Bergen 1929. Bg. 1930. 41 s. (Med. rev., bilag)    
5830 Mohr, T. Ordning av kommunalt nødsarbeide utenfor forsorgsarbeide i Bergen. (Tids. f. Norges forsorgsvesen 1(1931) s. 104-06)    
5831 Arbeidsledigheten som socialt problem. Hvorledes går dagene for de arbeidsløse? (Rev. 3(1934) nr. 7 s. 10-11, 14 ill.)    
5832 Langhelle, N. Arbeiderforhold og arbeiderbevegelse i Bergen 1888-1903. Hovedoppg. Univ i Oslo 1934. 139 s. - UBB kop.    
5833 Martinsen, I. Arbeidertribunen i Bergen. (1. mai 1937 s. 14 f.) - NTI    
5834 Ousland, G. Fagorganisasjonen i Norge. Utg. av Arbeidernes faglige landsorganisasjon i Norge. Oslo 1949. 3 b. ill. - Bg. i b. 1 s. 79-83; b. 2 s. 461-73; b. 3 s. 470-75 o.ll.st., se reg.    
5835 Jacobsen, N.K. Differensieringen av sysselsetningen i Bergen sammenliknet med Oslo og noen trekk av den økonomiske utvikling. Sem. NHH 1951.    
5836 Folkets hus fond. Hvorfor folkets hus fond i Bergen ble dannet. En dokumentasjon. [Bg. 1963?] 61 s.    
5837 Pendling av arbeidskraft mellom Bergen og nabokommunene. Utarb. av Arbeidsdirektoratets kontor for statistikk og utredninger. (Arb. mark. 1963 nr. 3 s. 32-34)    
5838 Tovan, K. Arbeidstilsynet. (Kom. funk. 18(1964) nr. 2 s. 2-5)    
5839 Reiersen, J.E. Utpendlingen fra Sotra til Bergenshalvøya før Sotra brua. Bg. 1973. 130 s. kart. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 10) - Omarb. hovedoppg.    
5840 Bergens offentlige arbeidsanvisningskontor (arbeidskontor). Aarsberetning. 1898-1921. (BKF 1899-1921/22, bilag)    
5841 Dahl, K.F. Bergens arbeidskontor. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 261-66)    
5842 Bergens arbeidskontor 1897-1937. 40de årsberetning. (Norges offentlige arbeidsformidling.) Bg. 1938. 8 s. - NB    
5843 Albrechtsen, 1. Arbeidskontoret. (Kom. funk. 3(1949) nr. 4 s. 1-5)    
5844 Helle, J. De delvis arbeidsføre. (Avdelingen for delvis arbeidsføre ved Arbeidskontoret for Bergen og Laksevåg.) (Kom. funk. 4(1950) nr. 10 s. 4-7)    
5845 Gjelsvik, E. Hva skal du bli? (Arbeidskontorets ungdomsavdeling.) (Bg. by 4/5(1952) s. 22-23)    
5846 Gabrielsen, S. Sjømannskontoret i Bergen. (Arb. mark. 1959 nr. 6 s. 18-24 ill.)    
5847 L[uihn], H. Bergens arbeidskontor ved en milepel. (Arb. mark. 1961 nr. 6 s. 34-38 ill.)    
5848 Norsk forening for socialt arbeide. Bergens avdeling. Aarsberetning. 1912-1914. - BOB    
5849 - Love. Bg. [1914?] - NB    
5850 Dahl, K.F. Bergens avdeling av Norsk forening for socialt arbeide. (l: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 545-48)    
5851 Norsk forening for socialt arbeide. Bergens avdeling. Beretning for årene 1912-1946. Bg. [1946]. 22 s. - BOB    
5852 Arna tekstilarbeidarforeining. Avdeling 17 av Norsk tekstilarbeiderforbund. 1919 - 9. mars - 1939. [Arna 1939.] 39 s. ill. - Arne arbeiderparti s. 17-38.    
5853 Bagersvendenes Fagforening i Bergen. Love. Bg. 1886. 2 bl. - UBB    
5854 Bakersvendenes forening av 1897. Beretning om femten aars virke, utgit i anledning femten-aarsdagen 13de januar 1912. Bg. [1912]. 9 s. - NB    
5855 - 25-aars beretning for . . . 13.1.1897 - 13.1.1922. Bg. 1922? 16 s. - NB    
5856 Knudsen, E., M. Lefdal [og] O. Thorsen. 50 †rs beretning for Baker og konditorsvennenes forening. 1897 - 13. jan. - 1947. [Bg. 1947.] 44 s.    
5857 Larsen, E. Bergens bankfunksjon‘rer gjennem 25 †r. Utg. i anledning av Bankfunktion‘renes samfund i Bergens 10-års jubileum. Bg. 1936. 59 s. ill.    
5858 Bankfunksjon‘renes samfund i Bergen. 1926-1951. (Red. av G. Hagen Hartvedt.) Bg. 1951. 65 s. ill.    
5859 Bekledningsarbeidernes foreningi Bergen.25 †r. Beretning. Bg. [1958]. 79 s. ill.    
5860 Bergen brannkorps forening. Lover. [Bg. 19**.] 38 s. - UBB    
5861 Bergens brandkorps forening gjennem 25 aar. 1899-1924. Utg. av en beretningskomite. Bg. 1924. 32 s. ill.    
5862 Bergens brandskorps forening i 30 aar. 1899-1929. Utg. av . . . ved en beretningskomite. Bg. 1929. 35 s. ill.    
5863 Bergens brandkorps forening gjennom 50 †r. 1899-1949. Bg. 1949. 139 s. ill.    
5864 Bergen brannkorps forening 60 †r. 7. febr. 1959. (Kom. funk. 13 (1959) nr. 2 s. 5-8)    
5865 Seljenes, A. Bergen brannkorps forening 60 †r. (1899-1959). [Bg. 1959.] 58 s. ill.    
5866 Tarlebø, P. Bergen brannkorpsforening 60 år den 7. febr. 1959. (Brannm. 1959 s. 17-19) - NTI    
5867 H‘rnes, S. og H. Zahl. Bergen distrikt lok[omotiv]personales forening. 50 års beretning. 1903 - 1. jan. - 1953. Voss [1953]. 62 s. ill.    
5868 Endresen, O. Bergen distrikt vognvisitørforening 50 år. [Bg. 1963.] 24 s. ill. - Forf. i forordet. - NB    
5869 Bergen faktorforening. 50 år. 1921 - 1971. Bg. 1970. 21 s.    
5870 Bergen og fylkenes faglige distriktsorganisation. Love. Bg. 1924. 8 s. - BOB    
5871 Bergen og fylkenes faglige samorganisasjon. Det faglige utvalgs illegale arbeide i okkupasjonstiden i tiden 9. april 1940 til 8. mai 1945. Bg. 1946. 23 s.    
5872 Bergens gullsmedarbeider forening gjennom 40 år. 1909 - 11. mars - 1949. Bg. 1949. 36 s. ill. - O. Simonn‘s. Gull- og sølvsmedkunsten med de rike tradisjoner i Bergen s. 25-36.    
5873 Jensen, B. Utsnitt av: Bergens gullsmedarbeideres historie. Fra middelalderen til v†r egen tid. Utg. av Bergen gullsmedarbeider forening i anledning 50-†rs jubileet for tilslutning til N.G.A.F. 14. mars 1959. Bg. 1959. 70 s. ill. - Omsl. tit.: Bergens gullsmedarbeidere 1752-1959.    
5874 Marhaug, J. Bergen politilag gjennom 50 †r. (1898-1948.) 7. juni. Bg. [1948]. 80 s. ill.    
5875 R›dder, S. "Her lukter messing". Utg. av Bergen politilag ved 75-års jubileet. Bg. 1973. 175 s. ill.    
5876 (Bergen tollkontrollører og tollassistenters forening) "Ka e' det mot Bergen, Nordens paradis - ". Bergensforeningens jubileumsfest en fulltreffer. (Tollbl. 31(1951) s. 62-66 ill.) - UBB kop.    
5877 Riise, T. Bergen tolltjenestemanns forening 1904-1954. 50 års organisert virksomhet og kamp for bedre k†r. Utg. av foreningen. Beretningskomite: J. Ellingsen, J. S›rtvedt, H. Dalland. Bg. [1954]. 144 s. ill. - Forf. i forordet. - I forordet nevnes 25 årsberetning av O. N. Bordvik, 1929.    
5878 Bikuben. Organ for Bergens arbeiderforening. 1(1945)--22(1966). - NB    
5879 Prante, A. Motiveret ’ndringsforslag til Formandskabets Indstillingspost om Expropriation of endeel of Arbeiderforeningens Eiendomsgrund, No. 82 i 15de Rode, til Udvidelse of Veien fra Vaskerelvsgaden til Nygaard. Bg. [18**]. 22 s. - BOB    
5880 Arbeiderforeningen i Bergen. Love. Bg. 1850. 7 s. - UBB - Love. Bg. 1850. 12 s. - UBB - Love. Bg. 1862. 8 s. - BB - Love. Bg. 1875. 16 s. - BB    
5881 Arbeiderforeningen i Bergen. De nye foreslaaede Love for Arbeiderforeningen i Bergen. Bg. 1850.8 s. - BB    
5882 - Bergens Arbeider-Forenings Bestyrelse. [Redegjørelse for indkomne bidrag.] [Bg.] 1852. 12 s. - BB    
5883 [Baars, H.B.] Bergens Arbeiderforening. (Folkev. 11 (1862) s. 479--91)    
5884 Sundt, E. Arbeiderforeningen i Bergen, dens Forsamlingshus. (Folkev. 11(1862) s. 325-28 ill.)    
5885 Bergens Arbeiderforening. Fortegnelse over Medlemmerne of . . . oprettet den 3die Juni 1850. Bg. 1879. 79 s. - BB    
5886 Bøgh, J. Bergens Arbeiderforening i femti Aar. Bg. 1900. 152 s. ill.    
5887 Lange, E. de. Bergens arbeiderforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 528-29)    
5888 Bergens arbeiderforening i 25 aar. Utarb. i tilslutning til 50 aarsberetningen paa foranstaltning av Arbeiderforeningens bestyrelse. Bg. 1925. 46 s. ill.    
5889 Bergens arbeiderforening gjennom 100 †r. 1850 - 3. juni - 1950. Bg. [1950]. 31 s. ill.    
5890 Bergens Arbeidersamfund. Love. Bg. 1889. 14 s. - UBB    
5891 Bergens arbeidslederforening. Avd. 2 N.A.L.F. Festskrift 1957. Bg. [1957]. 50 s. ill. - NB    
5892 Hverven, B. Bergens arbeidslederforenings 50-†rsjubileum feiret på verdig måte. (Arb. led. 1958 s. 2-5 ill.)    
5893 Bestillingsm‘ndenes forening i Bergen. Forslag til love for . . . [Bg. 1894.] [4] s. - BB    
5894 Wolff, H. Bergens Bestillingsm‘ndsforening. 25 aars beretning 12. novbr. 1894 - 12. novbr. 1919. Bg. 1920. 55 s. - NB    
5895 Bergens Bogtrykkerforening. Arbeidsnedl‘ggelsen paa J.W. Eides Bogtrykkeri i Bergen. Bg. 1894. 16 s.    
5896 Bergens Bogbinderforening. Love. Bg. 1886. 7 s. - BB - Love. 1895. 8 s. - BOB    
5897 Bergens bokbinderforenings 50-†rs jubileum. Festmiddagens program [og sanger]. [Bg. 1936.] 6 bl. - UBB    
5898 Petersen, G.B. Bergens bokbinderforening gjennem 50 †r. 1886-1936. Bg. 1936. 62 s. ill.    
5899 Bergens distrikts tollerforening 60 †r. (Tollbl. 1962 s. 26-28, 54-55)- NTI    
5900 Kristiansen, A. Bergens elektrisitetsverks arbeiderforening gjennom 50 år. 1921 - 7. sept. - 1971. Bg. 1971. 45 s. ill.    
5901 Jensen, C. [og] L.O. Sæbøe. Bergens formanns- og verksmesterforening. Beretning i anledning av foreningens 25 †rs jubileum. 190'1 - 15. desember - 1932. Bg. [1932]. 28 s. ill.    
5902 R›rvik, R. Bergens formerforening gjennom 60 †r. Bg. 1950. 45 s. ill. - Arb. arkiv.    
5903 Mercurs organ. Utg. av Bergens handelsfunktion‘rers forening. 1 (1915)-16(1930). - Aarg. 1-2 med tit. Butik- og kontorfunktionæren. - NB    
5904 Mercur. Organ for handels- & kontorfunksjon‘rene i Bergen. 17 (1931)-18(1932). - NB    
5905 Korsvold, J. Av n›d - til seir. Bergens handels- og kontorfunksjon‘rers forening i 40 †r. Bg. 1950. 128 s. ill.    
5906 Berg, A. Bergens havnebetjenters forening. 1908 - 26. april - 1933. Bg. [1933]. 59 s. ill. - Havnen s. 9-38.    
5907 Korsvold, J. Bergens havnebetjenters forening. 26. april 1908 - 1958. Bg. [1958]. 70 s. ill. - Havnen s. 9-54.    
5908 Riise, T. Bergens hermetikkarbeiderforening. 40-års beretning. 1910 - 3. juli - 1950. Bg. [1950]. 31 s. ill. - Arb. arkiv.    
5909 Bergens hermetikkarbeiderforening. 50-års beretning. 1910 - 3. juli - 1960. [Bg. 1960.] 32 s. ill.    
5910 R›rvik, R. Bergens hotell- og restaurantarbeiderforening. 1930 - 18. juni - 1960. Bg. 1960. 61 s. ill.    
5911 Corpus. Utg. av Håndsetterklubben i Bergen. 1(1962)-[4](1965).    
5912 Bergens håndsetterklubb gjennom femti år. (Hånden skal høyne vårt fag. 1916-1966.) [Bg. 1966.] 85 s.    
5913 Bergens kelnerforening av 1926. 1926 - 19. mars - 1951. 25 års virksomhet for bedring av kårene for serveringspersonalet. Bg. [1951]. 43 s. ill. - NB    
5914 Hansen, N. Bergens kelnerforening 1926 - 19. mars - 1966. Bg. 1966. 32 s.    
5915 Bergens kinematografbetjenings forening. (25 år.) 15. sept. 1927 - 15. sept. 1952. Bg. [_1952]. 30 s. ill.    
5916 Eliassen, J. Bergens kommunale tjenestemannsforening. 1927-1952. Beretning. Bg. 1952. 33 s. ill.    
5917 Bergens liberale Arbeiderforening. Love. Bg. 1898. 11 s. - BB    
5918 Olsen, S. og A. Andersen. Bergens litograf- og kjemigrafforening 50 år. 1903 - 3. mai - 1953. Bg. 1953. 39 s. ill.    
5919 Bergens litograf- og kjemigraf-forening. Stiftet 3. mai 1903. (Norsk litografia 62(1963) nr. 2. 18 s. ill.) - T. Rafto. Byen vår s. 5-7; Reproduksjonsfagene i Bergen. [Av] E.N. s. 9-15, 18.    
5920 Bergens losse- og lastearbeiderforening. Lov. [Bg. 1925.] 16 s. - BOB    
5921 Riise, T. Bergens losse- og lastearbeiderforening 1885-1935. Havnearbeidernes organisasjoner gjennem 50 år. Bg. 1935. 261 s. ill.    
5922 - og 0. Bolstad. Bergens losse- og lastearbeiderforening 1885-1960. Avsnitt 1. Havnearbeidernes organisasjoner gjennom 50 †r. Ved T. Riise. Avsnitt 2. Bergens losse- og lastearbeiderforening. 1935-1960. Ved 0. Bolstad. Bg. 1960. 324 s. ill.    
5923 Bergens maskinistforening. Beretningerogregnskaper.99/1972(1973). - UBB    
5924 Sandal, O. Bergens maskinistforening (1873-1923). Festskrift i anledning 50 aars jubil‘et. Bg. [1923]. 77 s. - NB    
5925 Simonn‘s, O. Bergens maskinistforening (1924-1948). Festskrift i anledning 75-†rsjubileet. Bg. 1948. 44 s. ill.    
5926 Pettersen, L. Bergens maskinistforenings gamle fane. (Bg. sj›f. mus. †rsh. 1963 s. 25-32 ill.)    
5927 Rokne, L. Bergens maskinistforening gjennom hundre år. 1873-1973. Maskinisten - sj›fart og samfunn. Bg. 1973. 303 s. ill.    
5928 Hansen, E. Bergens maskinistforenings kvinneforening. Festskrift i anl. 50-†rs jubileet 10. mars 1943. Bg. [1943]. 38 s. ill. - NB    
5929 Bergens maskinistforenings kvinneforening. Lover. Bg. 1960. 2 bl. - BOB    
5930 Bergens maskinmesterforening 1901-1951. Bg. 1951. 155 s. ill. B[ergens] M[ekaniske] V[erksteder]. Verkstedsklubben    
5931 B[ergens] M[ekaniske] V[erksteder]. Verkstedsklubben, Laksev†g. 60 †rs beretning. Bg. 1966. 27 s. ill.    
5932 Den merkantile herold. Organ for Bergens merkantile forening (funksjon‘rforening). 1(1930)-13(1942). - Arsb. i †rg. 6-13 og muligens i tidl. †rg.    
5933 Sporveisfunksjon‘ren. Utg. av Bergens sporveisfunksjon‘rers forening. 1(1937)-4(1940). - NB    
5934 Nytt spor. Fellesorgan for samtlige yrker ved sporveien. Utg. Bergens sporveisfunksjon‘rers forening. Sporveisreparat›renes forening (til 1953 nr. 2); Sporveisadministrasjonsp. forening (til 1953 nr. 2). [1] (1947)-1970. - 1962 og 1967 ikke utk. - 1956-1970: Nytt spor. Utg. av Bergens sporveisfunksjon‘rers forening. - NB    
5935 Haugan, J. Bergens sporveisfunksjon‘rers forening. 1909 - 19. juni - 1959. Red. H. Meyer. Bg. [1959]. 95 s. ill.    
5936 Bergens stoperiarbeiderforening. Vedtekter. [Bg. 195*]. 13 s. - BOB    
5937 Sagvik, J., H.R. Kristiansen, B. Thaule. Bergens tranarbeiderforening. 10-†rs beretning.1937-1947. Bg. 1947. 6 bl. - Stens. - Arb. arkiv.    
5938 Landtransporten. Medlemsblad for Bergens transportarbeiderforening. 1(1937)-7(1946); 17(1956)-30(1970). - NB    
5939 Bergens transportarbeiderforening gjennem 40 †r. 1894-1934. (Norsk transportarbeiderforbund. Avdeling 19, Bergen.) Bg. [1934]. 22 s. - NB    
5940 Riise, T. Bergens transportarbeiderforening. 1894 - 1. februar - 1944. Landtransportarbeidernes organisasjoners virksomhet gjennom 50 †r. Bg. 1944. 137 s. ill.    
5941 - Bergens transportarbeiderforening. Beretning for †rene 1944-1954. Tillegg til 50-†rs-beretningen. Bg. 1954. 137 s. ill.    
5942 Bergens transportarbeiderforening. Vedtekter. Bg. [1958]. 16 s. - BOB    
5943 Bergensbanens kondukt›ravis. Utg. av Bergensbanens kondukt›rforening. 1(1949)-9(1957). -NB    
5944 Bergensbanens kondukt›rforening 1896-1946. [Bg. 1946.] 22 s. ill. - NB    
5945 Bech, L., J. Kolrud og B.G. Mugaas. Bergensbanens kontorpersonales forening. Beretning 1906 - 16. des. - 1931. Bg. [1931]. 31 s. ill.    
5946 [Riise, T.] Bilarbeidernes forening i Bergen 1934 - 18. januar - 1954. [Bg. 1954 ?] 20 s.    
5947 - Bilarbeidernes forening i Bergen. 25-†rs-jubileum. 1934 - 18. jan. - 1959. Bg. [1959]. 27 s. ill.    
5948 Blikk- og metallarbeidernes forening. Avd. 72, Bergen. 1937-1962. Bg. [1962]. 16 s. ill. - NB    
5949 Riise, T. Blikkenslagersvennenes forening, Bergen. 1898 - 6. mai - 1958. Bg. [1958]. 80 s. ill.    
5950 Blikkvalseverkets fagforening, N.J. & M.F. Avd. 15, Bergen. 25 †rs beretning 1. febr. 1928 - 1. febr. 1953. Av B. Lihaug, A. Misje [o.ll]. [Bg. 1953 ?] 39 s. ill. - A/S Norsk blikkvalseverks historie; Resyme over Bernt Iversen & Son A/S og A/S Norsk nettingsverks historie s. 30-39.    
5951 Berntsen, F. og O. Zachariassen. Blikkvalseverkets fagforening, N.J. & M.F. avd. 15, Bergen. 30 †rs beretning 1. febr. 1928 - 1. febr. 1958. [Bg. 1958 ?] 11 s. ill.    
5952 Monsen, J. og R. Jacobsen. Blikkvalseverkets fagforening, N.J. & M.F. avd. 15, Bergen. 40 †rs beretning 1. febr. 1928 - 1. febr. 1968. [Bg. 1968 ?] 11 s. ill.    
5953 Centraliserede Fag- og Arbeiderforeninger. Love. [Bg. 1891.] 2 bl. - NB    
5954 Strand, D. "De centraliserede fag- og arbeiderforeninger i Bergen" og forholdet til Venstre i tidsrommet 1893-1898. Hovedoppg. U i B 1968. 73 s.    
5955 D/S Restaurat›r- og bestyrerforeningen og dampskibskok-foreningen, Bergen. Love for samarbeide. 1910. - NB    
5956 Elektrisitetsverkets arbeiderforening. Beretning til . . . ved 25-†rsjubileet. Bg. 1946. 16 s. ill.    
5957 Korsvold, J. 50 †r. Elektromont›renes forening i Bergen. 1903 - 5. mars - 1933. Bg. [1953]. 60 s. ill.    
5958 R›rvik, R. Elektromont›renes forening 1903 - Bergen - 1963. Bg. 1963. 61 s. ill.    
5959 Fana og Haus bygningsarbeiderforening. Beretning. 1936-1961. Bg. [1961]. 27 s. ill.    
5960 Fana kommunale arbeiderforening. Beretning over . . . virke gjennom 30 †r. [Ved] styret. Hop 1952. 7 s. - Arb. arkiv.    
5961 Formernes fagforening. 25-aars-beretning. [Bg.] 1915. 10 s. - NB    
5962 Riise, T., J. Stene, S. Hansen. Gassverksarbeidemes forening gjennom 50 †r. Bg. 1949. 48 s. ill. - BOB    
5963 Gesellauget. [Lover.] [Bg. 1928.] 12 bl. - UBB    
5964 Guldsmedsvendenes Fagforening. Love. Bg. 1886. 2 bl. - NB    
5965 Havnearbeidemes forening. Love. 1909. - NB - Till‘g. 1910. - NB    
5966 [Alsaker, K.] Havneingeni›rvesenets arbeiderforening. 1922. - 1. nov. - 1947. [Av] K.A. [Bg. 1947.] 23 s. ill.    
5967 Haaland, W. og S. Larsen. Havnevesenets personalforening 50 †r. Beretning. [Bg.] forord 1972. 25 s. - Mangfoldiggjort maskinskrift. - UBB    
5968 Hop tekstilarbeiderforening. Avd. 11 av Norsk tekstilarbeiderforbund. 1916-1956. Bg. [1956]. 22 s. ill.    
5969 Haandverkssvendens forening. Aarsberetning. 1911-13. - NB    
5970 Haandv‘rkssvendenes Forening. - Love for . . . [Bg. 1886.] 4 s. - BB    
5971 - Statuter for Haandv‘rkssvendens Forenings dramatiske Klub. Bg. 1896. 2 bl. - BB    
5972 [Vigdal, J.] Haandverkssvendenes forening. 25-aars beretning. (1877-1902.) Udg. of foreningens bestyrelse. Udarb. of J.V. Bg. 1902. 32 s. ill.    
5973 Haandverkssvendenes forening gjennem 50 aar. 1877-1927. Ved foreningens styre. Bg. 1927. 100 s. ill.    
5974 Haandv‘rkssvendenes Dannelses-Forening i Bergen. Love. Bg. 1850. 8 s. - Bg. 1855. 8 s. - BB    
5975 R›rvik, R. Jernbanens verkstedsarbeiderforening. Bergen distrikt. 1905 - 14. aug. - 1955. Bg. [1955]. 47 s. ill.    
5976 Bogsnes, K. Jernbanens verkstedsarbeiderforening. Bergen distrikt. 1905 - 14. aug. - 1965. Bg. [1965]. 93 s. ill. - NB    
5977 Jembanepersonalets interessekontor, Bergen distrikt. 50 †r. 1916 1966. [Bg. 1966.] 31 s. ill.    
5978 Larsen, B.L., 1. Wiik, P. Johannesen. Jernskipsbyggernes fagforening, Bergen. 60 †rs beretning. 17. mars 1894 - 17. mars 1954. Bg. [1954]. 71 s. ill.    
5979 Jernskipsbyggernes fagforening, Bergen. N[orsk] J[ern] & M[etallarbeider] F[orbund]. Avd. 11. 75 †rs beretning 17. mars 1894 - 17. mars 1969. Bg. 1969. 79 s. ill.    
5980 Andresen, E. Kjemisk arbeiderforening. (N[orsk] K[jemisk] I[ndustriarbeider] F[orbund]. Avd. 88.) 1933-1958. [Bg. 1958.] 8 s.    
5981 K.K.F. Organ for Kommunale kontorfunksjon‘rers forening. 1(1932) -6(1937). - NB    
5982 [Olsmo, A.J.] Norsk kommuneforbund. Kommunale kontorfunksjon‘rers forening. K.K.F. Avd. 282, Bergen. Jubileumsskrift 1907 - 14. mai - 1947. [Av] A.J. Olsen. Bg. 1947. 36 s. ill.    
5983 Kommunale kontorfunksjon‘rers forening 50 †r. - Fra formannsplassen. (Kom. funk. 11(1957) nr. 5 s. 5-24 ill.)    
5984 Kuskenes Forening i Bergen. Love. Bg. 1899. - BB int.    
5985 Kvindelige fabrikarbeideres fagforening. Love. [Bg. 19**.] 7 s. - BOB - Love. 1913. - NB    
5986 Trana, M. Linjepersonalets forening. Bergen distrikt. 50 †r. 1911-1961. Oslo [1961]. 95 s. ill. - NB    
5987 Lysverkenes funksjon‘rforening (25 †r). (Kom. funk. 15(1961) nr. 9 s. 20-27 ill.)    
5988 L›sarbeider-Forbundet i Bergen og Omegn. Love. [Bg. 1886.] 2 bl. - NB    
5989 Malersvennenes forening. Medlemsblad. 1(1951)-2(1952), 4(1956) 18(1970). - Fra 1957 med tit. Bergensmaleren. - 1953-1955 ikke utg. - NB    
5990 Malersvennenes forening. 65 †r 1884-1949. Red. av J. Bugge Olsen. [Bg.] 1949. 52 s. ill.    
5991 Malersvennenes forening. 75 †rs beretning. 1884-1959. Red. av J. Bugge Olsen. [Bg. 1959.] 71 s. ill.    
5992 Gr›hn, A. Murarbeidernes forening, Bergen. 60-†rs beretning. (1892 - 7. juni - 1952.) Utarb. av . . . Red. komite: H. Pedersen, E. V†gene [o. fl.] [Bg. 1952 ?] 120 s. ill. - UBB    
5993 Mursvendenes Fagforening i Bergen. Love. Bg. 1886. 2 bl. - NB    
5994 R›rvik, R. Mursvennenes fagforening. 15 †rs beretning. 1950-1965. [Bg. 1965.] 31 s. ill.    
5995 Musikerforeningen, Bergen. Love. 1906. - NB - Love 1907. 15 s. - BOB - Love 1913. - NB    
5996 M›belsnekkernes forening, Bergen. Love. Bg. 1901. 12 s. - BOB - Love. 1908. - NB - Love. [Bg. 1911 ?] 12 s. - BOB    
5997 L›nstarif for M›belsnedkerne i Bergen. Bg. 1906. 2 bl. - UBB    
5998 Overenskomst mellem M›belsnedkermestrenes Fagforening i Bergen og Norsk Arbeidsgiverforening paa den ene Side og M›belsnedkernes Forening i Bergen, Norsk M›belsnedkerforbund og Arbeidernes faglige Landsorganisation paa den anden Side. Bg. 1911. 13 s. - UBB    
5999 Systad, C. 25 aars jubil‘um for M›belsnekkernes forening, Bergen. 1886 - 13. okt. - 1911. Bg. [1911]. 15 s. ill. - UBO    
6000 Kalleklev, E. M›belsnekkernes forening, Bergen. 70 †r. 1886 - 13. okt. - 1956. Bg. [1956]. 40 s. ill.    
6001 Norsk havne- og transportarbeiderforbund. Bergens stedlige styre. Love. Bg. [191*]. 2 bl. - BOB    
6002 V†r linje. Organ for Bergen distriktsorganisasjon av N[orskj J[ernbane] F[orbund]. 1(1951)-1970. - NB    
6003 Norsk postforbund. Bergens krets. 1892-1932. Litt historie i anledning jubileet. Bg. 1932. 19 s. ill. - NB    
6004 Norsk postforbund. Bergen krets. (1892 -- 11. okt. - 1962.) 70 †rs jubileumsfest. [Bg. 1962.] 6 bl. ill. - UBB    
6005 - (1892 - 11. okt. - 1967.) 75 †rs jubileumsfest. [Bg. 1967.] 6 bl. ill. - UBB    
6006 Nilsen, G.U. Norsk telegraf og telefonforbund. Avd. 13 Bergen. En forening fyller 50 †r. 1898-1948. Red. ved . . . [Bg. 1948.] 39 s. ill. - Forf. i forordet. - BOB    
6007 - Norsk telegraf- ogtelefonforbund. Av. 35. Bergen. 25 †rs beretning. 1934 - 24. febr. - 1959. Bg. 1959. 56 bl. ill.    
6008 Det Norske postmannslag. Vestenfjelske krets. 1895-1955. Festskrift. [Bg. 1955.] 44 s. ill.    
6009 Politikonstablenes forening. Lov for . . . Bg. [1937]. 23 s. - UBB    
6010 "Posten" Velferdsforeningen. 10 †r. En liten beretning om 10 †rs virksomhet. 1951 - 24. mai - 1961. [Bg. 1961.] 4 bl. ill. - UBB    
6011 Rebslagersvendenes Fagforening. Love. [Bg. 1886.] 2 bl. - NB    
6012 [Rens† E.] Renovasjonsarbeidernes forening. Femti-†rs beretning. 1896 - 25. jan. - 1946. [Ved] E.R. Bg. 1946. 36 s. ill.    
6013 Rustbankernes forening. Love. 1911. 6 s. - BOB    
6014 R›rleggersvennenes forening. 30-†rs beretning. Beretningskomite: L. Helgesen, O.K. Sivertsen [o. fl.]. Bg. 1936. 16 s. ill. - Arb. arkiv.    
6015 - 50 †r. [Bg. 1956.] 28 s. ill.    
6016 Sandvikens arbeiderforening. Love. [Bg. ca. 1910.] 2 bl. - BOB - Midlertidig lov. 1912. - NB    
6017 Seilmagersvendenes fagforening. Love. 1908. - NB    
6018 Johannesen, A. N[orsk] N[‘rings- og] N[ydelsesmiddelarbeiderforbund] avd. 76. Sjokoladearbeidemes forening. 25 †rs-beretning. 1930-1955. Bg. [1955]. 32 s. ill.    
6019 Skibstr‘arbeidemes sparekasse. Love. Bg. [ca. 1922]. 2 bl. - BOB    
6020 Riise T. Skibstrearbeidernes fagforening i Bergen. 50 †rs kamp forbedre arbeids- og livsvilk†r. 1902 - 12. jan. - 1952. Bg. [1953]. 61 s. ill.    
6021 Skibst›mmerm‘ndenes fagforening. Love. Bg. [1908 ?] 2 bl. - BOB    
6022 Skofabrikarbeidemes Forening i Bergen gjennem 25 aar. 1901 - 6. sept. - 1926. Utg. av en komite. Bg. [1926]. 53 s. ill. - NB    
6023 - gjennom 50 år. 1901 - 6. sept. - 1951. [Bg. 1951.] 55 s. ill. - NB. - UBB kopi    
6024 Skomagersvendenes Fagforening. Love. [Bg. 1886.] 2 bl. - NB    
6025 Helle, J. Skot›yarbeidernes forening i Bergen gjennem 75 †r. 1889 - 15. sept. - 1964. Bg. 1964. 52 s. ill. - Arb. arkiv.    
6026 Smedsvendenes Fagforening. Love. [Bg. 1892.] 2 bl. - NB    
6027 Snedkersvendenes Fagforening. Love. Bg. 1886. 2 bl. - NB    
6028 Korsvold, J. Snekker og tømrernes forening gjennom 60 år. Bg. 1950.86 s. ill.    
6029 Den socialistiske arbeiderforening for Bergen og omegn. Program og love . . . 1885. Rev. 1892. Bg. 1896. - BB int.    
6030 Sporveisreparatørenes forening. 30 år 20. des. 1918 - 20. des. 1948.Red. av J. Bugge Olsen. [Bg.] 1948. 35 s. ill.    
6031 - [50 år.] 20. des. 1918 - 20. des. 1968. Red. J. Haugan. [Bg.] 1968. 27 s. bl. ill.    
6032 Stasjonspersonalets forening. Bergen distrikt. 50 år. Beretning 18. febr. 1911-1961. Bg. [1961]. 46 s. ill. - NB    
6033 Stein-, jord- og cementarbeidemes medlemsblad. Utg. av Stein-, jord og sementarbeidernes forening, Bergen. 7(1956)-18(1967). - Opphørt. - NB    
6034 Riise, T. Sten-, jord- og cementarbeidemes forening gjennom 50 års uavbrutt organisasjonsvirksomhet. (1890 - 7. april - 1940.) 96 s. ill. [Bg. 1940.] 96 s. ill.    
6035 - Sten-, jord- og cementarbeidernes forening. 60 års uavbrutt organisasjonsvirksomhet. (1890 - 7. april - 1950.) Bg. 1950. 23 s. ill. (Stein, jord & cement. 2(1950) nr. 2/3, jubileumsnr.) - Forf. på s. 22.    
6036 Modahl, K. Stein- jord- og sementarbeidernes forening gjennom 75 år. 7. april 1890 - 7. april 1965. Bg. [1965]. 123 s. ill.    
6037 Syerskernes forening, Bergen. Love 1913. 7 s. - BOB    
6038 Aarsand, J., A. Aarø, M. Kvalheim. Sykehusenes personalforening. 25 års beretning, 1927-1952. Bg. [1952]. 22 s. ill. - Arb. arkiv.    
6039 Telegrafbudenes forening. En forening fyller 50 år. 1898-1948. Red. ved G.U. Nilsen. Bg. 1948. 39 s. ill. - Arb. arkiv.    
6040 Toldbodarbeidernes forening. Love. 1913. 16 s. - BOB    
6041 Trevarefabrikkarbeidemes forening. 1908 - 1948. [Red.] (A. Økland, J.O. Ostefjord, M. Halvorsen.) Bg. [1948]. 23 s. ill.    
6042 Bergens typografers feriehjem. Av P.O.P. (Typografiske medd. 1921 s. 288 f.) - NTI    
6043 Arnevig, AX, A. Busch og P.O. Pedersen. Den typografiske forening gjennem femti aar. [Bg. 1926 ?] 88 s. ill. - Forf. i forordet.    
6044 Rørvik, R. Tømrernes fagforening gjennom 70 år. Bg. 1960. 100 s. ill.    
6045 Milde, A. Beretning til Veivesenets arbeiderforening. Ved 25 års jubileet 4. okt. 1947. [Bg. 1947.] 24 s. - NB    
6046 Veivesenets arbeiderforening. Avd. 56 i Norsk kommuneforbund. Jubileumsberetning. [50 år.] Bg. [1972]. 16 s. ill.    
6047 Andersen, K., J. Clementsen, 0. Hellebø. Vinmonopolets arbeiderforening. Ti-årsberetning 1928-1938. Bg. [1938]. 24 s. ill. - Arb. arkiv.    
6048 [Hellebø, 0.] Vinmonopolets arbeiderforening. 20-års beretning. 1928 - 31. okt. - 1948. Ved O.H. Bg. [1948]. 32 s. ill. - Arb. arkiv.    
6049 Vinmonopolets funksjonærforening. 25 år. (1935 - 1960.) [Bg. 1960.] 55 s. ill.    
6050 Vognmændenes transportforening. Forslag til love. [Bg. 1914.] 2 bl. - BOB    
6051 Thinglæsninger ved Bergens Byes Jurisdiktion i 1872. Følgeblad til Bergens Adressecontoirs Efterretninger. Bg. [1872]. 267 s. - BB    
6052 Bergens Bything. Thinglæsninger ved Bergens Bything med Personalregister. Bg. 1893-99. 7 b. - BB    
6053 - Register til Thinglæsninger ved . . . 1905 med Personalregister. Bg. [1905]. 284 s. - NB    
6053a - Thinglæsninger ved Bergens Bything med Personalregister. 1914 [1915]-1916(1917). - UBB    
6054 Meddelelser fra eiendomsmarkedet i Bergen og omegn. Utg. av Bergens Husleieforsikring. [1](1910)-10(1919).    
6055 Kristiania private Opmaalingskontor. Filialavdeling, Bergen. Forslag til ny Nummerering of Grundeiendommene i Bergen. [Ved H. Lund.] [Bg. 1880.] 104 s. (BKF 1880, bilag)    
6056 Ny Numerering of Grundeiendommene i Bergen, G Henhold til Representantskabets Beslutning of 9de August 1881>. Bg. 1882. 104 s. - Innh.: Fortegnelse over de ældre Rode-Numere med tilsvarende nye Gade-Numere. - Fortegnelse over de nye Gade-Numere med tilsvarende ældre Rode-Numere. - Rettelser. - (Også som BKF 1882, bilag. 96 s.)    
6057 Udkast til overenskomst mellem staten og Bergens kommune angaaende mageskifte mellem en del of kommunens eiendom Aarstad og grunde tilhørende Bergenhus fæstning. [Datert Bg. 1900.] - Om denne, se Haffner I(1925) s. 499.    
6058 Nye former for avhændelse av Bergens kommunes grundarealer for bebyggelse. (Kom. tids. 2(1914/15) s. 93-108; 3(1916) s. 54)    
6059 Olsen E. Folk og bebyggelse. 4d. Bebyggelsens værdi m.v. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 295-99)    
6060 Olsen, E. Kommunens grundeiendomme. (l: Bergen 1814-1914, b 1 (1914) s. 311-20)    
6061 Enger, M. Bergens kommunes jordpolitik i det siste halve aarhundre. (Boligsak i by og bygd 4(1919) s. 63-65)    
6062 Utredning m.v. angående utnyttelse av de staten i Bergens centrum tilhørende tomtearealer. Avgitt av en av Handelsdepartementet nedsatt komite. Oslo 1922. 57 s. - NB    
6063 Hansen, H. Særlig grunnverditaksering i Bergen. (Bolig og bygg 11 (1926) s. 14-16)    
6064 Wiesener, A.M. Taksering over de brandlitte huseiere efter branden på Strandgaten i Bergen 1686. Meddelt av . . . (BHFS 40(1934) s. 135-40)    
6065 Taksering over Bergens bys eiendommer 1645. Utg. av Bergens historiske forening ved A.M. Wiesener. Bg. 1936. 74 s. (BHFS, tilleggsh.)    
6066 Lorentzen, B. Tomteproblemer. (Ark o b 1946 nr. 1 s. 6, 11; nr. 2 s. 6-7 av D.J. Muri)    
6067 Bakken, H.S. Et diplom fra 1472. (Godbit. Ser. 2:2. 1 s. - BT 29.9. 1951) - Ang. tomtesalg på Bryggen. Se mer  
6068 Lorentzen, B. Grunnebrev og byhistorie. (Godbit. Ser. 2:6. 1 s. - BT 21.2.1953) - Skjøte fra 1581. Se mer  
6069 Carlsen, E. Hva er "eiendomsforvaltningen"? (Kom. funk. 15(1961) nr. 8 s. 5-10 ill.)    
6070 Kjellin, B. Grunnverdiutviklingen i Bergen sentrum etter den andre verdenskrig. Sem. NHH 1969.    
6071 Hageberg, M.B. Koordinatregistrering av eigedommar i Bergen. Bg. 1972. 27 s. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 1)    
6072 Bergens eiendomsmeglerforening. 1924 - 17. juni - 1949. Bg. 1949. 20 s. ill.    
6073 - 1924 - 17. juni - 1964. Bg. [1964]. 20 s. ill.    
6074 Bergen huseierforening. Arsberetning. 1904-1973. - BOB UBB    
6075 Huseiernytt. Organ for Bergens huseierforening. 1(1952)-21(1973).    
6076 Huseierforeningen i Bergen. Love. Bg. 1885. 2 bl. - BB int.    
6077 Sørvig, 0. Oversigt over Bergens Huseierforenings Virksomhed i Anledning of dens 25-aarige Bestaaen. Samt Aarsberetning for 1909. Bg. 1910. 44 s.    
6078 Stenstvedt, M. Bergens huseierforening 1885 -13. mars - 1945. (Huseieren 37(1945) s. 4-6 ill.)    
6079 Bergens huseierforening. Lover. [Bg. 1953?] 2 bl. - BOB    
6080 Breistein, D. Bergen huseierforening gjennom 75 år. 1885-1960. Bg. [ 1960]. 219 s. ill.    
6081 Norges-Matrikler. [Oversikt.] (l: H. Andresen. Norsk lokalhistorie. En bibliografi, Oslo 1969, s. 11-12) - For Norges-matrikler, se denne oversikt.    
6082 Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Dom- og Korskirkens Landsogns Herred, tilligemed Forslag om Fordelingen of Herredets nuværende Matrikulskyld mellem samtlige Eiendomme, ledsaget of Forklaring om hvorledes Herredskommissionens forberedende Kommitte er gaaen frem ved Arbeidets Udførelse. Bg. 1866. 28 s. - UBB kop.    
6083 Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Askøens Herred, med Forslag til ny Skyldfordeling imellem samtlige Brug i Herredet, ledsaget of Forklaring om hvorledes den of Herredskommissionen nedsatte forberedende Kommitte er gaaen frem ved Arbeidets Udførelse. Bg. 1867. 47 s. - BB    
6084 Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Aarstad Herred med Forslag til ny Skyldlægning of samtlige Brug i Herredet, samt Regler, befuigte of den til Matrikulens Revision nedsatte Herredskommissions forberedende Kommitte. Bg. 1867. 16 s. - UBB    
6085 [Bergen bys matrikkel] Bergens Byes Matrikel efter en i 1887 ved en Komite foretagen Revision. Bg. [1889]. Fl. pag. - Tit. på de flg. varierer noe. - 1897-1898. Bg. 1898. Fl. pag. - 1906-1908. Bg. 1908. Fl. pag. - 1915-1918. Bg. 1920. Fl. pag. - 1925-1928. Bg. [1929]. Fl. pag.- 1935-1938. Bg. [1938]. 422 s. - 1946-1948. Bg. [1948]. Fl. pag. - 1956-1958. Bg. [1958]. 518 s. - 1966-1968. Bg. [1969]. 554 s.    
6086 Utgår.    
6087 [Handel.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 353-59)    
6088 Om Bergens handel. (I: Holberg (1737)1920 s. 77-97)    
6089 [Handel.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 91-306)    
6090 Hammer, G. Historisk Underretning om Finmarkens Handel. (Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist. 3(1835) s. 261-334)    
6091 Ventilationer angaaende den nordlandske Handel i Almindelighed, og de saakaldte Nordfarers eller Throndhjems-Borgeres Handel paa Landet i Særdeleshed. Meddeelte med Indl. og Anm. of J. Chr. Berg. (Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist. 5(1838) s. 590-688)    
6092 Bendixen, B.E. Et omrids of Norges handelshistorie. Bg. 1900. 57 s. - 2. forøg. opl. Bg. 1908. 59 s. - Meget om Bg.    
6093 Holten-Bechtolsheim, H. Nord-Norges handelsforbindelse med de sydligere dele of riget. (Nord. tids. f. vet. Sth. 1914 s. 181-94)    
6094 Wiesener, A.M. Offentlig veining, vraking, maaling og favnesætning. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 489--98)    
6095 Handel og skibsfart. (I: Helland b. 2(1916) s. 222-455)    
6096 Bergen. (Norw. trade review 2(1919) s. 31-33 ill.)    
6097 Koren-Wiberg, C. Bergen - Nordland. (I: Torpe - Sjoa. Utg. av Bergens kommunale jernbanekomite, Bg. [192*], s. 5-23)    
6098 Coldevin, A. Nordlandshandelen og de gamle handelsstedene. (Heimen 3(1935) s. 171-84)    
6099 Johnsen, O.A. Fra Bergens eldre handels- og sjøfartshistorie. Middelhavshandelens grunnleggelse. Foredrag. (I: Nordahl-Olsen, J. Bergens handelsforening gjennem 40 år, 1935, s. [153]-68)    
6100 Kroepelin, T. Bergen som handelsby. (I: Bache, H.N. Nordens handels og bankkurser i Norge, Oslo [1936], s. 93-104)    
6101 Entholt, H. and L. Beutin. Bremen and Nordeuropa. Weimar 1937. 113 s. (Quellen and Forschungen zur bremischen Handelsgeschichte. 1) - Aktenstucke: 1. Die Bergenfahrer s. 29-50.    
6102 Hauge, Y. Kjøpmannsliv i det gamle Bergen. (Arbeidermag. 11(1938) nr. 47 s. 34-36, 44 ill.) - Bryggen.    
6103 Ytreberg, N.A. Nordlandske handelssteder. Theim 1941. 320 s. ill. - En del om Bg.    
6104 - Handelssteder i Finnmark. Theim 1942. 306 s. ill. - En del om Bg.    
6105 Lorentzen, B. Handel og vandel gjennom 200 år. (I: Borgerånd og kjøpmannskap, [1944], s. 9-32 ill.)    
6106 Brosing, G. Bergens handel. (I: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 47-66 ill.)    
6107 Færøyvik, B. Nordlandshandelen og Nordlandsjekti. (Bg. sjøfm. årsh. 1945 s. 5-25 ill.)    
6108 Koren Wiberg, C. Gesellstanden og geseller i Bergen. Bg. 1945. 125 s. ill. (Hans. mus. skr. 14) - Personalia (navnelister) s. 18-61, 79-87.    
6109 Johannessen, B. Bergens handel - før og nu. (Norsk handel [2](1954) nr. 16 s. 5-6, 19) - NTI    
6110 Nilsen, H. Bergensernes handel på Finnmark i eldre tid. Et bidrag til Bergens og Finnmarks handelshistorie. [Oslo 1966]. 254 s.    
6111 Lindtke, G. Bergen and das Hanseatische Kontor. (Lubeckische Blåtter 130(1970) s. 270-77 ill.)    
6112 Fdge, H. Bremer Bergenfahrt and Bergenfahrer vom 16. - 18. Jahrhundert. (I: (Koppe, W.) Stadt and Land in der Geschichte des Ostseeraums. [Festschrift.] Lubeck 1973, s. 177-79) - Resyme av utrykt diss., Kiel 1958.    
6113 Irgens, O.T. Gamle bergenske kjøpmenn i assortert utvalg. (Norges gross. tid. 1973 nr. 9/10; jubileumsnr. s. 59-75 ill.)    
6114 Hanseforbundet, især med Hensyn til dets Handel paa Bergen. [Af] P. (Skill.-Mag. 4(1838) s. 101-04, 108-12,117-20, 124-27, 133-35 ill.)    
6115 Bugge, A. Bergenfarernes gilde i Amsterdam. (Hist. tids. R.3.B.4. (1898) s. 392-95)    
6116 - Handelen mellem England og Norge indtil begyndelsen of det 15de aarhundrede. (Hist. tids. R.3.B.4.(1898) s. 1-149)    
6117 Johnsen, O.A. Et træk of den dansk-norske regjerings handelspolitik under Kristian III og Fredrik Il. Chra 1909. 22 s. (Vid. selsk. forh. 1909:3)    
6118 Adam, K. Bruchwerk zur Geschichte der Bergen- and Schonenfahrer als ein Notbehelf statt der reichen Schåtze der hiessigen KompanieLade lose geschiittet. Greifsw. 1914. 35 s.    
6119 Bendixen, B.E. Tyskernes handel paa Norge og det hanseatiske kontor i Bergen. Utg. av Bergens historiske forening. H. 1-2. Bg. 1915-16. 112 s. - Det utk.    
6120 - Vareomsætningen mellem England og Norge i første halvdel av 14. aarhundrede. (Hist. tids. R.5.B.3(1916) s. 277-313, 444-71)    
6121 Grieg, S. Cologne and Bergen. Import of German glasses into Norway in the Middle Ages. (Acta arch. Kbh. 1(1930) s. 283-92)    
6122 Bull, E. Bergenfarerne i Amsterdam. Et par dokumenter fra det 16. årh. Ved . . . (Hist. tids. 29(1933) s. 93-109)    
6123 Rohlk, 0. Hansisch-norwegische Handelspolitik im 16. Jahrhundert. Diss(Kiel). Neumunster 1935. 108 s. (Abh. zur Handels- and Seegeschichte. 3)    
6124 Bassøe, T. Noen oplysninger om hanseatenes handel i Bergen i det 16. århundre. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1936.    
6125 Schreiner, J. Hansaen og Norge. (Samt. 52(1941) s. 146-61)    
6126 Jørgensen D. Cryn Crynsz. Hooft. En storkjøpmann i Bergen på 1600 tallet. (BHFS 53/1947(1948) s. 213-44)    
6127 Gade, J.A. The Hanseatic control of Norwegian trade during the Middle Ages. Leiden 1951. 139 s.    
6128 Hansen, H.J. Profit auf Gegenseitigkeit: das Hansekontor Bergen. (I: Merian,Hamb.21[1968] nr.3 (Norwegens Fjordland) s. 78, 80-81)    
6129 Tveite, S. Nordfararane i Bergen i seinmellomalderen. (Hist. tids. 47 (1968) s. 223-29)    
6130 Hansisches Symposion, Bg. 1970. Bergen. Handelszentrum des beginnenden Spåtmittelalters. Referate and Diskussionen. Hg. vom Hansischen Geschichtsverein. Bearb. von K. Friedland. Koln 1971. 55 s. kart. (Quellen and Darstellungen zur Hansischen Geschichte. N.F. 17) - Innh.: Artikler av K.-F. Krieger, D. Ellmers og K. Friedland. - Diskusjon.    
6131 Placat, angaaende den Findmarske Handels Bortforpagtning fra 2 Martii 1746. [Kbh.] 1745. 1 bl. - UBB    
6132 Efterretning om Udførelsen fra Bergen udi 10 Aar [1650-54, 1749, 1753,1755-57] med hosføyed Forsøg til Beregning samt nogle faae Betragtninger derover. Bg. [ca. 1757]. 22 s. - UBB kop.    
6133 [Meyer, H.] Den fordeelagtige Foreening udi Handelen imellem Nordlands Amt og Bergen. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 7 s. 97-112)    
6134 [-] Foreening imellem den Indenlandske og Udenlandske Handel. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 5 s. 65-80)    
6135 Olrik, C.M. Forsog om Bergens Handel. Sorøe 1764. 210 s.    
6136 Brose, O. Forestillelse fra de Contoirske i Bergen om Arrangements i Nordlandene, hvorom Hans Høi-Grevel. Excell. v. Holstein under 18 Dec. 1762. har tilskreven Hans Excell. v. Cicignon, og hvoromBergens 16. Mænd, efter Magistratens Skrivelse of 20. Januarii 1763., grundet paa, hvad den fra Stifts-Befalings-Manden er indløben, Contoirets Oldermand og Forstanderne den 31. Jan. 1763. har tilskreven. Af Contoirets protempore Oldennand, Sr. Johann Sinning til Trykken befordret. Bg. 1771. 16 s. - Forf. på s. 15. - UBB    
6137 Etwas uber den Bergischen Handel. Gedruckt in diesem Jahre. [Bg. 1771 ?] 30 s. - UBB    
6138 Hagerup, E. Tanker om en Kiøbstæds Anlæggelse i Nordlandene. (Samleren Kbh. 1(1787) s. 129-40, 145-69)    
6139 Strøm, H. Noget om Bergens Handel. (Samleren Kbh. 1(1787) s. 10-16)    
6140 - Noget mere om Bergens Handel. (Samleren Kbh. 2(1788) s. 5-9)    
6141 Anmerkninger over Aihandlingen, indført i Ugeskriftet Samleren No. 9, 10 og 11, om en Kiøbstæds Anlæggelse i Nordlandene ved Hagerup, besvaret of Bergens deputerede Borgere 1787. Bg. 1788. 31 s. - UBB    
6142 Tillæg til første Bind [s. lOff.] angaaende Bergens Handel. [Afj H. (Samleren Kbh. 3(1790) s. 204-06)    
6143 Om Markederne i Norge. (Mag. f. Danmarks og Norges top. oek. og stat. Beskr. Kbh. 1(1797/1801) s. 217-46) - Bg. s. 235-37.    
6144 Underretning om Handelen fra Bergen paa Finmarken og hvad derved er passeret. (Budst. 5(1824) sp. 749-52)    
6145 Fasting, C. En historisk Relation [om Finmarkens Beseiling]. Meddelt av P.R. Sollied. (BHFS 16(1910):1. 12 s.)    
6146 Koren Wiberg, J. Det norske kontor. En orientering. Bg. 1934. 193 s. ill. (Hans. mus. skr. 9) - Inneh. oversikt over og utdrag av kontorets arkiv. - Brannvesen s. 98-111; kontorske vakt s. 112-21; rettsvesen s. 122-46; Mariakirken s. 162-93.    
6147 Johnsen, O.A. Arkivstudier i Latvia og Estland: Bergens og Norges handel på Livland i eldre tid. (BHFS 42(1936) s. 107-65)    
6148 Beyer, H. Bergenskjøpmannen. (l: Norsk kulturhistorie, b. 3(1938), s. 292-317 ill.)    
6149 Coldevin, A. Næringsliv og priser i Nordland 1700-1880. Bg. 1938. 239 s. ill. (Hans. mus. skr. 11) - Stevnene og handelen i Bg. s. 142-65.    
6150 Kiil, A. Nordlandshandelen i det 17. århundre. Svorkmo [1940]. 162 s. - Bg. bl.a. s. 27-42 (Nordland og Bg.).    
6151 Tveite, S. Finansieringa av handelen i Bergen på 1700-talet. (BHFS 68 1967/68(1968) s. 135-54)    
6152 Privilegier For Tvende Grønlands Compagnier udi Danmark og Norge til den Grønlandske Farts Befordring. [Kbh.] 1697. [4] s. - BN 2: 6284    
6153 Forandret og forbedret Inddeeling Paa Det Kongelige Octroyerede Bergenske Grønlandske Compagnies Allernaadigst Bevilgede Lotterie. [Kbh.?] 1723. 1 bl. - BN 2:3483    
6154 Invitations-Placat fra Det Kongl. Octroyerede Bergenske Grønlandske Compagnie. Bg. 1723. 1 bl. - BN 3:2432    
6155 Skibs-Articler for dem som sig udi det Kongelige Octroyerede Bergenske Grønlandske Compagnies Tieneste opholder. Hafniæ 1723. [23] s. - BN 2:6292; BN 4:4332 - Opptr. i nr. 6163.    
6156 Skibs-Articler, Hvor efter alle og enhver som udi det Kongelige Octroyerede Bergenscke Grøndlandscke Compagnies Tieneste sig begiver eller allerede antagne ere sig allerunderdanigst haver at rette og forholde. Kbh. 1723. [22] s. - BN 2:6293    
6157 Forordning Anlangende Paabud i Danmark og Norge til det Octroyerede Grønlandske Compagnie i Bergen, dets forehavende Desseins Fortsettelse paa Grønland. Kbh. 1725. [4] s. - BN 2:3811    
6158 Interims Convention, For Det Foreenede Bergenske Grønlands Compagnie. Oprettet 1764. Bg. [1764]. 19 s. - BB    
6159 Solberg, O.M. Det bergenske handelskompani av 1721 og Grønlands kolonisation. (BHFS 23(1917) s. 7-61)    
6160 Sollied, P.R. Hans Egede og de bergenske grønlandskompanier. (Nat. 45(1921) s. 257-70)    
6161 - Den bergenske grønlandsfart i tiden efter Egede. (Norske geogr. selsk. aarb. 31/32 1919/21(1922) s. 71-88 ill.)    
6162 - og O. Solberg. Grønlands gjenopdagelse og den anden kolonisation. (Norske geogr. selsk. aarb. 31/32 1919/21(1922) s. 37-69)    
6163 - og O. Solberg. Bergenserne på Grønland i det 18. århundre. 1. Haabets koloni. Anlegg og beseiling 1721-1726. Oslo 1932. 333 s. (Norge og Grønland. 3) - Kildesamling. - Biografiske opplysninger s. 259-301.    
6164 Bobe, L. Bergenskompaniet 1720-26. (I: - Den grønlandske handels og kolonis historie indtil 1870. Kbh. 1936, s. 9-17. - Medd. om Grønland. 55:2)    
6165 Nilsen, H. Hans Egede og det Bergenske Grønlandskompani. (I: (Egede, H.) Studier til 200-årsdagen for hans død 5. nov. 1958, Oslo 1958, s. 65-112. - (Egedeinst. avh. 8)    
6166 Danbolt, E. En bergensk vise om Ost-Grønland fra Hans Egedes tid. [Utg. ved . . . ] (Bjørgv. 1959 s. 13-26)    
6167 Conditioner, hvorefter en Deel of den med Skibet Tre Venner, Capitain L.N. Petersen, fra Manilla og Batavia til Bergen indkomne Ladning, ved offentlig Auction her i Kiøbenhavn bliver opraabt og bortsolgt . . . den 10. Februar 1808 . . . Kbh. [1808]. 2 bl. - Undertegnet: Hyllested & Gandil. - UBB    
6168 Forordning, angaaende Opgiørelse of Nordlandenes Indbyggeres Gield til Kiøbmændene i Bergen, samt den Nordlandske Handels Frigivelse. Kbh. 1813. 7 s. - BN 2:4287    
6169 Audiatur & altera pars. (Bjørgv. 1815/16 s. 225-29; 233-38; 241-52 [av] F.H., 253-59, 265-73) - Om en kjøbstads anleggelse på Bodøen.    
6170 [Boye, A.E.] Noget om et nyt norsk Blad: den lille Trondhiemske Tilskuer kaldet, samt nærmere Efterretninger om det of denne Tilskuer omtalte Nordlands Handelsforbindelse med Staden Bergen. [Af] W. [P. Wegner, psevd.] (Athene, Kbh. 5(1815) s. 232-52)    
6171 [Om import av varer og tollsvik.] (Bjørgv. 1815/16 s. 181-84, 191-92, 200-12)    
6172 Til Bergens Bondehandlere. (Bjørgv. 1815/16 s. 334-36) - Advarsel mot kreditt til bøndene.    
6173 Noget om Bergens handel i aaret 1819. (Budst. [Ny] 2. Aarg. (1820/21) sp. 541-44)    
6174 Varepriser i Bergen den lste Septbr. 1832. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 19-21)    
6175 Lov om ophævelse of de om Handelskontoret og den tydske menighed i Bergen gjeldende bestemmelser. Stockholms slot den 12te mai 1866. Chra 1866. 2 bl.    
6176 Klingenberg, B.J. Forslag til dannelsen of en konsumptions-forening, grundlagt ved og bestyret of officerer of bergenske brigade. Foredrag. Bg. 1893. 11 s. - Formål: felles innkjøp av forbruksvarer.    
6177 Aaland, J. Um nordfjord-jekti og jektetrafikken. (Norsk aarb. 7(1926) s. 127-42)    
6178 Færøvik, B. Sognebåten - sognejekti. (Norsk årb. 10(1929) s. 113-22 ill.)    
6179 - Nordfjordjekti. (Norsk årb. 12(1931) s. 43-53 ill.)    
6180 [Krohn, W.D. og N. Nicolaysen.] Brever fra bergenske forretningsmenn til det stavangerske handelshus Ploug & Sundt 1805-1813. I utdrag ved O. Aurenes. Med opplysende anm. ved A.M. Wiesener og O. Aurenes. (BHFS 44(1938) s. 107-35)    
6181 Vevle, O. Byferdene på båt og dampbåtferdsla i Sør- og Osterfjorden. (Frå Fjon 1948 s. 7-17 ill.)    
6182 Revheim, J. Ei byferd i gamle dagar. (Hord. landbr. mus. årb. 1953/54 s. 88-111 ill.)    
6183 Sande, O. Jekter og jektebruk i Nordfjord. (Arb. f. Nordfjord 1953 s. 7-52 ill.)    
6184 Vik, M. Byferdsla ogbyføringigamle dager. (Frå Fjon 1954 s. 77-79)    
6185 Rafto, T. Jektefart Lofoten - Bergen 1816-1836. Et utsnitt av Nordlandshandelen og en væreierfamilies historie, i det vesentlige bygd på arkivsaker fra Elias Thesen og hans Dag Journal. (BHFS 64 (1963) s. 133-247 ill. kart.)    
6186 Tveite, S. Hamburg og norsk næringsliv 1814-1860. (Hist. tids. 42 (1963) s. 197-231)    
6187 Ervik, H. Byjakta og byreisa. (årb. f. Nordfjord 8(1967) s. 68-71 ill.)    
6188 Øen, H. Sigling med jekt. (Årb. f. Nordfjord 9(1969) s. 109-11)    
6189 Aaland, P.R. Nordfjordjektaheime ogute.(Arb. f. Nordfjord 10(1971) s. 93-102 ill.)    
6190 Instrux for Overmaaleren i Bergen. (Vedtaget . . . 1904 og . . . 1906.> [Bg. 1906.] 4 s. - UBB    
6191 Instrux for Stadsveieren i Bergen. (Vedtaget . . . 1904, . . . 1905 og . . . 1906.> [Bg. 1906.] 4 s. - UBB    
6192 Tyskebryggen. Møde of Contorets Geseller den 27. November 1906 paa Hans Hagelstens Handelsstue, Solegaarden No. 1. [Bg. 1906.] 8 s. - Innh.: Mindeord over det gamle Contor of G.I. Runshaug. - Dette er Retten i Tyskebryggens Gesel-Raad og Contorets Alderdomsfond.    
6193 Bergens handelsforening. Indstilling fra frilagerkomiteen. Bg. 1912. 22 s. - BOB    
6194 Bak fasaden. BAB. (Bergens annonse byrå.) (Rev. 2(1933) nr. 44 s. 13, 20 ill.)    
6195 Kontroll med fallenters nyetableringer i Bergen og Bergen distrikt. (Norges gross. tid. 9(1938) s. 56-57)    
6196 Filseth, T. Litt om detaljhandelens lokalisering i Bergen. [Utg. av] Instituttet for salg og reklame ved Norges handelshøyskole. Bg. 1941. 10 bl. ill. kart. - Særtr. av BT 18.10.1941.    
6197 Garmann, A.R. Salg og reklame. (I: Det Norske næringsliv. Bergen fylke, 1945, s. 86-89)    
6198 Sund, T. Bergens oppland. Hvor er Bergen "byen"? (Bedr. øk. 9(1947) s. 85-91 ill.)    
6199 Lepsøe, A. Oversikt over de viktigste tollsteders andel av Norges utenrikshandel 1900-1947, særlig med sikte på Bergens relative andel av import og eksport i perioden. Sem. NHH 1949.    
6200 Nielsen, H. Samvirket i Bergen og dets framtidsmuligheter. (Forbrukeren 4(1949) s. 186-88)    
6201 Steig, N. En sammenligning av en del forhold vedrørende vareannonseringen i Bergens Tidende i 1938 og 1949. Sem. NHH 1950.    
6202 Hansa som importør. Et besøk innenfor "tollmurene". (Hansa-p. 10 (1951) s. 39-43)    
6203 Berntsen, B. Kooperasjonen og fagbevegelsen i Bergen. Varehuset "Vi". (Fri fagbevegelse 47(1954) s. 12-14 ill.)    
6204 Terum, L. Forbrukersamvirket i Bergen og Hordaland. (Forbrukeren 11(1956) s. 221-24 ill.)    
6205 A.S Bergen havnelager. (Tollbl. 40(1961) s. 131-32) - NTI    
6206 Bergen som messeby. (Reiseliv i Norge 1961 nr. 11 s. 11)    
6207 Tofte, R. Marketingtiltak i Bergen 1963. (Markedsføring 42(1964) nr. 5 s. 8-9, 11, 18-20)    
6208 Jørstad, F.R. Detaljhandelen etablerer seg i andre byer mens Bergensgrossistene får problemer med kjededannelser som ledes fra Oslo. (Næringsrev. 17(1969) s. 755, 757, 759, 785 ill.)    
6209 Pedersen, A. Bergens handel - fra bryggen til dalen. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 101-09)    
6210 Langlo, R. Automobilbransjens forening, Bergen. 1935 - 7. okt. - 1950. Bg. [1950]. 36 s. ill.    
6211 Bergens fersk-sild og fersk-fisk exportørers forening 1924-1949. Bg. [1949]. 12 s. ill.    
6212 Bergens handelsforening. Aarsberetning. (Utdrag.) 1913/14-1973. (I: Bergens børs. Arb. 1913-1973)    
6213 - Beretning. 1950/51-1973. - UBB    
6214 Bergens handelsforenings fiskerigruppe. Aarsberetning. 1917-1973. (I: Bergens børs. Arb. 1917-1973) - 1944 mangler.    
6215 Bergens Handelsforening. Love. Bg. 1895. 8 s. - NB    
6216 Konkurransen om utkast til nybygning for Bergens handelsforening og Bergens rederiforening. (Bygk. 1(1919/20) s. 75-81 ill.)    
6217 Lange, E. de. Bergens handelsforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 106-08)    
6218 Bak fasaden. Handelens og sjøfartens hus. (Rev. 2(1933) nr. 49 s. 8-9 ill.)    
6219 Gammel og ny stil i Handelsforeningens klubblokale. (Rev. 3(1934) nr. 5 s. 3-5 ill.)    
6220 Svenkerud, F. De elektriske anlegg i Handelens og Sjøfartens hus i Bergen. (Elektrotekn. tids. 1934 s. 441-46)    
6221 Nordahl-Olsen, J. Bergenshandelsforeninggjennem40 år. 1895-1935. Bg. 1935. 168 s. ill.    
6222 Bergens handelsforening. Manufakturkjøpmennenes gruppe i Bergens handelsforening gjennom 50 år. [Bg.] 1952. 32 s. ill.    
6223 Bergens handelsforening. Medlemsfortegnelse pr. 1. januar 1955. Lover. Husregler for klubben. Bg. [1955]. 94 s. - UBB - Bg. 1964. 96 s. - UBB    
6224 Bergens handelskammer. Aarsberetning. 1914/15-1973. (I: Bergens børs. Arb. 1915-1973) - I årb. 1914: Opprettelse og statutter.    
6225 Schjelderup, W.M. Bergens handelsreisendes forening 1894-1919. Jubilæumsskrift. Bg. 1919. 116 s. ill.    
6226 Tengs, L. Bergens handelsreisendes forening. 1894 - 30. desember - 1944. Jubileumsskrift. Bg. 1945. 139 s. ill.    
6227 Bergens Handelssamfund. Love. Bg. 1876. 10 s. - BB - Love. Bg. 1879. [10] s. - BB int. - Love. Bg. 1890. 10 s. - BB    
6228 Fra Bergens Handelssamfund. L. Herwegh. (Rev. 2(1895) nr. lla s. [2] ill.)    
6229 Lange, E. de. Bergens handelssamfund. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 111-12)    
6230 Bergenskjøpmannsforening. Arsberetning. (Utdrag.) 1913-1973. (I: Bergens børs. Arb. 1913-1973) - 1913-1917 under navn: Bergens detailhandleres forening. - 1940-1944 mangler.    
6231 Kjøbmanden. Organ for Bergens kjøbmandsforening. 1(1926)-2 (1927), 6(1931)-47(1973). - Fra 1966: Kjøpmannen. - NB UBB    
6232 Bergens kjøpmannsforening. Lover. Bg. 1949. 2 bl. - BOB    
6233 Friis-Petersen, B. Bergens kjøpmannsforening gjennom 60 år. Festskrift 1955. (1895-1955. Jubileumsskrift.) Bg. 1955. 107 s. ill.    
6234 Bergens kjøpmannsforening 70 år. (Kjøpm. 40(1965) nr. 2 ill.)    
6235 Bergens kjøpmannsforening. Vi jubilerer i jubileumsbyen. 1895-1970. Bg. [1970]. 99 s. ill. (Kjøpm. [45(1970)] nr. 2)    
6236 Bergens merkantile Klub. Love . . . 1908. [Bg. 1908 ?] 7 s. - UBB    
6237 Bergens tobakkjøbmandsforening. 1935-1937. - NB    
6238 Bergens tobakkjøpmannsforening 50 år. 3. nov. 1913 - 3. nov. 1963. [Red. av] O. Toft. Bg. [1963]. 59 s. ill.    
6239 Norill, A.H. Grossistimportørenes fellesgruppe i Bergen. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 228-29)    
6240 Lange, E. de. Handelens venner. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 112)    
6241 Indre Nordhordland kjøpmannslag. 50 år. 1910-1960. Bg. [1960]. 15 s. ill.    
6242 Colonialgrossisternes Special-Forening. [Statuter.] Bg. [1894].2 bl. - BB    
6243 Colonialgrossisternes Forening i Bergen. Love, Overenskomster etc. vedrørende . . . 1908. Bg. [1908]. 22 s. - NB    
6244 Lange, E. de. Kolonialgrossistenes forening. (l: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 110-11)    
6245 Kontorteknisk forening, Bergen. 25 år 1970. 12 s. ill.    
6246 Kjepphesten. Organ for Salgs- og reklameforeningen i Bergen. 1964-1967. - NB    
6247 Bergens reklameforening på den 3. reklamekongress 1930. Bg. 1930. 51 s. ill.    
6248 Bergens reklameforening. 10 årsjubileum. 1925-1935. Red. F. Alfsen. Bg. 1935. 20 s. ill. (Kjepphesten 1935 nr. 7)    
6249 Christensen, L. Bergens reklameforening. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 229-3 J)    
6250 Salgs- og reklameforeningen i Bergen. 1925 - 15. okt. - 1950. Bg. 1950. 64 s. ill.    
6251 Salgsrepresentanters forening, Bergen 1926-1951. [Bg.] 1951. 21 s. ill. (Representanten. Jubileumsnr.)    
6252 Placat angaaende Forbud paa Feede Vahrers saasom: Smør Tallig og Kiøds-Udførsel fra Bergens Bye og Stift. Bg. 1741. 1 bl. - UBB    
6253 Forordning angaaende Forbud paa Sukker og Siruppers Indførsel i Bergens Bye og Stift, samt Nordlandene, saavidt de handle paa Bergen, med videre. Kbh. 1751. [4] s. - BN 2:3903    
6254 Egge, A.K. Bergens engroshandel i frukt. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 208-09)    
6255 Friele, H. Bergens kolonialengroshandel. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 193-94)    
6256 Storaas, R. Femti års kjøpmannsskap i Bergen. Johan Aksdal. 1918-1968. Bg. 1968. 23 s. ill.    
6257 Friele, H. B. Friele & Sønner A/S. Firmaets historie gjennem 125 aar (1800-1925). Bg. 1924. 50 s. ill.    
6258 Lorentzen, B. B. Friele & Sønner A/S 150 år. Bg. 1950. 184 s. ill.    
6259 Lund, O. Gartnerhallen, Bergen. 1937-1962. (25 år.> [Bg. 1962.] 39 s. ill. -- Forf. i forordet.    
6260 Georg H. Grung A/S, Fana. (Norges gross. tid. 1959 s. 254-55 ill.)    
6261 Fire går sammen i Bergen. (Migrofa A/S.) (Norges gross. tid. 1963 nr. 5 s. 16-17 ill.)    
6262 Kjær, C.M. [og] A.M Wiesener. Firmaet Aug. C. Mohr & Søn 1815-1913. Bg. 1928. 27 s. ill. - Tr. som ms.    
6263 Berg, A. Et tilbakeblik i anledning Georg Schjelderup Giertsens 80 år6 fødselsdag 4. juni 1936. [Mohr & Giertsen A/S.] (80 år kjøbmann Georg Giertsen.) [Bg. 1936.] 9 bl. ill.    
6264 Brosing, G. Mohr & Giertsen A.S. 1880 - 1. mai - 1955. Fra kolonialhandelens historie i Bergen. Bg. 1955. 73 s. ill.    
6265 (Mowinckel, J.E.) Litthistorikkianledningav Johan Ernst Mowinckels 50 år6 jubileum som handelsborger og de av ham stiftede firmaer A/S J.E. Mowinckel - Bergen og Mowinckels margarinfabrikk, før A/S Smørfabriken "Loyal". Bg. 1932. 30 s. ill.    
6266 A/S J.E. Mowinckel. En av landets største engrosforretninger i kolonialbransjen. (Rev. 2(1933) nr. 42 s. 23 ill.)    
6267 Runshaug, J. og L. Jerdal. John Runshaug gjennom 50 år. Bg. 1955. 36 s. ill.    
6268 Runshaug, J. og L. Jerdal. Gjennom 60 år som omsetter av norske jordbruksvarer. Bg. 1963. 29 s. ill. - Omsl. tit.: John Runshaug. 80 år. 15. sept. 1963.    
6269 Jerdal, L. John Runshaug 85 år. Bg. 1968. 29 s. ill.    
6270 Nytt koloniallager i Bergen. Blydt Svendsen A/S. (Norges gross. tid. 1961 nr. 6 s. 33-35 ill.)    
6271 Alviniussen, A.T. og K.A. Haddal. A/S Univest. Organisasjon og markedsføring i moderne norsk engroshandel med dagligvarer. Sem. NHH 1967.    
6272 Norman, C. A/S Univest - det nye engrossentret i Bergen. (Byggm. 41(1967) nr. 12 s. 50-53 ill.)    
6273 Nytt engrossenter innviet. (A/S Univest.) (Norges gross. tid. 1967 nr. 6 s. 28-29 ill.)    
6274 Olsen, O.J. Bergen og opland eggcentral. 1923-1958. Bg. [1958]. 61 s. ill.    
6275 Bergen og opplands eggsentral. (Tids. f. fjørfeavl 1960 s. 84-85) - NTI    
6276 Bruåsdal, G. Vestlandske eggsentral 1923-1973. Bg. 1973. 57 s. ill.    
6277 Placat. [Angående omsetning av levnetsmidler på torvene og dertil bestemte steder.] Bg. den 15de Januar 1783. 1 bl. - UBB    
6278 Børretzen, B. Veritas odium parit. (Snaks. Berg. 1(1794) s. 9-11, 17, 57-61, 67-68) - Om smørsalg og smørpriser.    
6279 [Placat.] Taxt paa en del Nødvendighedsvarer, som of Bønderne til Byen hidføres. Bg. 1807. 1 bl. - UBB    
6280 Plakat. Herved bekjendtgjøres til almindelig Underretning de for Tiden satte Priser paa saavel de Varer Almuen her til Forhandling indbringer, som paa de, hvormed den igjen hos de Handlende i Byen behøver at forsyne sig, . . . Bg. 1807. 1 bl. - UBB    
6281 [Placat.] Forandring i de paa Bergens Raadstue den 22de September forrige Aar satte Taxter, for Kjøbmanden, Bonden og Høkkeren . . . Bg. 1808.1 bl. - UBB    
6282 [Placat.] Præsident, Borgermester og Raad udi Bergen gjøre vitterligt: at der . . . nu herved endvidere fastsættes paa nedenstaaende Varer følgende Taxt: . . . Bg. 1813. 1 bl. - UBB    
6283 [Placat.] Præsident, Borgermester og Raad udi Bergen gjøre vitterligt: at herved sættes følgende Taxt for nedenstaaende Varer, som udsælges of Høkkere, Vertshusholdere, Ølltappere . . . Bg. 1813. 1 bl. - UBB    
6284 [Placat. Ang. opphevelse av takst på nødvendighetsvarer.] For at stille By- og Landalmuens rasende Forbittrelse imod Kjøbmændene . . . bleve Taxter satte for Øyeblikket . . . Bg. 1814. 1 bl. - UBB    
6285 Placat. Med Hensyn paa de forefaldende Uroligheder og Indstændig Begjæring fra By- og Land-Almuen, om at faae Taxt sat paa Nødvendighedsvare, . . . bliver . . . følgende Taxt sat: . . . Bg. 1814. 1 bl. - UBB    
6286 Noget om det daglige Liv. [Av] Theophras. (Bjørgv. 1815/16 s. 14-17) - Om priser på matvarer.    
6287 Nogle Ord angaaende de fremmede Skippere her tilstaaede Liggedage [og Udsalg of deres Ladning en Detail]. (Borgerv. 1(1825/26) nr. 49 s. [1-3])    
6288 Et Forslag der har Bergens Byes Krambodhandleres Vel til Hensigt. (Berg. Kontr. 1ø 832/33) s. 349-52) - Om å stoppe ulovlig handel.    
6289 Noget av Hvert. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 137-39, 188-90) - Om selgekoner.    
6290 Det Bergenske Polities Jagt efter Handelskarle. [Av] M. (Granskeren 1(1840/42) s. 105-07, 109; se også s. 53: Landprang og Forprang; og s. 225-27)    
6291 Berg, A. Helene korgekone. - Karine korgekone og kjuaguttene. (l: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 114-22 ill.)    
6292 - Krambod og handel i Bergen i eldre tid. (l: Bergens reklameforening. 10 års jubileum, 1935, s. [11-14])    
6293 Fiskestrilen og melkemennene i gamle Bergen. Av Dali. (Bg. turistf. årb. 1940 s. 53-55)    
6294 Vedtekt for salg fra offentlige steder og fra portrom m.v. i Bergen. Bg. 1940.6 s. - UBO    
6295 Nielsen, H. Samvirket i Bergen og dets framtidsmuligheter. (Forbrukeren 4(1949) s. 186-88)    
6296 Dyrnes, D. Utviklingen i antall detaljutsalg i Bergen etter 1919. Sem. NHH 1950.    
6297 Horneland, E. Ein potet-tur til Bergen. (Sunnhordl. 40(1959) s. 30-35)    
6298 Aukner, P.O. og R. Flesland. Et forsøk på å kartlegge dagligvarehandelens utvikling i utvalgte deler av Bergen. Sem. NHH 1965.    
6299 Are, J.S., T. Knudsen og R. Lund. En analyse av kundestrukturen i et utvalg av dagligvareforretninger i Bergensdistriktet. Sem. NHH 1966.    
6300 Røkholt, P.O. Blomsteromsetning gjennom dagligvarehandelen. Studie av et salgsopplegg i Bergen. Sem. NHH 1967.    
6301 Drevland, H. Struktur og utvikling i dagligvarehandelen i Bergen, med spesiell vekt på utvalgte distrikter i perioden fra 1964 til 1967. Sem. NHH 1969.    
6302 Olsnes, A. og O. Melberg. Kundeundersøkelse i Bergen sentrum. Sem. NHH 1969.    
6303 Gundersen, A. og O.K. Olsen. Sortiment og priser på annonsetilbudene fra dagligvarehandelen i Bergensområdet. Sem. NHH 1972.    
6304 Hosøy, E.J. og B.A. Holmberg. En oversikt over annonseringsaktiviteten innen dagligvarehandelen i Bergensområdet. Sem. NHH 1972.    
6305 Johnsrud, T. og S. Larssen. Omsetningen i dagligvarehandelen i Bergensområdet. Sem. NHH 1972.    
6306 Colbjørnsen, M., A.E. Hagen og U. Sundling. Analyse av dagligvarehandelens annonsering i Bergen. Sem. NHH 1973.    
6307 Hadler, A. Innkjøpsvaner hos befolkningen i Fyllingsdalen. Bg. 1973. 93 s. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 12) (Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Arbeidsnotat. 1973:1)    
6308 [Fisketorvet.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 353-56)    
6309 [Fisketorvet.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 451-53)    
6310 Billeder fra Kronprindsens Reise. [Torvet.] (111. Nyhedsbl. 6(1857) s. 5, 19-20 ill.)    
6311 Parti of Bergen. [Torvet.] (Almuev. 9(1857) s. 217-19 ill.)    
6312 Billeder fra Bergen. Parti of Torvet. (Ill. Nyhedsbl. 12(1863) s. 136 ill.)    
6313 [Wallem, F.M.] Fisketorvet. (Ill. Nyhedsbl. 13(1864) s. 47 ill.)    
6314 [Diriks, C.] Billeder fra Bergens fisketorv. Tegninger. [Af] C.D. [Chra] 1867. 6 pl.    
6315 Torvet i Bergen. (I: Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, b. 2 Kbh. 1867 s. 30-31 ill.)    
6316 Bergens fisketorv. Efter en Pennetegning. (Ny ill. Tid. 12(1885) s. 125; 126 ill.)    
6317 Komiteindstilling of 22. Novbr. 1886 med Tillæg of 31. Januar 1888 ang. en forandret Ordning of Fiskehandelen paa Byens Torv. [Bg.] 1888. Fl. pag. (BKF 1888, bilag)    
6318 Fiskebryggen i Bergen. (Almuev. 14(1889); Følgebl. nr. 50 ill.)    
6319 Fra Bergens brygge. Efter Tegning of Maco'dy Lund. (Folkebl. 11 (1890) s. 9 ill.) - Ingen tekst.    
6320 Fra Bergens fisketorv. [Av] St. W. [Stub Wiberg ?] (I: Julehilsen, Bg. 1901, s. 12-15)    
6321 Forskrifter for Torvhandel under aaben Himmel i Bergen. Gjældende fra lste Januar 1903; i Henhold til Formandskabets Beslutning of 27de November d.a. Bg. 1902. 8 s. - BOB    
6322 Paa Fisketorge. [Av] Pantograf. (Berg. bl. 1909 s. 71-72 ill.)    
6323 Bak fasaden. Bergens torv. (Rev. 2(1933) nr. 45 s. 8-9 ill.)    
6324 Tradisjon og skuespillkunst - selv på Fisketorvet i Bergen. Av Jantje. (Vi selv 1938 nr. 8 s. 22-23, 41 ill.)    
6325 Sund, O. Bergens fisketorv. (Bg. ill. 1941 nr. 12 s. 22-25 ill.)    
6326 Kvamsdahl, O. Trivsel og problemer på Bergens torg. (Kom. funk. 17 (1963) nr. 8 s. 17-19)    
6327 Myran, H. Fisketrappen på Torget. (Båt og b. 20(1963) s. 98-99 ill.)    
6328 Henrichsen, T. På byferd gjenom Grøningsasund for 100 år sidan. (Frå Fjon 17(1964) s. 130-54 ill.) - Med fisk. - I bondestova. På Torget s. 136-41.    
6329 Bakke, K., T. Lind og J. Sørli. Kødannelsers innvirkning på kundeadferd. En undersøkelse av Blomstertorvet i Bergen. Sem. NHH 1969.    
6330 Arne forbruksforening. 75 års melding. 1867-1942. [Arna 1942.] 7 s.    
6331 Sandøy, E. Arna og åsane samvirkelag 1867-1967. Indre Arna 1967. 126 s. ill.    
6332 Sørum, M. Streiftog gjennom 1870-årenes samvirkebevegelse. Bergens forbrugsforening. (Forbrukeren 1952 s. 213-17, 235-41 ill.)    
6333 Forbrukeren. Forbrukerorganisationen Bergens samvirkes oplysnings og meddelelsesblad. 1(1915)-2(1916). - NB    
6334 Fane forbruksforening. Love. 1891. - NB    
6335 Oma, H. Fana forbruksforening. 75 år. 1874-1949. Bg. [1949]. 31 s. ill. - NB    
6336 En pionerforening jubilerer. (Forbrukeren 5(1950) s. 32, 44-45)    
6337 Haukeland samvirkelag 1919-1944. Bg. [1945.] 31 s. ill. - NB    
6338 Laksevaag forbruksforening. 50-aars beretning. 15. aug. 1874 - 15. aug. 1924. Bg. [1924]. 11 s. ill. - NB    
6339 Korsvold, J. Laksevåg forbruksforening. 75 år. (1874-1949.) [Bg. 1949.] 31 s. ill.    
6340 Nesttun samvirkelag. 1919 - 20. juni - 1949. 30 år. Bg. [1949.] 38 s. ill. - NB    
6341 Nygaards handelsforening. Love. Bg. 1900. 11 s. - Love. Bg. 1907. 14 s. - Vedtekter. Bg. 1934. 16 s. - Alle BOB    
6342 Nygaards handelsforening, Bergen 1881-1931. Bg. [1931]. 21 s. ill. - NB    
6343 Handelsforeningen "Varden". Love. 1912. - NB - Lov. Bg. 1917. 14 s. - BOB    
6344 Visst skjer det noe i norsk varehandel. [Vega A/S.] (Næringsrev. 12 (1964) s. 433-34)    
6345 Aasgaard, I. G. Aasgaard A/S, Ytre Arna. Forretningens utvikling gjennem 50 aar. 1875 - 5. mai - 1925. [Bg. 1925.] 46 s.    
6346 Aasgaard, R. G. Aasgaard A/S, Ytre Arna. Firmaets utvikling og drift gjennem 60 år. 1875 - 5. mai - 1935. Bg. [1935 ?] 30 s. ill.    
6347 (Aasgaard) G. Aasgaard A/S, Arna. 75 aars minne om et handelshus i utvikling. 1868-1943. [Ytre Arna 1943.] 8 s. ill. - UBB    
6348 (Brændeviinsafgiften.) Fordeling of . . . for 1848, 1854, 1858, 1860, 1863, 1864, 1868. Bg. 1848-68. 7 enkle bl. - Lister over personer med rett til salg og utskjenkning. - UBB    
6349 Fortegnelse over de Personer, der have erholdt Bevilling til Smaasalg of Øl - Handelsberettigede tillige til Smaasalg of Vin, Mjød og Cider - for 1885. [Bg. 1885 ?] 11 s. - UBB    
6350 Bergens Politikammer. Fortegnelse over Bevillingshavere til Smaasalg of Øl, Mjød og Cider 1893. Bg. 1893. [27] s. - BOB    
6351 - Fortegnelse over de personer, der have bevilling til at udskjænke øl m.m. i Bergens kjøbstad for 1893. Bg. 1893. [14] s. - BOB    
6352 Fortegnelse over bevillingshavere for året . . . [Utg. av] Bergen politikammer. 1945, 1948, 1949, 1953/56. - Bevilling til salg og utskjenkning av rusdrikker; bybud, skraphandlere o.a. - NB UBB    
6353 Om Brændevinshandelen. [Fra Brændevinshandlerne i Bergen.] Bg. 1862. 8 s. - UBB kop.    
6354 Fremstilling of hvorledes Brændevinshandelen en detail for Nærværende er ordnet i Bergen. [Bg. ca. 1875?]2 b1.-UBB    
6355 Wedervang, I. og D. Coward. Omsetnings- og omkostningsforhold innen tobakkhandelen i Oslo og Bergen 1934. Oslo [1935]. 43 s. (Universitetets økonomiske inst. Publ. 8)    
6356 Den gangen folk kunde bestille øl julaftens formiddag. [Av] J.R.K. (Hansa-p. 1(1942) nr. 9/10 s. 22-26 ill.)    
6357 Bergens Samlag for Brændevinshandel. Aarsberetning. 1877-1924. - 1924 med tit.: Slutberetning. - UBB    
6358 - Andragender om Bidrag of . . . Overskud. 1878-1916. - Inneh. søknader fra mange institusjoner med opplysninger om deres virke. - BOB    
6359 - Indstilling angaaende Anvendelsen of Overskuddet for . . . 1878-1916. - BOB UBB    
6360 - Vedtægter. Bg. 1876. 6 s. - Bg. 1879. 6 s. - Bg. 1881. 7 s. - Alle UBB    
6361 - Ordensregler. [Plakat.] Bg. 1877. 1 bl. - UBB - Bg. 1884.1 bl. - UBB    
6362 - (Plan for Bergens Samlag for Brændevinshandel.) Indstilling. Bg. 1881. 9 s. - UBB    
6363 - Udkast til Instruks for Revisjonen for Bergens Samlag for Brændevinshandel. Bg. 1883. 5 s. - UBB    
6364 Wilson, T.M. Local option in Norway with an account of the establishment and working of the Society for retailing ardent spirits in Bergen. Bg. 1890. 96 s. - NB - Lond. 1891. - BN 11 1293    
6365 Irgens, J. About Bergens Samlag for Brændevinshandel (The Bergen Company for liquor sale). Described in a letter. Bg. 1893. 4 bl. - BB    
6366 Jessen, P. Bergens samlag for Brændevinshandel. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 193-220)    
6367 Christiania Actie-Ølbryggeri. Bryggeriets Bergens-repræsentant H. Steensæth. (Rev. 6(1899) nr. 40a s. [1-2] ill.)    
6368 Jacob Kroepelien. (Firma: C. Kroepeliens Enke.> (Rev. 3(1896) nr. 12a s. [1] ill.)    
6369 Bendixen, B.E. Et gammelt bergensk vinfirma. (BHFS 21(1915) s. 11-21) - [Tilføyelse.] Gamle vinnavne i Bergen. Av Bj. Kroepelien. (BHFS 22(1916) s. 85-86)    
6370 Lorentzen, B. Salt. [Utg. av] A.S Norske saltkompagni. Bg. 1952. 94 s. ill.    
6371 Bergenske Vinforretninger. Spansk bodega. (Rev. 5(1898) nr. 43a s. [1] ill.)    
6372 Sørensen, S.M. Tobakkfirmaet M. Sørensen A/S Bergen gjennom 50 år 18. okt. 1905 - 18. okt. 1955. [Bg. 1955.] 79 s. ill.    
6373 Copie of Deres Kongel. Majests. allernaadigste Forordning Angaaende Fiskerierne og Fiske-Handelen Nordenfields i Norge, samt hvorledes med Fiskens Virkning, Tilberedning og Saltning skal forholdes. Jægersborg-Slot 1753. (Ulrich Friderich von Cicignon giør vitterligt . . . ) Bg. [1753 ?] 20 bl. - Tit. på s. 2. - UBB    
6374 [Meyer, H.] Nogle Anmærkninger over Silde-Fansten [!] og Handelen med samme. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 25 s. 385-400)    
6375 [-] Tanker om de Ulige Meeninger udi den Bergenske Tørfiske-Handel, forefalden udi Augusti Maaned i Aaret 1764. Bg. [1764.] 24 s. - UBB kop.    
6376 Friis, N.C. Afhandling om Nordlands Fiske-Vahrers Export og Afsættelse. (Skrifter som udi det Kiøbenhavnske Selsk. of Lærdoms og Vid. Elskere ere fremlagte . . . 10(1770) s. 311-28)    
6377 Meyer, H. H. Meyers Korte Betragtninger over Afhandling om Nordlands Fiskevarers Export og Afsættelse. Af N.C. Friis. Bg. 1771. 61 s. - UBB    
6378 Samling of nogle Afhandlinger. Indsendt til Det Nyttige Sælskab i Bergen. Første Hæfte. Bg. 1775. 24, 40 s. - Innh.: Oeconomisk Betragtning over Rundfisks Virkning paa Rumsdalen imellem M. og B. Til Prøvelse og Overveiende indsendt fra Nogle of denne Byes Borgere, som ønsker Landets Vel. - H. Meyer. Betragtninger om den Romsdalske og Søndmørske Rundfisk, Efter Indbydelse of Det Nyttige Selskab i Bergen. Forfattet og indsendt of H. Meyer. - UBB kop.    
6379 Placat. Chr. Schouboe . . . giør vitterligt . . . [Ang.] indkommen Besværing over at Fiske-Førerne urigtigen angive Prisen paa de indførende Sild, saaog at de opskuffe samme i Tønder, uden at tælle dem. Bg. 1780. 1 bl. - UBB    
6380 Naar begyndtes Benyttelsen og Exportationen of den i Bergens Handel saa vigtige Torskeravn? (Archiv f. Statistik, Politik . . . Kbh. 2(1796/ 97) s. 47-48)    
6381 Priis-Courant for Stevnen [år] over indkommende (udgaaende) Varer fra Nordlandene. 1815-1851. - Noen håndskrevne. - UBB ukpl. i ms. 1294g.    
6382 Kong Frederich den Femtes Forordning [av 1753], angaaende Fiskerierne og Fiskehandelen Nordenfjelds i Norge, samt hvorledes med Fiskens Virkning, Tilberedning og Saltning skal forholdes, og endelig hvorledes Kjøbmænd, Vragere og Bødkere sig desangaaende have at forholde. Bg. 1840. 60 s. - Jvnfr. nr. 6373. - UBB    
6383 Fortegnelse over de fra Nordland i lste [2den] Stevne . . . indførte Producter. 1847-48, 1862:2, 1863:1, 1869-74. Bg. [1847-74]. 21 enkle bl. - BOB    
6384 Bugge, F. [Sirkulærebrev til forretningsforbindelser om fiskehandelen i det forløpne år.] Bg. 1858-1885. A 2 s. - 1858-59 håndskrevet. 1882-85 av J. Bugge. - UBB i ms. 1499    
6385 Handelsforeningens og Fiskeriselskabets Fælleskomite. Bergens Ferskfiskhandel. Betænkning fra . . . Bg. 1908. 16 s. - NB    
6386 Berg, A. Fra stævnens tid i Bergen. (Kjøbmændenes juleaften 1924 s. 42-44) - UBB kop.    
6387 Bak fasaden. De gamle bergenske fiskeboder, hvor nordlandsfartøiene ennu legger til. (Rev. 2(1933) nr. 34 s. 8-9 ill.)    
6388 Fiskeforsyningen i Bergen. (Rev. 2(1933) nr. 48 s. 9-10 ill.)    
6389 Konow, C. Tørrfiskhandel. En faglig utredning om tørrfiskhandel fra 1914 til 1945 med særlig henblikk på omsetningsformene i mellomkrigstiden. Bg. 1945. Fl. pag. ill. - Meget om Bg.    
6390 Paulsen, R. Tørrfiskeksporten fra Bergen 1860-1890. (BHFS 53/ 1947(1948) s. 97-180) - "I første rekke firmaet Joh. Ludw. Mowinckel & Søn's historie i dette tidsrommet".    
6391 (Anthonisen) N. Anthonisen & Co. 1868-1953. [Bg. 1953.] 16 s. ill.    
6392 (-) N. Anthonisen & Co. 100 år under fiskens tegn. 1868-1968. [Bg. 1968.] 8 bl. ill. - Også engelsk utg.    
6393 Fortegnelse over endel Løsøreefecter, G: Cappe & Schnelles Liqvidationsbo tilhørende, som ved offenilig Auction, . . . 1807 . . . bortsælges . . . Bg. 1806. [18] s. - BB    
6394 Munck, E. Handelshuset Hildebrand Harmens. Drift og ekspansjon 1768-1795. Hovedoppg. U i B 1971. 153 s.    
6395 (Mohn) Wm A. Mohn og Søn A/S. Through 100 years. (1839-1939. A century's experience.) [Bg. 1939.] 6 bl. ill.    
6396 Bergens to største Fiskeexportforretninger. (Mowinckel & Søn; Ulrich F. Busch.) (Rev. 3(1896) nr. 32a s. [1 ] ill.)    
6397 Utaaker, K. Firmaet Johan Ludvig Mowinckel & Søn. Grunnlegging og utvikling 1805-1850. (Sjøf. hist. årb. 1972 s. 103-260 ill.)    
6398 Kort beskrivelse av Noregs sildesalslags kontorbygg, (Ark o b 1956 nr. 4 s. 4, 11)    
6399 Fasting, K. Vintersildsoga. Sild og samfunn gjennom hundre år. Utg. av Noregs sildesalslag. Oslo 1960. 450 s. ill.    
6400 Utkast til vedtekter for Noregs sildesalslag. (Me'a 1964 nr. 11 s. 19-21)    
6401 Lorentzen, B. Johan Lyder von Tangens nordlands-handel 1746-1778. (BHFS 51(1945) s. 165-91)    
6402 - Handelshuset Herman von Tangens sønner A.S. 200 års jubileum 1746 - 4. april - 1946. [Bg.] 1946. 127 s. ill.    
6403 Nilsen, N. Bergens engroshandel i manufaktur. (Norges gross. tid. 17 (1946) s. 196, 198)    
6404 Nye bergenske Manufakturforretninger. Oluf Bøhmer-Olsen. (Rev. 5 (1898) nr. 14a s. [2] ill.)    
6405 (Iversen) Firmaet Hans H. Iversen 50 år. 1901 - 7. febr. - 1951. [Bg. 1951.] 26 s. ill.    
6406 (Monsen) Sverre W. Monsen. Tidl. Andreas Monsen. 1868-1948. lste april. Bg. [1948]. 16 s. bl. ill. - UBB kop.    
6407 Kippenbroeck, J.G. og F.J. Gullaksen. Sverre W. Monsen gjennom hundre år. 1868-1968. Bg. 1968. 30 s. ill.    
6408 Kløverbladet. [Utg.] av Kløverhuset. 1(1924)-41(1973).    
6409 Bak fasaden. Et stormagasin i juletravelheten. (Rev. 2(1933) nr. 51 s. 8-9 ill.)    
6410 Meyer, W.F. A/S Joh. Petersen, Bergen 1852-1927. Bg. 1927. 30 s. ill. - UBB kop.    
6411 (Petersen) A.S. Joh. Petersen. 1852 - 9. mars - 1942. Bg. 1942. 14 bl. ill.    
6412 Joh. Petersen, Bergen, 1852-1942. Bg. 1942. 32 s. (Kløverbl. 1942 nr. 2)    
6413 (Petersen) A.S. Joh. Petersen, Kløverhuset. Hundre år - og en uke. [Bg. 1950.] 8 s. ill.    
6414 [(Petersen) A/S Johan Petersen, Kløverhuset.] Vi i Kløverhuset. [Bg. 1950 ?] 45 s. ill.    
6415 Lorentzen, B. Omkring et kjøpmannskap. Et handelshus gjennom 100 år.~[Utg. av] A.S. Joh. Petersen, Kløverhuset. Bg. 1952. 213 s. ill.    
6416 Kløverhusets fabrikker utvider. (Norsk tekstiltid. 43(1962) s. 457, 465 ill.)    
6417 Johansen, B. Kunden skal betraktes som forretningens gjest. Det er grunnprinsippet for personalopplæringen i Kløverhuset. (Trivsel 1964 nr. 1 s. 4-5, 21 ill.)    
6418 Vi og vårt magasin. Husorgan for A/S Sundt & Co., Bergen, med datterselskaper. 1(1939)-1973.    
6419 Sundt & Co. (Rev. 3(1896) nr. 15b s. [1]; nr. 16b s. [1] ill.)    
6420 A/S Sundt & Co.s 75 aars jubilæum. (Farmand 1920 s. 55)    
6421 Amundsen, R. og O. Simonnæs. Manufakturfirmaet Sundt gjennom 100 år. Utg. ved firmaets hundreårs jubileum 14. januar 1945. Bg. 1945. 219 s. ill.    
6422 Dalen, S. Sundt i Bergen 100 år. (Bedr. øk. 7(1945) s. 36-37)    
6423 Sundt & Co. A/S. Manufakturfirmaet A/S Sundt & Co. med datterselskaper. Heftet er arrangert av F. Gullaksen. Bg. 1948. 63 s. ill.    
6424 En manufaktur-grossist gjør opp status. (Norges gross. tid. 1956 s. 118-19, 121 ill.)    
6425 Strømmen, J. Noen ord om bygningsartikkelbransjen i Bergen. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 200, 202)    
6426 (Bruvik) Aksel Bruvik, Bergen 50 år. [Bg. 1967.] 10 bl. ill.    
6427 Sælen, F. årringene øker - . A. Førde A/S 1899 - 27. okt. - 1949. [Bg. 1949.] 15 s. ill.    
6428 L.P. Johannesen. Vestlandets største Trælastforretning. (Rev. 3(1896) nr. 22a s. 1] ll.)    
6429 Brosing, G. Bergen, en by i vekst. Bidrag til husbyggingens og trelasthandelens historie i Bergen. Utg. i anledning av trelastfirmaet A/S Paal Kahrs 100 års jubileum 1964. Bg. 1964. 207 s. ill. - Laugsartikler for tømrere og snekkere s. 189-207.    
6430 Møbelhuset, A/S. 25 år. 1927 - 9. aug. 1952. [Bg.] 1952. 15 s. ill.    
6431 Namtvedt 1892-1942. (50 år.) [Bg. 1942.] 38 s. ill. - B. Lorentzen. Bergen som trelastby i gamle dager s. 5-19.    
6432 (Namtvedt) H. Namtvedt A/S. Vi bygger fremtiden. Namtvedt 75 år. Red. S. Amundsen. Historikken er skrevet av G. Hagen Hartvedt. [Bg.] 1967. 24 s. ill. (Namtvedt-nytt 3(1967) nr. 10; jubileumsnr.)    
6433 H. Namtvedt investerer 20 millioner i nybygg. (Norges gross. tid. 1971 nr. 11 / 12 s. 11 ill.)    
6434 Nybygg for kjøbmann Wilh. Neumann, "Nøstehjørnet", Bergen. Arkitekter: Arnesen og Darre Kaarbø. (Bygk. 19(1937) s. 205-06 ill.)    
6435 Lorentzen, B. Bergenserne bygger. Utg. av firmaet Jacob Neumann ved dets 50-års jubileum 1. februar 1948. Bg. 1948. 213 s. ill. - Et firma og en slekt s. 187-213.    
6436 (Neumann) Jacob Neumann A/S. 1898-1973. [Bg. 1973.] 8 bl. ill.    
6437 (Toftegaard) A.S. K. Toftegaard Ltd. 1901 - 50 år - 1951. [Bg. 1951.] 17 s. ill.    
6438 Wallendahl, B. Jernvarehandelen, en tradisjonsrik bransje i Bergen. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 198, 200)    
6439 Bergens rørhandel 25 år. 17. juni 1933 - 17. juni 1958. [Bg. 1958.] Sbl.ill.-NB    
6440 Pedersen, A. og R. Lund. J. Berstads hus, Bergen. (Bygk. 21(1939) s. 185-87 ill.)    
6441 Simonnæs, 0. Jern-Berstad. J. Berstad A.S. Utg. i anledning av firmaets hundre-års-jubileum, 27. sept. 1942. [Bg.] 1942. 118 s. ill.    
6442 Firma J. Berstad A.S., Bergen. (Norges gross. tid. 1957 s. 529, 531, 533 ill.)    
6443 Avisen. Utg. av S. Garmann Clausen A.S. administrasjonskontor. 1 (1917)-4(1920). - NB    
6444 Nytt stållager i Bergen. (Norges gross. tid. 1973 nr. 11/12 s. 21 ill.)    
6445 (Johannessen) Karl S. Johannessen. 50 år i stål og aluminium. 1919-1969. 3 bl. ill.    
6446 Bergensfirmaet J.O. Jægers nybygg. (Byggm.42(1968) nr. 13 s. 27 ill.)    
6447 P.J. Kersbergen A.S. Bergen. (Norges gross. tid. 1958 s. 454-55 ill.)    
6448 N.P. Stender. (Utstillings-Tid. 1910 nr. 6 s. [9] ill.)    
6449 N.P. Stender A.S. Gamle norske dørvridere. [Bg. etter 1927.] 19 s. ill.    
6450 Koren-Wiberg, C. Wallendahls jernhandel gjennem hundrede aar 1822-1922. Bg. 1922. 35 s. ill.    
6451 Bak fasaden hos A.S. Wallendahl & Son. (Rev.2(1933)nr.42 s. 18 ill.)    
6452 Et kontor i Bergen (for dir. A. Jebsen). Innredning: arkitekt K. Brochmann. (Vi selv 1942 nr. 9 s. 9-10 ill.)    
6453 A/S Wallendahl & Son. Bg. 1942. 35 bl. ill. - Korte biografier over medarbeidere.    
6454 (Wallendahl & Son A/S) Mange jern i ilden. [A/S Wallendahl og Søn's jubileumsskrift til 125-år jubileet.] Red. O. Tschudi Irgens. Bg. 1947. 155 s. ill.    
6455 Ny lagerbygning for A/S Wallendahl & Son. (Byggm. 41(1967) nr. 13 s. 53-55)    
6456 Nytt lager innviet i jernvarer engros. (Norges gross. tid. 1967 nr. 6 s. 14-15 ill.)    
6457 A/S Wallendahl & Søn, Bergen. (1822-1972.) Bg. [1972.] 6 bl. ill.    
6458 A/S Wallendahl & Søn 150 år. (Norges gross. tid. 1972 nr. 11/12 s. 15 ill.)    
6459 [Paulson, EW.] Handelsavanse og omsetningsforhold for endel landbruksvarer i Bergen. Utg. av Kontoret for forretningsøkonomisk forskning i Bergen. (Kjøbm. 1935 nr. 8-12; 1936 nr. 1) - Også som særtr. Bg. 1935. 24 s.    
6460 Vandeskog, J. Kraftfor og kunstgjødselhandelen i Bergen. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 204, 206)    
6461 Nordahl-Olsen, J. Bergensfirmaet Johan H. Bentzon A/S i hundre år. 1832-1932. - Med et tillegg: Skibshandel i hundre år. Av H. Ameln. Bg. [1932]. 32 s. ill.    
6462 L.H. Berge. 50 år i båt. Tekst: A.H. Madsen. Bg. [1969]. 12 bl. ill.    
6463 Lorentzen, B. Handelshuset i Muregaarden 1704-1854-1954. Utg. av Einar Blaauw. Bg. 1954. 150 s. ill.    
6464 (Berle) Sigv. Chr. Berle A/S 75 år. Bg. 1969. 24 s. ill.    
6465 Statens fiskeredskapsimport. Virksomhet i . . . [år]. 1953/54-1973. (1: St. meld. 1956-1973/74)    
6466 - Arsmelding. 6(1958/59), 10(1962)-13(1965), 15(1967). - Bnoffp    
6467 Gjeldokk, E. Innkjøpssamyrket i jordbruket på Vestlandet. 1900-1910. - Vestlandske kjøpelag. 1910-1960. Eit stutt attersyn over utviklinga. Bg. [ 1961 ]. 12 s. ill.    
6468 Vestlandske kjøpelag. (Samband nr. 9(1965) s. 20-23 ill.)    
6469 Kulkompagniet of 1871. Love. Bg. 1900. 2 bl. - BOB    
6470 Gjesdal, C.O. Gram. Med fortiden i mente. K 71 [100 år]. Bg. 1971. 157 s. ill.    
6471 (Kolderup) Peter M. Kolderup 1854-1954. 100 år. [Bg. 1954.] 12 bl. ill.    
6472 Norsk medisinaldepots nybygg i Bergen. (Byggm. 37(1963) nr. 3 s. 33-35 ill.)    
6473 Historien om Jan Strømsnes. (Næringsrev. 19(1971) s. 686-88 ill., se også s. 732-33, 778-79, 826, 963)    
6474 (Thomsen) Johan Thomsen A/S glass- og stentøimagasin. (Et femtiårs minne.) Bg. [1941.] 45 s. ill.    
6475 Alvsaker, T. og E. Vaardal-Lunde. Glass- og stentøyforretning i Bergen. (Bygk. 37(1955) s. 62-63 ill.)    
6476 A/S Vestlandske petroleumscompagni. Love. 1912. - NB    
6477 Norsk håndverks-register. Red. J. Dahl. 1945/47(1946)-1960/62 [1962]. - Fagordnede adresselister. Bg. i egne avsnitt.    
6478 [Meyer, H.] Haandværkere, som de, der haver en vigtig Indflydelse udi det Almindelige. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 4 s. 49-64)    
6479 En Kort Apologie for samtlige Haandverks-Lauge, indbefattet i en Aften-Samtale mellem tvende Naboer P. og S. angaaende No. 14 of Aften-Tankerne til høyere Eftertanke. Bg. [1774]. 48 s. - UBB kop.    
6480 [Håndverk.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 311-12)    
6481 [Om Kunst- og Haandværks-Magazinet.] (Borgerv. 1(1825/26) nr. 48 s. [2-3], nr. 50 s. [1-3]. - Om håndverk, se også nr. 26 og 29.)    
6482 Om Haandværksstanden. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 161-65; se også 317-19, 369-71)    
6483 Bergens Industriemagazin. Statuter . . . vedtagne . . . 1853. Bg. 1856. 4 s. - UBB - Statuter for Bergens Industrimagazin. Bg. 1875. 4 s. - UBB    
6484 Antallet of haandværksmestre i landets forskjellige byer. Bergen. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 5(1899) s. 218)    
6485 Bøgh, J. Fra laugenes dage. Et bidrag til norsk haandværks historie. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 5(1899) s. 282-86, 289-92, 298 301, 308-11, 313-14)    
6486 - Bidrag til Bergens laugshistorie. (Vestl. k. i. m. årb. 1903(1904) s. 6-61) - Også som særtr., Bg. 1904. 74 s.    
6487 Koren-Wiberg, [C.] Om udviklingen of bergensk haandverk og industri. Haandverkerforeningen. Haandverks- og industriforeningens udlodninger. Kunsthaandverksskolen. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 14 (1908) s. 369-73 ill.)    
6488 Bendixen, B.E. De tyske haandverkere paa norsk grund i middelalderen. Kra 1912. 169 s. (Vid. selsk. skr. Il. Hist. filos. kl. 1911:2)    
6489 Bugge, A. Deutsche Handwerker im mittelalterlichen Norwegen. [Anm. av:] B.E. Bendixen. De tyske haandverkere paa norsk grund i mid delalderen. Kra 1912. (Vierteljahrschrift f. Sozial- and Wirtschaftsgeschichte, Berl. 10(1912) s. 512-20) - UBB kop.    
6490 Koren-Wiberg, C. Haandverkerstanden. - Fra laugstiden. (I: - By og brygge, 1912, s. 79-93 ill.)    
6491 Techen, F. Die deutschen Handwerker in Bergen. (Hans. Gesch. bl. 1913 s. 561-76)    
6492 Haandværk. (I: Helland b. 2(1916) s. 455-81)    
6493 Sollied, P.R. Bergens industrimagazin. (l: Bergen 18 i4-1914, b. 3 (1919) s. 251-53)    
6494 Bergens haandværks- og industriforening. Utstilling 1920. Utstilling av gamle værksteder og laugsgjenstande ianledning Bergens Haandværks- og industriforenings 75 aars jubilæum. Bg. 1920. 18 s.    
6495 Grevenor, H. Fra laugstiden i Norge. Kra 1924. 257 s. ill. - Katalog over bergenske laugsgjenstander s. 144-85; katalog over protokoller og dokumenter s. 213-28.    
6496 Finckelsen, K.T. De bergenske håndverkslaug gjennem tiderne. (Norges urmakerforbunds tids. 20(1927) s. 207-15) - NTI    
6497 Grieg, S. Bergenske haandverkere fra det 16. aarhundrede. (Norges haandv. 9(1927) s. 242-44; 10(1928) s. 9-11, 31-33 ill.)    
6498 - Litt om de tyske håndverkere i Vågsbotten. (Norges håndv. 12 (1930) s. 17-21)    
6499 Kloster, R. Nutids håndverk og fortids stil i Bergen. (Norges håndv. 8(1936) festnr. s. 133-36 ill.)    
6500 Det Norske håndverks historie. Red. H. Grevenor. [Utg. av] Norges håndverkerforbund. Oslo 1936. 2 b. ill. - Innh.: B.1. S. Grieg. Middelalderen. B. 2. R. Kjellberg og H. Stigum. Fra senmiddelalderen til nyere tid. - Bg. i b. 1 s. 99-172 o. fl. st.    
6501 Roemisch, B. Die deutschen Handwerker in Norwegen. (Nordische Rundschau, Berl. 9(1938) s. 174-88) - UBB kop.    
6502 Brosing, G. Bergens håndverk og industri. (l: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 90-118 ill.)    
6503 Grieg, S. Bergenske håndverkerforhold i mellomalderen. (Ark o b 20 (1955) s. 5-8)    
6504 Munthe, G. De bergenske håndverkslaug. (Godbit. Ser. 2:22.1 s. - BT 9.5.1959)    
6505 Larsen, R.M. Bergenshåndverkerne og laugsprivdegiene 1800-1850. Hovedoppg. U i B 1965. 107 s.    
6506 Grieg, S. Norske og tyske håndverkere i Bergen omkring år 1500. (Norveg 13(1968) s. 137-76)    
6507 Kolderup, J. Chr. Håndverket i går - i dag - i morgen. (I: Bergens skilingsbank A/S. årsregnskap 1971(1972). [7] s. ill.)    
6508 Bergens Haandværkerforening. Beretning 1894-99, 1903, 1905-06. - BB BOB    
6509 - Love. Bg. 1847. 8 s. - BOB - Bg. 1876. 8 s. - BOB - Bg. 1870. 8 s. - BB int.    
6510 Bøgh, J. Bergens Haandværkerforening 1845-1895. Bg. 1895. 111 s. ill.    
6511 Bergens Haandværkerforenings udlodning [af indenlandske kunstflidsarbeider. 23 aars jubilæum.] (Norsk tids. f. haandv. og ind. 3(1897) s. 140-41)    
6512 Erdal, E. Minder fra Fester i Haandværkerforeningen samt nogle andre Leilighedssange. Bg. 1903. 95 s.    
6513 Bøgh, J. Bergens haandværkerforenings jubilæumsudlodning. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 12(1906) s. 387)    
6514 Sollied, P.R. Haandverkerforeningen. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 261-70)    
6515 Bergens haandværks- og industriforening. Aarsberetning. (Beretning.) 1894/95, 1899, 1903, 1905-06, 1908-1929, 1931-32, 1935 1941, 1945-1973. - BOB UBB    
6516 - Arsberetning. (Utdrag.) 1959-1973. (1: Bergens børs årb. 1959 1973)    
6517 BHIF-nytt. Utg. av Bergens haandværks- og industriforening. 1962-1970. - NB    
6518 Bergens Haandværks- og Industri-Forening. Love . . . vedtagne . . . 1886. Bg. 1886. 11 s. - BB - Love. Bg. 1895. 10 s. - BB    
6519 Bergens haandværks- og industriforening. [Feiring av 62. stiftelsesdag.] (Norsk tids. f. haandv. og ind. 13(1907) s. 387-88, 393-94)    
6520 Koren-Wiberg, [C.] Bergens haandværks- og industriforenings 53de udlodning. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 15(1909) s. 341-43 ill.)    
6521 Bergens haandværks- og industriforening. [65 aar.] (Norsk tids. f. haandv. og ind. 16(1910) s. 385-86)    
6522 Bergens haandværks- og industriforening 1845-1915. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 21(1915) s. 361-62; 377-78 ill.)    
6523 Bergens haandværks- og industriforenings utlodning. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 21(1915) s. 331-33 ill.)    
6524 Jessen, B. Fra Bergens haandværks- og industriforenings utlodning. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 23(1917) s. 359-61 ill.)    
6525 Bergens haandværks- og industriforenings 62de utlodning. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 24(1918) s. 412-14 ill.)    
6526 Sollied, P.R. Bergens haandverks- og industriforening 1886-1907. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 270-72)    
6527 Koren-Wiberg, [C.] Festskrift utg. av Bergens haandværks- og industriforening i anledning av foreningens 75 aars jubilæum den 17. november 1920. Bg. 1920. 146 s. ill.    
6528 Prytz, E. Krog. Bergens haandverks- og industriforening. (Guldsm. k. 11(1920) s. 125-29)    
6529 Arkitektkonkurransen om tegninger til Bergens haandverks- og industriforenings nybygning. (Bygk. 11(1929) s. 90-96 ill.)    
6530 Bergens haandværks- og industriforening. (Rev. 3(1934) nr. 16 s. 10-11, 14 ill.)    
6531 Bergens haandværks- og industriforening 90 år. (Norges håndv. 17 (1935) s. 165-66 ill.)    
6532 Bergens håndverk- og industriforenings nybygg. (Ark o b 3(1938) nr. 12 s. 2-6 ill.)    
6533 Bergens haandværks- og industriforening. Fra Bellingsalen til Ole Bulls plass. Bergens haandværks- og industriforening gjennom 100 år 17. november 1845 - 17. november 1945. (Av J. Rasmussen, O. Simonnæs [m. fl.].) Bg. 1945. 338 s. ill.    
6534 Bergens haandværks- ogindustriforenings 100-års jubileum. [Ved] A.S. F. (Norges håndv. 27(1945) s. 165-69 ill.)    
6535 Et hundreårig ordmaleri med mening om Bergens haandværks- og industriforening. [Av] A.S.F. (Norges håndv. 27(1945), Bergensnr., s. 1-9 ill.)    
6536 Mowinckel, R. Velkommen til Bergen! [Bergens haandværks- og industriforening.] (Norges ind. 30(1948) s. 164-65 ill.)    
6537 Bergens haandværks- og industriforening. Lover for . . . Håndverkeravdelingen. Industriavdelingen. Bg. 1950. 37 s.    
6538 - Byggende i Bergen. Medlemsfortegnelse for faggruppene innen Bergens haandværks- og industriforenings bygningsgruppe. [Bg.] 1954. 16 s.    
6539 Bergens haandværks- og industriforening. Bygningsgruppen i BHIF 1914-1964. [Bg. 1964.] 35 s. ill.    
6540 Gjesdal, C.O. Gram. Fremskritt gjennom kunnskap. Bergens haandværks- og industriforening i etterkrigsårene. Beskrevet av . . . Bg. 1970. 98 s.    
6541 Kolderup, J.C. BHIF - en annen jubilant i Bergen i år. (Norges ind. 52(1970) nr. 8 s. 14-15)    
6542 - Bergens haandværks- og industriforening 125 år. (TU 117(1970) nr. 42 s. 66)    
6543 Foreningen til Fremme of kvindelig Haandværksdrift. Beretning. 1864-66. - BB    
6544 Bager-Taxt. Dat. Bg. 9. Marts 1762. 1 bl. - BB - Bg. 1. Juni 1764. 1 bl. - BB - Bg. 1. Juli 1766. 1 bl. - UBB - Bg. 1801. 1 bl. - UBB - Bg. 1808. 1 bl. - UBB - Ble avertert kvartalsvis i Bergens Adressecontoirs Efterretn.    
6545 [Martens, D.] Forsøg til en Beskrivelse over Sagen og Sagens Gang, imellem Jørgen Breder og Bagerlauget i Bergen, fra Højeste-Rets-Dom 1792 indtil disse Tider, med nogle Anmærkninger over samme, tillige et par Ord om Laugene i Almindelighed. [Av] C.F. Leinad [psevd.] Kbh. 1796. 47 s. - UBB    
6546 Udkast til en Lov om Haandværksdriften saaledes, som det ved Kongl. Proposition blev Ode overordentlige Storthing forelagt. [Chra 1837.] 74 s. - Skrivelser ang. bakergårdene i Bg. s. 70-74.    
6547 Extract of Bager-Laugets Artikler, dateret Kjøbenhavn den 23de Juni 1683, og Privilegium for Bager-Lauget i Bergen [av 23. april 1744]. Bg. 1840. 8, 8 s.    
6548 Bagermester Marstrander mod Bagersvend Hans K. Lau . . . (Norsk Retstid. 1843 s. 521-38) - Om salg av bakergårder.    
6549 Indstilling fra den angaaende Regulering of Bagertaxten i Bergen nedsatte Committee, tilligemed Extract of de Indstillingen medfulgte Bilage. Bg. 1848. 72 s.    
6550 Udkast til interessentskabscontrakt. [Bg. 1884.] 5 s. - Fra 25 bakerm. som vil danne et fellesfirma. - BB    
6551 Det juridiske Fakultets Betænkning angaaende det Bergenske Bagerlaugs Privilegier. (Norsk Retstid. 1893 s. 273-88; s. 737-50: B. Morgenstierne. Om Lovgivningens Indgriben i Borgernes økonomiske Retssfære. Bemærkninger foranledigede ved Høiesterets advokat Berghs Indlæg i Sagen om de Bergenske Bagerlaugs-Privilegier; s. 807-22: Kristiania Byrets Dom . . . )    
6552 Det juridiske Fakultets Betænkning of 18 Januar 1841 angaaende Op hævelsen of det bergenske Bagerlaugs Privilegier. - Høiesterets Votering [og Dom 1895 i samme sak]. (Norsk Retstid. 1895 s. 289-300) - Også som særtr.    
6553 Høiesterets Votering og Dom of 26. Septbr. 1899 i Sagen . . . Eiere of forhen privilegerede Bagergaarde i Bergen . . . mod Indredepartementet . . . (Norsk Retstid. 1899 s. 674-76)    
6554 Grieg, S. En bergensk bakergårds 500-års jubileum. 1441 - 24. mars - 1941. [Øvregt. 17.] (Norges håndv. 22(1940) s. 26-28 ill.)    
6555 Kolltveit, N. Rekrutteringen til bakerlauget i Bergen 1597-1800. Hovedoppg. U i B 1965. 73 s.    
6556 Nordahl-Olsen, J. Ditlef Martens N.S. Bergen. Brødfabrikk. Konditori. Knækkebrødfabrikk. Jubileumsskrift 1753-1928. En kort oversikt. Bg. 1928. 35 s. ill.    
6557 Et sjeldent jubileum. (Arb. led. 42(1953) s. 128-29)    
6558 Sælen, F. Der bor en Bager . . . Utg. ved Ditlef Martens A/S 200 års jubileum. Bg. [1953]. 101 s. ill. - Firmahistorikk s. 51-101.    
6559 - Der bor en Bager . . . Utg. ved Ditlef Martens A/S 200 års jubileum. Bg. [1953]. 31 s. ill. - Denne utg. inneh. bare firmahistorikken.    
6560 Grung, G. og J.T. Sviland. Nytt fabrikkanlegg for Ditlef Martens A/S, Bergen. (Bygg 13(1965) s. 187-92 ill.)    
6561 Greve, G. og G. Grung. Ditlef Martens A/S. Bakeribygning, Mindemyren, Fana. (Bygk. 48(1966) s. 190-96 ill.)    
6562 Grung, G. Ditlef Martens A/S - bakeribygning. (Byggm. 40(1966) nr. 14 s. 27-30 ill.)    
6563 Solheimsvigens Brødforening. Love for . . . [Bg. 1886.] 2 bl. - NB    
6564 Carøe, K. Af Bergens bartskjærlavs historie i det 18de aarhundrede. (Norske lægef. tids. 41(1921) s. 241-57)    
6565 Sollied, O. og P.R. Sollied. Det ældste skraa for bartskjærerne i Bergen. (Norske lægef. tids. 41(1921) s. 766-70)    
6566 Sollied, O. Bergens bartskerlaug. (l: Madsen, S. Tschudi. Medisinsk liv i Bergen, 1931, s. 9-39 ill.)    
6567 Bakken, H.S. Medici og bartskjærere. (Godbit. Ser. 2:7. 1 s. - BT 4.7. 1953)    
6568 Anbudsregler for bygningshaandværkere i Bergen. Gjældende fra 15. september 1913. Bg. 1913. 14 s. - NB    
6569 Revheim, J. Nordhordlendingar på bygningsarbeid i Bergen. (Hord. landbr. mus. årb. 1953 s. 145-64)    
6570 Bergen byggmesterlaug 75 år. (Byggm. 41(1967) nr. 19 s. 2)    
6571 Lov, om det bergenske Bødkerlaugs Pligter og Rettigheder. Chra den lste august 1821. 2 bl. - UBB    
6572 Et hundredeaars Haandværkerjubilæum. (Lampes farveri.) (Rev. 5 (1898) nr. 17a s. [3])    
6573 Nilsen, H. Priser på fotografier, og andre forholde, i Bergen i 105 år - 1840-1945. Bg. 1946. Fl. pag. - Stens.    
6574 Sollied, R. Gamle fotografier. (Gamle Bg. årb. 1954 s. 34 ill.)    
6575 - Bergensernes møte med fotografikunsten. (Gamle Bg. årb. 1956 s. 45--49 ill.)    
6576 Interiør fra Brødrene Larms nye Atelier. (Rev. 2(1895) nr. l la s. [1]ill.)    
6577 K. Nyblins fotografiske Forretning. (Rev. 4(1897) nr. 29a s. [1] ill.)    
6578 A/S Wernøe og Gulbrandsen 1912-1962. (50 år.) En kort historikk. [Bg. 1962.] 2 bl. - UBB    
6579 Bergens barbermesterforening. Beretning gjennem 25 aar. 1899 - 10. okt. - 1924. [Kra 1924.] 6 bl. ill. - Særtr. av Den Norske barber og frisør, 1924. - UBB    
6580 Saxholm, R. En hygienisk og bakteriologisk undersøkelse av frisørsalonger i Bergen. (Nordisk med. Sth. 37(1948) s. 15-19; diskusjon s. 596)    
6581 Pedersen, I. Steen. Bergens frisørmestres laug. Festskrift 10. okt. 1899 - 10. okt. 1949. Bg. 1949. 47 s. ill.    
6582 Simonnæs, O. Glassmesterhåndverket i Bergen står på et høyt nivå. Litt om glass, fajanse og annen keramikk. (Ark o b 9(1944) nr. 7/8 s.4-7, I1)    
6583 Didr. Andersen & Søn A/S, Bergen. En av glassmesterfagets pionerer gjennem 75 år. (Norges håndv. 19(1937) s. 172-73 ill.)    
6584 Nordahl-Olsen, J. Didr. Andersen og Søn A/S Bergen. 1862 - 27. mai - 1937. Litt om firmaets utvikling gjennem de 75 år. Med en kort historikk over glassmesteriet. Bg. 1937. 51 s. ill.    
6585 Sælen, F. 100 år speiler seg. Didr. Andersen og Søn A/S 1862-1962. Bg. 1962. 65 s. ill.    
6586 Gullkornet. Nøytralt upolitisk organ utg. av Gullsmedene i Bergen. Bg. 1948.6 bl. - NB    
6587 Det nye Sølv. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 209-11, 241-42, 266, 316; 2(1833/34) s. 28, 123-28)    
6588 Bøgh, J. Bergens Guldsmedelaugs ældste Dokumenter. Bg. 1893. 19 s. (Bg. mus. årb. 1893:6)    
6589 - En Slump bergenske Guldsmedmærker. Saml. og udg. of . . . (Vestl. k. i. m. årb. 1903(1904) s. 87-102 ill.)    
6590 - Et bergensk Guldsmed-Dynasti. (Vestl.k. i. m. årb. 1908(1909) s. 5-32 ill.)    
6591 Prytz, E.K. Bergens haandverks- og industriforening (75 aar). [Guldsmedfaget.] (Guldsm. k. 11(1920) s. 125-29 ill.)    
6592 De i Bergen utførte svendestykker 1921. (Guldsm. k. 13(1922) s. 92-93 ill.)    
6593 D[ahl], J.K. Guldsmedkunsten i Bergen. (Guldsm. k. 18(1927) s. 42-44)    
6594 Bøgh, J. Bergens guldsmedlaug i trehundred aar. (Guldsm. k. 19(1928) s. 71-77 ill.)    
6595 Grieg, S. Bergenske guldsmeder 1520-1700. (Guldsm. k. 19(1928) s. 14-17)    
6596 Iversen, C. Bergens guldsmedlaug. Et 25-aars minde. (Guldsm. k. 19 (1928) s. 28-29)    
6597 Lexow, E. Guldsmedlaugets mestertavle. (Godbit. Ser. 1:5. 1 s. - BT 11.11.1939)    
6598 - Norges eldste laugsprotokoll. (Gullsm. k. 30(1939) s. 93-95 ill.)    
6599 Guddal, R. Gullsmedlauget i Bergen. (BHFS 45/1939(1940) s. 5-94)    
6600 Krohn-Hansen, T. Bergens gullsmedlaugs mesterstykke. (Vestl. k. i. m. årb. 1931/40(1941) s. 85-108 i11.)    
6601 - Gullsmedlauget i Bergen. (Gullsm. k. 32(1941) s. 2-7 ill.) - Anm. av Guddals avh. nr. 6599.    
6602 Fasting, S. Bergens gullsmedlaug. (Godbit. Ser. 2:19. 1 s. - BT 16.11. 1957)    
6603 Anker, P. Bergens gullsmedlaug i 400 år. (Gullsm. k. 58(1968) s. 118 21, 134-37, 150-53, 170-73 ill.)    
6604 Gjesdal, C.O. Gram. Historien om den bergenske gullsmed. Utg. av Bergens gullsmedlaug ved 400-års jubileet 30. mars 1968. Gjenfortalt av . . . Bg. 1968. 83 s. ill.    
6605 Gulldager i Bergen. [Bergens gullsmedlaug 400 år.] (Gullsm. k. 58 (1968) s. 74-78 ill.)    
6606 Gullsmedlauget i Bergen gjennom 400 år. (Gullsm. k. 58(1968) s. 40-46 ill.) - Bygger på C.O. Gram Gjesdals historikk.    
6607 Vestlandske kunstindustrimuseum. Bergens gullsmedlaug i 400 år. 1568-1968. [Bg. 1968.] 184 s. ill. - A.B. Fossen. Laugets historie 1568-1940 s. 7-19; P. Anker. Laugstidens gullsmedarbeider til omkring 1840; Perioden 1840-1940 s. 19-36; Katalog [over ut-    
6608 Gullsmedmiljø på Bryggen. (Gullsm. k. 61(1971) s. 211 ill.)    
6609 Kjellberg, R. Lorents Andersens dunkle virke. (By og bygd 3/1945 (1944) s. 170-72)    
6610 Krohn-Hansen, T. Lorents Andersens skumle fortid [som gullsmed i Bergen]. (By og bygd 3/1945(1944) s. 161-69)    
6611 Selvvalg hos Bergens-gullsmed. (Gullsm. k. 51(1961) s. 76-77 ill.)    
6612 Marius Hammer. (Rev. 2(1895) nr. 7a s. [2-3] ill.)    
6613 Juvelfirmaet M. Hammer i Bergen. Et hundredeaarsjubilæum. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 17(1911) s. 118)    
6614 Månedens bedrift. (Gullsm. k. 63(1973) s. 50-51 ill.)    
6615 Theodor Olsen, Bergen. (Norsk industri i Text og Billeder under Medvirken of Fagmænd. Guld- og Sølvvareindustri.) [Kra 1897 ?] - NB    
6616 Theodor Olsens Eftf. flytter til ny butikk. (Gullsm. k. 56(1965) s. 134-35 ill.)    
6617 Remlov, A. Gull og sølv i edel ramme. (Bonytt 27(1967) s. 70-73 ill.)    
6618 Vellykket utvidelse i Bergen. (Gullsm. k. 58(1968) s. 93 ill.)    
6619 Bøgh, J. Bergenske Kandestøbere og deres Mærker. (Vestl. k. i. m. årb. 1905(1906) s. 9-80 ill.; tillæg i: 1927(1928) s. 131-39; 1928 (1929) s. 8)    
6620 Giese, J. Bergens knappmakerlaug. Possement- og knappmakere i Bergen 1617-1855. Bg. 1968. 23 s. ill. - Julehilsen fra Bergmanns boktr. - Utg. av Didr. Andersen & Søn. Bg. 1969. 23 s. ill.    
6621 Bergens kobber- og blikkenslagerlaug 50 år. 1918-1968. [Red. av] R. Tofte. [Bg. 1968.] 68 s. ill.    
6622 Sandpapir nr. 1. Årsrevy for Malermesterlauget i Bergen by. 5(1925), 7(1927), 9(1929)-12(1932), 14(1934)-17(1937), 19(1939)-20 (1940), 22(1942)-29(1949), 32(1952), 35(1955)-51(1972). - UBB    
6623 Regler for Malersvendene i Bergen. Bg. 1855. 1 fold bl. - UBB    
6624 Malermestrenes fagforening. Love. 1909. - NB    
6625 Ingebrigtsen, 0. Festskrift i anledning av malermestrenes fagforenings 25-aars jubileum. [Bg. 1917.] 25 s. - NB    
6626 Simonnæs, 0. Malerfaget er meget gammelt i Bergen. (Ark o b 9(1944) nr. 7/8 s. 8-11)    
6627 Hansen, H. Malermestrenes forening, Bergen 60 år. 1892 - 25. april - 1952. [Bg. 1952.] 28 s. ill.    
6628 Kloster, V. Da Bergen produserte rullegardiner til hele landet. (Gml. Bg. årb. 1967 s. 25-37 ill.) - Bl. a. om gardiner på Gamle Bergen.    
6629 Murmestrenes fagforening. Love. 1911. - NB    
6630 Næss, A. Murmesterlauget i Bergen. [Historikk.] Bg. 1928. 6 s. - Stens. - BOB    
6631 Bergens murmesterlaug. Bergens murmesterlaugs gamle protokoller. Utg. til Bergens murmesterforenings 50-års jubileum april 1953. (Av G. Bagge Olsen og S.H. Olsen.) [Bg. 1953.] 146 s. ill.    
6632 Det første murmesterlaug i Norge ble stiftet i Bergen. (Murmesteren 1958 nr. 4 s. 7-8, 11) - NTI    
6633 "Bryggen" restaureres på gammelt vis. [Murm. Gullaksen.] (Håndv. og ind. 55(1973) s. 191-92 ill.)    
6634 Simonnæs, 0. Georg Olsen murmester- og entreprenørforretning Bergen. 1919 - 3. mars - 1944. (En murmester-saga. Et jubileumsskrift.) Bg. 1944. 35 s. ill.    
6635 Paraplyfabrikant Christian Eriksen. (Rev. 3(1896) nr. 7a s. [1] ill.)    
6636 (Eriksen) Christian Eriksens Paraplyfabrik, Bergen. Kra 1897. 12 s. ill. (Norsk Industri i Text og Billeder under Medvirken av Fagmænd. Paraply- & Parasolindustrien)    
6637 Laugs-Articler, for Rebslagerne i Bergen. Kbh. 1753. [11] s. - UBB kop.    
6638 Krohn-Hansen, S. Fra håndverk til industri. (I: "Ei blått til lyst". Bergens handelsgymnasiums kull 1919 . . . , [1944], s. 21-25)    
6639 Stavseth, R. Av repslagernes saga. Tønsberg reperbane gjennem 150 år 1796-1946. Oslo 1948. 207 s. ill. - Bg. s. 14-15, 20-23; 185 99: faks. av Laugs-Artickler 1753.    
6640 Myran, H. "Reipeslagerne" på Laksevågsnesset. (Båt og b. 6(1949) s. 2-3 ill.)    
6641 Aarberg, J. Fra Jægers bane til "Nilsebanen". (Sandviksnytt 5(1965) nr. 1 s. 1-4; nr. 2 s. 1-2)    
6642 Gerdt Meyer Bruun. (Rev. 5(1898) nr. 29a s. [1-2])    
6643 Instruks og Reglement for de autoriserede Rørlæggere - vedtaget of Bergens Magistrat og Formandskab . . . 1892. Bg. 1892. 14 s. - NB    
6644 Bergens sadelmaker og tapetsennestres laug. Beretning. 16. sept. 1897 - 16. sept. 1947. [Bg. 1947.] 16 s. ill.    
6645 Articler for Skipper-Lauget udi Bergen. Friderichsberg den 16 Februarii Ao. 1725. Kbh. 1725. 8 bl. - UBB    
6646 Laugs-Artikler for Skipperne udi Bergen. Friderichsberg 1725. (I: De Kongelige Laugs-Artikler, som til Aarets Udgang 1730 allernaadigst ere udstædde . . . Kbh. [ca. 1730], s. 458-69)    
6647 Laugs-Artikler for Skipper-Lauget i Bergen (16.2.1725). (I: Nyeste Skipperbog, eller Haandbog for Skippere og Søefarende, Kbh. 1807, s. 53-60) - BN 5:1615a    
6648 Brekkhus, A.R. Bergens skipperlaug 1725-1860. (Bg. sjøf. m. årsh. 1941 s. 5-38) - Bergens skipperlaugs artikler av 16de februar 1725 s. 28-38.    
6649 - Bergens skipperlaug 1725-1860. (I: Bergens skipperforening. Festskrift, 1942, s. 11-42) - Bergens skipperlaugs artikler av 16de februar 1725 s. 32-42.    
6650 Skomakeren. Medlemsblad for skomakere i Bergen og omegn. Utg. Fellesstyret for skomakernes kretser og foreninger i Bergen; fra 1940 nr. 2: Bergen og omegn skomakerforening. 1(1939)-4(1942). - NB    
6651 Placat. Hvormed Bunden forbydes deris Barck til Fremmede eller andre uden allene til de i Bergens Bye boende Skoemagere at selge og afhænde. Bg. d. 7. Aprilis Anno 1723. 1 bl. - BB    
6652 Bestemmelser for Skomagerhaandværket i Bergen. (Vedtagne i Skomagersvendenes Fagforening i Møde 13. Novbr. 1886 samt of 32 Skomagermestere.) [Bg.] 1887. 2 bl. - BB    
6653 Skomagermestrenes Fagforening. Love for den i Skomagermestrenes Fagforening oprettede Protokol for uakkurate Betalere. [Bg.] 1889. 3 s. - BB    
6654 Skomakernes forening i Bergen gjennem femti år. Bg. [1939]. 16 s. ill.- Omsl. tit.: Skomakermestrenes forening (Bergens skomakerlaug>. 50 års oversikt 1889 - 23. sept. - 1939.    
6655 Bergen og omegn skomakerforening gjennom 25 år. 1937 - 7. febr. - 1962. Red. F. Steffensen. Bg. [1962]. 24 s.    
6656 Schreiner, J. De tyske skomakere i Bergen. (Hist. tids. 42(1963) s. 49-55)    
6657 - Der deutsche Schuhmacher in Bergen. (Hens. Gesch. bl. 81(1963) s. 124-29)    
6658 Børretzen, B. [Om kjøttaksten og slakterne.] (Snaks. Berg. 1(1794) s. 209-14)    
6659 [Placat.] Taxt for Slagterne i Bergen. Bg. 1807. 1 bl. - UBB    
6660 [Placat.] Præsident, Borgermester og Raad udi Bergen gjøre vitterligt: at herved sættes følgende Taxt for Slagterne i Bergen:. . . Bg. 1813. 1 bl. - UBB    
6661 Interiør of Byens Basar. (Rev. 2(1895) nr. 18a s. [1-2] ill.)    
6662 Schenck, G. I anl. av det færdige slagtehusanlæg [i Bergen]. (Bergenhusamternes landbr. 1918 nr. 9) - NTI    
6663 Bergens kommunale slagtehus og kvægtorvanlæg. [Reglement. Beskrivelse.] Bg. 1919. 31 s. ill. - UBB    
6664 Bak fasaden: Slaktehuset. (Rev. 1(1932) nr. 5 s. 12-13 ill.)    
6665 Stoltz, G. Fehandelen mellem Jølster og Bergen. (Norsk geogr. tids. 5 1934/35(1935) s. 253-55)    
6666 Myklestad, O. Bergen kommunale slaktehus. (Kom. funk. 4(1950) nr. 1 s. 3-7 ill.)    
6667 Bergens slakter- og pølsemakerlaug. 50 årsberetning. Bg. 1953. 31 s.    
6668 Vestlandske salslag. (10 årsskrift.) 1920-1930. [Bg. 1930 ?] 40 s. ill. - BOB    
6669 Vestlandske salslag gjennom 25 år. 1920 - 23. febr. - 1945. [Bg. 1945.] 48 s. ill. - NB    
6670 Tveitnes, H. Vestlandske salslag. (Samband nr. 6(1964) s. 8-10 ill.)    
6671 - Veg og vokster. Vestlandske salslag gjennom 50 år. 1920-1970. Bg. 1970. 189 s. ill.    
6672 Karlsen, K.G. En analyse av Vestlandske salslags struktur og målsetting med hensyn på en langtidsplanleggingsfunksjon. Sem. NHH 1971.    
6673 Nistad, S. [I smedlære.] (I: I manns minne, b. 2 Oslo 1968, s. 94-97)    
6674 (Schmidt) P.H.T. Schmidt A/S. 100-aars jubileum 30. juli 1937. Bg. [1937]. 6 bl. ill. - NB    
6675 (Schmidt) P.H.T. Schmidt 1837-1962. (Et bergensk smedeskrift om femkvart århundrede.) [Bg. 1962.] 4 bl. ill. - UBB    
6676 Vigdal, J. Snedkerfaget i Bergen. Foredrag i Snedkersvendenes fagforening. Bg. 1896. 31 s. - BB    
6677 Lexow, J.H. "Snedkersvendenes Broderskab" i Bergen. Bg. 1944. 21 s. ill. (Bg. mus. årb. H 1944:2)    
6678 Vigdal, J. Snekkerfaget i Bergen. Foredrag. (Ark o b 9(1944) nr. 9 s. 3-9)    
6679 Hermansen, L. Snekkermestrene i Bergen de siste hundre år. (Norges håndv. 27(1945) s. 32-33, 43-44 ill.)    
6680 Norges største møbelfabrik. Snedkermester R. Abrahamsen. (Rev. 2 (1895) nr. 39a s. [1] ill.)    
6681 Niceray, C. de. Les meubles en marqueterie de M. Christopher Knag, å Bergen . (Exposition universelle de 1900. Art decoratif.) (L'Encyclopedie contemporaine illustre, 16(1902) s. 65-66 ill.) - UBB særtr.    
6682 Bergensk møbelkunst. [Omtale av Knag-utstilling.] (TU 27(1909) s. 118)    
6683 Christopher Knag. [Utstilling.] [Av] K.F. (Husm. 23(1909) s. 102-03 ill.)    
6684 Inlagte træarbeider fra snedker Knag i Bergen. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 15(1909) s. 87-88 ill. ; 16(1910) s. 52 av T. Espedal)    
6685 Kristiania kunstindustrimuseum. Utstilling 1909. Bergensk møbelkunst. Arbeider fra Chr. Knag. Kra 1909. 4 bl. ill.    
6686 Salonskab, udført of Snedker Oluf Edv. Knudsen. (Rev. 2(1895) nr. 24a s. [2] ill.)    
6687 Finckelsen, K.T. Bergens urmakerforenings fane. (Norges haandv. 1924 s. 221-22 ill.)    
6688 Bergens urmakerlaug 50 år. (Norges håndv. 27(1945), Bergensnr. s. 10-11 ill.)    
6689 Bergens urmakerlaug gjennem 50 år. (Norges urmakerforb. tids. 43 (1950) s. 54-58, 129-31, 58-65) - NTI    
6690 Giese, J. Tidsmålingens historie og Bergens urmakerlaug. 1894-1969. 75 år. Bg. 1969. 66 s. - Forf. i forordet.    
6691 Et par Ord om Fabrikker. (Berg. Mag. 1772 s. 285-88)    
6692 Adskillige Privilegier paa norske Industrie-Anlæg. (Mag. f. Danm. og Norges top. oek. og stat. Beskr. Kbh. 2(1802/03) s. 118-42) - Bl. a. Sukkerraffinaderi i Bg., kruttverk i Alvøen.    
6693 Fasmer, H.J. Brev til en Ven om Fabriqver i Bergens Stift. [Alvøen.] (Minerva, Kbh. 4(1804) s. 62-72) - UBB kop.    
6694 [Industri.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 313-31)    
6695 [Bergens Fabrikvirksomhed.] (Efter Bergensposten.) (Ill. Nyhedsbl. 6 (1857) s. 7-8)    
6696 Jensen, H.O. Oversigt over de vigtigste industrielle anlæg disponerede i og fra Bergen. Bg. 1898. 40 s.    
6697 Industri. (I: Helland b. 2(1916) s. 481-96)    
6698 Jessen, R. Wallace. Bergens industri. (Øk. rev. 10(1927) s. 696, 698)    
6699 Trekk av Bergens og omegns industri. [Av] G.B. (TU 48(1930) s. 391-92)    
6700 Petersen, E. Den industrielle produksjon i Bergen. (Norges ind. 16 (1934) s. 249-50)    
6701 Bjerke, A.G. Industrien i Bergen. (Norges ind. 21(1939) s. 157-59)    
6702 Den Norske industri. Utgj. K. Nesheim. B. 1. Hordaland og Bergen fylke. Bg. 1939. 269 s. ill.    
6703 Oplysningskomiteen for Bergen og omegns industri. Reklamekampanjen for Bergen og omegns industriprodukter 1938. Rapport: Komiteens beretning. [Bg. 1938.] 13 s. ill.    
6704 Lexow, T. Industristrøk i Bergen. Innberetning fra industrikomiteen i Bergen. [Referat av foredrag.] (TU 58(1940) s. 520-21)    
6705 Fasmer, J.H. Bergen som industriby. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 232-34)    
6706 Paulson, E.W. Vestlandets industri. (Norges ind. 30(1948) s. 169-86 ill.)    
6707 Thorstenson, L. Industrireisningskomiteen i Bergen. (Norges ind. 30 (1948) s. 187-88 ill.)    
6708 Johnsen, T. Meidell. Industrireising. (Bg. by 1(1949) s. 4-5)    
6709 Mohr, B. Lous. Hvor skal industrien ligge? Industrien i generalplanen for Bergenshalvøya og Askøy. (Bedr. øk. 12(1950) s. 51-52)    
6710 Sund, T. Industrien i Bergensområdet. Resultater fra generalplanundersøkelsen for Bergenshalvøya og Askøy. (Bedr. øk. 12(1950) s. 59-73, 75 ill.)    
6711 Mohr, B. Lous og J. Jervell Pettersen. Industrien i Bergen. En behovsanalyse. (Bedr. øk. 15(1953) s. 40-41, 43-46, 53)    
6712 Sannem, R. Industrien i Bergen. (Norsk handel 1954 nr. 12 s. 25-26)    
6713 Munck, S. Den industrielle utvikling i Bergen. (TU 73(1955) s. 700-01)    
6714 Nera, Bergen. - A/S Johan C. Martens & Co. - Jørgen S. Lien. (TU 73(1955) s. 709-10)    
6715 Det bergenske industrimiljø. (Norges ind. 38(1956) s. 355-56 ill.)    
6716 Bugjerde, A. Industristruktur og industrilokalisering i Bergensområdet. (Norges ind. 1961 s. 467-73 ill.)    
6717 Nytt fra Bergens-industrien. (I: Bergens haandværks- og industriforening. Ber. 1963(1964) s. 24-41) - Også lign. oversikter i senere årsber.; fra 1969(1970) med tit.: Bergensindustrien ved årsskiftet.    
6718 Røed, C.C., B. Langeland og H.H. Halvorsen. Industrien i Bergen. Beskrivelse av industrien i Bergen og et forsøk på å analysere utviklingen over en ti-årsperiode ved en sammenligning med Oslo og riket. Sem. NHH 1965.    
6719 Avanserte industrielle produksjonsmiljøer i Bergensdistriktet. (TU 114 (1967) s. 606-15 ill.)    
6720 Industrien er Bergens viktigste næring. [Intervju med Leif Wiger.] (Norges ind. 49(1967) s. 526-27 ill.)    
6721 Lorentzen, B. Skapende virksomhet i Bergen gjennom tidene. (TU 114 (1967) s. 581-84)    
6722 Fleischer, K.G. Større by må gi industrien beste plassen. (Næringsrev. 17(1969) s. 767, 769, 771, 797)    
6723 Andersen, J.A. Forholdet forskning - industri i Bergensområdet. (Norges ind. 52(1970) nr. 8 s. 16-17)    
6724 Bergens saneringsinstitutt A/S. Ervervsbygg på Møhlenpris. Bg. 1970. 28 s. bl. ill.    
6725 Dalen, H. Samarbeid mellom industri og undervisningsmiljø i Bergen. (Norges ind. 52(1970) nr. 8 s. 18-20, 22)    
6726 Hope, E. Industrien i Bergensområdet. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 57-87 kart)    
6727 Ingebrigtsen, A. Flere industrier i Bergen ekspanderer. (Norges ind. 52(1970) nr. 8 s. 10-13, 23 ill.)    
6728 Larsen, M. Bergensindustrien - preget av ekspansjon. (TU 117(1970) s. 73-74)    
6729 Franck-Nielsen, A. En undersøkelse av produktsammensetningen i 14 produksjonsforetak i Bergen - med utgangspunkt i teorien om risikospredning. En studie av sosiologiske sider ved foretaksadferd. Sem. NHH 1972.    
6730 Fossan, B. Utflytting av Bergensbedrifter 1956-1971. Bg. 1973. 161 s. kart. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport 13)    
6731 Bergen industri-investering A/S. (Elektrotekn. tids. 1953 s. 170-71)    
6732 En orientering om Bergen industri-investering A/S og et bedriftsbesøk hos A/S Nera Bergen. (Elektrotekn. tids. 1953 s. 58-60 ill.)    
6733 Thompson, K. [Bergen industri-investering. Intervju med Oskar A. Munck.] (Norges ind. 53(1971) nr. 9 s. 10-12 ill.)    
6734 Lien, E. Apent samarbeide mellom 17 bedrifter om automatisering. (Jernind. 41(1960) s. 54-55)    
6735 Bonde, A.N. Industrihuset i Bergen. (TU 73(1955) s. 708-09 ill.)    
6736 Verkstedsbygninger for håndverk og industri. Reisingen av A/S Industrihus i Bergen. (Norges håndv. [37](1955) s. 51-52 ill.)    
6737 Økland, P. Om industrileiebygg i Norge - belyst med en analyse av A/S Industrihus, Bergen. Sem NHH 1962.    
6738 Aldeholm, D. og A. Michelsen. En undersøkelse av Industrihuset A/S i Bergen. Bg. 1972. 96 s. kart. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 3)    
6739 Økland, P. Industrileiebygg i Norge - belyste med en beskrivelse av A/S Industrihus i Bergen. (Norges ind. 45(1963) s. 78-81 ill.)    
6740 Dahl, H. Til Actie-Eierne i Broen over Strømmen ved Nygaard. Bg. 1859. 22 s. - Vedr. J.C. Boalths tap p.g.a. minsket vannkraft til hans "Strømmølle". - BOB    
6741 Sollied, T. Familien Gewerdt og møllebrukene ved Bergen. (BHFS 43 (1937) s. 343-92 ill.)    
6742 Hagelsteen, J. Gamle møller i Bergen. (BHFS 52(1946) s. 5-138 ill. kart) - Møller i Sandviken Eidsvåg, Møllendal.    
6743 - Barkemøllen på Kalfaret. (BHFS 54/1948(1949) s. 121-28)    
6744 [Karlgår]d, [B]. A/S Hæggernæs valsemølle. (Kornmag. 5(1950) nr. 1 s. 2-4)    
6745 Hartvedt, G. Hagen. Hundre år på Hæggernæs. [A.S. Hæggernæs valsemølle.] (1868-1968.) Bg. [1968]. 9 bl. ill.    
6746 [Fægri, K.] Storemøllen 1870-1945. [Bg. 1945]. 1 fold. bl. ill. - UBB    
6747 Nordhagen. P.J. Store Sandviken møllebruk. (Gml. Bg. årb. 1972:[1] s. 15-19 ill.)    
6748 Vaksdal [mølle] ved Vossebanen. (Skill.-Mag. 53(1887) s. 297, 302 ill.)    
6749 Vaksdal Mølle. Kra [1897 ?] 12 s. ill. (Norsk industri i Tekst og Billeder. Mølleindustri)    
6750 Haukenæs, T.S. Vaksdals møllebrug. (I: - Lys og mørke, Bg. 1898, s. 260-61)    
6751 Bygninger fra det moderne Bergen. [Gerdt Meyers forretningsgård, Vågsalm.] (TU 20(1902) s. 93-95 ill.)    
6752 Lunde, I. Vaksdals mølles nye siloanlæg. (TU 29(1911) s. 368-70)    
6753 Vaksdals mølle - A/S Gerdt Meyer. (Husm. 27(1913) s. 199-201 ill.)    
6754 Bjørgsvik, S. Vaksdalsmylna. (For bygd og by 5(1916) s. 183-85 ill.)    
6755 Lorentzen, B. Vaksdal mølle. Vaksdal 1953. 37 s. bl. ill.    
6756 - Vaksdal mølle 1866-1966. Bg. 1966. 294 s. ill.    
6757 åstvedt mølle. (K-posten 1(1965) nr. 3 s. [6-8] ill.; 9(1973) nr. 4 s. 4-7 ill.)    
6758 Bygdene. Organ for de frie melkeprodusenter i Bergen og omegn. 1(1934). - NB    
6759 Bergens melkeforsyning. (Norsk meieritid. 1921 s. 232-36, 240-42 av B.S.; 267-71 av I. Utne) - NTI    
6760 Schibevåg, B. Umsettnad av mjølk og mjølkeprodukter i Bergen. (Norsk meieritid. 1928 s. 285 f.) - NTI    
6761 Mork, R. P.M. om sammenslutning av Bergens-meieriene. Bg. 1937. 20 s.-NB    
6762 Michelsen, F. Transportproblemer i forbindelse med melkeomsetningen med særlig behandling av melketransporten til Bergen. Sem. NHH 1949.    
6763 Tveit, N. Meieribruket i Hordaland. Utgj. av Bergensmeieriet, Vestlandske mjølkesentral, Hardanger meierilag. Bg. 1949. 565 s. ill. - Bergens meieriforening s. 339-42; enkelte meierier s. 363-547.    
6764 Lofthus, T. Melkeomsetningen i Bergen i eldre og nyere tid. (Meierip. 1972 s. 934-37)    
6765 Bergens Meieribolag. Statuter. [Bg. 1888.] 2 bl. - NB    
6766 Bergens meieribolag i 25 aar. Mai 1888 - mai 1913. [Bg. 1913]. 32 s. ill.    
6767 Funder, L. Bergens meieribolag gjennem 30 aar. (Norsk meieritid. 1919 s. 9f.) - NTI    
6768 Bergens-Bjølla. Bedriftsavis for Bergensmeieriet. 1(1952)-22(1973).- 1952-53: Stens. - UBO    
6769 Bergensmeieriet. Meldingsblad. 11(1966)-15(1970). - NB    
6770 Bergensmeieriets mottakerstasjoner. Innstilling om rasjonalisering av ... Bg. 1951. 37 s.    
6771 Karlsson, K.R. Arbeids- og dyktighetsvurdering ved Bergensmeieriet. (Meierip. 1963 s. 37-41)    
6772 Jensen, R. Bergensmeieriet. (Samband nr. 7(1964) s. 10-14 ill.)    
6773 Hjelmtveit, K. Bergensmeieriet. Et reisningstiltak på samyrkegrunnlag. Bg. 1965. 312 s. ill.    
6774 W[ekre], E. Bergensmeieriet - eit reisningstiltak på samyrkegrunnlag. (Meierip. 1966 s. 82-84)    
6775 Nytt innveiningssystem tatt i bruk på Bergensmeieriet. (Meierip. 1969 s. 321-22 ill.)    
6776 Bergensmeieriet - en allsidig bedrift. (Meierip. 1970 s. 579-80)    
6777 Bergensmeieriet. Naturlige råstoffer- verdifulle næringsmidler. [Informasjonsbrosjyre.] Bg. [1973]. 18 bl. ill. - UBB    
6778 Dalland, M. Kvifor restaurantdrift i Bergensmeieriet? (Meierip. 1973 s. 34-36)    
6779 Smørfabriken Bjørgvin. (Norsk næringsliv 5(1912) s. 47-50 ill.)    
6780 Hordalands meieri. (Norsk meieritid. 1923 s. 73-76) - NTI    
6781 (Kavli) O. Kavli A/S. Primula-posten. Festskrift i anledning av firma O. Kavli A/S 50-års jubileum 1893 - 28. mars - 1943. Bg. [1943]. 23 s. ill. - NB    
6782 Kavli, O. Med ost i kofferten. Bg. 1946. 169 s. ill.    
6783 Kavli skal markedsføre en rekke norske matvarer. (Norges utenr. h. 41(1963) s. 149-50 ill.)    
6784 Bollestad, H. Noen minnebetraktninger omkring firmaet O. Kavli, Bergen og de to ledere - Olav og Knut Kavli. (Meierip. 1965 s. 965-67)    
6785 Kavli-ost eksporteres til 25 land. (Norges utenr. h. 43(1965) s. 43-44 ill.)    
6786 O. Kavli A/S runder 75 år. (Meierip. 1968 s. 422-23)    
6787 Utenlands-produksjon viktig del av Kavlis markedsopplegg. (Norges utenr. h. 49(1972) s. 492-94 ill.)    
6788 O. Kavli A/S, norsk produsent av smelteoster med verdensry. (Meierip. 1973 s. 31-33 ill.)    
6789 Manger meieri, Bergen. (Meierip. 1924 nr. 5) - NTI    
6790 Manger meieri innvies. (Meierip. 1925 nr. 15) - NTI    
6791 Manger meieri. Soga um Manger meieri. 1897-1947. Bg. [1946]. 38 s. ill. - NB    
6792 Hvad grunnen var til fremgangen. (Rev. 2(1933) nr. 42 s. 20 ill.)    
6793 Mowinckels margarinfabrikk. Glimt fra produksjonsanlegget. [Bg. 1972]. 1 fold. bl. ill. - UBB    
6794 Margarinfabrikken Norge gjennom fem og tyve år. Kortfattet oversikt ved styret. Bg. 1936. 16 s. - BNH    
6795 (Norrøna) A/S Smørfabrikken "Norrøna". Love. 1913. - NB    
6796 Smørfabriken "Ørnen", Bergen. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 15 s. 7 ill.)    
6797 Octroyer, Conventioner og Reglement det i Bergen i Norge oprettede Sukker-Raffinaderie vedkommende. Kbh. dat. 20.1.1750 - 12.1.1751. 60 s. - UBB kop.    
6798 Nordahl-Olsen, J. Av Saltets Historie i Norge. Bg. 1918. 22 s. - Særtr. av Bergens Annonce-Tid. 1918. - Bg. s. 12-17.    
6799 Von Erpecom & Søn A/S Kjexfabrik. (Øk. rev. 7(1924) nr. 35, special nr. [1] s. ill.)    
6800 Hansa-posten. A/S Hansa bryggeris husorgan. 1(1942)-32(1973).    
6801 Hansa Bryggeri. Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker m.v. Uddrag for "Hansa Bryggeri". Bg. 1894. 8 s. - BB    
6802 - Statuter for Aktieselskabet Hansa Bryggeri vedtagne ... 1891 og ... 1894. [Bg. 1895]. 4 bl. - NB    
6803 "Hansa", Vestlandets største ølbryggeri. (Rev. 3(1896) nr. 17a s. [1-2] ill.)    
6804 Hansa bryggeri, Bergen. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 25a s. 2-3 ill.)    
6805 A/S Hansa bryggeri. Arbeidsreglement. 1908. - NB    
6806 Hansa bryggeri. (Norsk næringsliv 3(1910) s. 510-12, 9(1916) s. 1050-52 ill.)    
6807 A/S Hansa bryggeri. Love. 1912. - NB - Love. 1921. 7 s. - BOB    
6808 Koren-Wiberg, C. Hansa bryggeri i fem og tyve Aar. 1891-1916. Bg. 1916. 49 s. ill.    
6809 Bak fasaden. Hansa bryggeri. (Rev. 2(1933) nr. 17 s. 5-7, 14 ill.)    
6810 "Hansa" - Nordens mest moderne bryggeri. (Vest-Norges nær. liv 2(1940) nr. i s. 2-3 ill.)    
6811 Simonnæs, O. Hvorledes ølet blir til i et moderne storbryggeri. (Bg. ill. 1941 nr. 10 s. 18-23 ill.)    
6812 Fra hestestallen på Hansa. (Hansa-p. 2(1943) nr. 2 s. 10-12 ill.)    
6813 Murstad, W. Litt historikk omkring Hansa's mineralvannfabrikk. (Hansa-p. 2(1943) nr. 7 s. 5-6 ill.)    
6814 - Hansa før og nu. (Hansa-p. 2(1943) nr. 8 s. 20-21 ill.)    
6815 Pihl, C. Erindringer fra min første kjemikertid på Hansa. (Hansa-p. 2(1943) nr. 8 s. 13-18; 3(1944) nr. 3 s. 26-29)    
6816 [Gjesdal, C.O. Gram.] Avskjed med Hansahestene. [Av] Cogg. (Hansa-p. 6(1947) nr. 1 s. 21-23 ill.)    
6817 [Gjesdal, C.O. Gram.] Stille på Stølen. (Avd. 2.) [Av] Cogg. (Hansa-p. 9(1950) s. 104-07 ill.)    
6818 Murstad, W. En brygger ser seg tilbake. (Hansa-p. 10(1951) s. 106-10 ill.)    
6819 - Gjennom 53 år [ved Hansa]. (Hansa-p. 18(1959)nr. 1/2 s. 3-10 ill.)    
6820 Pihl, A. Hansa's laboratorium. En kort beskrivelse av en stor utvikling. (Hansa-p. 23(1964) s. 129-33 ill.)    
6821 Bryggerimuseet [på Hansa]. (Hansa-p. 23(1964) s. 60; 24(1965) s. 126-31 ill.)    
6822 Hansa i 75 år. (Hansa-p. 25(1966) s. 82-89 ill.)    
6823 Per Gynt gjendiktet i Hansa-salen. (Hansa-p. 26(1967) s. 92-96 ill.)    
6824 Bull, F. Alf Rolfsen: Per Gynt freske. Utg. av A/S Hansa bryggeri ved H.S. Bakken. Bg. 1970. 12 bl. ill.    
6825 - Alf Rolfsens "Peer Gynt"-freske. (I: - Essays. Ny samling, Oslo 1972, 73-81 ill.)    
6826 Jul i gamle dager. [Førjulsprat med ølkjører Kristian Larsen.] (Hansa-p. 31(1972) s. 58-60 ill.)    
6827 Bak fasaden. Hos Høye på Gyldenpris. (Rev. 2(1933) nr. 18 s. 3-4 ill.)    
6828 Kronvikens Bryggeries Actie-Selskab. Love. Bg. 1882. 2 bl. - UBB    
6829 Interiør fra Mineralvandfabrikken "Kyrres" Fabrikationslokale. (Rev. 2(1895) nr. 16a s. [1] ill.)    
6830 Firmaet H. & A. Minde. (Rev. 4(1897) nr. 20 s. [2] ill.)    
6831 H. & A. Minde, Bergen. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 11 s. 7 ill.)    
6832 H. & A. Minde chokoladefabrik. (Øk. rev. 6(1923) s. 768 ill.)    
6833 J.W. Nolte & Søn, Bergen. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 8 s. 2 ill.)    
6834 [Gjesdal, C.O. Gram] 100 år siden Sembske bryggeri ble grunnlagt. [Av] Cogg. (Hansa-p. 8(1949) nr. 4 s. 100-04 ill.)    
6835 Giertsen, J.R. Hermetikindustrien i Bergen. (Tids. f. herm. ind. 1923 s. 180-83) - NTI    
6836 Komiteen for tidsmessig fiskeindustri i Bergen. Innstilling fra ... oppnevnt av Lokalnevnden for industri og omsetning. Bg. [1941]. 19 s. ill. - NB    
6837 Moe, B.A. Forsøksgård i Fana. [Sildolje- og sildemelindustriens forskningsinstitutt.] (Bygk. 55(1973) s. 160-63 ill.)    
6838 Bergen fiskeindustri A/S. (Øk. rev. 27(1944) s. 176)    
6839 Gjesdal, C.O. Gram. Det bygges på Bontelabo. Bergen tiskeindustri A/S. (Bg. by 3(1951) s. 2-3)    
6840 Olaussen, R. Bergen fiskeindustri A/S. (TU 73(1955) s. 706)    
6841 Bergen fiskeindustri A/S. Refrigerating plant. Cold store. Ice factory. Bg. 1956. 23 s. ill. - Grønl.    
6842 Isdahl & Co. A/S. Midnight sun cod liver oil. Bg. [193*?] 31 s. ill.    
6843 (Lerøy) Hallvard Lerøy A/S. 1939-1964. [Bg. 1964]. 15 s. ill.    
6844 Strand, O. S. Bartz-Johannessen handel og industri gjennom 50 år. 1913-1963. [Bg.] 1963. 60 s. ill. (Konkylien. Spesialnr.)    
6845 Verdens største leverandør av presser til sukkerroeindustrien ligger i Bergen. Stord Bartz industri A/S. (Norges utenr. h. 43(1965) s. 287, 316 ill.)    
6846 Stord Bartz industri A/S. (TU 114(1967) s. 602-05 ill.)    
6847 Bakke, A. Portrett av en bedrift: Stord Bartz industri A/S. (Bergens privatbank. Kvartalsskr. 1968 s. 109-20 ill.)    
6848 Ny avansert eksport-vare fra Stord Bartz. (Norges utenriksh. 49(1972) s. 201 ill.)    
6849 Aktieselskapet United Sardine Factories. Tekst efter "Norsk næringsliv". Bg. [1916?]. 30 s. ill.    
6850 United Sardine Factories, Bergen. (Norsk næringsliv 9(1916) s. 1022-33 ill.)    
6851 A/S United Sardine Factories Ltd., Bergen. Norway. Bg. [ca. 1923].31 s. - Engelsk tekst. - Høeg    
6852 Bak fasaden. U.S.F. (Rev. 1(1932) nr. 9 s. 12-14 ill.)    
6853 Norsk tekstilindustri. (Øk. rev. 6(1923) nr. 29, specialnr., ill.) - Heri: A.S. Petersen & Dekke, Hop. [1] s. - Skandinavisk Aktie Tyllgardinfabrik. [2] s. - Joh. Petersen, A.S. [1] s.    
6854 Norsk tekstilindustri. (Øk. rev. 6(1923) nr. 32, specialnr., ill.) - Heri: C. Campbell Andersen. Om hampeindustrien. [1] s. - Gerdt Meyer Bruun A/S. [ 1 ] s. - A/S Bergens blondevæveri. [ 1 ] s. - Chr. Campbell Andersen, Solheims traadfabrik A/S. [2] s. - Samnanger uldvarefabrik, A/S. [1] s. - Johan Hansens sønner A/S. [2] s. - Arne fabrikker. [1] s. - Dale fabrikker, A/S. [1] s. - Jacquard-væveriet, A/S. [1] s.    
6855 Steigum, E. De menn som skapte Vestlandets tekstilindustri. (Norsk tekstiltid. 23(1942) s. 166-67, 200-201)    
6856 Simonsen, F. Trekk fra Vestlandets tekstilindustri. Etter et radiokåseri.(Norsk tekstiltid. 28(1947) s. 159-61)    
6857 Norsk tekstil. Utg. av de Norske tekstilfabrikkers hovedforening. Hovedred. S. Grieg. Med bidrag av B. Hougen. Oslo 1948-50. 2 b. ill. - Meget om Bg.    
6858 Clausen, C. Soga om tekstilindustrien i Hordaland. (Frå Fjon 1953 s. 94-115 ill.)    
6859 Grieg, S. Da norsk tekstilindustri ble til. (Norges ind. 1953 s. 135-38)    
6860 Tekstilnytt fra Bergens-området. (Norsk tekstilind. 45(1964) s. 36, 44)    
6861 Steigum, E. Tekstilindustrien i Bergen og Hordaland. (TU 114(1967) s. 589-90 ill.)    
6862 Norsk tekstil- og konfeksjonsindustri. 7. utg. Oslo 1971. 173 s. - Bg. og Hordaland, se reg.    
6863 Arne Fabrikker. Instruxer for Arne Fabrikkers Brandcorps. Bg. [ 1878]. 8s.-BB    
6864 - Reglement for Brandvæsenets Ordning for Arne Fabriker ... Bg. 1878. 8 s. - BB    
6865 - Statuter. Bg. 1879. 4 s. - BB    
6866 Smit, J. Reproduksjoner av Bernhard Greves al fresco malerier fra den nordiske mytologi i Sentrum festsal. A.S Arne Fabrikker. [Tekst av ... ] [Bg. 19**.] 8 bl. ill.    
6867 Bonde, A.N. Velferdsforanstaltninger i norske bedrifter. 6. A/S Arne fabrikker. (Socialt arb. 1937 s. 313-15 ill.)    
6868 Arne fabrikker - fra pionerbedrift til storbedrift. (Vest-Norges nær. liv 1(1939) nr. 4 s. 1-2)    
6869 Bonde, A.N. Det sociale arbeid og dets betydning i bedriftslivet. Tiltak og erfaring ved en stor Vestlandsbedrift. Oslo [1946]. 6 s. ill.    
6870 Grieg, S. A.S Arne fabrikker 1846-1946. Utg. av A.S. Arne fabrikkers direksjon. Bg. 1946. 258, 20 s. ill.    
6871 Velferds-arbeid er velferdssak også for bedriften. [Av] R.R. (Urd 59(1955) nr. 16 s. 22-23 ill.)    
6872 Arne fabrikker går til frontalangrep på produksjonskostnadene. (Norges ind. 50(1968) s. 342-45 ill.)    
6873 Borch, C. Slagkraftig enhet vil arbeide for stabilitet i tekstil. Fusjon mellom Høie, Arne og Mosjøen ... (Norges ind. 54(1972) s. 10-12)    
6874 Bergens klædefabrik, Fløen pr. Bergen. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 14 s. 7-8 ill.)    
6875 Bak fasaden. Den nye knappefabrikken på Møllendal. (Rev. 2(1933) nr. 33 s. 8-9 ill.)    
6876 Bergens Skofabrik. Arbeider-Reglement ved ... Bg. [1893]. 2 bl. - NB    
6877 A/S Bergens skofabrik. Adolph Christensen. (Øk. rev. 6(1923) nr. 38 (specialnr.) [ 1 ] s. ill.)    
6878 Dale fabrikker. (Rev. 4(1897) nr. 12a s. [I] ill.)    
6879 Dale Fabriker, Bergen. Kra 1897. 31 s. ill. (Norsk industri i Text og Billeder under Medvirken of Fagmænd. Tdxtilindustrien)    
5880 Dale fabrikker. (Bergens udstillingstid. 1898 nr. 24 s. 6 ill.)    
6881 Haukenæs, T.S. Dale fabriker. (I: - Lys og mørke, Bg. 1898, s. 261-63)    
6882 Dale fabrikker. (Vest-Norges nær. liv 2(1940) nr. 4/5 s. 1-2 ill.)    
6883 Lorentzen, B. Dale fabrikker 1879-1959. Bg. 1960. 176 s. ill.    
6884 A/S Dale fabrikker bygger for sitt kamgarnspinneri. (Norsk tekstiltid. 43(1962) s. 104-05, 107)    
6885 Norske ullvarer slår an. (Norges utenr. h. 40(1962) s. 262-64 ill.)    
6886 A/S Dale fabrikker innvier sitt nye kamgarnsspinneri. (Norsk tekstil tid. 44(1963) s. 310-14, 346 ill.)    
6887 Ny kamgarnfabrikk for A/S Dale fabrikker. (Byggm. 37(1963) nr. 15 s. 59-61)    
6888 Kragerud, H. A/S Dale fabrikker. (Bygk. 1965 s. 192-93 ill.)    
6889 A/S Dale fabrikkers laboratorium. (Norsk tekstiltid. 1971 nr. 5 s. 46-48 ill.)    
5890 Investeringsprogram for A/S Dale fabrikker på 13,5 millioner kroner. (Norsk tekstiltid. 1973 nr. 5 s. 16a-b)    
6891 Eidsvaag fabrikker, A/S. (Øk. rev. 10(1927) s. 704)    
6892 A/S Eidsvaag fabrikker 50 år. (Norsktekstiltid.27(1946)s.50-51 ill.)    
6893 Ny veverihall ved A/S Eidsvåg fabrikker. (Norsk tekstiltid. 39(1958) s. 338, 340 ill.)    
6894 Fane Spinderi. (Skill.-Mag. 34(1868) s. 104, 106 ill.)    
6895 Fane spinderi. (Rev. 2(1895) nr. 15a s. [2] ill.)    
6896 Skofabriken Hanseat. (Utstillings-Tid. 1910 nr. 1 s. [7] ill.)    
6897 (Hansen) Johan Hansens Sønner A/S. 1. September 1887-1922. Bg. 1922. 16 s. ill. - NB    
6898 (Hansen) Johan Hansens sønner, Fagerheims fabrikker, Bergen. 50 år. [Bg. 1937.] 22 s. ill.    
6899 Sælen, Fr. Snipp, snapp, snute - 50 år er ute. (A/S Albert Lepsøes fabrikker.) Bg. [1948]. 44 s. ill.    
6900 Magnus & Co. A/S. (Norsk tekstiltid. 1970 nr. 9 s. 17-18, 27 ill.)    
6901 A/S Merinospinneriet begynner produksjonen. (Norsk tekstiltid. 29(1948) s. 78-79 ill.; 40(1959) s. 4, 6, 23 ill.: moderne fargerianlegg; 42(1961) s. 1-4 ill.: automatisering; 43(1962) s. 258-60: besøk av bransjemenn)    
6901a Merinospinneriet, A/S. [Minnealbum til aksjonærene ved 5-årsjubileet.] Bg. 1951. 26 bl. - E. Bache-Wiig. Litt historikk bl. 2-3; oppklebede fotos bl. 4-26.    
6902 Bjørn, F. Merinospinneriet. (Bg. by 3(1951) s. 10-11; 16)    
6903 Wilberg, L. A/S Merinospinneriets avfallskontroll. (Norsk tekstiltid. 1958 s. 296, 298, 302 ill.)    
6904 A/S Merinospinneriet tar opp produksjon av texturerte garn. (Norsk tekstiltid. 1968 nr. 1 s. 6-8 ill.)    
6905 A/S Terje Monsen konfeksjonsfabrikk utvider. (Norsk tekstiltid. 44(1963) s. 442, 444 ill.)    
6906 "Tinetta" - kjent navn i kjoler. (Samband nr. 13(1966) s. 8-12 ill.)    
6907 Neo fabrikker A/S. 1. oktober 1932 - 25 - 1. oktober 1957. [Bg. 1957.] 7 bl. ill. - NB    
6908 Neo fabrikker A/S. (Samband nr. 8(1965) s. 8-10 ill.)    
6909 Mohn, A.H. A/S Nestun uldvarefabrik 60 år. Bg. 1948. 39 s. ill.    
6910 A/S Nesttun uldvarefabrik 60 år. (Norsk tekstiltid. 29(1948) s. 126-27 ill.; 32(1951) s. 350 ill.: ny veveribygning)    
6911 Bak fasaden. "Pelsdyrhuset" i Sandviken. (Rev. 2(1933) nr. 4 s. 8-10 ill.)    
6912 Petersen & Dekkes Tricotagefabrikker, Aktieselskabet. Kra 1897. 12 s. ill. (Norsk industri i Tekst og Billeder. Tekstilindustrien)    
6913 Petersen & Dekke A/S. Pedek. 60 år 22. mars 1947. Bg. [1947]. 16 s. ill.    
6914 Petersen & Dekke A/S 60 år. (Norsk tekstiltid. 28(1947) s. 49 ill.)    
6915 Petersen & Dekke A/S. Ullspinnerier. Trikotasjefabrikk. Et gløtt fra Pedek. [Bg. 195*?] 12 bl. ill. - UBB    
6916 Lorentzen, B. Pedek med Hopsfossen bruk 75 år. Utg. av Petersen & Dekke A/S, Hop 14. april 1954. Bg. 1954. 29 s. ill.    
6917 (Rieber) G.C. Rieber & Co. A/S. (1879 - 50 - 1929.) [Bg. 1929.] 43 s. ill.    
6918 Jacobsen, N.K. Med Rieber gjennom 75 år. (G.C. Rieber & Co. A/S, grunnlagt 1879.) Bg. 1954. 106 s. ill.    
6919 (Rieber) G.C. Rieber & Co. A/S, Bergen 85 år 1879-1964. [Bg. 1964.] 13 bl. ill.    
6920 Rieber, C. En bedrift med tradisjon i stadig utvikling. (G.C. Rieber & Co. A/S.) Foredrag. [Bg. 1968.] 24 s.    
6921 (Rieber) G.C. Rieber & Co. A/S. 90 years (1879-1969.) Bg. 1969. 6 bl. ill.    
6922 (Rieber) G.C. Rieber & Co. A/S. Tradisjon og fornyelse. Noen glimt fra G.C. Rieber & Co. A/S gjennom 90 år. 1879-1969. [Bg. 1969.] 14 bl. ill.    
6923 Interessant handel med Sovjet. G.C. Rieber. (Norges utenr. h. 49(1972) s. 301 ill.)    
6924 Salhus tricotagefabrik. Love. Vedtagne ... 1910. Bg. 1910. 2 bl. - BOB    
6925 Samnanger Uldvarefabrik. (Rev. 4(1897) nr. 27a s. [2] ill.)    
6926 Samnanger Uldvarefabrik, Tysse pr. Bergen. (Bergens Udstillingstid. 1898 nr. 11 s. 2 ill.)    
6927 Samnanger fabrikker - Alfr. M. Bruvik. [Bg. efter 1940.] 9 bl. ill. - UBB    
6928 Hagbarth Schjøtt A/S - en stor bedrift i Bergens beklædningsindustri. (Vest-Norges nær. liv 1(1939) nr. 5 s. 2-3 ill.)    
6929 Hagbarth Schjøtt A/S innvier sitt nybygg. (Norsk tekstiltid. 44(1963) s. 236-37, 270 ill.)    
6930 Hver dag en utfordring hos Schjøtt. (Norsk tekstiltid. 1973 nr. 11 s. 6-8, 38 ill.)    
6931 Fra "Skandinavisk Aktie-Tyllgardinfabrik". (Rev. 3(1896) nr. 19a s. [1-2] ill.)    
6932 Skandinavisk aktietylgardinfabrik. Statuter. 1912. - NB    
6933 Indre Ame, A. Nybyggerstedet Espeland. Bg. [1934]. 70 s. ill. - Om fabrikken.    
6934 A.S. Stephansen A/S, Espeland gjennom femti år. 1895-1945. [Bg.] 1946. 140 s. ill.    
6935 Grieg, S. Våre forgjengere. 3. A.S. Stephansen. (Norsk tekstiltid. 1964 nr. 6 s. 30, 32 ill.)    
6936 A.S. Stephansen A/S 75 år. (Norsktekstiltid. 1970nr.8 s. 2-3, 27 ill.)    
6937 Simonnæs, O. Tangens gardinfabrikk 1890 - 1. januar - 1950. Bg. 1950. 118 s. ill.    
6938 Messedeltakelse har gitt Teko fabrikker millioneksport på få år. (Norges utenr. h. 44(1966) s. 189, 201 ill.)    
6939 Teko fabrikker foran ny eksport-drive. (Norges utenr. h. 46(1968) s. 169 ill.)    
6940 A/S Trengereid fabrikker 60 år. 1895 - 10. nov. - 1955. Bg. 1955. 84 s. ill. (Trengereid p. 1955 nr. 17) - NB    
6941 A/S Trengereid fabrikker 60 år. (Norsk tekstiltid. 36(1955) s. 687-88 ill.)    
6942 A/S Trengereid fabrikker 75 år. (Norsk tekstiltid. 1970 nr. 10 s. 70, 72 ill.)    
6943 Thorsrud, E. Industriundersøkelser ved A/S Varde fabrikker. Interrimsrapport om forsøket med 5-dagers uke. [Utg. av] Norsk produktivitetsinstitutt. Oslo 1956. 91 s. - Stens. - 2. oppl. Oslo 1956. 74 s.    
6944 A/S Vestlandske oljeklædefabrik. Love. 1911. - NB    
6945 Visteds fabrikker satser en million på tufted carpets. (Norsk tekstiltid. 39(1958) s. 334, 336 ill.)    
6946 Visted - teppeprodusent med kvalitet i verdensklasse. (Norsk tekstil tid. 1972 nr. 10 s. 20, 22 ill.)    
6947 Buggeland, T. Tidlig industri i Bergen. (Godbit 37(1970) s. 11 ill. - BT 1.11.1969)    
6948 Forordning om Sauger omkring Bergen. Hafniæ 1682. [4] s. - BN 2: 4799    
6949 Norsk møbelindustri. 6. utg. 1971/72. Oslo 1971. 196 s. - Bg. og Hordaland, se reg.    
6950 Skandinavisk plastindustri. Scandinavian plastics industry. 2. årg. Oslo 1972. 463 s. - Bg. se reg.    
6951 Bidrag til det norske Arbeides Historie. Anlæggene paa Alvøen. (Norsk Ugeskr. 1884 sp. 143-48)    
6952 Haukenæs, T.S. Alvøens papirfabrik. (l: - Lys og mørke, Bg. 1898, s. 257-59)    
6953 Antvedt, A. På ekskursjon med industriens menn [til Alvøen]. (Ark o b 3(1938) nr. 12 s. 13-16 ill.)    
6954 Alvøens papirfabrik. (l: Arbeidsfolk forteller. Fra papirindustrien. Red. E. Bull. Oslo 1953, s. 92-94)    
6955 Alvøen har produsert papir siden 1797. (Norges ind. 50(1968) s. 458-59 ill.)    
6956 Fiskaa, H.M. Norske papirmøller og deres vannmerker 1695-1870. Oslo 1973. 443 s. ill. -- Alvøen s. 61-65 o. fl. st.    
6957 (Beyer) F. Beyers papirvarefabrikk A/S. Papiret, Deres uunnværlige tjener. Bg. [ca. 1940]. 8 bl. - UBB    
6958 Jämtelands Sagbrug. Statuter. [Bg. etter 1882.] 2 bl. - UBB    
6959 Sigurd Michelsens møbel & dekorationsforretning. (Utstillings-Tid. 1910 nr. 15 s. [7])    
6960 (Rieber) A/S P.G. Rieber & Søn. 1939. 100 år. [Bg. 1939]. 30 s. ill.    
6961 Norsk gulvbelegg på gulv i 35 land. Rieber & Søn plastic-industri. (Norges utenr. h. 42(1964) s. 711, 736 ill.)    
6962 Rieber & Søn A/S. 125 år. (1839-1964.) Fremtiden former nutiden. [Bg. 1964]. 63 s. ill.    
6963 Rieber & Søn A/S 125 år. (Byggm. 38(1964) nr. 21 s. 5-6 ill.)    
6964 Devaluerende virkninger for Rieber-konsernet. (Norges ind. 50(1968) s. 12)    
6965 Toro-fabrikken i lndre Arna. (Byggm. 42(1968) nr. 10 s. 53-58 ill.)    
6966 Vellykket salg av norsk know how. Rieber & Søn plasticindustri A.S satser på nye markeder. (Norges ind. 52(1970) nr. 14 s. 6-8 ill.)    
6967 Ø[verli], S. Rieber & Søn plastic-industri A/S investerer 42 mill. kr. i utvidelser og nybygg. (TU 117(1970) nr. 43 s. 4 ill.)    
6968 Nederland interessant marked for Rieber. (Norges utenr. h. 48(1971) s. 578 ill.)    
6969 Gierløff, C. Sævareid. En vestlandsk treforedlingsbedrift og kultursaga. Bg. 1959. 145 s.    
6970 Sælen, F. Fossen og fabrikken. Litt om Sævareid og virksomheten der. Bg. 1961. 12 s. ill. - Forf. på siste s.    
6971 Jern- og metallindustri. Mekaniske verksteder. 21. utg. Oslo 1971. 456 s. - Bg. se reg.    
6972 Bergens blikktrykkeri 50 år. (Jernind. 39(1958) s. 28 ill.)    
6973 Bergens blikktrykkeri 50 år. (Tids. f. herm. ind. 44(1958) s. 63-64 ill.)    
6974 Gjesdal, C.O. Gram. A/S Bergens blikktrykkeri, Bergen. (1908 - 23. januar - 1958.) Bg. [1958]. 12 bl.    
6975 (Clausen) Alfr. Clausen. Beretning. Firma Alfr. Clausen. 27.10. 1908-1958. [Bg. 1958.] 15 s. ill. - NB    
6976 (Eriksen) P. Eriksen, materialer, verktøi, rekvisita for slobs-, motor- og annen mek. industri. 1931-1956. I korte trekk. Bg. [1956]. 16 s. ill.    
6977 FoMoFa - Litt historikk om A/S De Forenede motorfabrikker. (Båt og b. 15(1958) nr. 1 s. 18-19)    
6978 [Wiese, G.] 50 år siden A/S Vestlandske motorfabrik - nu FoMoFa - ble startet. (Båt og b. 19(1962) s. 188-90 ill.)    
6979 (Hauge) Philip Hauge [A/S]. 1945-1970. Arr. K. Kristoffersen. [Bg. 1972.] 15 s. ill.    
6980 (Iversen) Bernt Iversen & Søn A/S. Et 60 års jubileum. (1882 - 28. aug. - 1942.) [Bg. 1942.] 30 s. ill. - NB    
6981 Jacob Irgens's Motoromnibus. (Rev. 6(1899) nr. 41a s. [2] ill.)    
6981a Poul Henning Irgens. Oppfinnergeniet som konstruerte en av de første biler i verden. (I: Gretland, P. Bilens historie, Oslo 1951 s. 10-20 ill.)    
6982 A/S Irgens & Schuman. (Norsk næringsliv 5(1912) s. 801-03 ill.)    
6983 Bak fasaden. Jacob Knudsens pianofabrikk. (Rev. 2(1933) nr. 23 s. 4-5 ill.)    
6984 På besøk i Jacob Knudsens pianofabrikk. (Norsk sang 1(1946) nr. 10 s. 16-17)    
6985 Laxevaags Værk. (Norsk folkebl. 2(1867) s. 363-65 ill.)    
6986 Laxevaags værk. Nye prakt- og magasinovner. Serien "Syndefaldet". Tilvirket av Laxevaags værk og Damsgaards jemstøperier (Huunverkerne). Bg. 1923. 24 s. ill. - UBB    
6987 Laxevaags værk. (Jemind. 5(1924) s. 158-61 ill.)    
6988 Laksevaag verk. Laksevaags ovner, kaminer, komfyrer, handelsstøpegods. (Katalog H-1936.) Bg. 1936. 159 s. ill. - UBB    
6989 Regna og Jøli bladet. Husorgan for frma Jørgen S. Lien. 9(1956)-21(1968). - UBB    
6990 Jørgen S. Lien industrier. (Jemind. 44(1963) s. 75, 78 ill.)    
6991 Andersen, P. Montasjehall i Bergen ved Sverre Muncks bussfabrikk. (Bygk. 1949 s. 187 ill.)    
6992 Einrem, K.J. Sverre Munck. (TU 81(1963) s. 1069-73 ill.)    
6993 Munck ønsker varsom ekspansjon i England. (Norges utenr. h. 44(1966) s. 771 ill.)    
6994 Noreno og Munck ekspanderer i Brasil. (Norges utenr. h. 44(1966) s. 438-39, 441 ill.)    
6995 Sverre Munck bygger eksporten på egne datterselskaper i utlandet. (Norges utenr. h. 44(1966) s. 142-44 ill.)    
6996 Bergensbedrift i ekspansjon. Sverre Munck A/S. (TU 114(1967) s. 593-98 ill.)    
6997 Frøysland, H. Vår vekst er basert på teknisk kompetanse. Oscar Munck intervjuet av ... (Bedr. øk. inf. 9(1970) nr. 7 s. 4-5, 7, 33 ill.)    
6998 Konsernet som filer varsomt fremover i verden. [Intervju med Fredrik Munck.] (Norges find. 52(1970) nr. 21 s. 6-7, 21 ill.)    
6999 Munck-Brasil ekspanderer og øker fortjenesteevnen. (Norges utenr. h. 47(1970) s. 350-51 ill.)    
7000 Hartmann, S. Munck-gruppen - en familiebedrift formert ved opprettelse av datterselskaper. (TU 118(1971) nr. 36 s. 19-20, 23 ill.)    
7001 Munck, T. Om å arbeide i Brasil. (Bergens privatbank. Kvartalsskr. 1971 s. 172-88 ill.) - Historikk om Munck do Brasil s. 182-87.    
7002 Sverre Munck A/S som investeringsobjekt. [Av] LG.I. (Bedr. øk. inf. 1971 nr. 4 s. 37-39 ill.)    
7003 Munck, T. Ubetydelige dersom vi ikke arbeidet ute. (Næringsrev. [20] (1972) nr. 2 s. 11-14 ill.)    
7004 Ravn, J. Munck-suksess i Brasil. (Norges utenr. h. 49(1972) s. 488-90 ill.)    
7005 [Sverre Munck A/S.] (Kapital 1972 nr. 11 s. 31-32, nr. 13/14 s. 55, nr. 18 s. 34, nr. 22 s. 7, nr. 23 s. 5, nr. 25 s. 7; 1973 nr. 1 s. 30, nr. 7/8 s. 46-47; nr. 15 s. 8-10: Munck-eventyret fra begynnelse til slutt)    
7006 Wiger, L. Nera, Bergen A/S. (TU 118(1971) nr. 6 s. 12-14, 23 ill.)    
7007 Endresen, K. Da A/S Nera i Bergen og Oslo TV-jubilerte. (Elektro 85(1972) nr. 15 s. 24-25 ill.)    
7008 Nera blir stadig mer eksportrettet. (Norges utenr. h. 49(1972) s. 336-39 ill.)    
7009 (Sannem) J.A. Sannem A/S. 75 år. 1872-1947. (Tilbake-blikk med blikk fremover.) Bg. 1947. 48 s. ill.    
7010 Efter sammenslutningen Noblikk A/S - J.A. Sannem A/S. (Tids. f. herm. ind. 52(1966) s. 102-04 ill.)    
7011 Noblikk-Sannem A/S har investert for 30 mill. kr. i Moss. (TU 115(1968) s. 660-61)    
7012 Norsk blikkemballasje 100 år. (Noblikk-Sannem A/S) (Tids. f. herm. ind. 59(1973) s. 16-17 ill.)    
7013 Norsk emaljeverk. (Norsk næringsliv 5(1912) s. 545-47 ill.)    
7014 Norsk stålpress A/S. (Samband nr. 12(1966) s. 13-15 ill.)    
7015 Proton A/S avd. Bergen 50 år 1910 - 20. juni - 1960. [Bg. 1960.] 6 bl. ill. - NB    
7016 Fasting, O.W. Bergens kommune og Sandbrogadens mekaniske værksted. En redegjørelse. [Bg.] 1908. 19 s. - BOB    
7017 Julius Wiers Blikvarefabrik. (Rev. 2(1895) nr. 19a s. [1] ill.)    
7018 A/S Wingaards Ovnstøperi & Fabrik, Bergen. (Jernind. 5(1924) s. 166-67 ill.)    
7019 Wingaards Ovnstøperi & Fabrik, A/S. (Øk. rev. 7(1924) nr. 18, special nr., [1] s. ill.)    
7020 A/S Wingaards Ovnstøperi & Fabrik 100 år. (Jernind. 31(1950) s. 4)    
7021 Eide, D. Lie. Litt om støping og Oluf P. Wingaards støperier. (Båt og b. 15(1958) nr. 3 s. 2-6 ill.)    
7022 Dokken i Solhejmsvigen. (Skill.-Mag. 26(1860) s. 379-80 ill.)    
7023 Myran, H. Fra seil til damp. De gamle skipsverfter på Laksevåg. En historikk. Bg. 1943. 62 s. ill.    
7024 M[yran], H. Litt om livet på de gamle skipsverft og hvordan et skip ble bygget i de hvite seils dage. (Bg. sjøfm. årsh. 1946 s. 9-21 ill.)    
7025 Dalen, S. Skipsindustrien. En viktig sektor av Bergens næringsliv. (Bg. by 1(1949) s. 6-7, 16)    
7026 Klem, K. Træk of norsk skibsbyggeris historie i 1700-tallet. (Sjøf. hist. årb. 1970(1971) s. 169-212 ill.) - Bg. s. 178-84, 192-206.    
7027 årboken skipsverksteder, båtbyggerier. Bransjeregister. Innkjøpskalen der ... Arg. 29. Oslo 1973. 108 s. - Bg. s. 63-64.    
7028 A/S Bergens flytedokk. (Jernind. 13(1932) s. 73; 15(1934) s. 106-07 ill.)    
7029 Vedeler, G. A/S Bergens flytedokk. (Skibsbygn. 1932 s. 88-90) - NTI    
7030 Båt og bedding. Bedriftsorgan for A/S Bergens mekaniske verksteder. [1](1944)-22(1965).    
7031 Siden sist. Utg. av Bergens mekaniske verksteder. 2(1964)-10(1972). - BMV    
7032 BMV bulletin. 4(1968)-1973. - Engelsk tekst. - BMV    
7033 Bergens mekaniske Værksted. Forslag til Love for ... 1884. [Bg. 1884.] 11 s. - BB    
7034 - Love for ... vedtagne ... 1884. Bg. [1884]. 11 s. - BB    
7035 A/S Bergens mek. verksteder. (Jernind. 13(1932) s. 37-39 ill.; 17 (1936) s. 77-78 ill.)    
7036 A/S Bergens mekaniske værksted. (Skibsbygn. 1932 s. 27-31) - NTI    
7037 Bak fasaden. Bergens mekaniske verksteder. (Rev. 2(1933) nr. 36 s. 8-10 ill.)    
7038 Beddingsbrand på Bergens mek. verksted. [Av] S.G. (Mot brand 1936 s. 85-87) - NTI    
7039 Bergens mekaniske verksteder. Bedriftens opplæringsproblemer. (Båt og b. 3(1946) nr. 2 s. 14-17 ill.)    
7040 Kaarbø, R. Bedriftsskolen ved A/S Bergens mekaniske verksteder. (Jernind. 28(1947) s. 19-22 ill.)    
7041 Bergens mekaniske verksteder kan også bygge 16.000 tonnere. (Norw. ship. news 7(1951) s. 256-60; s. 261-62: BMV-motoren)    
7042 A/S Bergens mekaniske verksteder. (Norw. ship. news 10(1954) s. 1335-39 ill.)    
7043 A/S Bergens mekaniske verksteder 100 år. (Jemind. 36(1955) s. 91-92 ill.)    
7044 A/S Bergens mekaniske verksteder 100 år. (Norw. ship. news 11(1955) s. 429-31)    
7045 B[ergens] M[ekaniske] V[erksteder] 100 år. [Billedhefte.] (Båt og b. 12(1955) nr. 3) - Prolog av Z. Hopp s. [1-6].    
7046 Myran, H. og K. Fasting. Herfra går skibe. Aksjeselskapet Bergens mekaniske verksteder 1855-1955. Bg. 1955. 261 s. ill.    
7047 Ulvik, T. A/S Bergens mekaniske verksteder idag. (Tu 73(1955) s. 707-08)    
7048 K[aarbø], R. Litt om sirkulasjonen i arbeidsstokken ved B.M.V. (Båt og b. 13(1956) nr. 4 s. 2-9)    
7049 Bergens mekaniske verksteder A/S. Vedtekter. Vedtatt 1960. Bg. [1960 ?] 4 s. - BMV    
7050 Halvorsen, P.G. Oppgaver over Bergens mekaniske Værksteds Eiendomme, Virkeevne og Virksomhed fra Anlægget i 1856 til Udgangen of 1867. (Båt og b. 17(1960) s. 202-05 ill.)    
7051 Bergens mekaniske verksteder ruster seg i den tekniske konkurranse. (Norw. ship. news 19(1963) s. 311-12 ill.)    
7052 Tilfluktsrommet i Solheimsviken fullført. [Av] J.U. (Båt og b. 20(1963) s. 54-59 ill.)    
7053 A/S Bergens mekaniske verksteder. (TU 114(1967) s. 591-93 ill.)    
7054 BMWs motorfabrikasjon flyttes ut av fra byen. (Norges ind. 50(1968)s. 587 ill.)    
7055 B.M.V.s nye motorfabrikk i Åsane innviet. (TU 115(1968) s. 1039 ill.)    
7056 BMV åpner ny motorfabrikk. (Jernind. 49(1968) s. 282-84 ill.)    
7057 Dahl, C.C. og A. Selvik. Skipsbyggeriet ved A/S Bergens mekaniske verksteder. Eksempel på medvirkning i bedriftsorganisasjonen. Sem. NHH 1971.    
7058 Hartmann, S. Sterk utbygging ved A/S Bergens mekaniske verksteder. Maskinfabrikkene på Hordvikneset. (TU 119(1972) nr. 32 s. 10-12 ill.)    
7059 Maskinfabrikkene på Hordvikneset - nytt sterkt ledd i Akergruppens produksjonsapparat. (Norw. ship. news 28(1972) s. 394-96 ill.)    
7060 Nilsen, B. Kvinner i arbeid ved BMV. (Jernind. 53(1972) s. 234-36 ill.)    
7061 (Bradbenken) Reglement for hvad der udi alle slags Tilfælde, of Vedkommende skal erlægges og betales til Bradbenken, det være sig ved Kjølhaling, Reparationer, Renovation, Masters Ind- og Udtagelse, item hvad der skal ydes for Laanet of Bradbenkens Redskab med videre hvad der til Bradbenkens Rettighed henhører. Bg. 1754. 3 bl. - UBB    
7062 [Wallem, F.M.] Brunchorst & Dekkes Skibs-Værft i Bergen. (Ill. Nyhedsbl. 15(1866) s. 21-22, 200, 203 ill.)    
7063 [-] Dekkes Skibsværft, "Georgernes Værft", i Bergen. (Norsk folkebl. 1866 s. 307-10, 330-31 ill.)    
7064 Georgernes Værft. (Bergens Skibsliste 1(1901) nr. 3 s. 1-2 ill.; nr. 4 s. 1: Skibe, bygget paa "Georgernes Værft")    
7065 Waage, J. Emigrantfartens skarpseilere. Mesterbyggeren Annanias Dekke. (Nordmf. 63(1970) s. 239-40 ill.)    
7066 Grans Skibsværft i Bergen. (Norsk folkebl. 3(1868) s. 166-69 ill.)    
7067 [Paulsen, K.] Laksevågs industrielle historie. 1. Gran og Flages skibsbyggerier. Av K. Lynge [psevd.] Bg. 1929. 27 s. ill.    
7068 Myran, H. [Laxevaags Dockompani] 75 år. (Båt og b. 1944 nr. 1/2 s. 3-4)    
7069 Laxevaags maskins- og jernskibsbyggeri. Statutter. [Bg. 1887.] 4 s. - BB    
7070 Mjellem & Karlsens verksted, Bergen. Et 50-års jubileum. (Jernind. 22(1941) s. 47-49 ill.)    
7071 Mjellem & Karlsen, Bergen. 1. april 1891 - 1941. Bg. [1941]. 46 s. ill.    
7072 A/S Mjellem & Karlsen - idag et serviceverksted. (Jernind. 52(1971) s. 108-10 ill.)    
7073 Bak fasaden. Nyhavns verft. (Rev. 2(1933) nr. 32 s. 8-10 ill.)    
7074 Lorentzen, B. En gammel bergensk bedrift: Nyhavns verft. (Ark o b 9(1946) nr. 3 s. 3-5, 15)    
7075 Skjøndals slip og mek. verksted 20 år. 1. mai 1953. [Laksevåg 1953.] 10 bl. ill.    
7076 Betonskibsbygning paa Vestlandet. (Vestlandske betonbaatbyggeri, Arne) (TU 37(1919) s. 11 ill.)    
7077 Placat. [Ang. Fragt of norsk Marmor til Kiøbenhavns Slot.] Bg. d. 23 May Ao: 1738. 1 bl. - BB    
7078 En 1740 til Kongen of Jesper Heiberg Indgivet Beretning om Marmorværkerne i Bergens Stift. (Meddeelt of Weidemann.) (Mag. f. Danmarks og Norges top. oek. og stat. Beskr. Kbh. l(1797/1801) s. 47-77) - Bl. a. marmorbruddet på Hop.    
7079 Wiesener, A.M Marmorbrud i Bergens stift i gamle dage. (Nat. 38(1914) s. 306-16)    
7080 Kloster, R. Marmorverket på Hop. [Prospekt av Dreier.] (Godbit 36(1969) s. 11 ill. - BT 8.2.1969)    
7081 Flæsland, M. Torv og torvtaking. (Frå Fjon 1970 s. 57-61) - Flesland og Liland i Fana.    
7082 Bergen kommune. Bergen - i bildet for oljen. (Av H. Smedal, B. Rasmussen [o. fl.]) [Bg. 1972.] 19 s. ill.    
7083 Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet. Rådgivende utvalg for oljespørsmål. Oljebaser. Muligheter i Bergensområdet. Bg. 1972. Fl. pag. - Stens.    
7084 Bergen district now closer to offshore activity. (Northern offshore 2(1973) nr. 1 s. 54, 57-58)    
7085 Bergens Bergværkselskab Love. Bg. 1885. 8 s. - UBB    
7086 Bergens Sæbefabrik. Love. Bg. 1896. [4] s. -- BB int.    
7087 A/S Arne Egge's fabrikker. (Norsk næringsliv 7(1914) s. 238-39 ill.)    
7088 Bergens glasværk inntil utgangen av 1907. (I: Hammer, S.C. Den norske flaskeindustri, Oslo 1931 s. 45-51 ill.) - Også kalt Fleslands glasværk.    
7089 J. Graarud. (Utstillings-Tid. 1910 nr. 7 s. [9])    
7090 J. Graaruds sæbe- og parfumerifabrik. (Norsk næringsliv 5(1912) s. 109-11 ill.)    
7091 International composition & farvefabrik A/S. (Øk. rev. 8(1925) nr. 4, specialnr. [1] s.)    
7092 50 farverike år. (Norges ind. 38(1956) s. 203 ill.)    
7093 [Internasjonal farvefabrik A/S.] (Byggm. 32(1958) nr. 2 s. 35-37 ill.)    
7094 Interiør fra Lampes dampvaskeri. (Rev. 2(1895) nr. 46a s. [1] ill.)    
7095 (Martens) A/S Johan C. Martens & Co. Eine Pråsentierung ... Bg. [196*]. 6 bl. ill.    
7096 A/S Kemisk Fabrik Monopol. (øk. rev. 8(1925) nr. 4, specialnr. [1] s. ill.)    
7097 (Monopol) Kemisk fabrik Monopol A/S, Bergen. Lakk- og malingfabrikk Monopol, Bergen. Arr.: K. Kristoffersen. Bg. [1943]. 8 bl. ill. - NB    
7098 Monopol A/S, Florvåg. 25-års jubileum. [Bg. 1947.] 4 bl. ill. - UBB    
7099 En farverik bedrift. (Norges ind. 40(1958) s. 386-87 ill.)    
7100 Larsen, B. Odfjell drilling and consulting company A.S. (Odfjell 7(1973) nr. 3 s. 27-29 ill.)    
7101 (Seyer-Biergets Berg-Verk) Conventions Plan, som er vedtaget of Participantskabet udi Seyer-Biergets Berg-Verk, hvis første Anbruchs Grube, er kaldet: Cron-Prints Christian, og er beliggende et Canon-Skud sønden for Bergen i Norge. Bg. 4. jan. 1761. 4 bl. - UBB    
7102 En tohundreaarig grube bragt for dagen ved Store Lungegaardsvand. (Bergverksnytt 2(1909) s. 50-51) - Efter Arbeidet 3.2.1909.    
7103 Store Norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap. 1916-1922. Litt historik. "Store Norske"s kulfelter paa Spitsbergen og anlæg i Advent Bay og Harstad. Om "Longyear spitsbergenkul" og deres an vendelse. Kra 1922. 18 s. ill.    
7104 Store Norske Spitsbergen kullkompani A/S reiser monumentalbygning på Tollbodalmenningen. (Ark o b 21(1956) nr. 1/2 s. 4)    
7105 Vadheim elektrochemiske fabriker A/S. Arbeidsreglement. 1908. - NB    
7106 - Forslag til love. 1908. - NB - Love. 1912. - NB    
7107 Vestlandske destillationsverk A/S 25 år. (1928 - 27. mars - 1953.) [Bg. 1953.] 19 s. ill.    
7108 Placat, angaaende Silde-Fiskeriets Indretning i Bergen. Fredensborg, den 29de Junii, 1775. Kbh. 1775. 4 bl. - UBB    
7109 [Placat. Om sildesalting og tønnenes størrelse.] Rulf Olsen, Politiemester og Raadmand i Bergen i Norge, Giør vitterligt ... Bg. den 26de Maji 1803. 1 bl. - UBB    
7110 Plan til Oprettelsen of et Actie-Compagnie, for at drive Hvalfangst paa Stradt-David. Dat. Bg. d. 23. Maii 1807. (Nyeste Skilderie of Kjøbenhavn 6(1809) sp. 988-91) - UBB kop.    
7111 Provisorisk Anordning, angaaende Sildefiskeriet ved Bergen. Rosersbergs Slot den 24de Nov. 1821. Chra [1821?]. 2 bl. - UBB    
7112 [Grønning, A.G.] Sildefiskeriet ved Bergen. (Skill-Mag. N.R. 3(1842) s. 2-7, 9-11, 27-29 ill.)    
7113 Aasen, 1. Det indre of en Sildebod i Bergen. (Norske Folkelivsbilleder. Udg. of C. Tønsberg. R.2(1858) pl. 9)    
7114 Rathke, J. Afhandling om de norske Fiskerier og Beretninger om Reiser i Aarene 1795-1802 for at studere Fiskeriforhold m.v. Utg. of Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. Bg. 1907. 179 s. - Bg. bl. a. s. 66-75.    
7115 Bergens fiskerhjem. (Norsk fiskeritid. 27(1908) s. 248-49 ill.) - Kafe, leserom.    
7116 Wallem F. Havstrilenes hvalfangst nær Bergen. (Nordmf. 1918 s. 114-23 ill.)    
7117 Sollied, P.R. Hvalfangsten fra Bergen i ældre tider. (BHFS 24/1918(1919) s. 139-84) - Trankokeriene i Sandviken s. 159-71.    
7118 Gerhardsen, G.M. og L. Grønnevet. Bergen og de ytre bygder. (l: Bergen i perspektiv, 1970, s. 124-42) - Vesentlig om fiskerier.    
7119 Fiskerimuseet. Arsberetning og regnskap [for] ... og Selskabet for de norske fiskeriers fremme. 1965-1973. - UBB    
7120 Bergens Fiskerimuseum. Veiviser og Katalog over ... Udg. of Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. Bg. 1907. 131 s.    
7121 Bergens fiskerimuseum. (Norsk fiskeritid. 49(1930) s. 1-8 ill.)    
7122 Bergens fiskerimuseum. Veileder. Utg. av Selskabet for de norske fiskeriers fremme. Bg. 1950. 29 s. ill.    
7123 Soleim, [P.] Det nye Fiskerimuseet. (Bg. by 3(1951) s. 14)    
7124 Fiskerimuseet. Guide to Fiskerimuseet. Publ. by Selskabet for de norske fiskeriers fremme. Bg. 1954. 16 s. ill. - Bg. 1959. 16 s. ill. - Bg. 1966. 16 s. ill.    
7125 Fiskerimuseet i Bergen. Veileder for ... Utg. av Selskabet for de norske fiskeriers fremme. Bg. 1959. 31 s. ill.    
7126 Norges fiskeristyrelse. Beretning. [1900-1906.] (l: Aarsb. vedk. Norges fiskerier. 1902-1906)    
7127 Fiskeridirektoratet. [Beretning.] 1906/07-1937. (I: Aarsb. vedk. Norges fiskerier. 1907-1937)    
7128 Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. Beretning. (Årsmelding.) 1950/52-1973. (I: årsb. vedk. Norges fiskerier. 1952, 1957, 1959-1973)    
7129 Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt. Beretning om arbeidet ved ... mikrobiologiske avdeling 1937-1942. Bg. 1951. 55 s. ill. (Arsb. vedk. Norges fiskerier. 1945:3)    
7130 - Årsmelding. 1948-1971. (I: årsb. vedk. Norges fiskerier. 1948-1971) - 1958-1961 ikke utg.    
7131 - årsmelding. 1972-1973. - Stens. - UBB    
7132 Inform. Informasjonsblad for Fiskeridirektoratets funksjonærer. 1967-1971. - Bnoffp    
7133 Fiskeri- og havforsknings-institutt i Bergen. Innstilling fra komiteen, dat. Bg. 1. sept. 1914. - Om denne, se Haffner I(1925) s. 627.    
7134 Konkurranse om utkast til nybygning for Norges fiskeriadministrasjon. Juryens uttalelse. (TU 35(1917) s. 221-26 ill.)    
7135 Fiskeriadministrationens bygning paa Nordnes i Bergen. (Norsk fiskeri tid. 1919 s. 219-22)    
7136 Statens fiskeriforsøksstation. Regler og takster for undersøkelser ved ... Gjælder fra 1. juni 1925. [Bg. 1925.] 6 s. - UBB    
7137 Fiskeridirektoratet, en levende institusjon i vår by. (Rev. 3(1934) nr. 3 s. 8-9 ill.)    
7138 Statens fiskeriforsøksstasjon. (Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt.) (TU 65(1947) s. 125-26, 651)    
7139 Notevarp, O. Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt. (Norges ind. 30(1948) s. 206-14 ill.)    
7140 Havforskningsfartøyet "G.O. Sars". [Av] pk. (TU 68(1950) s. 541-42 ill. )    
7141 Fiskeridirektoratet 50 år. Foredrag i Norsk rikskringkasting. Bg. 1951. 46 s. (Fiskeridirektoratets småskr. 1950:8) - Særtr. av Fisketsgang.    
7142 Komiteen til utredning av spørsmålet om bygging for Fiskeridirektoratet. Innstilling. Utvalget oppnevnt av Fiskeridepartementet [1947]. Bg.[1951].11,9 s.ill.-NB    
7143 Konkurransen om nybygg for Fiskeridirektoratet og Akvariet i Bergen. (Bygk. 34(1952) s. 168-76 ill.)    
7144 Rollefsen, G. Fiskeridirektoratets havforskningsinstitut og dets arbeidsoppgaver. (Nat. 82(1958) s. 225-38)    
7145 - Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. (Nat. 84(1960) s. 314-16)    
7146 Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. Nybygget på Nordnes. (Årsb. vedk. Norges fiskerier. 1960:2(1961) s. 8-16 ill.)    
7147 Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. Rasjonaliseringsutvalget, 1966. Innstilling fra ... Oppnevnt ... 1966. Innstillingen avgitt ... 1968. [Utg. av] Fiskeridepartementet. [Oslo] 1969. 41 s.    
7148 The fisheries research vessel, M.S. "G.O. Sars". (Norw. ship. news 26(1970) s. 415-17 ill.)    
7149 Liseth, D. Flytende laboratorium. ["G.O. Sars".] (Nordmf. 63(1970) s. 32-34 ill.)    
7150 The New R/V "G.O. Sars". Bg. [1970 ?]. 18 bl. ill.    
7151 Selskabet for de norske fiskeriers fremme. Aarsberetning. (årsberetning.) 1879-1964. - Forts. som: Fiskerimuseet. Arsberetning, se nr. 7119.    
7152 - Beretning. 1901-1920/21. (I: Aarsb. vedk. Norges fiskerier. 1902-1922)    
7153 Selskabet for de norske fiskeriers fremme. Indbydelse [til stiftelse av ...]. Bg. 1879.2 bl. - BOB    
7154 - Love. Bg. 1879. [5] s. - BB - Love. Bg. 1879. 6 s. - BB - Love. Bg. 1930. 6 s. - UBB    
7155 - Katalog med delvis Beskrivelse over en Samling of Fiskeriudstillings Gjenstande anskaffet of ... Bg. 1880. 32 s. - BB    
7156 Udtalelser angaaende en Forsøgsstation og Læreanstalt for Tilvirkning of Fiskeriprodukter. Bg. 1890. 20 s. - BB    
7157 Schjelderup, W.M. Selskabet for de norske fiskeriers fremme 1879-1904. En fremstilling of selskabets virksomhed i 25 aar. Bg. 1905. 199 s. ill.    
7158 Lange, E. de. Selskapet for de norske fiskeriers fremme. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 105-06)    
7159 Selskabet for de norske fiskeriers fremme 1879-1929. En fremstilling of selskabets virksomhed i 50 aar. Udg. of dets direktion. Bg. 1929. 116 s. ill.    
7160 Agronomen. Medlemsblad for Hordaland agronomlag. Meldingsblad for Hordaland landbruksmuseum. 1(1945)-25(1973). - Fra 1956: Agronomen. Medlemsblad for Stend agronomlag. Meldingsblad for Hordaland landbruksmuseum.    
7161 Hauch, F. von. [F. von Hauch's Bekjendtgjørelse og Instrux angaaende Skab-Syge blandt Faarene i Fanør Præstegjeld.] Bg. 1793. 2 bl. - BB    
7162 Heldalen [gård] ved Bergen. (Skill.-Mag. 36(1870) s. 419-21 ill.)    
7163 Jordbrug og fædrift. (I: Helland, b. 2(1916) s. 496-509)    
7164 Litleskare, J. Oydejorder, gløymde gardsnamn og burttynte gardar i Nordhordland. Oslo 1925. 100 s. ([Nordhordl. 5.]) - Arna skipreide s. 66-73; Skjold skipreide s. 81-90.    
7165 Nygaard, O. Litt om handelsgartneriets utvikling i Bergen. (Norsk gartnerf. tids. 1928 s. 175-77) - NTI    
7166 Gardane. (I: Hjellestad, Fana b. 2(1933) s. 91-841 ill.; b. 1(1933) s. 247-98: jordegodset; jordbruk)    
7167 Gartnernæringen i Norge. Utg. av Norsk gartnerforening og Selskapet havedyrkningens venner ved O. Lund [o. fl.]. Oslo 1935. 1119 s. ill. - Norske gartnerier og hagebruk i tekst og billeder; [Bergen] s. 829-5 5.7168    
7169 Rosseland, J. Øyremerkebok for sau og geit. Bygdene: Os, Haus, Åsane, Fana, Laksevåg og Loddefjord. Nordheimsund 1947. 159 s. ill. - NB    
7170 Liland, S. Skipreidene i Hordaland fylke. (Frå Fjon 1951 s. 38-71) - Bl. a. gårder i Skjold og Arna skipreider.    
7171 Bernhardsen, ECR. Kommunen som gårdbruker. (Bg. by 4/5(1952) s. 9-10)    
7172 Tunes, M. Litt om Tunes og tunskipnaden på garden i gamal tid. (Frå Fjon 1954 s. 44-49 ill.)    
7173 Bakka, E. Førhistorisk garddeling. Hjellestad i Fana. (Hord. landbr. mus. årb. 1956 s. 143-65 ill.)    
7174 Nygaard, L. Veksthusgartneriet i Bergen og Hordaland. (Gartneryrket 50(1960) s. 710, 712, 714 ill.)    
7175 Liland, S. Nokre øydegardar i Fana. (Frå Fjon 1962 s. 113-17)    
7176 - Hordnes i Fana. (Frå Fjon 16(1963) s. 76-102 ill.)    
7177 Norske gardsbruk. B. 18-19. Hordaland fylke 11. Mid- og Nordhordland. Oslo 1964. 2 b. ill. - B. 18: L. Grinde. Fana herad s. 423-26; gardar i Fana s. 427- 520; F. Frode. Haus herad s. 638-42; gardar i Haus s. 643-730; b. 19: O. Hansen. Laksevåg herad s. 918-21; gardar i Laksevåg s. 922-38; K. Langeland. Åsane herred s. 1414-15; gardar i Åsane s. 1416-45; K. Pedersen. Fyllingdalen s. 1446-49; gardar i Fyllingsdalen s. 1450-56.    
7178 Aarberg, J. Holen i Sandviken. (Sandviksnytt 5(1965) nr. 3 s. 1-5 ill.)    
7179 Fana bondelag. Landmannslag og bondelag i Fana gjennom 100 år. Sogenemnd: H. Oma, L.H. Midtun og L. Breivik. Bg. 1967. 192 s. ill.    
7180 (Norge.) Produksjonsgrunnlaget for landbruket. Målestokk 1:100 000. Kartgrunnlag: NGO's topografiske kart med same namn og nummer. Oversikt utarb. av Jorddirektoratet i samarb. med distriktstenestemenn i landbruket. A. Gradteigkart. Bergen (B 33 v). 1972. - Fana (B 34 v). 1971.    
7181 Hamre, F. Fanabønder under åket. Ymse frå soga um styringsverk og rettsvesen fra 14. hundradåret og fram til våren 1973. (Frå Fjon 26(1973) s. 89-118 ill.)    
7182 Hordaland landbruksmuseum. Land og hav. Årbok. 1950-1955/56.    
7183 Færøyvik, B. Litt om korleis samlingane bør skipast i Hordaland landbruksmuseum, serleg med sikte på sjøbruket i Øygarden. (Hord. landbr. mus. årb. 1953/54 s. 119-26 ill.)    
7184 Hordaland landbruksmuseum. 25 år. 1945-1970. [Stend] 1971. 45 s. ill.    
7185 Setermuseet på Fanafjellet. (Samband nr. 15(1967) s. 8-10 ill.)    
7186 Bergen og omegns binæringsforening. 25-års beretning 1921-1946. Sarpsb. [1946]. 49 s. - NB    
7187 Bergens gartnerforening 1903-1953. Red. O. Aspesæter, S. Natland. O. Nygaard. Bg. 1953. 71 s. ill.    
7188 Bergens Myrdyrkningsforening. Aarsberetning. 1897-1921. - UBB BOB NB    
7189 - Love. Bg. 1896. 4 s. - UBB - Love. ... vedtatt 1930. [Bg. 1930 ?] 2 bl. - UBB    
7190 - [Oppfordring til å tegne seg som medlem.] Bg. 1910. 2 bl. ill. - UBB    
7191 Bergens myrdyrkningsforening i 17 aar. 1896-1913. Bg. 1913. 63 s. ill.    
7192 Lange, E. de. Bergens myrdyrkningsselskap. (l: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 536-37)    
7193 Bergens myrdyrkningsforening i 25 aar. 1896 - 22. okt. - 1921. Bg. 1921. 76 s. ill.    
7194 Bergens myrdyrkningsforening. Til ... medlemmer. Bg. 1955. 2 bl. - UBB    
7195 Binæringene. Organ for: Bergenske biavlsforening og Bergenske kanin avlsforening samt Bergens stifts fjærkreforening. 1(1908). - NB    
7196 Bø, E. Bergenske biavlsforening gjennem 25 år 1900-1925. Bg. [1925]. 29 s. ill.    
7197 Oma, H. Bergenske birøkterlag 1900-1950. Bg. [1950]. 42 s. ill. - NB    
7198 Bø, E. Bergen og omegns forening for fjærfeavl gjennem 25 år. 1905-1930. Bg. 1930. 23 s. - NB    
7199 Bergenske fjørfeavlslag 1905 - 13. mai - 1945. Bg. [1945]. 16 s. ill.    
7200 Oma, H. Bergenske førfeavlslag. 1905-1955. Medarb.: G. Sletten, T. Aasheim [o. fl.]. Bg. 1955. 40 s. ill. - NB    
7201 Bergenhusamternes landbruk. Meddelelser fra Søndre Bergenhus amts landhusholdningsselskap, Nordre Bergenhus landbrukslag samt det Vestlandske kjøpelag. 1(1914)-7(1920). - Fra 1919 nr. 23 (forts. som) Vestlandsk landbruk.    
7202 Søndre Bergenhus amts landhusholdningsselskab. Beretning. 1902-1904, 1906-1908, 1914, 1916, 1917. - NB UBB    
7203 - Beretning. 1904-1917. (1: Søndre Bergenhus amtstings forh. 1905-1918) - Forts. som:    
7204 Hordaland(s) landbruksselskap. Beretning. (Aarsmelding, Arsmelding.) 1918-1973. - 1942: Hordalandlandbrukskontor; 1943-44: Landbruksmelding for Hordaland. - 1918-1930 også i: Hordaland fylkestings forh. 1919-1931. - UBB    
7205 [Søndre Bergenhus Amts og Bergens Byes Landhusholdningsselskab.] Indbydelse [til å bli Medlem]. Bg. 1869. 3 bl. - UBB    
7206 Bleiklie, 1. Søndre Bergenhus amts landhusholdningsselskap gjennem 100 aar 1811-1911. En fremstilling av selskapets historie og dets virksomhet. Bg. 1911. 187 s. ill.    
7207 Sjurseth, K. Jordbruksselskapet. (I: - Hordaland fylke 1837-1937, Bg. [1937] s. 395-402)    
7208 Lofthus, J. Hordaland landbruksselskap. 1811 - 1911 - 1961. Jordbruksyrket i Hordaland i nyare tid. Utg. til selskapet sitt 150-års jubileum. Bg. 1961. 407 s. ill.    
7209 Statens kemiske kontrolstation i Bergen. Beretning. 1905, 1908-1913. - NB    
7210 Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon, Bergen. Melding. 1929-1953, 1961-1973. - UBB    
7211 Skogplantning i Alvøen. [Av] J.S. (Norsk skoletid. 31(1899) s. 400)    
7212 Skog, myr, træplantninger og fugleliv. (I: Helland, b. 2(1916) s. 510-17)    
7213 Petersen, S. Sælen. Ulrikens beplantning. (Ulriken 7(1925) nr. 8 s. 1-2; nr. 9 s. 1 [av] J.A. Hestenes; nr. 10/11 s. 3 [av] F.W. Grieg)    
7214 Revheim, M.L. Skogplantning i Haus i 30 år. Noko um verksemdi i desse aari, og bilæte av planta skog fraa ymse stader i heradet. Utg. av Haus skoglag. Bg. [1930]. 22 s. ill. - Bl. a. Arna.    
7215 Petersen, S. Sælen. Litt om skogplantingen på Ulriken. (Ulriken 17(1935) julenr. s. 24-25)    
7216 H[augen], P.O. Vær med å plante. (Kjenn d.1. Bg. årb. 1941 s. 83-84)    
7217 Liland, S. Soga um skogen i Fana. Kolbrenning og anna i 1566-67. (Frå Fjon 1948 s. 36-45)    
7218 Revheim, M.L. Skogplanting i Haus i 50 år. 1900-1950. Utg. av Haus skoglag. Haus [1950]. 59 s. ill.    
7219 Hødal, A. En eldre skogplanting i Hordaland. [Stend.] (Tids. f. jordbruk 60(1952) s. 173-79 ill.)    
7220 Haugen, P.O. Vi klær landet - helt til havs. (Bg. turl. årb. 1958 s. 128-31 ill.)    
7221 Schjelderup, H.H. Ospøya, skogriket i skipsleia. (Bg. turl. årb. 1960 s. 115-18 ill.)    
7222 Bergens skogselskap. Beretning. 1899-1935, 1937-1941. - UBB - Forts. som:    
7223 Bergen og Hordaland skogselskap. Arsmelding. 1941-1942, 1946-1947, 1949-1953, 1955-1973. - UBB    
7224 Bergens Skogselskab. Statuter. Bg. 1899. 3 s. - UBB    
7225 Lange, E. de. Bergens skogselskap. (l: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 537-38)    
7226 Bergen og Hordaland skogselskap. (I: Det Norske skogselskap gjennom 50 år, b. 1, Oslo 1949, s. 321-30 ill.)    
7227 - Lover. Bg. 1953. 2 bl. - UBB    
7228 Bergens Skov- og Træplantningsselskab (Bergens skog og træplantningsselskap). Beretning. 1868/69-1899,1901-1902, 1906-1912, 1915-1973. - BOB UBB    
7229 - Fortegnelse over Medlemmer. Bg. 1883. - BB int.    
7230 - Femogtyveaars Beretning fra Bergens Skov og Træplantningsselskabs Bestyrelse. (1868-1893.) Bg. [1893]. 15 s. kart.    
7231 -Femtiaarsberetning om Bergens skog- og træplantningsselskaps virksomhet 1868-1918. Bg. 1918. 19 s. ill.    
7232 Irgens, R. Bergens skog og træplantningsselskap gjennom hundre år. 1868-1968. Bg. [1968?] 61 s. ill.    
7233 Fana skoglag. 1899-1949. Skriftstyrar: J. Naustdal. Bg. 1951. 63 s. ill.    
7234 Haus skoglag. Festskrift 1914. Utgj. av ... Bg. [1914]. 49 s. ill.    
7235 Vestlandets forstlige forsøksstation (-stasjon). Beretning. 1916, 1917/19, 1920/23, 1923/26. (- Meddelelse. b. [1]:l, b. 2:3, b. 3:6, b. 3: 10)    
7236 - Beretning (Arsmelding). 1955/56, 1958/59-1965. - Stens. - Bnoffp    
7237 Hagem, O. Vestlandets forstlige forsøksvæsen. (Tids. f. skogbr. 20(1912) s. 103-06)    
7238 - Forsøksarbeidet paa Vestlandet. (Tids. f. skogbr. 23(1915) s. 271-76)    
7239 - Vestlandets forstlige forsøksstation. (Tids. f. skogbr. 23(1915) s. 450-53)    
7240 - Vestlandets forstlige forsøksstation. (I: Bergens museum 1925; 1925 s. 507-09 ill.)    
7241 Smitt, A. Litt om Vestlandets forstlige forsøksstasjon og dens arbeidsopgaver. (Bondevennen 1931 s. 162-64) - NTI    
7242 - Vestlandets forstlige forsøksstasjon og dens arbeidsoppgaver. (Tids. f. skogbr. 41(1933) s. 3-13)    
7243 - Vestlandets forstlige forsøksstasjon. (l: Det Norske skogselskap gjennom 50 år, b. 1, Oslo 1949, s. 405-16)    
7244 Innvielse av Vestlandets forstlige forsøksstasjons nybygg. (Norsk skog ind. 10(1956) s. 170-71) - NTI    
7245 Vestlandets forstlige forsøksstasjon. Plan for ... 1954-1957. Bg. [1956]. 12 bl. - Stens. - Bnoffp    
7246 - [Historikk.] Bg. 1956. 11 bl. - Stens. - Bnoffp    
7247 Robak, H. Aktuelle forskningsoppgaver ved Vestlandets forstlige forsøksstasjon. Foredrag. (Tids. f. skogbr. 67(1959) s. 147-53)    
7248 Robak, H. Vestlandets forstlige forsøksstasjons arbeid med import, produksjon og bestilling av skogfrø. (årsskr. f. norske skogplanteskoler 1960(1961) s. 61-74)    
7249 Vestlandets forstlige forsøksstasjon gjennom 50 år. Red. av H. Robak. Oslo 1966. 143 s. ill. (Vestlandets forstlige forsøksstasjon. Medd. 41)    
7250 Aarstad skoglag. Beretning om Aarstad skoglags virksomhed i første tiaar 1902-1912. [Bg. 1912 ?] [5] s. ill.    
7251 Foreningen "Bergens sjøfartsmuseum". Aarshefte (årshefte). 1928[1929]-1964[1965]. - Forts. som    
7252 Sjøfartshistorisk årbok. Norwegian yearbook of maritime history. Utg. av Foreningen "Bergens sjøfartsmuseum". 1965[1966]-1973(1974).    
7253 Sjøfartsmuseums-utstilling. Bg. 1920. Katalog. Utarb. av W.M. Schjelderup. Bg. [1920]. 54 s. - Inneh. Katalog over skipsbilleder, modeller m.m.    
7254 Fasting, K. Bergens skipsfart. (I: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 67-71)    
7255 Norge på havet. Utstilling. Bg. 1955. Arr. av Bergens sjøfartsmuseum og Fiskerimuseet i Bergen. [Katalog.] [Bg. 1955.] 100 s. ill. - B. Lorentzen. Jørgen thor Møhlens nederlag i Vestindia s. 23-33. - S. Gjesdal og J. Lavik. Bergens handelsflåte idag s. 83-93. - Om utstillingen, se Bergens sjøfartsmus. årsh. 1955 s. 20-25 av L. Pettersen.    
7256 Lorentzen, B. Bergen og sjøfarten. Billedred. G. Brosing. Utg. av Bergens rederiforening og Bergens sjøfartsmuseum. B. 1. Fra Olav Kyrres tid til året 1814. Bg. 1959. 479 s. ill.    
7257 Pettersen, L. Bergensk sjøfart i 900 år. Hva Sjøfartsmuseets samlinger kan fortelle fra byens sjøfartshistorie. (Sjøf. hist. årb. 1969(1970) s. 49-114 ill.)    
7258 Thowsen, A. Bergen - A Norwegian seafaring town. (Maritime history, Newton Abbot 3(1973) nr. 1 s. 3-34 ill.)    
7259 Placat. [Om Quarantaine for Skibe, der komme fra Levanten og Middelhavet.] Bg. den 4. Septembr. Anno 1759. 1 bl. - Undertegnet: U.F. v. Cicignon. - BB    
7260 [Meyer, H.] Betragtninger over Nordlands lndbyggeres Søfart til Bergen. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 6 s. 80-96)    
7261 [-] Efterretning, om hvor mange Skibe Bergen haver eyed udi adskillige Tider, med tilfældige Anmærkninger. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 15 s. 225-40)    
7262 [-] Et Ord til vore Bergenske Skippere. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 3 s. 33-48)    
7263 [-] Noget om Sø-Farten. (Berg. Borgerv. 1764 nr. 2 s. 17-32)    
7264 [-] Efterretning om en Søe-Træfning [i 1672], hvorudi 2 Bergenske Skippere Peter Mitzell og Frantz Ross bleve angrebne av Vice-Admiralen fra Algier, men forsvarede sig tapper og slog ham paa Flugt. (Berg. Borgerv. 1765 nr. 12-14 s. 177-224)    
7265 (Mitzell) Peter Mitzell og Frants Ross, to bergenske Skipperes Kamp med en algiersk Vice-Admiral. Bg. 1854. 14 s.    
7266 Olsen, A. En Sjøtræfning med Korsarer i det 17de Aarhundrede. [1672.] (Ny ill. Tid. 7(1880) s. 188-90)    
7267 Mathiesen, H. Kjække Bergensere. [P. Mitzell og F. Ross.] (Folkebl. 12(1891) s. 167-70 ill.)    
7268 Bendixen, B.E. Træk af Bergens Søfarts- og Handelsliv i forrige Aarhundrede. Ved ... Bg. 1893. 43 s. - Innh.: Bergenske Sømænd i Fangenskab hos Barbareskerne. - Den Bergenske Skipper Joachim Hynnemør. - Hollændernes Handel paa Bergen og Byens Skibsfart i forrige Aarhundrede.    
7269 - De i aarene 1710-13 tabte bergenske skibe. (BHFS 15(1909):1. 12 s.)    
7270 Huun, B. Bergenske skibslister 1777-1806. [Utg.] ved ... (BHFS 36(1930) s. 167-365)    
7271 Wiesener, A.M. De bergenske defensjonskibs deltagelse i Gyldenløvefeiden 1675-79. (Bg. sjøfm. årsh. 1930 s. 10-30 ill.)    
7272 Brekkhus, A.R. Omkring ransonpengene. (Bg. sjøfm. årsh. 1932 s. 9-24)    
7273 Wiesener, A.M. Opgave over Bergens handelsflåte i 1696. Meddelt av ... (Bg. sjøfm. årsh. 1934 s. 9-24 ill.)    
7274 - Sjøpass for bergenske skib i tiden 1691-1693 utstedt av Det danske kancelli. Meddelt av ... (BHFS 40(1934) s. 161-75)    
7275 - Opgaver over Bergens handelsflåte i årene 1670-1704, tillikemed en historisk oversikt og innledning. (BHFS 41(1935) s. 143-95)    
7276 Hals, H. Seilasen på Bergen. (Vestfold-minne 4(1939/42) s. 172-75)    
7277 Helland-Hansen, K. Bergens sjøfart under den spanske arvefølgekrig <1702-1710>. (BHFS 45 1939(1940) s. 97-217)    
7278 Dahlerup, J. Early Danish American diplomacy. (Am. Scand. rev., N.Y. 30(1942) s. 308-13) - Bl. a. om to amerikanske priser i Bg.    
7279 Wiesener, A.M Bergenske skib opbragt av hollenderne og englenderne i krigsårene 1690-94. Meddelt av ... (BHFS 48(1942) s. 59-62)    
7280 Kaltenborn, O.F. Bergens sjøfart under den nordamerikanske frihetskamp. Forutsetninger og utvikling. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1947.    
7281 Nilsen, H. To skipslister - et bidrag til Bergens sjøfartshistorie. [1692-98; 1734.] (Bg. sjøfm. årsh. 1957 s. 5-26)    
7282 Bergensere i kamp med pirater ved Cap Espichel. [1672.] (Båt og b. 19(1962) s. 18-21 ill.)    
7283 Nilsen, H. Frigivelsen av tre amerikanske priseskip i Bergen 1779, og amerikanernes krav om erstatning. (Hist. tids. Kbh. 8.12:1:11(1963) s. 64-106)    
7284 - To episoder fra kaperkrigens dager. (BHFS 64/1961(1963) s. 249-70)    
7285 Tveite, S. Framgangen for norsk skipsfart etter 1690. (Sjøf. hist. årb. 1965 s. 58-94 ill.)    
7286 Svanøe, T. List of Bergen Steamers. [Bg. 1890.] 17 s. - NB    
7287 Bergens Skibsliste. The Bergen shipping gazette. Prøvenr. (1900); 1(1901)-4(1904) = nr. 1-183. - BOB ukpl.    
7288 Bergens Dampskibsflaade den 31.12.1899-1901, 1903-1905. A 1 bl. fol. - Særtr. av BT. - BOB    
7289 List of Bergens Steamers. (1902.) [Publ. by] Johan Bollmann, steam-ship-broker & agent. Bg. 1902. 22 bl. - UBB    
7290 Bergens Skibsflaade den ... 31. Decbr. 1907; 1. Jan. 1914; 1. Jan. 1915. A 1 bl. fol. - BSM    
7291 Wolff, H. Bergens handelsflaate pr ... [dato]. 1917-1920. - BOB BSM    
7292 Bergens handelsflaate pr ... . Utarb. av Bergens Tidende. Pr. 31. juli 1922; 1. jan. 1923; 1. jan. 1925; 1. jan. 1926. A 1 bl. fol. - BSM    
7293 Bergens handelsflaate (-flåte) pr. 1. januar ... Skipslisten. Utarb. ved Bergens Tidende. 1927-1940, 1946-1973. - 1941-45 ikke utg. - UBB BSM BOB NB    
7294 Skibsfarten i Bergen. [Innklarerte skip 1.-6. sept. 1832; skip i karantenen i Nyhavn.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 14-16; s. 21-24: 6.-12. sept.; s. 30-32: 12.-19. sept.; s. 46-48: 18.-29. sept.)    
7295 Nogle Ord om Søfarten fra Bergen med egne Skibe i det attende og nittende Aarhundrede. (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 180-83, 201-05)    
7296 Nogle Betragtninger over Søfarten i vore Dage, og in Specie denne Høst. (Berg. Kontr. 3(1834/35) s. 51-56)    
7297 Bergenske Sømænds Desertioner i Aarene 1860-1866. (Bud og h. 3(1868) nr. 7 s. 13-17)    
7298 Bendixen, B.E. Bergens handelsflaade i krigsaarene 1807-1814. Bg. 1892. 42 s.    
7299 P.G. Halvorsen. - Englandsrutens Historie. (Bergens Skibsliste 2(1902) nr. 71 s. 1-2 ill.)    
7300 Bendixen, B.E. Bergens handelsflaate i krigsaarene 1807-1814. (BHFS 20(1914) s. 41-74)    
7301 Martens, J. De bergenske priviligerede skibsmæglere og deres samtid. Utarb. i anledning av Bergens skibsmæglerforenings 10 aars jubilæum 16. des. 1924. Utg. av Bergens historiske forening og Bergens skibsmæglerforening. Bg. 1924. 79 s. ill. - Også utg. som: BHFS 31(1925) s. 1-78 ill.    
7302 Brækhus, A.R. Fra "Restaurationen" til "Stavangerfjord". Et maritimt tilbakeblik. Bg. 1925. 43 s. ill. (Bg. sjøfm. Smaaskr. 1)    
7303 Grieg, J. Spredte erindringer om Bergens skibsfart, væsentlig om overgangen fra seil til damp. Bg. 1930. 90 s. - Tr. som ms.    
7304 Fra Bergens priseretts arkiv 1807-08. (Statsarkivet i Bergen.> (Bg. sjøfm. årsh. 1933 s. 9-22)    
7305 Koren, K. og J. Pedersen. Det nordenfjeldske dampskibsselskab 1857-1890. Den eldste norske rutefart. Theim [194*?]. S. 1-352 ill. - Ufullført; tr. i få ekspl. for selskapet arkiv. - Dampskibet Oscar s. 66-80; Dampskibsfart søndenfjelds og vestenfjelds i 1850 aarene s. 157-206; Det nordenfjeldske og det Bergenske dampskibsselskab overtar i forening Nordlandsruten, 1864-65 s. 243-83. - BSM kop.    
7306 Norske sefskibsrederier. Fortegnelse over Norges sefskib gjennem 50 år. Oslo 1941. 355 s. ill. - Bg. s. 235-40, 296-305.    
7307 Bergens flåte under krigen. Ved G. Brosing. (l: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 72-77)    
7308 Magnus, K. Bergens skipsfart særlig hardt rammet av krigen. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 234-36)    
7309 Wiesener, A.M. Nogen dokumenter fra 1882 til belysning av skibsreder P.G. Halvorsens innsats for oprettelsen av Englandsruten og igangsettelse av en emigrantlinje mellem Norge og Amerika. (BHFS 52(1946) s. 211-29)    
7310 Danbolt, M. Bergens handelsflåte fra århundreskiftet til andre verdenskrigen. Sem. NHH 1952.    
7311 Krokeide, I. Bergens relative andel av Norges handelsflåte fra 1844 og fram til i dag. Sem. NHH 1954.    
7312 Omorganisering av trafikkskipnad og trafikkselskap i området mellom Bergen og Haugesund. (H.S.D.-p. 13(1954) nr. 1/2 s. 3-7, nr. 3/4 s. 2-13; 16(1957) nr. 4/5 s. 11-14: Innst. fra Nordre stamlinje-utvalget; nr. 9/10 s. 6-15: H.S.D. sitt svar på innst.; 17(1958) nr. 1/2 s. 3-6: Uttalelse fra Samferdselsnemnda i Bg. og Hordaland om innst.)    
7313 Pettersen, L. Opprettelsen av Englandsruten -Bergen-Newcastle. Bg. 1954. 76 s. ill. ( U i B årb. H 1953:2)    
7314 Gjesdal, S. og J. Lavik. Bergens handelsflåte i dag. (I: Norge på havet. Utstilling, Bg. [1955], [6] s. ill.; Bergens flåte pr. 1. mai 1955 s. 95, 97)    
7315 Norske rederier gjennom 50 år. Red. H. Sethne. Oslo [1955]. 243 s. ill. - Bg. s. 19-44 ill.    
7316 Svendsen, A. Strømme. Bergens shipping. Bg. 1958. 12 s. (Norwegian school of economics and business adm. Institute of economics. Papers. 8) - Stens.    
7317 Kjæreng, F.A. Innenriks sjøtransport. Undersøkelser av trafikk til og fra havner på strekningen Sandnes - Bergen 1956. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1961. 227 s. ill.    
7318 Pettersen, L. Hjuldampskip i Bergen. (Bg. sjøfm. årsh. 1962 s. 12-22 ill.)    
7319 Finstad, A. Undersøkelse av kystruten Oslo - Bergen. (Samf. 2(1963) nr. 1 s. 21-24 ill.)    
7320 Kolltveit, B. Dampskip og damskipsferdsle i Hardanger 1854-1869. (Hard. 1963 s. 162-69 ill.)    
7321 Norske pionerferder til Lakene. Utg. i anledning minnesmerket over "Sleipner" og "Skjoldmøen" i Bergen 1963. Red. J. Myklebust. Bg. 1963. 48 s. ill.    
7322 Gjermoe, E. Kurser og dividender for skipsaksjeselskaper på Bergens børs 1929-1964. [Utg. av] Skipsfartsøkonomisk institutt ved Norges handelshøyskole. Bg. 1964. 51 s.    
7323 Pettersen, L. Krigsbyggete amerikanske skip i Bergens handelsflåte 1946-1965. (Bg. sjøfm. årsh. 1964 s. 33-45 ill.)    
7324 Bergens skipsfart ved begynrelsen av 1965. [Av] dt. (Norw. ship. news 21(1965) s. 155-58)    
7325 Falck, K. Norsk handel, sjøfart og kolonisasjon på Madagaskar 1865-1880. (Sjøf. hist. årb. 1965 s. 95-141 ill.)    
7326 Foss, B. Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Forslag til et arbeidsprogram for en teknisk-økonomisk analyse. [Utg. av] Transportøkonomisk institutt. Oslo 1965. 15 s.    
7327 - Kort oversikt over hurtigruten Bergen - Kirkenes. [Oslo] 1966. 26 s. (TØI-notat) - Stens.    
7328 - Nye båtruter Øygarden - Bergen. [Utg. av] Transportøkonomisk institutt. Oslo 1966. 17 s.    
7329 Haukedal, E. Forlis og berging i Byfjorden. (Frå Fjon 1967 s. 223-25)    
7330 Svendsen, A. Strømme. Skipsfart preget av omlegging. (Næringsrev. 17(1969) s. 761-62, 765, 797)    
7331 Ottesen, O. Hydrofoiltransport på Vestlandet. (Samf. 2(1970) nr. 6 s. 12-13 ill.)    
7332 Paulson, E.W. Bergen som skipsfartsby. (Bergens sjøfartsmuseum. Utstilling 1970. Bergens handelsflåte anno 1970.) Bg. 1970. 10 bl. ill.    
7333 - Bergen som skipsfartsby. (Norw. ship. news 26(1970) s. 72-76)    
7334 Solhaug, T. Bergens skipsfart under og etter Napoleonstiden. (BHFS 69/70(1970) s. 143-70 ill.)    
7335 Svendsen, A. Strømme. Bergens skipsfart. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 88-100)    
7336 - Bergensskipsfarten er ikkesegselv nok. (Norw. ship. news 26(1970) s. 81-83)    
7337 Westfal-Larsen, R. Tankskip under Bergens byvåpen. (Norw. ship. news 26(1970) s. 87-89)    
7338 Øvrebø, S.H. Småskipsfart i Bergen - tilpasningsdyktig og ekspansiv. (Skand. småsk. f. 8(1970) s. 33-35, 37, 39, 41)    
7339 Andersen, A.B. Nattruten Stavanger - Bergen. (Sjøf. hist. årb. 1970(1971) s. 301-35 ill.)    
7340 Kolltveit, B. Rutefart mellom Norge og Island 1870-1911. (Sjøf. hist. årb. 1970(1971) s. 249-300 ill.) - Det Islandske handelssamlag i Bergen s. 252-65.    
7341 - Kyst-postruten og andre passasjerruter mellom Oslo og Bergen. (Norsk sjøfartsmuseum. Arsb. 1971[1972] s. 75-115 ill.)    
7342 Nielsen, J.E. Snøggbåt Odda - Bergen. Tanker og facts. Foredrag. (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 4 s. 14-28 ill.)    
7343 To store ruteselskaper dekker fordområdene nord og syd for Bergen. (Skand. småsk. f. 11(1973) s. 240-41, 259-60)    
7344 Arbok over skandinaviske skipsrederier. Yearbook of Scandinavian shipowners. 38 ed. Oslo 1973. 467 s. - Bg. s. 133-61.    
7345 Arboken fiske- fangst- og kystfartøyer. [Av] P. Selvig. 30(1973). Oslo 1973. 88 s. - Bg. s. 51--58.    
7346 Foreningen "Bergens sjøfartsmuseum". Lover. Vedtatt ... 1921. - Statutter for "Bergens sjøfartsmuseums faste fond". (Bg. sjøf. mus. årsh. 1934 s. 25-28) - Senere lover finnes i: Årsh. 1937 s. 30-33; årsh. 1949 s. 29-31, årsh. 1963 s. 40-42.    
7347 - Aarsberetning (Arsberetning; Årsmelding). 1928-1973. (1: Bergens sjøf. mus. årsh. 1928-1964; forts. i: Sjøfartshist. årb. 1965-1973)    
7348 Bergens sjøfartsmuseum. Fører. (Utarb. av AK Brekkhus.) Bg. 1927. 54 s. ill.    
7349 Holm-Petersen, F. Skutebilledmaleren Frederik Martin Sørvig. (Bg. sjøfm. årsh. 1953 s. 3-33 ill.) - Liste over billeder av Sørvig i museet s. 25-30.    
7350 Pettersen, L. Bergens sjøfartsmuseum. (Museumsnytt 1958 nr. 3 s. 16-18)    
7351 Bergens sjøfartsmuseum. Efter Norsk skibsførertidende. (Norsk tids. f. sjøv. 77(1962) s. 585-88)    
7352 Bergens sjøfartsmuseum. En liten veileder. [Bg.] 1962. 16 s. ill.    
7353 Pettersen, L. Bergens sjøfartsmuseums nybygg. (Museumsnytt 1962/63 s. 16-19 ill.)    
7354 Bergens sjøfartsmuseum. Publikasjoner utg. av ... Enkeltverk og artikler i årshefter og årbøker. (Sjøf. hist. årb. 1970(1971) s. 336-39)    
7355 Pettersen, L. Bergens sjøfartsmuseum 50 år. (Sjøf. hist. årb. 1970(1971) s. 9-32 ill.)    
7356 Utaaker, K. Oppbyggingen av et norsk sjøfartshistorisk kildearkiv. Et prosjekt ved Bergens sjøfartsmuseum. (Arkiv, Kbh. 4(1972/73) s. 176-89)    
7357 Bergens sjøfartsmuseum. Sjøfart. Undervisningsopplegg for ekskursjon til museet. (Utarb. av E. Virkesdal.) [Bg. 1973.] Fl. pag. ill.    
7358 Mosby, O. Bergens dampskibsekspeditørers forening 1900-1950. Bg. 1950. 141 s. ill. - Bergen havn s. 13-78.    
7359 Bergens rederiforening. Aarsberetning (Årsberetning). 1908-1913, 1915-1973. - NB BOB BSM    
7360 Bergens rederiforening. Aarsberetning. (Utdrag.) (I: Bergens børs årb. 1913-1973) - 1939/45 finnes i årb. 1945.    
7361 - Bergens rederiforening 1899-1904. En femaarsberetning. Bg. [1905]. 37 s.    
7362 - Bergens rederiforening i femogtyve aar. 1899 - 15. febr. - 1924. Ved sekretæren [H. Ameln]. Bg. [1924]. 47 s. ill.    
7363 - Femaarsberetning i anledning av trediveaarsdagen 15. febr. 1929. Ved sekretæren [H. Ameln]. Bg. 1929. 72 s. ill. - Biografier s. 13-36.    
7364 - Ti-årsberetning i anledning av firtiårsdagen 15. febr. 1939. Ved sekretæren [H. Ameln]. Bg. 1939. 71 s. ill.    
7365 Bergens rederiforening 50 år. (Norw. ship. news 5(1949) s. 214-16 ill.)    
7366 Bergens sjømandssamfund. (Bergens Skipsliste 1(1901) nr. 5 s. 2)    
7367 Bergens kontrolkontor for nautiske instrumenter og karter. Nu: Bergens sjøobservatorium. (I: Schjelderup, W.M. Bergens skipperforening i 50 aar, 1917, s. 89-98)    
7368 Nordahl-Olsen, J. Bergens skibsmæglerforening 1915-1940. Bg. 1940. 32 s. ill.    
7369 Bergens skipperforening. Beretning. 1871-98, 1900-1916, 1918, 1920-52, 1954-64, 1966. - BB NB UBB BOB    
7370 - Meddelelser fra . . . 1(1913/14)-8(1920); 1941. - NB    
7371 - Medlemsblad. 1(1935)-6(1940). - NB    
7372 - Love. Bg. 1868. 16 s. - UBB - Love. Bg. 1903. 14 s. - BOB    
7373 Bergens skipperforening. [Nybygning.] (Rev.4(1897)nr. 13as. [2] ill.)    
7374 - Katalog over Samling of Skibsbilleder i . . . Bg. 1899. 53 s. - Indbydelse til Deltagelse i Anskaffelse of et Dampfartøi, bestemt til regelmessig Gang mellem Christiania og Bergen ["Oscar"] s. 35-53.    
7375 Schjelderup, W.M. Bergens skipperforening 1867-1914. En fremstilling av foreningens virksomhet. Bg. 1914. 122 s. ill. - s. 99-122 også utg. separat, se neste nr.    
7375a - Katalog over Bergens skipperforenings utstilling av skibs- og personbilleder samt nautiske instrumenter etc. paa Norges jubilæumsutstilling i Kristiania 1914. Ved . . . Bg. [1914]. 23 s. - Skipsredere og skipsbyggere s. 17-23. - Katalogen utgjør også s. 99-122 av foreg. nr.    
7376 - Bergens skipperforening i 50 aar. (Jubilæumsskrift 1867-1917.) Bg. 1917. 450 s. ill.    
7377 - Katalog over Bergens skipperforenings samling av skibs- og personbilleder, skibsmodeller samt sjøkarter og nautiske instrumenter etc. Bg. 1917. 154 s. ill.    
7378 Lange, E. de. Bergens skipperforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 103-05)    
7379 Bergens skipperforening. Lover for . . . , Bergens skipperforenings aldershjem . . . Skipperenkekassen i Bergen, samt statutter for Bergens skipperforenings fonds. [Bg. 1940 ?] 39 s.    
7380 Bergens skipperforening. Et lite skippertak. Festskrift til Bergens skipperforenings 75-års jubileum 22. aug. 1942. Red. O. Tschudi Irgens. Bg. 1942. 165 s. ill.    
7381 Pettersen, L. og A. Thowsen. Bergens skipperforening 1867-1967. Bg. 1968. 346 s. ill.    
7382 Sekstanten. Organ for Bergens stynnandsforening. 1(1934)-7(1940). - NB    
7383 Bergenske Sjømandsinstitutioner. 2. "Havets Sønner". (Bergens skibsliste 1(1901) nr. 4 s. 2)    
7384 Norges livredningsselskap. Bergens krets. 25-års beretning. 1907 - 12. jan. - 1932. Bg. 1932. 29 s. ill.    
7385 Norsk sjøfartshistorisk forskningsfond. Statutter. (Sjøf. hist. årb. 1971 (1972) s. 245-46) - § 6: "Fondet er tillagt Bergens sjøfartsmuseum . . . "    
7386 The Steamship owners co-operative association Bergen, Norway. 1895-1945. [Bg. 1945.] 25 s. ill.    
7387 Seim, M.N. Noko av soga om Seimstrands dampbaatlag. Seinare (frå 1895> Alversund & Mangers dampbaatlag. Frå 1891-1895. Oslo 1949. 12 s. ill. - NB    
7388 Utgår.    
7389 Bør det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab nu opløses og sammensluttes med det Bergenske? Tromsø 1883. 6 s. - NB Det Bergenske dampskibsselskab    
7390 Det Bergenske dampskibsselskab [Udkast til Statuter.] Cirkulære. Bg. 1856. - BB int. - Statuter. 2 bl. - BB int.    
7391 - Lov for . . . Bg. 1877. 8 s. - BB - Forslag til Lov for . . . Bg. [1898]. 9 s. - BB - Lov for . . . Bg. [1898]. 9 s. - BB    
7392 Konkurranse om utkast til nybygning for det Bergenske dampskibsselskab. Bedømmelseskomiteens uttalelse. (TU 28(1910) s. 521-24 ill.)    
7393 Det Bergenske dampskibsselskab. Vedtægter. Bg. 1912. - NB    
7394 Bergenske dampskibsselskab. (Norsknæringsliv6(1913)s.317-18 ill.)    
7395 Det Bergenske dampskibsselskab. (Nordm. f. 1925 s. 12-15 ill.)    
7396 Koren-Wiberg, C. Det Bergenske dampskibsselskab i femogsytti aar. Bg. 1926. 275 s. ill.    
7397 Det Bergenske Dampskibsselskab. (Le Commerce franco-norvegien 8 (1927) nr. 2 s. 6-8 ill.) - Bemh.    
7398 Fraktkrigen nordpaa. Det Bergenske dampskibsselskab og det Nordenfjeldske dampskibsselskabs redegjørelse i Handelsdepartementet. Oslo 1929. 12 s. - NB    
7399 Bak fasaden. B.D.S. (Rev. 2(1933) nr. 9 s. 8-10)    
7400 Solemdal, M. Mennesker og skip. Bg. 1945. 261 s. ill.    
7401 Grieg, P. Utkast til ny administrasjonsbygning for det Bergenske dampskibsselskab, Bergen. (Bygk- 1949 s. 70-72 ill.)    
7402 Suleng, R. Bergenske-saken med kommentarer. Bg. 1949. 32 s. (Aktstykker av landssvikoppgjøret. 1)    
7403 - Slutten på Bergenske-saken med kommentarer. Bg. 1949. 31 s. (Aktstykker av landssvikoppgjøret. 2)    
7404 Det Bergenske dampskibsselskab 100 år. (Norw. ship. news 7(1951) s. 1285-88 ill.)    
7405 Keilhau, W. Norges eldste linjerederi. Jubileumsskrift til det Bergenske dampskibsselskabs 100-års dag. Bg. 1951. 597 s. ill.    
7406 Jebsen, W. Beriktigelse av det Bergenske dampskibsselskabs jubileumsskrift til 100-års jubileet for såvidt angår Peter Jebsen. Bg. 1952. 38 s. ill.    
7407 Keilhau, W. Norway and the Bergen line. A centenary publication. Bg. 1953. 369 s. ill.    
7408 63 years' life of the Bergen line. (Norw. ship. news 9(1953) s. 402-03 ill.)    
7409 Anker, P. Norsk kunst på norske skip. (Kunsten idag 1954 nr. 3/4 s. 4-81 ill.) - Bl. a. B.D.S.'s båter.    
7410 Bergen line - pioneers in the cruise trade. (Norw. ship. news 28(1972) s. 482-86 ill.)    
7411 Bergenske med enorme tap på cruise-farten. (Kapital 1973 nr. 24/25 s. 41-42)    
7412 Fredriksen, G. Omsetning på 140 mill. for BDS's linjefart på Nordsjøbassenget. (Skand. småsk. f. 11(1973) s. 249-51, 260) (Bergh J A.S E. Rossing Berghs rederi    
7413 A.S E. Rossing Berghs rederi. Statuter. 1912. - NB    
7414 Bjørnens Dampskibsselskab. Forslag til Love for . . . Bg. 1885. 4 s. - BB    
7415 (Bull) Ole Bulls dampskibsselskab. Love. Bg. [1883]. 4 s. - UBB    
7416 Kolås, L. A.S. Ferjetrafikk 25 år. 1936-1961. Bg. 1961. 63 s. ill.    
7417 Lous, H. og T. Angell. Om Dampskibsfarten paa Nordre Bergenhus Amts Fjorde. Bg. 1874. 31 s. - Undertegnet: H. Lous, T. Angell. - BOB    
7418 Lous, H. Om Dampskibsfarten paa Nordre Bergenhus Amts Fjorde. Bg. 1890. 40 s.    
7419 Nordre Bergenhus amts dampskibe 1858-1908. En oversigt. Bg.1908. 39 s. ill.    
7420 Vamraak, A.B. Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane. Eit stykke heimstadlære. Bg. 1931. 36 s. ill.    
7421 Fylkesbåtane 75 år. (Rev. 2(1933) nr. 48 s. 7, 18)    
7422 Sørbø, G. Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane. (For bygd og by 35(1943) nr. 8 s. 4-8 ill.)    
7423 Stensaker, A. Fylkesbaatene i Sogn og Fjordane gjennom 100 år. 1858 - 2. des. - 1958. Førde [1958]. 216 s. ill.    
7424 A/S Dampskibsselskabet "Fædrelandet". Love. 1911. - NB    
7425 A/S Thv. Halvorsens rederi. Love. 1912. - NB    
7426 H.S.D.-posten. Meldingsblad. 1(1945)-32(1973).    
7427 Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab. Udkast til Love for . . . Bg. 1880. 8 s. - BB int.    
7428 - Love. Bg. 1894. 7 s. - BB    
7429 Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap. Femti år. 1880-1930. Bg. 1930. 69 s. ill.    
7430 Bak fasaden. Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap. (Rev. 2 (1933) nr. 21 s. 10-12)    
7431 Øen, F. H.S.D. i krigsåra. (H.S.D.-p. 4(1945) nr. 8 s. 3-4)    
7432 Eskeland, S. Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap 1880-1955. 75 år. 1930-1955. Bg. 1955. 174 s. ill.    
7433 Jubileumsfest i H.S.D. (H.S.D.-p. 14(1955) nr. 10/i l s. 2-16 ill.)    
7434 Tungesvik, L. Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap og trafikkoverføringen fra sjø til land i tiden 1945-55. Sem. NHH 1959.    
7435 Greve, G. Da H.S.D. var 80 år. [Referat av tale.] (H.S.D.-p. 19(1960) nr. 10/11 s. 10-14)    
7436 H.S.D. og Samferdselsnemnda - takstproblem og anna. (H.S.D.-p. 20 (1961) nr. 7/8 s. 16-22)    
7437 Bedre plassforhold for H.S.D. i Bergen. (H.S.D.-p. 21(1962) nr. 1/2 s. 8-11 ill.)    
7438 Øen, F. Om ferjetrafikken til H.S.D. (H.S.D.-p. 23(1964) nr. 1/2 s. 1-5)    
7439 Ein titt på administrasjonsbygget. (H.S.D.-p. 24(1965) nr. 7/8 s. 6-11 ill.)    
7440 H.S.D.-området i Bergen er ferdig utbygd. Nytt hus på Holbergskaien. (H.S.D.-p. 28(1969) nr. 1/2 s. 8-9 ill.)    
7441 Kolltveit, B. Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap gjennom 90 år. Eit stutt attersyn. (H.S.D.-p. 29(1970) nr. 1/12 s. 2-12 ill.; s. 20-29: 90-årsdagen til H.S.D.)    
7442 Indbydelse til Oprettelse of et Dampskibsselskab for Søndre Bergenhuus Amt. [Bg. ?] 1868. 1 bl. - UBB    
7443 (Hardangeren) Love for Interessentskabet for Dampskibet Hardangeren. Bg. 1870. 4 s. - UBB    
7444 Indre Nordhordlands Dampskibsselskab. Love for . . . Bg. 1891. 6 s. - BB    
7445 Indre Nordhordlands dampbåtlag L/L. Lover for . . . [Bg. 1926.] 6 s. - UBB    
7446 Hagesæther, H. Indre Nordhordland dampbåtlag L/L 1891-1971. Utarb. av . . . Red. av G. Løtveit. Bg. [1971]. 98 s. ill.    
7447 40 år - og i en voldsom utvikling. A.S Kristian Jebsens rederi 1929-1969. (Jebred-bl. 1(1969) nr. 2. [3] s.) - BSM    
7448 Samarbeide og opplysningsvirksomhet nøkkel til ekspansjon. Intervju med skipsreder Atle Jebsen. (Noiw. ship. news 26(1970) s. 84-86)    
7449 K-posten. Bedriftsblad for Jacob Kjøde A.S. 1(1965)-9(1973). - NHH Skipsf. øk. inst.    
7450 Tryti, E. Kontorbygning for skibsreder Kjøde. (Bygk. 17(1935) s. 268-70 ill.)    
7451 Jacob Kjøde A/S - fra starten til i dag. Rederivirksomheten. (K-posten 1(1965) nr. 1 s. [2-4])    
7452 Lindås-Masfjordens dampskibsselskap. 50 år. 1880 - 15. mai - 1930. Bg. 1930. 53 s. ill.    
7453 Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab. Love. [Bg. 18**.] 1 bl. - UBB    
7454 (Mowinckel) J. Ludwig Mowinckels rederi, 1898-1923. Moldegaard 4. aug. 1923. Bg. 1923. 6 bl. - NB    
7455 Grung, L. A/S J.L. Mowinckels rederis bygning. Olav Kyrresgt. nr. 9, Bergen. (Bygk. 12(1930) s. 36-37 ill.)    
7456 Pettersen, L. A/S J. Ludwig Mowinckels rederi. 1898--1960. [Bg.] 1961. 121 s. ill.    
7457 Reimers, E. Fasadekonkurransen om Nordenfjeldske dampskibsselskabs nybygning i Bergen. (TU 36(1918) s. 51-52)    
7458 Nordhordlandske Dampskibssamlag. Love. [Bg. 1870].1 bl. - UBB    
7459 Norsk skibs composition A.S., Krohnviken pr. Bergen. Vedtaegter 1911. - NB    
7460 Odfjell. Bedriftsavis for A.S. Rederiet Odfjell. 1(1967)-7(1973).    
7461 Odfjell, J.O. Rederiets historie. (Odfjell 2(1968) nr. 2 s. 2-11 ill.)    
7462 - Rederiet i perspektiv. (Odfjell 7(1973) nr. 3 s. 6-13 ill.)    
7463 Osterøens Dampskibsselskab. Love. [Bg.] 1880. 4 s. - UBB    
7464 Skrivian. Bedriftsavis for Rekstenrederiene. 4(1964)-[11](1973). - UBO    
7465 Gilbo, O.S. A shipping giant. The globe-girdling activities of Hilmar Reksten and his super-tankers. (Norsem. 1973 s. 107-08)    
7466 Hadrian: dalende superstar. (Kapital 1973 nr. 8 s. 9)    
7467 Hadrian med reelt underskudd i 1972. (Kapital 1973 nr. 7/8 s. 40-41)    
7468 Reksten, H. Jeg har aldri vært på konkursens rand. (Norges ind. 55 (1973) nr. 18 s. 10-11 ill.)    
7469 - [Referat av foredrag ved] M. Lein. (TU 120(1973) nr. 44 s. 4)    
7470 Sandvikens Dampbaadlag. Love. Bg. 1885. 2 bl. - UBB    
7471 - Love. Bg. 1898. 3 s. - BB    
7472 A.S Sotra dampskibsselskab. Love 1913. - NB    
7473 Star post. Bedriftsavis for Star shipping A/S. [1](1967)-6(1973). - BSM    
7474 Waaler, P.F. Star bulk shipping Co. - idag og imorgen. (Star post [1] (1967) nr. 4 s. 2-11 ill.)    
7475 - Tilbakeblikk og tanker ved 5-års jubileet. (Star post [1](1967) nr. 1 s. 4-8 ill.)    
7476 Ideer og "open mind" gir resultater. Intervju med skipsreder Per F. Waaler. (Norw. ship. news 26(1970) s. 77-79)    
7477 Søndhordlandske Dampskibsselskab. Love. Bg. 1870. 8 s. - BB int. - 1876. 4 s. - BB int.    
7478 [Søndre Bergenshus Amts Dampskibsselskab.] Udkast til Love for Dampskibsselskabet for søndre Bergenhus Amt. Bg. 1877. 8 s.    
7479 Søndre Bergenhus [Amts] Dampskibsselskab. Love. Bg. 1896. 6 s. - Forslag til en sammenslutning av ds. "Hardangeren", "Søndhordland" og "Folgefonden".    
7480 W-L posten. Rederiorgan for Westfal-Larsen & Co. A.S. 1(1967)-7 (1973). - BSM    
7481 Pettersen, L. Westfal-Larsen & Co. A/S 50 år. (W-L-p. 2(1968) nr. 2 s. 10-12 ill.)    
7482 Skip uten "-anger navn". (W-L p. 2(1968) nr. 4 s. 8-10 ill.)    
7483 Pettersen, L. Omkring rederiets første tankskip. (W.-L. p. 3(1969) nr. 2 s. 10-11 ill.)    
7484 - Westfal-Larsen & Co. A/S i Samseiling. (W-L p. 4(1970) nr. 4 s. 11-12 ill.)    
7485 - Krigsbyggete amerikanske skip i rederiets flåte 1946-1965. (W-L p. 5(1971) nr. 4 s. 6-8 ill.)    
7486 WI-posten. Bedriftsorgan for Rolf Wigands rederi A/S, Brødrene Wigand A/S, Wigand Marina A/S, Wi-bil A/S, Scanagenturer A/S. 1 (1972)-4(1973). - BSM    
7487 Ytre Midthordlands Dampskibsselskap A.S. 1918-1943. 25 år. Bg. [1944]. 8 s. - NB    
7488 Berg, A. Da bergensskibet 'Anna Christina" blev overfaldt og røvet av korsarer anno 1749. (Bg. sjøfm. årsh. 1928 s. 9-15 ill.)    
7489 Heiberg, P.A. Ode, i Anledning of det nybyggede Skib ['Anna Magdalena "] som 1øb of Stabelen i Bergen d. 13 de August 1783. Bg. 1783. [15] s. - Opptr. i Bg. sjøfm. årsh. 1950 s. 14-23.    
7490 F[ægri], N. En stabelavløpning i Bergen for 168 år siden. [Fregatten 'Anna Magdalena".] (Bg. sjøfm. årsh. 1950 s. 9-13 ill.)    
7491 Nilsen, H. Jacob Dahm og oppbringelsen av hukkerten ' Ånne Wilhelmine" i 1805. (Bg. sjøfin. årsh. 1962 s. 5-11) 'Årmauer Hansen", forskningsfartøy se nr. 5327, 5333-34.    
7492 (Bjørgvin, Dampfartøiet) Bekjendtgjørelse . . . [om] Befordring of Post, Passagerer og Pakkesager . . . fra Bergen til Stavanger og tilbage med bemeldte Dampfartøi, . . . Chra 1840. 2 bl. - UBB. ' Bjørgvin ", skoleskip se nr. 5108 ff.    
7493 'Bjørnefjord" heter nye-ferja. (H.S.D.-p. 21(1962) nr. 3/4 s. 10-11; nr. 5/7 s. 14-19 ill.)    
7494 M.S. "Brimanger" sjøsatt 25. juni 1960. (Båt og b. 17(1960) s. 272-73)    
7495 B/N 421 "Brimanger" overlevert 1.10.1960. (Båt og b. 17(1960) s. 347-52 ill.)    
7496 Brekkhus, A.R. Da "Christiane Margaretha" av Bergen blev prisedømt i Malaga 1789 [): 1798]. (Bg. sjøfm. årsh. 1936 s. 13-26)    
7497 B/N 425, M/S "Cygnus" for B.D.S. ble sjøsatt den 25. november 1961. (Båt og b. 18(1961) s. 324-25 ill.)    
7498 M.S. "Cygnus" ute i hardt vær på prøveturen den 31. januar. (Båt og b. 19(1962) s. 47-50 ill.)    
7499 D.T. ' Davanger" se D.T. "Malmanger".    
7500 Hegland, J.R. Tapet av Eidanger og Finnanger i konvoi ON67. (W-L p. 4(1970) nr. 2 s. 8--9 ill.)    
7501 M/S Etne" (H.S.D.-p. 21(1962) nr. 1/2 s. 12-15 ill.)    
7502 Byggenummer 400 M/S 'Evanger" sjøsatt. [Av] E.R. (Båt og b. 12 (1955) nr. 1/2 s. 4-5 ill.)    
7503 Byggenr. 400 M.s. 'Evanger" overlevert. (Båt og b. 12(1955) nr. 4/5 s. 2-4 ill.)    
7504 Pettersen, L. Tre ganger 'Evanger" (W-L p. 6(1972) nr. 2 s. 14-15 ill.)    
7505 'Fabian" Skandinavias største skip. (Skrivian 12(1972) nr. 4 s. 15 20 ill.)    
7506 Pettersen, L. ' Falkanger" skip med tre navn. (W-L p. 2(1968) nr. 1 s. 6-8 ill.) M.S. ' Finnanger" se M.S. ' Eidanger'    
7507 M/f ' Fitjar" heiter siste nye-ferja. (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 2 s. 28-33 ill.)    
7508 Kolltveit, B. D/s ' Fjæra". (H.S.D.-p. 31(1972) nr. 1 s. 1-4 ill.)    
7509 - D/S "Folgefonden" frå 1875. (H.S.D.-p. 29(1970) nr. 7/9 s. 1-4 ill.) Fridtjof Nansen ", forskningsfartøy, se nr. 5445-46.    
7510 M/F 'Fusa" heter nye-ferja. (H.S.D.-posten 28(1969) nr. 8 s. 1-6 ill.) "G.O. Sars ", forskningsfartøy, se nr. 7140, 7148-50.    
7511 Tillisch, F.F. "Garibaldis" siste reise. (Bg. sjøfm. årsh. 1963 s. 5-19 ill.)    
7512 B. nr. 431 M.S. "Gerwi" . . . sjøsatt. (Båt og b. 17(1960) s. 126-27 ill.)    
7513 Pettersen, L. Bark "Glenesk" (W-L p. 7(1973) nr. 4 s. 17-18 ill.)    
7514 - M.s. "Grenanger`og M.s. "Siranger", to søsterskip fra Italia. (W-L p. 6(1972) nr. 3 s. 12-13 ill.)    
7515 Wi[ese, G.] Overleveringen av "Gudvangen" (Båt og b. 11(1954) nr. 2/3 s. 11-13 ill.)    
7516 T/T 'Wadrian". (Norw. ship. news 15(1959) s. 397-99 ill.)    
7517 Fra overleveringen av M.S. 'Halsnøy" (H.S.D.-p. 16(1957) nr. 2/3 s. 11-16 ill.)    
7518 M.s. 'Hardanger", et bemerkelsesverdig skip. [Av] T.U. (Båt og b. 11 (1954) nr. 2/3 s. 14-16 ill.)    
7519 Sjøsetting av byggenummer 397. ['Wardanger".] (Båt og b. 11(1954) nr. 1 s. 21-22 ill.) - Se også nr. 7523.    
7520 Hardanger. Skip med lang levetid. (W-L p. 1(1967) nr. 2 s. 6-7 ill.)    
7521 Koiltveit, B. D/S 'Hardangeren" frå 1869. (H.S.D.-p. 28(1969) nr. 9/12 s. 1-3 ill.)    
7522 M/F 'Hardangerfjord" (H.S.D.-p. 12(1953) nr. 5/6 s. 6-10 ill., nr. 7 s. 3-7)    
7523 [Wiese, G.] Klarer de det? [Hardangerfjord. Hardanger.] (Båt og b. 10(1953) nr. 2/3 s. 2-8 ill.)    
7524 M/S 'Hardangerfjord" heter nye-båten. (H.S.D.-p. 18(1959) nr. 2 s. 3-5 ill., nr. 6/7 s. 3-9, 12-13 ill.; 17(1958) nr. 6/7 s. 7-9: tekniske data.)    
7525 Kolltveit, B. Dampskipet "Hardangerfjord" (H.S.D.-p. 29(1970) nr. 1/3 s. 1-3 ill.)    
7526 M/F 'Hardingen" vart namnet. (H.S.D.-p. 25(1966) s. 20-24, 26-27 ill.)    
7527 Wahl. Byggenummer 407 M.S. 'Wassel"overlevert. (Båt og b. 13(1956) nr. 2 s. 12-15 ill.)    
7528 En Hanseater og en Bergenser. [Klipperfregatten ' Plebe". ] (111. Nyhedsbl. 15(1866) s. 118-20 ill. - Også i: Skill.-Mag. 34(1868) s. 804, 814, 816 ill.) 'Helland-Hansen ", forskningsfartøy se nr. 5449.    
7529 "Hilwi" Norges største rene tørrlasteskip sjøsatt. (Båt og b. 16(1959) s. 82-83 ill.)    
7530 M.S. Hilwi, b. nr. 417, overlevert . . . (Båt og b. 16(1959) s. 188-92 ill.)    
7531 Kolltveit, B. Dei tre rutebåtane 'Wordaland". (H.S.D.-p. 30(1971) nr. 1 s. 1-5 ill.)    
7532 M/F 'Huglo". (H.S.D.-p. 21(1962) nr. 5/7 s. 12-14, 21-23 ill.)    
7533 B/N 420 M/T 'Jonwi" overlevert . . . (Båt og b. 18(1961) nr. 4 s. 90 93 ill.)    
7534 'Jonwi", B/N 420, sjøsatt . . . (Båt og b. 18(1961) nr. 2 s. 39 ill.)    
7535 M/F "Kinsarvik" heter den største nye-ferja. (H.S.D.-p. 22(1963) nr. 3/4 s. 1-3, nr. 5/6 s. 10-18 ill.)    
7536 M.s 'Kvinnherad" (H.S.D.-p. 9(1950) nr. 5 s. 4-8 ill.)    
7537 Kolltveit, B. M/S 'Kvinnherad': (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 1 s. 1-6 ill.)    
7538 Det Bergenske dampskibsselskabs nye baat 'Zeda". Av -h. -h. (Skibsbygn. 1921 s. 14-17) - NTI    
7539 British yard launches T/S 'Leda". (Norw. ship. news 8(1952) s. 964-66 ill.; 1196-97: Lloyd's list describes the new "Leda")    
7540 B.D.S.'s nye englandsbåt 'Zeda": Denny-Brown stabilisatoren. (Norsk tids. f. sjøv. 68(1953) s. 198-202)    
7541 The 'Zeda". (Norw. ship. news 9(1953) s. 393-402 ill., 599-600)    
7542 Remlov, A. S/s Leda av Bergen. (Bonytt 13(1953) s. 124-29 ill.)    
7543 Det største norskbyggede Skib. [Klipperfregatten Lina av Bergen.] (Norsk folkebl. 2(1867) s. 169-70 ill.)    
7544 Kolltveit, B. D/S 'Lyderhorn" frå 1878. (H.S.D.-p. 28(1969) nr. 6/7 s. 1-4 ill.)    
7545 Pettersen, L. Kontraheringen av D.t. 'Malmanger" (III> levert 1920 og D.t. "Davanger"    
7546 M/F 'Melderskin': (H.S.D.-p. 22(1963) nr. 7/8 s. 3-9 ill.)    
7547 "Bergenske"s Meteor og Vest-Norges fjorde. (Bg. turistf. aarb. 1930 s. 42-47 ill.)    
7548 Haugan, T.B. The S/Y Meteor-book. Ed. by . . . [Publ. by] the Bergenske steamship co. Bergen. Bg. [1936]. 66 s. ill. - NB    
7549 'Mira". Det Bergenske Dampskibsselskab. Bg. 1910. 20 s. - NB    
7550 Tankbaatene "Varanger" og 'Nordanger". [Maskinene.] (Jernind. 5 (1924) s. 172-74 ill.)    
7551 Wi[ese, G.] B.nr. 399 M/S 'Wordanger" sjøsatt to ganger på en dag. (Båt og b. 11(1954) nr. 6 s. 2-3 ill.)    
7552 Byggenummer 399 M/S "Nordanger" . . . [Av] E.R. (Båt og b. 12 (1955) nr. 1/2 s. 6-8 ill.)    
7553 Pettersen, L. D.s 'Nordanger". (W-L p. 3(1969) nr. 4 s. 8-10 ill.)    
7554 Avlevering av byggenr. 396, M/T 'Nordgard': (Båt og b. 10(1953) nr. 5/6 s. 4-6 ill.)    
7555 Sjøsetting for skipsreder H. Kuhnle jr. [Av] T.U. [M/T 'Wordgard".] (Båt og b. 10(1953) nr. 4 s. 12-13 ill.)    
7556 Remlov, A. M/S Nordstjernen av Bergen. (Bonytt 16(1956) s. 149 52 ill.)    
7557 Rask sjøsetting av B/N 423 M/S 'Wordvind". (Båt og b. 18(1961) s. 214-16 ill.)    
7558 B/N 423 M/S Nordvind" overlevert . . . (Båt og b. 18(1961) s. 254 57 ill.)    
7559 Det vart M/F "Odda" denne gong. (H.S.D.-p. 27(1968) s. 41-43, 49 ill.)    
7560 Næss, B. M.t "Orkanger'°. (W-L p. 4(1970) rir. 4 s. 14-16 ill.)    
7561 M.t "Orkanger"-det tredje i rekken. (W-L p.4(1970)nr. 3 s. 8-9 ill.)    
7562 M/F "Osafjord". (H.S.D.-p. 18(1959) nr. 6/7 s. 10-11, 14-18 ill.)    
7563 (Oscar, Dampskibet) To Sange til Dampfartøiet Oscar. (Schwach, CX: Sang til Dampskibet Oscar. - Tilegnet det Bergenske Publikum. [Av] . . . r.) Chra [18**]. [5] s. mus. - UBB kop.    
7564 [Det Nyttige Selskab] Indbydelse til Deeltagelse i Anskaffelsen of et Dampfartøi, bestemt til regelmæssig Gang imellem Christiania og Bergen. ["Oscar':] Bg. 1825. 15 s. Undert. Klagenberg, W. Konow, Meltzer. - Opptr., se nr. 7374.    
7565 "Oscar", Dampskibet. Love for Interessentskabet i Dampskibet Oscar, vedtagne . . . 1826. [Bg. 1828.] 16 s.    
7566 (Oscar, Dampskibet) Reglement for Dampskibet Oscar paa dets Fart imellem Bergen og Christiania, med Here Steder. [Bg.] 1828. 6 s. - UBB kop.    
7567 Dampskibet Oscar. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 57-58; 2(1833/34) s. 131)    
7568 Angell, R. Da Bergen fikk sitt første dampskib. ["Oscar".] (Norske kvinners frivillige verneplikt. Julehefte 1935 s. 20-22 ill.)    
7569 Pettersen, L. og A. Brinkmann jr. Nye opplysninger om D/S "Oscar" og deres betydning for dateringsproblemer. (BHFS 72/73 1972/73 (1973) s. 271-76 ill.)    
7570 Eikanger, M. Soga om "Oster". (Frå Fjon 1965 s. 100-08 ill.)    
7571 Kolltveit, B. Hjulbåten 'Patriot". (H.S.D.-p.30(1971)nr.2s. 1-4 ill.)    
7572 Pettersen, L. 'Porsanger" ~I> og 'Samnanger" (Il> - to søsterskip fra Canada. (W-L p. 7(1973) nr. 1 s. 8-9 ill.)    
7573 Tønder, T.R. D/S 'Romsdalshorn" 1923-1937. Skipet og rederiene. Hovedoppg. U i B 1971. 95 s. ill.    
7574 M/F 'Rosendal" overtatt av H.S.D. (H.S.D.-p. 15(1956) nr. 5 s. 4-7; 14(1955) nr. 4 s. 4-6: tekniske data.)    
7575 'Royal viking star" - a luxury hotel in a maritime setting. (Norw. ship. news 28(1972) s.471-86 ill., 539-60: Overbevisende generalprøve for "Royal viking star".)    
7576 M/F 'Samband" (H.S.D.-p. 27(1968) s. 55-57 ill.)    
7577 Skip som forsvant. (Samnanger.) (Norsk tids. f. sjøv. 81(1966) s. 249-52 ill.)    
7578 B. nr. 424: M/S 'Siranger" ble sjøsatt den 16. januar. (Båt og b. 17 (1960) s. 43-45 ill.)    
7579 B. nr. 424 M.S. 'Siranger" overlevert. (Båt og b. 17(1960) s. 95-98 ill.)    
7580 M/F 'Skånevik" (H.S.D.-p. 26(1967) s. 34-35, 40-43 ill.)    
7581 M/S 'Snefjeld". (Norw. ship. news 13(1957) s. 1170-74 ill.)    
7582 Pettersen, L. M.t. "Spinanger" (W-L p. 4(1970) nr. 1 s. 8-10 ill.) ' Statsråd Lehmkuhl", skoleskip se nr. 5067-68, 5112.    
7583 Bergenskes ' Stella Polaris" sett med engelske øine. Efter "The Motorship". (Jernind. 8(1927) s. 86-89 ill.)    
7584 Hidle, J. M/Y ' Stella Polaris': (Vi selv 1946 nr. 7/8 s. 10-13 ill.)    
7585 M/S 'Stord" er selt. (H.S.D.-p. 28(1969) nr. 8 s. 10-12 ill.)    
7586 Kolltveit, B. 'Stord" frå 1913. (H.S.D.-p. 31(1972) nr. 2 s. 1-6 ill.)    
7587 M/F 'Stord" vart namnet på siste nye-ferja. (H.S.D.-p. 29(1970) nr. 7/9 s. 11-17 ill.)    
7588 M/F 'Strandebarm" vart namnet på 19. ferja til HSD. (H.S.D.-p. 30 (1971) nr. 2 s. 12-19 ill.)    
7589 M/S "Sunnhordland". (Båt og b. 6(1949) nr. 2 s. 4-5)    
7590 M.S "Sunnhordland". (H.S.D.-p. 8(1949) nr. 6 s. 3-6 ill., nr. 7 s. 4-8 ill.)    
7591 Kolltveit, B. M/S "Sunnhordland". (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 2 s. 1-9 ill.)    
7592 M/B "Svanøy" (Jernind. 6(1925) s. 148 ill.)    
7593 M/F "Sveio". (H.S.D.-p. 26(1967) s. 26-28, 40-43 ill.)    
7594 Pettersen, L. "Taranger" - skip med omtumlet tilværelse. (W-L p. 3 (1969) nr. 3 s. 6-7 ill.)    
7595 M/S "Taranger". (Norw. ship. news 26(1970) s. 102-04 ill.) "Tartar", fregatt, se nr. 8274-75, 8278, 8285.    
7596 H.S.D. setter inn hydrofoilbåt på Sunnhordland. ("Teisten".) (H.S.D. p. 2 0(1961) nr. 2 s. 6-7, nr. 7/8 s. 4-10 ill.)    
7597 Den nye H/B "Teisten" (H.S.D.-p. 29(1970) nr. 4/6 s. 8-10 ill.)    
7598 Otterå., M. Med den nye H/B "Teisten" fra Messina til Bergen. (H.S.D. p. .'.29(1970) nr. 7/9 s. 5-10)    
7599 D.S "Ternen" (H.S.D.-p. 16(1957) nr. 2/3 s. 3-4 ill.)    
7600 Kolltveit, B. D/S "Ternen': (H.S.D.-p. 30(1971) nr. 4 s. 1-5 ill.)    
7601 Byggenummer 414 M.T. "Tinnes" sjøsatt. (Båt og b. 15(1958) nr. 2 s. 6,-7)    
7602 B. nr. 414 overlevert den 29. mai. [M.T. "Tinnes" ] [Av] R.P. (Båt og b. .15(1958) nr. 6/7 s. 2-3 ill.)    
7603 M/S "Trajan': (Norw. ship. news 13(1957) s. 188-90 ill.)    
7604 Det vart M/F "Tysnes" denne gong. (H.S.D.-p. 29(1970) nr. 4/6 s. 11-13, 14-16 ill.)    
7605 D/S "Tyssedal" og M/S 'Winsarvik" er solgt. (H.S.D.-p. 18(1959) nr. 11 s. 6-8 ill.)    
7606 Kolltveit, B. Dampskipa "Tyssedal" frå 1911 og "Åalvik" frå 1929. (H.S.D.-p. 31(1972) nr. 4 s. 1-6 ill.)    
7607 M/S "Ullensvang" - prøvetur. (H.S.D.-p. 11(1952) nr. 7 s. 3-5 ill.)    
7608 Kolltveit, B. D/S "Ullensvang" frå 1907. (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 4 s. 1-5 ill.)    
7609 M.S "Ulvik" (H.S.D.-p. 11(1952) nr. 12 s. 3-5 ill.)    
7610 Wi[ese, G.] M/S Ulvik. (Båt og b. 10(1953) nr. 1 s. 3 ill.)    
7611 Kolltveit, B. D/y "Ulvik". (H.S.D.-p. 31(1972) nr. 3 s. 1-4 ill.)    
7612 M/F "Ulvik". Dåp og overlevering. (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 1 s. 25-33 ill.)    
7613 Reksten får for fjerde gang Bergens største skip. (T.T. "Valentinian':) (Skrivian 4(1964) nr. 9 s. 1-3)    
7614 Aabrekk, A. Med "Valkyrien"over havet. Den siste emigrantferd med seilskip fra Bergen. (Nordm.f. 58(1965) s. 166-67 ill.) "Varanger" se "Nordanger".    
7615 B/N 428 M/S "Vega" sjøsatt 15. september. (Båt og b. 19(1962) s. 222-23 ill.)    
7616 Byggenummer 428, M/T "Vega", overlevert 21. november 1962. (Båt og b. 19(1962) s. 274-77 ill.)    
7617 Hidle, J. M/S Venus. (Bonytt 8(1948) s. 159-62 ill.)    
7618 M/S "Venus". (Norges ind. 30(1948) s. 166-67 ill.)    
7619 M/S Venus. (Norw. ship. news 4(1948) nr. 10 s. 35-41 ill., nr. 13 s. 25-27: What the British say about "Venus", nr. 17 s. 51: Ventilasjonsanleggene)    
7620 M.F. "Vikingen" Byggenummer 434. [Av] JG. (Båt og b. 14(1957) nr. 2 s. 12-13 ill.)    
7621 M/F "Vikingen" (H.S.D.-p. 16(1957) nr. 6 s. 3-4 ill.)    
7622 Kolltveit, B. D/S "Vikingen"frå 1865. (H.S.D.-p. 27(1968) s. 1-3 ill.)    
7623 - D/S "Vikingen" frå 1900. (H.S.D.-p. 32(1973) nr. 3 s. 1-5 ill.)    
7624 D/S "Vøringen" (H.S.D.-p. 9(1950) nr. 12 s. 4-5 ill.)    
7625 Meidell, S.S. Avskjed med en 60-åring. Da D.S. "Vøringen" begynte. (H.S.D.-p. 10(1951) nr. 8 s. 4-6 ill.)    
7626 Da den første "Vøringen" kom. Fra Bergensposten 1861. (H.S.D.-p. 18(1959) nr. 3/4 s. 8-9)    
7627 D/S "Vmingen" frå 1861. (H.S.D.-p. 28(1969) nr. 3/5 s. 1-3 ill.)    
7628 Kolltveit, B. "Vøringen" - eit 80-årsminne. (H.S.D.-p. 30(1971) nr. 3 s. 1-8 ill.)    
7629 Triangelen. Bedriftsavis for Bergen havneingeniørvesen (fra 1970: Bergen havnevesen.) Nr. 2(1968) - nr. 23(1973). - Stens. - BSM ukpl.    
7630 Bergen havnevesen. Beretning. 1972-1973. - UBB    
7631 Extract of Hans Kongl. Majests. allernaadigste udgivne Forordning anlangende Hafnernes i Standsettelse i Norge . . . dateret Friderichsborg Slot den 16 September 1735. Saavelsom of den Hafne-Fogden Claus Ocken meddeelte Instrux. [Bg. 1735 ?] 6 bl. - UBB    
7632 [Bergens Havnekommission.] Placat angaaende hvorledes alle og en hver vedkommende efter deris Kong]. Majests. allernaadigste udgivne Forordning om Havnernis i Standsættelse udi Norge og den Hafne-Fougden Singr: Claus Ocken meddeelte Instrux sig haver at rette og forholde. Havne-Commissionen udi Bergen d. 10 Decembr. 1735. [Bg. 1735.] 1 bl. - BB    
7633 [Havnen.] (l: Meyer, b. 1[1764](1904) s. 91-106; b. 2(1905) s. 27-30)    
7634 Extract of de Poster udi Havne-Forordningen of 16de September 1735, og den Havne-Fogden i Bergen givne Instrux, hvorefter de ind- og udgaaende Skippere, saavel inden- som udenrigs, paa Skibe, Jægter og andre, Fahrtøyer haver sig at rette og forholde. Bg. 1788. [14] s. - BN 4:7466    
7635 [Torkildsen, T.] Nogle eenfoldige Tanker om en nye og bedre Havr for Bergen, samt hvorlunde i al Fald den nærværende kunde giøres sikrere. Forfattet ved Torkild Lods. Bg. 1802. 39 s. - UBB kop.    
7636 Regler til Iagttagelse for Opsynsmænd paa Quarantainepligtige Skibe. Bg. 1805. 8 s. - BB    
7637 Extract of de Poster udi Havne-Forordningen of 16de September 1735, og den Havne-Fogden i Bergen givne Instrux, hvorefter de ind- og udgaaende Skippere, saavel inden- som udenrigs, paa Skibe, Jægter og andre Fartøier have sig at rette og forholde. Bg. 1808. 8 bl. - - UBB - Bg. 1818. 4 bl. - UBB - Bg. 1822. 8 s. - BB - Mindre forskj. i tit. på de to siste.    
7638 [Havnen.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 365-74)    
7639 Instrux for Havnefogden i Bergen, og Extract of Havneloven of 24de Juli 1827 og Reglementet for dem, som betjene sig of den paa Bergens Vaag henlagte Tønde, hvorefter de ind- og udgaaende Skippere, saavelsom inden- og udenrigs Skibe, Jægter og andre Fartøier have sig at rette og forholde. Bg. 1829. 10 s. - UBB    
7640 Nogle Ord til Bergens formuende Mænd. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 4-8, 49-54, 191-92; 2(1833/34) s. 78-79, 237-40, 265-66) - Om behov for en molo.    
7641 Instrux for Havnefogden i Bergen, og Extract of Havneloven of 24de Juli 1827, tilligemed Reglement for dem, som betjene sig of den paa Bergens Vaag henlagte Tønde, samt Underretning for inden- og udenrigske Skippere og andre Fartøiførere, hvorledes de med deres Fartøier have at forholde sig medens de ligge paa Vaagen som ved deres Ind- og Udseiling. Bg. 1836. 9 s. - UBB - Bg. 1859. 8 s. - UBB    
7642 [Bergens Havnekommission.] Bekjendtgjørelse [om Brug of Ild og Lys]. Bg. 1853. 2 bl. - BOB    
7643 Bergens Havnekommission. Bekjendtgjørelse [om Brug of Ild ombord i Fartøier paa Bergens Havn]. Bg. 1853. 1 bl. - UBB    
7644 Molosagen. [Til Bergens Magistrat fra Bergens Havnekommission.] [Bg. 1862.] 15 s. - BOB    
7645 Bergens Havnekommission. Bekjendtgjørelse . . . angaaende . . . Forbud imod Brugen of Ild og Lys Paa Fartøier, som ligge fortøiede ved Brygger, Bolværker, Søboder og deslige. Bg. [1863]. 1 bl. - UBB    
7646 - Bekjendtgjørelse om Brugen of Ild og Lys ombord i Fartøier, som henligge i Bergens Havnedistrikt eller i Strækningen fra Hegernæs indtil Laxevaag, dette Sted, Puddefjorden og begge Lungegaardsvandene derunder indbefattet. [Bg.] 1863. 2 bl. - UBB    
7647 Indstilling fra den, til at tage under Overveielse og afgive Forslag om, hvor Dampskibsbrygge hensigtsmæssigst anlægges inden Bergens Havnedistrikt nedsatte Kommission. Bg. 1869. 18 s. (BKF 1869, bilag)    
7648 Bergens Havn. Reglement. Bg. 1872. 16 s. - BB int.    
7649 Bergens Havnekommission. Havne-Kundgjørelse. (Regler for Brugen of Ild og Lys ombord i Fartøier inden Bergens Havnedistrikt.) [Bg.] i 875. 8 s. - BOB    
7650 Reglement for Bergens Havn. Bg. 1878. 16 s. - UBB    
7651 Bergens Havnekommission. Udkast fra . . . [til] Bestemmelser for Brugen of did og Lys ombord i Fartøier inden Bergens Havnedistrikt. [Bg.] 1884. 10 s. - Undertegnet: Platou. - UBB    
7652 Reglement for Bergens Havn. Bg. 1891. 16 s. - NB    
7653 Instruks for Natteopsynet i Havnen. [Bg. 1892.] 3 bl. - NB    
7654 Bergens Havnevæsen. Taxtregulativ for Bryggepenge of Bergens Havnevæsens offentlige Brygger og Kaier. Bg. [1896 ?] 13 s. - BSM    
7655 Harbour rules and regulations for the port of Bergen. Bg. 1902. 20 s. - NB    
7656 Havneplan for Bergen. Indstilling fra den of Bergens Formandskab under 21de juni 1901 nedsatte komite. Bg. 1903. 163 s. ill. kart.    
7657 Havneplan for Bergen. Efter indstillingen fra den of Bergens formandskab nedsatte komite og E. Holtermanns foredrag. (TU 22(1904) s. 252-56, 265-67 ill.)    
7658 Wolff, H. Bergens havn. (Berg. bl. 1911 s. 57-63)    
7659 Havnereglement for Bergen. Bg. [1912]. 22 s. - NB    
7660 Olsen, E. Bergens havn. (l: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 145-94)    
7661 Indseiling og havnen. (I: Helland, b. 1(1916) s. 419-37)    
7662 Kommunikationskomiteen for Bergen og de Bergenhusiske amter. Indstilling fra havnekomiteen. Bg. [1916]. 28 s. - NB    
7663 Lunde, M. Le port de Bergen. (La vie technique et industrielle, Paris. No. special. Oct. 1925. s. 112-13) - Bernh.    
7664 Omell, N.J. Bergens nye fartsløp. (Skibsbygn. 10(1926) nr. 1 s. 1-4 ill.)    
7665 Hagelsteen, J. Om sjøtønnen. (BHFS 38(1932) s. 367-78)    
7666 Sognnæs, S. The port of Bergen. (Norway 10(1939) nr. 4 s. 91, 93 ill.)    
7667 Blaauw, T. Bergens havn. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 214-18 ill.)    
7668 Sognnæs, S. Bergens havn. (Norges ind. 30(1948) s. 214-17 ill.)    
7669 - Bergen. Havnen den gode. (Bg. by 1(1949) s. 7-9)    
7670 Wergeland, [H.] Bygglossing i gammel og ny tid. (Hansa-p. 8(1949) nr. 2 s. 41-44 ill.)    
7671 Jordan, C. Bergen havn. Planer og utbygging. (Kom. tids. 37(1950) s. 190-92, 213-16 ill.)    
7672 - Bergen havneingeniørvesen. (Kom. funk. 4(1950) nr. 2 s. 1-5 ill.)    
7673 Mosby, O. Bergens havn. Bg. 1950. 78 s. ill. kart. - Utdrag av Bergens dampskibsekspeditørers forenings 50-års jubileumsskrift.    
7674 Sognnæs, S. Bergen havnevesen. (Kom. funk. 4(1950) nr. 1 s. 1-4 ill.)    
7675 Johannessen, L.B. En undersøkelse av utenrikstrafikken over Bergens havn fra 1914 til 1952. Sem. NHH 1953.    
7676 The ports of Norway. Strand pr. Oslo [1954]. 646 s. ill. - Bg. s. 83-113.    
7677 Hvem husker dette? [Havnefyret på moloen.] [Avl OHA. (Båt og b. 12 (1955) nr. 4/5 s. 13-14 ill.)    
7678 Jordan, C. Bergen havn. (TU 73(1955) s. 685-86 ill.)    
7679 Myran, H. Sjøtønnen i Bergen. (Båt og b. 14(1957) nr. 4 s. 6-7)    
7680 En strategisk beliggende havn med økende trafikk. (Norw. ship. news 17(1961) s. 310-11 ill.)    
7681 Bergen havn. The port of Bergen. Section C.D. - Stand 19.(Norw. ship. news 21(1965) utstill. nr. mai s. 112, 115-16)    
7682 Bergen havnevesen. Bergen havn. En oversikt. Bg. 1965. 5 s. kart. - Stens. - BSM    
7683 Valeur, T. Sjøkabelanlegg på Bergen havn. (Elektrotekn. tids. 78(1965) s. 401-04 ill.)    
7684 Bergen havnevesen. Bergen havn. [Bg. 1967 ?] 35 s. ill. - BSM    
7685 [--] Port of Bergen. [Bg. 1967 ?] 35 s. ill. kart. - UBB    
7686 Hammer, [B.H.] Bergen havn. (Kommunalteknikk 53[1967] s. 36-38 ill.)    
7687 Bakken, H.S. Tønnen. (Godbit. Ser. 2:35. 1 s. - BT 31.8.1968)    
7688 Bergen havnevesen. Bergen havn. Bg. 1970. 1 fold. bl. ill. - Også eng. utg.: Bergen harbour. - UBB    
7689 Transportøkonomisk institutt. Analyse av Bergen havn. Forslag til arbeidsopplegg. [Oslo] 1970. 27 s.    
7690 - Port development. Traffic and investment analysis for the port of Bergen. Oslo 1971. 82, 37 s. (Working document 4) (TØI-notat 4391)    
7691 Gulbrandsen, O. Trafikk- og investeringsanalyse for Bergen havn. [Oslo] 1973. 205 s. kart. (TØI-rapport)    
7692 Simonsen, O. Bergens havn - en krumtapp for næringslivet på Vestlandet. (Skand. småsk. f. 11(1973) s. 237-38)    
7693 [Om bankutlån.] (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 1-4, 167-68, 172-75)    
7694 Banker og pengeinstituter. (I: Helland, b. 2(1916) s. 218-22)    
7695 Shetelig, H. Nødpenger fra napoleonstiden. (Godbit. Ser. 1:4. 1 s. - BT 10.6.1939)    
7696 Fougner, S. Nødpengeri Norge 1940. (Statsøk. tids. 55(1941) s. 1-31) - 13g. s. 1-8.    
7697 Utne, H.J. Bankvesen. (I: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 78-82)    
7698 Fougner, S. Pengevesenet under krigsårene 1807-1814. (Gml. Bg. årb. 19(38 s. 5-14 ill.)    
7699 Faye, J. Sterk konkurranse og godt samarbeid i finanslivet. (Næringsrev. 17(1969) s. 773, 777, 779, 797 ill.)    
7700 Jensen, O.H. Penge- og kapitalmarkedet i Bergen. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 110-23)    
7701 Norsk forretningsbank-årbok. 55. utg. Oslo 1973. 218 s. - Alfabetisk ord.net.    
7702 Norsk sparebank-årbok. 55. utg. Oslo 1973. 528 s. - Bergens spareb. s. 127-28, Fana spareb. s. 169-70.    
7703 Næsgaard, E. Bankenes utvikling i Bergensregionen. Bg. 1973. 72 s. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport 14)    
7704 Kreditorforeningen i Bergen. Aarsberetning. 1913-1973. (I: Bergens børs årb. 1913-1973)    
7705 Lange, E. de. Bergens kreditorforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 108-09) Vestlandske banklag    
7706 Vestlandske banklag gjennom 25 år. 1929-1954. U.s. [1954]. 54 s. ill.    
7707 [Bergens børs.] Plan til et Interessentskab for Opførelsen of en Børs i Bergen. Bg. 1807. 2 bl. - BB    
7708 [Wallem, F.M.] Børslivet og den nye Børsbygning i Bergen. (111. Nyhedsbl. 12(1863) s. 131, 219-20 ill.)    
7709 Bergens børsbygning. (TU 11(1893) s. 285-86 ill.)    
7710 Solberg, L. Bergens børsbygning. (I: Trondhjems tekniske læreanstalt. Festskrift . . . Theim 1895 s. 155-61 ill.)    
7711 Bergens børs. (Norsk næringsliv 5(1912) s. 849-52 ill.)    
7712 Schjelderup, W.M. Bergens børs og dens mænd 1813-1913. Jubilæumsskrift. Bg. 1913. 320 s. ill. - Børsens mænd i 100 aar s. 153-320.    
7713 Wiesener, A.M. Bergens topografi. [2.] Børsen fra 1684. (BHFS 19 (1913) s. 135-36)    
7714 Bergens børs. (I: Helland, b. 1(1916) s. 523-26)    
7715 Sollied, P.R. Til børsens forhistorie. (BHFS 22(1916) s. 57-75)    
7716 [Bergens børs.] Konkurrancen om utsmykning av Børshallen i Bergen 1918. (Program. - Bedømmelsen.) Bg. 1918. 12 s. - UBB    
7717 Lexow, E. Børskonkurrancen i Bergen. (Kunst og k. 7(1918/19) s. 187-207 ill.)    
7718 - Konkurrancen om Børshallen i Bergen. Historikk, program og bedømmelse. (Kunst og k. 7(1918/19) s. 262-70 ill.)    
7719 Berner, F. Den dekorerte børshall. (Bygk. 5(1923) s. 103-05 ill.)    
7720 Thiis, J. Utsmykningen av Bergens børs. Tale ved festen for A. Revold. (Bygk. 5(1923) s. 97-102 ill.)    
7721 Revold, A. Freskene i Bergens børs. (Kunst og k. 14(1927) s. 193 200 ill.)    
7722 Nygård-Nilssen, A. Moderne norsk veggmaleri. Stvg. 1928. 143 s. ill. - Bergens børs s. 52-69.    
7723 Bak fasaden: Børsen. (Rev. 1(1932) nr. 10 s. 8-10 ill.)    
7724 Borge, J. Børsen i Bergen gjennom tidene. (Ark o b 8(1943) nr. 5/6 s. 5-9)    
7725 Revold, A. Frescohallen. (Tekster: C.O. Gram Gjesdal og P. Remfeldt.) [Utg. av] Bergens privatbank. Bg. 1964. 14 s. ill.    
7726 Askeland, J. Axel Revolds børsfresker. (I: - Freskoepoken, Oslo 1965, s. 45-67 ill.)    
7727 Myklebust, J. Arne privatbank gjennom 25 år. 1918-1943. Bg. [1943]. 27 s. Bergens kreditbank    
7728 Bergens kreditbank. Regnskab. (Beretning og regnskap.) 1878-1923, 1928/29-1973. - BOB UBB    
7729 - Love. Bg. 1875. 14 s. - UBB - [Bg. 1888.] - BB - [Bg. 1892.] - BB - [Bg. 1896.] 13 s. - BB    
7730 Bergens kredittbank. (Norsk næringsliv 4(1911) s. 947-50 ill.)    
7731 Bull, S. bloderne banklokaler: Bergens kreditbank. (TU 31(1913) s. 258--59 ill.)    
7732 Andresens og Bergens kreditbank. (Farmand 1922 s. 1049-51; 1120-22: engelsk tekst)    
7733 Bergens kreditbank A/S og Andresens bank. (Ok. rev. 11(1928) s. 89)    
7734 Bergens privatbank. Beretning. 1856-1973. - UBB    
7735 Privatbanken. Husorgan for Bergens privatbank. 1(1945)-17(1961).    
7736 Bergens privatbank. Love. Bg. 1855. 10 s. - BB Love. Bg. 1865. 11 s. - UBB - Bg. 1880. 12 s. - BB Tillæg til Bankens Love. Bg. 1895. - BB Lover. [Bg.] 1937. 7 s. - UBB    
7737 Bergens privatbank. (Norsk næringsliv 5(1912) s. 481-84 ill.)    
7738 Konkurranse om tegninger til en bankbygning for Bergens privatbank. [Resultat.] (TU 31(1913) s. 123-27 ill.)    
7739 Kahrs, F. Bergens privatbank er 90 år. (Privatb. 1(1945) s. 4-9 ill.)    
7740 Freskornalerier av Arne Lofthus i Bergenskontorets frokostrom. (Privatb. 7(1951) nr. 4 s. 8-11 ill.)    
7741 Bergens privatbank gjennom 100 år. (Privatb. 11(1955) nr. 3/4 s. 3-13 ill; 12(1956) nr. 1: bankens 100 års jubileum i tekst og billeder.)    
7742 Bergens privatbank gjennom 100 år. 1855-1955. (Ok. rev. 11(1955) s. 405, 407, 434-39)    
7743 Bergens privatbank gjennom 100 år. (I: - Regnskap for året 1955 ([1956]) s. 16-27)    
7744 Velkommen til banken - til vår nye filial på Nesttun. - Nordnes - en bydel av Bergen hvor Bergens privatbank har åpnet nytt avdelingskontor. (Privatb. 14(1958) nr. 3 s. 3-9 ill.)    
7745 Frescoliallen. Fra børs til bank. [Av] Erot. (Privatb. 17(1961) nr. 1 s. 3-7' ill.)    
7746 Bergens skillingsbank. Regnskab (årsregnskap). 1881-1898, 1944-1973. - BOB NHH    
7747 Nordalil-Olsen, J. Bergens skillingsbank gjennem 80 år. (1857-1937.) Bg. 1938. 22 s. ill.    
7748 Sandberg, O. Bergens skillingsbank 100 år. Bg. 1957. 205 s. ill.    
7749 Bergens sparebank. Forhandlinger ved den almindelige Sammenkomst of Forstanderne. 1824-1827, 1832, 1835. - BB    
7750 - Beretning. 1863-1973. - BB UBB ukpl.    
7751 [Bergens sparebank.] Indbydelse til Oprettelsen of en Sparebank i Bergen. Bg. 1822. 2 bl. - UBB    
7752 Bergens sparebank. Plan for . . . [Bg. 1823.] 8 s. - BB - Bg. 1851. 12 s. - BB - Bg. 1858. 30 s. - BB - Bg. 1860. 8 s. - BB - Bg. [1877]. 8 s. - BB    
7753 Neumann, J. [Hyrdebrev] til Menighederne i Bergens Bye. (Bergens sparebank. Forh. ved den alm. Sammenkomst . . . 1824 s. 17-20)    
7754 Et Forslag [om at Bergens Sparebank opretter en låneindretning]. (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 101-04)    
7755 Bergens Sparebank. Indstilling. [Forslag til Forandring i den for Sparebanken gjældende Plan.] Bg. 1856. 21 s. - BB    
7756 - Forslag til Instrux for Directionen ved Bergens Sparebank. Bg. 1860. 18 s. - BB    
7757 - Til Forstanderne for Sparebanken i Bergen. [Forslag til Plan.] Bg. [1860]. 14 s. - BB    
7758 - Femtiaarsberetning. [Bg. 1873.] 17 s.    
7759 - Plan for Bergens Sparebanks Laaneindretning mod haandfaaet Pant . . . Bg. 1887. 24 s. - BB    
7760 - Andragender [med Indstillinger] om Bidrag of Bergens Sparebanks Overskud for 1893. Bg. 1894. 51 s. - NB    
7761 - Andragender om Bidrag of Bergens Sparebanks Overskud for 1901. Bg. 1902. 43 s. - UBB    
7762 - Forslag til om- og tilbygning iflg. tegninger av 10. mai 1922. Bg. 1922. 44 s. - BOB    
7763 Nordahl-Olsen, J. Bergens sparebank 100 aar. (Sparebankbl. 1923 s. 14-17) - NTI    
7764 - Bergens sparebank i hundrede aar. 1823-1923. Bg. 1923. 161 s. ill.    
7765 Wichstad, L.H. Bokreditt A/S i Bergen. En orientering om kredittinstituttet og en undersøkelse av hvilke varer som kjøpes gjennom kredittinstituttet og hvem som kjøper dem. Sem. NHH 1961.    
7766 Hans[s]cn, H. Bokreditt A/S og dets virksomhet. (Samband nr. 14 (1967) s. 35-37)    
7767 Creditreform, Bergen. 50 år i næringslivets tjeneste. [Bg. 1971.] 11 s. ill.    
7768 Fana sparebank 1878-1928. [Utg. av H. Hjellestad.] Bg. 1928. 48 s.    
7769 Haus Sparebank. Plan for . . . [Bg.] 1886. 8 s. - BB    
7770 Mjeldheim, L. Haus sparebank 1866-1966. [Ytre Arna] 1966. 155 s. ill.    
7771 A/S Investa: Bank - børs - industri - shipping. (Kapital 1972 nr. 9 s. 33-34, nr. l 1 s. 29)    
7772 Landsbanken. Fraasegn um verksemdi. 1915-1922. - BOB    
7773 Landsbanken i Bergen. Innbjoding til as teikne luter i ein bank fyre Bergen og Vestlandsfylki . . . Bg. 1913. 2 bl. - UBB    
7774 - Vedtekter fyr . . . gjevne paa skipingsmøtet . . . 1914. [Bg. 1914.] 2 bl. - UBB    
7775 - Vedtekter . . . gjevne . . . 1914, . . . 1916, og . . . 1917. [Bg. 1917.] 2 bl. - UBB    
7776 Jørgensen, K. Til luteigarne i Landsbanken L/L. [Bg. 1917.] 15 s. - UBB    
7777 Landsbanken L/L. Til innskjotarar og kreditorar i Landsbanken. (Innbjoding til teikning av luter i ein ny bank.) Bg. 1925.1 bl. - UBB    
7778 - Framlag til vedtekter for ny bank som skal avløysa Landsbanken. [Bg. 1926.] 5 s. - UBB    
7779 Statens fiskarbank. Verksemda i 1921/22-1973. (I: St. meld. 1923 1973/74)    
7780 Johnsen, 1. Fiskeribanken gjennom 25 år. 1921-1946. En beretning. Utg. av den Norske stats fiskeribank. Bg. 1946. 85 s.    
7781 Statens fiskarbank. Forskrifter. Fastsatt 1956 . . . [Bg. 1956?] 16 bl. - Stens. - Bnoffp    
7782 Midtgaard, A. Statens fiskarbank. Et tilbakeblikk og en vurdering. [Utg. av] Fiskeriøkonomisk institutt ved Norges handelshøyskole. Bg. 1961. 48 bl. - Stens.    
7783 Statens fiskarbank. 1921-1971. [Red. av] O. Rye og K. Fagerli. Bg. 1972. 151 s. ill.    
7784 Petersen, K. De norske bykredittforeninger. 1909-1959. Et bidrag til realkredittens historie. Oslo 1959. 251, xxv s. ill.    
7785 Vestlandsbanken L/L. Regnskap. 1928-1939, 1941-1971. - BOB ukpl.    
7786 - Intern-nytt. Nr. 1(1970)-44(1973). - Nr. 1-43: stens.    
7787 Vestlandsbanken. (Rev. 2(1933) nr. 35 s. 3-4)    
7788 Stabel[1], N. Vestlandsbanken i søkelyset. Bergens nye monumental bygg har fått en dårlig fasade, men gode interiører. (Sladrespeilet 1(1951) nr. 3 s. 19-20)    
7789 Vestlandsbanken. Sambandsbank for Vestlandet. Skipa 24. juni 1926. [Bg. 1951 ?] 12 bl. ill.    
7790 Tryti, E. Vestlandsbankens nybygg i Bergen. (Bygk. 34(1952) s. 58-59 ill.)    
7791 [Vestlandsbanken.] Nybygget. (Saraband nr. 9(1965) s. 17-18 ill.)    
7792 [Anordning om opprettelse av en alm. brannkasse i Norge bør efterfølges i Bergen.] (Aften-Tanker 1773 s. 25-42)    
7793 Brandforsikrings-Tarif for Bergen 1909-1910. No. 2. Bg. 1909. 78 s. - NB    
7794 Brandforsikrings-Tarif for Bergen. (No. 2.) 1911. Bg. 1910. 85 s. - Specialtarif for [navngitte] Fabriker og Brug i og ved Bergen s. 26-85. - UBO    
7795 Utne, H.J. Forsikring. (I: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 83-85)    
7796 Norsk forsikrings årbok. 62/1973(1974). 298 s. - Bg., biografiske opplysninger s. 16-24. - De enkelte selskaper, se reg.    
7797 Dahl, T. Bergens forsikringsforening 25 år. 1928 - 29. mars - 1953. Bg. 1953. 98 s. ill.    
7798 Bergens assuranceforening. Regnskab. 1899-1936. - BOB    
7799 - Love. Bg. 1850. 24 s. - BB - Bg. 1860. 23 s. - BB - Bg. 1863.30 s. - BB - Bg. 1869. 32 s. - BB - Bg. 1881. 32 s. - UBB - Bg. 1891. 20 s. - BB - Bg. 1895. - BB    
7800 - Forslag til Forandring i Bergens Assuranceforenings Love. Bg. 1852. 23 s. - BB    
7801 - Forslag til Love for Bergens Assuranceforening. Bg. 1887. 17 s. - BB    
7802 Johannessen, A.V. og W.M. Schjelderup. Bergens Assuranceforening 1850-1900. Mindreskrift i Anledning of Foreningens Femtiaars Jubilæum 13. Februar 1900. Bg. 1900. 95 s. ill.    
7803 Johannessen, A.V. Bergens assuranceforening 1850-1920. Mindeskrift i anledning av foreningens 70-aarsjubilæum 13. februar 1920. Bg. 1920. 30 s. ill.    
7804 Bergens Brandforsikringsselskab. Reglement for Bergens Brandforsikringsselskabs Virksomhed. [Bg. 186*?] 2 bl. - UBB    
7805 - Plan for . . . vedtagen . . . 1866, med Ændringer . . . 1886. [Bg. 1886 ?] 11 s. - BB    
7806 Bergens brandforsikringsselskab. (Norsk næringsliv 3(1910) s. 394 ill.)    
7807 Schjelderup, W.M. Bergens brandforsikringsselskab i 50 aar. 1866 1916. Bg. [1916]. 62 s. ill.    
7808 Bergens brandforsikringsselskab i 50 aar. (Norsk næringsliv 9(1916) s. 405-06 ill.)    
7809 Bergens brandforsikringsselskab 1866-1931. Bg. 1931. 15 s. ill.    
7810 Bergens brandforsikringsselskab 1866 - 28. april - 1941. (75 år.) [Bg. 1941.] 37 s. ill.    
7811 Bergens brandforsikringsselskab. Bergens brand 90 år 1866-1956. [8] s. ill. - BOB    
7812 Bergens Dampskibs-Assuranceforening. Love. [Bg. 1883]. 16 s. - BB - Bg. 1887. 20 s. - BB - Bg. [1888.] 20 s. - BB int. - Bg. [1890?] 27 s. - BOB - Bg. 1894. 16 s. - BB int.    
7813 Bergens Dampskibs-Assuranceforening. Forslag og Forandring i Lovene for ... Bg. 1885. 11 s. - BB    
7814 - De for ... fra lste Januar 1896 ... gjældende Bestemmelser, skematisk ordnede af Th. Ameln. Bg. 1896. 70 s. - BB    
7815 - Lover for bidrags og forsikringsvilkaar for ... Bg. [1907]. 66 s. - NB    
7816 Ameln, H. Bergens dampskibsassuranceforening . Femtiaarsberetning 1879 - 21. nov. - 1929. Bg. 1929. 149, 11 s. ill. - Bergens:ke dispachører s. 37-48; Mænd og meriter s. 90-114.    
7817 Bergens Fragtassuranceforening. Love. 1914. - NB    
7818 (Bergens husleieforsikring) Det gjensidige selskab Bergens husleieforsikring. Aarsberetning. 1 1907/09(1909)-5(1912/13), 7(1915). - NB 130B    
7819 Jebsen, J.K. og C. Gran Bøgh. Husleieledighetsforsikring. Rapport til Garantiaktieselskap for den Gjensidige husleietrygden i anledning av den Gjensidige husleietrygdens 25 års jubileum i 1962. Tillegg: Beretning om det Gjensidige selskab Bergens husleieforsikring 1907-1918. [Bg.] 1962. 36 s.    
7820 Bergens jagteassuranceforening. Beretning. 1878-1902. - BOB    
7821 - Tillæg til lovene. Bg. 1902. - BOB    
7822 Bergens Livsforsikringsforening. Forslag til Lov. Bg. [1890]. 12 s. - NB    
7823 - Lov. Bg. [ 1890]. 12 s. - NB    
7824 Bergens Reassuranceselskab. Love. Bg. [1887]. 15 s. - BB    
7825 Bergens skibsassuranseforening. Beretning og regnskap. 1955-60, 1968-1973. - BSM    
7826 Trygdar-Samlag fyre Sjomenner. (Ferdamannen [1] (1865/66) s. 45)    
7827 Assurance-Indretningen for Søfolk i Bergens Stift. Love. Bg. 1869. 2 bl. - UBB    
7828 Bergens skipperforenings assuranceindretning for sjøfolks tøi. (I: Schjelderup, W.M. Bergens skipperforening i 50 aar, 1917, s. 33-52)    
7829 Bergenske Søassurance-Selskab. Beretning. 1861-1896. - BOB ukpl.    
7830 Det Bergenske Søassurance-Selskab. Grundet ved Plan af 19de Mai 1845. Bg. 1845. 16 s. - BB    
7831 - Forslag til Plan for ... Bg. 1866. 9 s. - BB    
7832 Det gjensidige heste- og kvægassuranceselskab Bjørgvin. Instrux for ... Bjørgvins agenter. Bg. [1897]. 2 bl. - BB    
7833 - Love. Bg. [1897]. 1 bl. - NB - Bg. 1908. - NB    
7834 Holdhus, L. Midthordland branntrygdelag gjensidig 1873-1973. Bg. 1973. 92 s. ill. - Fane Brandasuranseforening s. 61-71. Fane gjensidige Kreatur-Hjælpeforening    
7835 Fane gjensidige Kreatur-Hjælpeforening. Statuter. [Bg. 1887.] 2 bl. - NB    
7836 Det Forenede Bergenske Søassurance-Selskab. Til Aktionærerne i ... i Likv. Bg. 1897. 9 s. - BB int.    
7837 "Hygea", Livsforsikringsselskabet. Aarsregnskab (Arsberetning og regnskap). 1886-1971. - Enkelte med tit. årbok. - BOB ukpl.    
7838 - Love. Bg. u.å. 19 s. - BB - [Bg. etter 1845.] 9 bl. - UBB - [Bg. 1883.] 16 s. - BB - Bg. 1909. 19 s. - NB - Bg. 1912. - NB    
7839 - Prospektus med tilhørende præmietabeller. Bg. 1881. 16 bl. - BB int.    
7840 - Prospektus. [Bg.] 1884. 32 s. - Anhang: Love. 9 bl. - UBB    
7841 - Livsforsikringsselskabet Hygea. 1884-1908. Bg. 1908. 28 s.    
7842 Norsk livsforsikringsselskab Hygea, Bergen og Chra. Instruks for agenterne. Bg. 1909. 24 s. - NB    
7843 Hygea, Det norske livsforsikringsselskab. Plan 1912. - NB    
7844 (Hygea) Norsk livsforsikringsselskap Hygea 1884 - 1. jan. - 1924. 40 aar. En kortfattet oversigt over virksomheten. Bg. 1923. 37 s. ill.    
7845 Arnesen og Darre Kaarbø. Hygeas nybygning, Bergen. (Bygk. 12(1930) s. 40, 45 ill.)    
7846 Hygea, Livsforsikringsselskapet. (50 år 1. januar 1934.) Bg. 1933. 24 s. ill. (Livsforsikringsselskapet Hygea. 29 nr. 10, jubileumsnr.)    
7847 Hygea - 50 år. (Rev. 3(1934) nr. 1 s. 11 ill.)    
7848 Indbo-Forsikringsforeningen i Bergen. Love. [Bg. 1886.] 4 bl. - NB    
7849 Jondals Skibs-Assuranceforening. Love. Bg. 1886. - 15 s. - NB - Bg. 1895. 31 s. - NB - Bg. 1913. - NB    
7850 Sollesnes, L. Jondals skibsassuranceforening 1868-1943. (75 års skrift.) Bg. [1943.] 63 s. ill.    
7851 Fra Bergens Handelsforening. (Udkast til Love for Kystforeningen for gjensidig Forsikring af Gods, Fiskefartøier og Baade, samt Fiskeredskaber. [Av] H. Lous.) Bg. forord 1870. 40 s. - BOB Neptun, Søforsikringsselskabet    
7852 Neptun, Søforsikringsselskabet. Beretning. 1859-1889. - BOB ukpl.    
7853 - Plan for Søforsikringsselskabet "Neptun" i Bergen. [Bg. 1853 ?] 16 s. - UBB    
7854 "Njørd", Søforsikringsselskabet. Beretning. 1876-1878,1880. -BOB    
7855 "Njørd", Søforsikringsselskabet. Plan for ... [Bg. 1882.] 11 s. - BB    
7856 Det Norske Brandassurance-Selskab paa Varer og Effecter. Octroi for ... Bg. 1838. 8, 4 s. - 4 s.: Indbydelse til Subskription paa Actier i et Brandassurance-Selskab for Varer og Effecter. - UBB    
7857 - Octroi for ... og tvende Tillæg ... 1840 og ... 1846. Bg. [1846 ?] 17 s.-BB - 3die Tillæg 1850. - BB int.    
7858 - Plan for ... vedtagen ... 1864 og ... 1866. [Bg. 1866?] 13 s. - UBB - ... vedtagen ... 1864, . . .1866 ... 1872. [Bg. 1872?] 15 s. - BB - ... vedtagen ... 1883. [Bg. 1883.] [9] s. - BB    
7859 - Uddrag af Selskabets Regnskaber fra 1839-1872 incl. Bg. 1874. 2 bl. - UBB    
7860 - (Uddrag af Selskabets Regnskaber fra 1839-87.) Bg. 1888. 12, [10] s. - BB    
7861 Et gløtt bak fasaden i Norske forenede livsforsikringsselskap. (Rev. 3(1934) nr. 8 s. 2 ill.)    
7862 "Nye Norge", Livsforsikringsselskapet A/S. Driftsberetning. 1911/13-1913/14. - NB    
7863 Birkeland, J. A/S Odfjell assuranseforretning. (Odfjell 6(1972) nr. 2 s. 10-11 ill.)    
7864 "Phønix", Brandforsikringsselskabet. Plan for ... Vedtaget ... 1855. [Bg. 1855 ?] 12 s. - BB    
7865 Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster. Årsberetning. 1933/35-1970/71. (I: St. meld. 1936-1972/73)    
7866 - Informasjon. 1(1968)-4(1971). - Bnoffp    
7867 Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster. 10-årsberetning 1934-1943. Bg. 1946. 31 s.    
7868 Reassuranseinstituttet for fiskeredskaper. Virksomhet. 1952/53-1970/71. (I: St. meld. 1955-1972/73)    
7869 "Union", Søforsikringsselskabet. Plan for ... vedtagen ... 1871 ... 1882. [Bg. 1882.] 11 s. - BB    
7870 - Love. Bg. 1910. - NB    
7871 Vesta, Brandforsikringsselskabet. Regnskab. (Årsberetning og regnskap.) 1880-1906, 1908-1933, 1945-1973. - BOB NHH    
7872 - Love ... vedtagne ... 1880. [Bg. 1880 ?] 8 s. - BB - med Ændringer vedtagne ... 1895. Bg. [1895 ?] 8 s. - BB - Bg. [1900]. 10 s. - BOB    
7873 (Vesta) Brandforsikrings-Selskabet Vesta's virksomhed i de første 25 Aar 1.5.1880 - 1.5.1905. Bg. 1905. 13 s. - BOB    
7874 (Vesta) Forsikrings-aktieselskapet Vesta gjennem femti aar. 1880 - 1. mai - 1930. [Bg.] 1930. 146 s. ill.    
7875 (Johannessen, N.) Direktør N. Johannessen. 1886 - 1945. Bg. [1945]. 44 s. ill. (Fellesnr. av agentbladene Vi viser vei og Råd og dåd ved N. Johannessens fratreden 15. mai 1945) - A. Weltzien. Fra vår skadeforsikring efter 1900 s. 21-30. - T. Dahl. Et tverrsnitt av Hygeas virksomhet i 60 år s. 31-40.    
7876 Æolus norsk forsikringsselskap A/S. Arsberetning. 1906-1925, 1927, 1931. - BOB NB    
7877 Æolus, Forsikringsselskabet, A.S. 50. aarsregnskap 1916. (Kortfattet oversigt over virksomheten fra 1867 til 1917.) Bg. [1917]. 4 bl. ill. - UBB    
7878 Wiesener, A.M. og E. Paulson. Norsk forsikringsselskap Æolus A/S 1867 - 16. febr. - 1942. [Bg.] 1942. 187 s. ill.    
7879 Aarstad gjensidige Kvæghjaelpeforening. Statuter. Bg. 1892. 2 bl. - NB    
7880 [Sparebanken tar næringen fra vertshusholderne. Av] Fuselmann. (Borgerv. 1(1825/26) nr. 4 s. [1-2])    
7881 [Bondastovorna i Bjørgvin.] (Ferdamannen 2(1867/68) s. 44, 50)    
7882 Hotel-Revy Stavanger - Bergen. (Rev. 3(1896) nr. 47b s. [1])    
7883 Bergens hotelkompanis konkurrance. (Bygk. 1(1919/20) s. 141-50)    
7884 Hotelkonkurransen i Bergen. (TU 37(1919) s. 684-90 ill.) - Planlagt hotel ved Torgalm.    
7885 Neegaard, H. Reiseliv og turistvæsen. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 403-27)    
7886 Scarlett, F. Turistlandet Norge. Turisttrafikkens begyndelse og udvikling til verdenskrigens udbrud samt 30 aars erindringer som turistagent i Norge. Kra 1921-22. 2 b. ill. - Bg., bl. a. i b. 1: B.D.S. s. 53-58; pelshandlere s. 88-90; gullsmed Hammer s. 102-05; fotografer s. 125-30; hoteller s. 181-85, 237-39; flåtebesøk 1891 s. 268-79; Grand cafe s. 347-49. - I b. 2: Oscar II's besøk 1896 s. 93-95; Cook's bureau s. 231-36; Ole Bull-statuen s. 281-82; Bergensbanen, Englandsruten s. 411-32.    
7887 Bergen as the tourist centre of Western Norway. (Norw. trade rev. 1936 s. 80-83) - NTI    
7888 Bøgh, [C.] Gran. Turist- og reiseliv. Hoteller og restauranter. (I: Det Norske næringsliv. Bergens fylke, 1945, s. 129-34 ill.)    
7889 Berg, A. Bergenske traktørsteder og gjestgiverier i eldre tid. (Hansa-p. 5(1946) nr. 2 s. 41-43, nr. 3/4 s. 18-21, 24-26 ill.)    
7890 Bergen og turistlivet. (Norsk reklame 24(1946) s. 170 f.) - NTI    
7891 Riple, A. Turistorganisasjonene i Bergensdistriktet. (Norske turistf. årb. 1950 s. 65-68)    
7892 Restaurantliv i Bergen i 1850-årene. [Av] R. (Hansa-p. 12(1953) s. 35-38 ill.)    
7893 Nielsen, R. Roscher. Turisttrafikken i Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. (Økt innsats 1954 nr. 3/4 s. 3-7 ill.)    
7894 - Bergen og turisttrafikken. (TU 73(1955) s. 693-94)    
7895 Storberget, R.A. Turisttrafikken i de midtre vestlandsdistrikter. En analyse av turisttrafikken i Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane i som mersesongen og noen kommentarer til beregning av den økonomiske verdi og turistundersøkelser. Sem. NHH 1956.    
7896 Berstad, B. En analyse av turisttrafikken til Bergen i årene 1950-56 med hovedvekten lagt på de utenlandske turistene. Sem. NHH 1957. 25 s.    
7897 Vikør, Ø. En undersøkelse av Bergen som turistby. Sem. NHH 1958.