Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


BEBYGGELSE. REGULERING. ARKITEKTUR /
1486 Bibliografi. 1899-1973. (I: Ftnfb 1899(1900)-129/1974(1975). -1899-1906/07 ved F. Olsen; 1908/09-1949 ved W.P. Sommerfeldt; 1950-1973 ved A. Lowum Pharo. - Omf. litteratur om kirker, kirkeinventar, gamle bygninger, topografi og portretter. - Tar med avisartikler.    
1487 Bergens bebyggelse. Indtryk fra Landsmødet. (TU 26(1908) arkitektafd. s. 43)    
1488 Koren-Wiberg, C. Arkitektur og Byggemaade. (I: - By og Brygge, Kra 1912, s. 57-66 ill.)    
1489 Bull, S. Bygningsforholdenes utvikling i Bergen i de siste par menneskealdre. (Bygk. 15(1933) s. 161-64 ill.) (Ark o b 6(1941) s. 6-9, 17 ill.; 17(1952) nr. 11 s. 5-8, 11)    
1490 Simonnæs, 0. Bergen idag, igår og imorgen. (Ark o b 7(1942) nr. 6 s. 7, 10; nr. 7 s. 7-8, 11; nr. 8 s. 8-10)    
1491 Lund, F. Konow. Arkitektur og arkitekter. (I: Et Kultursentrum, 1946, s. 91-117 ill.)    
1492 Bergens arkitektforening. Bergen. En arkitekturguide. (An architectural guide.) [Bg.] 1970. 40 s. ill. kart. - Norsk og engelsk tekst.    
1493 Universitetet i Bergen. Kunsthistorisk institutt. Utstilling 1970. Miljø i oppløsning. Bergensarkitektur 1850-1916. [Katalog ved] P.J. Nordhagen. Bg. 1970.6 bl.    
1494 (Bjerknes, K.) Festskrift utg. ved Kristian Bjerknes' 70-årsdag 10. juni 1971. Red. og arr. av A. Reikvam. [Bg.] 1971. 74 s. ill.    
1495 [Bebyggelse, bygninger.] (I: Edvardsen, b. 1[1694](1951) s. 71-97)    
1496 Om Stadens nu værende Bygning. - Om Stadens Kirker og publiqve Bygninger. (I: Holberg (1737) 1920 s. 24-57)    
1497 [Bebyggelse, bygninger.] (I: Meyer, b. 1[1794](1904) s. 74-85, 314-63; b. [2](1905) s. 24-26, 147-54)    
1498 [Offentlige bygninger.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 375-448)    
1499 Nicolaysen, N. Arkæologisk-historisk fortegnelse over Norges levninger of kunst og haandverk fra middelalderen. Chra 1855. 160 s. - Bg. s. 74-103.    
1500 - Norske fornlevninger. Kra 1862-66. - Bg. s. 416-43, 816-20.    
1501 Neumann, W. Om Murforhold og Murmateriaber i Bergen. (Polytekn. tids. 16(1869) s. 121-30) - Også som særtr., 10 s.    
1502 Fra Bergen. [Byggevirksomhet.] (TU 3(1885) s. 233-35, 6(1888) s. 25-26)    
1503 Koren-Wiberg, C. Bidrag til Bergens kulturhistorie. Bg. 1908. 184 s. ill. (Hans. mus. skr. 2) - Bergens topografi s. 3-20, byggemåte og arkitektur s. 21-138, kunsthaandverk s. 138-47, gravninger og fund s. 148-58, Bergensværelse i Liibeck s. 159-65, forslag til oprettelse of et folkemuseum paa Bergenhus s. 166-77.    
1504 Kielland, J.LM. Bergens bygningshistorie. Referat av foredrag. (TU 27(1909) s. 570-73 ill.)    
1505 Ernst, J.C. Beretning til kongen om Bergens gjenbygning efter branden 1702. Ved B.E. Bendixen. (BHFS 18(1912) : 2. 37 s.)    
1506 Koren-Wiberg, C. Bergensk byggemaate og byens forskjønnelse. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 321-40)    
1507 Bebygning. - Ældre bygninger. - Forskjellige offentlige og halvt offentlige bygninger. (I: Helland, b. 1(1916) s. 329-79, 495-506, 536-39)    
1508 thor Møhlen, J. Commercedirektør Jørgen thor Møhlens forslag til Bergens gjenoppbyggelse efter branden i 1702. Meddelt av A.M. Wiesener. (BHFS 22(1916) s. 86-92)    
1509 Koren-Wiberg, C. Bergensk kulturhistorie. Bg. 1921. 351 s. ill. (Hans. mus. skr. 3) - Innh.: Bebyggelsens utvikling i Bg. s. 9-118, Gaarden Straumrinn s. 119-30, Peterskirken s. 131-48, Kjøbmandsstuen s. 149-86, Geselstanden i Bg. s. 187-216, Detaljekunstens utvikling i Bg. s. 217-84, Eksteriørenes utvikling i Bg. s. 285-328, Eksempelsaml. fra detaljekunsten s. 329-51.    
1510 Lexow, E. Det gamle Bergen. Oslo 1928. 14 s. ill. (Norske byer og bygder. Utg. av Kjenn ditt land. 45)    
1511 - Det gamle Bergen. (I: Bergen og omegn, Oslo 1928, s. 4-9 ill.)    
1512 Den Antikvariske bygningsnevnd. lndberetning fra . . . om gamle norske husbygninger. Bergen. (Ftnfb 83/1927(1929) s. 75-99 ill., Fana s. 109-12, Laksevåg s. 115-16, Asane s. 117)    
1513 Espeland, A. Gamle bygårder i Bergen og deres eiere. (BHFS 35(1929) s. 125-34; 37(1931) s. 341-45)    
1514 Grieg, S. Skytningsstue og glasstue. (BHFS 35(1929) s. 135-44 ill.)    
1515 Lexow, E. Bergen. Fortidsminner og kunstverker. Bg. 1930. 125 s. ill. - Engelsk utg., se nr. 1519.    
1516 Grieg, S. Middelalderske håndverkergårder i Bergen. (Norges håndv. 13(1931) s. 17-18)    
1517 0[degaard], J. Da man i Bergen vilde bygge en brandmur langs hele Strandgaten. (Forsikringstid. 1931 s. 109-10)    
1518 Eldre Bergensarkitektur i utvalg. Efter Bergens arkitektforenings fotografier og opmålinger. Bg. 1933-1968.6 b. ill. - Innh.: 1. Rådstuplass nr. 9 (Hagerupgården). Danckert Krohns stiftelse. Kronstad. Lille Kalfaret. Damsgård. Måseskjæret. Nøstegt. 16. 1933. 2. Det gamle rådhus. Christinegård. Det gamle teater. Øvre Fjellsmug 12. Sparebankgt. 4. Haugev. 40. Slettebakken. 1941. 3. St. Jørgens hospital. Kong Oscarsgt. 46 og 48. Sander Kaaes stiftelse. Den gamle latinskole. 1943. 4. Kalfarv. 18. Haukelandssmuget 5. Moldesmuget 14. Møhlenprisbakken 8a. Skuteviksv. 38. Fjæregrenden 14. Amalie Skramsv. 177. Sandviksv. 38c. Klokkersmuget 4. Møllendalsbakken 16. 1947. 5. Sandviksv. 62. Frydenlund. Møllersalen. Brødretomten. Sandviksbod nr. 5. 1962. 6. Muren. Stranges stiftelse. Katten. Nedre Strangehagen 10. Nordnesgt. 15. Døschergården 2. NordaMsgården 2, 4 og 6. 1968.    
1519 Lexow, E. Bergen. History, monuments and art collections. Bg. 1935. 118 s. ill.    
1520 Grimnes, Ø.W. Bergens topografi i middelalderen. (BHFS 43(1937) s. 277-341 kart)    
1521 Lorenzen, V. [o.fl.] Christian IV's Byanlæg og andre Bebygningsarbejder. Kbh. 1937. 452 s. ill. - Hals, H. Bergen s. 294-308 ill.    
1522 Lorentzen, B. Et eiendommelig byggeprosjekt. [Brannmur langs Strandgt.] (Ark o b 7(1942) nr. 7 s. 4-5)    
1523 Levende fortid i nutidens Bergen. Red. Gran Bøgh. Bg. [1943]. 125 s. ill.    
1524 Bergens profil. Hallen, Tårnet, Bryggen, Nykirken, Tollboden. Bg. 1944. 140 s. ill.    
1525 Fischer, G. Det eldste Bergen. Byen og kongsgården. (Norske turistf. årb. 1950 s. 15-25 ill.)    
1526 Shetelig, H. Omkring Bergens fortidsminner. (Ark o b 16(1951) nr. 1 s. 4-6)    
1527 Bjerknes, K. [Om bevaring av hus i Bergen.] (Museumsnytt 1952 nr. 4 s. 6-11 ill.)    
1528 Lorentzen, B. Gård og grunn i Bergen i middelalderen. [Dr.avh.] Bg. 1952. 284 s. ill. (Hans. mus. skr. 16) - Anmeldelse, opprinnelig disputasinnlegg av J. Schreiner se Hist. tids. 36(1952/53) s. 429-39. Se mer  
1529 Bøe, A. Før funksjonalismen. (BAF - 50 år.) (Bygk. 40(1958) s. 114-42 ill.)    
1530 Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Bergensavdelingen. Det antikvariske register for Bergen. Sone 1. Sandviken med nordre bydeler. Hovedred. A.E. Herteig. Bg. 1968. 8 bl. ill. kart.    
1531 Kloster, R. Antikvarisk førstehjelp 1944. (BHFS 69/70(1970) s. 201-18 ill.)    
1532 Lavik, P. Jahn. Bergen og fortidsvernet. (BHFS 69/70(1970) s. 249-76 ill.)    
1533 Nordhagen, P.J. Bergens bymiljø. Bg. 1973. 48 s. ill.    
1534 Det nye Bergen. (Norsk tids. f. haandv. 22(1916) s. 39-41)    
1535 Bergens arkitektforenings utstilling. Av F.K.L. [Konow Lund?] (Bygk. 6(1924) s. 37-39 ill.)    
1536 Funkis og Bergens-stil. (Rev. 1(1932) nr. 2 s. 3-5 ill.)    
1537 Parr, A.E. Funkis kontra funksjonalisme. Bergensstil. (Rev. 1(1932) nr. 6 s. 4-5, 17 ill.)    
1538 Muri, D.J. Husbygning i Bergen i de siste 50 år. (Ark o b 1(1936) nr. 7 s. 6-8; 2(1937) nr. 1 s. 6-9; nr. 2 s. 8-11, nr. 3 s. 8-9)    
1539 Om arkitekturen på berget og i Bergen. [Av] seks bergensarkitekter. (Bygk. 21(1939) s. 195)    
1540 Muri D.J. Eksisterer en bergensstil? (Ark o b 7(1942) nr. 10 s. 7)    
1541 Bjerknes, K. Trekk fra vår egen tids arkitektur. (I: Bygg og bo. Boken om det moderne hjem, Bg. 1943, s. 34-60 ill.) - Bl.a. Bg.    
1542 Muri, D.J. Arkitektur og byggevirksomhet i Bergen. (I: Det Norske næringsliv. Bergen fylke, 1945, s. 124-28 ill.)    
1543 Olsen, S. Byggeplaner i Bergen. (Murm. 31(1946) s. 32-33) - NTI    
1544 (Landmark O.) Ole Landmark. (Innledningsord [av] J. Lindstrøm [og] F. Konow Lund.) Bg. 1948. 87 s. ill. - Billedverk. - Fort. over bygg av Landmark s. 84-85.    
1545 Landmark, O. Bergens ansikt. Kåseri. (Ark o b 15(1950) nr. 8/9 s. 4-14)    
1546 Bernhardsen H. Grieg. Nye kjerner i gamle skall. (Bonytt 12(1952) s. 138-41 ill.) - Ominnredning av butikker.    
1547 Hansen, P. Helland. Fragmenter fra den nye by. (Bonytt 12(1952) s. 115-20 ill.)    
1548 Stabell N. "Bergensminner". Boligbygging og litt til. (Bonytt 12 (1952) s. 121-25 ill.)    
1549 Doran, T. Bygningssjefens administrasjon og arbeidsområde. (Kom. funk. 7(1953) nr. 3 s. 3-8 ill.)    
1550 Øvretvedt, [L] Vedlikeholdsavdelingen. (Kom. funk. 7(1953) nr. 8 s. 5-6)    
1551 Kloster, R. Etter funksjonalismen. (Bygk. 40(1958) s. 143-68 ill.)    
1551a Bjerknes, K. Per Grieg. 1897-1962. (Vestlandske kunstindustrimuseum. Utstilling.) [Bg. 1967.] 20 bl. ill.    
1552 Lien, J. Bygningsvedlikehold i Bergen kommune. (Bygg 17(1969) s. 320-21, 338) (Kom. funk. 23(1969) nr. 8 s. 4-7)    
1553 Helmers Olsen, Ingeniørkontoret. Byggende krefter. Ingeniørkontoret Helmers Olsen - Sivilingeniør Christian Norman, Bergen 1920-1970. [Bg. 1970.] 17 bl. ill. kart. - Mange ill. av større bygninger i Bg.    
1554 Lingaas, P. Byggeseksjonen i nye Bergen. (Kom. funk. 25(1971) nr. 10 s. 6-7)    
1555 Solvoll, E. Bergen-reportasje ved . . . [Bygg- og anleggsvirksomhet.] (Byggm. 47(1973) nr. 8 s. 11-23, 26-30 ill.)    
1556 Herteig, A. Skipshuset. Det midlertidige Bryggemuseum. Bg. 1963. 8 bl. ill.    
1557 Bryggens museum kan bygge. - Bryggens museum - dets oppgaver. [Av] A.E. Herteig. (Nytt fra U i B 5(1969) nr. 18 s. [1-3])    
1558 Herteig, A.E. Bryggens museum. Målsetting for museets virksomhet innen folkeopplysnings- og kulturformidlingstjenesten på den utadrettede sektor. [Bg. 1973.] 21 s. Gamle Bergen    
1559 Gamle Bergen. Årsberetning. 1945. - UBB    
1560 - årbok. 1951-1973. - Heri årsberetning 1950-1972.    
1561 Gamle Bergen. [Folder.] [Bg. u.å.] 1 bl. ill. - UBB    
1562 - Fører. [Bg. u.å.] 15 s. ill.    
1563 Bymuseet på Elsero. (Rev. 2(1933) nr. 2 s. 3-4 ill.)    
1564 Gamle Bergen. Elsero. [Bg.] 1936. 15 s. ill. - NB    
1565 Gamle Bergen. [Av] J.B. (Nordmf. 1942 s. 224-26 ill.)    
1566 Kloster, W. "Gan-fle Bergen". (Bonytt 9(1949) s. 145-49 ill.)    
1567 Bjerknes, K. Gamle Bergen. (Bygk. 1950 s. 19-23 ill.)    
1568 - Litt om Gamle Bergen. (Ark o b 15(1950) nr. 11/12 s. 6-8 ill.)    
1569 Gamle Bergen. Forer. [Bg. 1952.] 19 s. ill. - Bg. [1971]. 31 s. ill.    
1570 Gamle Bergen. Guide. [Bg. 1952.] 19 s. - Engelsk tekst. - Bg. [1971]. 31 s. ill.    
1571 Kloster, V. Gamle Bergen i vekst. (Bonytt 12(1952) s. 126-29 ill.)    
1572 Hopp, Z. Gamle Bergen. (Vi selv 1953 nr. 1 s. 8-10 ill.)    
1573 Gamle Bergen. Lover for foreningen Gamle Bergen. Vedtatt . . . 1934. Endret . . . 1955. [Bg.] 1956. 6 s. - UBB    
1574 Bjerknes, K. "Gamle Bergen". (l: Gamle Bergen. Museumsmøte i Gamle Bergen 1956, Bg. [1957], s. 6-16)    
1575 - Gamle Bergen i dag ogi fremtiden. (Gml. Bg. årb. 1962 s. 4-19 ill.)    
1576 Gamle Bergen. Velkommen til Gamle Bergen. Welcome to Old Bergen. Foto O. Berger. Tekster C.O. Gram Gjesdal. [Bg. 1963.] 42 s. ill.    
1577 Mohn, A. Dukker og dukkestell i Ganmle Bergen. (Gml. Bg. årb. 1964 s. 15-29 ill.)    
1578 - Engelsk keramikk på Krohnstedet. (Gml. Bg. årb. 1965 s. 5-24 ill.)    
1579 - Mer om engelsk keramikk. (Gml. Bg. årb. 1966 s. 5-24 ill.)    
1580 - Om potpourri - en duft av roser og lavendel. (Gml. Bg. årb. 1969 s. 15-21 ill.)    
1581 Bergmann, F. Vi etablerer et trykkeri. (Gml. Bg. årb. 1970 s. 23-29 ill. )    
1582 Gamle Bergen. Velkommen til - welcome to - Gamle Bergen. [Bg. ca. 1970.] 1 foldet bl.    
1583 Kjellberg, R. Gamle Bergen. (l: Bjerknes, K.) Festskrift . . . 1971, s. 25-34 ill.    
1584 Mohn, A. Ovner på Gamle Bergen. (Gml. Bg. årb. 1971 s. 19-47 ill.)    
1585 Trumpy, B. Gamle Bergen, en oversikt. (Gml. Bg. årb. 1971 s. 9-18 ill.)    
1586 [Gamle Bergen.] L'Ancien Bergen. (Guide.) [Bg. 1973.] 21 s.    
1587 Det Hanseatiske museum. [Arsberetning.] 1916/17-1948/49. (I: Bg. mus. årsb. 1916/17-1947/48; U i B årsb. 1948/49) - Her også Schøtstuene.    
1588 - Hanseatisk Museum, Finnegaarden 1, Tydskebryggen. [Fører. Av] J.W. Olsen. Bg. 1884. 61 s. - Også med tysk, engelsk og fransk tit. og tekst.    
1589 Koren-Wiberg, C. Det Hanseatiske museum. (I: - By og brygge, 1912, s. 118-26 ill.)    
1590 Shetelig, H. Det Hanseatiske museum. [Av] H. Schetelig. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 702-04)    
1591 Et bergensk minde fra Hansatiden. Det Hanseatiske museum. [Av] Korrespondent. (Nordmf. 1919 s. 24-28 ill.)    
1592 Koren-Wiberg, C. Det Hanseatiske museum i 50 aar. Festskrift i anledning av museets 50 aars jubilæum 26. juli 1872 - 26. juli 1922. Bg. [1922]. 73 s. ill.    
1593 - Det Hanseatiske museum og Finnegaarden da Samuel Michelsen og Berent Larsen disponerte over eiendommen. 1888-1912. 1912-1916. Bemerkninger i anledning av Samuel Michelsens imøtegaaelse av et kapitel i museets jubilæumsskrift. Bg. 1922. 7 s. - NB    
1594 Michelsen, S. Det hanseatiske museum og Finnegaarden i aarene 1888-1912. En imøtegaaelse av avsnittet "Den trange tid" i museets jubilæumsskrift. Bg. 1922. 4 bl. - NB    
1595 Vogel-Jørgensen, T. Bergensk Romantik. [Det Hanseatiske museum.] (Verden og vi, Kbh. 1922 s. 71-74)    
1596 [Det Hanseatiske museum.] Die Conthorischen Ehrenzeichen. Bg. [1925 ?] 25 s. ill. - Undertegnet: J.H. Bollmann, H. Shetelig, C. Koren-Wiberg. - Die Altermånner des Conthors s. 8-13, Statuten der conthorischen Ehrenzeichen s. 19-25.    
1597 Koren Wiberg, J. Det Hanseatiske museum i Bergen. Bg. [1933]. 13 bl. ill. (Hans. mus. skr. 7) - Tysk tekst. - Engelsk tekst. Bg. [1933]. 13 bl. ill. - Norsk tekst. Bg. 1938. 13 bl. ill.    
1598 Vanberg, E.D. Det hanseatiske museum i Bergen. (Kimer I Klokker 1934 s. 9-11) - NTI    
1599 Lorentzen, B. Det Hanseatiske museum og Schøtstuene. (Kom. funk. 14(1960) nr. 3 s. 5-8)    
1600 Byggeogbo.Organ for Bergens bolig- og byggelag. 1(1958)-17(1973). - Fra 1961 nr. 2: Bergen og omegn boligbyggelag.    
1601 Holter, R. Nye former for finansiering av boliger og boligreisning. Den norske stats husbank og Bergens bolig- og byggelag (BOB). Sem. NHH 1946.    
1602 Bergen og omegn boligbyggelag. 25 år. 2. mars 1941 - 1966. [Bg. 1966.] 16 s. ill. (Bygge og bo 1966 nr. 1, spesialnr.)    
1603 A/S Bergen tomteselskap. Selskapet og utbyggingsområdene. Bg. 1972. Fl. pag.    
1604 - Selskapets utbyggingsområder. Det administrative opplegg. Bg. 1973. [13] s.    
1605 Bafnytt. Utg. av Bergens arkitektforening. 1969/70-1972/73.    
1606 Bergens arkitektforenings arkitekturutstilling. (TU 31(1913) s. 192A, 214-18, 474-77 ill.)    
1607 Lange, E. de. Bergens arkitektforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3 (1919) s. 541-42)    
1608 Lund, [F.] Konow. Bergens arkitektforenings utstilling. (Bygk. 10 (1928) s. 17-20 ill.)    
1609 (Bergens arkitektforening) Bedre byggeskikk i Bergen. Bergens arkitektforening 1908-1933. - Særtr. av Bygk- 15(1933) s. 161-220.    
1610 Nygaard, A. Bergens arkitektforenings 25-års jubileum og propagandaen for bedre byggeskikk i Bergen. (Bygk. 15(1933) s. 222-23 ill.)    
1611 Schou, E.O. Bergens arkitektforening 18de sept. 1908 - 18de sept. 1933. (Bygk. 15(1933) s. 168-72 ill.)    
1612 Muri, D.J. Bergens arkitektforening 40 år. (Ark o b 13(1948) nr. 9/10 s. 3-6)    
1613 Bergens arkitektforening. BAF-50. Bergens arkitektforening gjennom 50 år. Katalog utg. i forbindelse med BAF's jubileumsutstilling 1958. Bg. 1958. 76 s. ill.    
1614 Bergen kommune og Bergens handelskammer. Fellesutvalg til å undersøke og utrede spørsmålet om opprettelse av et saneringsinstitutt i Bergen, 1960. Opprettelse av et saneringsinstitutt i Bergen. Innstilling. Bg. 1961. 38 s.    
1615 Bysaneringens finansielle side. Forslag om et saneringsinstitutt i Bergen. (Øk. rev. 18(1962) s. 131, 133, 143-45)    
1616 Boliginstituttet i Bergen. årsberetning. (l: Ark o b 14(1949) nr. 4, 15(1950) nr. 4, 17(1952) nr. 3, 18(1953) nr. 3, 20(1955) nr. 4)    
1617 En kort orientering om Boliginstituttets tilblivelse, organisasjon og virkeområde. (Ark o b 13(1948) nr. 9/10 s. 6-8)    
1618 Underthun, O.J. Boliginstituttet i Bergen. (I: Boliglandsmøte Bg.1950. [Utg. av] Norsk forening for boligreformer, Oslo 1951 s. 14-17)    
1619 - Boliginstituttet i Bergen. (I: Sosial håndbok for Norge. B. 1, Oslo 1952 s. 170-73)    
1620 Dahl, P. Skal De sette bo? Boliginstituttet er stedet for alle opplysninger. (Bg. by 6/7(1953) s. 9-11) Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring    
1621 Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Bergenske avdeling. årsberetning. 1871-1973. (I: Ftnfb 1872(1973)-128/1973(1974).)    
1622 - Bergens avdeling. Arsberetning (Årsmelding). 1947-1953, 1955-1960, 1962-1973. - Stens. - BOB UBB    
1623 Shetelig, H. Den bergenske avdeling av Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 713-17)    
1624 Fett H. Bergens avdeling. Tale ved 50-aars jubilæet. (Ftnfb 77/1921 (1922) s. 2-6) Gjenreisning A/S    
1625 Langlo, R. I gjenreisningens tjeneste. A/S Gjenreisnings virksomhet gjennom 10 år. [Bg. 1953.] 23 s. ill. Kommunale funktionærers egne hjems byggeforening    
1626 De Kommunale funktionærers egne hjems byggeforening. Love. 1910. - NB - 1913. 4 s. - BOB    
1627 LBBL - Kontakt. Organ for Laksevåg boligbyggelag. (1969)-4(1973). - NB UBB    
1628 Olsen, E. Selskapet til arbeiderboligers oppførelse i Bergen A/S 1853-1953. Et 100-års minne. Bg. 1953. 82 s. ill.    
1629 Sporveisreparatørenes byggeselskap. Love. [Bg. 192*.] 4 bl. - BOB    
1630 Greve, G. Bergens skjønhetsraad. Tilsynskomiteen for byens utseende. (Bygk. 4(1922) s. 33-34)    
1631 Lund F. Konow. Tilsynsrådet for Bergens bys utseende. (Bygk. 15 (1933) s. 195-97 ill.)    
1632 - Omkring Tilsynsrådet for Bergens bys utseende. (Ark o b 6(1941) nr. 6 s. 17-18)    
1633 Tilsynsrådets formann. [Intervju med Ole Landmark ved] LX.L. (Ark o b 19(1954) nr. 2 s. 7-9)    
1634 Vestlandske boligbyggelag. Andelslag for sosial boligbygging. Byggeprogram. 1[1947]-17(1973). - Forts. som:    
1635 Vest-bo informasjon. Medlemsblad for Vestlandske boligbyggelag. 1 (1973).    
1636 Vestlandske boligbyggelag. Vestbo Bergen 1946-1956. Utg. i anledning av 10-års jubileet 25. april 1956. [Bg. 1956.] 8 bl. ill.    
1637 Rødland, K. Vestlandske boligbyggelag Bergen 25 år. 1946-1971. (Vestlandske boligbyggelag. Byggeprogram 15(1971) s. 1-8)    
1638 Forsøg til et Bygnings-Reglement for Bergen, udkastet of Brand-Commissionen sammesteds. Bg. 1802. 40 s. - BN 1:124.    
1639 Bygningslov for Bergen. Bemerkninger fra kommisjon, sendt 9. juni 1830. - Om disse, se Haffner I (1925) s. 75.    
1640 Lov, angaaende Bygningsvæsenet i Bergen. Stockholms Slot den 13de September 1830. Bg. [1830 ?] 16 s.    
1641 Udkast til en Bygningslov for Bergen forfattet of en dertil of Communalbestyrelsen udnævnt Commission. [Bg.] 1844. 131 s.    
1642 Lov angaaende Bygningsvæsenet i Bergen. Malmøe den 12te August 1848. Bg. [1848 ?]. 23 s. - BB    
1643 Lov, indeholdende Forandringer i og Tillæg til Lov om Bygningsvæsenet i Bergen of 12te August 1848. Stockholms Slot den 28de September 1857. Chra [1857]. 8 s.    
1644 Samling of de gjældende Love og Bestemmelser angaaende Bygningsvæsenet i Bergen. Bg. 1876. 77 s.    
1645 (Lov angaaende Bygningsvæsenet i Bergen, 1848) Tillægsbestemmelser til den for Bergen gjeldende Bygnings- og Brandlovgivning, vedtagne . . . 1878 og approberede . . . 1879. [Bg. 1879 ?] 6 s.    
1646 Udkast til Lov angaaende Bygningsvæsenet i Kjøbstaden Bergen. Bg. 1880. 32,4 s. (BKF 1880, bilag)    
1647 Forslag til Lov angaaende Bygningsvæsenet i Kjøbstaden Bergen. [Bg.] 1882. 23 s. - [Bg. 1883?] 23 s. - [Bg. 1884.] 24 s.    
1648 Bygningskommissionen. Bemærkninger ved Forslaget til ny Bygningslov for Bergen. Bg. 1883. 22 s.    
1649 Erklæring fra Oldermandskabet for de kontorske handlende i Bergen (ang. § § 12b og a samt 56 i det foreliggende Udkast til en Bygningslov for Bergen). Bg. 1884. 10 s.    
1650 Forslag til Forandringer i Udkastet til ny Bygningslov for Bergen, § 12, 28, 56 og 72. Bg. 1884. 8 s.    
1651 Repræsentantbeslutninger angaaende Forslag til ny Bygningslov for Kjøbstaden Bergen. [Bg. 1884.] 13 s.    
1652 Forslag til de §§ i Bygningsloven, der særlig vedkommer den kontorske Grund. [Fraenkomite nedsatt av Bergens Formandskab.] Bg. 1885. 4 s.    
1653 Forslag til Lov angaaende Bygningsvæsenet i Bergen, endelig vedtaget of Kommunens Repræsentantskab i Møde den 15de Marts 1886. [Bg. 1886.] 25 s. (BKF 1886, bilag)    
1654 Bergens Bygningslov of 19de April 1899, tilligemed de uophævede Bestemmelser of Bergens ældre Bygningslovgivning, samt Tillægsbestemmelser til Loven of 19de April 1899. Udg. of Bergens Magistrats lste Afdeling. Bg. 1899. 89 s. - NB    
1655 Forslag til forandring of Bergens bygningslov udarbeidet for Bergens ingeniør- og arkitektforening ved arkitekt Kielland, kapt. Meltzer og bygningsinsp. Tschudy 1903. Bg. [1903]. 18 s. - NB    
1656 Skjærpede byggeforskrifter for Fløens og Solheimsvikens bygningskommune. [Bg. 1911 ?] 1 bl.    
1657 Udkast til bygningslov for Bergen. Utarb. av det av revisionskomiteen under 28. mars 1908 opnævnte engere utvalg. Bg. 1911. 60 s.    
1658 Bergens bygningslov av 19de april 1899 og andre bestemmelser vedkommende bygningsvæsenet i Bergen. Bg. 1916. 119 s.    
1659 Byggeregler for brandstrøket [i Bergen] i medhold av § 6 i Lov av 4de april 1916. Vedtatt . . . 1917. [Bg. 1917 ?] 6 s. - UBB    
1660 Fana kommune. Byggeforskrifter for Fana bygningsdistrikt. Vedtatt. . 1917 og approberet . . . 1918. Tillæg og forandringer ved Kgl. resolutioner av . . . 1920 og . . . 1921. Bg. [1921 ?] 8 s.    
1661 Lov av 22. februar 1924 om bygningsvesenet. Bygningsvedtekter for Bergen vedtatt av Bystyret . . . 1927. Fremdeles gjeldende bestemmelser av Bergens eldre bygningslovgivning. Bg. 1929. 127 s.    
1662 Madsen, S. Om Bergens bygningslovgivning. (Bygk. 15(1933) s. 199-201)    
1663 Bygningsvedtekter for Fana bygningsdistrikt. [Til bygningsloven av 1924.] [Bg. 1936 ?] 12 s. - UBB kop.    
1664 Vedtekter til lov om bygningsvesenet av 22. febr. 1924. Vedtatt av Bergens bystyre den 27. mars 1939. [Bg. 1939.] 11 bl.    
1665 [Vedtekter til bygningsloven av 1924 for Arna.] Arna 1948-1962. fl. pag. - Maskinskrevet. UBB kop.    
1666 Vedtekter til bygningsloven [av 1924] for Laksevåg herred. Gjeldende fra 1. januar 1961 . . . [Bg. 1961 ?] 22 s.    
1667 Vedtekter til bygningsloven [av 1965] for Laksevåg kommune. U.s. [1967]. 6 bl. - Maskinskrevet. - UBB kop.    
1668 Vedtekter til bygningsloven for Åsane kommune, stadfesta . . . 1967. U.s. [1967 ?] 6 bl. - Maskinskrevet. UBB kop.    
1669 Vedtekter til bygningsloven gjeldende for Fana kommune. Stadfestet av Departementet 31. jan. 1968. Bg. [1968]. 4 bl.    
1670 [Vedtekter til bygningsloven av 1965 for Arna kommune.] U.s. [197*?] 5 bl. - Maskinskrevet. UBB kop.    
1671 Documenter vedkommende Bebyggelsen of det den 26de og 27de Februar 1830 i Bergen afbrændte District, trykte efter en i Borgersamlingen den 19de Mai f.A. tagen Beslutning. [Bg. 1830]. 64 s.    
1672 Udskrift of Reguleringscommissionens Forhandlingsprotocol [vedr. Reguleringen of Byens Almindinger m.m.]. [Bg. 1853 ?] 28 s. - UBB    
1673 Finne, E.G. Forslag til Sandvikens Regulering. Bg. 1887. 1 bl. - BB int.    
1674 Bedømmelseskomiteen for Lungegaardsvandskonkurrencen i Bergen. Præmiekonkurrence angaaende Ordningen of Forholdene ved Lille Lungegaardsvand m.v. i Bergen. Bg. 1900. 23,7 s.    
1675 Idekonkurransen om regulering of strøket omkring Lille Lungegaardsvand i Bergen. (TU 27(1909) program s. 18, juryens uttalelse s. 256-60 ill., se også s. 282, 291-92; 29(1911) s. 130-31 ill.)    
1676 Olsen, E. Folk og bebyggelse. 4. Bebyggelse og regulering. a. Lovgivning. Administration. b. Bebyggelse og regulering. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 248-94)    
1677 Konkurranse om regulerings- og utstykningsplan for Aarstads østlige dele. (TU 33(1915) s. 74; A. Eide s. 112, N. Jacobsen s. 91; s. 113; S. Pedersen s. 102, 130; resultat s. 303-07 ill.)    
1678 En vigtig reguleringssak i Bergen. [Gategjennembruddet Torvet - Muren.] (TU 33(1915) s. 234-35 ill.)    
1679 Juryens bedømmelse av de ved den av Bergens kommune foranstaltede konkurranse indkomne utkast til regulering av det ved ildebranden 15.1.1916 ødelagte strøk av Bergen. [Bg. 1916.] 4 bl. - NB    
1680 Konkurranse om regulering av det brandlidte strøk i Bergen. Juryens bedømmelse. (TU 34(1916) s. 515-20, 528-33 ill.)    
1681 Reguleringen av det brændte strøk i Bergen. (TU 34(1916) s. 542-46 ill.)    
1682 Tønnessen, R. Bergen. [Byregulering.] (Boligsak i by og bygd 1(1916) s. 70-76 ill.)    
1683 Lexow, E. Det nye Bergen. (Pressens revy 1917 s. 355-58) - Efter Arbeidet 14.6.1917. - Om utkastet til det brente strøks bebyggelse.    
1684 Resultatet av konkurransen om regulering av det brændte strøk i Bergen. Juryens bedømmelse. [Oslo 1917.] 22 s. ill. - Særtr. av TU 1917 nr. 23.    
1685 Tønnessen, R. Om reguleringen av brandstrøket i Bergen. (Kom. tids. 4(1917) s. 147-55)    
1686 Greve, G. Bergens gjenreisning efter branden. (Kunst og k. 7(1918/ 19) s. 28-47 ill.)    
1687 - Reguleringen av brandstrøket i Bergen og dets foreløbige arkitektoniske utformning. Utg. ved Faqadekomiteen for brandstrøket i Bergen. Bg. 1918. 24 s. ill. - Særtr. av Kunst og k. 1918 nr. 1.    
1688 Ingstad, O. Bergen efter branden i 1916. Bg. 1919. 10 s. - Særtr. av Medd. i Norske kommunale ingeniørvæseners aarsb. 1918. - BOB    
1689 Konkurranse om regulerings og bebyggelsesplan for ytre Sandviken i Bergen. (Bygk. 1(1919/20) s. 122-27 ill.)    
1690 Konstruktive og økonomiske spørsmaal ved Bergens brandstrøks gjenreisning. (Bygningsindustri 1919 s. 25 f.) - NTI    
1691 Greve, G. Reguleringen av brandstrøket i Bergen og dets foreløbige arkitektoniske utformning. (April. Ill. Paaskehefte 1922 s. 19-37 ill.)    
1692 Utredning m.v. angående utnyttelsen av de staten i Bergens centrum tilhørende tomtearealer. Avgitt av en av Handelsdepartementet nedsatt komite. Kra 1922. 57 s. - Om denne, se Haffner 1(1925) s. 767 og 11(1936) s. 33.    
1693 Madsen, S. Gjenopbygningen av Bergens brandstrøk. (Bygk. 12(1930) s. 33-35 ill.)    
1694 Krogseth, L. Brandstrøket i Bergen og dets økonomi. (Bygk. 15(1933) s. 190-94 ill.)    
1695 Namtvedt, H. Byens regulering. (Rev. 1(1934) nr. 3 s. 6-7)    
1696 Jørgen, G. Øvergaard. Reguleringen av Marken, Bergen. (Bygk. 21 (1939) s. 181-83 ill.)    
1697 Olsen, O. Schumann. Bergen i de store reguleringsplaners tegn. (Vest Norges næringsliv 1939 nr. 1 s. 2, 8)    
1698 Bergens reguleringsråd. Program for konkurranse om byplan av Nordneshalvøen i Bergen 1941. Bg. [ 1941 ]. 4 bl. - NB    
1699 Når Bergen runder 200 000. Fremtidsproblemer, hvis løsning må tilrettelegges i vår egen tid. Av P.H-M. (Ark o b 6(1941) nr. 3 s. 15-17)    
1700 Resultatet av konkurransen om byplan for Nordneshalvøen i Bergen. 1941. Juryens kritikk. [Bg. 1941.] 15 s. - NB    
1701 Konkurransen om byplan for Nordneshalvøya i Bergen. (Bygk. 25 (1943). 2 bl. ill.)    
1702 Kloster, R. Framtid og fortid i byreguleringen. (Ark o b 10(1945) nr. 11/12 s. 10-11)    
1703 Handal, [N.] Bergen vil reise sig igjen - vakrere og rikere. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 212-14)    
1704 Breck, O. Vi bygger Bergen by. Kommunen og boligsaken. (Bg. by 1 (1949) s. 12-13)    
1705 Mohr, B. Lous. Bergen reguleres. En liten orientering om reguleringsvesenets arbeid. (Bg. by 1(1949) s. 10-11)    
1706 - Bergens reguleringsvesen. (Kom. funk. 4(1950) nr. 9 s. 3-5 ill.)    
1707 Olsen, O. Schumann. Byregulering og bybebyggelse. (Ark o b 15(1950) nr. 4 s. 3-5)    
1708 Mohr, B. Lous. Omkring reguleringen av strøket Marken - Vågsbunnen i Bergen. (Bygk. 34(1952) s. 53-57 ill.)    
1709 Muri, D.J. Bergens likegladhet. Kommunal omtrentlighet. [Strøket omkring Lille Lungegårdsvann.] (Ark o b 19(1954) nr. 1 s. 5-9; se også s. 11)    
1710 Byplan i Bergen. Området mellom jernbanestasjonen og Vågen. [Oslo 1955 ?] 12 s. ill. (Konkurransen. [16])    
1711 Fremtidens Bergen og nåtidens politikere. Av S.G. (Ark o b 2(1956) nr. 11/12 s. 7-8, 11)    
1712 Nesse, O. Byplankontorets arbeidsoppgaver. (Kom. funk. 10(1956) nr. 9 s. 5-7)    
1713 Forslag til generalplan for Bergenshalvøya og Askøy. Utarb. ved Generalplankontoret. 1. Undersøkelsen. (Ved T. Sund.) 2. Planen. Utg. av Generalplankomiteen for Bergenshalvøya og Askøy. [Bg.] 1957. 324 s. kart.    
1714 En saneringsundersøkelse i Bergen. Av j.c.k. (Ark o b 22(1957) nr. 1/3 s. 11-13)    
1715 Hopp, Z. Nye må1 for byutvidelsen i Bergen. (Urd 62(1958) nr. 8 s. 6-7, 28 ill.)    
1716 Laading, O.J. Oppmålingsvesenet i Bergen. (Kom. funk. 14(1960) nr. 5 s. 5-8)    
1717 Rieber, F. Betraktninger om utfylling av en mindre del av Store Lungegårdsvann, eventuelt kombinert med saneringstiltak. Foredrag. Diskusjonsinnlegg. Bg. 1960. 37 s. ill.    
1718 Sveram, T. Generalplan for det sentrale Bergen. Rapport. 1. Utført av . . . Bg. forord 1963. 122 s. ill.    
1719 Andersson & Skjånes A/S. Generalplan for Fana. [Oslo] 1966-69. 3b. - 1. Byutviklingsområdet. 1966. 2. Hovedrapport. 1969. [3]. Bilagshefte. 1969.    
1719a Bergens arkitektforening. Program for BAF's prisoppgave. Bg. 1968. 1 fold. bl. ill. - Premiert besvarelse, se nr. 1723.    
1720 Bergens saneringsinstitutt A/S. Om sanering og andre byfornyelsestiltak i Bergen. Prioritering av saneringstiltak. Bg. 1968. 135 s. - Stens.    
1721 Regionplanrådet for Bergenshalvøya og Askøy. Regionplankontoret. Byutviklingsmønsteret i Bergensregionen. Et opplegg til diskusjon om prinsipielle retningslinjer. Bg. 1968. 44 s. - Stens.    
1722 Bergens saneringsinstitutt A/S. Sanering av strøk med hjemmel i saneringsloven. Innstilling 2. Bg. 1969. 44 s.    
1723 Moe, B.A. og E. Dahm Vogt. "Kosmos eller kaos". BAF's prisoppgave om bysamfunns særpreg. [Vollebekk] 1969. 76 bl. ill. (Norges landbrukshøgskole. Institutt for bygningsteknikk. Stensiltr. 79)    
1724 Digranes, J. Regionplanlegging i Bergensområdet. (I: Bergen i perspektiv, 1970, s. 157-69)    
1725 Helland-Hansen, P. Rasering eller rehabilitering. (Bygk. 52(1970) s. 196-97 ill.)    
1726 Kosmos eller kaos. Bergen som bymedium: Kosmos eller kaos. [Av] A. Moe. Medarb. E. Dahm Vogt. - Enn om vi fjernet fjellet. [Av] N. Haugstveit, I. Willumsen m.fl. - Collage. [Av] G. Bakke. Utg. av Arkitektnytt. Oslo 1970. 88 s. ill. (En A bok)    
1727 Nordhagen, P.J. Fra Klosteret til Universitetet. Bykjerne-problemer anno 1970. (Gml. Bg. årb. 1970 s. 5-22 ill.)    
1728 Regulerings- og bebyggelsesplan for Laksevåg sentrum. [Oslo] 1970. 12 s. ill. (Norske ark. konk. 165)    
1729 Thuen, T. Planleggingen av en ny bydel. Rapport om planleggingen av Fyllingsdalen i Bergen, utarb. på oppdrag fra Bergen kommune ved Byplankontoret. [Utg. av] Universitetet i Bergen. Sosialantropologisk institutt. Bg. 1971. 121 s. kart.    
1730 VIAK A/S. Generalplanarbeidet i Åsane 1968-71. H.1. Rapporter utarb. av A/S VIAK, utdrag av møtebok for Generalplanutvalget i Åsane. Bg. 1971. 177 s. kart.    
1731 - Åsane generalplan 1971. H.2. Plan for perioden 1971-1980. Utarb. av Generalplannemnda i Åsane ved A/S VIAK. Bg. 1971. 62 s. kart.    
1732 Hansteen, H.J. Bergen. Bevaring og rehabilitering i sentrale bystrøk. Utg. av Byutviklingsseksjonen i Bergen. Bg. 1972. 110 s. kart. - Fotokop. maskinskr.    
1733 - Bergen - rehabilitering og bevaring. Rapport underveis. (Bygk. 54 (1972) s. 2-3 kart)    
1734 Nordhagen, P.J. Saneringsideologien - avsjeling av sentrum. Særtr. av Bergens arbeiderbl. 22.2.1972. 1 bl. - UBB    
1735 Rødland, K. Byutviklingsseksjonen. (Kom. funk. 26(1972) nr. 1 s. 5-8)    
1736 Smørdal, O. [og] K. Vågsether. Marken - total sanering eller rehabilitering. En økonomisk og miljømessig vurdering. Sem. NHH 1972.    
1737 [Kirker, Klostre. Geistlige. Begravelser.] (I: Edvardsen, b. 2[1694] (1952) s. 1-125)    
1738 Antiquitates eller Fortegnelse oc Afritzning paa huis gamle Monumenter som nu kunde findes udi Bergens Sticht. Anno 1626. (Saml. t. d. danske hist. Kbh. B. 2:3, Kbh. 1784 s. 34-43) - Runestener o.a. innskrifter, bl.a. Lysekloster, Fana kirke, Domkirken.    
1739 [Kirker. Klostre.] (l: Meyer, b. 1[1794](1904) s. 153-312, b. [2] (1905) s. 43-146 ill.)    
1740 [Kirker. Klostre.] (l: Sagen og Foss (1824) s. 26-50, 375-96)    
1741 Nicolaysen N. lagttagelser paa en Reise i Sommeren 1848. Bergen. (Ftnfb 1847(1848) s. 14-17)    
1742 Dietrichson, L. Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. (Theol. Tids. f.d. evang. luth. Kirke. R.3.B.2(1888)) - Bg. s. 294-98.    
1743 Bendixen B.E. Om nogle smaa kirker i Bergen. (BHFS 6(1900) : 4 s. 8-10)    
1744 - Fra Søndre Bergenhus og Bergenhus Fæstning. (Ftnfb 1900(1901) s. 166-208) - Bl.a. Birkeland, Midtun, Fana kirker.    
1745 - Kirkerne i Søndre Bergenhus amt. Bygninger og inventarium. Bg. 1904. 677 s. ill. - Fana s. 352-81, Aarstad s. 421-27, Lysekloster kapel s. 341-45, Laksevåg kirke s. 417-20.    
1746 Fett, H. Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede. Kra 1911. 146 s. ill. - Bg. s. 58--65 ofst.    
1747 Kirker og kirkegaarde. - Klostre og gilder. (l: Helland, b. 1(1916) s. 437-95)    
1748 Tybring, F. Bergenske kirker ved reformationen. (l: Luther. Et festskrift, Bg. 1917, s. 335-43)    
1749 Konkurranse om utkast til kirke paa "Fredens bolig", Bergen. Bedømmelseskomiteens uttalelse. (TU 36(1918) s. 173-78, 188--91 ill.) - Også i: Arkitektur og dekorativ kunst 10(1918) s. 38-48, 51-57 ill.    
1750 Bergens kirker. (St. Olav 32(1920) s. 300-01)    
1751 Berner F. Fredens bolig. Forslag til en ny kirke i Bergen. (Bygk. 4 (1922) s. 17-24 ill.)    
1752 Lexow, E. Knud Gyldenstiernes snekker. Bg. [1931?] 23 s. ill. (Bg. mus. årb. H 1931:3) - Altertavler; bergensarbeider.    
1753 Kirkene. (l: Hjellestad, H. Fana, b. 1(1933) s. 446-515 ill.)    
1754 Litleskare, J. Kyrkjor og kristenliv. Bg. 1937. 405 s. ill. (Haus i soga og segn. 2:1) - Kyrkjebyggjing i Aadna Aadnakyrkja, kapell i Ytre-Aadna, Takvam kapell, kapellangard s. 278-340; prestar, klokkar etc. s. 351-404.    
1755 Mohn, A. Et englefragment. (Godbit. Ser. 1:5. 1 s. - BT 2.12.1939)    
1756 Frimannslund B.A. Et epitafietoppstykke. (Godbit. Ser. 1:11. 1 s. - BT 12.4.1941)    
1757 Simonnæs, O. Bergenske kirkeinteriører. (Ark o b 6(1941) nr. 8 s. 6-7; nr. 9 s. 6-7)    
1758 Kloster R. Billedhugger J.C. Schauer og det franske 1øv i Bergen. (Ftnfb 96/1940(1942) s. 85-98 ill.)    
1759 - Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen. [Dr. avh.] Bg. 1942. 175 s. ill. (Bg. mus. årb. H 1942:1) - Kirkekunst. - Fort. over snekkere i 1645 s. 170-73.    
1760 Lund, F. Konow. Kirker og klostre. (l: Levende fortid i nutidens Bergen, [1943], s. 59-77 ill.)    
1761 Johnsen, H. Kirkevergekontoret. (Kom. funk. 5(1951) nr. 10 s. 2-3 ill.)    
1762 Johnsen, H. På kirkebesøk i middelalderens Bergen. (Bjørgv. 1952 s. 7-20 ill.)    
1763 - Litt kirkehistorie fra Nordnes. (Juleklokker. Utg. av Nykirkens menighetspleie. 1954 s. 31, 33-34 ill.)    
1764 Liland, S. Dei fjortan kongskyrkjone. (Frå Fjon 1954 s. 11-27 ill.) -Bl.a. Apostelkirken, Fana kirke, Katarinakirken, Allehelgenskirken.    
1765 Lexow, J.H. Den sittende søyle i Bergen. (Ftnfb 110/1955(1956) s. 129-44 ill.) - Altertavler; J.C. Schauer.    
1766 Bønes, B. Kyrkjone på Holmen i Bjørgvin. (Bjørgv. Kyrkj. 1965 s. 1938 ill.)    
1767 Grieg, S. Bergens hovedkirker i året 1796. (Ftnfb 119/1964(1965) s. 127-50 ill.)    
1768 Christie, S. Den gammellutherske billedkunst i Bergens stift. (I: Bjørgvin bispestol. Byen og bispedømmet, 1970, s. 229-48 ill.)    
1769 Muri, S. Norske kyrkjer. Oslo 1971. 313 s. ill. Bg. fl. st.: Mariakirken, Domkirken, Nykirken; Fantoft, Fana, Storetveit, Biskopshavn, Landås, Slettebakken kirker.    
1770 Trende, K. Frid. 1. Breve om Apostel-Kirken og Hellig Kors Kirke i Bergen. (Danske Mag. Kbh. 6(1752) s. 342-43)    
1771 Hanssen, O. Den yngste Apostelkyrkja på Holmen i Bjørgvin og St. Chapelle i Paris. (Nynorsk vekebl. 1935 nr. 13) - NTI    
1772 Robberstad, M. Om Apostlagodset. (Sunnhordl. 36(1955) s. 3-12)    
1773 Dahl, A. Fasmer. Nesttun kirke. (Norsk kirkebl. 14(1917) s. 164-66)    
1774 Biskopshavn kirke, Bergen. [Oslo 1962.] 16 s. ill. (Norsk ark. konk. 81)    
1775 Barkve, O. Biskopshavn kyrkje. (Bjørgv. Kyrkj. 1966 s. 74-76)    
1776 Domkirken. (l: Frimann. Stiftelser, b. 1(1774) s. 25-92)    
1777 Forlehningsbrev til Oluf Rosenkrands paa Bergens Domkirkes Provstie, eller Apostel-Godset kaldet, dat. 2. Nov. 1651. (Budst. 6(1825) sp. 692-96)    
1778 St. Olafs Kirke og Kloster i Vaagsbunden. Bergens Domkirke. (I: Feuilletons-Artikler, skrevne for "Bergensposten". lste Halvaar 1871, s. 99-106)    
1779 Blix, P. Fra Bergens Domkirke. (Norske ing. og ark.f.org. 3(1880) s. 115-16 ill.)    
1780 [Domkirken i Bergen.] (Folkebl. 11(1890) s. 265 ill.) - Ikke tekst.    
1781 Tybring, F. Af Bergens domkirkes historie. (Ftnfb 1904(1905) s. 237-41 ill.)    
1782 Domkirken i Bergen. (Folkebl. 37(1916) s. 296 ill.) - Ikke tekst.    
1783 Kolsrud, O. Bergens domkirke. (St. Olav 35(1923) s. 20)    
1784 Wiesener, A.M. Professor Dahl om Domkirken og Holbergs hus. [Kong Oscarsgt. 23.] Utg. ved . . . (BHFS 33(1927) s. 267-80 ill.)    
1785 Bergens domkirke. [Juryens uttalelser om utkastene til utsmykning av kirken.] Bg. 1931. 7 s.    
1786 Bergens domkirke. Utfallet av konkurransen. (Bygk. 13(1931) s. 262-68 ill.)    
1787 Bugge, A. Bergens domkirke. Historisk oversikt. [Bg.] 1931. 86 s. ill.    
1788 Bergens domkirke. Konkurransen om interiøret. (Ftnfb 87/1931 [1932 ?] s. 119-26 ill.)    
1789 Lorentzen, B. Domkirken. (Ark o b 9(1944) nr. 1 s. 3-8 ill.)    
1790 Tybring, F. "St. Ansgars visjon" for Domkirken i Bergen. Et brev fra Gerhard Munthe. (Kunst og k. 1952 s. 125-28) - Maleriet kom ikke til Domk. men til Rasmus Meyers saml.    
1791 Mikkelsen, E. De gamle murene roper til oss. (Bjørgv. 1954 s. 23-26)    
1792 Liden, H.-E. Domkirken i Bergen. [Bg. 1968.] 18 s. ill.    
1793 - Domkirken i Bergen. (Bjørgv. Kyrkj. 1968 s. 13-29 ill.)    
1794 Tveitane, M. Domkirkeporten. (Godbit. 38(1971). 1 s. - BT 6.2. 1971) - Tegning av J.C.C. Dahl.    
1795 Liden H.-E. Domkirken i Bergen. [Bg. 1973.] 32 s. ill.    
1796 Kirke i Eidsvåg, Åsane kommune. [Oslo] 1970. 12 s. ill. (Norske ark. konk. 167)    
1797 Bendixen, B.E. Fane kirke. Bg. 1904. 16 s.    
1798 Hjellestad, H. Fana kyrkja. (Nordhordl. 1(1918) s. 37-50 ill.)    
1799 - Fana kirke i 700 aar. Bg. 1926. 62 s. ill.    
1800 Fana kirke. Av O.I. (Norsk kirkebl. 1928 s. 465-67.) - NTI    
1801 Lund, [F.] Konow og B. Greve. Fana kirkes restaurering. (Bygk. 11 (1929) s. 1-9 ill.)    
1802 Skre, R.R. Fana kyrkja 800 år. (Bjørgv. 1951 s. 13-23 ill.)    
1803 Fana kyrkja. 800 års jubileum 31. mai 1953. (Program.) [Bg.] 1953. 8 bl.    
1804 Hovda, T. Fana kyrkja. (Gamal grunn 1955 s. 77-80 ill.)    
1805 Fana kyrkja. Fana church. [Bg.] 1959. 1 fold. bl. ill.    
1806 Bjerknes, K. Fantoftkirken. (Ftnfb 96/1940(1942) s. 49-84 ill.)    
1807 - Fantoftkirken. [Oslo] 1942. 36 s. ill. (Fortidsminner. 22)    
1808 Skasa-Weiss, E. Die Stabkirche von Fantoft. (Deutsche Monatshefte in Norwegen 5(1944) nr. 8 s. 12-15 ill.)    
1809 [Fantoft stavkirke.] Fantoft stave church. [Bg.] 1958. 15 s. ill. - [Bg. 1966.] 15 s. ill.    
1810 Fantoft [stavkirke]. Die Stabkirche zu Fantoft. [Bg. 1963.] 15 s. ill. - Også fransk utg. [1963].    
1811 Myhre, B. Magnus. Kors på vandring. (Godbit. 41(1973). 1 s. - BT 2.12.1972) - Kors ved stavkirken.    
1812 Fridalen interimskirke 25 år. (Fridalen menighetsbl. 29(1962) nr. 39) - NB    
1813 Bendixen, B.E. Das Franziskanerkloster zu Bergen in Norwegen. (Franziskanische Studien. Quartalschrift. Munster i.W. 1(1914) s. 204-29 ill.) - Også om kirken, nuværende Domkirken. - UBB særtr.    
1814 Bendixen, B.E. Kirkebygningen paa Hop i Fane. (BHFS 15(1909) : 2. 8 s. ill.)    
1815 Konkurrancen for tegninger til Johanneskirken i Bergen. (TU 6(1888) s. 183-84, 188-90)    
1816 Backer, H.M. Fra . . . til byggekomiteen for Johanneskirken i Bergen [vedr. ansvar for overslag]. (TU 11(1893) s. 79-81; s. 76-78: uttalelse fra den Norske ingeniør- og arkitektforenings arkitektgruppe)    
1817 Johanneskirken i Bergen. (Folkebl. 15(1894) s. 180-82 ill.)    
1818 Haukenæs, T. Sjursen. St. Johannes kirke i Bergen. (l: - Lys og mørke, Bg. 1898, s. 199-201)    
1819 Johanneskirken. (Ungdomsvennen 1899 s. 36f. ill.) - Schw. 1.    
1820 Om Kaarskirken. (l: Frimann. Stiftelser, b. 1(1774) s. 232-49)    
1821 Brun, J.N. Korskirkens Jubelfæst, første Advent 1805. Bg. 1805.8 bl.    
1822 Korskirkens Restauration. (Rev. 4(1897) nr. 19b s. [1], nr. 22b s. [1], nr. 25a s. [2-3], nr. 36a s. [1], nr. 42b s. [1], nr. 43a s. [2])    
1823 Johnsen, H. Verdifullt arkivfunn. (Bjørgv. 1954 s. 78-83)    
1824 Lexow, J.H. Korskirkens historie. (Bjørgv. 1956 s. 119-43 ill.)    
1825 Barsnes, A. Kristkyrkja og kongegravene på Holmen. Bjørgvin 1928. 31 s. ill.    
1826 Kristkirken i Bergen. (St. Olav 54(1942) s. 201-02)    
1827 Liden, H.E. Domkirken i Bergen og utviklingen av de norske domkirketypene i 1000-1100-årene. [Store Kristkirke.] (l: Bjørgvin bispestol. Byen og bispedømmet, 1970, s. 11-40 ill.)    
1828 Tybring, F. Et kirkeprogram. Den kunstneriske utsmykning av Laksevaag kirke. (Norvegia sacra 2(1922) s. 238-42)    
1829 Laksevåg kirke 75 år. 1875-1950. [Red. av] F. Knudsen. Bg. 1950. 31 s. ill.    
1830 Landås kirke i Bergen. [Oslo] 1962. 16 s. ill. (Norske ark. konk. 77)    
1831 Mathiesen, K.0. Landås kirke. (Bjørgv. 1967 s. 90-97 ill.)    
1832 Kielland-Lund, 0. Landås kirke i Bergen. (Byggm. 42(1968) nr. 6 s. 35 ill.)    
1833 En mærkværdig Nyhed [om Lysekloster]. (Berg. Kontr. 3(1834) s. 7-8)    
1834 (Lysekloster) Uddrag of Aktstykker, Forhandlinger m.m. betræffende Foged- og Dommerjurisdictionen over Lysekloster Gods, foranstaltet til Afbenyttelse for Repræsentanterne ved det 15de ordentlige Storthing ved Behandlingen of et til bemeldte Storthing indgivet Andragende. Bg. 1856. 29 s.    
1835 Lysekloster. (Skill.-Mag. 33(1867) s. 787, 789 ill.)    
1836 Bredal, N. Ruinerne of Lyse Kloster ved Bergen. [Text af] N.B. (Ill. Tid. Kbh. 13(1871/72) nr. 659 s. 308, 310-11 ill.)    
1837 Ruinerne of Lyse Kloster ved Bergen. (Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, Kbh. 5(1872) s. 42-43 ill.)    
1838 Fundatio Lysensis monasterii. (I: Monumenta historica Norvegiæ. Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen. Udg. ved G. Storm, Kra 1880, s. 169-78)    
1839 Nicolaysen, N. Om Lysekloster og dets ruiner. Kra 1890. 11 s. ill. ( - Kunst og haandverk fra Norges fortid. Suppl. 2)    
1840 Lysekloster og nuværende eier. (Husm. 18(1904) s. 384-86 ill.)    
1841 Bjorheim, T. En tur til Lysøen og Lysekloster. (Urd 9(1905) s. 295-96 ill.)    
1842 Hill R.H.E. Lysekloster, Norway. (Norwegian club, Lond. Year book. 1910 s. 15-24 ill.)    
1843 Moe, W. Lyse kloster. (I: - Norske storgaarde, Kra 1912, s. 126-132 ill., og i - 2. forøk. utg., Kra 1920, s. 176-82 ill.)    
1844 Olafsen, 0. Lyse kloster og dets jordegods. (Hard. 1917 s. 36-52)    
1845 Wiesener, A.M. og V.H. Finsen. Lysekloster og dets ejere. (I: - Slekten Forman (Formann>, Bg. 1917, s. 105-29)    
1846 Tveit, N. Ein strid um laksefisket i Oselvi. (Nordhordl. 4(1924) s. 23-28)    
1847 - Lysekloster. (I: - Os, b. 1, Bg. 1932, s. 446-93 ill.; og i 2. oppl., Bg. 1960, s. 446-93 ill.)    
1848 Bak fasaden. Lysekloster. (Rev. 2(1933) nr. 31 s. 8-10 ill.)    
1849 Fischer, G. Cistercienserne og Hovedøya. [Oslo 1936]. 59 s. ill. (Fortidsminner. 13) - Særtr. av St. Hallvard 1935. - Lysekloster s. 29-34.    
1850 Tresselt, E. Lyse kloster - engang Norges største jordegods. (Vi selv 1938 nr. 8 s. 16-17, 46 ill.)    
1851 Bukdahl, J. Lyseklosteret. Kbh. 1940. 164 s. ill.    
1852 - Lyseklosteret. Omkring middelalderen i romantikken. (Kirke og k. 47(1940) s. 340-54)    
1853 - Omkring Lyseklosteret. (Urd 45(1941) s. 893-94 ill.; se også s. 501-02 av S. Torsteinson)    
1854 Lysekloster. (For bygd og by 33(1941) nr. 18 s. 25-27 ill.)    
1855 Gustavsen, E. En historisk beretning om Lyseklosteret. (Dag over Norge 1946 nr. 4 s. 8-10 ill.)    
1856 Tveit, N. Lysekloster gjennom 800 år. 10. juli 1146 - 10. juli 1946. Bg. [1946]. 58 s. ill.    
1857 Vik, T. Lysekloster. (Kooperatøren 40(1946) s. 187f.) - NTI    
1858 Coldevin A. Lysekloster. (I: - Norske storgårder, b. 2, Oslo 1950, s. 337-48 ill.)    
1859 Enlund, S. De vita munkarnas Lysekloster. (Høgskulebl. 47(1951) s. 139f.) - NTI    
1860 Engelstad, E.S. Lyse kloster hovedgård i Os. (Allers 1959 nr. 5 s. 24-25 ill.) - Pharo    
1861 Mohn, A. Lysekloster. Bg. 1959. 14 s. ill. - Bg. 1961. 15 s. ill.    
1862 Zachariassen, B. Lysekloster kapell - 300 år. (Bjørgv. 1964 s. 51-52)    
1863 Joys, C. Om laksefisket i Oselven i middelalderen. (Bg. turl. årb. 1967 s. 71-78)    
1864 Bukdahl, J. Punkterne udenfor. En rejse til Lyseklosteret og Lysøen. (Gamal grunn 7(1972) s. 26-33 ill.)    
1865 Kvamme, Aa. Margretakirken på Nordnes. (BHFS 61 1956/57(1958) s. 7-25) - Nordnes-navnet; retterstedet s. 10-19.    
1866 - Margretakirken på Nordnes. (Bjørgv. 1963 s. 13-19)    
1867 Rescript [av 8.8.1771 ang. Mariakirken og St. Catharina Fattighus]. Bg. 1771. 1 bl. - UBB    
1868 Tydske Kirke i Bergens Stad, Mariæ Kirke kaldet. (I: Frimann. Stiftelser, b. 2(1777) s. 1-45)    
1869 Dahl, J.C. Udkast til en Beskrivelse over Altertavlen i St. Mariæ Kirke i Bergen. (Urda 2(1842) s. 347-51 ill.)    
1870 St. Mariæ Kirke i Bergen. (Norsk Folkebl. 2(1867) s. 203-05 ill.)    
1871 Indgangsdør paa St. Mariæ Kirke i Bergen. (Norsk Folkebl. 3(1868) s. 216 ill.) (Ny ill. Tid. 4(1877) s. 109, 111 ill.)    
1872 St. Mariæ kirke i Bergen. (Ill. familiebl. 4(1873) s. 229-30 ill.)    
1873 B[øgh], J. Tydskekirken i Bergen. (Ill. Tid. Kbh. 16(1874/75) nr. 789 s. 60, 62 ill.)    
1874 Det Indre of Tydskekirken i Bergen. (Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, Kbh. 6(1875) s. 34-35 ill.)    
1875 Nicolaysen, N. Mariekirken i Bergen. (I: - Kunst og haandverk fra Norges fortid. R. 2, Kra 1894, s. 4-6 ill.)    
1876 Bendixen, B.E. Mariakirken og dens udstyr. Med tillæg. (BHFS 5 (1899) : 2. 75 s. ill.) - [Tillegg.] Johan Hollånders gravskrift. (I: BHFS 8(1902). 1 s.)    
1877 Nicolaysen, N. Mere om Mariekirken i Bergen. (Morgenbl. Extranr. 1899 s. 13; svar fra C. Koren-Wiberg s. 21-22.)    
1878 Mariakirken i Bergen. [Bg. 19**.] 2 bl. ill. - O.m. engelsk og tysk tit. og tekst.    
1879 Bendixen, B.E. En bemærkning om Mariakirkens malerier. (BHFS 6 (1900) :4 s. 13-14)    
1880 - Alterskapet i Mariakirken i Bergen. (Ftnfb 66/1910(1911) s. 65 96 ill.) - Også som særtr., 32 s. ill.    
1881 Sankta Maria-kirken i Bergen. [Av] K. (Urd 17(1913) s. 529-30 ill.)    
1882 Mariakirken i Bergen skal restaureres. (Folkebl. 38(1917) s. 429)    
1883 Mowinckel, H. Gavebrev av 22.9.1917 til Mariakirken i Bergen. (Ftnfb 73/1917(1918) s. 178)    
1884 Bak fasaden. Mariakirken. (Rev. 2(1933) nr. 50 s. 14-15 ill.)    
1885 Koren Wiberg, J. Mariakirkens regnskapsbok. Bg. 1934. 76 s. ill. (Hans. mus. skr. 8) - Begravelser, navnelister s. 16-52, personalia, prester o.a. s. 53-57, bergenske kirkebøker s. 74-76.    
1886 Krohn-Hansen, T. Det hanseatiske kontors våben på Mariakirkens patener. (Gullsm. k. 28(1937) s. 4-5 ill.)    
1887 Erdmann, D. Kalkmaleriene i Bergens Mariakirke. (Ftnfb 92/93 1936/37(1938) s. 103-16 ill.)    
1888 - Prekestolen i Bergens Mariakirke. (Ftnfb 94/1938(1939) s. 119-36 ill.)    
1889 Habicht, V.C. Export lüneburgischer Kunstwerke nach Skandinavien im Mittelalter. (Viking 3(1939) s. 99-113 ill.) - Mariakirkens altertavle s. 103-10.    
1890 Lexow, E. Søffren Oellssen og Mariakirkens apostelstatuer. (Vestl.k.i.m. årb. 1942(1943) s. 7-28 ill.)    
1891 [Liden, H.-E.] Mariakirken i Bergen. Utg. av Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Bergensavd. i samarb. med kirkevergen i Bergen. [Fører.] [Bg. 196*.] 36 s. ill. - O.m. engelsk, fransk og tysk tekst.    
1892 Liden, H.-E. Mariakirken. Romansk bygningskunst i Bergen. En undersøkelse av kirkebygningsvirksomheten i Bergen i 1100-årene med utgangspunkt i Mariakirken. Bg. 1961. 134 s. ill. (Hans. mus. skr.    
1893 Kaland, B. Alterskapet i Bergens Mariakirke. (Ftnfb 116/1961(1962) s. 147-66 ill.)    
1894 - Mariakirken og dens inventar. (Bjørgv. Kyrkj. 1966 s. 57-69 ill.)    
1895 Grieg, S. Om en forgylt tresko. (Godbit. Ser. 2:36. 1 s. - BT 12.4. 1969) - Votivgave til M. fra Gullskogården.    
1896 Liden, H.-E. Mariakirken i Bergen. Utg. av Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Bergensavd. i samarb. med kirkevergen i Bergen. [Fører. 2. rev. utg.] [Bg. 1969.] 38 s. ill. - O.m. engelsk, fransk og tysk tekst. - Forf. på s. 9.    
1897 Handal 0. Mariakirken i Bergen. (Norske sjømannsmisjon. Påskeh. 8 (1970) s. 7-10 ill.)    
1898 Kvideland, R. Mortensgåsa - eit Luther-attributt? (Bjørgv. Kyrkj. 1971 s. 55-63 ill.) - Lutherportrettet i Mariakirken.    
1899 Gjærder, P. En middelalderkalk [fra Mariakirken]. (Godbit. 39(1972). 1 s. - BT 11.9.1971)    
1900 Forlehningsbrev til Axel Sehested paa Munkelif Kloster og St. Hans Klosters Gods, dat. 12. Febr. 1652. (Budst. 6(1825) sp. 689-91)    
1901 Codex diplomatarius monasterii sancti Michaelis, Bergensis diocesis, vulgo Munkalif dicti, conscriptus anno Chr. MCCCCXXVII. . . . nunc primum in lucem ed. a P.A. Munch. Chrae 1845. 220 s. ill.    
1902 Nicolaysen, N. Om Munkelifsklosteret i Bergen og dets levninger. (Ftnfb 1860 [1861?] s. 59-79 ill.)    
1903 Munkeliv Kloster. (Folkev. N.R. 20(1896) s. 417-29)    
1904 Nielsen, Y. Olaf Kyrre og den første christne helligdom paa Nordnes. (BHFS 12(1906) : 1. 12 s.)    
1905 Bing, J. Landskylden paa Munkelivsgodset 1463-1624. (Hist. tids. R.4.B.5(1909) s. 560-72)    
1906 Hægstad, M. Munkelivs eldste jordebok. [Codex diplomatarius monasterii sancti Michaelis.] Chra 1909. 10 s. (Vid. selsk. forh. 1909:10)    
1907 Kielland, T.B. Fra Munkeliv Birgittinerkloster, Norges Vadstena. (Ftnfb 76/1920(1921) s. 73-90 ill.)    
1908 Shetelig, H. Søylefot fra Munkeliv klosterkirke. (Godbit. Ser. 2:4. 1 s. - BT 31.5.1952)    
1909 Rennord, F. Kloster-Øya Selje var terskelen til Olavs kristentokt. Klosterets datter - det mektige og rike Munkeliv i Bergen. (St. Olav 65(1953) s. 306-10)    
1910 Johnsen, A.O. Om pave Eugenius III's vernebrev for Munkeliv kloster av 7. jan. 1146. Oslo 1965. 55 s. ill. (Norske vid. ak. avh. II. Hist. filos. kl. Ny ser. 7)    
1911 Bjørkvik, H. Eit kyrkjeleg godskompleks i mellomalderen. Munkeliv klosters jordegods. (Heimen 14(1967/69) s. 51-70)    
1912 Gjerløw, L. Det birgittinske Munkelivs-psalter. (I: Bjørgvin bispestol. Byen og bispedømmet, 1970, s. 129-43 ill.)    
1913 Bendixen, B.E. Udgravninger paa Nikolaskirkens tomt i Bergen. (Ftnfb 1895(1896) s. 38-44 ill.)    
1914 Bendixen, B.E. Nonneseter Klosterruiner. Udg. of Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. Bg. 1893.8 s. ill. (Nicolaysen, N. Kunst og haandverk fra Norges fortid. Suppl. [5])    
1915 Nonneseters overdragelse til brødrene of St. Antons orden. [Ved B.E. Bendixen.] (BHFS 6(1900) : 1 s. 29-34)    
1916 Bendixen, B.E. En ligsten fra Nonneseter klosterkirke. (BHFS 7(1901): 4. 2 s.)    
1917 Nonneseter klosters breve. (I: Akershusregisteret of 1622. Udg. ved G. Tank, Kra 1916, s. 108-44)    
1918 Berg, A. Mariæ nonnekloster i Bergen. Nunnusetr. (BOB medd. 1936 nr. 2 s. 4-6)    
1919 Hammer, R. Nonneseter kapell. Bergens døvekirke. Bg. [1962 ?] 1 fold. bl. ill.    
1920 - Nonneseter kloster - Bergen døvekirke. (Bjørgv. Kyrkj. 1970 s. 55-66 ill.)    
1921 Liden, H.-E. Nonneseter klosterruin i Bergen. (Ftnfb 124/1969(1970) s. 94-99 ill.)    
1922 Nygård kyrkje i Laksevåg vigsla. (Stiftsnytt frå Bjørgvin 7(1972) nr. 2 s. [4] ill.)    
1923 [Nykirken i Bergen.] (Danske maanedtlige Skiald-Tidender, skrevne ved N. Prahl, Kbh. 1(1761/63) s. 213-14) - Vers.    
1924 Anordning, Hvorledes med Nye-Kirkens Indvielse den 23. Novembr. 1763 skal forholdes . . . Bg. [1763]. 28 s. - UBB    
1925 Nykirken. (I: Frimann. Stiftelser, b. 1(1774) s. 277-98)    
1926 Brun, J.N. Intimation til Collect for Nyekirken i Korskirken lte Søndag i Faste. Bg. 1800. 8 s.    
1927 Fleischer, P. Tale paa første Søndag i Faste 1800, i Anleedning of Ildebranden den 14de Februarii næst foran. Holden for Nyekirkens Meenighed i Mariæ tydske Kirke i Bergen. Bg. 1800. 20 s.    
1928 Brun, J.N. Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801. Bg. 1801. 23 s. - Preken.    
1929 Ceremonialet ved Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801. Bg. 1801.4 bl. - Sluttbemerkn. av J.N. Brun. - BN 1:77    
1930 Kielland, J2.M. Nykirken i Bergen. (Kunst og k. 1911/12 s. 239-46 ill.)    
1931 Lorentzen, B. Nykirken. (Ark o b 8(1943) nr. 10 s. 4-5, 10)    
1932 Lund, F. Konow. Nykirken. (I: Bergens profil, 1944, s. 102-25 ill.)    
1933 Johnsen H. Nykirken i Bergen. (Juleklokker. Utg. av Nykirkens menighetspleie. 1952 s. 29-31 ill.)    
1934 Kirkesølv i Bergen. (Gullsm. k. 47(1957) s. 61-62 ill.) - Kirkestaker i Nykirken.    
1935 Nykirken i Bergen gjenreist. (Årb. f. d. n. Kirke 1957 s. 46-47)    
1936 Lund, F. Konow. Nykirken i Bergen og dens gjenreisning. (Bjørgv. 1958 s. 58-66 ill.)    
1937 Nilssen, E. St. Halvardskirken. En gammel bergensk sognekirkes historie. (Kjenn d.1. Bg. årb. 1941 s. 5-20 ill.) - Også som særtr. 20 s. ill.    
1938 Tybring, F. Kirken paa Tangen. Et mindesmerke om 1914. [Bg. 1914.] 2 bl. ill. (Arbeidskomiteen til reisning av smaakirker i Bergen. Skrift. 3) - BOB    
1939 Nye glassmalerier i Bergen. (St. Olav 62(1950) s. 158 ill.)    
1940 Duin, J.J. Omkring reisningen av St. Paulskirken i Bergen. (St. Olav 63(1951) s. 310-12 ill.)    
1941 Slettebakken kirke i Bergen. [Oslo] 1964. 12 s. ill. (Norske ark. konk. 107)    
1942 Slettebakken kirke. Festskrift ved innvielsen av Slettebakken kirke 20. des. 1970. Red. A.B. Danielsen. Bg. 1970. 34 s. ill.    
1943 Sveram, T. Slettebakken kirke. (Bygk. 53(1971) s. 217-23 ill.)    
1944 Sølv og jern i samspill. [Alterkors.] (Gullsm. k. 61(1971) s. 23 ill.)    
1945 Kvaale, T. Solheim kirke. (Bjørgv. 1958 s. 74-76 ill.)    
1946 Konkurransen om kirke på Storetveit i Fana. (Bygk. 10(1928) s. 21-25 ill.)    
1947 Landmark, O. Storetveit kirke. (Bygk. 13(1931) s. 23-27 ill.)    
1948 Kloster, R. Billedteppene i Storetveit kirke. (Vi selv 1936 nr. 11 s. 34, 52-53 ill.)    
1949 Irgens, O. Storetveit menighetshus. Bg. [1959]. 5 bl. ill.    
1950 - Storetveit menighetshus. (Bjørgv. 1959 s. 49-55 ill.)    
1951 Hjertholm, H. Søreide kirke. (BAF-nytt 1972/73 nr. 7 s. [2-5] ill.)    
1952 Nytt monumentalbygg innviet i Bergen. "Marias Minde", St. Franciskus-Xaverius-søstrenes rekonvalesenthjem, og kirken "Maria Dronning". (St. Olav 68(1956) s. 312-16 ill.; 69(1957) s. 13-14 av C. Bekker)    
1953 Wiesener, A.M. En oplysning om den gamle kirke paa Aarstad gaard. (BHFS 36(1930) s. 85-88)    
1954 Flæsland, M. Striden kring Årstad kyrkje. (Frå Fjon 17(1964) s. 76-80)    
1955 Då Årstad kyrkja vart øydelagd. Utskrift av Kirkestolen for Fana og Birkeland 1665 og 1668. Ved E. Haarstad. (Frå Fjon 1965 s. 73-77)    
1956 Dahl, N.G. Astrup. Om Aarstad kirke. (Frå Fjon 1969 s. 144-47) - Efter Bergenske blade 14.7.1848: "Forhen utrykte Noticer om Aarstads fordums Eiere og om en Kirke sammesteds".    
1956a Aarstad kirke. (Folkebl. 1893 s. 316 ill.)    
1957 (Arstad kirke) Kirkens 75-års jubileum. Bg. 1965. 16 s. ill. (Arstad menighetsbl. 1965 nr. 20) - A. Helland-Madsen. årstad kirke 75 år s. 4-9.    
1958 Litleskare, J. Aasane kyrkja. "Capitlet". Bg. 1931. 87 s. ill.    
1959 Lindstrøm, J. Rådhussaken i Bergen. (Bygk. 20(1938) s. 197-99 ill.) - Iflg. reg. skal forf. være Tønnessen og ikke Lindstrøm.    
1960 Konkurranse om rådhus i Bergen. (Bonytt 12(1952) s. 146-47 ill.)    
1961 Konkurransen om rådhusanlegg i Bergen. (Bygk. 34(1952) s. 60-72 ill.)    
1962 McSimum. Skal vi bygge rådhus? (Bg. by 4/5(1952) s. 4-5)    
1963 Frølich, T. Hals. Tanker og tvil omkring Bergens nye rådhus. (Ark o b 19(1954) nr. 3/4 s. 4-5, 11)    
1964 Rådhusanlegg i Bergen. [Oslo 1954 ?] 16 s. ill. (Konkurransen [3])    
1965 Tønnessen, R. Rådhus med eller uten høyblokk. (Ark o b 19(1954) nr. 7/8 s. 5-7)    
1966 - Rådhuset. (Ark o b 19(1954) nr. 2 s. 6, 13)    
1967 [Aksjonsutvalget mot Rådhusblokken. Opprop. Stemmeliste.] Bg. 1970. 5 bl. ill. - Stens. - UBB    
1968 [Bispegården.] (I: Meyer,b. 1[1794x1904) s. 333-41 ill., b. [2](1905) s. 154)    
1969 [Bispegården.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 412-16)    
1970 Berg, A. Bergens bispegård. (BHFS 34(1928) s. 53-64 ill.)    
1971 Bispebustad i Bergen. [Landåslien 78.] (Bjørgv. 1959 s. 81-83 ill.)    
1972 [Rådhuset.] (l: Meyer, b. 1[1794](1904) s. 319-31 ill., b. [2](1905) s. 149-53 ill.)    
1973 Rådhuset. (I: Sagen og Foss (1824) s. 426-30)    
1974 Engø, B. Nyinnreding av Bergens bystyresal. (Bonytt 13(1953) s. 220-21 ill.)    
1975 Muri, E.-M. Bystyresalen i ny utformning. (Ark o b 18(1953) nr. 3 s. 4-5 )    
1976 Rådhuset 400 år? (Kom. funk. 13(1959) nr. 6 s. 5-7 ill.)    
1977 Gjesdal, C.O. Gram. En historisk rettferdighet. (I: 17. mai i Bergen 1968. Program, s. 6-10 ill.)    
1978 Hanssen, H.J. Det gande rådhus. Utg. av Bergen kommune, Informasjonsavdelingen. Bg. 1973. 18 s. ill. - Bl.a. rådhuset som fengsel.    
1979 Wiesener, A.M. Bergens topografi. [1.] Stiftsgaarden. (BHFS 19(1913) s. 123-34 ill.) - Rådstupl. 9; også kalt Hagerupgården.    
1980 - Om Stiftsgaarden og Hans Christophersen Hiort samt Stend gaard. (BHFS 21(1915) s. 91-108 ill. kart)    
1981 - Bergens topografi. 1. Stiftsgaarden. (BHFS 29/30 1923/24(1924) s. 85-86)    
1982 Berg, A. Hagerupgaarden. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 68-73 ill.)    
1983 Hassel, K. Bergens arkitektforenings opmaalingsarbeide. Hagerupgaarden. (Bygk. 8(1926) s. 117-20 ill.)    
1984 [Manufakturhuset.] (I: Meyer, b. 1[1794](1904) s. 401-43 ill., b. [2] (1905) s. 178-85)    
1985 Manufacturet. (I: Frimann. Stiftelser, b. 2(1777) s. 51-80)    
1986 [Manufakturhuset.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 422-24, 506-07)    
1987 Sollied, P.R. Børne-, tugt- og manufakturhuset (1646-1886). (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 329-31)    
1988 Lund, [F.] Konow. Raadstuepladsen og borgermesterbygningen i Bergen. [Rådstupl. 7.] (Bygk. 8(1926) s. 121-25 ill.)    
1989 Bergens nye raadhuus. [Rådstupl. 8.] (Ill. Nyhedsbi. 15(1866) s. 10-11 ill.)    
1990 Bergens nye Raadstue. [Rådstupl. 8.] (Skill.-Mag. 34(1868) s. 532-33 ill.)    
1991 [Festningsverker.] (Edvardsen, b. 1 [1694](1951) s. 89-97)    
1992 [Festningsverker.] (I: Meyer,b. 1[1794](1904) s. 132-52, b. [2](1905) s. 33-43 ill. kart)    
1993 [Festningsverker.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 22-26, 482-86)    
1994 Bruun, H.J. Generallieutenant Christian Gyldenløves Inspectionsreise i Norge 1695. Meddelt og ledsaget med Anm. of H. og E. Huitfeldt. (Norske Saml. 2(1860) s. 91-141) - Bergens festninger s. 99-102.    
1995 Wahl, J. Træk of de bergenske fæstningsverkers historie i ældre tider. (Norsk mil. tids. 62(1899) s. 197-216, 255-80, 456-66, 489-517)    
1996 [Festningsverker.] (I: Helland, b. 1(1916) s. 51-55, 495-503, 579-85)    
1997 Widerberg, C.S. Norges første militæringeniør Isaac van Geelkerck og hans virke 1644-1656. Kra 1924. 124 s. ill. kart. (Vid. selsk. skr. II. Hist. filos. kl. 1923:2) - Bergens festninger s. 94-104.    
1998 Bergens befestninger. (Statens gamle bygninger.) (Ftnfb 90/1934 (1936) s. 111-16 ill.)    
1999 Bergenhuus-Fæstning. (Arkiv f. Læsning of bl. Indh. 3(1836) sp. 129 30 ill.)    
2000 Nicolaysen, N. Om Bygningernes Tilstand paa Trondhjems Kongsgaard, Bergenhus og Akershus, fornemmelig i det 17de Aarhundrede. 2. Bergenhus Slot. 1551-1744. (Norske Sand. 1(1852) s. 613-33)    
2001 Kongehallen og Rosenkrandses Taarn paa Bergenhus. (Skill.-Mag. 27 (1861) s. 247-49, 281 ill.)    
2002 Nicolaysen, N. Af nysnævnte skrivelse [til oberst Cloumann om Bergenhus]. (Ftnfb 1861 s. 6-11)    
2003 Indberetning om Bergen [festningenes bygninger]. [Ms. dat. 1868.] - Om denne, se Haffner 1(1925) s. 268.    
2004 Kong Haakons Gildehal og Walkendorfs Taarn paa Bergenhus. (111. Tid. Kbh. 13(1871/72) nr. 666 s. 372 ill.)    
2005 Nicolaysen, N. Antikvariske notiser. Bergen. Bergenhus. (Ftnfb 1883 (1884) s. 139-45; 1891(1892) s. 157-59; 1892(1893) s. 137-44)    
2006 Griiner, H. Beretninger om Norges Befæstninger. Chra 1902. 206 s. - Bergenhus s. 139-56.    
2007 Shetelig, H. Haakonshallen og Rosenkrantztaarnet paa Bergenhus. Af H. Schetelig. Bg. 1904. 11 s. ill. - 2. utg. Bg. 1907. 14 s. - NB - 4. utg. Bg. 1913. 14 s. ill.    
2008 - Die Haakonshalle and der Rosenkrantzturm. Bergenhus. Von H. Schetelig. Bg. 1904. 8 s. ill. - 2. Ausg. Bg. 1909. 16 s. ill.    
2009 Segelcke, S. og H. Angell. Stene som taler. Billeder og skildringer fra Norges gamle fæstninger. Kra 1906. 75 s. ill. - Bergenhus s. 52-62.    
2010 Wahl, J. Et nyt bidrag til Bergenhus fæstnings historie. (BHFS 12 (1906) : 2. 5 s.)    
2011 S[chelderup], W.M. Utstillingens historiske naboer. 1. Mariakirken. 2. Haakonshallen. Rosenkrantstaarnet. [3. Bergenhus.] (Utstillingstid. 1910 nr. 7 s. 7 ill., nr. 8 s. [2-3] ill., nr. 12 s. 5-6)    
2012 Shetelig, H. Bergenhus i det 19de aarhundrede. Av H. Schetelig. (Ftnfb 69/1913(1914) s. 12-19 ill.)    
2013 Morgenstierne, W. Ekspropriationer paa Bergenhus. Skrivelse til Forsvarsdepartementet av 10. septbr. 1917. (Ftnfb 73/1917(1918) s. 105-08 ill.)    
2014 Skal Bergenhus ødelægges? (Norges vern 1(1918) nr. 2 s. 7-8 ill., nr. 3 s. 11-12 ill., nr. 4 s. 9-10)    
2015 Wahl, J. Av Bergenhus fæstnings historie. 1. (Norges vern 1(1918) nr. 3 s. 3-5; nr. 4 s. 3-5 ill.)    
2016 Bergenhus blir delvis rasert. (Norges vern 3(1920) nr. 10 s. 6-7 ill.)    
2017 Nyt proviantmagasin i Bergen. (Norges vern 3(1920) nr. 6 s. 13-14 ill.)    
2018 Wahl, J. Da Bergenhus blev en fæstning. (BHFS 32(1926) s. 5-38 ill.)    
2019 - Det gamle Bergenhus slot. (Norsk mil. tids. 90(1927) s. 523-62 ill.)    
2020 Barsnes, A. Hákonshallí og Holmen. Utg. av det Vestlandske málkontor. Bjørgvin 1928. 24 s. ill. kart. - Også engelsk utg. King Håkon's hall on Holmen. [Bg.] 1929. 23 s.    
2021 Wahl, J. De gamle bygninger på Bergenhus slott. (BHFS 34(1928) s. 99-150 ill.)    
2022 - Bergenhus fæstning. (Forts. av "Da Bergenhus blev en Fæstning".> (BHFS 35(1929) s. 7-101 ill.)    
2023 Willson, T.O. Bergenhus. (Norwegian club. Lond. Yearbook. 38(1934) s. 41-46 ill.)    
2024 Håkonshallen i Bergen. - Rosenkrantztårnet i Bergen. (Statens gamle bygninger. Nasjonalmonumenter.) (Ftnfb 89/1933(1935) s. 48-52 ill.)    
2025 Torsteinson, S. Bergenhus festning. (Urd 39(1935) s. 304-06 ill.)    
2026 Blix P. Arkitekt Peter Blix' undersøkelser på Bergenhus 1880-93. [Utg.] ved G. Fischer. (BHFS 44(1938) s. 5-105; 45/1939(1940) s. 219-321 ill.) - Også som særtr. [Bg. 1940?] 209 s. ill.    
2027 Fischer, G. Håkons hall og Magnus' tårn. Problemer etter katastrofen i Bergen. (Viking 8(1944) s. 29-42 ill.)    
2028 - Kongssetet i Bergen. (I: - Norske kongeborger. B. 1, Oslo 1951, s. 221-41 ill.)    
2029 - Håkonshallen og bygningene rundt Slottsgården på Bergenhus. Bygningshistorisk utredning. Oslo 1954. 25 s. - Stens.    
2030 Bakken, H.S. Et kongeslott. (Godbit. Ser. 2:25. 1 s. - BT 23.12.1961)    
2031 Simpson W.D. The castle of Bergen and the Bishop's palace at Kirkwall. A study in early Norse architecture. Edinb. 1961. xii, 77 s. ill. (Aberdeen university. Studies. 142)    
2032 Hope, H. Holmen i gamle Bjørgvin. Attersyn og framsyn. Bg. 1967. 12 s. kart.    
2033 - Holmen i Bjørgvin. (Frå Fjon 1970 s. 7-16 ill.)    
2034 Kloster, R. Akershus og Bergenhus. (Akershus slotts venner. Årsskr. 1970 s. 3-17 ill.)    
2035 Melkild, L. Minnestemna på Kristkyrkjetufta, Bergenhus. (Frå Fjon 23(1970) s. 184-86 ill.) .    
2036 Fischer G. Katastrofe og gjenreisning. Bergenhus 1944-46. (BHFS 71(1971) s. 7-32 ill.)    
2037 Hope, H. Frå heider til vanmakt. Tankar um Holmen i Bjørgvin. (Bjørgv. Kyrkj. 1972 s. 111-14)    
2038 Nielsen, R. Roscher. Bergenhus og dets festningsverker. En oversikt fra de eldste tider. Utg. Foreningen "Håkonshallens venner". [Bg. 1972.] 93 s. ill. kart.    
2039 Dahl, J.C.C. Indbydelse til Restauration of den gamle Kongehal i Bergen. Bg. 1841. - Særtr. av Bergens Stiftstid. 1841 nr. 104. - BB - Utdrag opptr. i: Ftnfb 70/1914(1915) s. 12-14.    
2040 Munch, A. Kongehallen i Bergen. (Idun 1851 s. 49-53)    
2041 Ibsen, H. Kong Haakons Gildehal. (111. Nyhedsbl. 7(1858) s. 38-39, 153-54 ill.)    
2042 Kongehallen i Bergen. (Almuev. 10(1858) s. 105 ill.)    
2043 Nicolaysen, N. Kongehallen paa Bergenhus. (I: - Norske bygninger fra fortiden. R.1. Kra 1860-66, s. 6-18 ill.)    
2044 Kongehallen paa Bergenhus. (I: Feuilletons-Artikler, skrevne for "Bergensposten". lste Halvaar 1871, Bg. [1871?], s. 143-56)    
2045 Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring. Den bergenske Filialafdeling. Subskriptions-Indbydelse. Restauration of Kongehallen. Bg. 1872. 2 bl. - UBB i ms. 749d.    
2046 Krohn, H. Haakons-Halli. (Fraa By og Bygd 3(1872) s. 177-84)    
2047 Komiteen for Haakonshallens Restauration. Restauration of Haakons Hallen i Bergen. Bg. 1873. 1 bl. - UBB i ms. 749d.    
2048 Kongehallen i Bergen. (Almuev. 25(1873) s. 17-19, 97-99 ill.)    
2049 Kongehallen i Bergen. (Norsk Folkebl. 8(1873) s. 251-52 ill.)    
2050 Restaureringen of Kong Haakons Hal i Bergen. (111. Tid. Kbh. 15 (1873/74) nr. 741 s. 89-90 ill.)    
2051 Bergens sparebank. Indstilling til Sparebankens Forstanderskab, Bergen [fra Bergens Sparebanks Direktion ang. Haakonshallens Restauration]. [Bg. 1882.] 7 bl. - UBB    
2052 Bedømmelseskomiteen for Håkonshallens restaurering. Indstilling. (TU 2(1884) s. 153-55; se også s. 161-62 of H. Langberg; s. 173-74)    
2053 - Indstilling. Bg. 1884. 22 s.    
2054 Schirmer, H.M. Om Håkonshallens restaurering. (TU 2(1884) s. 27-28; se også Thrap-Meyer s. 39, P.A. Blix s. 53-54, Schirmer s. 61-62.)    
2055 Indstilling fra Komiteen for Haakonshallens Restauration. [Dat. Bg. 1885.] - Om denne, se Haffner 1(1925) s. 374.    
2056 Håkonshallens restaurering. (TU 4(1886) s. 177-88)    
2057 Fischer, A. Håkonshallen. (TU 5(1887) s. 61-63)    
2058 Restaurationen of Håkonshallen på Bergenhus. (Norsk tekn. tids. 6 (1888) s. 65-68, 177-78 ill.)    
2059 Schirmer, H.M. Håkonshallens restaurering. Til d. kgl. norske regjerings Kirke- og Undervisningsdepartement. (TU 6(1888) s. 207-10 ill.; også svar fra G. Bul1,,C. Christie og N. Nicolaysen.)    
2060 Fischer, A. Håkonshallens restaurering. Arbeidsrapporter. (TU 7(1889) s. 177-78; 8(1890) s. 185-86)    
2061 Schirmer, H.M. Håkonshallens restaurering. Til begrundelse. (TU 7 (1889) s. 21-24, 25-28 ill.; svar fra N. Nicolaysen s. 32; 8(1890) Schirmer s. 161.)    
2062 Betenkning fra komiteen, dat. 14. sept. 1894. [Restaurasjonsarbeidet ved Haakonshallen.] - Om denne, se Haffner 1(1925) s. 440.    
2063 Haakonshallen. (Rev. lø894) nr. 38b s. [1];nr. 39b s. [1])    
2064 Haugsøen, R. Haakonshallen. (Ungdomsvennen 1898 s. 192f. ill.) - Schw. I.    
2065 Schjelderup, W.M. Haakonshallen. (Turistf. f. Bg. aarb. 1902 s. 16-29 ill.)    
2066 Håkonshallen. Plankomite for hallens utsmykking. Nedsatt 1905. -Om denne, se Haffner 11(1936) s. 45.    
2067 Haakonshallen og en kongebolig i Bergen. (TU 24(1906) s. 378-81, 388) - Heri: Referat av "Indstilling fra Komiteen for udarbeidelse af plan for Haakonshallens udsmykning m.v.".    
2068 Kielland, J.LM. Haakonshallens restaurering og Gerhard Munthes forslag til dens udsmykning. (TU 24(1906) s. 435-39 ill.) - Også som særtr., 2 bl. ill.    
2069 Kielland, J2.M. Haakonshallens gjenreisning 1518-1520. Bg. 1907. 11 s. (Bg. mus. årb. 1906:10)    
2070 Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. Haakonshallen. (TU 25(1907) hovedafd. s. 71-72) - Betenkning til Kirke- og undervisningsdept. ang. indre utsmykning ved G. Munthe. - Se også s. 73 og s. 397-99.    
2071 - Vedrørende Haakonshallen i Bergen. (Ftnfb 63/1907(1908) s. 322-26)    
2072 Plankomiteen for Haakonshallens Udsmykning. [Skrivelser] til Den kgl.norske Regjerings Kirke- og Undervisningsdepartement. Bg. 8.1. 1907 og 25.7.1907. 2 stk. å 2 bl. UBB i ms. 749d.    
2073 Kielland, J2.M. Haakonshallens gjenreisning. Svar til N. Nicolaysen. Bg. 1908. 4 s. (Bg. mus. årb. 1907:6)    
2074 Komiteen for utarbeidelse av plan for Haakonshallens utsmykning m.v. [Skrivelse til bidragsyderne.] Bg. 1908. 1 bl. - UBB i ms. 749d.    
2075 Nic jaysen, N. Om Haakonshallen. Bg. 1908. 6 s. (Bg. mus. årb. 1907:5)    
2076 Shetelig, H. Gerhard Munthes utsmykning av kongehallen i Bergen. [Av] H. Schetelig. (Kunst og k. 3(1912/13) s. 209-33 ill.) - Opptr. i: Shetelig, H. Arkeologi. Historie. Kunst. Kultur, Bg. 1947, s. 80-95 ill.    
2077 Munthe, G. Om restaurationskunst. [Haakonshallen.] (Julehelg 1913 s. 43-44 ill.)    
2078 Komiteen for utarbeidelse av plan for Haakonshallens utsmykning m.v. Indstilling. III. Bg. 1914. 5 s. - UBB    
2079 Fett, H. Henrikshallen og Haakonshallen. Det profane maleri. (I: - Norges malerkunst i middelalderen Kra 1917, s. 131-41 ill.)    
2080 Munthe, G. Haakonshallen. (I: - Minder og meninger fra 1850-aarene til nu, Kra 1919 s. 118-24 ill.)    
2081 Haug, K. Haakonshallen. (I: Jul i Norge. 1921. [4] s. ill.)    
2082 Wahl J. Haakonshallen. Litt om dens historie og dens restauration. (Norges vern 1925 nr. 6, 7) - Schw. II    
2083 Lexow, E. Haakonshallen. Utg. av Plankomiteen til Haakonshallens utsmykning. Bg. 1929. 205 s. ill. - Haakonshallen i norsk kunsthistorisk forskning s. 189-201.    
2084 Wallem, F.B. Peter Stenhugger i Nidarosdomen og i Haakonshallen. (Kgl. norske vid. selsk. forh. 3(1931) s. 201-04)    
2085 Håkonshallen må bli hvad den var - festhall. (Rev. 3(1934) nr. 7 s. 3-4 ill.)    
2086 Lexow, E. Håkonshallen og Gerhard Munthes dekorasjoner. Bg. [1934 ?] 15 s. ill.    
2087 - King Håkon's hall and Gerhard Munthe's decorations. Bg. [1934]. 15 s. ill.    
2088 Johannessen W. Håkons hall i Bergen. (Nordmf. 1939 s. 144-46 ill.)    
2089 Lexow, E. Håkonshallen. (I: Levende fortid i nutidens Bergen, [1943], s. 45-56 ill.)    
2090 Bøe, J. Hallen. (I: Bergens profil, 1944, s. 8-51 ill. kart)    
2091 Bakken, H. Gerhard Munthes dekorative kunst. Oslo 1946. 346 s. ill. - Håkonshallen s. 271-316.    
2092 Bakken, H. Håkonshallen i Bergen. (Bondens jul 1946 s. 9, 18) - NTI    
2093 Håkonshallen som nasjonalt symbol. [Av] K.F. (I: 17. mai [i Bergen] 1954. [Program], s. 3-13 ill.)    
2094 Engelstad, H. Utsmykking av Håkonshallen. (Bonytt 19(1959) s. 72-75 ill.)    
2095 Kongehall og Storting. To utsmykningskonkurranser. 1. Håkonshallen. (Kunst og k. 42(1959) s. 179-82 ill.)    
2096 Hauge, Y. Håkonshallen . . . restaureres med det beste norsk håndverk og kunst kan fremvise. (Norges håndv. 42(1960) s. 11-12 ill.)    
2097 Abrahamsen, R. Utsmykkingen av Haakonshallen. (Norsk tekstiltid. 42(1961) s. 452-54 ill.)    
2098 Bakken, H.S. Hakons Hal. (Godbit. Ser. 2:25.1 s. - BT 6.5.1961)    
2099 Bøe, J. Håkonshallen 1261-1961. Tr. etter [hans] ms. fra 1944, rev. og utvidet med et ajourført avsnitt: Gjenreisning. [Bg.] 1961. 60 s. ill.    
2100 Ebbing, N. Norges eldste kongeborg innviet. Håkonshallen i Bergen, et nasjonalt byggverk, er ferdig restaurert og tatt i bruk. (Nordmf. 54 (1961) s. 225-27 ill.)    
2101 Bøe, J. Håkonshallen. (Bygk. 44(1962) tillegg s. 15-16 ill.)    
2102 Fett, P. Håkonshallen. Fører. [Bg. 1962.] 37 s. ill. - 2. utg. ubetydelig rev. Bg. 1972. 37 s. ill. - O.m. engelsk tekst. - Tysk tekst vedlagt (14 s.).    
2103 En formue av tepper og tøyer. Utsmykkingen av Håkonshallen 1959-1961. Av R. Kloster, S. Aurdal, S. Berg, L. Eikaas, R. Børresen. (I: Vestlandske kunstindustrimuseum 1887-1962, Bg. 1962, s. 44-108 ill.)    
2104 Kloster, R. Trekk fra Håkonshallens restaureringshistorie. (Bygk. 44 (1962) s. 94-95 ill.)    
2105 Helland-Hansen, P. Håkonshallens restaurering og utbygging til festlokale. (Bygk. 44(1962) s. 96-103 ill.)    
2106 Johannesen, O.R. Håkonshallen. (Am. Scand. rev. N.Y. 51(1963) s. 150-54 ill.) - Engelsk tekst.    
2107 Engelstad, E.S. Håkonshallen. (I: - Kongeboliger og nasjonalskatter i Norge, Oslo 1964, s. 190-95 ill.)    
2108 Pannaggi, I. Norsk vevkunst i Håkonshallen. (Kunst og k. 47(1964) s. 1-16 ill.)    
2109 Fett, P. Acoustics in Håkonshallen. (I: Viking congress. 5. Torshavn 1965. [Papers] T6rsh. 1968, s. 127-32)    
2110 Walkendorffs taarn i Bergen. (Norsk familjebl. 4(1881) s. 12-13 ill.)    
2111 Walkendorfstaarnet i Bergen. [Med text af] E. Knutzen. (Ill. Familie Journal Kbh. 9(1885) nr. 44) - BN II 2366h.    
2112 Wahl, J. Rosenkrandstårnet. Det gamle borgtårn på Bergenhus. (Norges vern 9(1926) nr. 5 s. 5-6; nr. 6 s. 5-6; nr. 7 s. 13-14; nr. 8 s. 15-16 ill.)    
2113 Kloster, R. Skulpturen på Rosenkrantztårnet. Bg. [1931]. 43 s. ill. (Bg. mus. årb. H. 1930:2)    
2114 Rosenkrantztårnet. [Fører.] Bg. ca. 1940. 2 bl. ill. - BOB - Engelsk tekst. - BOB    
2115 Bøgh, [C.] Gran. Rosenkrantztårnet. (I: Levende fortid i nutidens Bergen, [1943], s. 29-41 ill.)    
2116 Kloster, R. Tårnet. (I: Bergens profil, 1944, s. 52-73 ill.)    
2117 - Takformen på Rosenkrantztårnet. (BHFS 60 1954/55(1956) s. 195-211 ill.)    
2118 Rosenkrantztårnet. [Av] P.M. (Ark o b 22(1957) nr. 4 s. 7, 11)    
2119 Heiberg, A. Fra Haraldshaugen til Rosenkrantz tårn. Litt om forholdet mellom fredningslovgivningen og bygningsloven. (Lov og rett 1963 s. 49-54)    
2120 Kloster, R. og G. Fischer. Rosenkrantztårnet. Bg. 1966. 16 s. ill.    
2121 - The Rosenkrantz tower. Bg. 1966. 16 s. ill.    
2122 - Der Rosenkrantzturm. Bg. 1972. 16 s. ill.    
2123 Fortet Frederiksberg ved Bergen. (Ny ill. Tid. 3(1876) s. 69 ill.)    
2124 Bakken, H.S. Hegrenes batteri. (Godbit. Ser. 2:32. 1 s. - BT 3.9.1966)    
2125 Bak fasaden. Festningen på Kvarven. (Rev. 2(1933) nr. 28 s. 8-10 ill.)    
2126 [Stadsporten.] (I: Meyer, b. 1[1794](1904) s. 150-51, b. [2](1905) s. 42-43 ill.)    
2127 [Stadsporten.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 396-97)    
2128 Schjelderup, W.M. Sverresborg. (Utstillingstid. 1910 nr. 4 s. [2-3] ill.)    
2129 Wahl, J. Sverresborg. (Norges vern 10(1927) nr. 9 s. 5-6, nr. 10 s. 6 ill.)    
2130 Fischer, G. Sverresborg i Bergen. (I: - Norske kongeborger. B. 1, Oslo 1951, s. 85-100 ill.)    
2131 Contorets Beskrivelse. (I: Holberg (1737)(1920) s. 167-76)    
2132 [Bryggen.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 348-64)    
2133 Tydskebryggen. (Almuev. 15(1863) sp. 205-06 ill.)    
2134 Parti fra Bergen. [Bryggen.] (Ill. Nyhetsbl. N.R. 1(1874) s. 49 ill.)    
2135 Næss, L. Et Streif gjennem Tyskebryggen. (Nordlands Trompet 2 (1891) s. 57-63 ill.)    
2136 Schumann, C. Die deutsche Brucke in Bergen. (Hans. Gesch. bl. Jg. 1889(1891) s. 53-125 ill.)    
2137 Koren-Wiberg, C. Det tyske kontor i Bergen. Tegninger med beskrivelse. Bg. 1899. 279 s. bl. ill. ([Hans. mus. skr. 1 ]) - Mariakirken, Martinikirken s. 37-48; personalia (navnelister) s. 275-[84]. - Også navnelister under de enkelte gårder.    
2138 Holck, J. Tyskebryggen i Bergen. [Bg. 19**.] 26 pl. i mappe. - Billedverk. - UBB    
2139 Tyskebryggen i Bergen. (TU 20(1902) s. 9-12 ill.)    
2140 Tyskebryggen i Bergen. (Folkebl. 24(1903) s. 9-10 ill.)    
2141 Lupke, T. von. Die deutschen Kaufh6fe an der Tyskebryggen in Bergen in Norwegen. (I: Miihlke, K. [Hg.]. Von nordischer Volkskunst, Berl. 1906, s. 19-27, 29 ill.)    
2142 [Bryggen.] (I: Helland, b. 1(1916) s. 361-79)    
2143 Koren-Wiberg, [C.] Fra Tyskebryggen. Kjøbmandsstuens historie. Billeder og tekst fra [hans] Bergensk kulturhistorie. (Juleblomster, Bg. 1922 s. 19-31 ill.)    
2144 - Kjøbmandsstuen. (April 1922. Ill. Paaskehefte s. 39-47 ill.)    
2145 Berg, A. Tyskebryggen i 1850-aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 11-17 ill.)    
2146 Fasting, K. Bøgh. Engelgaarden i Bergen. (Nordmf. 22(1929) s. 4-7 ill.)    
2147 Grieg, S. Skytningsstue og glasstue. (BHFS 35(1929) s. 135-43 ill.)    
2148 Eliassen, G. Problemet Tyskebryggen. (Kunst og k. 23(1937) s. 1-16 ill.)    
2149 Fett, H. Et europeisk bevaringsproblem. 1. Skal Norge miste Tyskebryggen? Av H. Fett. 2. Tyskebryggens fremtid. En tysk enquete. (Ftnfb 92/93 1936/37(1938) s. 1-32 ill.)    
2150 Fett, H. Skal Norge miste Tyskebryggen. Et norsk innlegg og en tysk enquete. Oslo 1938. 31 s. ill. (Fortidsminner 16)    
2151 Grieg, S. En bygård i middelalderen. (I: Norsk kulturhistorie, b. 2; Oslo 1939, s. 55-93 ill.)    
2152 Kielland, E. Christie. Schøtstuene på Tyskebryggen. (Vi selv 1939 nr. 12 s. 12-13, 66 ill.)    
2153 Koren Wiberg, C. Schøtstuene i Bergen. Bg. 1939. 102 s. ill. (Hans. mus. skr. 12) - Det hanseatiske museum og schøtstuene s. 47-50.    
2154 [-] Tyskebryggens verdi som fortidsminne. [Bg. 1939.] 49 s. - Stens. - UBB kop.    
2155 Andersen, P. Bergen i morgen. [Bryggen.] (Ark o b 7(1942) nr. 10/11 s. 2, 6)    
2156 Lorentzen, B. Bryggen i sagatiden. (I: Levende fortid i nutidens Bergen, [1943], s. 11-25 ill.)    
2157 Kjøpmannstuen i Bergen. (Nordmf. 1944 s. 67-69 ill.)    
2158 Nortvedt, A. Bryggen. (I: Bergens profil, 1944, s. 74-101 ill.)    
2159 Omkring Kjøbmannsstuen i Bergen. Stedet hvor det ble drevet utskjenkning uavbrutt gjennom over fire hundre år. Av J.B. (Ark o b 9(1944) nr. 2 s. 10-11, 17)    
2160 Lorentzen, B. Bryggen i framtiden. (Ark o b 11(1946) nr. 2 s. 4-5)    
2161 Selling, G. Bryggen i Bergen. (Ftnfb 101/1945(1948) s. 77-82 ill.)    
2162 Simonnæs, O. Bryggen i Bergen. (Kooperatøren 42(1948) s. 56-57, 61, 71 ill.)    
2163 [Gjesdal, C.O. Gram.] En vinterkveld i "de Beerkoepers" stol. Hva Schøtstuene kan fortelle oss om øl og annet på Bryggen gjennom 500 år. [Av] Cogg. (Hansa-p. 10(1951) s. 100-05, 127 ill.)    
2164 Hauglid, R. Bryggen skal reddes: 1. R. Hauglid. Hallen og Bryggen. 2. A.E. Herteig. Bryggens fremtid. (Ftnfb 115/1960(1961) s. 1-26 ill.)    
2165 Herteig, A.E. Bryggen i Bergen. Billedtekstene ved C.O. Gram Gjesdal. [Bg. 1961.] 82 s. ill.    
2166 Hauglid, R. Bryggen skal reddes: 1. R. Hauglid. Hallen og Bryggen. Av en tale ved Håkonshallens gjenåpning. 2. A.E. Herteig. Bryggens fremtid. Oslo [1962]. 25 s. ill. (Fortidsminner 44)    
2167 Hougen, P. Bryggen i Bergen. (St. Hallvard 40(1962) s. 63-66)    
2168 Bryggekalenderen 1965. Bryggen i Bergen. Bg. [1964]. 7 bl. ill. - O.m. engelsk tekst. - 1966. Bg. 1965. 7 bl. ill.    
2169 V[edeler], B.C. Bryggen brenner. (Forsikrings-tid. 68(1964) s. 190-93 ill.)    
2170 Die Briicke - ein Stuck norwegischer and europuscher Kulturgeschichte. Zur Verleihung des Henrik-Steffens-Preises der Stiftung F.V.S. an Magister Asbjørn E. Herteig, Bergen. (Ausblick, Liibeck 19(1968) s. 4-5)    
2171 Bakken, H.S. Fra Dramshusen. [Johan Lyder von Tangen.] (Godbit. 37(1970). 1 s. - BT 21.3.1970)    
2172 Bryggens venner. Bryggen. [Av] R. Hauglid, H.E. Liden [og] A.E. Herteig. Red. av T. Grung. Utg. av Foreningen Bryggens venner. Bg. [1970].16 s. ill.    
2173 Bakken, H.S. Bryggen. (Godbit. 38(1971). 1 s. - BT 31.10.1970)    
2174 Grung, T. Kjøbmandsstuen, Bryggen i Bergen. [Bg. 1971.] 4 s. ill. - Særtr. av BT 27.9.1971. - UBB    
2175 Stiftelsen Bryggen. Bryggen i Bergen. Bevaring og restaurering. [Bg.] 1971. 68 s. ill. - S. 67: Undertegnet: A.E. Herteig, H.J. Hansteen. - Inneh. også Vedtekter for Foreningen "Bryggens venner" og for "Stiftelsen Bryggen".    
2176 Bergens haandverks-og industriforenings villakonkurranse. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 19(1913) s. 140-41 ill.)    
2177 Olsen E. Folk og bebyggelse. 4e. Bofgspørsmaal. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 300-06)    
2178 Bøgh, [C. ] Gran. Boligspørsmaalet i Bergen. (Norske lægef. tids. 39 (1919) s. 497-99) - Efter Verdens Gang.    
2179 Dethloff, E. Enligstillede, selverhvervende kvinders bofgspørsmaal. (Boligsak i by og bygd 4(1919) s. 184-94 ill.) - Bl.a. Kvindenes hus og Damernes hus.    
2180 Ulriken og dens hytter. - Fra mine hyttedage paa Langeli. [Av] E. Krantz. (Ulriken 4(1922) julenr. s. 1-10 ill.)    
2181 Sæterdahl P. Selvbyggersystemet i Bergen. (Bolig og bygg 9(1924) s. 18-31 ill.)    
2182 Berg, A. Bergensk landliv og de gamle lyststeder. (Kunst og k. 17 (1930) s. 217-30 ill.)    
2183 Hyttebygging på Ulriken. (Rev. 1(1932) nr. 5 s. 11 ill.)    
2184 Bergens arkitektforening. Jubileumskonkurranse om planer for en enebolig. (Bygk. 15(1933) s. 213-19 ill.)    
2185 Stiegler, R. Hytter i Bergens fjell. (Bg. turistf. årb. 1935 s. 33-37)    
2186 Grung, L. Havebyer i Bergen. Havebyen Jægers minde. (Bygk. 19 (1937) s. 243-45 ill.)    
2187 Muri, D.J. Boligbygging i Bergen. En kort oversikt over forholdene etter storbrannen i 1916 og til idag. (Bygk. 21(1939) s. 188-90 ill.) (Ark o b 5(1940) nr. 1 s. 4-6 ill.)    
2188 - Moderne bergenske leiegårder. (Ark o b 6(1941) nr. 11 s. 8-10, 14 ill.)    
2189 Beyer, H. Bergenske lyststeder fra 1800-tallet. (l: Levende fortid i nutidens Bergen, [1943], s. 79-100 ill.)    
2190 Muri, D.J. Den bergenske enebolig. (Ark o b 8(1943) nr. 1 s. 1-3, nr. 3 s. 6, nr. 4 s. 6)    
2191 Beyer, H. De vakre patrisierhus i Bergen skriver seg fra omkring 1800-tallet. (Hansa-p. 4(1945) nr. 5 s. 9-14)    
2192 Gården Store Starefoss. (Starefoss terrasse.) [Bebyggelsesplan.] [Bg. 1948 ?] 5 bl. ill. kart. - UBB    
2193 Carlsen, E. Det nye Bergen vokser. (Bg. by 3(1951) s. 8-9, 16)    
2194 Ulriken og dens hytter. (Ulriken 30(1951) s. 7-8 ill.)    
2195 Småhusbygging: Tre prosjekter i Bergen. [Av] A.R. (Bonytt 12(1952) s. 148-49 ill.)    
2196 Ødegaard, K. Bakgrunnen for boligunderskuddet i Bergen, byggingen i etterkrigsårene og en vurdering av den fremtidige utvikling. Sem. NHH 1954.    
2197 Lied, S. Premiert boligbygg i Bergen. (Bygk. 37(1955) s. 138-40 ill.)    
2198 Bergen bygger boliger. (Bonytt 21(1961) s. 28-30 ill.)    
2199 Bjerknes, K. Gamle borgerhus i Bergen. [Dr. avh.] Bg. 1961. 167 s. ill. - Se også nr. 2202.    
2200 Clayhills, H. Vi bor i nye Bergen. (Bonytt 21(1961) s. 31-35 ill.)    
2201 Bjerknes, K. De bergenske borgerhus. (l: Byborgerens hus i Norge fra middelalder til idag, Oslo 1963, s. 160-99 ill.)    
2202 - Gamle borgerhus i Bergen. Doktordisputas . . . 1962. [Referat av innlegg fra H. Stigum, R. Kjellberg, J.H. Lexow, K. Bjerknes.] (Kunsthistorisk forening, Medd. 4(1965) nr. 2/3 s. 22-63)    
2203 Bakke, G. Fyllingsdalen. [Utbyggingen.] (Bygk. 52(1970) s. 192-95 ill.)    
2204 Petersen, B. Økonomiske konsekvenser av boligbygging i forstadskommuner. - Eksempler fra Åsane kommune. Sem. NHH 1970.    
2205 Bjerknes, K. Noe om boligform og byggetradisjon i Bergen gjennom middelalder og nyere tid. (Gml. Bg. årb. 1972:2(1973) s. 5-15 ill.)    
2206 Nordhagen, P.J. Hus i Bergen. (1. Hovedbygningen på Årstad gård. 2. Villa på Kalfaret. 3. Jekteviken.) (Gml. Bg. årb. 1972 s. 46-58 ill.)    
2207 Allers, A. Allersgården. (Gml. Bg. årb. 1957 s. 32-35 ill.)    
2208 Gjennem nøkkelhullet hos Hans B. Fasmer, Alvøen. (Rev. 2(1933) nr. 26 s. 12-14 ill.)    
2209 Andersen, P. Alvøen hovedgård. Restaurert og modernisert av ark. Arnesen og Darre Kaarbø. (Bygk. 16(1934) s. 158-59 ill.)    
2210 Rygge, S. Spiskammeret på Alvøen. (Vi selv 1934 nr. 1 s. 32-33 ill.)    
2211 Engelstad, E.S. Alvøen ved Bergen. (l: - Storgårder i Norge, b. 1, Oslo 1962, s. 14-16 ill.)    
2212 Audunargaarden. Smørsgaarden. (Rev. 4(1897) nr. 40 s. [3] ill.)    
2213 Brun, J.N. Brødretomten. [Sang.] [Bg. 1932?] 4 bl. ill. - UBB    
2214 Landmark, O. "Brødretomten " - et bergensk patricierhjem. (Hus og have 5(1934) nr. 4 s. 10-12 ill.)    
2215 Woxholt, Y. "Brødretomten" i Sandviken. (l: - 100 gamle nye storgårder, Oslo 1969, s. 41-43 ill.)    
2216 Furu, O. Gude. "Kristinegaard ". Et gammelt bergensk herresæte. [Christinegård.] (Urd 1918 s. 162 ill.)    
2217 Bak fasaden. Christinegård - et gammelbergensk herresete. (Rev. 2 (1933) nr. 1 s. 8-9 ill.)    
2218 Woxholt, Y. Christinegaard. (l: - 100 gamle nye storgårder, Oslo 1969, s. 44-45 ill.)    
2219 Schjelderup, W.M. Damsgaard og dens ejere. (BHFS 9(1903) : 5. 54 s. ill.)    
2220 Janson, H. Tillæg til Damsgaards beskrivelse og meddelelser vedkommende familien Janson. (BHFS 13(1907) : 2. 9 s.)    
2221 - 2det tillæg til Damsgaards beskrivelse og Familien Hagerup. (BHFS 16(1910) : 2. 19 s.)    
2222 Wiers-Jenssen, H. Damsgaard. Et gammelt bergensk herresæte. (Urd 15(1911) s. 55-56, 67-68 ill.)    
2223 S[hetelig], H. Omkring Damsgaard. (Kunst og k. 7(1918/19) s. 136 39 111.)    
2224 Damsgaard. (l: Norske hus og hjem. Utg. av JI.M. Kielland. RA:2, Kra 1919, 10 bl. ill.)    
2225 Gjennem nøkkelhullet hos Janson på Damsgård. (Rev. 2(1933) nr. 31 s. 14-15 ill.)    
2226 Lund, C. Kolderup. Damsgård. (Hus og have 1936 nr. 3 s. 12-13, 44 ill.)    
2227 Rogstad, 1.-H. "Vinter" i hagen. (Godbit. Ser. 1:1. [1] s. - BT 7.1. 1939) - Haveskulptur fra Damsgaard.    
2228 Engelstad, E.S. Damsgaard ved Bergen. (l: - Storgårder i Norge, b. 1, Oslo 1962, s. 67-69 ill.)    
2229 Melkild, L. Vitjing i Janson-heimen påDamsgård. (Frå Fjon 20(1967) s. 236-39 ill.)    
2230 Rieber-Mohn, [C.] "Elsero". [Bg. 1906 ?] 2 bl. kart. - Beskrivelse av eiendommen som utbys til salgs. - UBB    
2231 Berg, A. Elsero. (l: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 96-101 ill.)    
2232 Rogstad, 1.-H. "Vår" i hagen. (Godbit. Ser. 1:3. [1] s. - BT 3.4.1939) - Haveskulptur fra Elsero.    
2233 Borge, J. Elsero. (Urd 46(1942) s. 16-18, 20 ill.)    
2234 Bjerknes, K. Elsero, hagen og bygningene. (Gml. Bg. årb. 1952 s. 21 43 ill.)    
2235 Stoltz, G. Rolfsens på Elsero. (Gml Bg. årb. 1952 s. 5-20 ill., 1953 s. 33: rettelse)    
2236 Aarberg, J. Elsero og familien Rolfsen. (Sandviksnytt 2(1962) nr. 1 s. 2-5, nr. 2 s. 2-4 ill.)    
2237 Fægri, K. Et oversett Elsero-billede. (Gml. Bg. årb. 1972 s. 44-45 ill.)    
2238 Wiesener, A.M. Bergens topografi. 2. Emmaus. [Kong Oscarsgt. 81.] (BHFS 29/30 1923/24(1924) s. 87-100 ill.)    
2239 Mohn, A. Veggen fra "Emmaus". (Godbit. Ser. 1:1. [1] s. - BT 10.12. 193 8)    
2240 Johannessen, E. En Edens have ved Bergen. [Wallems eiendom i Erviken.] (Hus og have 6(1935) nr. 9 s. 18-20 ill.)    
2241 Berg, A. Et familiesete i 130 år. (Erviken.) (Bg. ill. 1941 nr. 6 s. 26-31 ill.)    
2242 Engelstad, E.S. Erviken gård. (I: - Storgårder i Norge, b. 1, Oslo 1962, s. 86-87 ill.)    
2243 Bakken, H.S. Fastings minde. (Godbit. Ser. 2:27. [1 ] s. - BT 2.2.1963)    
2244 Berg, A. Fridalen. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 122-26 ill.)    
2245 Minner om gamle hus og haver i Bergen. [Frydenlund. ] [Av] P.B.G. (Urd 40(1936) s. 1350 ill.)    
2246 Bjerknes, K. Frydenlund. Bygningen og dens historie. (Gml. Bg. årb. 1951 s. 21-39 ill.)    
2247 Stoltz, G. Frydenlund. Eiendommen og dens eiere. (Gml. Bg. årb. 1951 s. 7-20 ill.)    
2248 Christian Michelsens eiendom "Gamlehaugen" som nationaleiendom. (Nordmf. 18(1925) s. 413-15)    
2249 "Gamlehaugen". [Innsamling til fondet.] (Nordmf. 19(1926) s. 81, 125, 171, 258, 355, 529; 20(1927) s. 37, 71, 110, 291, 330, 409; 21(1928) s. 76)    
2250 Rasmussen, J. Christian Michelsens hjem som kongebolig for Vestlandet. Billeder fra Gamlehaugen paa Fjøsanger. (Urd 30(1926) s. 332, 334 ill.)    
2251 [-] Gamlehaugen. [Av] J.R. (Nordmf. 19(1926) s. 265-67 ill.)    
2252 Gjennem nøkkelhullet. Kongeboligen på Gamlehaugen. (Rev. 2(1933) nr. 33 s. 14-15 ill.)    
2253 Hauge, Y. Gamlehaugen. (Urd 59(1955) nr. 12 s. 10-11, 20 ill.)    
2254 Engelstad, E.S. Gamlehaugen. (I: - Kongeboliger og nasjonalskatter i Norge, Oslo 1964, s. 78-85 ill.)    
2255 Myklebust, J. Gamlehaugen i Fana. (Nordmf. 59(1966) s. 39-41 ill.)    
2256 Slik bor kongen når han er i Bergen: På Gamlehaugen . . . (Alle kvinner 1971 nr. 25 s. 10-13, 50 ill.)    
2257 Fett, H. Herregaarden Gravdal. (Ftnfb 68/1912(1913) s. 144-45 ill.)    
2258 Berg, A. Gravdal. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 49-54 ill.)    
2259 Lorentzen, B. Gravdal herregård. (Vi selv 1937 nr. 3 s. 16-17, 47 ill.)    
2260 Myklebust, J.W. Gravdal i Laksevåg. (Allers 1959 nr. 14 s. 24-25 ill.) - Pharo    
2261 Berg, A. Tunet på Haukeland gaard. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 54-60 ill.)    
2262 Aarberg, J. Om Hoffmannsgård og Frydenlund. (Sandviksgutten 8 (1968) nr. 1 s. 1-4, nr. 2 s. 2-5)    
2263 Nytt hjem i gammelt hus [på Klosteret]. (Bonytt 13(1953) s. 152 ill.)    
2264 Hauge, O. Levende miljø i gammelt hus [på Klosteret]. (Bonytt 25 (1965) s. 214-17 ill.)    
2265 5ØV, K. Adresse: Klosteret. (Nye bonytt 33(1973) nr. 8 s. 42-45 ill.)    
2266 Anderssen, E. Garmann. Huset og gaten. Dorothea Engelbretsdatters hjem, Kong Oscars gate 42. (Gml. Bg. årb. 1959 s. 5-20 ill.)    
2267 Bjerknes, K. Dorothea Engelbretsdatter og huset i Kong Oscarsgate [42]. (Gml. Bg. årb. 1963 s. 5-29 ill.)    
2268 - Kong0scarsgate48. Embedsmannshuset i Gamle Bergen. (Gml. Bg. årb. 1967 s. 4-24 ill.)    
2269 Kloster, W. Middag paa Krohnstedet Mandagen 20. Juni 1808. Oppskriftene samlet av . . . [Utg. av] Gamle Bergen. [Bg. 19**.] 8 bl.    
2270 Bjerknes, K. Krohnstedet og lyststedmiljøet i Sandviken. (Gml. Bg. årb. 1955 s. 5-26 ill.)    
2271 Stoltz, G. Krohnstedets eiere. (Gml. Bg. årb. 1955 s. 27-41 ill.)    
2272 Aarberg, J. Krohnstedet. (Sandviksnytt 3(1963) nr. 3 s. 1-7; 4(1964) nr. I s. 3 ill.)    
2273 Bendixen, B.E. Gaarden Kronstad. (BHFS 4(1898) : 2. 9 s; 4(1898) 6 s. 10: rettelse)    
2274 Brosing, G. Fra Hunstad til Kronstad. [Bg. ca. 1960.] 4 bl. ill.    
2275 Wiesener, A.M. Ladegården og dens eiere. (BHFS 35(1929) s. 213-34 ill. kart)    
2276 Bendixen, B.E. Skiftet efter Albert Henrik Meyer paa Lungegaarden (1786-1788>. (BHFS 5(1899) : 3. 18 s. ill.)    
2277 - Lungegaarden fra 1705 til 1844. (BHFS 6(1900) : 1. 34 s. ill.)    
2278 - Johan Carbiners og hustru Margrethe Schr6ders bo. Ved . . . (BHFS 10(1904) : 6. 16 s.) - Bl.a. inventaret på Lungegaarden.    
2279 Bing, J. Herremanden paa Lungegaarden. (I: - Aarstads historie; BHFS 28(1922) s. 28-46)    
2280 Lexow, E. Om "Michelsensgaarden" paa Torvet og litt om mansardtakets anvendelse i gammel Bergensarkitektur. (BHFS 24/1918 (1919) s. 107-19 ill.)    
2281 Hjellestad, H. Milde herregard i Fana. (Nordhordl. 2(1919) s. 13-30 ill.)    
2282 Rygge, S. Regence-tapetene på Milde. Efter stikk av Berain. (Ftnfb 95/1939(1941) s. 129-38 ill.)    
2283 Mureporten i Bergens Strandgade. (111. Nyhedsbl. 14(1865) s. 215-16 ill.)    
2284 B[øgh], J. "Mureporten" paa Strandgaden i Bergen. Tegnet of C.G. Hellqvist. [Text af] J.B. (Ill. Tid. Kbh. 16(1874/75) nr. 793 s. 104,106 ill.)    
2285 "Mureporten" paa Strandgaden i Bergen. (I: Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, b. 6, Kbh. 1875, s. 38-39 ill.)    
2286 "Muren". (Rev. 4(1897) nr. 33a s. [2] ill.)    
2287 Wiesener, A.M. Den Rosenkrantzke mur i Bergen. [Muren.] (BHFS 22 (1916) s. 79-82)    
2288 Berg, A. Natlandsgaarden. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 61-66 ill.)    
2289 Nordahl-Olsen, J. Stamtavle over Familierne Mejer, Nordahl, Berle, Kjelstrup og Olsen samt Nordahlsgaardens Historie. Saml. og udg. of J. Nordahl Olsen. Bg. 1895. 43 s. ill. - Restoppl. tilintetgjort, se Thuesen s. 202.    
2290 Bjerknes, K. og G. Stoltz. Skipperhuset. Nykirkealmenning 8. (Gml. Bg. årb. 1953 s. 7-32 ill.)    
2291 Bendixen, B.E. Eidsvoldsmændene Rein og Grøgaards bolig. [Nykirkealm. 13. ] (BHFS 21(1915) s. 7-8 ill.)    
2292 Bjerknes, K. Nykirkesmuget 1 og andre to-romshus i Gamle Bergen. (Gml. Bg. årb. 1964 s. 5-14 ill.)    
2293 Berg, A. OmkringPetanebryggen nr. 2., 1691-1883. Bg. [1933.] 12 s. ill.    
2294 Brosing, G. Det gamle hus på Raadstuepladsen. [RØstupL 2. ] (Samband sept. 1963 s. 19-21 ill.)    
2295 Gammelt i Sandviken. [Sandviksv. 46, 48, 50. ] [Av] M. (Ark o b 22 (1957) nr. 9 s. 8 ill.)    
2296 Bjerknes, K. Repslagerhuset, Sandviksveien 85. (Gml. Bg. årb. 1961 s. 5-19 ill.)    
2297 Engelstad, E.S. Stamerhuset i Fjøsanger. (I: - Storgårder i Norge, b. 2, Oslo 1963, s. 135-38 ill.)    
2298 Bleiklie, 1. Oversikt over gården Stend's historie. (Hord. landbr. mus. årb. 1950 s. 7-15)    
2299 Storetvedt, gården hvor husdyrene lever i kloster. (Rev. 2(1933) nr. 33 s. 3-5 ill.)    
2300 Strand, E.W. Den vestlandske storgård like ved bygrensen. [Storetvedt. ] (Ark o b 20(1955) nr. 7/8 s. 4-6 ill.)    
2301 Engelstad, E.S. Storetveit i Fana. (I: - Storgårder i Norge, b. 2, Oslo 1963, s. 146-48 ill.)    
2302 Mohr, W. Storetveit gård - og om gårdsbruket. (I: - Mine livserindringer. Bg. 1969, s. 64-72)    
2303 Bjerknes, K. Strandgaten 136. (Gml. Bg. årb. 1958 s. 27-33 ill.)    
2304 Wiesener, A.M. Tetingsalen. En oversikt over gaardens historie. (BHFS 22(1916) s. 25-32)    
2305 Gjennem nøkkelhullet hos Frida Rusti. [Lfrdi.] (Rev. 2(1933) nr. 38 s. 14-15 ill.)    
2306 (Rusti, F.) Frida og Olav Rusti. Maleriutstilling 1961. [Bg. 1961.] 13 s. ill. - Inneh. bl. a.: Brosing, G. Kunstnernes hus "1frdt".    
2307 [Nicolaysen, N.] Et bergensk Anliggende. [Zacharias-Bryggen. Af] n. (111. Nyhedsbl. 1859 s. 84)    
2308 Zakrisgaarden i Bergen. (Skill.-Mag. 1872 s. 89-90 ill.)    
2309 Lorentzen, B. Zachariasbryggen i Bergen. (Hord. landbr. mus. årb. 1953/54 s. 139-44 ill.)    
2310 Nicolaysen, N. Om Aarsstad og Lungegaarden ved Bergen. (Hist. tids. R.2.B.5(1886) s. 128-34)    
2311 Bendixen, B.E. Den gamle Kongsgaard Aalrekstad, nu Aarstad. (BHFS 4(1898) : 1. 41 s.; 4(1898) : 6 s. 9: rettelser)    
2312 Barsnes, A. Kongsgarden Aalrekstad. Ein av dei gjævaste storgardane attmed havet i vest. (Norrøna 7(1933) s. 82-86)    
2313 Rogstad, 1.-H. "Sommer" i haven. (Godbit. Ser. 1:4. 1 s. - BT 1.7. 1939) - Haveskulptur fra Årstad gård.    
2314 Shetelig, H. Ålrekstad kongsgård. (Frå Fjon 1951 s. 17-20)    
2315 - Aarstad kongsgaard. Bg. 1952. 4 s. - Ms. til radioforedrag.    
2316 Mohr, B.L. Ålrekstad kongsgård. Foredrag. (Frå Fjon 1953 s. 116-19 ill.)    
2317 Vaaningshus for Grosserer H. Gran i Bergen. [Kalfaret.] (Norske ing. og ark. f. org. 2(1879) s. 95 ill.)    
2318 Bergens haandverks- og industriforenings utstillingsbygning. [Villa av ark. S. Lunde.] (Norsk tids. f. haandv. 20(1914) s. 179-80 ill.)    
2319 Grung, L. Two bungalows in Bergen. (Bygk. 9(1927) s. 71-75 ill.) - Norsk tekst.    
2320 Lund, F. Konow. To nyere arbeider av arkitekt Ole Landmark. (Bygk. 9(1927) s. 1-5 ill.)    
2321 Bergenske småhus. (Bolig og bygg 14(1929) s. 25-28 ill.)    
2322 Lindstrøm, J. Eget hus, Fana. (Bygk. 11(1929) s. 30-31 ill.)    
2323 Lund, [F.] Konow. To villaer av . . . (Bygk. 11(1929) s. 33-38 ill.)    
2324 Et bergenshjem. [Ark. Landmarks hus på Kronstad. Av] M. (Hus og have [1](1930) s. 243-46 ill.)    
2325 Et bergenshjem. [R. Bentzons, Kalvedalsv.] (Hus og have [1](1930) s. 34-35 ill.)    
2326 Brekke, E. Det unge Bergen. [T. Blaauws hus, ark. Konow Lund.] (Hus og have [1](1930) s. 261-64 ill.)    
2327 Grung, L. Hustypen. [Eneboliger i Fridalen.] (Hus og have [1](1930) s. 12-14, 60-61 ill.)    
2328 Et bergenshjem. [H. Amelns, Kalfarv. Av] J.M. (Hus og have [2](1931) s. 155-57)    
2329 Bjerknes, K. Enebolig for hr. meteorolog Pettersen, Fana. (Bygk. 13 (1931) s. 213 ill.)    
2330 Lindstrøm, J. Bankfullmektig Eides hus, Paradis, Fjøsanger. - Banksekretær Sørby's hus, Paradis, Fjøsanger. (Bygk. 13(1931) s. 214-15 ill.)    
2331 Et lite Bergenshjem. [Villa på Langhaugen, ark. L. Grung.] (Urd 35 (1931) s. 528-29 ill.)    
2332 Lund, [F.] Konow. Mindre enebolig i Fana. (Bygk. 13(1931) s. 207-12 ill.)    
2333 Rohde, H.W. Eget hus Fana. (Bygk. 13(1931) s. 248 ill.)    
2334 "Storhaugen". Statsråd Gerdt Meyer Bruuns hus, Fjøsanger. Ark. Ole Landmark. [Av] J.M. (Hus og have [2](1931) s. 9-12 ill.)    
2335 Lund, F. Konow. Enebolig for hr. kjøpmann Paul Rieber, Skjoldnæs pr. Bergen. (Bygk. 15(1933) s. 133-35 ill.)    
2336 Bang, O. Enebolig i Fana for frk. Holby. (Bygk. 16(1934) s. 211 ill.)    
2337 Bjerknes K. Enebolig på Hop for fru prof. Bjerknes. (Bygk. 16(1934) s. 210 ill.)    
2338 Blydt-Grung, L. Kråkenes ved Bergen. En visitt hos konsul Thorvald Halvorsen. (Vi selv 1934 nr. 5 s. 10-13 ill.)    
2339 Fasting, K. Et bergensk landsted. Hos skibsreder Westfal-Larsen på Hop. (Hus og have 5(1934) nr. 7 s. 8-11 ill.)    
2340 Bjerknes, K. Gråstenshus på "Utsikten", Damsgaard ved Bergen. (Bygk. 17(1935) s. 224-25 ill.)    
2341 Grung, L. Dobbeltvilla for ingeniør Gunnar Brøndmo. (Bygk. 17(1935) s. 266-67 ill.)    
2342 - Enebolig ved Bergen for ingeniør L. Eide. (Bygk. 17(1935) s. 228-29 ill.)    
2343 Grung, L. Blydt. Arkitekt H.W. Rohdes to villabygg på Bønes ved Bergen. (Vi selv 1935 nr. 3 s. 18-20, 54 ill.)    
2344 Johannessen, E. Paul Riebers hjem på Skjoldved Bergen. [Ark. Konow Lund.] (Hus og h. 6(1935) nr. 3 s. 10-12 ill.)    
2345 Lindstrøm, J. Enebolig for ing. S.J. Schjelderup, Fjøsanger. (Bygk. 17 (1935) s. 36 ill.)    
2346 Lund, F. Konow. Enebolig for dr. Uchermann. (Bygk. 17(1935) s. 38-39 ill.)    
2347 - Enebolig for dyrlæge Koren Lund, Natland ved Bergen. (Bygk. 17 (1935) s. 227 ill.)    
2348 - Enebolig for kjøpmann Olvar Schjøtt, Fana. (Bygk. 17(1935) s. 226 ill.)    
2349 - Enebolig for redaksjonssekretær Wigum. (Bygk. 17(1935) s. 40 ill.)    
2350 - Hus nr. 11, Krogenes. (Bygk. 17(1935) s. 36-37 ill.)    
2351 Giertsen, F. I Bergens kuperte terreng. Hilbrand Krohn Erichsens hus, Kalfaret. (Vi selv 1936 nr. 2 s. 16-17 ill.)    
2352 Johannessen, E. På en fjellhylle. [Enebolig, Bellevue, ark. L. Grung.] (Hus og have 7(1936) nr. 2 s. 26-27, 47 ill.)    
2353 Lund, F. Konow. Enebolig for ing. Francis Konow, Bergen. (Bygk. 18(1936) s. 226-27 ill.)    
2354 Bjerknes, K. Eget hus i Eikeviken. (Bygk. 19(1937) s. 32-33 ill.)    
2355 Eget hus på Kråkenes i Fana. Ark.: F. Giertsen. (Bygk. 19(1937) s. 106 ill.)    
2356 Eget hus på Olderhaug ved Fjøsanger. Ark.: G.F. Fasting. (Bygk. 19 (1937) s. 259 ill.)    
2357 Enebolig for avd. chef K.J. Meyer, Eidsvåg. Ark.: J. Lindstrøm. (Bygk. 19(1937) s. 258 ill.)    
2358 Enebolig for kaptein O. Wang, Minde pr. Bergen. Ark.: J. Lindstrøm. (Bygk. 19(1937) s. 258 ill.)    
2359 Enebolig for skibsmegler F.W. Grieg, Nedre Paradis. Ark.: J. Lindstrøm. (Bygk. 19(1937) s. 242 ill.)    
2360 Giertsen, F. Mohnegården ved Storetveit utenfor Bergen. [W.A. Mohns villa, ark. O. Landmark.] (Vi selv 1937 nr. 9 s. 20-21 ill.)    
2361 Johannessen, E. Villa Cetinje. Minister Hugo Mowinckels nye hjem ved Bergen. [Fjøsanger, ark. L. Grung.] (Hus og have 18(1937) nr. 3 s. 20-21, 45 ill.)    
2362 Kjøbmann W.A. Mohns hus, "Mohnegaarden". Ark. O. Landmark. (Bygk. 19(1937) s. 105 ill.)    
2363 Giertsen, F. Disponent O. Mjellems hus, Bønes. [Ark. H.W. Rohde.] (Vi selv 1938 nr. 8 s. 26-27 ill.)    
2364 Peis på terassen - kan ofte trenges i Bergen. [Hus på Skjold, ark. F. Giertsen.] (Vi selv 1938 nr. 8 s. 24 ill.)    
2365 Bjerknes, K. Enebolig i Eikeviken ved Bergen. (Bygk. 21(1939) s. 190-91 ill.)    
2366 Grung, L. Eget hus, Tveiterås hageby. (Bygk. 21(1939) s. 193-94 ill.)    
2367 - Enebolig på Storetveit, for skibsreder J. Kjøde, Bergen. (Bygk. 21 (1939) s. 192 ill.)    
2368 Rohde, H.W. Enebolig ved Bergen for ing. Mjellem. (Bygk. 21(1939) s. 194 ill.l    
2369 Et hus - uavhengig av skiftende moter. [Fana, ark. Konow Lund.] (Vi selv 1940 nr. 10 s. 14-15 ill.)    
2370 Lindstrøm J. Enebolig ved Bergen. (Bygk. 1946 s. 155 ill.)    
2371 Lund, F. Konow. Enebolig på Kråkenes ved Bergen. (Bygk. 1946 s. 152-53 ill.)    
2372 Nortvedt, A. Enebolig ved Bergen. (Bygk. 1946 s. 155 ill.)    
2373 Fasting, G. Hus på Hop i Fana pr. Bergen. (Bygk. 1948 s. 160 ill.)    
2374 Frølich, T. Hals og K. Frølich. Enebolig i Fana pr. Bergen. (Bygk. 1948 s. 161 ill.)    
2375 Lund, F. Konow og H.W. Rohde. Hus på Nesttun pr. Bergen. (Bygk. 1948 s. 9-11 ill.)    
2376 Bjerknes, K. Hus på Nesttun pr. Bergen. (Bygk. 1949 s. 46-47 ill.)    
2377 Greve, G. Et hus i Tveiterås hageby, Fana pr. Bergen. Ark. Leif Grung. (Bygk. 1949 s. 203 ill.)    
2378 Lund, F. Konow. Tre hus i Fana. (Bygk. 33(1951) s. 161-66 ill.)    
2379 Hauge, O. To nye bergenshus. [Minde, ark. S. Christie; Storetvedt, ark. K. Frølich.] (Bonytt 12(1952) s. 150-52 ill.)    
2380 Mitt Selvaag-Fastinghus. [Fjøsanger, ark. Fasting.] [Av] M.D.E. (Vi selv 1952 nr. 1 s. 20-21 ill.)    
2381 Enebolig i Bergen. [Ark. Aall og Løkeland.] [Av] A.R. (Bonytt 15 (1955) s. 220-21 ill.)    
2382 Lied, S. Legebolig i Fana. (Bygk. 39(1957) s. 206 ill.)    
2383 Lund, F. Konow. Villa på Krogenes. (Bygk. 39(1957) s. 204-05 ill.)    
2384 Frølich, K. Eget hus ved Nesttun. (Bygk. 42(1960) s. 256-57 ill.)    
2385 Clayhilis, H. Robust i Fana. [Ark. Ø. Lien.] (Bonytt 24(1964) s. 29-31 ill.)    
2386 - Vi bor. A og B - to kjøkkener i Bergen. (Bonytt 24(1964) s. 80-83 ill.)    
2387 Hauge, O. Gammelt hus skifter eiere. [Ark. E.O. Schous hus, Kalfarv.] (Nye bonytt 28(1968) nr. 8/9 s. 66-67 ill.)    
2388 Sääv, K. Leilighet i sort, hvitt, rødt. [Interiør, Fosswinckelsgt.] (Nye bonytt 33(1973) nr. 9 s. 42-45 ill.)    
2389 Alvsaker, T. Appartementshuset, Teatergaten 2a-b. (Ark o b 7(1942) nr. 2 s. 8, 18 ill.)    
2390 Bergens hotelkompanis konkurrance. (Bygk. 1(1919/20) s. 141-50 ill.)    
2391 Brochmann, K. og O. Bergenshallen. (Bygk. 22(1940) s. 95 ill.)    
2392 Bergenshallen. (Byggm. 42(1968) nr. 22 s. 38-39 ill.)    
2393 Lambach, P. Boligbyggene på Blekenberg. (Ark o b 5(1949) nr. 11/12 s. 16-17 ill.)    
2394 Frølich, T.H. Centralgården, Chr. Michelsensgate 2. (Ark o b 7(1942) nr. 3 s. 9, 18 ill.)    
2395 Damernes hus i Bergen. [Amalie Skramsv.] (Urd 20(1916) s. 309 ill.)    
2396 Hambro, N. Kvindernes bygning i Bergen. [Damernes hus.] (Norsk damealmanak 15(1916) s. 11-15 ill.)2397    
2398 Bak fasaden. Damenes hybelhus. [Chr. Michelsensgt. 6.] (Rev. 2(1933) nr. 19 s. 4-5 ill.)    
2399 Lambach, P. B.O.B.s prosjekter i kvartalet mellom Solheimsgaten og Fjøsangerveien sør for Mich. Krohnsgate. [Danmarksplass. ] (Ark o b 20(1955) nr. 11/12 s. 4-6 ill.)    
2400 Grung, L. Kalmarhuset, Bergen. (Bygk. 21(1939) s. 183-85 ill.)    
2401 Muri, D.J. Æolus' nybygg, Kalmarhuset i Bergen. (Ark o b 4(1939) nr. 10 s. 2-11)    
2402 Vi tråler moderne leiligheter. Kalmarhuset i Bergen. [Av] D-n. (Vi selv 1941 nr. 11 s. 26-27 ill.)    
2403 Clayhills, H. Rekkehus i Bergen. Ark. Aall og Løkeland. [Kolstien. ] [Av] H. Clls. (Bonytt 21(1961) s. 81-83 ill.)    
2404 Interessante boligbygg i Bergen. Ark. J.W. Aall og H. Løkeland. [Landås.] (Bonytt 13(1953) s. 177-79 ill.)    
2405 Vaardal-Lunde, E. Sandehuset i Bergen. Landåsleitet, boligselskap 4. Ark. T. Tryti og siviling. A. Sande. (Bygk. 33(1951) s. 42-43 ill.)    
2406 Iversen, I. A/S Løbergsbygg. (Båt og b. 10(1953) nr. 1 s. 26 ill.)    
2407 Myklebust og Simonnæs. Øvre Lønborg, Bergen. (Bygk. 47(1965) s. 71-73 ill.)    
2408 Christensen, G. Ferdighus av småelementer gir fleksibilitet. [Lønborg, ark. Myklebust og Simonnæs.] (Nye bonytt 29(1969) nr. 3 s. 22-27 ill.)    
2409 Hansa-bebyggelsen på Nordbø. (Hansa-p. 4(1945) nr. 1 s. 21-25 ill.)    
2410 Bergenskontorets nye funksjonærbygg. [Bergens privatbank; Nykirkealm. 21.] (Privatbanken 11(1955) nr. 1 s. 27-30 ill.)    
2411 Berger, A. Selvbyggerne på Nymark. (Bolig og bygg 9(1924) s. 99-100)    
2412 Grung, L. Selvbyggersystemet som det er praktisert paa Nymark. (Bygk. 6(1924) s. 41-46 ill.)    
2413 - Selvbyggerkolonien påNymark. (Bygk. 10(1928) s. 181)    
2414 Paddemyrprosjektet. Av j.c.k. (Ark o b 22(1957) nr. 1/3 s. 6-9 ill.)    
2415 Løkeland, H. Paddemyrprosjektet i Bergen. (Byggm. 32(1958) nr. 10 s. 20-32 ill.)    
2416 Lien, E. Kommunen bygger - vi innreder. En utstilling i Bergen. [Slettebakken.] (Bonytt 12(1952) s. 189-92 ill.)    
2417 Nye hus i Bergen. 40 krigsrammede familier flytter inn. [Røde kors sosiale boligbygg, Slettebakken. Av] I.M. (Urd 58(1954) nr. 3 s. 15, 21 ill.)    
2418 Aall & Løkeland. Søre Slettebakken, Bergen. (Bygk. 47(1965) s. 70 ill.)    
2419 Hansa har fått sitt selvbyggerlag. [Sollien. ] (Hansa-p. 12(1953) s. 78-80; 13(1954) s. 92-94 ill.)    
2420 Hansa-folket inntar Øvre Sollien 23-45. (Hansa-p. 14(1955) s. 48-52 ill.)    
2421 Rekkehus i Bergen. [Sollien. ] (Bonytt 16(1956) s. 30-31 ill.)    
2422 Grung, L. Kjøbmann Chr. Jacobsens bygning, Strandgaten nr. 14, Bergen. (Bygk. 12(1930) s. 37, 39 ill.)    
2423 Tryti, E. Strandkaien 6, Bergen. (Bygk. 12(1930) s. 41-42 ill.)    
2424 Grieg, H.B. Boliganlegget på Strimmelen, Bergen. (Byggm. 33(1959) nr. 13 s. 26-28 ill.)    
2425 - Strimmelen i Bergen. (Bygk. 41(1959) s. 184-88 ill.)    
2426 Aall & Løkeland. Sølvberget , Bergen. (Bygk. 47(1965) s. 68-69 ill.)    
2427 Lunde, S. Torvalmenning4. (Bygk. 12(1930) s. 40, 43 ill.)    
2428 - Holberghuset, Torvalmenning 6. (Bygk. 12(1930) s. 41, 43 ill.)    
2429 Grung, L. Kjøbmann Melehior Bruns bygning, Torvalmenning nr. 7, Bergen. (Bygk. 12(1930) s. 37-38 ill.)    
2430 Flere får hus. A/L Øvre Vikens borettslag stiftet. [B.M.V.1 (Båt og b. 16(1959) s. 70-71 ill.)    
2431 Wigand-gården, Lars Hillesgt. 26, Bergen. (Ark o b 5(1940) s. 12-13 ill.)    
2432 Sandal T. Rokokkoportaler. (Godbit. Ser. 1:2. 1 s. - BT 18.2.1939)    
2433 - Merkesteiner. (Godbit. Ser. 1:6. 1 s. - BT 3.2.1940) - Eiermerker i husmurer.    
2434 - Kamin med "atlanter". (Godbit. Ser. 1:10. 1 s. - BT 1.3.1941)    
2435 - Bergenske portaler fra renessanse til empire. (BHFS 49(1943) s. 187-262 ill.)    
2436 Kloster, W. Gardiner. (Gml. Bg. årb. 1958 s. 5-26 ill.)    
 
Skrev ut totalt 953 poster.
(Brukte 0,027 sekunder.)