Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)

Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Avdelingsbibliotek/

avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider


Utstillinger i biblioteket 1996-

Biblioteket har siden Universitetet i Bergens 50 års-jubileumsfeiring i 1996 hatt en rekke utstillinger av ulikt innhold og omfang. Til hver utstilling er det utarbeidet en tekst som ligger på nett. Mange utstillinger er dessuten ledsaget av pamfletter.
Nedenfor er en omvendt kronologisk oversikt over tittel på alle utstillingene, med pekere mot nett-tekstene som har fulgt med. Om opphavsrett, se her.
Også andre avdelinger ved UB har jevnlig utstillinger, se oversikt her.


Aktuelle utstillinger


Arkiv over tekster til utstillinger

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001-2002
 • Utstilling 2002-II: Forbrukerrett i EU og Norge
  Laget av Liv Glasser, Kirsti Lothe Jacobsen og Kate Lønningen
 • Utstilling 2002-I: Terrorisme
  Laget av Kirsti Lothe Jacobsen i samarbeid med Kate Lønningen
 • Utstilling 2001-II: Nisser og jurister
  Laget av Kate Lønningen i samarbeid med Liv Glasser
 • Utstilling 2001-I: Europakonvensjonen 1950-2000
  Laget av Liv Glasser i samarbeid med Halvor Kongshavn
1996-2000
 • Utstilling 2000: Det juridiske fakultet 1999: avhandlinger og bøker; Kvinnelige jurister
  Laget av Liv Glasser, Halvor Kongshavn og Kate Lønningen
 • Utstilling 1999: Fra EU-direktiv til norsk lov
  Laget av Liv Glasser og Jørn Ruud
 • Utstilling 1998: Politivoldsaken og bumerangsakene
  Laget av Dag Roar Fosnes
 • Utstilling 1997: Juridisk metode og oppgaveskriving; Juridiske bibliografier og oppslagsverk; European Documentation Centre
  Laget av Halvor Kongshavn og Jan Erik Mardal
 • Utstilling 1996: Holberg som jurist; Justismord 1907 og 1970; Dr.juris-avhandlinger ved Universitetet i Bergen; Strilekrigen 1765
  Laget av Monika Borge og Halvor Kongshavn